Byla 2-327/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo; trečiasis asmuo – East China Automobile Association LTD

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Autoprofilis“ ir trečiojo asmens East China Automobile Association LTD atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą, civilinėje byloje Nr. B2-1224-357/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Autoprofilis“ pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ECAA Europe dėl bankroto bylos iškėlimo; trečiasis asmuo – East China Automobile Association LTD.

2Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė teismo iškelti atsakovui bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovas pagal 2012 m. kovo 2 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2 yra skolingas ieškovui 70 230 Lt. Ieškovo teigimu, atsakovo akcininkas – East China Automobile Association LTD informavo jį, kad vienas iš didžiausių atsakovo kreditorių ketina kelti atsakovui bankroto bylą. Ieškovo nuomone, atsakovo finansinė būklė yra sunki, atsakovo pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Atsakovas, atsakydamas į ieškovo raštą dėl skolos grąžinimo, pripažino, kad yra skoliningas ieškovui minėtą sumą, tačiau atsisakė ją grąžinti.

5Trečiasis asmuo East China Automobile Association LTD nurodė, kad jam priklauso 35 proc. atsakovo akcijų. Lietuvos arbitražo teisme nagrinėjama byla pagal East China Automobile Association LTD ieškinį atsakovui dėl 414 001,62 EUR skolos priteisimo. Trečiasis asmuo buvo įspėjęs atsakovą apie ketinimą inicijuoti bankroto bylą, tačiau atsakovas reikalavimo grąžinti skolą neįvykdė. Be to, trečiojo asmens duomenimis, atsakovas yra skolingas kitai įmonei – Acemark Enterprises Limited 7 339,49 EUR.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gruodžio 19 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovui bankroto bylą, atmetė atsakovo prašymą skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Teismas nustatė, kad pagal atsakovo 2013 m. spalio 31 d. balansą atsakovo nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai sudaro 4 319 750 Lt, iš jų ilgalaikis turtas – 426,62 Lt, trumpalaikis turtas – 4 277 088, mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai per vienerius metus – 315 458 Lt, iš jų pradelstos skolos kreditoriams – 23 135,74 Lt, ilgalaikės skolos įmonės akcininkams – 2 882 002 Lt. Balanso duomenimis, atsakovas nuosavo kapitalo turi už 1 437 748 Lt, atsargų, išankstinių apmokėjimų, nebaigtų vykdyti sutarčių už 4 145 541 Lt. Atsižvelgdamas į atsakovo finansinės atskaitomybės duomenis, atsakovo turto sudėtį, pradelstus įsipareigojimus, į tai, kad didžiausias atsakovo kreditorius yra įmonės akcininkas, teismas sprendė, kad nėra pagrindo kelti atsakovui bankroto bylą.

8III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskiruosius skundus argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, kad teismas nevertino ieškovo nurodytos aplinkybės, kad didžiausias atsakovo kreditorius UAB „Vaivorykštė“ ketina kelti atsakovui bankroto bylą. Tai reiškia, kad atsakovo 2 266 687,05 Lt dydžio įsipareigojimai šiam kreditoriui tikėtinai yra pradelsti. Vien ši suma sudaro daugiau nei pusę į atsakovo balansą įrašyto turto vertės. Be to, atsakovas turi 70 230 Lt dydžio pradelstų įsipareigojimų ieškovui. Atsakovas įrašė ieškovą į savo skolininkų sąrašą su 63 666,49 Lt suma, tačiau, ieškovo teigimu, ieškovas apskritai nėra skolingas atsakovui. Ieškovo nuomone, ši situacija kelia pagrįstų abejonių dėl atsakovo buhalterinės apskaitos. Teismas turėjo įpareigoti atsakovą patikslinti finansinės atskaitomybės duomenis. Ieškovas mano, kad skundžiama nutartis pažeidžia viešąjį interesą.

10Atskiruoju skundu trečiasis asmuo prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad trečiasis asmuo prašė teismo išreikalauti iš atsakovo rašytinius įrodymus, kurie leistų patikslinti atsakovo finansinės atsakomybės duomenis, tačiau teismas dėl šio prašymo nepasisakė. Tai lėmė, kad teismas priėmė nemotyvuotą ir neteisėtą nutartį. Priėmus nutartį atsisakyti kelti bankroto bylą, trečiojo asmens nuomone, negalėjo likti pareikštų, bet teismo neišspręstų reikalavimų, todėl skundžiama nutartis laikytina absoliučiai negaliojančia. Tik patenkinus prašymą dėl rašytinių įrodymų išreikalavimo ir tokius įrodymus pateikus teismui, galės būti sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo.

11Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovas prašo atsisakyti tenkinti skundus ir už piktnaudžiavimą teise solidariai skirti apeliantams 20 000 Lt baudą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

121. Byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Apeliantas atskiruosius skundus iš esmės grindžia jokios įrodomosios reikšmės neturinčiomis prielaidomis, nepagrįstais išvedžiojimais ir neobjektyviais teiginiais. Už balanse nurodytas sumas atsako šį dokumentą sudarę asmenys, todėl įrodinėti kiekvieną atskirą pateikto balanso ir (ar) pelno (nuostolio) ataskaitos eilutę yra netikslinga. Atsakovas yra pateikęs aktualų balansą.

132. Per dvejus veiklos metus atsakovas nėra dalyvavęs atsakovu jokioje civilinėje byloje, išskyrus trečiojo asmens minėtą arbitražo bylą ir Šiaulių apylinkės teisme nagrinėjamą akcininkų ginčą.

143. Iš kartu su atsiliepimu pateikto atsakovo kreditoriaus UAB „Vaivorykštė“ rašto matyti, kad šis kreditorius neplanuoja kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ar skolos priteisimo. Be to, kreditorius yra pasiruošęs derinti su atsakovu skolos grąžinimo termino atidėjimą. Trečiasis asmuo užkirto kelią atsakovui padidinti savo įstatinį kapitalą ir kreipėsi į teismą dėl atitinkamų atsakovo akcininkų susirinkimo nutarimų teisėtumo.

154. Aplinkybę, kad ieškovas yra skolingas atsakovui 63 666,49 Lt, patvirtina kartu su atsiliepimu pateikta skolų balanso suvedimo lentelė, t. y. ieškovas nėra atsakovo kreditorius.

165. Teismas pagrįstai atsisakė tenkinti prašymus dėl papildomų duomenų iš atsakovo išreikalavimo, nes tai būtų netikslinga ir neekonomiška, kadangi byloje jau yra pateiktas atsakovo balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita.

176. Visiškai nepagrįstas ir deklaratyvus yra ieškovo teiginys, kad skundžiama nutartimi yra pažeidžiamas viešasis interesas.

187. Vertinant trečiojo asmens atskirajame skunde nurodytus teiginius, neva atsakovas yra skoliningas trečiajam asmeniui ir jo motininei įmonei Acemark Enterprises Limited, pabrėžtina, kad egzistuoja priešinga situacija ir šios įmonės yra skolingos atsakovui.

198. Trečiais asmuo klaidingai interpretuoja atsakovo finansinės atskaitomybės duomenis.

209. Apeliantai akivaizdžiai piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, nes pateikė atskiruosius skundus, byloje esant akivaizdžių įrodymų, kad nėra pagrindo kelti atsakovui bankroto bylą, nes atsakovo pradelsti įsipareigojimai sudaro vos 0,5 proc. į balansą įrašytos turto vertės.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Taigi, remiantis ĮBĮ nuostatomis, vertinant, ar įmonė yra nemoki, t. y. ar jai keltina bankroto byla, turi būti nustatyti pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) ir jos turimo turto vertė.

23Iš teismui pateikto atsakovo balanso matyti, kad atsakovo turtas 2013 m. spalio 31 d. sudarė 4 319 750 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 2 882 002 Lt, iš kurių po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 2 566 544 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 315 458 Lt (t. 2, b. l. 142). Pagrindinę dalį ilgalaikių įsipareigojimų sudaro ilgalaikės skolos (2 566 543,52 Lt) atsakovo akcininkams UAB „Vaivorykštė“, J. D. ir D. G. (t. 2, b. l. 138-139). Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, iš atsakovo trumpalaikių įsipareigojimų tik 23 135,74 Lt skolos yra pradelstos (t. 2, b. l. 138-139). Atsakovo 2013 m. spalio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenys patvirtina, kad atsakovui nuostolingi buvo 2012 metai, kai buvo patirta 5 201 Lt nuostolių, tačiau 2013 metais atsakovo veikla tapo pelninga, nes atsakovas gavo 1 921 Lt pelno (t. 2, b. l. 143).

24Ieškovas atskirajame skunde nurodo, kad atsakovo 2 266 687,05 Lt įsipareigojimai didžiausiam kreditoriui UAB „Vaivorykštė“ tikėtinai yra pradelsti, nes šis kreditorius ketina kelti atsakovui bankroto bylą. Pažymėtina, kad ieškovas pareiškime dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo buvo nurodęs, kad kreiptis į teismą jį paskatino žinia apie atsakovo didžiausio kreditoriaus ketinimą inicijuoti atsakovo bankroto bylą (t. 1, b. l. 1). Atsakovas kartu su atsiliepimu į atskiruosius skundus pateikė atsakovo didžiausio akcininko ir kreditoriaus UAB „Vaivorykštė“ 2014 m. sausio 3 d. raštą Nr. 14/03-V1A, patvirtinantį, kad atsakovui suteiktos paskolos grąžinimo terminas nėra pradelstas, be to, kreditorius neplanuoja kreiptis į teismą nei dėl skolos priteisimo, nei dėl bankroto bylos iškėlimo (t. 23, b. l. 160). Dėl šių priežasčių atmestini kaip nepagrįsti argumentai, kad vien minėtas pradelstas įsiskolinimas sudaro daugiau nei pusę į atsakovo balansą įrašyto turto vertės.

25Įvertinus aplinkybes, kad tarp ieškovo ir atsakovo yra nesutarimas dėl tarpusavio įsipareigojimų (ieškovas teigia, kad ieškovas jam yra skolingas 70 230 Lt, o atsakovas teigia, jog ieškovas jam yra skolingas 63 666,49 Lt), nėra pagrindo į atsakovo pradelstų įsipareigojimų sąrašą įtraukti ieškovo nurodomos skolos. Be to, net įtraukus 70 230 Lt sumą į atsakovo pradelstus įsipareigojimus, nebūtų pagrindo, atsižvelgiant į atsakovo turimo turo vertę, konstatuoti atsakovo nemokumo būsenos (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

26Nesutiktina su deklaratyvaus pobūdžio ieškovo atskirojo skundo teiginiu, kad skundžiama nutartimi atsisakius atsakovui iškelti bankroto bylą buvo pažeistas viešasis interesas. Pažymėtina, kad pats ieškovas šį teiginį grindžia tik prielaidomis, kad atsakovas tik galimai yra nemoki įmonė, galimai nesugebės atsiskaityti ne tik su didžiausiais, bet ir su mažaisiais kreditoriaus. Pirmosios instancijos teismui pagrįstai konstatavus, kad atsakovas nėra nemokus, nėra pagrindo tokios nutarties laikyti pažeidžiančia viešąjį interesą.

27Atmestini kaip nepagrįsti trečiojo asmens atskirojo skundo argumentai, kad skundžiama nutartis laikytina absoliučiai negaliojančia, nes pirmosios instancijos neišsprendė visų trečiojo asmens reikalavimų, vienas iš kurių buvo išreikalauti papildomus atsakovo finansinės atskaitomybės duomenis. Pažymėtina, kad tokio pobūdžio prašymas negali būti laikomas pareikštu reikalavimu, dėl kurio teismui nepasisakius būtų pagrindas naikinti nutartį CPK 329 straipsnio 2 dalies 7 punkto pagrindu. Nėra ekonomiška ir protinga reikalauti iš atsakovo visų buhalterinių dokumentų, nes byloje pateikti duomenys leidžia konstatuoti, kad nėra akivaizdžių pagrindų kelti atsakovui bankroto bylą. Be to, bylos duomenys patvirtina, kad dėl trečiojo asmens reikalavimo atsakovui vyksta ginčas arbitražo teisme (t. 3, b. l. 26-36). Trečiasis asmuo ginčija ir aplinkybes, susijusias su motininės įmonės Acemark Enterprises Limited ir atsakovo tarpusavio įsipareigojimais, teigdamas, kad jos neteisingai atspindėtos atsakovo finansiniuose dokumentuose. Taigi trečiojo asmens prašymas dėl papildomų duomenų iš atsakovo išreikalavimų iš esmės susijęs su tarpusavio ginčų išsprendimu, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad tokie ginčai turėtų būti sprendžiami ginčo teisenos tvarka, reiškiant ieškinius dėl skolos priteisimo, o ne siekiant visus ginčus išspręsti bankroto byloje. Nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo tenkinti prašymą dėl papildomų duomenų išreikalavimo.

28Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad skundžiama nutartis, kuria atsisakyta iškelti atsakovui bankroto bylą, yra pagrįsta ir teisėta, todėl ją naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

29Dėl baudos už piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis skyrimo

30Atsakovas prašo skirti apeliantams baudas dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pateikiant nepagrįstus atskiruosius skundus. Pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad apeliantai piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis. Tai, kad jie atskiraisiais skundais apskundė pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta iškelti atsakovui bankroto bylą, negali būti vienareikšmiškai vertinama kaip piktnaudžiavimas, nes teisė paduoti atskirąjį skundą yra numatyta įstatyme. Nenustačius apeliantų nesąžiningumo, skirti jiems baudas nėra teisinio pagrindo.

31Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

32Atsakovas turėjo 1 500 Lt išlaidų, susijusių su atsiliepimo į atskiruosius skundus parengimu (t. 3, b. l. 166-167). Netenkinus atskirųjų skundų, šios išlaidos atsakovo naudai priteistinos lygiomis dalimis iš apeliantų (CPK 88 str. 1 d. 9 d., 93 str.). Tačiau CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnes, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras, atsižvelgdamas į Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimą, 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, į kurias turi atsižvelgti teismai, priteisdami šalims jų turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgiant į šios bylos aplinkybes ir minėtų Rekomendacijų 8.15 punktą, darytina išvada, kad būtinos ir pagrįstos atsakovo atsiliepimo į atskiruosius skundus parengimo išlaidos yra 500 Lt.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

34Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Priteisti atsakovui UAB „ECAA Europe“ (juridinio asmens kodas 302726974) lygiomis dalimis iš ieškovo UAB „Autoprofilis“ (juridinio asmens kodas 300807445) ir trečiojo asmens East China Automobile Association LTD (juridinio asmens kodas 080014, buveinė: 303 Aarti, Chambers, Viktorija, Mahė, Seišelių Respublika) 500 Lt, t. y. po 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų), bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė teismo iškelti atsakovui bankroto bylą. Nurodė, kad... 5. Trečiasis asmuo East China Automobile Association LTD nurodė, kad jam... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gruodžio 19 d. nutartimi atsisakė... 8. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskiruosius skundus argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013... 10. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo... 11. Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovas prašo atsisakyti tenkinti... 12. 1. Byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai... 13. 2. Per dvejus veiklos metus atsakovas nėra dalyvavęs atsakovu jokioje... 14. 3. Iš kartu su atsiliepimu pateikto atsakovo kreditoriaus UAB... 15. 4. Aplinkybę, kad ieškovas yra skolingas atsakovui 63 666,49 Lt, patvirtina... 16. 5. Teismas pagrįstai atsisakė tenkinti prašymus dėl papildomų duomenų iš... 17. 6. Visiškai nepagrįstas ir deklaratyvus yra ieškovo teiginys, kad... 18. 7. Vertinant trečiojo asmens atskirajame skunde nurodytus teiginius, neva... 19. 8. Trečiais asmuo klaidingai interpretuoja atsakovo finansinės atskaitomybės... 20. 9. Apeliantai akivaizdžiai piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, nes... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 22. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra... 23. Iš teismui pateikto atsakovo balanso matyti, kad atsakovo turtas 2013 m.... 24. Ieškovas atskirajame skunde nurodo, kad atsakovo 2 266 687,05 Lt... 25. Įvertinus aplinkybes, kad tarp ieškovo ir atsakovo yra nesutarimas dėl... 26. Nesutiktina su deklaratyvaus pobūdžio ieškovo atskirojo skundo teiginiu, kad... 27. Atmestini kaip nepagrįsti trečiojo asmens atskirojo skundo argumentai, kad... 28. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad skundžiama... 29. Dėl baudos už piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis skyrimo... 30. Atsakovas prašo skirti apeliantams baudas dėl piktnaudžiavimo procesinėmis... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 32. Atsakovas turėjo 1 500 Lt išlaidų, susijusių su atsiliepimo į atskiruosius... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339... 34. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartį palikti... 35. Priteisti atsakovui UAB „ECAA Europe“ (juridinio asmens kodas 302726974)...