Byla e2-4235-1023/2020
Dėl skolos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Prienų butų ūkis“ ieškinį atsakovei B. Ž. dėl skolos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ieškovo reikalavimai ir argumentai

61.

7Ieškovas UAB „Prienų butų ūkis“ (toliau – ieškovas) kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės B. Ž. (toliau – atsakovė) 899,46 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškinys grindžiamas tuo, kad atsakovė yra buto, esančio ( - ), savininkė. Daugiabučio namo adresu ( - ), butų ir kitų patalpų savininkai 2016 m. vasario 23 d. susirinkimo metu nusprendė dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų, t. y. nusprendė pavesti ieškovei namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo organizavimą, administravimą ir (ar) jo įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą bei, vadovaujantis patvirtintu namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planu, patalpų savininkų vardu ar veikiant patalpų savininkų naudai, savo vardu sudaryti lengvatinio kreditavimo sutartį. Buvo nuspręsta, kad visas su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas (investicijas), atėmus valstybės paramą, privalo apmokėti patalpų savininkai, kurie privalės kiekvieną mėnesį apmokėti jiems tenkančią kredito ir palūkanų dalį pagal kreditavimo sutartyje nustatytą kredito grąžinimo grafiką ieškovo nurodyta tvarka. Ieškovas, vadovaudamasis Protokolo 3 bei 4 punktais, 2016 m. spalio 11 d. sudarė Daugiabučio namo kreditavimo sutartį Nr. DNKS-2016-6223-16. Ieškovas, vadovaudamasis Kreditavimo sutartimi bei Protokolo 2, 3, 6 punktais, atsakovei 2020 m. gegužės 7 d. išrašė sąskaitą 899,46 Eur sumai, tačiau atsakovė su ieškovu neatsiskaitė ir ieškinio pateikimo teismui dieną yra skolinga 899,46 Eur.

103.

11Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui pateikti, įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka – procesinius dokumentus įteikiant atsakovei asmeniškai. Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį bylos procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

12Teismas

konstatuoja:

13Ieškinys tenkintinas visiškai.

14II.

15Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

164.

17Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

185.

19Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 1 dalį daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnio 5 dalis). Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Atvejai, kada butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų daugiabučiui namui išlaikyti ir išsaugoti nustatyti CK 4.83 straipsnio 4 dalyje, pagal kurią buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad toks teisinis reglamentavimas reiškia, jog išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimtas sprendimas ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Antruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009). CK 4.83 straipsnio 4 dalies nuostata papildo CK 4.82 straipsnio 3 dalį ir pabrėžia butų ir kitų patalpų savininkų pareigą padengti būtinąsias (privalomąsias) turto išlaikymo sąnaudas, dėl kurių sudėties ir dydžio sprendžiama pagal teisės aktuose nustatytus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. CK 4.83 straipsnio 4 dalyje nustatytų išimčių taikymas galimas tik tada, kai išlaidos yra nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-305/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2014).

206.

21Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 straipsnis). Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

227.

23Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia šie įrodymai: Daugiabučio namo, ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų 2016 m. vasario 23 d. susirinkimo protokolas, kuriuo nustatyta, kad 2016 m. vasario 23 d. daugiabučio gyvenamojo namo savininkai susirinkime nusprendė atnaujinti (modernizuoti) Daugiabutį gyvenamąjį namą, patvirtinti investicijų planą ir apmokėti visas su Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas (investicijas), atėmus valstybės paramą bei namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo organizavimą, administravimą ir įgyvendinimą pavesti ieškovui bei įgaliojo ieškovą, kaip projekto administratorių, savo vardu, tačiau veikiant daugiabučio gyvenamojo namo savininkų naudai, sudaryti lengvatinio kredito sutartį su banku, taip pat savininkai įsipareigojo kiekvieną mėnesį apmokėti jiems tenkančią kredito ir palūkanų dalį; 2016 m. vasario 23 d. Daugiabučio namo kreditavimo sutartis Nr. DNKS-2016-6223-16, kuria 2016 m. vasario 23 d. Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui finansuoti ieškovas ir AB Šiaulių bankas sudarė kreditavimo sutartį Nr. DNKS-2016-6223-16; Nekilnojamojo turto Registrų centrinio duomenų banko išrašas, kuriuo nustatyta, kad atsakovė yra buto, esančio ( - ), savininkė; 2020 m. gegužės 7 d. sąskaita, kuri patvirtina, kad atsakovė netinkamai vykdo savo įsipareigojimus dalimis mokėti jai tenkančią kredito ir palūkanų dalį pagal ieškovo išrašytą sąskaitą ir ieškovui yra skolinga 899,46 Eur. Konstatuotina, kad ginčo namo rekonstrukcijos darbų išlaidos yra susijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, be to, namo gyventojų sutikimas su rekonstrukcija išreikštas balsų dauguma, todėl atsakovė turi pareigą apmokėti už daugiabučio namo modernizacijos darbus proporcingai savo nuosavybės daliai. Atlikus byloje formalų esančių įrodymų vertinimą, atsižvelgiant į sprendimo 5 ir 6 dalyse nurodytą teisinį reglamentavimą, atsakovei nepateikus duomenų apie ieškovo prašomą priteisti skolos sumokėjimą, darytina išvada, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti, kadangi prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus (CK 6.386 straipsnis), be to, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnis). Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – iš atsakovės ieškovui priteistina 899,46 Eur skolos.

248.

25Atsakovei, praleidusiai terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovui įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis), todėl tenkintina ir ši ieškinio dalis.

269.

27Visiškai patenkinus ieškinį ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės – 20,00 Eur žyminio mokesčio ir 163,35 Eur už teisines paslaugas (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnis).

2810.

29Valstybė šioje byloje patyrė 1,79 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tačiau procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 5,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

31Ieškinį tenkinti visiškai.

32Priteisti iš atsakovės B. Ž., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), ieškovo UAB „Prienų butų ūkis“, įmonės kodas 170609076, adresas Kęstučio g. 37, Prienai, naudai 899,46 Eur (aštuonis šimtus devyniasdešimt devynis eurus 46 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2020 m. birželio 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 20,00 Eur (dvidešimt eurų 00 ct) žyminio mokesčio ir 163,35 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt tris eurus 35 ct) išlaidų už teisines paslaugas.

33Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

34Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ieškovo reikalavimai ir argumentai... 6. 1.... 7. Ieškovas UAB „Prienų butų ūkis“ (toliau – ieškovas) kreipėsi į... 8. 2.... 9. Ieškinys grindžiamas tuo, kad atsakovė yra buto, esančio ( - ), savininkė.... 10. 3.... 11. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas,... 12. Teismas... 13. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 14. II.... 15. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 16. 4.... 17. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 18. 5.... 19. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 1... 20. 6.... 21. Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo... 22. 7.... 23. Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia šie... 24. 8.... 25. Atsakovei, praleidusiai terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui... 26. 9.... 27. Visiškai patenkinus ieškinį ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos... 28. 10.... 29. Valstybė šioje byloje patyrė 1,79 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 31. Ieškinį tenkinti visiškai.... 32. Priteisti iš atsakovės B. Ž., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ),... 33. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 34. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...