Byla 2-743/2012
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilterma“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų J. A., D. P., P. R. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 16 d. nutarties, kuria panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimai, civilinėje byloje Nr. B2-1232-264/2012 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilterma“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Trečiasis asmuo (kreditorius) VSDFV Kauno skyrius 2011 m. gruodžio 16 d. pateikė teismui skundą, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiais BUAB „Šilterma“ 2011 m. lapkričio 21 d. kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus. Nurodė, kad VSDFV Kauno skyrius apie BUAB „Šilterma“ 2011 m. lapkričio 15 d. vyksiantį kreditorių susirinkimą, bei, jam neįvykus, apie 2011 m. lapkričio 21 d. vyksiantį pakartotinį kreditorių susirinkimą nebuvo informuotas, kreditorių susirinkimų protokolai jam nebuvo pateikti. Teigė, kad BUAB „Šilterma“ administratorius, pažeisdamas kreditorių susirinkimo patvirtintą kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarką, 2011 m. lapkričio 5 d. laikraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Laikinoji sostinė“ paskelbė informaciją apie 2011 m. lapkričio 15 d. kviečiamą kreditorių susirinkimą, bei jam neįvykus, 2011 m. lapkričio 21 d. kviečiamą pakartotinį kreditorių susirinkimą. Nurodė, kad 2009 m. spalio 28 d. vykusiame pirmame BUAB „Šilterma“ kreditorių susirinkime balsų dauguma buvo patvirtinta kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka, kad pranešimai apie kreditorių susirinkimo sušaukimą siunčiami (teikiami) kreditoriams pasirašytinai arba registruotu laišku likus ne mažiau kaip 10 dienų iki susirinkimo dienos; apie dokumentus, įrodančius, kad kreditoriams buvo pranešta, jog šaukiamas kreditorių susirinkimas, administratorius privalo informuoti kreditorių susirinkimo pradžioje; jeigu šaukiamas pakartotinis kreditorių susirinkimas, kreditoriams tokia pačia tvarka turi būti pranešta likus ne mažiau kaip penkioms dienoms iki šio susirinkimo. Pažymėjo, kad BUAB „Šilterma“ 2011 m. lapkričio 15 d. vykusiame kreditorių susirinkime dalyvavo tik vienas kreditorius, kurio patvirtintas finansinis reikalavimas sudaro 2,46 procento, o 2011 m. lapkričio 21 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime dalyvavo tik du kreditoriai, kurių patvirtinti finansiniai reikalavimai sudaro 2,47 procento visų patvirtintų finansinių reikalavimų sumos. Nurodė, kad 2011 m. lapkričio 21 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime buvo nutarta patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą, nurašyti UAB „Šilterma“ debitorinius įsiskolinimus, patvirtinti likvidacinį aktą ir likvidacinį balansą, bei kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos. Kreditoriaus nuomone, susirinkime priimti nutarimai yra neteisėti, kadangi kreditoriai apie šaukiamą kreditorių susirinkimą nebuvo tinkamai informuoti, jie neturėjo galimybės ne tik dalyvauti 2011 m. lapkričio 15 d. ir 2011 m. lapkričio 21 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime, bet buvo pažeistos jų teisės, nes kreditoriams nebuvo suteikta galimybė išsakyti savo nuomonę darbotvarkėje numatytais klausimais.

5Tretieji asmenys (kreditoriai) M. B., D. T., V. T., V. S., A. L., R. T., V. V. 2011 m. gruodžio 21 d. pateikė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti 2011 m. lapkričio 21 d. BUAB „Šilterma“ kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, svarstyti klausimą dėl įmonės bankroto administratoriaus G. P. atstatydinimo. Nurodė, kad 2011 m. spalio 25 d. BUAB „Šilterma“ administratorius sušaukė kreditorių susirinkimą, pranešdamas apie jo datą ir vietą kreditoriams registruotu paštu, susirinkime pateikė tik abstrakčią informaciją apie bankroto procedūros eigą, nepateikė kreditoriams duomenų apie nekilnojamojo turto perleidimo sandorius bankrutuojančioje bendrovėje per 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo, jų teisėtumą, gautų lėšų panaudojimą, įrodymus apie administratoriaus panaudotas lėšas – kuro išlaidas ir kitos informacijos apie bankroto procedūros eigą. Teigė, kad dėl to buvo nutarta netvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitos ir įpareigoti administratorių iki 2011 m. gruodžio 10 d. sušaukti kreditorių susirinkimą, kuriame administratorius pateiks reikalaujamą papildomą informaciją. Nurodė, kad negaunant jokios informacijos iš bankroto administratoriaus apie kreditorių susirinkimo šaukimą, kreditorius M. B. kreipėsi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą ir iš bankroto bylos duomenų sužinojo apie BUAB „Šilterma“ administratoriaus šauktą kreditorių susirinkimą 2011 m. lapkričio 15 d., bei jam neįvykus, apie 2011 m. lapkričio 21 d. vykusį pakartotinį kreditorių susirinkimą. Kreditorių teigimu, minėti BUAB „Šilterma“ kreditorių susirinkimai sušaukti pažeidžiant nustatytą kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarką, nes apie šaukiamą kreditorių susirinkimą kreditoriai nebuvo tinkamai informuoti, nutarimai yra neteisėti, kadangi kreditoriai neturėjo galimybių susirinkime dalyvauti, pareikšti savo nuomonę darbotvarkės klausimais, balsuoti. Kreditoriai pažymėjo, kad administratorius G. P. teikia bankroto administravimo paslaugas įmonei, su kurios savininkais susijęs artimais giminystės ryšiais. Kreditorių nuomone, bankroto administratorius, vykdydamas UAB „Šilterma“ bankroto procedūras, elgėsi nesąžiningai, procedūras vykdė neskaidriai, pažeisdamas teisės normas ir kitų kreditorių (ne bendrovės akcininkų šeimos) interesus, taip pat buvo pažeistos ir etikos, geros moralės normos, todėl svarstytinas klausimas dėl administratoriaus atstatydinimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 16 d. nutartimi nutarė panaikinti 2011 m. lapkričio 25 d. BUAB „Šilterma“ kreditorių susirinkimo (protokolas Nr.4) nutarimus.

8Teismas nurodė, kad byloje ginčijami 2011 m. lapkričio 21 d. BUAB „Šilterma“ kreditorių susirinkimo (protokolas Nr.4) nutarimai dėl netinkamo pranešimo apie kreditorių susirinkimą kreditoriams.

9Teismas nurodė, kad BUAB „Šilterma“ 2009 m. spalio 28 d. įvykusiame pirmame UAB „Šilterma“ kreditorių susirinkime balsų dauguma buvo patvirtinta kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka, kad pranešimai apie kreditorių susirinkimo sušaukimą siunčiami (įteikiami) kreditoriams pasirašytinai arba registruotu laišku likus ne mažiau kaip 10 dienų iki susirinkimo dienos; apie dokumentus, įrodančius, kad kreditoriams buvo pranešta, jog šaukiamas kreditorių susirinkimas, administratorius privalo informuoti kreditorių susirinkimo pradžioje; jeigu šaukiamas pakartotinis kreditorių susirinkimas, kreditoriams tokia pačia tvarka turi būti pranešta likus ne mažiau kaip penkioms dienoms iki šio susirinkimo.

10Teismas pažymėjo, kad BUAB „Šilterma“ 2011 m. spalio 25 d. vykusiame kreditorių susirinkime ( protokolas Nr. 2) buvo nutarta netvirtinti administratoriaus ataskaitos ir įpareigoti administratorių iki 2011 m. gruodžio 10 d. sušaukti kreditorių susirinkimą, susirinkimui pateikti informaciją apie galimai žalingų sandorių sudarymą su UAB „Kalvena“ ir kt. įmonėmis. Teismo teigimu, laikraščių skelbimai apie 2011 m. lapkričio 15 d. kreditorių susirinkimą, jam neįvykus apie pakartotinį 2011 m. lapkričio 21 d. kreditorių susirinkimą patvirtina, kad informacija buvo pateikta pažeidžiant patvirtintą BUAB „Šilterma“ kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkos 4 punktą, viešo paskelbimo būdu, o ne informuojant kreditorius raštu, informacija spaudoje apie 2011 m. lapkričio 15 d. įvyksiantį kreditorių susirinkimą išspausdinta 2011 m. lapkričio 5 d., t.y. likus tik 9 dienoms iki turėjusio įvykti 2011 m. lapkričio 15 d. kreditorių susirinkimo, o ne 10 dienų. Teismas pažymėjo, kad įmonėje nustatyta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka yra privaloma, ši tvarka nebuvo nepakeista. Teismas nurodė, kad BUAB „Šilterma“ 2011 m. spalio 25 d. įvykusio kreditorių susirinkimo (protokolas Nr. 2) medžiaga patvirtina, kreditoriai buvo informuojami registruotais laiškais, todėl atmestini bankroto administratoriaus argumentai, jog jis, pasirinkęs kitą kreditorių informavimo būdą, šios tvarkos 4 punkto nepažeidė. Teismas atkreipė dėmesį, kad 2011 m. lapkričio 15 d. neįvykusio bei ginčijamo 2011 m. lapkričio 21 d. kreditorių susirinkimų protokolų turinys patvirtina, kad pirmame iš jų dalyvavo tik vienas kreditorius, kurio patvirtintas finansinis reikalavimas sudaro 2,46 procento, o 2011 m. lapkričio 21 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime dalyvavo du kreditoriai, kurių patvirtinti finansiniai reikalavimai sudaro 2,47 procento visų patvirtintų finansinių reikalavimų sumos. Teismas nurodė, kad ginčijamame 2011 m. lapkričio 21 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime buvo nutarta patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą, nurašyti UAB „Šilterma“ debitorinius įsiskolinimus, patvirtinti likvidacinį aktą ir likvidacinį balansą bei kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas VSDFV Kauno skyrius yra vienas didžiausių 2 eilės kreditorių, kuris dalyvavo 2011 m. spalio 25 d. įvykusiame kreditorių susirinkime (protokolas Nr. 2) ir tais pačiais klausimai balsavo prieš, kiti kreditoriai – 1 eilės kreditoriai, kreditorių nuomonė galėjo turėti įtakos priimtiems ginčijamiems nutarimams darbotvarkės klausimais. Teismas konstatavo, kad ginčijami 2011 m. lapkričio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimai (protokolas Nr. 4, nutarimai 1-4 darbotvarkės klausimais) neteisėti ir naikintini dėl kreditorių teisių dalyvauti susirinkime bei išsakyti nuomonę nagrinėjamais klausimais pažeidimo.

11Teismas sprendė, kad bankroto administratoriaus prašymas taikyti ieškinio senatį skundams paduoti nepagrįstas. Teismas nurodė, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Teismas pažymėjo, kad kreditorius VSDFV Kauno skyrius su pareiškimu į teismą kreipėsi 2011 m. gruodžio 16 d., kiti kreditoriai – 2011 m. gruodžio 21 d., nurodydami, kad apie ginčijamus kreditorių susirinkimo nutarimus sužinojo 2011 m. gruodžio 7 d. atvykę į teismą susipažinti su bankroto byla, kitokių įrodymų, kad pareiškėjai apie ginčijamą kreditorių susirinkimą privalėjo sužinoti ankščiau nėra, todėl pripažintina, kad ieškinio senaties termino skundams paduoti nepraleido.

12Teismas sprendė, kad kreditorių M. B., D. T., V. T., V. S., A. L., R. T., V. V. prašymas dėl administratoriaus atstatydinimo netenkintinas, nes pagal ĮBĮ 23 straipsnio 3 punktą nagrinėti skundus dėl administratoriaus veiksmų turi teisę kreditorių susirinkimas, o teismas administratorių iš pareigų gali atstatydinti ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 8 punkte numatytais atvejais (vienas iš jų kai kreipiasi į teismą kreditorius susirinkimas).

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

14Atskiruoju skundu tretieji asmenys (kreditoriai) J. A., D. P., P. R. prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 16 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – 2011 m. lapkričio 25 d. BUAB „Šilterma“ kreditorių susirinkimo (protokolas Nr. 4) nutarimus palikti galioti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas netinkamai aiškino ir taikė ieškinio senaties termino pradžią. Procedūrinė kreditorių nutarimo priėmimo tvarka nebuvo pažeista, BUAB „Šilterma“ kreditoriai buvo tinkamai informuoti apie 2011 m. lapkričio 21 d. šaukiamą kreditorių susirinkimą ir žinojo bei turėjo ir galėjo žinoti apie 2011 m. lapkričio 21 d. priimtus nutarimus. Be to, pareiškėjai nepateikė įrodymų, kad jie negalėjo ir neturėjo galimybės sužinoti apie vyksiantį BUAB „Šilterma“ kreditorių susirinkimą bei nutarimus.
  2. Pareiškėjai praleido ieškinio senatį ir tai yra savarankiškas pagrindas atmesti skundus, todėl teismas nepagrįstai skundus tenkino.
  3. Teismas nepagrįstai vadovavosi 2009 m. spalio 28 d. kreditorių susirinkime patvirtintos kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos 4 punktu, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad BUAB „Šilterma“ kreditoriai netinkamai informuoti apie kreditorių susirinkimą nesilaikant nustatytos kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos. Be to, siųsti pranešimus apie kreditorių susirinkimą visiems kreditoriams būtų neekonomiška.
  4. VSDFV Kauno skyriaus skundas nėra pasirašytas įgalioto asmens, todėl turėjo būti paliktas nenagrinėtu. Teismas, nagrinėdamas tokį skundą, pažeidė CPK reikalavimus.
  5. Apeliantams nepagrįstai nebuvo pranešta apie skundžiamų kreditorių susirinkimo sprendimų nagrinėjimą, nebuvo pateikti skundų nuorašai.
  6. Kreditoriai, kurie teikia skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, turėtų savo skundus grįsti nutarimų esme, t. y. įvardyti, kokie konkrečiai nutarimai ir kokias jų teises pažeidžia.
  7. Nėra pagrindo naikinti 2011 m. lapkričio 21 d. vykusio kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų, kadangi bankroto procesui keliami operatyvumo reikalavimai.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB Šilterma“ nurodo, kad su atskiruoju skundu sutinka, todėl prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą tenkinti.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo (kreditorius) VSDFV Kauno skyrius nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka, teigia, kad atskirojo skundo argumentai nepagrįsti, todėl prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Atsiliepime į atskirąjį skundą tretieji asmenys (kreditoriai) M. B., D. T., V. T., V. S., A. L., R. T., V. V. nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka, prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 16 d. nutartį palikti nepakeistą. Teigia, kad kreditorių susirinkime priimti nutarimai yra neteisėti, kadangi netinkamai informuoti apie šaukiamą kreditorių susirinkimą kreditoriai neturėjo galimybių jame dalyvauti, pareikšti savo nuomonę darbotvarkės klausimais, balsuoti, todėl laikytina, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas atmestinas ir Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 16 d. nutartis paliktina nepakeista.

20CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos taisykles, yra įtvirtinta teisės norma, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Taigi Įmonių bankroto įstatymo normos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu ir turi prioritetą jų konkurencijos atveju. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalį bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Bankroto bylų procesinių taisyklių ypatumus lemia bankroto materialiųjų teisinių santykių prigimtis ir jų specifika, palyginus su kitais civiliniais teisiniais santykiais.

21Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė senaties termino pradžią. Trečiasis asmuo (kreditorius) VSDFV Kauno skyriaus skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo teismui paduotas nepažeidžiant Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalies, kurioje nurodyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Kreditorius VSDFV Kauno skyrius apie UAB „Šilterma“ 2011 m. lapkričio 21 d. vyksiantį pakartotinį kreditorių susirinkimą sužinojo tik 2011 m. gruodžio 7 d. VSDFV Kauno skyriaus atstovui susipažinus su byla, esančia teisme. Pažeidžiant kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarką, apie 2011 m. lapkričio 21 d. vyksiantį pakartotinį kreditorių susirinkimą (kaip ir apie 2011 m. lapkričio 15 d. kreditorių susirinkimą) VSDFV Kauno skyrius nebuvo informuotas.

22Apeliantų teiginys, kad 2011 m. lapkričio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimai (protokolas Nr. 4) pateikti teismui 2011 m. lapkričio 25 d., todėl apie 2011 m. lapkričio 21 d. nutarimų turinį vėliausiai kreditoriai turėjo sužinoti 2011 m. lapkričio 25 d., yra nepagrįstas, nes nei administratorius, nei teismas 2011 m. lapkričio 21 d. įvykusio kreditorių susirinkimo protokolo kopijų VSDFV Kauno skyriui, kitiems kreditoriams nepateikė. Nepagrįstas ir neteisingas apeliantų teiginys, kad pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų, kad jie negalėjo ir neturėjo galimybės sužinoti apie 2011 m. lapkričio 21 d. vyksiantį UAB „Šilterma“ kreditorių susirinkimą bei 2011 m. lapkričio 25 d. teismui pateiktą kreditorių susirinkimo protokolo turinį. VSDFV Kauno skyrius ir kiti pareiškėjai tokių įrodymų ir negalėjo pateikti, kadangi administratorius, pažeidęs informavimo apie kreditorių susirinkimus tvarką, turi įrodyti, kad informacija buvo pateikta tinkamai.

23Sprendžiant ieškinio senaties klausimą, turi būti vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. VSDFV Kauno skyrius apie įvykusį kreditorių susirinkimą pats sužinojo pakankamai greitai, t.y. 2011 m. gruodžio 7 d. nuvykus į teismą susipažinti su byla, todėl buvo atidus, sąžiningas ir rūpestingas. Apeliantai nepateikė jokių duomenų, leidžiančių manyti priešingai. Administratorius ne tik netinkamai informavo kreditorius apie 2011 m. lapkričio 21 d. šaukiamą pakartotinį kreditorių susirinkimą, bet ir nevykdė administratoriaus pareigos bendradarbiauti su kreditoriais.

24ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Kadangi įstatymas numato, jog kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.), dėl to pareiškėjai M. B. ir kiti skundą padavę kreditoriai turėjo įrodyti, kad jie sužinojo ar turėjo sužinoti apie ginčijamą nutarimą, kaip jie teigia, tik 2011 m. gruodžio 8 d.

25Nagrinėjamu atveju bankroto byloje yra kreditoriaus M. B. 2011 m. gruodžio 8 d. prašymas teismui dėl dokumentų iš bylos (kreditorių susirinkimo protokolų) pateikimo. Būdamas rūpestingas, sąžiningas ir apdairus, jis, nesulaukęs administratoriaus pranešimo apie šauktiną kreditorių susirinkimą, vykdė pareigą domėtis nagrinėjamais jam aktualiais klausimais bei priimtais nutarimais, bankroto proceso eiga ir kreipėsi į teismą, kuris nagrinėja bankroto bylą. Gautą informaciją apie jau įvykusius kreditorių susirinkimus, apie kuriuos kreditoriams nustatyta tvarka nebuvo pranešta, su priimtais nutarimais, pažeidžiančiais kreditorių teises, jis perdavė ir kitiems kreditoriams - pareiškėjams. Ši data laikytina sužinojimo apie įvykusį kreditorių susirinkimą diena, nuo kurios skaičiuojamas kreditorių susirinkimų apskundimo terminas.

26Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad kreditoriai tinkamai buvo informuoti apie 2011 m. lapkričio 21 d. kreditorių susirinkimą, skelbiant viešai spaudoje. 2009 m. spalio 28 d. vykusiame pirmame BUAB „Šilterma“ kreditorių susirinkime balsų dauguma (71,66 procento visų patvirtintų finansinių reikalavimų sumos) buvo patvirtinta kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka, kuri yra teisėta ir galiojanti. Vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 dalimi, administratorius turi ginti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus, o vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 17 punktu, administratorius turi šaukti kreditorių susirinkimus.

27Sistemiškai aiškinant 2009 m. spalio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintos kreditorių susirinkimų sušaukimų tvarkos 2 ir 4 punktus darytina išvada, kad 2 punkte nurodytas galutinis subjektų sąrašas, turintis teisę šaukti kreditorių susirinkimus, o 4 punkte nurodytas pranešimo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą pateikimo būdas (pasirašytinai arba registruotu laišku) ir terminas, per kurį turi būti pranešta kreditoriams, t.y. per 10 dienų iki susirinkimo dienos. Todėl minėtos kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos 4 punkto nuoroda ,,išskyrus šios tvarkos 2 punktą“ negalioja bei netaikoma pranešimo ir įteikimo būdui. Pranešimo ir įteikimo būdas administratoriui būtinas įvykdyti nepriklausomai nuo subjekto šaukiančio susirinkimą.

28Apeliantų teiginys, kad kai kreditorius, kurio reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintų visų kreditorinių reikalavimų sumos, reikalauja sušaukti kreditorių susirinkimą, bendra informavimo apie kreditorių susirinkimą tvarka negalioja, tokiu atveju bankroto administratorius gali pasirinkti konkrečią informavimo apie kreditorių susirinkimą tvarką, yra nepagrįstas, nes neatitinka minėtos kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytos tvarkos, kreditorių interesų.

29Teisėjų kolegija nesutinka ir su apeliantų aiškinimu, kad informacija spaudoje apie 2011 m. lapkričio 15 d. įvyksiantį kreditorių susirinkimą išspausdinta 2011 m. lapkričio 5 d. likus 10 dienų iki turėjusio įvykti 2011 m. lapkričio 15 d. kreditorių susirinkimo. Buvo likę ne 10, bet 9 dienos, kadangi CK 1.118 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad terminas prasideda rytojaus dieną nuo nulis valandų nulis minučių po tos kalendorinės datos arba to įvykio, kuriais apibrėžta termino pradžia, jeigu įstatymų nenumatyta ko kita, t.y. jei laikraštyje pranešimas buvo išspausdintas 2011 m. lapkričio 5 d., tai termino pradžia yra 2011 m. lapkričio 6 d., kaip teisingai nustatė Kauno apygardos teismas.

30Teisėjų kolegija nesutinka ir su apeliantų argumentu, kad neekonomiška ir netikslinga siųsti/įteikti pasirašytinai pranešimus apie kreditorių susirinkimo sušaukimą kiekvienam iš 90 kreditorių. Ekonomiškumo principu negali būti pateisinami esminiai ir kreditorių teises pažeidžiantys nutarimai. Pirmame 2009 m. spalio 28 d. vykusiame kreditorių susirinkime, žinodami kiek yra kreditorių, kreditoriai įvertino ekonomiškumo ir skaidrumo principų santykį bei svarbą bankroto procese, todėl balsų dauguma, t.y. 71,66 procento nuo visų patvirtintų finansinių reikalavimų sumos, buvo patvirtinta kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka, užtikrinanti, kad visi kreditoriai galėtų tinkamai atstovauti savo interesus kreditorių susirinkimuose, ir kurios administratorius savo iniciatyva keisti negali. Administratorius savavališkai negali nustatyti ir tokio nutarimo tikslingumo. Įmonės bankroto administratoriui nėra suteikta teisė vienvaldiškai keisti kreditorių susirinkimo nutarimų turinį, nes priešingu atveju būtų paneigta bankroto kaip kolektyvinio proceso esmė bei kreditorių savarankiškumas. Įmonės bankroto administratorius, manydamas, kad kreditorių susirinkimas 2009 m. spalio 28 d. priėmė nutarimą dėl informacijos teikimo tvarkos, prieštaraujantį ekonomiškumo ir tikslingumo principams, pažeidžiantį bankrutuojančios įmonės interesus, turėjo teisę jį skųsti teismui, bet to nepadarė.

31Apeliantų argumentas, kad 2011 m. spalio 25 d. BUAB „Šilterma“ kreditorių susirinkimas svarstė tuos pačius klausimus kaip ir 2011 m. lapkričio 21 d. vykusiame kreditorių susirinkime ir visa informacija, susijusi su 2011 m. lapkričio 21 d. darbotvarkės klausimais, buvo pateikta kreditoriams dar iki susirinkimo, vykusio 2011 m. spalio 25 d., yra nereikšmingas. Kadangi kreditoriai apie šaukiamą kreditorių susirinkimą nebuvo tinkamai informuoti, todėl neturėjo galimybės ne tik dalyvauti 2011 m. lapkričio 21 d. kreditorių susirinkime, bet ir kreditoriams nebuvo suteikta galimybė išsakyti savo nuomonę darbotvarkėje numatytais klausimais.

32Apeliantų argumentas dėl trečiojo asmens (kreditoriaus) VSDFV Kauno skyriaus skundo trūkumų yra klaidingas. Trečiojo asmens (kreditoriaus) VSDFV Kauno skyriaus skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo atitinka CPK 111 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodytus reikalavimus, t.y. pasirašytas VSDFV Kauno skyriaus direktoriaus ir nurodyta dokumento surašymo data.

33Apeliantai savo atskirajame skunde nurodo, kad jiems nebuvo pranešta apie skundžiamą 2011 m. lapkričio 21 d. kreditorių susirinkimo sprendimų nagrinėjimą, vietą, laiką, bei nebuvo pateikti VSDFV Kauno skyriaus ir kitų pareiškėjų skundų nuorašai. Trečiaisiais asmenimis VSDFV Kauno skyriaus skunde nurodyti tie asmenys, kurie dalyvavo 2011 m. spalio 25 d. kreditorių susirinkime, kuriame 73,86 procento nuo visų patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos buvo priimtas nutarimas nepatvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos, o įpareigoti administratorių iki 2011 m. gruodžio 10 d. sušaukti kreditorių susirinkimą, pateikti informaciją apie ikiteisminį tyrimą byloje Nr. 06-01046-07 dėl galimai žalingų sandorių su UAB „Velbira“, UAB „Inventus“, UAB „Klifonas“, UAB „Vynasta“, UAB „Kalvena“, UAB „Mandirija“, pateikti informaciją dėl perspektyvos prisiteisti žalą dėl galimai žalingų sandorių, o 72,97 procento nuo visų patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos buvo priimtas nutarimas netvirtinti likvidacinio akto ir likvidacinio balanso bei nesikreipti į teismą dėl UAB „Šilterma“ veiklos pabaigos. Trečiaisiais asmenimis skunde buvo nurodyti juridiniai asmenys, kurie yra vieni iš didžiausių kreditorių. BUAB „Šilterma“ administratorius turėjo pareigą informuoti visus kreditorius apie skundus ir jų nagrinėjimą.

34Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 328 straipsnyje nustatytas draudimas naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą ar nutartį vien formaliais pagrindais. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

35Atskirajame skunde yra nurodyta, kad kreditoriai, kurie teikia skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, turėtų savo skundus grįsti ir nutarimų esme. Pažymėtina, kad pažeisdamas 2009 m. spalio 28 d. patvirtintą kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarką administratorius apribojo kreditorių galimybę aktyviai veikti, ginti savo interesus. Tokie administratoriaus veiksmai prieštarauja bankroto tikslams, kreditorių interesams.

36Atskirajame skunde apeliantai vadovaujasi Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-825/2010, kurioje nurodyta, kad, kolegijos nuomone, lemiamos įtakos sprendimų (nutarimų) priėmime neturintys kreditoriai, kurie nepateikia svarių argumentų ir juos pagrindžiančių įrodymų dėl priimtų nutarimų turinio neteisingumo, neturėtų vien dėl procedūrinių dalykų skųsti šių nutarimų. Pažymėtina, kad būtent 2011 m. spalio 25 d. vykusiame kreditorių susirinkime 73,86 procento nuo visų patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos priimtas nutarimas nepatvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos, o įpareigoti administratorių iki 2011 m. gruodžio 10 d. sušaukti kreditorių susirinkimą, pateikti informaciją apie ikiteisminį tyrimą byloje Nr. 06-01046-07 dėl galimai žalingų sandorių su UAB „Velbira“, UAB „Inventus“, UAB „Klifonas“, UAB „Vynasta“, UAB „Kalvena“, UAB „Mandirija“, pateikti informaciją dėl perspektyvos prisiteisti žalą dėl galimai žalingų sandorių, o 72,97 procento nuo visų patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos buvo priimtas nutarimas netvirtinti likvidacinio akto ir likvidacinio balanso bei nesikreipti į teismą dėl UAB „Šilterma“ veiklos pabaigos. Tai partvirtina, kad didžioji kreditorių dalis nesutinka su 2011 m. lapkričio 21 d. kreditorių susirinkime priimtais nutarimais. Pažymėtina, kad kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimai yra ne formalūs, bet esminiai, nes pažeidė kreditorių interesus, buvo apribota pagrindinė kreditorių teisė - dalyvauti susirinkime ir pareikšti savo nuomonę.

37Pagrindinis bankroto instituto tikslas - apsaugoti kreditorių interesus ir teises. Pagal teisminę praktiką, išregistravus bankrutuojantį juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro, pasibaigia bankroto bylos nagrinėjimas ir kreditorių susirinkime nurodyti trūkumai negalės būti pašalinti, o kreditorių interesų gynimas bus apsunkintas.

38Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl 2011 m. lapkričio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, buvo aktyvus, įvertino bankroto instituto esmę, tikslus bei paskirtį, teisingai sprendė, jog bankroto procese siekiama apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, bet ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus, kas lemia neabejotiną viešojo intereso egzistavimą šios kategorijos bylose. Teismo pareiga užtikrinti viešojo intereso apsaugą ir šalinti bet kokias kliūtis, pažeidžiančias ar galinčias pažeisti viešąjį interesą.

39Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. birželio 22 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007, išaiškino, kad teismui nagrinėjant skundus dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkime nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Kadangi tinkamai nepranešus kreditoriams apie kreditorių susirinkimo laiką ir vietą 2011 m. lapkričio 21 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime tik 2,47 procento nuo visų patvirtintų finansinių reikalavimų balsų suma buvo nutarta patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą, nurašyti UAB „Šilterma“ debitorinius įsiskolinimus, patvirtinti likvidacinį aktą ir likvidacinį balansą, bei kreiptis į teismą dėl UAB „Šilterma“ veiklos pabaigos, susirinkime priimti nutarimai yra neteisėti.

40Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 4. punkte nustatyta, kad kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. 2009 m. spalio 28 d. buvo sušauktas pirmasis BUAB „Šilterma“ kreditorių susirinkimas, kuris patvirtino kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką.

41Bylos medžiaga patvirtina, kad apie 2011 m. lapkričio 15 d. kreditorių susirinkimą o jam neįvykus apie pakartotinį – 2011 m. lapkričio 12 d. susirinkimą, buvo skelbiama pažeidžiant nustatytą tvarką - viešo paskelbimo būdu, o ne informuojant kreditorius raštu, kaip tai buvo nustatyta minėtos tvarkos 4 punkte.

42Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, jog 2009 m. spalio 28 d. kreditorių susirinkime patvirtinta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka, kurios nutarimo 4 punkte nustatyta, jog pranešimą apie kreditorių susirinkimo sušaukimą administratorius įteikia kreditoriams pasirašytinai arba išsiunčia registruoti laišku likus ne mažiau kaip 10 dienų iki susirinkimo dienos, išskyrus šios tvarkos 2 punktą, suteikia administratoriui teisę savarankiškai pasirinkti informavimo apie susirinkimo vietą ir laiką tvarką tais atvejais, kai susirinkimą šaukia 2 punkte išvardinti asmenys. Toks skundo argumentas, prieštarauja Įmonių bankroto įstatymui, protingumo teisingumo ir sąžiningumo principams, kreditorių teisėms ir teisėtiems interesams.

432009 m. spalio 28 d. kreditorių susirinkimo nustatytos kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkos 2 punkte išvardinti visi asmenys, turintys teisę šaukti kreditorių susirinkimus - šis nutarimo punkto turinys - tai pažodžiui nurašyta Įmonių bankroto įstatymo 22 dalies 3 punkto redakcija. Tai reiškia, kad nėra kitų asmenų, be išvardintų šiame punkte, galinčių inicijuoti kreditorių susirinkimų šaukimą.

44Atskirojo skundo argumentas, kad bankroto administratorius konkrečiu atveju turėjo teisę savarankiškai pasirinkti kreditorių informavimo būdą, yra nepagrįstas, kadangi neatitinka kreditorių susirinkime nustatytos tvarkos ir Įmonių bankroto įstatymo reikalavimų.

45Apie kreditorių susirinkimą administratorius privalo tinkami informuoti kreditorius, t. y. informavimo apie kreditorių susirinkimą būdas turi užtikrinti realias kreditorių teises. Tik tinkamai informuotas kreditorius gali įvertinti dalyvavimo susirinkime pasekmes, o nedalyvaudamas jame, pareikšti prieštaravimus dėl nuginčijimo.

46Kreditorių nušalinimas nuo dalyvavimo kreditorių susirinkimuose ir nuo sprendimų priėmimo esminiais klausimais, yra esminis jų teisių pažeidimas, o ne formalus procesinių reikalavimų nesilaikymas, kaip kad nurodoma atskirajame skunde.

47Ginčijami kreditorių susirinkime priimti nutarimai yra neteisėti, kadangi netinkamai informuoti apie šaukiamą kreditorių susirinkimą kreditoriai neturėjo galimybių jame dalyvauti, pareikšti savo nuomonę darbotvarkės klausimais, balsuoti, todėl Kauno apygardos teismo nutartis teisėta ir pagrįsta.

48Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas sprendė dėl BUAB „Šilterma“ 2011 m. lapkričio 21 d. kreditorių susirinkimo (protokolas Nr. 4) nutarimų teisėtumo ir pagrįstumo, tačiau nutarties rezoliucinėje dalyje dėl rašymo apsirikimo nurodė klaidingą kreditorių susirinkimo datą. Minėtas rašymo apsirikimas gali būti ištaisytas įstatymo nustatyta tvarka.

49Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 16 d. nutartis paliktina nepakeista.

50Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

51Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Trečiasis asmuo (kreditorius) VSDFV Kauno skyrius 2011 m. gruodžio 16 d.... 5. Tretieji asmenys (kreditoriai) M. B., D. T., V. T., V. S., A. L., R. T., V. V.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 16 d. nutartimi nutarė panaikinti 2011... 8. Teismas nurodė, kad byloje ginčijami 2011 m. lapkričio 21 d. BUAB... 9. Teismas nurodė, kad BUAB „Šilterma“ 2009 m. spalio 28 d. įvykusiame... 10. Teismas pažymėjo, kad BUAB „Šilterma“ 2011 m. spalio 25 d. vykusiame... 11. Teismas sprendė, kad bankroto administratoriaus prašymas taikyti ieškinio... 12. Teismas sprendė, kad kreditorių M. B., D. T., V. T., V. S., A. L., R. T., V.... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 14. Atskiruoju skundu tretieji asmenys (kreditoriai) J. A., D. P., P. R. prašo... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB Šilterma“ nurodo, kad su... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo (kreditorius) VSDFV Kauno... 17. Atsiliepime į atskirąjį skundą tretieji asmenys (kreditoriai) M. B., D. T.,... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas atmestinas ir Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 16 d.... 20. CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos... 21. Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad teismas netinkamai aiškino ir... 22. Apeliantų teiginys, kad 2011 m. lapkričio 21 d. kreditorių susirinkimo... 23. Sprendžiant ieškinio senaties klausimą, turi būti vertintina, ar asmuo buvo... 24. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas... 25. Nagrinėjamu atveju bankroto byloje yra kreditoriaus M. B. 2011 m. gruodžio 8... 26. Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad kreditoriai... 27. Sistemiškai aiškinant 2009 m. spalio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimu... 28. Apeliantų teiginys, kad kai kreditorius, kurio reikalavimų suma vertine... 29. Teisėjų kolegija nesutinka ir su apeliantų aiškinimu, kad informacija... 30. Teisėjų kolegija nesutinka ir su apeliantų argumentu, kad neekonomiška ir... 31. Apeliantų argumentas, kad 2011 m. spalio 25 d. BUAB „Šilterma“... 32. Apeliantų argumentas dėl trečiojo asmens (kreditoriaus) VSDFV Kauno skyriaus... 33. Apeliantai savo atskirajame skunde nurodo, kad jiems nebuvo pranešta apie... 34. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 328 straipsnyje nustatytas draudimas... 35. Atskirajame skunde yra nurodyta, kad kreditoriai, kurie teikia skundus dėl... 36. Atskirajame skunde apeliantai vadovaujasi Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m.... 37. Pagrindinis bankroto instituto tikslas - apsaugoti kreditorių interesus ir... 38. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl 2011 m. lapkričio 21... 39. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 40. Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 4. punkte nustatyta, kad kreditorių... 41. Bylos medžiaga patvirtina, kad apie 2011 m. lapkričio 15 d. kreditorių... 42. Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, jog 2009 m. spalio 28 d. kreditorių... 43. 2009 m. spalio 28 d. kreditorių susirinkimo nustatytos kreditorių... 44. Atskirojo skundo argumentas, kad bankroto administratorius konkrečiu atveju... 45. Apie kreditorių susirinkimą administratorius privalo tinkami informuoti... 46. Kreditorių nušalinimas nuo dalyvavimo kreditorių susirinkimuose ir nuo... 47. Ginčijami kreditorių susirinkime priimti nutarimai yra neteisėti, kadangi... 48. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis... 49. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 50. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 51. Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 16 d. nutartį palikti nepakeistą....