Byla 1A-156-350/2015

1Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algirdo Gapučio, teisėjų Sigito Bagdonavičiaus ir Bronės Vidzėnienės,

2sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,

3dalyvaujant prokurorui Ričardui Juozainiui,

4gynėjai advokatei Lidijai Blinkevičienei,

5nuteistajam T. P.,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo T. P. apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 3 d. nuosprendžio, kuriuo jis pripažintas kaltu ir nuteistas: pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ( toliau BK) 178 straipsnio 2 dalį - laisvės atėmimu penkiems mėnesiams; pagal BK 180 straipsnio 2 dalį - už plėšimą iš J. S. individualiai įmonei priklausančios parduotuvės - laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams; už plėšimą iš D. T. individualiai įmonei priklausančios parduotuvės - laisvės atėmimu dvejiems metams; už plėšimą iš K. K. individualiai įmonei priklausančios parduotuvės - laisvės atėmimu dvejiems metams šešiems mėnesiams;

7Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos bausmių dalinio sudėjimo būdu ir paskirta galutinė subendrinta laisvės atėmimo trejiems metams šešiems mėnesiams bausmė. Į paskirtos bausmės laiką įskaitytas laikas, T. P. išbūtas laikiname sulaikyme ir suėmime nuo 2014-04-23 iki 2015-03-03.

8Tuo pačiu nuosprendžiu nuteisti ir U. L. bei S. L., tačiau jų atžvilgiu apeliacinių skundų dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 3 d. nuosprendžio negauta.

9Išnagrinėjęs baudžiamąją bylą teismas,

Nustatė

10T. P. nuteistas už tai, kad jis, veikdamas bendrininkų grupėje su S. L. ir U. L., nuo 2014-04-12 iki 2014-04-14 16.30 val., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu tiksliu laiku, Panevėžio raj., M. sen., G. k., T. P. sulaužius lango rėmą ir išdaužus stiklą, pro langą įsibrovė į patalpą – M. G. priklausantį namą, iš kur pagrobė T. G. priklausantį 170 litų vertės turtą: 3 vnt. pagalvių už 120 Lt, mobiliojo ryšio telefoną NOKIA už 25 Lt ir mobiliojo ryšio telefoną MOTOROLA „Talk about“, kurio IMEI Nr. ( - ) už 25 Lt.

11Be to, jis nuteistas už tai, kad veikdamas bendrininkų grupėje su S. L. ir U. L., 2014-04-23 11.20 val. iš anksto susitarę ir turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, iš J. S. individualiai įmonei priklausančios parduotuvės, esančios K. raj., S. sen., S. gl.st., panaudojant specialiai žmogui sužaloti pritaikytą daiktą – dujų balionėlį, S. L. sėdint užvestame automobilyje Renault Laguna, v.n. ( - ) šalia parduotuvės ir stebint aplinką bei saugant nusikaltimo vietą, šiais veiksmais padedant bendrininkams apiplėšti parduotuvę, U. L. kartu su T. P. užėjo į parduotuvę, U. L. perkant porciją ledų, o pardavėjai atidarius kasos aparato stalčių, T. P. papurškė dujomis nukentėjusiajai S. G. į veidą, U. L. sudavė vieną smūgį koja S. G. į nugaros sritį, tuo sukėlė nukentėjusiajai fizinį skausmą, U. L. kartu su T. P. pagrobė svetimą J. S. individualiai įmonei priklausanti turtą už 862, 35 Lt: iš kasos aparato ir loterijos „Perlas” kasos aparato stalčiaus pagrobė pinigus – 603 Lt, kasos aparato stalčių už 150 Lt, cigarečių LD 7 pakelius už 51, 03 Lt, cigarečių BOND 1 pakelį už 7, 29 Lt, cigarečių WALL STREET 7 pakelių už 51, 03 Lt, bei išbėgę iš parduotuvės, iš įvykio vietos pasišalino S. L. vairuojamu automobiliu Renault Laguna, valst. Nr. ( - )

12Be to, jis nuteistas už tai, kad veikdamas bendrininkų grupėje su S. L. ir U. L., 2014-04-23 16.40 val. iš anksto susitarę ir turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, iš D. T. individualiai įmonei priklausančios parduotuvės, esančios B. raj., P. sen., K. k., panaudojant specialiai žmogui sužaloti pritaikytą daiktą – dujų balionėlį, S. L. sėdint užvestame automobilyje Renault Laguna, valst. Nr. ( - ) ir šalia parduotuvės stebint aplinką bei saugant nusikaltimo vietą, šiais veiksmais padedant bendrininkams apiplėšti parduotuvę, U. L. kartu su T. P. užėjo į parduotuvę ir jai nusipirkus žiebtuvėlį, už kurį atsiskaitant, pardavėjai R. P. atidarius kasos aparato stalčių, T. P. papurškė dujomis nukentėjusiajai R. P. į veido sritį, tuo padarydamas nukentėjusiajai pirmojo laipsnio cheminį akių nudegimą ir taip nežymiai sutrikdydamas R. P. sveikatą, U. L. kartu su T. P. iš atidaryto kasos aparato stalčiaus pagrobė svetimą D. T. individualiai įmonei priklausantį turtą – pinigus 51,25 Lt, ir išbėgę iš parduotuvės pasišalino iš įvykio vietos S. L. vairuojamu automobiliu Renault Laguna, valst. Nr. ( - )

13Be to, jis nuteistas už tai, kad veikdamas bendrininkų grupėje su S. L. ir U. L., 2014-04-23 19.20 val. Iš anksto susitarę ir veikdami bendrininkų grupėje, tikslu pagrobti svetimą turtą iš K. K. individualiai įmonei priklausančios parduotuvės, esančios B. raj., N. R. sen., G. k., panaudojant specialiai žmogui sužaloti pritaikytą daiktą – dujų balionėlį, S. L. sėdint užvestame automobilyje Renault Laguna, valst. Nr. ( - ) ir šalia parduotuvės stebint aplinką, tokiu būdu saugant nusikaltimo vietą ir šiais veiksmais padedant bendrininkams apiplėšti parduotuvę, U. L. kartu su T. P. užėjo į parduotuvę ir nusipirko energetinio gėrimo, už kurį atsiskaitant, pardavėjai E. K. atidarius kasos aparato stalčių, T. P. papurškė dujomis nukentėjusiajai E. K. į veido sritį, tuo padarydamas nukentėjusiajai abiejų akių junginių uždegimą, abiejų akių ir veido cheminį nudegimą ir taip nežymiai sutrikdydamas E. K. sveikatą, U. L. kartu su T. P. iš atidaryto kasos aparato stalčiaus pagrobė svetimą K. K. individualiai įmonei priklausantį turtą – pinigus 450 Lt, išbėgę iš parduotuvės pasišalino iš įvykio vietos S. L. vairuojamu automobiliu Renault Laguna valst. Nr. ( - )

14Nuteistasis T. P. skundžia apylinkės teismo nuosprendį dėl jam paskirtos bausmės. Mano, kad nubaustas per griežtai, prašo sušvelninti bausmę vienu trečdaliu. Nurodo, kad šioje byloje yra sulaikytas 11 mėnesių, pataisos įstaiga, nuteistojo manymu, asmenų teigiama linkme nepataiso. Teigia, kad tikrai ketina pasitaisyti, prašo suteikti tokią galimybę. Kaltės padarius jam inkriminuotas veikas neneigia, gailisi nusikaltęs. Nori auginti savo mažametę dukrą.

15Teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėja prašo skundą tenkinti, prokuroras - atmesti.

16Skundas atmetamas.

17Pagal bylų nagrinėjimo proceso apeliacinės instancijos teisme bendrąsias nuostatas, įtvirtintas BPK 320 straipsnyje, teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde.

18Apeliantas skunde prašo jam paskirtą bausmę švelninti - sumažinti vienu trečdaliu.

19Pažymėtina, kad nuo 2013-07-13 įsigaliojo 2013-07-02 įstatymas Nr. XII-499, kuriuo BK buvo papildytas 641 straipsniu. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išnagrinėjus baudžiamąją bylą pagreitinto proceso tvarka ar atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, taip pat kai baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, nuteistajam skiriama bausmė, kuri tuo pačiu nuosprendžiu sumažinama vienu trečdaliu. To paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad šio straipsnio 1 dalyje nustatyta taisyklė taikoma tik tais atvejais, kai asmuo prisipažįsta esąs kaltas.

20Taigi, minėtas straipsnis taikomas tik esant dviem sąlygoms: baudžiamoji byla išnagrinėjama pagreitinto proceso tvarka ar atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, ar priėmus baudžiamąjį įsakymą; asmuo prisipažįsta kaltu.

21Kadangi baudžiamoji byla, kurioje T. P. atžvilgiu priimtas apkaltinamasis nuosprendis, buvo išnagrinėta vadovaujantis bendrosiomis bylos nagrinėjimo teisme nuostatomis, tai yra byla nebuvo nagrinėjama pagreitinto proceso tvarka, joje nebuvo atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas, taip pat byla nebuvo užbaigta baudžiamuoju įsakymu, be to teismas nenustatė T. P. atsakomybę lengvinančių aplinkybių, nesant visų būtinų sąlygų, nėra pagrindo jo atžvilgiu taikyti BK 641 straipsnio nuostatas ir paskirtą bausmę švelninti vienu trečdaliu, kaip prašoma skunde.

22Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, numatyti Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnyje reikalauja, kad teismas bausmę skirtų pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų ir atsižvelgtų į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, veikos motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

23Be šių aplinkybių, teismas, skirdamas bausmę, privalo užtikrinti, kad ji būtų teisinga bei proporcinga padarytos nusikalstamos veikos pavojingumui, skiriama bausmė turi būti adekvati padarytai nusikalstamai veikai. Tarp padarytos nusikalstamos veikos ir už šią veiką nustatytos bausmės, siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti nustatyta teisinga pusiausvyra. Teisinga ir protinga yra tokia bausmė, kurią paskyrus gali būti pasiekti bausmės tikslai ir kuri, vertinant nusikalstamos veikos pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, nėra per griežta.

24Teisėjų kolegija pažymi, kad paskirdamas nuteistajam T. P. bausmes už padarytas nusikalstamas veikas, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad T. P. anksčiau teistas užsienyje už narkotikų kontrabandą, Lietuvos Respublikoje laikomas neteistu – teistumas išnykęs, eilę kartų baustas administracine tvarka, skundžiamu nuosprendžiu nuteistas už keturias tyčines baigtas veikas – vieną apysunkį ir tris sunkius nusikaltimus, kuriuos įvykdė bendrininkų grupėje.

25Kaip matyti, BK 180 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta vienintelė bausmė rūšis - laisvės atėmimas, o atsižvelgiant į neigiamą apelianto charakteristiką ir aukščiau paminėtas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai už apysunkės nusikalstamos veikos padarymą apeliantui parinko griežčiausią BK 178 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytą bausmės rūšį - laivės atėmimą. T. P. skundžiamu nuosprendžiu už jo padarytus nusikaltimus paskirtos laisvės atėmimo bausmės savo rūšimi yra visiškai pagrįstos ir teisingos.

26Nustatydamas skiriamų bausmių dydį, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į apelianto atsakomybę sunkinančių ir atsakomybę lengvinančių aplinkybių santykį – jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, visuose epizoduose jo atsakomybę sunkino tai, kad nusikalstamas veikas jis padarė veikdamas bendrininkų grupėje, taip pat į nusikalstamų veikų pobūdį, pasekmes, žalos mąstą, asmenybę, amžių, asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį ir už BK 178 straipsnio 2 dalyje padarytą nusikaltimą skyrė laisvės atėmimo bausmę, artimą minimaliai, o už BK 180 straipsnio 2 dalyje padarytus nusikaltimus atskiruose epizoduose paskirtos laisvės atėmimo bausmės mažesnės nei sankcijoje numatytas galimas šios bausmės vidurkis.

27Taigi, T. P. už jo padarytas nusikalstamas veikas paskirtos bausmės, o taip pat ir galutinė subendrinta bausmė tiek savo rūšimi, tiek ir dydžiu yra teisinga ir tinkama įgyvendinti BK 41 straipsnyje nurodytus bausmės tikslus, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, todėl švelnesnę bausmę, kaip prašoma apeliaciniame skunde, nėra jokio pagrindo.

28Teismui pateiktas Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymas dėl antrinės pagalbos išlaidų, iš kurio matyti, kad nuteistojo T. P. gynybos apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro 104,22 eurų.

29BPK 322 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, teismo posėdyje dalyvauja prokuroras ir gynėjas. Ši įstatymo nuostata reiškia, kad nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kurio atžvilgiu byla nutraukta, gynėjo dalyvavimas apeliacinės instancijos teisme yra būtinas be jokių išlygų ir jei asmuo, kuriam gynėjas reikalingas, pats jo nėra pasikvietęs, gynėjas yra paskiriamas.

30BPK 106 straipsnio 2 dalyje nurodyta kad, teismas <...> turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, susidariusias dėl būtino gynėjo dalyvavimo. Šios nuostatos galioja ir nagrinėjant bylą apeliacinėje instancijoje.

31Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką sprendžiant dėl išlaidų, turėtų advokato paslaugoms apmokėti, turi būti atsižvelgiama į tai, pagal kieno skundus byla buvo nagrinėjama ir koks yra skundo nagrinėjimo rezultatas (nutartys Nr. 2K-51-677/2015, 2K-174/2014).

32Šioje byloje pagal T. P. apeliacinį skundą buvo revizuojamas teismo sprendimas, kuriuo T. P. buvo pripažintas kaltu ir šia nutartimi jo skundas atmetamas kaip visiškai nepagrįstas, todėl iš nuteistojo T. P. išieškotina visa su advokato dalyvavimu jį ginant apeliacinės instancijos teisme išlaidų suma.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,-

Nutarė

34T. P. apeliacinį skundą atmesti.

35Iš T. P. išieškoti 104,22 Eur valstybei už advokato jam suteiktą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme.

1. Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,... 3. dalyvaujant prokurorui Ričardui Juozainiui,... 4. gynėjai advokatei Lidijai Blinkevičienei,... 5. nuteistajam T. P.,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 7. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos... 8. Tuo pačiu nuosprendžiu nuteisti ir U. L. bei S. L., tačiau jų atžvilgiu... 9. Išnagrinėjęs baudžiamąją bylą teismas,... 10. T. P. nuteistas už tai, kad jis, veikdamas bendrininkų grupėje su S. L. ir... 11. Be to, jis nuteistas už tai, kad veikdamas bendrininkų grupėje su S. L. ir... 12. Be to, jis nuteistas už tai, kad veikdamas bendrininkų grupėje su S. L. ir... 13. Be to, jis nuteistas už tai, kad veikdamas bendrininkų grupėje su S. L. ir... 14. Nuteistasis T. P. skundžia apylinkės teismo nuosprendį dėl jam paskirtos... 15. Teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėja prašo skundą tenkinti, prokuroras... 16. Skundas atmetamas.... 17. Pagal bylų nagrinėjimo proceso apeliacinės instancijos teisme bendrąsias... 18. Apeliantas skunde prašo jam paskirtą bausmę švelninti - sumažinti vienu... 19. Pažymėtina, kad nuo 2013-07-13 įsigaliojo 2013-07-02 įstatymas Nr. XII-499,... 20. Taigi, minėtas straipsnis taikomas tik esant dviem sąlygoms: baudžiamoji... 21. Kadangi baudžiamoji byla, kurioje T. P. atžvilgiu priimtas apkaltinamasis... 22. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, numatyti Lietuvos Respublikos BK 54... 23. Be šių aplinkybių, teismas, skirdamas bausmę, privalo užtikrinti, kad ji... 24. Teisėjų kolegija pažymi, kad paskirdamas nuteistajam T. P. bausmes už... 25. Kaip matyti, BK 180 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta vienintelė bausmė... 26. Nustatydamas skiriamų bausmių dydį, pirmosios instancijos teismas... 27. Taigi, T. P. už jo padarytas nusikalstamas veikas paskirtos bausmės, o taip... 28. Teismui pateiktas Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 29. BPK 322 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad nagrinėjant bylą apeliacine... 30. BPK 106 straipsnio 2 dalyje nurodyta kad, teismas <...> turi teisę... 31. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką sprendžiant dėl... 32. Šioje byloje pagal T. P. apeliacinį skundą buvo revizuojamas teismo... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1 dalies 1... 34. T. P. apeliacinį skundą atmesti.... 35. Iš T. P. išieškoti 104,22 Eur valstybei už advokato jam suteiktą...