Byla A-1524-624/2015
Dėl įsakymo dalies panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (pranešėjas), Veslavos Ruskan ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė),

2sekretoriaujant I. G.,

3dalyvaujant pareiškėjos D. B. atstovui advokatui Jonui Plateliui,

4atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos atstovui A. G.,

5trečiųjų suinteresuotų asmenų S. V. ir V. V. atstovui advokatui Ričardui Noreikai,

6teismo posėdyje žodinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos, trečiųjų suinteresuotų asmenų S. V., V. V. apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos D. B. skundą atsakovui Kretingos rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims S. V., V. V., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl įsakymo dalies panaikinimo.

7Teisėjų kolegija

Nustatė

8

9Byloje nagrinėjamas pareiškėjos D. B. (toliau – ir pareiškėja) 2014 m. balandžio 14 d. patikslintas skundas (II t., b. l. 121), kuriuo pareiškėja prašė panaikinti Kretingos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliajam teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ (toliau – ir Įsakymas) dalį ta apimtimi, kuria patvirtintas 0,0641 ha ploto žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Kretingos m. plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinys: „Pastaba: į planuojamą teritoriją patenkama iš esamo įvažiavimo esančio sklypo pietinėje pusėje, kuris eina iš (duomenys neskelbtini) gatvės ir kerta sklypą adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m., formuojant žemės sklypą adresu, (duomenys neskelbtini), Kretingos m., bus nustatomas servitutas (tarnaujantis daiktas) patekimui į formuojamą sklypą, adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m.“ (toliau – ir Įsakymo Sprendinys) bei priteisti iš atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos bylinėjimosi išlaidas.

10Pareiškėja 2013 m. gegužės 13 d. patikslintu skundu (I t., b. l. 70–73) prašė panaikinti Kretingos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliajam teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ dalį ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2013 m. vasario 26 d. sprendimą Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliajam teritorijų planavimui“, kuriuo nederintas ir nepatvirtintas jos naudojamo žemės sklypo, adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m., planas, prilyginamas teritorijų planavimo dokumentui.

11Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 18 d. sprendimu (II t., b. l. 18–25) buvo panaikintas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliajam teritorijų planavimo dokumentui tvirtinimo“ bei Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2013 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliajam teritorijų planavimui“.

12Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. kovo 19 d. nutartimi (II t., b. l. 94–106) Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 18 d. sprendimas pakeistas: panaikinta sprendimo dalis, kuria panaikintas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliajam teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ ir šia apimtimi byla perduota nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, o kitoje dalyje Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 18 d. sprendimas paliktas nepakeistas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sprendimo dalį, kuria panaikintas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliajam teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ iš esmės panaikino dėl to, jog teismas išėjo už pareikšto reikalavimo ribų, nes pareiškėja siekė, kad būtų panaikinta tik Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. (duomenys neskelbtini) priedo dalis, susijusi su servituto nustatymu.

13Taigi šioje byloje nagrinėjamas ginčas būtent dėl Kretingos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliajam teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ dalies panaikinimo.

14Pareiškėja skunde ir jo patikslinimuose (I t, b. 1. 3–5, 70–73, II t, b. l. 121) nurodė, kad 2012 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A1-9 Kretingos rajono savivaldybės administracija leido jai rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m. Plano tikslas – suformuoti žemės sklypą prie jos nuosavybės teise valdomų pastatų – gyvenamojo namo (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), ūkinio pastato (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) ir kiemo statinių (šulinys, tvora) (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)). Pažymėjo, jog šio įsakymo 9 punkte numatyta, kad žemės servitutai nenustatomi. Pareiškėjos teigimu, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. (duomenys neskelbtini) patvirtindamas žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Kretingos m., planą (sprendinių brėžinį), pagal kurį į planuojamą teritoriją (duomenys neskelbtini), Kretingos m., patenkama iš esamo įvažiavimo, esančio sklypo pietinėje pusėje, kuris eina iš (duomenys neskelbtini) gatvės ir kerta sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), Kretingos m., neatsižvelgė į tai, kad numatomas siauras 2 metrų pločio kelias (įvažiavimas) eis tarp esamų statinių per jos kiemą ir pažeis jos teises. Nurodė, kad 2013 m. vasario 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) Kretingos skyriui ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikė raštiškus prieštaravimus dėl žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Kretingos m., paskirties keitimo, atliekamų kadastrinių matavimų, tačiau atsakovas į prieštaravimus neatsižvelgė, sprendimų nepakeitė. Teigė, kad formuojamas sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), Kretingos m., turi privažiavimą iš (duomenys neskelbtini) gatvės, todėl nėra pagrindo pažeidžiant jos teises formuoti įvažiavimą per jos sklypą. Taip pat nurodė, kad 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. (duomenys neskelbtini) patvirtinti žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Kretingos m., sprendiniai nebuvo suderinti su gretimo žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Kretinga, naudotoja, t. y. pareiškėja.

15Atsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į pareiškėjos skundą (I t., b. l. 105–108) su skundu nesutiko.

16Nurodė, kad remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 patvirtinto Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo (toliau – ir Tvarkos aprašas) 16.3 punkto nuostata, prie kiekvieno žemės sklypo turi būti privažiavimo kelias arba nustatomas servitutas. Nurodė, kad dėl vietovės reljefo – žemės sklypas yra šlaite, privažiavimo kelio į sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), Kretingos m., įrengti tiesiai iš (duomenys neskelbtini) gatvės nėra galimybių, todėl įvažiavimas į sklypą numatytas per žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), Kretingos m. Teigė, kad pareigos derinti su pareiškėja žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Kretingos m. planą neturėjo, nes planas pagal Tvarkos aprašo 34 punktą derinamas tik su šiame punkte nurodytais subjektais. Remiantis Tvarkos aprašo 28 punkto nuostatomis, pareiškėja buvo informuota apie parengtą planą, išsiunčiant jai registruotą laišką.

17Tretieji suinteresuoti asmenys S. V. ir V. V. su pareiškėjos skundu nesutiko (I t., b.1. 145–150).

18Nurodė, kad prie jiems priklausančių statinių, esančių (duomenys neskelbtini), Kretingos m., patenka per pareiškėjos žemės sklypą, nes kito privažiavimo nėra dėl to, kad jų statinius nuo (duomenys neskelbtini) gatvės skiria status šlaitas, dėl kurio įrengti įvažiavimo į sklypą nėra galimybės. Pareiškėjos pateiktame derinti žemės sklypo plane nenumatytas servitutas, kuris yra būtinas tam, kad galima būtų patekti į jų sklypą. Sąlyga, jog pareiškėjos formuojamam žemės sklypui servitutai nenustatomi, negali būti absoliuti. Tai reiškia, jog bet kada vėliau iškilus būtinybei nustatyti servitutą, servitutas gali būti nustatomas neatsižvelgiant į tai, kad pradinėse sąlygose rengiamam žemės sklypo planui, prilyginamam detaliajam teritorijos planavimo dokumentui, servitutas nebuvo numatytas. Būtinybė numatyti servitutą per pareiškėjos formuojamą žemės sklypą atsirado tik Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui suderinus trečiųjų suinteresuotų asmenų žemės sklypo planą. Trečiųjų suinteresuotų asmenų teigimu, teisę panaikinti servitutą pareiškėja įgytų tik įgijusi nuosavybės teisę į jos valdomą žemės sklypą. Teigė, kad pareiškėja praleido skundo padavimo terminą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje. Rėmėsi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) nuostatomis, reglamentuojančiomis servituto paskirtį, Tvarkos aprašo 16.3, 28 punktų nuostatomis ir teigė, kad situacija, kai nebūtų galima privažiuoti prie tretiesiems suinteresuotiems asmenims priklausančių pastatų yra negalima, prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo nuostatoms.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimais į pareiškėjos skundą (I t., b. l. 170–172; II t., b. l. 4–6) su pareiškėjos skundu nesutiko.

20Rėmėsi Tvarkos aprašo 2 ir 3 punktais, Žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų, pobūdžių specifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-151, 4.7 ir 4.8 punktų nuostatomis ir teigė, kad privalomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas yra susisiekimo sistemos organizavimas ir servitutai. Pažymėjo, kad formuojant žemės sklypą prie pareiškėjos D. B. nuosavybės teise valdomų statinių, esančių (duomenys neskelbtini), Kretingos m., yra numatytas servitutas (tarnaujantis daiktas), dėl kurio ir kyla ginčas. Nesutiko su pareiškėjos argumentais, jog suformuotame žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini), Kretingos m., yra privažiavimas iš (duomenys neskelbtini) g. statinių savininkams S. V. ir V. V.. Teigė, kad pagal įvertintą teritorijų planavimo dokumento rengėjų faktinį žemės sklypo naudojimą, esamą žemės sklypų sudėtingą reljefą, kurio amplitudės aukštis siekia nuo 23 m iki 14 m. Baltijos aukščių sistemoje, nėra galimybės suformuoti kito įvažiavimo į žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), Kretingos m., o tik per formuojamą žemės sklypą (valstybinė žemė), esantį (duomenys neskelbtini), Kretingos m. Nurodė, kad šiuos duomenis patvirtina Kretingos rajono savivaldybės administracijos pateiktas žemės sklypo planas, (duomenys neskelbtini), Kretingos m., iš kurio matyti, kad rytinę žemės sklypo ribą juosia upė (duomenys neskelbtini), vakarinę žemės sklypo ribą juosia (duomenys neskelbtini) gatvė (status šlaitas), pietinė žemės sklypo gretimybė – projektuojamas žemės sklypas (duomenys neskelbtini), Kretingos m. su numatytu įvažiavimu, šiaurinė žemės sklypo gretimybė – privatus žemės sklypas, kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), sudėtinga reljefinė vietovė, esant šlaitų amplitudės aukščiui net iki 24 m., galimybės įrengti įvažiavimą per privatų žemės sklypą taip pat nėra galimybės.

21Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. gegužės 5 d. sprendimu

22pareiškėjos D. B. patikslintą skundą tenkino. Panaikino Kretingos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliajam teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ dalį, kuria patvirtintas 0,0641 ha ploto žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Kretingos m. plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinys: „Pastaba: į planuojamą teritoriją patenkama iš esamo įvažiavimo esančio sklypo pietinėje pusėje, kuris eina iš (duomenys neskelbtini) gatvės ir kerta sklypą adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m., formuojant žemės sklypą adresu, (duomenys neskelbtini), Kretingos m., bus nustatomas servitutas (tarnaujantis daiktas) patekimui į formuojamą sklypą, adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m.“. Trečiųjų suinteresuotų asmenų S. V. ir V. V. prašymą dėl išlaidų atlyginimo netenkino, pareiškėjos D. B. prašymą dėl išlaidų atlyginimo priteisimo paliko nenagrinėtą.

23Teismas nustatė, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-433 (1 t., b.1. 124) leido pradėti rengti žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Kretingos m., planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, pagal schemą (I t., b. l. 126), kuriame nurodytas toks plano rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti. Patvirtintuose aptariamo žemės sklypo rengimo reikalavimuose nurodyta, kad formuojamo sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė; naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos; naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos; pastatų aukštis, užstatymo tankumas, sklypo užstatymo intensyvumas – esami. Žemės sklypo plano rengimo reikalavimų 9 punkte nurodyta, kad žemės servitutai nenustatomi, o 10 punkte nurodytas reikalavimas rengiant planą vadovautis galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais – Kretingos miesto bendruoju planu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T2-322 (I t., b. 1. 125). Kretingos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. (duomenys neskelbtini) patvirtintas 0,0641 ha ploto žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Kretingos m., planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui (I t., b. 1. 109). Šio plano sprendinių brėžinyje (I t., b. 1. 118) sprendiniu „Pastaba“ nurodyta tai, jog: „į planuojamą teritoriją patenkama iš esamo įvažiavimo, esančio sklypo pietinėje pusėje, kuris eina iš (duomenys neskelbtini) gatvės ir kerta sklypą, adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m; formuojant žemės sklypą, adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m., bus nustatomas servitutas (tarnaujantis daiktas) patekimui į formuojamą sklypą adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m.“. Skundžiama pastaba įrašyta į žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Kretingos m., plano, prilyginamo teritorijų planavimo dokumentui, tekstinės dalies „Transportas, teritorijos inžinerinis paruošimas“ sprendinių 4.4. punktą, t. y. kad į planuojamą teritoriją patenkama iš esamo įvažiavimo, esančio sklypo pietinėje pusėje, kuris eina iš (duomenys neskelbtini) gatvės ir kerta sklypą, adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m. Formuojant žemės sklypą, adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m., bus nustatomas servitutas (tarnaujantis daiktas) patekimui į formuojamą sklypą adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m. (I t., b. 1. 115). Žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Kretinga, plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tekstinės dalies „Teritorijos vystymo koncepcija“ dalyje 3.1.1 punkte numatytas teritorijos tvarkymo prioritetas – gyvenamosios paskirties sklypas (I t., b.1. 114).

24Teismas atsižvelgė į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (1995 m. gruodžio 12 d. įstatymas Nr. I-1120, byloje aktuali 2012 m. rugsėjo 20 d. įstatymo XI-2225 redakcija) 21 straipsnio 3 dalies 1 punkto, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (1994 m. balandžio 26 d. įstatymas Nr. I-446, byloje aktuali 2012 m. birželio 26 d. įstatymo Nr. XI-2119 redakcija) 29 straipsnio 1 dalies 5 punkto bei šio straipsnio 2 dalies, Tvarkos aprašo (galiojęs nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. sausio 1 d.) 5.1 punkto, 7 punkto, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 patvirtinto Pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio sąrašo (toliau – ir Sąrašas) V dalies 19 eilutės nuostatas.

25Atsižvelgęs į Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašą, nustatė, kad tretiesiems suinteresuotiems asmenims S. V. ir V. V. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise nuo 2012 m. gegužės 17 d., adresu (duomenys neskelbtini), Kretinga, priklauso pastatas – garažas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pagrindine tikslinė naudojimo paskirtis – garažų, baigtumas 100 proc., 1978 metų statybos, bendras plotas 45,74 kv. m; pastatas – siurblinė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pagrindine tikslinė naudojimo paskirtis – kita, baigtumas 100 proc., 1935 metų statybos, bendras plotas 145,87 kv. m, gyvenamo ploto – 28,14 kv. m, pastate įvestas centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų, komunalinis vandentiekis ir nuotekų šalinimas; kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora, lauko tualetas), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, baigtumas 100 proc., 1978 metų statybos, 1/1 priklauso pastatui – siurblinei, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (I t., b. 1. 174–176).

26Teismas sprendė, kad žemės sklypui, esančiam (duomenys neskelbtini), Kretingos m., žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, procedūra negalėjo būti taikoma, kadangi ginčo situacija patenka į Tvarkos aprašo 5.1 punkto nuostatų reguliavimo sritį, numatančią, kad žemės sklypai neformuojami prie nutiestų inžinerinių tinklų ar (ir) pastatytų tik laikinųjų statinių ar neturinčių aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinių, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui (jo priklausiniui) ar įrenginiui. Nagrinėjamu atveju pastatas – siurblinė yra pagrindinis statinys bei įrenginys žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini), Kretingos m., o garažas ir kiti statiniai (inžineriniai) yra su siurblinės ūkine veikla susiję ir jai tarnaujantys statiniai. Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašas, t. y. viešojo registro duomenys įrodo, kad siurblinė pastatyta pirmiau (t. y. 1935 metais) negu kiti sklype esantys statiniai (t. y. 1978 metais) ir yra daugiau nei tris kartus didesnio bendro ploto pastatas už garažą bei kitus statinius (inžinerinius). Garažo ir kitų statinių (inžinerinių) paskirtis buvo ir yra tarnauti pagrindiniam pastatui – siurblinei, kurios naudojimo ir funkcinė paskirtis ginčo atveju yra neaiški, nes atsakovas 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. (duomenys neskelbtini) patvirtino žemės sklypo, adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m., teritorijos tvarkymo prioritetą – gyvenamosios paskirties sklypas, kurio plotas 0,0641 ha. Tokiu būdu buvo pažeistas planavimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti. Rengiant žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Kretinga, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, buvo pažeistos imperatyvios teisės aktų – Teritorijų planavimo įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 1 punkto ir Tvarkos aprašo 5.1 punkto nuostatos, numatančios reikalavimus tokio dokumento rengimui, dėl ko neteisėtai buvo priimta skundžiamo įsakymo dalis – „Pastaba“. Teismas rėmėsi Tvarkos aprašo 14, 15.6, 20, 20.1 punktais. Minėta, kad žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Kretinga, plano rengimo reikalavimuose nebuvo numatytas žemės servitutas, tačiau priešingai, nurodyta, kad servitutai šiam žemės sklypui nenustatomi (žemės sklypo plano rengimo reikalavimų 9 punktas). Nepaisant to, kad žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Kretinga, plano rengimo reikalavimuose ir buvo nurodyta, kad servitutai yra nenustatomi, tačiau skundžiamo įsakymo dalies sprendiniu „Pastaba“ toks servitutas buvo nustatytas. Sprendė, jog nustatant servitutą nebuvo laikomasi ir Tvarkos aprašo 20.1 punkto imperatyvaus reikalavimo, kad plano rengėjas privalo žemės sklypo planą rengti pagal struktūrinio padalinio išduotus žemės sklypo plano rengimo reikalavimus. Pažymėjo, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A1-9 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo“ leido pareiškėjai D. B. pradėti rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, (duomenys neskelbtini), Kretingos m., ir patvirtino žemės sklypo plano rengimo reikalavimus inter alia nurodydamas, kad servitutai sklype nenustatomi (Žemės sklypo plano rengimo reikalavimų 9 punktas) (I t., b. 1. 9–11).

27Nagrinėjamoje byloje pareiškėja teigė, kad tretieji suinteresuoti asmenys S. V. ir V. V. turi privažiavimą iš (duomenys neskelbtini) gatvės, todėl nėra pagrindo reikalauti numatyti antrą įvažiavimą per pareiškėjos naudojamą žemės sklypą. Tuo tarpu atsakovas ir tretieji suinteresuoti asmenys nurodė, kad dėl vietovės reljefo – žemės sklypas yra šlaite, todėl privažiavimo kelio į sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), Kretingos m., įrengti tiesiai iš (duomenys neskelbtini) gatvės nėra galimybių ir, nenustačius servituto, iš esmės nebūtų galima į šį žemės sklypą įvažiuoti. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog teisėje galioja principas, kuris teigia, jog iš neteisės negali atsirasti teisė (ex iniuria non oritur ius). Nagrinėjamoje byloje nustačius, jog žemės sklypo, adresu (duomenys neskelbtini), Kretinga, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, buvo rengiamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, todėl atsakovas pareiškėjos atžvilgiu negali realizuoti reikalavimų, kildinamų iš neteisėtai patvirtinto minėto teritorijų planavimo dokumento dalies – sprendinio „Pastaba“. Atsižvelgdama į išdėstytą, teisėjų kolegija konstatavo, jog Kretingos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliajam teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ dalis ta apimtimi, kuria patvirtintas 0,0641 ha ploto žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, (duomenys neskelbtini), Kretingos m., sprendinys: „Pastaba: į planuojamą teritoriją patenkama iš esamo įvažiavimo esančio sklypo pietinėje pusėje, kuris eina iš (duomenys neskelbtini) gatvės ir kerta sklypą adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m., formuojant žemės sklypą adresu, (duomenys neskelbtini), Kretingos m., bus nustatomas servitutas (tarnaujantis daiktas) patekimui į formuojamą sklypą, adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m.“ yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl naikintina.

28Teismas rėmėsi ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje, to paties straipsnio 5 dalyje įtvirtintomis nuostatomis. Atsižvelgiant į tai, kad patenkintas pareiškėjos patikslintas skundas, su kuriuo nesutikimo tretieji suinteresuoti asmenys, todėl nebuvo pagrindo tretiesiems suinteresuotiems asmenims S. V. ir V. V. priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nagrinėjamoje byloje bylinėjimosi išlaidas prašė priteisti ir pareiškėja, tačiau nenurodė konkretaus šių išlaidų dydžio ir pagrindimo, be to, nepateikė rašytinių įrodymų, kuriais grindžiamos šios išlaidos, todėl toks prašymas negali būti išnagrinėtas.

29Atsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

30Apeliaciniame skunde (II t., b. l. 137–140) teigia, kad tretiesiems suinteresuotiems asmenims priklausantys statiniai turi aiškią funkcinę paskirtį: pastatas–garažas, pastatas–siurblinė, bei jų priklausinys, kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai. Galiojantis teisinis reglamentavimas draudžia formuoti žemės sklypą prie nutiestų inžinerinių tinklų ar (ir) pastatytų tik laikinųjų statinių ar neturinčių aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinių, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui. Nei pastatas–siurblinė, nei pastatas–garažas netarnauja jokiam kitam pagrindiniam statiniui, taip pat jų negalima vertinti kaip laikinų statinių ar inžinerinių tinklų. Todėl nepagrįstas teismo teiginys, kad ginčo situacija patenka į Tvarkos aprašo 5.1 punkto reguliavimo sritį.

31Mano, kad nepagrįsta yra teismo išvada, jog atsakovas skundžiamu Įsakymu patvirtino žemės sklypo, adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m., teritorijos prioritetą – gyvenamosios paskirties sklypas – ir tokiu sprendiniu pažeidė nustatytą planavimo tikslą (suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti). Pažymi, kad tai yra techninė žemės sklypo plano rengėjo klaida. Informacija, kad tai techninė klaida, buvo pateikta byloje. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2014 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ tekstinės dalies aiškinamo rašto klaidos ištaisymo“ ištaisė minėto teritorijų planavimo dokumento aiškinamojo rašto klaidą: 3.1.1 papunktyje vietoje „Gyvenamosios paskirties sklypas“ įrašė „Inžinerinės infrastruktūros teritorijos sklypas“.

32Remiasi Tvarkos aprašo 2 punktu, abejoja, ar Teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti teritorijų planavimo uždaviniai būtų įgyvendinti, jei Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius būtų patvirtinęs teritorijų planavimo dokumentą, kuriame neišspręstas įvažiavimo į formuojamą žemės sklypą klausimas. Mano, kad ginčo santykiams turėtų būti taikomos tuo metu galiojusios Detaliųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239. Atsižvelgiant į šių taisyklių 442 punktą, teritorijų planavimo rengėjas, išanalizavęs visus galimus susisiekimo su planuojamu sklypu variantus, priėjo prie išvados, jog į planuojamą teritoriją patenkama iš esamo įvažiavimo, esančio sklypo pietinėje pusėje, kuris kerta sklypą adresu (duomenys neskelbtini), Kretinga. Pažymi, jog skundžiamu Sprendiniu nenustatomas servitutas formuojamam žemės sklypui adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m. Minėtas sprendinys vertintinas kaip projektinis pasiūlymas, o ne kaip servituto nustatymas.

33Tretieji suinteresuoti asmenys S. V. ir V. V. apeliaciniu skundu (II t., b. l. 142–148) prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 5 d. sprendimą ir pareiškėjos D. B. skundą atmesti. Priteisti visas bylinėjimosi išlaidas iš D. B..

34Teigia, kad pirmosios instancijos teismas pasirinko ydingą teismo sprendimo motyvavimo būdą. Pažymi, kad dalis argumentų dėl sklypo formavimo negalimumo į Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 5 d. sprendimą yra perrašyti iš 2013 m. spalio 18 d. sprendimo. Tačiau Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pasisakius, kad Įsakymo teisėtumo tikrinimas visa apimtimi negalimas, pirmosios instancijos teismas nebeturėjo tų pačių argumentų naudoti 2014 m. gegužės 5 d. sprendime ir vėl pakartotinai konstatuoti, jog sklypas prie trečiųjų suinteresuotų asmenų statinių pagal Tvarkos aprašo nuostatas negalėjo būti formuojamas. Pirmosios instancijos teismas ignoravo aukštesniojo teismo nurodymus toje pačioje byloje, nes grąžinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti bylą iš naujo spręsti tik siaurą konkretų klausimą – suprojektuoto įvažiavimo teisėtumą, teismas nebeturėjo iš naujo kelti klausimų ir iš naujo tirti visą sklypo plano rengimo teisėtumą.

35Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas sprendė ne kokius teisės aktų reikalavimus konkretus Įsakymo Sprendinys atitinka ar neatitinka, o taikė teisės normas, susijusias su viso parengto sklypo plano, prilyginamo detaliajam teritorijų planavimo dokumentui, reikalavimais. Tokiu būdu teismas, taikydamas ne tas teisės normas ginčijamam klausimui, padarė loginę klaidą ir netinkamai taikė Teritorijų planavimo įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 1 punkto ir Tvarkos aprašo 5.1 punkto nuostatas. Jeigu parengtas sklypo planas yra patvirtintas nustatyta tvarka ir yra galiojantis, tai teigti, kad negalioja tokio plano dalis vien todėl, kad toks planas negalėjo būti rengiamas, yra teisiškai nepagrįsta. Teismas turėjo remtis ne teisės normomis, kurios numato kokiais Tvarkos aprašo atvejais planai nerengiami (5.1 p.), o teisės normomis, kurios nustato reikalavimus įvažiavimams į planuojamą teritoriją ir teisės normomis, kurios reglamentuoja servitutų nustatymą.

36Pažymi, jog skundžiamo Įsakymo dalies sprendiniu „Pastaba“ joks servitutas nustatytas nebuvo. Įsakymu patvirtinto plano sprendiniu yra numatyta tik galimybė ateityje projektuoti servitutą kaimyniniame žemės sklype. Tokiu būdu teismo argumentas, kad projekto rengėjas pažeidė reikalavimus nustatydamas servitutą kai šio sklypo projektui rengti reikalavimuose servitutas nebuvo numatytas, yra nepagrįstas, nes servitutas nustatytas nebuvo. Pažymi, kad Tvarkos aprašas nenumato pareigų plano rengėjui vadovautis ne tik rengiamo, bet ir kaimyninių sklypų planų rengimui išduotais reikalavimais. Tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sureikšmino savivaldybės išduodamų reikalavimų reikšmę rengiant sklypo formavimo projektą, prilyginamą detaliajam teritorijų planavimo dokumentui. Atkreipia dėmesį į tai, kad projekto rengėjas privalo vadovautis ne tik savivaldybės išduotais reikalavimais, bet ir projekto rengimą reglamentuojančiais teisės aktais. Pažymi ir tai, kad privalomų reikalavimų projektui rengti priedas yra preliminari žemės sklypo ribų schema, kurioje savivaldybės tarnautojas pažymi grafiškai tam tikrus reikalavimus bei privažiavimo kelią (Tvarkos aprašo 16.3 p.). Šiuo atveju, savivaldybės išduotoje schemoje nebuvo pažymėta reikalavimo dėl privažiavimo kelio, todėl projekto rengėjas numatydamas privažiavimą per (duomenys neskelbtini) sklypą jokio savivaldybės reikalavimo nepažeidė, nes toks reikalavimas išduotoje schemoje nebuvo numatytas.

37Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl privažiavimo į Įsakymu suformuotą sklypą, nesivadovavo jokiais faktiniais duomenimis apie privažiavimo galimybes, reljefo ypatumus ir t. t. Kelia klausimą, ar apskritai teismas turi imtis kraštutinių priemonių, šiuo atveju atimti galimybę privažiuoti į suformuotą sklypą, net jei ir būtų padaryti kokie nors pažeidimai rengiant sklypo formavimo projektą. Faktiškai sankcijų naštą patirs tretieji suinteresuoti asmenys, nors teismo išvardintus pažeidimus padarė ne jie, o galimai projekto rengėjas bei projektą derinančios ir tvirtinančios institucijos.

38Teigia, jog pirmosios instancijos teismas akcentavo formaliuosius teisės aktų reikalavimus ir visiškai nusišalino nuo visų bylos šalių iškelto įvažiavimo teisėtumo ir tuo pačiu galimumo įsirengti kitą įvažiavimą klausimo nagrinėjimo. Tvirtina, jog jokios kitos techninės galimybės nėra ir tretieji suinteresuoti asmenys turi vienintelę galimybę privažiuoti prie jiems priklausančių statinių tik per pareiškėjos naudojamą sklypą. Nors pareiškėja nurodė, kad į trečiųjų suinteresuotų asmenų valdomą sklypą yra įvažiavimas iš (duomenys neskelbtini) gatvės, tačiau tokiam teiginiui pagrįsti pareiškėja nepateikė jokių įrodymų. Šis teiginys yra paneigtas byloje esančiais įrodymais – planais ir brėžiniais–topografine nuotrauka, sklypo planu, prilyginamu detaliajam teritorijų planavimo dokumentui, statinių inventorinėje byloje esančiu planu, kadastrinių matavimų byloje esančiu planu, fotolentelėje esančiomis nuotraukomis. Šiuo atveju dėl pastatų esančių išskirtinėje reljefo situacijoje nėra galimybės įrengti atskirą įvažiavimą ne per pareiškėjos naudojamą sklypą.

39Kretingos rajono savivaldybės administracija atsiliepime (II t., b. l. 167–168) nurodo, kad palaiko trečiųjų suinteresuotų asmenų S. V. ir V. V. apeliacinį skundą.

40Tretieji suinteresuoti asmenys S. V. ir V. V. atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (II t., b. l. 169–170) prašo Kretingos rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą tenkinti.

41Pažymi, kad po Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties šioje byloje priėmimo, pirmosios instancijos teismas nebeturėjo pagrindo grįsti savo sprendimą tais pačiais argumentais, kaip ir priimant sprendimą pirmą kartą, nes šie argumentai buvo pripažinti nepagrįstais tuo pagrindu, kad pareiškėja savo skunde nekėlė sklypo formavimo teisėtumo klausimo ir teismas nepagrįstai išėjo už pareiškėjos skundo ribų. Be to, pirmosios instancijos teismo argumentas, kad siurblinė neturi aiškios naudojimo ir funkcinės paskirties, yra nepagrįstas ne tik todėl, kad pareiškėja šio klausimo byloje net nekėlė, bet ir todėl, kad šis klausimas faktiškai byloje nebuvo nagrinėtas. Nekilnojami daiktai yra pastatyti teisėtai, įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, kadastro duomenys buvo nustatyti 1997 m. balandžio 20 d., tretieji suinteresuoti asmenys šiuos statinius įsigijo teisėtai notarinės pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu 2012 m. gegužės 17 d.

42Pareiškėja D. B. atsiliepimu į apeliacinius skundus (II t., b. l. 172–176) prašo juos atmesti ir palikti galioti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 5 d. sprendimą.

43Teigia, kad 2014 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo koreguojamas teritorijos tvarkymo prioritetas į „Inžinerinės infrastruktūros teritorijos sklypas“ yra neteisėtas, kadangi tokiu būdu pakeisti žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Kretinga, planą, yra negalima. Pagal Tvarkos aprašo 42 punktą, žemės sklypų planų keitimai rengiami, derinami ir tvirtinami pagal tokią pat tvarką, kaip ir žemės sklypo planas.

44Prašo visų naujų su apeliaciniais skundais pateikiamų įrodymų neprijungti prie bylos, kadangi jų pateikimas ribojamas įstatymo – ABTĮ 138 straipsnio 3 dalies. Įrodymai galėjo būti pateikti ir priimti anksčiau.

45Pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. kovo 19 d. nutartis rodo būtent tai, jog jau Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 18 d. sprendimas savo turiniu buvo teisėtas ir pagrįstas, tik neatitiko procesinio reikalavimo dėl skundo ribų peržengimo. Šia nutartimi buvo patvirtinta, kad pareiškėjos žemės sklypo plano nederinimas motyvuojant galimybės pakliūti į gretimą sklypą (duomenys neskelbtini) nenumatymu, yra nepagrįstas ir neteisėtas.

46Teigia, jog Įsakymu ir 2013 m. vasario 26 d. sprendimu iš esmės siekiama tokio rezultato: servituto nustatymo administraciniu aktu tarnaujančiam daiktui pareiškėjos sklypui viešpataujančio daikto žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Kretinga, atžvilgiu, todėl teismas pagrįstai konstatavo, kad skundžiamu sprendiniu servitutas yra nustatomas. Mano, kad toks bandymas yra neteisėtas ir aiškiai prieštarauja teisės aktams. Šią aplinkybę patvirtina ir tai, kad pagal 2013 m. balandžio 29 d. NŽT sprendimą Registrų centras Nekilnojamojo turto registre neregistravo jokios žymos dėl būsimo servituto nustatymo, kadangi tokiu būdu, kokiu servitutą siekia nustatyti atsakovas ir tretieji suinteresuoti asmenys, nustatyti negalima. Pažymi, jog byloje nenagrinėtinas klausimas, nustatytas servitutas, ar ne.

47Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog servituto nustatymas prieštarauja Tvarkos aprašo 20.1 punktui, nes savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl (duomenys neskelbtini) sklypo rengimo leista pareiškėjai rengti projektą, o patvirtinti reikalavimai nurodė, kad servitutai sklype nenustatomi.

48Nurodo, jog argumentai dėl poreikio servituto nustatymui buvimo nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Tačiau pažymi, kad prie formuojamo (duomenys neskelbtini), Kretinga, sklypo privažiavimo kelias yra – tai yra (duomenys neskelbtini) g., su kuria sklypas per visą kraštinės ilgį ribojasi. Teisinis reguliavimas nustato privažiavimo būtinumą ne prie statinio, bet prie žemės sklypo.

49Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į apeliacinius skundus (II t., b. l. 178–179) nurodo, kad palaiko Kretingos rajono savivaldybės bei S. V. ir V. V. apeliacinius skundus.

50Teisėjų kolegija

konstatuoja:

51Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. (duomenys neskelbtini) dalies ta apimtimi, kuria patvirtintas 0,0641 ha ploto žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Kretingos m. plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinys: „Pastaba: į planuojamą teritoriją patenkama iš esamo įvažiavimo esančio sklypo pietinėje pusėje, kuris eina iš (duomenys neskelbtini) gatvės ir kerta sklypą adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m., formuojant žemės sklypą adresu, (duomenys neskelbtini), Kretingos m., bus nustatomas servitutas (tarnaujantis daiktas) patekimui į formuojamą sklypą, adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m.“, teisėtumo ir pagrįstumo.

52Byloje nustatyta, kad tretiesiems suinteresuotiems asmenims S. V. ir V. V. nuosavybės teise priklauso statiniai – garažas, siurblinė ir kiemo statiniai, esantys (duomenys neskelbtini), Kretingoje. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-433 (I t., b. 1. 124) leido pradėti rengti žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Kretingos m., planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, pagal schemą (I t., b. l. 126), nurodytas plano rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti. Patvirtintuose žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Kretingos m., rengimo reikalavimuose (I t., b. l. 125) nurodyta, kad formuojamo sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė; naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos; naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos; pastatų aukštis, užstatymo tankumas, sklypo užstatymo intensyvumas – esami; žemės servitutai nenustatomi; taip pat nurodytas reikalavimas rengiant planą vadovautis galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais – Kretingos miesto bendruoju planu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T2-322. Kretingos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. (duomenys neskelbtini) patvirtintas 0,0641 ha ploto žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Kretingos m., planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui (I t., b. 1. 109). Šio plano sprendinių brėžinyje (I t., b. 1. 118) sprendiniu „Pastaba“ nurodyta tai, jog: „į planuojamą teritoriją patenkama iš esamo įvažiavimo, esančio sklypo pietinėje pusėje, kuris eina iš (duomenys neskelbtini) gatvės ir kerta sklypą, adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m; formuojant žemės sklypą, adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m., bus nustatomas servitutas (tarnaujantis daiktas) patekimui į formuojamą sklypą adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m.“. Skundžiama pastaba įrašyta į žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Kretingos m., plano, prilyginamo teritorijų planavimo dokumentui, tekstinės dalies „Transportas, teritorijos inžinerinis paruošimas“ sprendinių 4.4. punktą, t. y. kad į planuojamą teritoriją patenkama iš esamo įvažiavimo, esančio sklypo pietinėje pusėje, kuris eina iš (duomenys neskelbtini) gatvės ir kerta sklypą, adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m. Formuojant žemės sklypą, adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m., bus nustatomas servitutas (tarnaujantis daiktas) patekimui į formuojamą sklypą adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m. (I t., b. 1. 115). Žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Kretinga, plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tekstinės dalies „Teritorijos vystymo koncepcija“ dalyje 3.1.1 punkte numatytas teritorijos tvarkymo prioritetas – gyvenamosios paskirties sklypas (I t., b. 1. 114).

53Pareiškėja teismui pateikė skundą, prašydama panaikinti Kretingos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliajam teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ dalį, kuria, jos manymu, atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai žemės sklypo plane, prilyginamame teritorijų planavimo dokumentui, nustatė servitutą, kuriuo į planuojamą teritoriją (duomenys neskelbtini), Kretingos m., patenkama suprojektuotu keliu (įvažiavimu) per pareiškėjos kiemą (duomenys neskelbtini), Kretinga. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjos skundą patenkino ir panaikino skundžiamą Įsakymo Sprendinį, nustatęs, jog rengiant žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Kretinga, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, buvo pažeistos imperatyvios teisės aktų – Teritorijų planavimo įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 1 punkto ir Tvarkos aprašo 5.1 punkto nuostatos, numatančios reikalavimus tokio dokumento rengimui, dėl ko neteisėtai buvo priimta skundžiamo įsakymo dalis – „Pastaba“, be to, nustatant servitutą nebuvo laikomasi ir Tvarkos aprašo 20.1 punkto imperatyvaus reikalavimo, kad plano rengėjas privalo žemės sklypo planą rengti pagal struktūrinio padalinio išduotus žemės sklypo plano rengimo reikalavimus. Atsakovas bei tretieji suinteresuoti asmenys S. V. ir V. V. su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutiko ir padavė apeliacinius skundus.

54Pažymėtina, jog pareiškėja D. B. skundą teismui padavė 2013 m. balandžio 2 d. ir teigia, kad termino ginčyti Įsakymą nepraleido, kadangi Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2013 m. vasario 26 d. raštą Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliajam teritorijų planavimui“, su kuriuo buvo pateiktas ir ginčijamas Įsakymas, ji gavo 2013 m. kovo 1 d., jos atstovas – dar vėliau, todėl termino skundui paduoti nepraleido, o jei ir praleido – prašo jį atnaujinti. Nors pirmosios instancijos teismas detaliau dėl skundo padavimo termino nepasisakė ir pareiškėjos skundą priėmė iš esmės konstatavęs, kad pareiškėjos pateikti duomenys patvirtina, kad jis pateiktas nepraleidus įstatyme nustatyto termino, galima manyti, kad termino skundui paduoti pradžią teismas siejo su skundžiamo dokumento įteikimo pareiškėjai diena, t. y. dokumentai įteikti 2013 m. kovo 1 d., todėl skundas, paduotas 2013 m. balandžio 2 d., įvertinus tai, kad 2013 m. balandžio 1 d. buvo nedarbo diena, kuri nelaikoma termino pabaigos diena (ABTĮ 66 str. 4 d.), paduotas nepažeidžiant ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino.

55Su tokia teismo išvada sutikti nėra galima: Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124, 40 ir 41 punktai nustatė, kad savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamas žemės sklypo planas (sprendinių brėžinys), kuris prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo skelbiamas savivaldybės interneto tinklalapyje. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis, reglamentuojanti skundų (prašymų) padavimo tiesiogiai administraciniam teismui terminus, nustato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad tais atvejais, kai aktas neturėjo būti įteiktas suinteresuotam asmeniui, skundžiamas aktas laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti, kas ir kada priėmė administracinį aktą, koks yra jo turinys. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies taikymo požiūriu asmuo sužino apie aktą, kai jam tampa prieinama informacija apie esminius šio akto turinį sudarančius elementus, t. y. aktą priėmusią instituciją (asmenį), priėmimo dieną, aktu nustatomas teises ar pareigas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. sausio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS5-8/2006, 2006 m. spalio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS4-455/2006, 2006 m. spalio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS2-437/2006, 2006 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS7-301/2006, 2006 m. birželio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS8-249/2006, 2006 m. gegužės 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS5-132/2006, 2005 m. kovo 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS7-100/2005; 2012 m. birželio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-403/2012, 2012 m. liepos 4 d. nutartis administracinėje byloje A858-1830/2012).

56Atsižvelgiant į minėtą teisinį reglamentavimą, pažymėtina, kad savivaldybės administracijos direktoriui paskelbus įsakymą dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo, taip pat ir juo patvirtintą žemės sklypo planą (aiškinamąjį raštą, brėžinį) savivaldybės interneto tinklalapyje, ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies taikymo prasme tai laikytina šio akto paskelbimo suinteresuotai šaliai diena, nuo kurios pradedamas skaičiuoti terminas skundui administraciniam teismui paduoti.

57Kaip matyti iš Kretingos rajono savivaldybės pateiktų duomenų ir interneto tinklapyje skelbiamų duomenų ((duomenys neskelbtini)), Kretingos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliajam teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ ir brėžinys Kretingos rajono savivaldybės interneto tinklapyje paskelbti 2013 m. sausio 21 d., šio plano aiškinamasis raštas – 2013 m. vasario 1 d. (I t., b. l. 108, 113–116, 118; III t., b. l. 1–2), todėl galima teigti, kad skundą teismui dėl 2013 m. sausio 18 d. atsakovo įsakymu Nr. (duomenys neskelbtini) sprendinių panaikinimo, pašto įstaigai įteiktą 2013 m. balandžio 2 d., pareiškėja pateikė praleidusi ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą 1 mėnesio terminą.

58Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja reiškė prašymą atnaujinti šį terminą ir nurodė objektyvias jo praleidimo priežastis (I t., b. l. 192–195), byla jau yra išnagrinėta iš esmės pirmosios instancijos teisme, teisėjų kolegija terminą skundui paduoti dėl 2013 m. sausio 18 d. atsakovo įsakymo Nr. (duomenys neskelbtini) atnaujina. Be to, bylos grąžinimas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo vien dėl šios priežasties prieštarautų ir teisingumo bei protingumo principams.

59Pirmosios instancijos teismas, naikindamas ginčijamą sprendimą nurodytoje dalyje, jį motyvavo tuo, kad pagal Tvarkos aprašo 5.1. punkto nuostatas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, prie tretiesiems suinteresuotiems asmenims priklausančių statinių – siurblinės, garažo ir kiemo statinių, esančių (duomenys neskelbtini), Kretingoje, iš viso negalėjo būti rengiamas: pastatas – siurblinė yra pagrindinis statinys bei įrenginys žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini), Kretingos m., o garažas ir kiti kiemo statiniai yra su siurblinės ūkine veikla susiję ir jai tarnaujantys statiniai. Garažo ir kitų statinių (inžinerinių) paskirtis buvo ir yra tarnauti pagrindiniam pastatui – siurblinei, kurios naudojimo ir funkcinė paskirtis ginčo atveju yra neaiški, nes atsakovas 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. (duomenys neskelbtini) patvirtino žemės sklypo, adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m., teritorijos tvarkymo prioritetą – gyvenamosios paskirties sklypas, kurio plotas 0,0641 ha. Tokiu būdu buvo pažeistas planavimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti. Rengiant žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Kretinga, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, buvo pažeistos imperatyvios teisės aktų – Teritorijų planavimo įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 1 punkto ir Tvarkos aprašo 5.1 punkto nuostatos, numatančios reikalavimus tokio dokumento rengimui, dėl ko neteisėtai buvo priimta skundžiamo įsakymo dalis – „Pastaba“, kuria yra nustatyta, kad į planuojamą teritoriją patenkama iš esamo įvažiavimo, esančio sklypo pietinėje pusėje, kuris eina iš (duomenys neskelbtini) gatvės ir kerta sklypą adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m., formuojant žemės sklypą adresu, (duomenys neskelbtini), Kretingos m., bus nustatomas servitutas (tarnaujantis daiktas) patekimui į formuojamą sklypą, adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m.

60Su tokia teismo išvada sutikti nėra galima: Teritorijų planavimo įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 1 punktas (2009 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-619 redakcija) nustato, kad miestų teritorijose Vyriausybės nustatyta tvarka parengti ir savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti žemės sklypų planai prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį suformuotų žemės sklypų planai. Tvarkos 4.1. punktas numato, kad rengiant žemės sklypo planą suformuojami naudojami valstybinės žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti. Tvarkos aprašo 5.1. punktas nustato, kad žemės sklypai neformuojami (ir Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos) prie nutiestų inžinerinių tinklų ar (ir) pastatytų tik laikinųjų statinių arba neturinčių aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinių, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui (jo priklausiniui) ar įrenginiui. Kaip matyti iš Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo, adresu (duomenys neskelbtini), Kretinga, buvo ir yra registruoti tretiesiems suinteresuotiems asmenims S. V. ir V. V. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantys nekilnojamieji daiktai: pastatas – garažas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – garažų, baigtumas 100 proc., 1978 metų statybos, bendras plotas 45,74 kv. m; pastatas – siurblinė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kurios pagrindine tikslinė naudojimo paskirtis – kita, baigtumas 100 proc., 1935 metų statybos, bendras plotas 145,87 kv. m, pagrindinis plotas – 36,25 kv. m, naudingas plotas – 62,65 kv. m, gyvenamasis plotas – 28,14 kv. m, pastate įvestas centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų, komunalinis vandentiekis ir nuotekų šalinimas; kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora, lauko tualetas), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kurių pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, baigtumas 100 proc., 1978 metų statybos, 1/1 dalis priklauso pastatui – siurblinei, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (I t., b. 1. 137–138, 174–176). Analogiški duomenys fiksuoti apeliacinės instancijos teismo išreikalautoje žemės sklypo ir statinių adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m., Kadastro ir registro dokumentų byloje Nr. (duomenys neskelbtini). Byloje nėra ginčijama ir pateikti įrodymai patvirtina, kad tiek pagrindiniai statiniai, tiek jų priklausiniai, kurių tiek funkcinė priklausomybė, tiek naudojimo apibrėžtumas yra aiškus, yra išlikę, iš žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Kretingoje, plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tekstinės ir grafinės dalių, matyti, kad planavimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti, formuojamos teritorijos ir patvirtinto suformuoto žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis (kita), naudojimo būdas (inžinerinės infrastruktūros teritorijos), pobūdis (susisiekimo ir kitų inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos) kaip buvo, taip liko nepakitę, kas patvirtina, jog sklypas suformuotas esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį, atitinkamai – nepažeidžiant nei Teritorijų planavimo įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 1 punkto (2009 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-619 redakcija), nei Tvarkos aprašo 5.1. punkto nuostatų. Aplinkybė, kad plano tekstinėje dalyje, aptariant teritorijos vystymo koncepciją, aptariant teritorijos tvarkymo prioritetus, nurodyta „gyvenamosios paskirties sklypas“, savaime nedaro plano prieštaraujančiu minėtiems teisės aktams: viena vertus, kaip jau buvo nurodyta atsakovo – tai klaida, kuri neginčijamu administraciniu aktu yra ištaisyta (II t., b. l. 139, 141); kita vertus, tokia nuoroda, vertinant visą plano medžiagą, nevertintina kaip pažeidimas, sudarantis pagrindą visą planą pripažinti neteisėtu, kadangi čia kalbama apie koncepciją, prioritetus, t. y. perspektyvą, kuri savaime neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams (bendrajam planui) (I t., b. l. 33), o atsakovo 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. (duomenys neskelbtini) patvirtino žemės sklypo, adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m., pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis bet kokiu atveju yra kita, naudojimo būdas, kaip jau minėta – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdis – susisiekimo ir kitų inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos, duomenų, kad nekilnojamo turto registre šios teritorijos naudojimo būdas ir pobūdis būtų nurodytas kitoks, nėra.

61Aplinkybė, kad žemės sklypo tiek adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m., tiek adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m. planų rengimo dokumentuose nebuvo numatyta, jog plano rengimo metu bus nustatomi ar panaikinami žemės servitutai, savaime taip pat nesuponuoja 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. (duomenys neskelbtini) patvirtinto žemės sklypo, adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m., sprendinio, numatančio, kad į planuojamą teritoriją patenkama iš esamo įvažiavimo, kertant sklypą adresu (duomenys neskelbtini), Kretingoje, kurį formuojant bus nustatomas servitutas patekimui į formuojamą sklypą adresu (duomenys neskelbtini), Kretingoje, neteisėtumo: Tvarkos aprašo 15.6. punktas numato, kad žemės sklypo rengimo reikalavimuose yra nurodomi siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės servitutai. Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą (CK 4.111 str. 1 d.). Servitutu suteikiamos servituto turėtojui konkrečios naudojimosi konkrečiu svetimu daiktu teisės arba atimamos iš tarnaujančiojo daikto savininko konkrečios naudojimosi daiktu teisės (CK 4.112 str. 1 d.). Taigi, viena vertus, Tvarkos aprašo 15.6. punkto nuostata dėl būtinybės žemės sklypo rengimo reikalavimuose nurodyti siūlomus nustatyti ar panaikinti žemės servitutus iš esmės taikytina žemės sklypui, kuriam turi būti taikomi ribojimai (tarnaujančiajam daiktui). Nagrinėjamoje byloje ginčijami ne žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Kretingos m., plano sprendiniai, kuriam pagal ginčijamu aktu patvirtinto plano sprendinius ir numatyta nustatyti kelio servitutą, bet žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Kretingos m. plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendiniai, todėl aplinkybės, susijusios su žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Kretingos m., rengimo reikalavimų ir parengto žemės sklypo plano teisėtumu, nėra šios bylos dalykas, o žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Kretingos m., rengimo reikalavimuose duomenys apie siūlomus nustatyti ar panaikinti žemės servitutus ir neturėjo būti pateikiami, kadangi toks servitutas šio plano rengimo, derinimo bei tvirtinimo metu neturėjo ir negalėjo būti projektuojamas. Kita vertus, Tvarkos aprašo 15.6. punkto nuostatas aiškinant kitaip, t. y. reikalavimas žemės sklypo rengimo reikalavimuose nurodyti siūlomus nustatyti ar panaikinti žemės servitutus taikytinas tiek žemės sklypui, kuriam turi būti taikomi ribojimai (tarnaujančiajam daiktui), tiek žemės sklypui, kurio savininko ar naudotojo naudai šie ribojimai taikomi, tai nieko nekeičia: kadangi servituto nustatymas yra kraštutinė priemonė užtikrinti žemės sklypo tinkamą naudojimą, taikoma nesant kitokių protingų tinkamo viešpataujančio žemės sklypo naudojimo užtikrinimo būdų, be to, servituto nustatymo būtinybei nesant visiškai aiškiai, aplinkybė, kad žemės sklypo rengimo reikalavimuose siūlymas nustatyti servitutą nėra numatytas, savaime neeliminuoja galimybės žemės sklypo projektiniuose sprendiniuose jį (kelio servitutą) numatyti, kadangi tai (servituto nustatymo numatymas plano rengimo metu) nei pažeidžia tarnaujančiojo žemės sklypo savininko ar naudotojo, kurie pagal Tvarkos aprašo nuostatas nėra įtraukiami į žemės sklypo plano perengiamuosius darbus, interesus, nei savivaldybės administracijos galimybes užtikrinti tinkamą tokio plano rengimo procedūrą: visuomenė, tame tarpe – ir tarnaujančiojo žemės sklypo savininkas ir naudotojas, supažindinama jau su parengtais projektiniais sprendimais, o su savivaldybės administracija žemės sklypo planas bet kokiu atveju turi būti derinamas.

62Tvarkos aprašo 16. punktas nustato, kad žemės sklypo plano rengimo reikalavimų priedas yra preliminari žemės sklypo ribų schema (toliau – ir schema), kuri rengiama 16.1.–16.3. nustatyta tvarka, tame tarpe – schemoje siūlomi formuoti žemės sklypai turi būti racionalaus dydžio ir tinkami naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį. Prie kiekvieno žemės sklypo turi būti privažiavimo kelias arba nustatomas kelio servitutas. Kaip jau minėta, žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Kretingoje, planavimo tikslas buvo suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti, formuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdis – susisiekimo ir kitų inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos. Pagal Pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinį, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio, patvirtinto žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 (2012 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 3D-582/D1-581 redakcija, galiojusi nuo 2012 m. liepos 18 d. iki 2014 m. sausio 1 d.), nuostatas kitos paskirties žemės, kurios žemės sklypų naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, o pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos, žemės sklypų naudojimo būdo turinį sudaro visų rūšių transporto ir pėsčiųjų judėjimo, inžinerinių statinių bei inžinerinių tinklų teritorijos, žemės sklypų naudojimo pobūdžio turinį – žemės sklypai, kuriuose yra esamos arba numatomos statyti autobusų ir geležinkelio stotys, oro uostai ir aerodromai, jūros ir vidaus vandenų uostai ir prieplaukos, automobilių saugyklos (garažai, automobilių stovėjimo aikštelės), ryšių (telekomunikacijų) linijos, inžinerinių sistemų maitinimo šaltinių statiniai ir įrenginiai (transformatorinės, boilerinės ir kiti panašios paskirties statiniai). Kadangi žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Kretingos m., tinkamam naudojimui pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį yra būtinas patekimas tiek prie siurblinės, tiek prie garažo, vykdant Tvarkos aprašo 16.3. punkto nuostatas, kurios yra privalomos rengiant žemės sklypo planą, buvo būtina numatyti privažiavimo kelią arba nustatytiną kelio servitutą. Nors pareiškėja savo skunde teigė, kad žemės sklypas (duomenys neskelbtini), Kretingos m., turi privažiavimą iš (duomenys neskelbtini) g., t. y. sklypas ribojasi su šia gatve, toks patekimas prie šio sklypo neužtikrina jo (sklypo) tinkamo naudojimo pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį: kaip matyti iš į bylą pateiktų įrodymų – fotonuotraukų, planų, vaizdo įrašo (I t., b.l. 60–62, 118, 121–122, 126, 140, 177–178; II t., b.l. 149–155; bylos priedas – skaitmeninė laikmena), dėl sklypo reljefo ypatumo – stataus šlaito, privažiavimo, kuriuo būtų patenkama iš (duomenys neskelbtini) g. betarpiškai į žemės sklypą (duomenys neskelbtini), Kretingos m., nėra, duomenų, kurie sudarytų pagrindą teigti, kad toks įvažiavimas galėtų būti įrengtas protingomis sąnaudomis, taip pat nėra. Kadangi iš priešingos (duomenys neskelbtini) g. pusės žemės sklypas (duomenys neskelbtini), ribojasi su vandens telkiniu, privažiavimo prie šio sklypo kelio klausimas pagrįstai spręstas siūlant nustatyti kelio servitutą gretimam sklypui, kuriuo būtų patenkama į žemės sklypą (duomenys neskelbtini), Kretingos m. Vėlgi, kadangi dėl sklypo reljefo ypatumo – stataus šlaito, toks patekimas yra įmanomas tik iš pareiškėjos naudojamos žemės valdos adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m., kur yra jai nuosavybės teise priklausantys statiniai, kelio servitutą pagrįstai pasiūlyta suprojektuoti ir nustatyti būtent šiam daiktui. Pažymėtina, jog pareiškėjos atstovo teismo posėdyje išsakyti teiginiai – kad numatytas kelias neatitiktų teisės aktų reikalavimų, padarytų žalą pareiškėjos statiniams ir t. t. – nėra šios bylos ginčo dalykas arba nėra reikšmingi: toks kelias gali būti suprojektuotas tik rengiant žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Kretingos m., teritorijų planavimo dokumentą ar žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą (pagal teisinį reglamentavimą, galiojantį nuo 2014 m. sausio 1 d.), kada, atlikus šio žemės sklypo matavimus ir įvertinus reikšmingas aplinkybes, ir bus galima galutinai įvertinti, ar privažiavimas prie žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Kretingos m., per žemės sklypą (duomenys neskelbtini), Kretingos m. yra galimas; dėl servituto nustatymo atsiradę nuostoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka (CK 4.112 str. 1 d.), todėl žalos atsiradimo galimybė savaime nėra pagrindas nenustatyti servituto. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, aiškinant materialiosios teisės normas, reglamentuojančias servituto nustatymo sąlygas, nuosekliai plėtojama ta linkme, kad servitutas gali būti nustatomas tik esant būtinumui, kai daikto neįmanoma naudoti kitokiu būdu nei nustačius servitutą, todėl, sprendžiant dėl servituto nustatymo, esminis klausimas yra jo būtinumas; konstatavus, kad servitutas būtinas, atsiranda pagrindas jį nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. P. v. V. M. , bylos Nr. 3K-3-246/2005; 2007 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. C. v. A. C. , bylos Nr. 3K-3-234/2007; 2012 m. kovo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno miesto apylinkės prokuratūra v. A. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-126/2012). Atsižvelgiant į nuosavybės teisės svarbą, nuosavybės teisės ribojimas pateisinamas tik esant svarbioms priežastims ir nėra pagrindo taikyti servitutą ir riboti kito (tarnaujančiojo daikto) savininko nuosavybės teisę vien todėl, kad savininkas (valdytojas), siekiantis servituto nustatymo, nori naudotis svetimu daiktu, kad jam taip yra naudingiau ar patogiau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. K. v. J. J. , bylos Nr. 3K-3-210/2012). Servitutu yra suvaržoma kito asmens nuosavybės teisė (CK 4.111 straipsnis), todėl, sprendžiant su servituto nustatymu susijusius klausimus, turi būti siekiama abiejų daiktų savininkų interesų pusiausvyros, kad nebūtų be pakankamo pagrindo varžoma nuosavybės teisė ir vienam asmeniui kilusios problemos nebūtų sprendžiamos kito asmens teisių sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. B. v. S. Š., bylos Nr. 3K-3-469/2008).

63Apibendrinus nustatytas faktines aplinkybes reikšmingą teisinį reglamentavimą, galima teigti, kad Kretingos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliajam teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ dalis, kuria patvirtintas 0,0641 ha ploto žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Kretingos m. plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinys: „Pastaba: į planuojamą teritoriją patenkama iš esamo įvažiavimo esančio sklypo pietinėje pusėje, kuris eina iš (duomenys neskelbtini) gatvės ir kerta sklypą adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m., formuojant žemės sklypą adresu, (duomenys neskelbtini), Kretingos m., bus nustatomas servitutas (tarnaujantis daiktas) patekimui į formuojamą sklypą, adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m.“, yra pagrįsta ir teisėta, todėl atsakovo ir trečiųjų asmenų apeliaciniai skundai tenkinami, Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 5 d. sprendimas keičiamas: pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria pareiškėjos skundas dėl Kretingos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliajam teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ dalies, kuria patvirtintas minėtas sprendinys, tenkintas, naikinama, pareiškėjos skundas šioje dalyje atmetamas.

64Tretieji suinteresuoti asmenys S. V. ir V. V. apeliaciniame skunde taip pat prašė priteisti visas bylinėjimosi išlaidas iš D. B..

65ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtinta nauja redakcija; toliau – ir Rekomendacijos). Dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu (ABTĮ 45 str. 1 d.).

66Nagrinėjamu atveju tretieji suinteresuoti asmenys S. V. ir V. V. pateikė prašymą dėl proceso išlaidų priteisimo, prašydami priteisti iš D. B. 589,62 Eur proceso išlaidų advokato pagalbai bei kelionės išlaidoms apmokėti. Trečiasis suinteresuotas asmuo S. V. taip pat buvo pateikęs prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriuo prašė priteisti 1 000 Lt išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme (II t., b. l. 85–86). Prie prašymų buvo pridėti dokumentai, pagrindžiantys prašomas sumas ir patvirtinantys jų sumokėjimą.

67Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi nuoseklios pozicijos, kad jei skundas yra patenkintas iš dalies, proceso šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos patirtos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos priteisiamos proporcingai patenkintų (atmestų) skundo reikalavimų daliai (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. AS146-113/2012, A756-342/2012 ir kt.).

68Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinės instancijos teismo sprendimas yra iš dalies (50 proc.) palankus tretiesiems suinteresuotiems asmenims, prašomų priteisti išlaidų dydis neviršija Rekomendacijose nustatyto rekomenduojamo maksimalaus dydžio, teisėjų kolegija vertina, kad trečiųjų suinteresuotų asmenų prašymai dėl atstovavimo išlaidų priteisimo yra tenkinami iš dalies ir S. V. priteistina 144,81 Eur (500 Lt), S. V. ir V. V. priteistina iš viso 294,81 Eur. Atitinkamai – iš D. B. S. V. priteisiama 292,21 Eur, o V. V. – 147,40 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

69Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

70atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir trečiųjų suinteresuotų asmenų S. V., V. V. apeliacinius skundus tenkinti.

71Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 5 d. sprendimą pakeisti.

72Atnaujinti pareiškėjai D. B. terminą skundui dėl Kretingos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliajam teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ paduoti.

73D. B. skundo dalį dėl Kretingos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliajam teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ dalies, kuria patvirtintas 0,0641 ha ploto žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Kretingos m. plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinys: „Pastaba: į planuojamą teritoriją patenkama iš esamo įvažiavimo esančio sklypo pietinėje pusėje, kuris eina iš (duomenys neskelbtini) gatvės ir kerta sklypą adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m., formuojant žemės sklypą adresu, (duomenys neskelbtini), Kretingos m., bus nustatomas servitutas (tarnaujantis daiktas) patekimui į formuojamą sklypą, adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos m.“, panaikinimo atmesti.

74Priteisti iš pareiškėjos D. B. bylinėjimosi išlaidas: S. V. – 292,21 eurų, V. V. – 147,40 eurų.

75Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant I. G.,... 3. dalyvaujant pareiškėjos D. B. atstovui advokatui Jonui Plateliui,... 4. atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos atstovui A. G.,... 5. trečiųjų suinteresuotų asmenų S. V. ir V. V. atstovui advokatui Ričardui... 6. teismo posėdyje žodinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo... 7. Teisėjų kolegija... 8.
...
9. Byloje nagrinėjamas pareiškėjos D. B. (toliau – ir pareiškėja) 2014 m.... 10. Pareiškėja 2013 m. gegužės 13 d. patikslintu skundu (I t., b. l. 70–73)... 11. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 18 d. sprendimu (II... 12. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. kovo 19 d. nutartimi (II... 13. Taigi šioje byloje nagrinėjamas ginčas būtent dėl Kretingos savivaldybės... 14. Pareiškėja skunde ir jo patikslinimuose (I t, b. 1. 3–5, 70–73, II t, b.... 15. Atsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į... 16. Nurodė, kad remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d.... 17. Tretieji suinteresuoti asmenys S. V. ir V. V. su pareiškėjos skundu nesutiko... 18. Nurodė, kad prie jiems priklausančių statinių, esančių (duomenys... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 20. Rėmėsi Tvarkos aprašo 2 ir 3 punktais, Žemės sklypų pagrindinės... 21. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. gegužės 5 d. sprendimu... 22. pareiškėjos D. B. patikslintą skundą tenkino. Panaikino Kretingos... 23. Teismas nustatė, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos... 24. Teismas atsižvelgė į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo... 25. Atsižvelgęs į Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko... 26. Teismas sprendė, kad žemės sklypui, esančiam (duomenys neskelbtini),... 27. Nagrinėjamoje byloje pareiškėja teigė, kad tretieji suinteresuoti asmenys... 28. Teismas rėmėsi ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje, to paties straipsnio 5 dalyje... 29. Atsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija apeliaciniu skundu... 30. Apeliaciniame skunde (II t., b. l. 137–140) teigia, kad tretiesiems... 31. Mano, kad nepagrįsta yra teismo išvada, jog atsakovas skundžiamu Įsakymu... 32. Remiasi Tvarkos aprašo 2 punktu, abejoja, ar Teritorijų planavimo įstatymo 3... 33. Tretieji suinteresuoti asmenys S. V. ir V. V. apeliaciniu skundu (II t., b. l.... 34. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas pasirinko ydingą teismo sprendimo... 35. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas sprendė ne kokius teisės aktų... 36. Pažymi, jog skundžiamo Įsakymo dalies sprendiniu „Pastaba“ joks... 37. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl privažiavimo į Įsakymu... 38. Teigia, jog pirmosios instancijos teismas akcentavo formaliuosius teisės aktų... 39. Kretingos rajono savivaldybės administracija atsiliepime (II t., b. l.... 40. Tretieji suinteresuoti asmenys S. V. ir V. V. atsiliepimu į atsakovo... 41. Pažymi, kad po Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties šioje... 42. Pareiškėja D. B. atsiliepimu į apeliacinius skundus (II t., b. l. 172–176)... 43. Teigia, kad 2014 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. (duomenys neskelbtini),... 44. Prašo visų naujų su apeliaciniais skundais pateikiamų įrodymų neprijungti... 45. Pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. kovo 19 d.... 46. Teigia, jog Įsakymu ir 2013 m. vasario 26 d. sprendimu iš esmės siekiama... 47. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog servituto... 48. Nurodo, jog argumentai dėl poreikio servituto nustatymui buvimo nėra šios... 49. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 50. Teisėjų kolegija... 51. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Kretingos rajono savivaldybės... 52. Byloje nustatyta, kad tretiesiems suinteresuotiems asmenims S. V. ir V. V.... 53. Pareiškėja teismui pateikė skundą, prašydama panaikinti Kretingos... 54. Pažymėtina, jog pareiškėja D. B. skundą teismui padavė 2013 m. balandžio... 55. Su tokia teismo išvada sutikti nėra galima: Žemės sklypo plano, prilyginamo... 56. Atsižvelgiant į minėtą teisinį reglamentavimą, pažymėtina, kad... 57. Kaip matyti iš Kretingos rajono savivaldybės pateiktų duomenų ir interneto... 58. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja reiškė prašymą atnaujinti... 59. Pirmosios instancijos teismas, naikindamas ginčijamą sprendimą nurodytoje... 60. Su tokia teismo išvada sutikti nėra galima: Teritorijų planavimo įstatymo... 61. Aplinkybė, kad žemės sklypo tiek adresu (duomenys neskelbtini), Kretingos... 62. Tvarkos aprašo 16. punktas nustato, kad žemės sklypo plano rengimo... 63. Apibendrinus nustatytas faktines aplinkybes reikšmingą teisinį... 64. Tretieji suinteresuoti asmenys S. V. ir V. V. apeliaciniame skunde taip pat... 65. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas... 66. Nagrinėjamu atveju tretieji suinteresuoti asmenys S. V. ir V. V. pateikė... 67. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi... 68. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinės instancijos teismo sprendimas yra iš... 69. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 70. atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir trečiųjų... 71. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 5 d. sprendimą... 72. Atnaujinti pareiškėjai D. B. terminą skundui dėl Kretingos savivaldybės... 73. D. B. skundo dalį dėl Kretingos savivaldybės administracijos direktoriaus... 74. Priteisti iš pareiškėjos D. B. bylinėjimosi išlaidas: S. V. – 292,21... 75. Nutartis neskundžiama....