Byla B2-651-440/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. J. įmonei

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Skolų departamentas“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus ir viešosios įstaigos Paslaugų teikimo centras ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. J. įmonei,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Skolų departamentas“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. J. įmonei. Pareiškime nurodo, kad pagal reikalavimo perleidimo sutartį iš UAB „BIZEA“ perėmė reikalavimo teisę į A. J. įmonės 8582,01 Lt skolą, netesybas bei palūkanas. Pagal šią sutartį atsakovė yra skolinga UAB „Skolų departamentas“ 9854,39 Lt sumą. 2013-05-24 pranešimu Nr. 13/05/21/1 atsakovei buvo suteiktas papildomas terminas įsipareigojimams įvykdyti bei įspėta, kad jeigu esami įsipareigojimai nebus laiku įvykdyti, ieškovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Per nustatytą terminą A. J. įmonė savo įsipareigojimų ieškovei neįvykdė, skola liko nepamokėta. Pažymėjo, kad atsakovė pagal viešai prieinamas duomenų bazes yra nesumokėjusi daugiau nei 30000,00 Lt į VSDF biudžetą ir minėta suma nemažėjo per paskutinius 10 mėnesių. Atsakovės darbuotojų 2013-09-18 neliko, nuo 2013-09-19 priimtas vienas darbuotojas, duomenys iki šiol nepakitę. Ieškovės teigimu, yra visos sąlygos iškelti bankroto bylą atsakovei. Bankroto administratoriumi prašo skirti G. M. (1-2 b.l.). Taip pat prašo teismo neatsižvelgti į tariamus įmokų mokėjimus bei išreikalauti iš atsakovės kreditorių ir skolininkų sąrašus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose bei išieškojimuose ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus (123 b.l.). 2014 m. kovo 24 d. pateikė teismui prašymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – LR ĮBĮ) 9 straipsnio 1 dalimi skirti A. J. įmonės vadovui iki 10000,00 Lt baudą. Nurodė, kad atsakovė antrą kartą teismui nepateikia teismo reikalaujamų dokumentų, piktybiškai vilkina procesą, tokiais veiksmais pakenkdama ne tik atsakovės kreditorių interesams, bet ir viešajam interesui.

3Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius (toliau - VSDFV Šiaulių skyrius) ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. J. nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymu, įmonė už apdraustuosius privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas, tačiau A. J. įmonė šios nuostatos nepaiso, nevykdo draudėjo pareigų, numatytų LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnyje - nemoka įmokų. 2013-10-01 duomenimis, atsakovės skola ieškovui siekia 34277,55 Lt (33130,40 Lt VSD įmokų ir 1147,15 Lt VSD delspinigių). Ieškinio pateikimo metu atsakovės skola sudaro 29125,01 Lt. Pažymėjo, kad 2013-04-29 buvo kreipęsi į Šiaulių apygardos teismą su prašymu iškelti minėtai bendrovei bankroto bylą. Atsakovei pateikus motyvuotą prašymą, padengus dalį įsiskolinimo ir įsipareigojus likusią skolos dalį sumokėti per prašyme nurodytą terminą, VSDFV Šiaulių skyrius pateikė Šiaulių apygardos teismui prašymą nutraukti civilinę bylą ir patvirtinti taikos sutartį. Atsakovė įsipareigojimų neįvykdė, skolos nesumokėjo. VSDFV Šiaulių skyrius A. J. įmonės atžvilgiu taikė visas įstatymų numatytas sankcijas bei ėmėsi visų priemonių, siekiant išieškoti skolą. Pagal mokėjimo nurodymus kredito įstaigos iš atsakovės sąskaitos nuo 2013-10-01 iki 2014-01-25 pervedė 5000,00 Lt sumą, antstolių kontora per minėtą laikotarpį pervedė 798,83 Lt. Ieškovas 2013-12-13 raštu Nr. (8.1)S-58653 informavo atsakovę apie tai, kad bendrovei toliau nevykdant pareigų, nemokant valstybinio socialinio draudimo įmokų, kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. A. J. įmonė į ieškovo pranešimą nesureagavo, skolos nesumokėjo, todėl ieškovo nuomone, atsakovė atitinka LR Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalies nuostatas dėl nemokumo. Įmonės administratoriumi prašė skirti UAB „Tytus“ (42-43 b.l.).

42014 m. kovo 10 d. gautas VSDFV Šiaulių skyriaus atsisakymas nuo ieškinio, kuriame ieškovas nurodė, jog atsakovė A. J. įmonė VSDFV Šiaulių skyriui neskolinga. Informavo, kad ieškovui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės (122 b.l.).

5Ieškovė viešoji įstaiga Paslaugų teikimo centras prašė atsakovei iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad 2013-05-17 su A. J. įmone pasirašė sutartį dėl teisinės pagalbos Nr. 193 ir jos Priedą Nr. 1, kurių pagrindu viešoji įstaiga Paslaugų teikimo centras įsipareigojo teikti atsakovei teisinio administravimo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo kas mėnesį mokėti kalendorinio mėnesio administravimo mokestį. Atsakovė už 2013 m. liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais teiktas teisinio administravimo paslaugas neatsiskaitė, todėl viešoji įstaiga Paslaugų teikimo centras kreipėsi į teismą dėl skolos iš atsakovės priteisimo. 2013-10-08 Vilniaus miesto apylinkės teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. L2-40281-864/2013 buvo priteista iš atsakovės 1089,00 Lt skola, 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo bei 14,00 Lt žyminis mokestis. Kreditorius teismo įsakymą perdavė antstolio R. K. kontorai vykdyti priverstinai ir patyrė 97,00 Lt būtinųjų vykdymo išlaidų. 2014-02-05 antstolis išieškojo iš atsakovės 537,52 Lt sumą, kuri buvo įskaityta būtinosioms vykdymo išlaidoms, žyminiam mokesčiui ir daliai pagrindinės skolos dengti. Atsakovės skola viešajai įstaigai Paslaugų teikimo centras naudai pagal 1313-10-08 Vilniaus miesto apylinkės teismo įsakymą šiai dienai yra 685,04 Lt (662,48 Lt pagrindinės skolos dalis ir 22,56 Lt 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-10-08 iki 2014-02-10). Viešoji įstaiga Paslaugų teikimo centras, vykdydama sutartį dėl teisinės pagalbos Nr. 193 ir jos priedą Nr. 1, 2013 m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais išrašė PVM sąskaitas faktūras bendrai 1089,00 Lt sumai. Visa atsakovės skola viešosios įstaigos Paslaugų teikimo centras naudai šiai dienai sudaro 1774,04 Lt sumą. Bankroto administratoriumi ieškovė prašė skirti UAB „MaxContract“ (69-70 b.l.).

62014 m. kovo 3 d. gautas viešosios įstaigos Paslaugų teikimo centro prašymas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. J. įmonei palikti nenagrinėtą. Ieškovė nurodė, kad atsiima pareikštą pareiškimą, pareiškimo atsiėmimo teisinės pasekmės yra žinomos (112 b.l.). Pažymėjo, kad atsakovė su ieškove yra pilnai atsiskaičiusi (130 b.l.).

7Atsakovė A. J. įmonė pateikė teismui prašymą nekelti bankroto bylos, duomenis apie atsiskaitymą su kreditoriais VSDFV Šiaulių skyriumi ir viešąja įstaiga Paslaugų teikimo centras (102 b.l.), įmonės finansinius dokumentus, duomenis apie įmonė turimą turtą ir įsipareigojimus kreditoriams. Nurodė, kad įmonei priklausantis nekilnojamas turtas (miškas su žeme) yra parduotas varžytynėse, pinigų suma gauta už parduotą turtą yra sulaikyta antstolio R. K. sąskaitoje ryšium su bankroto iškėlimui įmonei. Pažymėjo, kad atsakovė 2014 m. sausio 31 d. darbo užmokesčio įsiskolinimų neturi, įstatymo numatyta tvarka balanso, pelno (nuostolio) ataskaitos, paaiškinamųjų raštų nesudaro. Prašo teismo 9854,39 Lt skolą UAB „Skolų departamentas“ leisti sumokėti dalimis.

8Civilinė byla dalyje pagal ieškovų VSDFV Šiaulių skyriaus ir viešosios įstaigos Paslaugų teikimo centras ieškinius dėl bankroto iškėlimo atsakovei nutrauktina.

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK) 140 straipsnio 1 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Ieškovo rašytinis pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo pridedamas prie bylos, o žodinis pareiškimas įrašomas į teismo posėdžio protokolą. Teismas priima nutartį priimti ieškinio atsisakymą ir nutraukia bylą. Rašytiniame pareiškime dėl ieškinio atsisakymo turi būti nurodyta, kad asmeniui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės.

10Atsižvelgiant į byloje esančius duomenis, ieškovų VSDFV Šiaulių skyriaus ir viešosios įstaigos Paslaugų teikimo centras pozicijas dėl ieškinių atsisakymo (122, 130 b.l.)., atsisakymai nuo pareikštų ieškinių priimtini. Civilinė byla dalyje pagal ieškovų VSDFV Šiaulių skyriaus ir viešosios įstaigos Paslaugų teikimo centras ieškinius dėl bankroto iškėlimo atsakovei A. J. įmonei nutrauktina (LR CPK 140 straipsnio1 dalis, 293 straipsnio1dalies 4 punktas).

11Ieškovams VSDFV Šiaulių skyriui ir viešosios įstaigos Paslaugų teikimo centras išaiškintina, kad vadovaujantis LR CPK 294 straipsnio 2 dalimi bylą nutrauktus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

12Ieškovės UAB „Skolų departamentas“ prašymas iškelti bankroto bylą netenkintinas.

13Teismas pažymi, kad bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti skolininko – bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai. Įvertinus įmonių bankroto instituto esmę, tikslus bei paskirtį, galima spręsti, jog bankroto procese siekiama apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, bet ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus, kurios veikla sudaro galimybę sukurti darbo vietas, interesus. Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-599/2014). Paminėtina, kad bankroto bylų nagrinėjimas turi viešąjį interesą iš verslo rinkos pašalinti būtent realiai nemokias įmones, kuo efektyviau apginti kreditorių, o taip pat paties skolininko interesus – užkirsti kelią tolesniam tokios įmonės skolų didėjimui, todėl įmonės nemokumo klausimas turi būti sprendžiamas ne formaliai įvertinant finansinės atskaitomybės dokumentus, o vertinant visas aplinkybes, rodančias įmonės nemokumą ar galimybę sėkmingai veikti ir atsiskaityti su kreditoriais. Pradedant bankroto procesą, t. y. iškeliant bankroto bylą, yra svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar įmonė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant įmonę, kaip veikiantį rinkos dalyvį.

14LR IBĮ 4 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad kreditoriai gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų.

15Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti LR ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje, pagal kurios nuostatas bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimus; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Taigi, kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų, įstatyme yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (LR ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Remiantis LR ĮBĮ nuostatomis, vertinant, ar įmonė yra nemoki, t. y. ar jai keltina bankroto byla, turi būti nustatyti pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) ir jos turimo turto vertė (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-327/2014).

16Iš byloje esančių duomenų matyti, kad A. J. įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams 2014 m. sausio 31 dienai sudarė 76431,02 Lt (28151,04 Lt skola VSDFV Šiaulių skyriui, 29500,34 Lt mokestinė nepriemoka Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – Šiaulių apskrities VMI), 18779,64 Lt įsiskolinimas kitiems kreditoriams). Šiaulių apskrities VMI pateiktais duomenimis, atsakovės skola 2014 m. sausio 31 d. valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams sudarė 32010,67 Lt (66 b.l.). Atsakovės pateiktais ir VSDFV Šiaulių skyriaus bei viešosios įstaigos Paslaugų teikimo centras patvirtintais duomenimis, 29125,01 Lt skolą VSDFV Šiaulių skyriui atsakovė sumokėjo 2014 m. vasario 27 d. (103 b.l.), 2502,35 Lt sumą viešosios įstaigos Paslaugų teikimo centrui atsakovė sumokėjo 2014 m. vasario 21 d. ir 26 d. (104-105 b.l.). Remiantis bylos duomenimis, šiuo metu atsakovės įsiskolinimas Šiaulių apskrities VMI ir kitiems kreditoriams sudaro 49401,31 Lt. 2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudarė 75771,17 Lt. Vadovaujantis valstybinės įmonės (toliau tekste - VĮ) „Registrų centras“ duomenimis A. J. įmonei nuosavybės teise priklauso du žemės sklypai, esantys ( - ), kurių bendra vertė sudaro 34858,00 Lt (31-35 b.l.), atsakovės pateiktais duomenimis įmonei priklausantis nekilnojamas turtas yra parduotas varžytynėse, piniginės lėšos gautos už parduotą turtą yra saugomos antstolio R. K. sąskaitoje. Kitas įmonės turtas, atsakovės pateiktais duomenimis, sudaro 53179,28 Lt. Iš metinės pelno mokesčio deklaracijos už laikotarpį nuo 2014 sausio 1 d. iki 2014 m. sausio 31 d. matyti, kad įmonės mokestinio laikotarpio veiklos rezultatas - pelnas sudarė 320,00 Lt, pajamos per minėtą laikotarpį sudarė 1452,00 Lt. Iš metinės pelno mokesčio deklaracijos už laikotarpį 2013 sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. matyti, kad įmonės mokestinio laikotarpio veiklos rezultatas - pelnas sudarė 546,00 Lt, pajamos per minėtą laikotarpį sudarė 58842,00 Lt.

17Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad remiantis bylos duomenimis būtų galima teigti, jog įmonės skolos ir įsipareigojimai viršija pusę įmonės turimo turto, tačiau iš atsakovės teismui pateiktų papildomų duomenų apie įmonės finansinę padėtį matyti, jog atsakovė veiklą vykdo, įmonės vykdoma veikla 2013 metais nebuvo nuostolinga, įmonės pajamos sudarė 58842,00 Lt, atsakovė nuo 2014 metų pradžios padengė daugiau nei trečdalį visų įmonės skolų, darbo užmokesčio įsiskolinimo neturi. Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju teisiškai reikšminga yra tai, jog atsakovė atsiskaitė su VSDFV Šiaulių skyriumi bei viešosios įstaigos Paslaugų teikimo centru, pervesdama į kreditorių sąskaitas 31627,36 Lt (b.l. 103-105).

18Teismas, atsižvelgdamas į prieš tai minėtas aplinkybes, atsakovės finansinę būklę ir ją rodančius rodiklius, į pateiktus duomenis, patvirtinančius atsakovės pastangas mažinti įmonės įsiskolinimus kreditoriams, turi pagrindo vertinti, kad atsakovės finansiniai sunkumai yra laikini, ir gali būti išspręsti išsaugant bendrovę, kaip veikiantį rinkos dalyvį. Tai, kad atsakovė atsiskaito su kreditoriais, patvirtina aplinkybę, jog šiuo metu nėra teisinio pagrindo iškelti bankroto bylą atsakovei ir ją pašalinti iš rinkos dėl laikino apyvartinių lėšų trūkumo. Be to, kaip minėta, teismas spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą atsižvelgia į tai, kad bankroto procesas turėtų būti taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius rinkos dalyvius bei užtikrinti lygiavertę visų įmonės kreditorių interesų apsaugą. Įvertinęs išdėstytą, teismas daro išvadą, kad šiuo metu bankroto bylą kelti atsakovei A. J. įmonei nėra tikslinga, įvertinus atsakovės pastangas atsiskaityti su kreditoriais bei kitas minėtas bylos aplinkybes, bankroto bylos iškėlimas teismo vertinimu prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Teismas pažymi, kad įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Dar daugiau, greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Bankroto procese sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turėtų būti teikiamas reabilitacijos tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tada, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo. Pažymėtina, kad atsižvelgiant į šiuo metu byloje esančius duomenis yra pagrindo manyti, kad atsakovė yra pakankamai aktyvi verslo rinkos dalyvė, todėl iškėlus bankroto bylą atsakovei nebūtų suteikta galimybė atkurti stabilios įmonės finansinę padėtį ir toliau vystyti ūkinę veiklą.

19Vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas daro išvadą, kad įrodymų visuma nesudaro pagrindo išvadai, jog šiuo metu byloje esančiais duomenimis egzistuoja objektyvios teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, kad atsakovė A. J. įmonė yra nemoki ir yra pagrindo jai kelti bankroto bylą. Teismas sprendžia, kad nėra pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei, kadangi atsakovė šiuo metu yra moki (LR ĮBĮ įstatymo 2 straipsnio 8 dalis) ir vykdo ūkinę veiklą.

20Ieškovė UAB „Skolų departamentas“ pateikė teismui prašymą skirti iki 10000,00 Lt baudą A. J. įmonės vadovui už teismo reikalautų dokumentų nepateikimą. Teismas pažymi, kad bankroto procedūros dėl byloje vyraujančio viešojo intereso turi vykti ne tik nuosekliai, bet ir kuo operatyviau. Įstatymų leidėjas nustato sankcijų taikymo galimybę asmenims, kurie trukdo operatyviai vykdyti bankroto procedūras. Asmeniui galima skirti baudą tuo atveju, jeigu egzistuoja teisinių sankcijų taikymo sąlygos (neteisėtas veikimas ar neveikimas, priežastinis ryšys, kaltė, neigiami padariniai). Vadovaujantis LR ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalimi, kai įmonei yra įteikti LR ĮBĮ įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti dokumentai, įmonės vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jų gavimo dienos pateikia teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Jeigu įmonės vadovas be pateisinamos priežasties per nurodytą terminą nepateikia teismui nurodytų dokumentų, teismas arba teisėjas gali skirti įmonės vadovui iki 10 tūkstančių litų baudą. Teismas įvertinęs tai, kad 2014 m. kovo 10 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi nustatytą įpareigojimą pateikti teismui finansinės atskaitomybės dokumentus atsakovė įvykdė, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo atsakovės vadovui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ar proceso vilkinimą.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 straipsniu ir 10 straipsniu, teismas

Nutarė

22Civilinę bylą dalyje pagal ieškovų VSDFV Šiaulių skyriaus ir viešosios įstaigos Paslaugų teikimo centras ieškinius dėl bankroto iškėlimo atsakovei nutraukti.

23Išaiškinti ieškovams VSDFV Šiaulių skyriui ir viešosios įstaigos Paslaugų teikimo centrui, kad bylą dalyje pagal ieškovų VSDFV Šiaulių skyriaus ir viešosios įstaigos Paslaugų teikimo centras ieškinius dėl bankroto iškėlimo atsakovei nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

24Atsisakyti iškelti bankroto bylą A. J. įmonei, įmonės kodas 145553743, buveinės adresas Užlaukių k., Kuršėnų sen., LT-81214 Šiaulių r. sav.

25Nutartis dalyje dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

26Nutarties dalis dėl civilinės bylos dalyje pagal ieškovų VSDFV Šiaulių skyriaus ir viešosios įstaigos Paslaugų teikimo centras ieškinius nutraukimo per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui.

27Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės... 3. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius... 4. 2014 m. kovo 10 d. gautas VSDFV Šiaulių skyriaus atsisakymas nuo ieškinio,... 5. Ieškovė viešoji įstaiga Paslaugų teikimo centras prašė atsakovei... 6. 2014 m. kovo 3 d. gautas viešosios įstaigos Paslaugų teikimo centro... 7. Atsakovė A. J. įmonė pateikė teismui prašymą nekelti bankroto bylos,... 8. Civilinė byla dalyje pagal ieškovų VSDFV Šiaulių skyriaus ir viešosios... 9. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK) 140 straipsnio... 10. Atsižvelgiant į byloje esančius duomenis, ieškovų VSDFV Šiaulių skyriaus... 11. Ieškovams VSDFV Šiaulių skyriui ir viešosios įstaigos Paslaugų teikimo... 12. Ieškovės UAB „Skolų departamentas“ prašymas iškelti bankroto bylą... 13. Teismas pažymi, kad bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme... 14. LR IBĮ 4 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad kreditoriai gali pateikti... 15. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti LR ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje,... 16. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad A. J. įmonės pradelsti... 17. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad remiantis... 18. Teismas, atsižvelgdamas į prieš tai minėtas aplinkybes, atsakovės... 19. Vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas daro... 20. Ieškovė UAB „Skolų departamentas“ pateikė teismui prašymą skirti iki... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 22. Civilinę bylą dalyje pagal ieškovų VSDFV Šiaulių skyriaus ir viešosios... 23. Išaiškinti ieškovams VSDFV Šiaulių skyriui ir viešosios įstaigos... 24. Atsisakyti iškelti bankroto bylą A. J. įmonei, įmonės kodas 145553743,... 25. Nutartis dalyje dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą per 10 dienų gali... 26. Nutarties dalis dėl civilinės bylos dalyje pagal ieškovų VSDFV Šiaulių... 27. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims....