Byla 2-1396-186/2018
Dėl kreditorės Lietuvos ir Švedijos uždarosios akcinės bendrovės „Viacon Baltic“ prašymo atnaujinti praleistą terminą finansiniam reikalavimui pateikti ir patvirtinti finansinį reikalavimą atsakovės restruktūrizavimo byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Antano Rudzinsko ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Nodama“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. birželio 22 d. nutarties, priimtos dėl kreditorės Lietuvos ir Švedijos uždarosios akcinės bendrovės „Viacon Baltic“ prašymo atnaujinti praleistą terminą finansiniam reikalavimui pateikti ir patvirtinti finansinį reikalavimą atsakovės restruktūrizavimo byloje.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Panevėžio apygardos teismo 2018 m. vasario 2 d. nutartimi atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Nodama“ iškelta restruktūrizavimo byla, administratore paskirta UAB „Restrus“, kreditoriams nustatytas 30 dienų terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pareikšti savo finansinius reikalavimus. Minėta nutartis įsiteisėjo po Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 27 d. nutarties, kuria minėta nutartis palikta nepakeista, priėmimo.

72.

8Panevėžio apygardos teisme 2018 m. gegužės 29 d. gautas kreditorės Lietuvos ir Švedijos UAB „Viacon Baltic“ (toliau – Kreditorė, Pareiškėja) prašymas atnaujinti praleistą terminą finansiniam reikalavimui pateikti, įtraukti Kreditorę į atsakovės kreditorių sąrašą ir patvirtinti Kreditorės 87 345,20 Eur finansinį reikalavimą atsakovės restruktūrizavimo byloje.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Panevėžio apygardos teismas 2018 m. birželio 22 d. nutartimi atnaujino terminą Lietuvos ir Švedijos UAB „Viacon Baltic“ finansiniam reikalavimui pateikti ir patvirtino šios kreditorės 87 345,20 Eur finansinį reikalavimą atsakovės restruktūrizavimo byloje.

124.

13Teismas nustatė, kad ginčo dėl reikalavimo pagrindo ir jo dydžio nėra. Pareiškėja procesiškai aktyviai dalyvavo sprendžiant dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, Kreditorės finansinis reikalavimas yra vienas didžiausių (antros eilės). Prašymas dėl šio reikalavimo patvirtinimo pateiktas praėjus maždaug mėnesiui po jo pateikimo termino pabaigos. Teismo vertinimu, nėra prielaidų spręsti, kad šio reikalavimo patvirtinimas turėtų įtakos restruktūrizavimo eigai ir trukmei. Teismo 2018 m. birželio 14 d. nutartimi restruktūrizavimo plano pateikimas pratęstas iki rugsėjo 27 d. Teismo vertinimu, netikslinga vien dėl kreditoriaus darbuotojo klaidos riboti didelį reikalavimą turinčio kreditoriaus teisę naudotis kreditoriui Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 24 straipsniu suteiktomis teisėmis.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

155.

16Atsakovė RUAB „Nodama“ atskirajame skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. birželio 22 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti pareiškėjos Lietuvos ir Švedijos UAB „Viacon Baltic“ prašymą dėl termino atnaujinimo ir finansinio reikalavimo patvirtinimo. Nurodo šiuos argumentus:

175.1.

18Atnaujinus terminą Pareiškėjai pareikšti finansinį reikalavimą yra sukuriamas neapibrėžtumas, apsunkinamas apeliantės restruktūrizavimo plano projekto rengimas ir pats procesas.

195.2.

20Pareiškėjos reikalavimo dydis neturi įtakos ir negali nulemti sprendžiant klausimą atnaujinti ar ne terminą finansiniam reikalavimui pareikšti. ĮRĮ nuostatos numato, kad sprendžiant klausimą atnaujinti ar ne terminą finansiniam reikalavimui pateikti, atsižvelgiama į termino praleidimo priežastis, bet ne į reikalavimo dydį.

215.3.

22Pareiškėjos prašyme nurodyta priežastis nelaikytina svarbia, nes Pareiškėja buvo informuota iki kada turi administratorei pateikti finansinį reikalavimą; Pareiškėja aktyviai dalyvavo apeliantės restruktūrizavimo iškėlimo procese; Pareiškėjai atstovavo profesionalūs teisininkai, todėl Pareiškėja turėjo žinoti visas procesinių terminų praleidimo teisines pasekmes; Pareiškėja prašymą dėl termino atnaujinimo pateikė praėjus daugiau nei 1 mėnesiui nuo termino pabaigos pateikti finansinį reikalavimą administratorei; apie apeliantei iškeltą restruktūrizavimo bylą ir teisę pateikti finansinį reikalavimą administratorei buvo viešai paskelbta dienraštyje „Lietuvos rytas“.

236.

24Atsiliepime kreditorė Lietuvos ir Švedijos UAB „Viacon Baltic“ prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą; priteisti iš atsakovės restruktūrizavimo administratorės UAB „Restrus“ administravimo lėšų išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Nurodo šiuos argumentus:

256.1.

26Pareiškėjos finansinio reikalavimo patvirtinimas neapsunkina restruktūrizavimo proceso, nes Pareiškėja buvo įtraukta į skolininkės restruktūrizavimo metmenų priede Nr. 1 pateiktą kreditorių sąrašą, kuris buvo sudarytas dar 2017 m. lapkričio 30 d. Atsakovė neginčija, kad turi neįvykdytą prievolę Kreditorei. Administratorei buvo žinoma apie šią prievolę iš apskaitos dokumentų, todėl rengiant restruktūrizavimo plano projektą Pareiškėja privalėjo būti įtraukta į kreditorių sąrašą.

276.2.

28Administratorė piktybiškai negina skolininkės kreditorių teisių. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą, įmonės vadovams nevykdant savo įsipareigojimų pagal restruktūrizavimo planą, kreditoriai neturi jokių galimybių įsikišti į plano vykdymo užtikrinimą. Administratorės elgesys pažeidžia Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso nuostatas, numatančias, jog laikydamasis profesinės kompetencijos principo administratorius turi siekti, kad kreditorių susirinkimas priimtų teisėtus sprendimus, kad kreditorių reikalavimai būtų patenkinti kiek galima didesne apimtimi.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

307.

31Nagrinėjamoje byloje apeliacine tvarka skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria Kreditorei atnaujintas terminas pareikšti finansinį reikalavimą atsakovės restruktūrizavimo byloje ir patvirtintas Kreditorės finansinis reikalavimas atsakovės restruktūrizavimo byloje. Apeliantė neginčija Kreditorės pareikšto finansinio reikalavimo pagrindo ir jo dydžio, bet nesutinka su teismo nutarties dalimi, kuria Kreditorei atnaujintas praleistas terminas tokį reikalavimą pareikšti.

328.

33Pagal ĮRĮ 23 straipsnio 1 dalį, kreditoriai per teismo nustatytą laikotarpį perduoda restruktūrizavimo administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikia juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodo, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos priimti iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsiradusius kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti praleidus šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Aplinkybių, kurios laikytinos svarbiomis priežastimis praleistam terminui atnaujinti, įstatymas nereglamentuoja. Teismas, naudodamasis jam suteikta diskrecijos teise, šį klausimą kiekvienu atveju sprendžia, įvertinęs konkrečios bylos aplinkybes, vadovaudamasis protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.).

349.

35Teismų praktikoje yra pažymėta, kad terminas kreditorių reikalavimams pareikšti yra procesinis, dėl to jo atnaujinimo klausimo išsprendimui taikytinos CPK 78 straipsnio nuostatos inter alia ir tos, kurios reglamentuoja teismo nutarties, kuria išspręstas procesinio termino atnaujinimo klausimas, apskundimo galimybę. Vadovaujantis CPK 334 straipsnio 1 dalimi, pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo šio kodekso numatytais atvejais ir kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Atsižvelgiant į tai, jog įstatyme tiesiogiai numatyta tik teismo nutarties, kuria atmetamas pareiškimas dėl praleisto procesinio termino atnaujinimo, apskundimo galimybė (CPK 78 str. 6 d.), o nutarties atnaujinti praleistą procesinį terminą priėmimas neužkerta kelio tolesnei bylos eigai, darytina išvada, jog teismo nutartis, kuria atnaujinamas procesinis terminas, atskiruoju skundu neskundžiama. Tai sudaro savarankišką pagrindą atmesti atskirojo skundo argumentus dėl procesinio termino atnaujinimo (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1246/2013; 2015 m. liepos 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1356-178/2015; 2018 m. birželio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1060-241/2018).

3610.

37Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju apeliantė neginčija paties Kreditorės finansinio reikalavimo pagrįstumo, o tik įrodinėja, jog terminas Kreditorės finansiniam reikalavimui pateikti atnaujintas nepagrįstai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti priimti atsakovės atskirąjį skundą, nes pagal atskirojo skundo pagrindą sudarančius argumentus skundžiama nutarties dalis negali būti laikoma apeliacinio skundo objektu (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 334 str. 1 d.). Paaiškėjus šiam trūkumui bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu, apeliacinis procesas, pradėtas pagal atsakovės atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. birželio 22 d. nutarties dalies, kuria Kreditorei atnaujintas terminas finansiniam reikalavimui pareikšti, nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d.).

3811.

39Pagal CPK 94 straipsnio 1 dalį, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju apeliantė privalo atlyginti priešingos šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas, susidariusias dėl nepagrįstai pradėto apeliacinio proceso.

4012.

41Kreditorė Lietuvos ir Švedijos UAB „Viacon Baltic“ prašo priteisti iš atsakovės 423,50 Eur išlaidų už advokato suteiktas teisines paslaugas, rengiant atsiliepimą į atskirąjį skundą. Šios išlaidos neatitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, todėl Kreditorei iš atsakovės priteistina dalis patirtų bylinėjimosi išlaidų, neviršijančių minėtose Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio, t. y. 358,08 Eur (CPK 98 str.).

42Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

43nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Nodama“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. birželio 22 d. nutarties dalies, kuria kreditorei Lietuvos ir Švedijos uždarajai akcinei bendrovei „Viacon Baltic“ atnaujintas terminas finansiniam reikalavimui pareikšti.

44Priteisti kreditorei Lietuvos ir Švedijos uždarajai akcinei bendrovei „Viacon Baltic“ (įmonės kodas 110788621) iš atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Nodama“ (įmonės kodas 164819885) 358,08 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Panevėžio apygardos teismo 2018 m. vasario 2 d. nutartimi atsakovei... 7. 2.... 8. Panevėžio apygardos teisme 2018 m. gegužės 29 d. gautas kreditorės... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. birželio 22 d. nutartimi atnaujino... 12. 4.... 13. Teismas nustatė, kad ginčo dėl reikalavimo pagrindo ir jo dydžio nėra.... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. 5.... 16. Atsakovė RUAB „Nodama“ atskirajame skunde prašo panaikinti Panevėžio... 17. 5.1.... 18. Atnaujinus terminą Pareiškėjai pareikšti finansinį reikalavimą yra... 19. 5.2.... 20. Pareiškėjos reikalavimo dydis neturi įtakos ir negali nulemti sprendžiant... 21. 5.3.... 22. Pareiškėjos prašyme nurodyta priežastis nelaikytina svarbia, nes... 23. 6.... 24. Atsiliepime kreditorė Lietuvos ir Švedijos UAB „Viacon Baltic“ prašo... 25. 6.1.... 26. Pareiškėjos finansinio reikalavimo patvirtinimas neapsunkina... 27. 6.2.... 28. Administratorė piktybiškai negina skolininkės kreditorių teisių. Pagal... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. 7.... 31. Nagrinėjamoje byloje apeliacine tvarka skundžiama pirmosios instancijos... 32. 8.... 33. Pagal ĮRĮ 23 straipsnio 1 dalį, kreditoriai per teismo nustatytą... 34. 9.... 35. Teismų praktikoje yra pažymėta, kad terminas kreditorių reikalavimams... 36. 10.... 37. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju apeliantė neginčija paties... 38. 11.... 39. Pagal CPK 94 straipsnio 1 dalį, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo... 40. 12.... 41. Kreditorė Lietuvos ir Švedijos UAB „Viacon Baltic“ prašo priteisti iš... 42. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 43. nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovės restruktūrizuojamos... 44. Priteisti kreditorei Lietuvos ir Švedijos uždarajai akcinei bendrovei...