Byla 2-381/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kurana“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl ieškinio reikalavimų padidinimo, civilinėje byloje Nr. 2-3566-619/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kurana“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei draudimo kompanijai „PZU Lietuva“ dėl draudimo išmokos sumokėjimo, byloje dalyvaujantys tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Manfula“ ir A/S Renew Energy.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Kurana“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ 9 673 627,48 Lt dydžio draudimo išmoką, 6 procentų dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

5Pasiruošimas bylos nagrinėjimui vyko paruošiamųjų dokumentų būdu. 2012 m. liepos 18 d. nutartimi buvo paskirta teismo posėdžio data.

6Teismo posėdžio metu, t.y. 2012 m. rugpjūčio 28 d., ieškovas pateikė prašymą priimti ieškinio reikalavimo padidinimą ir be ieškinyje nurodytų 9 673 627,48 Lt tiesioginių nuostolių priteisti ieškovo papildomai patirtas 898 102,74 Lt dydžio išlaidas, kurias sudaro 311 214,56 Lt nešvaraus technologinio vandens pakrovimo, gabenimo į vandens valymo įmones, išvalymo ir trūkstamo kiekio vandens pirkimo kaštai už laikotarpį nuo 2001 m. rugpjūčio mėn. iki 2012 m. vasario mėn. bei naujo technologinio vandens išvalymo įrenginio statybos ir montavimo išlaidos – 586 888,18 Lt.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl ieškinio reikalavimų didinimo atsisakė priimti.

9Pirmosios instancijos teismas įvertinęs ieškovo prašymą sprendė, kad nagrinėjamos bylos kontekste ieškovas padidina ieškinio reikalavimus, prašydamas priteisti naujas jo patirtas išlaidas, todėl teismui priėmus tokį patikslintą ieškinį šioje bylos nagrinėjimo stadijoje, bus pažeisti bylos koncentruotumo, operatyvaus bei ekonomiško bylos nagrinėjimo principai, todėl atsisakė priimti ieškovo pareiškimą dėl ieškinio reikalavimų padidinimo.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Kurana“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartį panaikinti ir priimti ieškovo pareiškimą dėl ieškinio reikalavimo padidinimo.

12Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Ieškovo teigimu, CPK 42 straipsnis ir CPK 141 straipsnis reguliuoja skirtingas ir savarankiškas procesines teises, t.y. ieškovo teisę padidinti ar sumažinti ieškinio reikalavimus (CPK 42 str.) ir ieškinio dalyko ar pagrindo pakeitimą (CPK 141 str.). Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai nusprendė, jog ieškovo prašymas yra ieškinio dalyko pakeitimas ir be pagrindo atsisakė priimti pareiškimą dėl ieškinio reikalavimo didinimo.

142. Ieškovo teigimu, jis turi teisę pateikti atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties, kadangi teismas nepagrįstai taikė CPK 141 straipsnį, o ne CPK 42 straipsnį, todėl teismo atsisakymas priimti pareiškimą dėl ieškinio reikalavimo padidinimo prilyginamas atsisakymui priimti nagrinėti ieškinį.

153. Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo eigą, ieškovo vertinimu, ieškinio reikalavimų padidinimas neužvilkins bylos nagrinėjimo.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ prašo apeliacinį procesą nutraukti, o teismui nusprendus ieškovo pateiktą atskirąjį skundą nagrinėti – atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

171. Atsakovo teigimu, atskirasis skundas dėl 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarties negalimas, kadangi CPK 141 straipsnis pagal analogiją taikomas ir tais atvejais, kai teikiamas prašymas padidinti ieškinio reikalavimo sumą, todėl apeliacinis procesas turi būti nutrauktas.

182. Teismui nusprendus atskirąjį skundą nagrinėti, jis turi būti atmestas, kadangi ieškovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, vilkina bylos nagrinėjimą.

19Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Manfula“ prašo ieškovo atskirąjį skundą tenkinti. Atsiliepimas iš esmės grindžiamas tais pačiais motyvais kaip ir atskirasis skundas, papildomai nurodant, jog ieškovas pareiškimu iš esmės didino jau pareikštą ieškinio dalyką, pasikeitus priteistinos draudimo išmokos sumai, kas sudarė prielaidas ne pakeiti ieškinio dalyką, bet patikslinti jį CPK 42 straipsnio prasme.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį atskirai nuo teismo sprendimo galima skųsti pirmosios instancijos teismo nutartis CPK numatytais atvejais bei tuomet, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.). Jeigu teismo priimtu procesiniu sprendimu nėra užkertama galimybė tolesnei bylos eigai ir tokio procesinio sprendimo apskundimo apeliacine tvarka galimybės nenumato konkreti CPK norma, apeliacinis procesas negali prasidėti, o pradėtas procesas turi būti nutrauktas (CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 5 d., 338 str.).

22Nagrinėjamu atveju ieškovas skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta priimti ieškovo pareiškimą dėl ieškinio reikalavimų padidinimo, teigdamas, jog ieškovas pateikė teismui pareiškimą, kuriuo nekeitė ieškinio dalyko, bet pasinaudojo CPK 42 straipsnio suteikta teise padidinti ieškinio reikalavimą. Iš ieškovo išdėstytų aplinkybių akivaizdu, kad ieškovas įsitikinęs, jog CPK 42 straipsnis ieškovui suteikia dvi savarankiškas procesines teises, t.y. teisę pakeisti ieškinio dalyką bei teisę padidinti ieškinio reikalavimą. Teisėjų kolegija su minėta ieškovo pozicija nesutinka, kadangi CKP normos nenumato savarankiškos teisės didinti ieškinio reikalavimus, kurios neapimtų galimybė keisti ieškinio dalyką. Ieškinio dalyko pakeitimo tvarką detalizuoja CPK 141 straipsnis, kuriuo pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi nagrinėdamas ieškovo prašymą. Teismo nutarties, kuria išspręstas procesinio dokumento dėl ieškinio dalyko ar pagrindo keitimo klausimas, apskundimo galimybė nenumatyta (CPK 141 str. 4 d.), todėl skundžiama nutartis negali būti apeliacijos objektas.

23Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su ieškovo argumentais, jog atisakymas tenkinti ieškinio dalyko pakeitimą užkerta kelią tolesnei bylos eigai. Nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas tolesnis procesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-11-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1758/2010). Nagrinėjamu atveju Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys patvirtina, jog ir atsisakius priimti ieškovo pareiškimą, bylos nagrinėjimas pagal pirminį ieškovo suformuluotą dalyką vyko ir toliau. Be to, iš ieškovo nurodytų aplinkybių akivaizdu, kad papildomai keliami reikalavimai sudaro savarankišką įrodinėjimo dalyką, kas gali būti nagrinėjama ir atskiroje byloje, todėl teisėjų kolegija nemano, kad atsisakius priimti ieškovo dalyko patikslinimą, jam yra užkirstas kelias reikšti savarankišką ieškinį dėl sumų, kurios sudaro ieškinio dalyko tikslinimą, priteisimo. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia ieškovo dėmesį, jog šiuo metu civilinės bylos, pagal ieškovo ieškinį, nagrinėjimas yra sustabdytas iki kol bus atlikta paskirta ekspertizė, todėl atnaujinus bylos nagrinėjimą, ieškovui išlieka galimybė kreiptis į teismą su prašymu dėl ieškinio dalyko pakeitimo, tinkamai pagrindus tokio prašymo būtinybę.

24Esant išdėstytoms aplinkybėms ir paaiškėjus jog skundžiama nutartis negali būti apeliacijos objektas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu, apeliacinis procesas, pradėtas pagal ieškovo UAB „Kurana“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarties, nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d., 338 str.).

25Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį išdėstyti argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

27Apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kurana“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarties, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Kurana“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš... 5. Pasiruošimas bylos nagrinėjimui vyko paruošiamųjų dokumentų būdu. 2012... 6. Teismo posėdžio metu, t.y. 2012 m. rugpjūčio 28 d., ieškovas pateikė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartimi ieškovo prašymą... 9. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs ieškovo prašymą sprendė, kad... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Kurana“ prašo Vilniaus apygardos teismo... 12. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 13. 1. Ieškovo teigimu, CPK 42 straipsnis ir CPK 141 straipsnis reguliuoja... 14. 2. Ieškovo teigimu, jis turi teisę pateikti atskirąjį skundą dėl minėtos... 15. 3. Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo eigą, ieškovo vertinimu, ieškinio... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ prašo... 17. 1. Atsakovo teigimu, atskirasis skundas dėl 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarties... 18. 2. Teismui nusprendus atskirąjį skundą nagrinėti, jis turi būti atmestas,... 19. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Manfula“ prašo... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 21. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį atskirai nuo teismo sprendimo galima skųsti... 22. Nagrinėjamu atveju ieškovas skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį,... 23. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su ieškovo argumentais, jog atisakymas... 24. Esant išdėstytoms aplinkybėms ir paaiškėjus jog skundžiama nutartis... 25. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį išdėstyti argumentai neturi... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės...