Byla e2-5358-939/2019
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ ieškinį atsakovei S. Ž. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė UAB „Prienų butų ūkis“ (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės S. Ž. (toliau – ir atsakovė) 302,92 Eur skolą, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad atsakovė yra buto, esančio ( - ), savininkė. ( - ), butų ir kitų patalpų savininkai ( - ) susirinkimo metu nusprendė dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų, t. y. nusprendė pavesti ieškovei namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo organizavimą, administravimą ir (ar) jo įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą bei, vadovaujantis patvirtintu namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planu, patalpų savininkų vardu ar veikiant patalpų savininkų naudai, savo vardu sudaryti lengvatinio kreditavimo sutartį. Be to, buvo nuspręsta, kad visas su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas (investicijas), atėmus valstybės paramą, privalo apmokėti patalpų savininkai, kurie privalės kiekvieną mėnesį apmokėti jiems tenkančią kredito ir palūkanų dalį pagal kreditavimo sutartyje nustatytą kredito grąžinimo grafiką ieškovės nurodyta tvarka. Ieškovė, vadovaudamasis Protokolo 3 bei 4 punktais, ( - ) sudarė Daugiabučio namo kreditavimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – Kreditavimo sutartis). Ieškovė, vadovaudamasi Kreditavimo sutartimi bei Protokolo 2, 3, 6 punktais, atsakovei S. Ž. laikotarpiu nuo 2018 m. liepos mėnesio iki 2019 m. balandžio mėnesio siuntė mokamuosius pranešimus, tačiau ieškovė už šį laikotarpį neatsiskaitė ir ieškinio pateikimo teismui dieną yra skolinga 302,92 Eur.

6Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai įteikti bei apie atsakovės teisę per keturiolikos dienų terminą pateikti atsiliepimą pranešta 2019 m. rugsėjo 29 d. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalis). Terminas pateikti atsiliepimą baigėsi 2019 m. spalio 14 d. Atsakovė S. Ž. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Teismas

konstatuoja:

8ieškinys tenkintinas visiškai.

9Esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

10Iš byloje esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų ( - ) susirinkimo protokolo nustatyta, kad daugiabučio gyvenamojo namo savininkai susirinkime nusprendė atnaujinti (modernizuoti) Daugiabutį gyvenamąjį namą, patvirtinti investicijų planą ir apmokėti visas su Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas (investicijas), atėmus valstybės paramą bei namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo organizavimą, administravimą ir įgyvendinimą pavesti ieškovei bei įgaliojo ieškovę, kaip projekto administratorę, savo vardu, tačiau veikiant Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų naudai, sudaryti lengvatinio kredito sutartį su banku, taip pat savininkai įsipareigojo kiekvieną mėnesį apmokėti jiems tenkančią kredito ir palūkanų dalį pagal kredito sutartyje nustatytą kredito grąžinimo grafiką ieškovės nurodyta tvarka. Iš ( - ) Daugiabučio namo kreditavimo sutarties Nr. ( - ), Kredito grąžinimo grafiko matyti, kad ( - ) Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui finansuoti ieškovė ir AB Šiaulių bankas sudarė kreditavimo sutartį Nr. ( - ). Registrų centro išrašas, UAB „Prienų butų ūkis“ nesumokėtų palūkanų ir kredito grąžinimo mėnesinių įmokų buhalterinė pažyma patvirtina, kad atsakovė netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal kredito grąžinimo grafiką dalimis mokėti jai tenkančią kredito ir palūkanų dalį pagal ieškovės laikotarpiu nuo 2018 m. liepos mėnesio iki 2019 m. balandžio mėnesio išrašytas sąskaitas ir kreipimosi į teismą dieną yra nesumokėjusi 163,35 Eur kredito įmokų, 120,41 Eur palūkanų bei 19,16 Eur 0,04 procentų dydžio delspinigių.

11Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 1 dalį daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnio 5 dalis). Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Atvejai, kada butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų daugiabučiui namui išlaikyti ir išsaugoti nustatyti CK 4.83 straipsnio 4 dalyje, pagal kurią buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad toks teisinis reglamentavimas reiškia, jog išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimtas sprendimas ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Antruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009). CK 4.83 straipsnio 4 dalies nuostata papildo CK 4.82 straipsnio 3 dalį ir pabrėžia butų ir kitų patalpų savininkų pareigą padengti būtinąsias (privalomąsias) turto išlaikymo sąnaudas, dėl kurių sudėties ir dydžio sprendžiama pagal teisės aktuose nustatytus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. CK 4.83 straipsnio 4 dalyje nustatytų išimčių taikymas galimas tik tada, kai išlaidos yra nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-305/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2014).

12Ginčo namo rekonstrukcijos darbų išlaidos yra susijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, be to, namo gyventojų sutikimas su rekonstrukcija išreikštas balsų dauguma, todėl atsakovė turi pareigą apmokėti už daugiabučio namo modernizacijos darbus proporcingai savo nuosavybės daliai.

13CK 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovė pasinaudojo jai suteikta kredito dalimi, tačiau tinkamai ir laiku prievolės pagal kredito sutartį nevykdė, todėl iš jos ieškovės naudai priteistina 163,35 Eur kredito įmokų, 120,41 Eur palūkanų bei 19,16 Eur delspinigių, iš viso 302,92 Eur (CK 6.2 straipsnis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2 punktas, 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnio 1 dalis, 6.188 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, 6.261 straipsnis). Be to, vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas atsakovė privalo atlyginti ieškovei išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, todėl iš jos ieškovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur žyminio mokesčio ir 163,35 Eur teisinės pagalbos išlaidų (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnis). Iš atsakovės priteistina 3,47 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei (CPK 79, 88, 93, 96 straipsniai).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 265, 286 straipsniais,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės S. Ž., asmens kodas ( - ), gyvenančios Statybininkų ( - ), ieškovei UAB „Prienų butų ūkis“, juridinio asmens kodas 170609076, registruotos Kęstučio g. 37, Prienuose, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) AB Luminor banke, banko kodas 40100, 302,92 Eur (tris šimtus du eurus 92 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. rugpjūčio 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio ir 163,35 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt tris eurus 35 ct) teisinės pagalbos išlaidų.

18Priteisti iš atsakovės S. Ž., asmens kodas ( - ), gyvenančios ( - ), valstybės naudai 3,47 Eur (tris eurus 47 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, šią sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą, įmokos kodas 5660.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai