Byla AS-171-261/2019
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Romano Klišausko ir Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytine apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Z. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 3 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos Z. S. skundą atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja Z. S. (toliau – ir pareiškėja) su skundu kreipėsi į teismą, kuriame prašė: 1) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. 48SK-1.367-( 14.48.1 11.); 2) panaikinti 2018 m. spalio 10 d. Žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo aktą; 3) panaikinti 2017 m. gruodžio 27 d. Žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo aktą; 4) panaikinti 2017 m. gruodžio 21 d. NŽT direktoriaus pavedimą Nr. I PAV-474-(1.8.E.); 5) panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. vasario 20 d. Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktą Nr. 48KAM-13775; 6) panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. 48 VĮ-1368-( 14.48.2) „Dėl Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ dalyje, kuri susijusi su žemės sklypo Nr. 2604 kadastrinių duomenų nustatymu, patvirtinimu bei nustatytu servitutu, jo vieta ir dydžiu; 7) įpareigoti NŽT Vilniaus rajono skyrių suformuoti žemės sklypą Nr. 2604, esantį ( - ), parengti žemės sklypo kadastro matavimų duomenų bylą ir patvirtinti žemės sklypo kadastro duomenis; 8) įpareigoti NŽT įstatymo nustatyta tvarka ir terminu atkurti nuosavybės teises į suformuotą sklypą Nr. 2604, esantį ( - ) G. J. M. (po mirties).

6Kadangi pareiškėjos skundas atitiko ne visus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) reikalavimus, teismas 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi nustatė terminą iki 2018 m. gruodžio 7 d. skundo trūkumams pašalinti – pateikti įrodymus, patvirtinančius pareiškėjos atstovo teisę atstovauti savo šeimos narius bei įrodymus, kad jis turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą; taip pat pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad pareiškėja pasinaudojo išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, pateikti įrodymus apie pareiškėjai skundžiamų administracinių aktų įteikimą ar sužinojimą. Teismas rezoliucija pratęsė terminą skundo trūkumams pašalinti iki 2018 m. gruodžio 20 d.

7Pareiškėja 2018 m. gruodžio 18 d. pateikė skundą, kuriame suformulavo reikalavimus: 1) panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. 48S-216-(14.48.3.); 2) panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2017 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. 48VĮ-1368-(14.48.2.) „Dėl Vilniaus apskrities Vilniaus rajono, Zujūnų seniūnijos, Buivydiškių kadastro vietovės, Žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ dalyje dėl sklypo Nr. 2604 patvirtinimo bei dėl G. J. M. patvirtinimo asmenų, kuriems žemės reformos žemėtvarkos projektu suprojektuoti žemės sklypai, sąraše; 3) panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. 48VĮ-252-(14.48.2.) „Dėl Vilniaus apskrities Vilniaus rajono, Zujūnų seniūnijos, Buivydiškių kadastro vietovės, Žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ pakeitimo, dalyje dėl sklypo Nr. 2604 patvirtinimo bei dėl G. J. M. patvirtinimo asmenų, kuriems žemės reformos žemėtvarkos projektu suprojektuoti žemės sklypai, sąraše; 4) panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2016 m. rugpjūčio 25 d. vykdyto IX eiliškumo grupės pretendentų, pageidaujančių gauti žemės, miško sklypus Vilniaus rajone, Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių kadastro vietovėje susirinkimo protokolą dalyje dėl 0,11 ha sklypo Nr. 2604 esančio ( - ) pasirinkimo nuosavybės teisėms G. J. M. atkurti; 5) įpareigoti NŽT Vilniaus rajono skyrių, rengiant Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 48VĮ-2107-(14.48.2.) nustatytame ir patvirtintame laisvos žemės fondo žemės plote, patvirtinus pretendentų sąraše, suformuoti G. J. M. (po mirties) kitos paskirties 0,88 ha žemės sklypą (projektinis Nr. 478, esantį ( - )) bei atkurti pretendentei nuosavybės teises į suformuotą sklypą, perduodant jį neatlygintinai nuosavybėn kaip lygiavertį turėtajam.

8Pareiškėja taip pat 2018 m. gruodžio 27 d. pateikė skundą, kuriame prašoma: 1) atnaujinti terminą skundo reikalavimams paduoti; 2) panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. 48SK-1367-(14.48.111.); 3) panaikinti 2018 m. spalio 10 d. Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą; 4) panaikinti 2017 m. lapkričio 3 d. Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą; 5) panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. vasario 20 d. Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktą Nr. 48KAM-13775; 6) panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktą Nr. 48KAM-78597; 7) panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. lapkričio 14 d. Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktą Nr. 48KAM-99327; 8) panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. 48 VĮ-1368-(14.48.2) „Dėl Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ dalyje, kuri susijusi su žemės sklypo Nr. 2604 kadastrinių duomenų nustatymu, patvirtinimu bei nustatytu servitutu, jo vieta ir dydžiu; 9) įpareigoti NŽT Vilniaus rajono skyrių suformuoti žemės sklypą Nr. 2604, esantį ( - ), parengti žemės sklypo kadastro matavimų duomenų bylą ir patvirtinti žemės sklypo kadastro duomenis.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. sausio 3 d. nutartimi priėmė pareiškėjos Z. S. skundo dalį dėl NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. 48S-216-(14.48.3.) panaikinimo. Kitus pareiškėjos skundo reikalavimus, suformuluotus 2018 m. gruodžio 18 d. ir 2018 m. gruodžio 28 d. skunduose, atsisakė priimti. Netenkino pareiškėjos prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

11Teismas dėl pareiškėjos reikalavimo, kuriuo prašoma panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. 48VĮ-252-(14.48.2.) „Dėl Vilniaus apskrities Vilniaus rajono, Zujūnų seniūnijos, Buivydiškių kadastro vietovės, Žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ pakeitimo, dalyje dėl sklypo Nr. 2604 patvirtinimo bei dėl G. J. M. patvirtinimo asmenų, kuriems žemės reformos žemėtvarkos projektu suprojektuoti žemės sklypai, sąraše, pažymėjo, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio nustatyta tvarka, kurio 3 dalyje nustatyta, kad NŽT teritorinių padalinių sprendimai ir veiksmai (neveikimas), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neatlygintinai žemės sklypą, skundžiami NŽT vadovui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Pareiškėja teismui pateikė 2018 m. gruodžio 14 d. skundą NŽT direktoriui, kuriame prašė panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. 48VĮ-252-(14.48.2.) „Dėl Vilniaus apskrities Vilniaus rajono, Zujūnų seniūnijos, Buivydiškių kadastro vietovės, Žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ pakeitimo, dalyje dėl sklypo Nr. 2604 patvirtinimo. Taigi pareiškėja tik šiuo metu kreipėsi į NŽT, kaip į išankstinio nagrinėjimo ne per teismą instituciją ir iki šiol ginčas privaloma išankstine ne per teismą tvarka neišnagrinėtas, todėl vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 2 dalies 3 punktu pareiškėjos skundą dėl NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. 48SK-1367-(14.48.111.) panaikinimo atsisakė priimti, nes pareiškėja nesilaikė šiai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos.

12Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjos skundo reikalavimo panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2016 m. rugpjūčio 25 d. vykdyto IX eiliškumo grupės pretendentų pageidaujančių gauti žemės, miško sklypus Vilniaus rajone, Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių kadastro vietovėje susirinkimo protokolo dalį dėl 0,11 ha sklypo Nr. 2604, esančio ( - ) pasirinkimo nuosavybės teisėms G. J. M. atkurti, pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalies nuostatas NŽT teritorinių padalinių sprendimai ir veiksmai (neveikimas), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neatlygintinai žemės sklypą, skundžiami NŽT vadovui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Pareiškėja teismui nepateikė įrodymų, kad pasinaudojo išankstine ne per teismą ginčo nagrinėjimo tvarka, todėl vadovaudamasis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 3 punktu, pareiškėjos skundą nurodytoje dalyje atsisakė priimti, kadangi pareiškėja nesilaikė šiai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos.

13Dėl pareiškėjos reikalavimo, kuriuo prašoma įpareigoti NŽT Vilniaus rajono skyrių, rengiant Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 48VĮ-2107-(14.48.2.) nustatytame ir patvirtintame laisvos žemės fondo žemės plote, patvirtinus pretendentų sąraše, suformuoti G. J. M. (po mirties) kitos paskirties 0,88 ha žemės sklypą (projektinis Nr. 478, esantį ( - )) bei atkurti pretendentei nuosavybės teises į suformuotą sklypą, perduodant jį neatlygintinai nuosavybėn kaip lygiavertį turėtajam, teismas nurodė, kad reikalavimai dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus paprastai reiškiami kaip išvestiniai iš skundžiamų administracinių aktų ir nenagrinėjami kaip savarankiški reikalavimai. Pareiškėja neginčija NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 48VĮ-2107-(14.48.2.), kuriam be kita ko, nustatyta išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarka, todėl išvestinis reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus keliamas iš NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 48VĮ-2107-(14.48.2.), neatitinka ABTĮ reikalavimų. Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pareiškėjos reikalavimą atsisakė priimti kaip nenagrinėtinus teismų ABTĮ nustatyta tvarka.

14Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjos reikalavimo panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. 48SK-1367-(14.48.111.), NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. vasario 20 d. Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktą Nr. 48KAM-13775, NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktą Nr. 48KAM-78597 ir NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. lapkričio 14 d. Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktą Nr. 48KAM-99327 pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalies nuostatas, NŽT teritorinių padalinių sprendimai ir veiksmai (neveikimas), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neatlygintinai žemės sklypą, skundžiami NŽT vadovui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktai gali būti skundžiami teritorinio padalinio vadovui Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėja teismui pateikė 2018 m. gruodžio 14 d. skundą NŽT direktoriui, kuriame prašo panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. 48SK-1367-(14.48.111.) dalį, kuri susijusi su žemės sklypo Nr. 2604 kadastrinių duomenų nustatymu, patvirtinimu bei nustatytu servitutu, jo vieta ir dydžiu, taip pat panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktą Nr. 48KAM-78597 ir NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. lapkričio 14 d. Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktą Nr. 48KAM-99327. Kadangi pareiškėja tik 2018 m. gruodžio 14 d. kreipėsi į NŽT, kaip į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą instituciją ir iki šiol ginčas privaloma išankstine ne per teismą tvarka neišnagrinėtas, teismas vadovaudamasis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 3 punktu pareiškėjos skundą atsisakė priimti, nes pareiškėja nesilaikė šiai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarkos.

15Dėl pareiškėjos reikalavimo panaikinti 2018 m. spalio 10 d. Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą ir 2017 m. gruodžio 27 d. Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą teismas pažymėjo, kad pagal Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių nuostatas žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas yra tik tarpinis procedūrinis dokumentas, kuris nėra skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktai gali būti ginčijami kartu su sprendimu, kuriuo patvirtinami žemės sklypo kadastriniai matavimai, todėl šiuo metu neginčijant galutinio sprendimo dėl žemės sklypo kadastrinių duomenų patvirtinimo, pareiškėjos reikalavimai dėl žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymų aktų negali būti priimti nagrinėti teisme. Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu, nurodytus pareiškėjos reikalavimus atsisakė priimti kaip nenagrinėtinus teismų ABTĮ nustatyta tvarka.

16Teismas, spręsdamas pareiškėjos reikalavimą, kuriuo prašoma panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. 48 VĮ-1368-(14.48.2) „Dėl Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ dalyje, kuri susijusi su žemės sklypo Nr. 2604 kadastrinių duomenų nustatymu, patvirtinimu bei nustatytu servitutu, jo vieta ir dydžiu bei dėl G. J. M. patvirtinimo asmenų, kuriems žemės reformos žemėtvarkos projektu suprojektuoti žemės sklypai, sąraše, nurodė, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas NŽT direktoriui Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio ir Išankstinio ginčų nagrinėjimo NŽT ne teismo tvarka taisyklių, patvirtintų NŽT direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1P-90 „Dėl išankstinio ginčų nagrinėjimo NŽT ne teismo tvarka taisyklių partinimo“ nustatyta tvarka ir terminais. Pareiškėja teismui pateikė 2018 m. gruodžio 14 d. skundą NŽT direktoriui, kuriame prašo panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. 48 VĮ-1368-(14.48.2) „Dėl Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ dalyje dėl žemės sklypo Nr. 2604 patvirtinimo. Taigi pareiškėja tik šiuo metu kreipėsi į NŽT, kaip į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą instituciją, ir iki šiol ginčas privaloma išankstine ne per teismą tvarka neišnagrinėtas, todėl vadovaudamasis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 3 punktu, minėtą pareiškėjos skundo dalį atsisakė priimti, nes pareiškėja nesilaikė šiai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos.

17Dėl pareiškėjos reikalavimo, kuriuo prašoma įpareigoti NŽT Vilniaus rajono skyrių suformuoti žemės sklypą Nr. 2604, esantį ( - ), parengti žemės sklypo kadastro matavimų duomenų bylą ir patvirtinti žemės sklypo kadastro duomenis, teismas pažymėjo, kad šis reikalavimas yra išvestinis iš skundžiamų administracinių aktų. Šiuo atveju atsisakius priimti skundžiamus administracinius aktus, nėra pagrindo priimti pareiškėjos išvestinį reikalavimą dėl įpareigojimo. Vadovaudamasis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu, teismas pareiškėjos reikalavimą dėl įpareigojimo NŽT Vilniaus rajono skyrių suformuoti žemės sklypą Nr. 2604, esantį ( - ), parengti žemės sklypo kadastro matavimų duomenų bylą ir patvirtinti žemės sklypo kadastro duomenis atsisakė priimti kaip nenagrinėtinus teismų ABTĮ nustatyta tvarka.

18Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjos reikalavimo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, uždraudžiant atsakovams NŽT bei NŽT Vilniaus rajono skyriui atlikti veiksmus, susijusius su 0,88 ha sklypo projektinis Nr. 478 esančio ( - ) teisinio statuso keitimu ar taikyti kitas teismo skirtas reikalavimo užtikrinimo priemones užtikrinančias pareiškėjos teisių bei teisėtų interesų apsaugą iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas šioje byloje, nurodė, kad pareiškėja jokių argumentų ir paaiškinimų, kodėl šiuo atveju turėtų būti taikoma reikalavimo užtikrinimo priemonė, nenurodė.

19Teismas nustatė, kad pareiškėja prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę iš esmės nepagrindė, t. y. teismui nepateikė jokių argumentų ir kitų išskirtinių aplinkybių, pagrįstų įrodymais, kurios patvirtintų, jog nepritaikius pareiškėjos prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės jai gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, be to, šioje byloje reikalavimo dėl NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 48VĮ-2107-(14.48.2.) nesuformulavo. Teismas sprendė, kad šiuo metu nenustatyta aplinkybių, kurios pagrįstų, jog nepritaikius prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių pareiškėjai gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, todėl pareiškėjos prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo atmetė.

20III.

21Pareiškėja Z. S. pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 3 d. nutartį, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjos 2018 m. gruodžio 18 d. gautą skundą bei 2018 m. gruodžio 27 d. gautą skundą pateiktų reikalavimų apimtimi ir šių skundų priėmimo klausimą perduoti iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui.

22Pareiškėja atskirajame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai į vieną sujungė atskirus skundus bei netenkino prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo. Pareiškėja 2018 m. gruodžio 18 d. teismui pateikė naują skundą, kuriame keliamas ginčas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, suformuojant ir atkuriant pareiškėjai nuosavybės teises į 0,88 ha žemės sklypą (projektinis Nr. 478) bei panaikinti visus administracinius aktus, trukdančius atlikti pagrindinį reikalavimą, taip pat ir atsakovo sprendimą dėl 0,11 ha žemės sklypo (projektinis Nr. 2604) pareiškėjai atkūrimo nuosavybėn. Teismas 2019 m. sausio 3 d. nutartimi šį skundą laikė pirminio skundo patikslinimu ir, nesant faktinių ir teisinių pagrindų, juos sujungė į vieną bylą, o po to didžiąją dalį reikalavimų atsisakė priimti. Skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje nėra teisinių argumentų, kodėl abu skundai buvo sujungti į vieną. Be to, teismo nutartyje nurodyti pareiškėjos skundo reikalavimai neatitinka skunde nurodytiems reikalavimams. Teismas taip pat neišsprendė pareiškėjos skundo reikalavimo dėl NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 48 VĮ-1368-(14.48.2) panaikinimo priėmimo klausimo.

23Pareiškėja teigia, kad abiejų skundų reikalavimai yra susiję.

24Pareiškėja, šalindama teismo nutartyje nustatytus trūkumus, prieš teikiant skundo patikslinimą, sužinojo, kad į sklypą, kurio projektinis Nr. 2604, iki ginčo iškėlimo teisme NŽT Vilniaus rajonos skyriaus vedėjo 2018 m. gegužės 21 d. sprendimu pretendentei Gražinai J. M. (po mirties) atkurtos nuosavybės teisės. Taip pat NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 48VĮ-2107-(14.48.2.) nuspręsta rengti Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą (toliau – ir žemėtvarkos projektas), šioje kadastro vietovėje patvirtinus žemės reformos žemėtvarkos projektui rengti parinktos teritorijos ribas ir plotą, iš kurio 245,81 ha plotą sudaro laisvos valstybinės žemės fondas, nustatant 2018 m. gruodžio 31 d. projekto rengimo pradžią bei 2019 m. kovo 31 d. jo parengimo pabaigą. Žemėtvarkos projekto priede esančio 2018 m. lapkričio 15 d. kadastro vietovėje nustatytų laisvos valstybinės žemės fondo žemės plotų žiniaraštyje nurodomi laisvi žemės plotai, atip pat ir 0,36 ha sklypas Nr. 400, esantis Buivydiškių kaime, 0,88 ha sklypas Nr. 478, esantis Papiškių kaime, 0,21 ha sklypas Nr. 395, esantis ( - ), kuriems pagal rengiamo žemės reformos žemėtvarkos projekto sprendinius nustatyta paskirtis - kitos paskirties žemė. Įvertinus, kad sklypas (projektinis Nr. 478) turėjo būti, bet nebuvo formuojamas ankstesniais žemės reformos žemėtvarkos projektais, suvokdama savo teisių bei teisėto intereso pažeidimo apimtį, pareiškėja 2018 m. gruodžio 18 d. pateikė naują skundą teismui, kuris nepagrįstai buvo sujungtas su šia administracine byla.

25Nurodo, kad 2018 m. gruodžio 27 d. teismui pateikto skundo (vykdant teismo nutartį dėl trūkumų šalinimo) reikalavimai esminiai skiriasi nuo reikalavimų, suformuluotų teismui 2018 m. gruodžio 18 d. skunde, kadangi 2018 m. gruodžio 18 d. skundas sietinas su atsakovo įpareigojimu suformuoti bei atkurti nuosavybės teises į 0,88 ha sklypą, kurio projektinis Nr. 478, esančio ( - ), panaikinus NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. 48S-216-(14.48.3.) atkurti nuosavybės teises į 0,11 ha sklypą, kurio projektinis Nr. 2604 bei minėto sprendimo priėmimą lydinčius administracinius aktus. Akivaizdu, jog tiek 2018 m. gruodžio 18 d. skundu, tiek 2018 m. gruodžio 27 d. skundu ginčijami administraciniai aktai bei veiksmai priimti bei atlikti esant priimtam NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. gegužės 21 d. sprendimui Nr. 48S-216-(14.48.3.) atkurti nuosavybės teises į sklypą, kurio projektinis Nr. 2604, todėl nagrinėtini teisme.

26Pareiškėjos nuomone, vien sprendimo atkurti nuosavybės teises panaikinimas nesukeltų tų teisinių pasekmių, kurių ji siekia pateikdama teismui du atskirus skundus. Šiuo atveju, jei būtų išnagrinėtas 2018 m. gruodžio 27 d. skundas ir patenkinti jo reikalavimai, tai 2018 m. gruodžio 18 d. skundas būtų neaktualus. Todėl esant tokiai situacijai, būtų nepagrįsta atsisakyti priimti nagrinėti skundą(us) vien tuo pagrindu, jog nepasinaudota išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Kadangi administracinėje byloje keliami ginčai yra susiję su žemės reformos teisiniais santykiais, tai reikštų būtinybę remtis Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta ginčų nagrinėjimo tvarka. Tačiau po administracinių aktų priėmimo, kurie laikytini tik visos nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą procedūros dalimi, jau yra priimtas sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo, kuris ginčijamas teisme, todėl išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka neturėjo būti taikoma.

27Pareiškėja teigia, kad 2018 m. gruodžio 27 d. skunde reiškiamas reikalavimas dėl 2018 m. gegužės 21 d. sprendimo panaikinimo, nėra savarankiškas reikalavimas. Minėtu skundu ginčijama aplinkybė, jog įgyvendinant ankstesnį žemėtvarkos projektą, kuriame pareiškėjai buvo suformuotas 0,11 ha žemės sklypas ir atkurtos į jį nuosavybės teisės, patvirtinus vykdyto žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo darbus, nepagrįstai nebuvo įtrauktas laisvo fondo valstybinės žemės 0,88 ha sklypas, kurio projektinis Nr. 478, kuris įtrauktas į šiuo metu vykdomo žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo darbus, patvirtintus NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 48VĮ-2107-(14.48.2.). Be to, apeliacinės instancijos teismui nustačius, kad NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 48VĮ-2107-(14.48.2.) šiuo atveju turėjo būti ginčijamas, jog šiam ir kitiems administraciniams aktams nuginčyti ikiteisminio nagrinėjimo tvarka pareiškėja naudotis neprivalo, todėl perdavus skundų priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo, šis turės teisę pasiūlyti pareiškėjai patikslinti skundo reikalavimus, kaip nustatyta ABTĮ 12 straipsnyje.

28Pareiškėja taip pat teigia, kad teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti reikalavimo užtikrinimo priemonę, kadangi jos netaikius, pareiškėjai kils teisinės pasekmės, todėl prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Nurodo, kad skunde prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės, nurodytos aplinkybės bei jas patvirtinantys įrodymai, kurie pagrindžia prašymą, jog nesiėmus tokių priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma didelė žala bei kai būtina sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Skundo priede pateikta NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 48VĮ-2107-(14.48.2.) kopija, kuri patvirtina aplinkybę, kad yra patvirtinta projektui rengti parinktos laisvos valstybinės žemės fondo teritorija (ribos ir plotas), į kurią patenka formuotinas grąžinimui 0,88 ha žemės sklypas projektinis Nr. 478, kad nuspręsta rengti žemės reformos žemėtvarkos projektą nustačius jo parengimo pradžios ir pabaigos terminus nuo 2018 m. gruodžio 31 d. iki 2019 m. kovo 31 d. Pateikti įrodymai, jog šioje laisvos valstybinės žemės teritorijoje ir anksčiau buvo vykdomi kitų žemės reformos projektų darbai, o sklypas projektiniu numeriu Nr. 478 nepagrįstai į juos nebuvo traukiamas, taip pat, kad projektavimo darbai prasidėjo.

29Atsakovas NŽT pateiktame atsiliepime į pareiškėjos atskirąjį skundą su juo nesutinka ir prašo jį atmesti.

30Atsiliepime nurodo, kad NŽT Vilniaus rajono skyriaus sprendimams, priimtiems vykdant nuosavybės teisių į žemę atkūrimo procedūras, taikytina privaloma ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarka, kuria pareiškėja skundų teismui pateikimo metu dar nebuvo pasinaudojusi, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundo dalį dėl reikalavimų, kuriems taikytina privaloma išankstinė ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarka ir kurie šia tvarka teikiant skundą nebuvo išnagrinėti, atsisakė priimti. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai atsisakė priimti skundo reikalavimą suformuoti žemės sklypą, kadangi jis yra išvestinis iš skundžiamų administracinių aktų ir nenagrinėtinas kaip savarankiškas reikalavimas.

31Pažymi, kad Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas - tai dokumentas, kuris pildomas vietovėje ženklinant žemės sklypus, kuriame užfiksuojamos ženklinimo metu buvusios aplinkybės (pvz., riboženklių skaičius, ženklinime dalyvavę asmenys ir pan.), jis nėra administracinis sprendimas, o tik tarpinis kadastro duomenų nustatymo ir patvirtinimo proceso dokumentas, todėl jokių teisinių pasekmių nesukelia. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas gali būti skundžiamas tik kartu su sprendimu, kuriuo patvirtinami žemės sklypo kadastriniai matavimai, o pareiškėjos savarankiškas reikalavimas dėl žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto panaikinimo nenagrinėtinas ABTĮ nustatyta tvarka.

32Atsakovas nurodo, kad pareiškėja Z. S. teismui pateiktame skunde nenurodė jokių aplinkybių, sudarančių reikalavimo užtikrinimo pagrindą, nepateikė šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų, todėl pirmosios instancijos teismas skundžiamoje 2019 m. sausio 3 d. nutartyje padarė pagrįstą išvadą, jog nenustatyta jokių aplinkybių, pagrįstų įrodymais, kad nepritaikius prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių pareiškėjai gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma žala, dėl to pagrįstai netenkino pareiškėjos reikalavimo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo. Pažymi, kad aplinkybių, pagrindžiančių reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumą, pareiškėja nenurodo ir atskirajame skunde, todėl pareiškėjos reikalavimas netenkintinas. Prašo pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Teisėjų kolegija

konstatuoja:

34IV.

35Pareiškėja atskiruoju skundu skundžia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 3 d. nutarties dalį, kuria pareiškėjos skundo reikalavimai atsisakyti priimti kaip nenagrinėtini teismų administracinio proceso tvarka (ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktas), taip pat netenkintas prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

36Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėja 2018 m. lapkričio 9 d. su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (teisme gautas 2018 m. lapkričio 15 d.), kuriame prašė: panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. 48SK-1.367-(14.48.1 11.); 2) panaikinti 2018 m. spalio 10 d. Žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo aktą; 3) panaikinti 2017 m. gruodžio 27 d. Žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo aktą; 4) panaikinti 2017 m. gruodžio 21 d. NŽT direktoriaus pavedimą Nr. I PAV-474-(1.8.E.); 5) panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. vasario 20 d. Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktą Nr. 48KAM-13775; 6) panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. 48 VĮ-1368-( 14.48.2) „Dėl Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ dalyje, kuri susijusi su žemės sklypo Nr. 2604 kadastrinių duomenų nustatymu, patvirtinimu bei nustatytu servitutu, jo vieta ir dydžiu; 7) įpareigoti NŽT Vilniaus rajono skyrių suformuoti žemės sklypą Nr. 2604, esantį ( - ), parengti žemės sklypo kadastro matavimų duomenų bylą ir patvirtinti žemės sklypo kadastro duomenis; 8) įpareigoti NŽT įstatymo nustatyta tvarka ir terminu atkurti nuosavybės teises į suformuotą sklypą Nr. 2604, esantį ( - ) G. J. M. (po mirties).

37Kadangi pareiškėjos skundas neatitiko ABTĮ nustatytų reikalavimų, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi nustatė pareiškėjai terminą iki 2018 m. gruodžio 7 d. pašalinti skundo trūkumus.

38Pareiškėja 2018 m. gruodžio 10 d. pateikė prašymą pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gruodžio 20 d. priimta rezoliucija pratęsė pareiškėjai terminą iki 2018 m. gruodžio 20 d. skundo trūkumams pašalinti.

39Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2018 m. gruodžio 18 d. buvo gautas pareiškėjos skundas, kuriame prašoma: 1) panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. 48S-216-(14.48.3.); 2) panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2017 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. 48VĮ-1368-(14.48.2.) „Dėl Vilniaus apskrities Vilniaus rajono, Zujūnų seniūnijos, Buivydiškių kadastro vietovės, Žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ dalyje dėl sklypo Nr. 2604 patvirtinimo bei dėl G. J. M. patvirtinimo asmenų, kuriems žemės reformos žemėtvarkos projektu suprojektuoti žemės sklypai, sąraše; 3) panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. 48VĮ-252-(14.48.2.) „Dėl Vilniaus apskrities Vilniaus rajono, Zujūnų seniūnijos, Buivydiškių kadastro vietovės, Žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ pakeitimo, dalyje dėl sklypo Nr. 2604 patvirtinimo bei dėl G. J. M. patvirtinimo asmenų, kuriems žemės reformos žemėtvarkos projektu suprojektuoti žemės sklypai, sąraše; 4) panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2016 m. rugpjūčio 25 d. vykdyto IX eiliškumo grupės pretendentų, pageidaujančių gauti žemės, miško sklypus Vilniaus rajone, Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių kadastro vietovėje susirinkimo protokolą dalyje dėl 0,11 ha sklypo Nr. 2604 esančio ( - ) pasirinkimo nuosavybės teisėms G. J. M. atkurti; 5) įpareigoti NŽT Vilniaus rajono skyrių, rengiant Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 48VĮ-2107-(14.48.2.) nustatytame ir patvirtintame laisvos žemės fondo žemės plote, patvirtinus pretendentų sąraše, suformuoti G. J. M. (po mirties) kitos paskirties 0,88 ha žemės sklypą (projektinis Nr. 478, esantį Vilniaus apskrities, Vilniaus rajono, Zujūnų seniūnijos, Buivydiškių kadastrinės vietovės Papiškių kaime) bei atkurti pretendentei nuosavybės teises į suformuotą sklypą, perduodant jį neatlygintinai nuosavybėn kaip lygiavertį turėtajam. Teismo pirmininkės 2018 m. gruodžio 20 d. rezoliucija nurodyta „į bylą Nr. I-5372-189/2018“.

40Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2018 m. gruodžio 27 d. taip pat buvo gautas pareiškėjos skundas, kuriame prašoma: 1) atnaujinti terminą skundo reikalavimams paduoti; 2) panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. 48SK-1367-(14.48.111.); 3) panaikinti 2018 m. spalio 10 d. Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą; 4) panaikinti 2017 m. lapkričio 3 d. Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą; 5) panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. vasario 20 d. Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktą Nr. 48KAM-13775; 6) panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktą Nr. 48KAM-78597; 7) panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. lapkričio 14 d. Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktą Nr. 48KAM-99327; 8) panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. 48 VĮ-1368-(14.48.2) „Dėl Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ dalyje, kuri susijusi su žemės sklypo Nr. 2604 kadastrinių duomenų nustatymu, patvirtinimu bei nustatytu servitutu, jo vieta ir dydžiu; 9) įpareigoti NŽT Vilniaus rajono skyrių suformuoti žemės sklypą Nr. 2604, esantį ( - ), parengti žemės sklypo kadastro matavimų duomenų bylą ir patvirtinti žemės sklypo kadastro duomenis.

41Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2019 m. sausio 3 d. nutartimi, spręsdamas tiek 2018 m. gruodžio 18 d., tiek 2018 m. gruodžio 27 d. gautų skundų priėmimo klausimą, priėmė nagrinėti pareiškėjos Z. S. skundo dalį, kurioje prašoma panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. 48S-216-(14.48.3.). Kitus skundų reikalavimus atsisakė priimti. Taip pat netenkino pareiškėjos prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

42Pareiškėja, nesutikdama su skundžiama 2019 m. sausio 3 d. nutarties dalimi, kuria atsisakyti priimti jos skundų reikalavimai bei netenkintas prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sujungė skundus į vieną bylą, atsisakė priimti jos skundų reikalavimus kaip nenagrinėtinus ABTĮ nustatyta tvarka, nepagrįstai 2018 m. gruodžio 18 d. skundo reikalavimą įpareigoti NŽT Vilniaus rajono skyrių, rengiant Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 48VĮ-2107-(14.48.2.) nustatytame ir patvirtintame laisvos žemės fondo žemės plote, patvirtinus pretendentų sąraše, suformuoti G. J. M. (po mirties) kitos paskirties 0,88 ha žemės sklypą (projektinis Nr. 478, esantį Vilniaus apskrities, Vilniaus rajono, Zujūnų seniūnijos, Buivydiškių kadastrinės vietovės Papiškių kaime) bei atkurti pretendentei nuosavybės teises į suformuotą sklypą, perduodant jį neatlygintinai nuosavybėn kaip lygiavertį turėtajam, laikė išvestiniu ir atsisakė priimti kaip išvestinį, nepasiūlydamas ginčyti NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymą, neišsprendė pareiškėjos skundo reikalavimo panaikinti NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. 48VĮ-1368-(14.48.2.). Taip pat nepagrįstai netenkino prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

43Teisėjų kolegija, pirmiausiai pasisakydama dėl, pareiškėjos teigimu, nepagrįsto skundų sujungimo į vieną bylą, pažymi, kad įvertinus pareiškėjos pirmosios instancijos teismui pateiktų skundų turinį bei jame suformuluotus reikalavimus, matyti, kad dalis reikalavimų skunduose kartojasi, terminas skundo trūkumams pašalinti pareiškėjai buvo pratęstas iki 2018 m. gruodžio 20 d., todėl pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjos teismui pateiktų skundų turinį, neturėjo pagrindo 2018 m. gruodžio 18 d. skundo vertinti kaip atskiro skundo, atitinkamai spręsti klausimą dėl bylų sujungimo. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėja atskirajame skunde teigia, jog tiek 2018 m. gruodžio 18 d., tiek 2018 m. gruodžio 27 d. skundų reikalavimai yra susiję, todėl nagrinėjamu atveju išsprendus skundų priėmimo klausimą, nebuvo pažeisti operatyvumo ir ekonomiškumo principai bei pareiškėjos interesai.

44Teisėjų kolegija akcentuoja, kad teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, ABTĮ 5 straipsnio 1 dalis), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 straipsnio 3 dalis, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, 13 straipsnis). Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą konstatuotas iš konstitucinio teisinės valstybės principo bei kitų Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų kylantis imperatyvas, kad asmuo, manantis, jog jo teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą, kuris išspręstų ginčą. ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Teisė kreiptis į teismą yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje, tačiau Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra įtvirtintos ne tik teisės, bet ir pareigos. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 straipsnyje yra nurodyta, kad įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. Taigi teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti, ji gali būti įgyvendinta įstatymų nustatyta tvarka.

45ABTĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai arba veiksmai (neveikimas) ar vilkinimas atlikti veiksmus gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Šios tvarkos nesilaikymas yra pagrindas teismui atsisakyti priimti asmens skundą (prašymą), t. y. teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos (ABTĮ 33 str. 2 d. 3 p.). Ši procesinė prielaida kreiptis į teismą, kurios nesilaikius skundas negali būti priimtas nagrinėti teisme, nėra besąlyginė, t. y. gali būti pašalinta, tuomet suinteresuotas asmuo turės teisę kreiptis į teismą iš naujo.

46Žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje nustatyta, kad skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemės sklypų tinkamumo, žemės privatizavimui, nuomai ir perdavimui neatlygintinai naudotis parengtų dokumentų ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų neatitikties iki sprendimo dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis priėmimo nagrinėja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniai padaliniai (2 d.). Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių padalinių sprendimai ir veiksmai (neveikimas), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neatlygintinai žemės sklypą, skundžiami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka (3 d.). Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo priimtas sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (4 d.).

47Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtas teisės aktų nuostatas, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjos skundų reikalavimus panaikinti: 1) NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. 48VĮ-252-(14.48.2.); 2) NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2016 m. rugpjūčio 25 d. susirinkimo protokolo dalį dėl 0,11 ha sklypo Nr. 2604 esančio ( - ) pasirinkimo nuosavybės teisėms G. J. M. atkurti; 3) NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. 48SK-1367-(14.48.111.); 4) NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. 48 VĮ-1368-(14.48.2), pagrįstai sprendė, kad pareiškėja nesilaikė šiai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, todėl pagrįstai atsisakė priimti šiuos pareiškėjos skundų reikalavimus ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu. Pareiškėjos pirmosios instancijos teismui pateiktas 2018 m. gruodžio 14 d. skundas NŽT direktoriui, kuriame skundžiami minėti įsakymai, nesant gauto atsakymo, nepatvirtina, kad pareiškėja pasinaudojo išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarka.

48Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad pareiškėjos skundžiami NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. vasario 20 d. Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktas Nr. 48KAM-13775, NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktas Nr. 48KAM-78597 ir NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. lapkričio 14 d. Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktas Nr. 48KAM-99327 turėjo būti skundžiami teritorinio padalinio, šiuo atveju NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjui Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

49Pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1P-98 (2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr.1P-(1.3.)-500 redakcija) patvirtintų Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 9, 10 punktą, atlikus tikrinimą kameraliai, surašomas Žemės sklypo kadastro duomenų tikrinimo aktas, kurį surašo tikrinimą kameraliai atlikęs teritorinio padalinio darbuotojas, o suderina teritorinio padalinio vadovas ar jo įsakymu įpareigotas teritorinio padalinio darbuotojas. Taisyklių 25 punktas numato, kad teritorinio padalinio darbuotojų pagal Taisykles parengti ir pasirašyti Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktai <...> gali būti skundžiami teritorinio padalinio vadovui Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Vykdant Taisyklėse nustatytas funkcijas, teritorinio padalinio vadovo atlikti veiksmai (neveikimas) ir priimti sprendimai dėl privačios ir savivaldybių žemės sklypų gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (Taisyklių 26.1 p.).

50Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat į tai, kad pareiškėja nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog minėtų žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktų teisėtumas buvo patikrintas, šiuo atveju, NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo, o pareiškėjos pirmosios instancijos teismui pateiktas 2018 m. gruodžio 14 d. skundas NŽT direktoriui nepatvirtina, kad pareiškėja pasinaudojo nurodyta minėtų aktų apskundimo tvarka, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai šiuos pareiškėjos skundo reikalavimus atsisakė priimti ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu.

51Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas gali būti skundžiamas tik kartu su sprendimu, kuriuo patvirtinami žemės sklypo kadastriniai matavimai, jis nėra administracinis sprendimas, o tik tarpinis kadastro duomenų nustatymo ir patvirtinimo proceso dokumentas, todėl jokių teisinių pasekmių nesukelia. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos skundo reikalavimus dėl žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto panaikinimo kaip nenagrinėtinus ABTĮ nustatyta tvarka.

52Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl pareiškėjos atskirojo skundo argumentų dėl to, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjos skundo reikalavimą, kuriuo prašoma įpareigoti NŽT Vilniaus rajono skyrių, rengiant Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 48VĮ-2107-(14.48.2.) nustatytame ir patvirtintame laisvos žemės fondo žemės plote, patvirtinus pretendentų sąraše, suformuoti G. J. M. (po mirties) kitos paskirties 0,88 ha žemės sklypą (projektinis Nr. 478, esantį ( - )) bei atkurti pretendentei nuosavybės teises į suformuotą sklypą, perduodant jį neatlygintinai nuosavybėn kaip lygiavertį turėtajam, pažymi, kad, kaip pagrįstai skundžiamoje nutartyje nurodė pirmosios instancijos teismas, šie pareiškėjos reikalavimai yra išvestiniai iš NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 48VĮ-2107-(14.48.2.). Pirmosios instancijos teismas, kadangi pareiškėja šio įsakymo neginčija, išvestinius pareiškėjos skundo reikalavimus atsisakė priimti kaip nenagrinėtinus ABTĮ nustatyta tvarka.

53Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal ABTĮ 12 straipsnį, teismas turi išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises.

54Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjos atskirajame skunde nurodytais argumentais, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir nustatęs, kad pareiškėjos reikalavimas, kildinamas iš NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 48VĮ-2107-(14.48.2.), kurio pareiškėja neskundžia, negali būti savarankišku reikalavimu, šioje dalyje turėjo nustatyti terminą skundo trūkumams pašalinti, atitinkamai pasiūlyti pareiškėjai suformuluoti reikalavimą minėto įsakymo atžvilgiu, pateikti įrodymus, kad pareiškėja pasinaudojo privaloma išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarka ir pan., o pareiškėjai to nepadarius, spręsti dėl šio reikalavimo priėmimo nagrinėti teisme. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis minėtoje dalyje, kurioje atsisakyta priimti pareiškėjos skundo reikalavimą dėl įpareigojimo NŽT Vilniaus rajono skyrių, rengiant Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 48VĮ-2107-(14.48.2.) nustatytame ir patvirtintame laisvos žemės fondo žemės plote, patvirtinus pretendentų sąraše, suformuoti G. J. M. (po mirties) kitos paskirties 0,88 ha žemės sklypą (projektinis Nr. 478, esantį ( - )) bei atkurti pretendentei nuosavybės teises į suformuotą sklypą, perduodant jį neatlygintinai nuosavybėn kaip lygiavertį turėtajam, naikintina ir skundo priėmimo klausimas šioje dalyje grąžinamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

55Pareiškėja atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas neišsprendė pareiškėjos skundo reikalavimo panaikinti NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. 48VĮ-1368-(14.48.2.).

56Teisėjų kolegija pažymi, kad, kaip jau buvo minėta, pirmosios instancijos teismas pareiškėjos skundo reikalavimą panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. 48VĮ-1368-(14.48.2) pagrįstai atsisakė priimti ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu, kadangi pareiškėja nesilaikė šiai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, todėl pareiškėjos atskirojo skundo argumentai nepagrįsti.

57Pareiškėja Z. S. atskirajame skunde taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria netenkintas prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždrausti NŽT bei NŽT Vilniaus rajono skyriui atlikti veiksmus, susijusius su 0,88 ha sklypo, kurio projektinis Nr. 478, esančio ( - ), teisinio statuso keitimu ar taikyti kitas teismo skirtas reikalavimo užtikrinimo priemones užtikrinančias pareiškėjos teisių bei teisėtų interesų apsaugą iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas šioje byloje.

58Taip pat pareiškėja prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones uždraudžiant NŽT ir NŽT Vilniaus rajono skyriui atlikti veiksmus, susijusius su 0,88 ha sklypo, projektinis Nr. 478, esančio ( - ), teisinio statuso keitimu ar taikyti kitas teismo skirtas reikalavimo užtikrinimo priemones užtikrinančias pareiškėjos teisių bei teisėtų interesų apsaugą bei uždraudžiant atlikti veiksmus, susijusius su 2018 m. gruodžio 27 d. skunde ginčijamais administraciniais aktais nustatyto servituto registravimu registruose.

59Pirmosios instancijos teismas, netenkindamas pareiškėjos prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, skundžiamoje 2019 m. sausio 3 d. nutartyje nurodė, kad pareiškėja jokių argumentų ir paaiškinimų, kodėl šiuo atveju turėtų būti taikoma reikalavimo užtikrinimo priemonė, nepateikė, o teismas nenustatė, kad nepritaikius prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių, pareiškėjai gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo šio klausimo vertinimu.

60Pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 straipsnio 3 dalis).

61Teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumą ir teisėtumą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių, pirmiausia pažymi, kad teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad proceso dalyvis tikėtinai pagrindė reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Taigi, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (liet. iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016). Pažymėtina, kad administracinėje byloje gali būti taikomos tik tokios užtikrinimo priemonės, kurios yra reikalingos tam, jog būtų užtikrintas byloje pareikštas konkretus reikalavimas(-ai), o ne tam, kad būtų sprendžiami ir užtikrinami apskritai tarp proceso šalių susiklostę teisiniai santykiai.

62Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja, prašydama taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, teisėjų kolegijos vertinimu, nepagrindė, kad nepritaikius pareiškėjos prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių, jai gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2019 m. sausio 3 d. nutartimi priimtas tik pareiškėjos skundo reikalavimas panaikinti NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. 48S-216-(14.48.3.), kuriuo nuspręsta atkurti nuosavybės teises į G. J. M. (mirusi) tenkančią nekilnojamojo turto dalį, kitus skundų reikalavimus atsisakyta priimti, o pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kad yra priimtas NŽT Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 48VĮ-2107-(14.48.2.), kuriuo patvirtinta projektui rengti parinktos laisvos valstybinės žemės fondo teritorija, į kurią patenka ir pareiškėjai formuotinas žemės sklypas, kurio atžvilgiu, be kita ko, pareiškėja jokio reikalavimo nesuformulavo, nesudaro pagrindo spręsti, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių pareiškėjai gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

63Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjos prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju taip pat nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos atskirajame skunde nurodyto prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones uždraudžiant atsakovui atlikti pareiškėjos nurodytus veiksmus.

64Pažymėtina, kad pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Todėl nutartis, kuria netenkintas prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, neužkerta kelio pareiškėjai, pasikeitus aplinkybėms, pateikti naują prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

65Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjos atskirasis skundas tenkinamas iš dalies, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos skundo reikalavimą įpareigoti NŽT Vilniaus rajono skyrių, rengiant Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr.48VĮ-2107-(14.48.2.) nustatytame ir patvirtintame laisvos žemės fondo žemės plote, patvirtinus pretendentų sąraše, suformuoti G. J. M. (po mirties) kitos paskirties 0,88 ha žemės sklypą (projektinis Nr. 478, esantį ( - )) bei atkurti pretendentei nuosavybės teises į suformuotą sklypą, perduodant jį neatlygintinai nuosavybėn kaip lygiavertį turėtajam, naikinama, o pareiškėjos Z. S. skundo priėmimo klausimas šioje dalyje grąžinamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

66Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsniu, 154 straipsnio 1 ir 4 punktais,

Nutarė

67Pareiškėjos Z. S. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

68Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 3 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos skundo reikalavimą įpareigoti NŽT Vilniaus rajono skyrių, rengiant Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr.48VĮ-2107-(14.48.2.) nustatytame ir patvirtintame laisvos žemės fondo žemės plote, patvirtinus pretendentų sąraše, suformuoti G. J. M. (po mirties) kitos paskirties 0,88 ha žemės sklypą (projektinis Nr. 478, esantį ( - )) bei atkurti pretendentei nuosavybės teises į suformuotą sklypą, perduodant jį neatlygintinai nuosavybėn kaip lygiavertį turėtajam, panaikinti ir pareiškėjos skundo priėmimo klausimą šioje dalyje grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

69Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 3 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

70Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytine apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja Z. S. (toliau – ir pareiškėja) su skundu... 6. Kadangi pareiškėjos skundas atitiko ne visus Lietuvos Respublikos... 7. Pareiškėja 2018 m. gruodžio 18 d. pateikė skundą, kuriame suformulavo... 8. Pareiškėja taip pat 2018 m. gruodžio 27 d. pateikė skundą, kuriame... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. sausio 3 d. nutartimi... 11. Teismas dėl pareiškėjos reikalavimo, kuriuo prašoma panaikinti NŽT... 12. Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjos skundo reikalavimo panaikinti NŽT... 13. Dėl pareiškėjos reikalavimo, kuriuo prašoma įpareigoti NŽT Vilniaus... 14. Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjos reikalavimo panaikinti NŽT Vilniaus... 15. Dėl pareiškėjos reikalavimo panaikinti 2018 m. spalio 10 d. Žemės sklypo... 16. Teismas, spręsdamas pareiškėjos reikalavimą, kuriuo prašoma panaikinti... 17. Dėl pareiškėjos reikalavimo, kuriuo prašoma įpareigoti NŽT Vilniaus... 18. Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjos reikalavimo taikyti reikalavimo... 19. Teismas nustatė, kad pareiškėja prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo... 20. III.... 21. Pareiškėja Z. S. pateikė atskirąjį skundą, kuriame... 22. Pareiškėja atskirajame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai į vieną... 23. Pareiškėja teigia, kad abiejų skundų reikalavimai yra susiję.... 24. Pareiškėja, šalindama teismo nutartyje nustatytus trūkumus, prieš teikiant... 25. Nurodo, kad 2018 m. gruodžio 27 d. teismui pateikto skundo (vykdant teismo... 26. Pareiškėjos nuomone, vien sprendimo atkurti nuosavybės teises panaikinimas... 27. Pareiškėja teigia, kad 2018 m. gruodžio 27 d. skunde reiškiamas... 28. Pareiškėja taip pat teigia, kad teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti... 29. Atsakovas NŽT pateiktame atsiliepime į pareiškėjos atskirąjį skundą su... 30. Atsiliepime nurodo, kad NŽT Vilniaus rajono skyriaus sprendimams, priimtiems... 31. Pažymi, kad Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas - tai... 32. Atsakovas nurodo, kad pareiškėja Z. S. teismui pateiktame... 33. Teisėjų kolegija... 34. IV.... 35. Pareiškėja atskiruoju skundu skundžia Vilniaus apygardos administracinio... 36. Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėja 2018 m. lapkričio 9 d. su skundu... 37. Kadangi pareiškėjos skundas neatitiko ABTĮ nustatytų reikalavimų, Vilniaus... 38. Pareiškėja 2018 m. gruodžio 10 d. pateikė prašymą pratęsti terminą... 39. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2018 m. gruodžio 18 d. buvo gautas... 40. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2018 m. gruodžio 27 d. taip pat... 41. Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2019 m. sausio 3 d. nutartimi,... 42. Pareiškėja, nesutikdama su skundžiama 2019 m. sausio 3 d. nutarties dalimi,... 43. Teisėjų kolegija, pirmiausiai pasisakydama dėl, pareiškėjos teigimu,... 44. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad teisė kreiptis į teismą teisminės... 45. ABTĮ 46. Žemės reformos įstatymo 47. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtas teisės aktų nuostatas,... 48. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu,... 49. Pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 50. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat į tai, kad pareiškėja... 51. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu,... 52. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl pareiškėjos atskirojo skundo argumentų... 53. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal ABTĮ 12 straipsnį, teismas turi... 54. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjos atskirajame... 55. Pareiškėja atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 56. Teisėjų kolegija pažymi, kad, kaip jau buvo minėta, pirmosios instancijos... 57. Pareiškėja Z. S. atskirajame skunde taip pat nesutinka su... 58. Taip pat pareiškėja prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones... 59. Pirmosios instancijos teismas, netenkindamas pareiškėjos prašymo dėl... 60. Pagal ABTĮ 70 61. Teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamos pirmosios instancijos... 62. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja, prašydama... 63. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 64. Pažymėtina, kad pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, reikalavimas gali būti... 65. Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 66. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 67. Pareiškėjos Z. S. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 68. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 3 d. nutarties dalį,... 69. Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 3 d. nutarties... 70. Nutartis neskundžiama....