Byla 2-2130/2013
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 28 d. nutarties, kuria jis įpareigotas pateikti kreditorių susirinkimui duomenis apie atsakovo bankrutuojančios V. L. įmonės gautas pajamas ir patirtas išlaidas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios V. L. įmonės administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 28 d. nutarties, kuria jis įpareigotas pateikti kreditorių susirinkimui duomenis apie atsakovo bankrutuojančios V. L. įmonės gautas pajamas ir patirtas išlaidas.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Tretieji asmenys (kreditoriai) V. L. ir D. L. 2013 m. birželio 4 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą, prašydami išreikalauti iš bankrutuojančios V. L. įmonės administratoriaus duomenis apie gautas pajamas – visų bankrutuojančios įmonės bankų, kuriuose yra atidarytos šios įmonės sąskaitos, sąskaitų išrašus laikotarpiu nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki šių duomenų pateikimo dienos, o taip pat išreikalauti duomenis apie jo administruojamos įmonės patirtas išlaidas, t.y. patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus laikotarpiu nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki šių duomenų pateikimo dienos. Nurodė, jog V. L. įmonės administratorius nevykdo pareigos pateikti kreditorių susirinkimui gautas pajamas ir patirtas išlaidas patvirtinančius dokumentus, nevykdo kreditorių susirinkimo 2013 m. balandžio 25 d. nutarimo, kuriuo bankroto administratorius buvo įpareigotas pateikti kreditoriams visų banko sąskaitų išrašus nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki 2013 m. balandžio 30 d., o taip pat išlaidų pagrįstumą patvirtinančius dokumentus iki 2013 m. balandžio 30 d.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. birželio 28 d. nutartimi įpareigojo bankroto administratorių per 7 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo pateikti bankrutuojančios V. L. įmonės kreditorių susirinkimui duomenis apie gautas visų rūšių įmonės pajamas laikotarpiu nuo bankroto bylos iškėlimo iki duomenų pateikimo dienos, pagrindžiant juos V. L. įmonės sąskaitose esančiais išrašais, o taip pat įpareigojo bankroto administratorių per 7 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo pateikti duomenis apie V. L. įmonės patirtas išlaidas įrodančius dokumentus, pagrindžiant patirtų išlaidų poreikį laikotarpiu nuo bankroto bylos iškėlimo iki duomenų pateikimo dienos.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atsakovo bankrutuojančios V. L. įmonės administratorius UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartį, o trečiųjų asmenų D. L. ir S. B. prašymą atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Administratorius 2013 m. birželio 18 d. raštu pateikė Klaipėdos apygardos teismui bankrutuojančios V. L. įmonės išlaidas įrodančius ir kitus dokumentus.
  2. 2013 m. birželio 9 d. administratorius pakartotinai išsiuntė trečiųjų asmenų D. L. ir V. L. atstovui advokatui S. B. atsakovo bankrutuojančios V. L. įmonės apskaitos dokumentus. 2013 m. birželio 11 d. administratorius gavo advokato S. B. atsakymą, kuriuo patvirtina, kad visus administratoriaus siųstus dokumentus jis gavo.
  3. Kreditorių V. L. ir D. L. 2013 m. birželio 4 d. teismui pateiktas prašymas buvo teikiamas, neturint tikslo gauti duomenis apie V. L. įmonės bankroto proceso metu gautas pajamas ir patirtas išlaidas, tačiau ruošiantis administratoriaus pakeitimui, siekiant suklaidinti kreditorius ir teismą dėl netinkamo administratoriaus pareigų atlikimo.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Būtina atskirojo skundo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo sąlyga – įstatymuose įtvirtinta tokios teismo nutarties galimybė būti apeliacinio apskundimo objektu (CPK 315 str. 2 d. 3 p.). Nagrinėjamu atveju atskirasis skundas buvo paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas, užtikrindamas įmonės administratoriaus pareigos dėl informacijos apie bankroto bylos eigą pateikimo kreditoriams įgyvendinimą, įpareigojo įmonės administratorių pateikti atsakovo bankrutuojančios V. L. įmonės kreditorių susirinkimui duomenis apie administruojamos įmonės gautas pajamas ir patirtas išlaidas.

11Vadovaujantis CPK 334 straipsnio 1 dalimi, pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo šio kodekso numatytais atvejais, o taip pat kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.

12Kadangi nei CPK, nei ĮBĮ nėra numatytos galimybės dėl teismo nutarties, kuria nuspręsta dėl įpareigojimo administratorių tinkamai vykdyti jam įstatymo nustatytas pareigas, paduoti atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui, dėl šios nutarties apskundimo apeliacine tvarka galimybės spręstina, vertinant, ar minėtu klausimu priimta pirmosios instancijos teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.

13Nagrinėjamu atveju, įvertinus skundžiamos Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 28 d. nutarties turinį ir esmę, darytina išvada, jog ji neskųstina apeliacine tvarka, nes neužkerta kelio tolesnei įmonės bankroto proceso eigai. Priešingai, ja siekiama užtikrinti sklandaus įmonės bankroto proceso įgyvendinimą, užtikrinant kreditorių teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Todėl apeliacinės instancijos teismas nevertina atskirojo skundo argumentų, kuriais grindžiamas Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 28 d. nutarties neteisėtumas, ir dėl jų nepasisako. Pažymėtina, jog šių argumentų pagrįstumas galėtų būti įvertintas, jei būtų inicijuotas procesas dėl teismo nuobaudos paskyrimo ir jos peržiūrėjimo teismo įpareigojimų nevykdymo atveju.

14Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 338 straipsniu, 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi,

Nutarė

15Nutraukti apeliacinį procesą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 28 d. nutarties.

Proceso dalyviai
Ryšiai