Byla B2-410-656/2020
Dėl įmonės pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutavusios UAB „Eleseta“ administratoriaus UAB „Tavix“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos,

Nustatė

21.

3Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartimi UAB „Eleseta“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Tavix”. Nutartis įsiteisėjo 2018-04-09. 2.

4Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Eleseta“ kreditorių sąrašas, kuris patikslintas teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d., 2018 m. spalio 17 d., 2018 m. gruodžio 19 d. bei 2019 m. sausio 10 d. nutartimis. 3.

5Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 15 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei patvirtintas patikslintas kreditorių sąrašas. 4.

6Teisme gautas nemokumo administratoriaus prašymas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nemokumo administratorius nurodo, jog atliko visus bankroto administravimo veiksmus. Prašymas dėl įmonės pabaigos tenkintinas. 5.

7Iki 2020 m. sausio 1 d. juridinių asmenų bankroto bylos buvo nagrinėjamos pagal Įmonių bankroto įstatymą (toliau – ĮBĮ) bei Civilinio proceso kodeksą (toliau – CPK) (ĮBĮ 1 straipsnio 2 dalis, 10 straipsnio 1 dalis, 26 straipsnis). Nuo 2020 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje juridinio asmens bankroto (nemokumo) bylos nagrinėjamos pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymą (toliau – JANĮ) bei CPK (JANĮ 1 straipsnio 1–2 straipsniai, 15 straipsnio 2 dalis, 42 straipsnis). Prašymas priimti sprendimą dėl atsakovės pabaigos gautas 2020 m. balandžio 21 d., t. y. jau po JANĮ įsigaliojimo, todėl svarstytina, kuris įstatymas – ĮBĮ ar JANĮ – taikytinas sprendžiant atsakovės pripažinimo pasibaigusia klausimą. 6.

8JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams JANĮ nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos JANĮ įsigaliojus. Sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos procedūra numatyta JANĮ 100-101 straipsniuose. Visgi, teismo vertinimu, didžioji dalis procesinių veiksmų bankroto byloje vyko pagal ĮBĮ numatytą teisinį reguliavimą (liko išspręsti tik atsakovės pripažinimo pasibaigusia klausimą), todėl proceso dalyviai turi lūkestį bankroto procedūras užbaigti pagal ĮBĮ numatytą teisinį reguliavimą. Bankroto administratorius argumentų dėl to, jog turėtų būti taikomas JANĮ, nenurodė. Teismas sprendžia, kad atsakovės pripažinimo pasibaigusia klausimo sprendimui šiuo atveju taikytinas iki 2020 m. sausio 1 d. galiojusiame ĮBĮ numatytas teisinis reguliavimas. 7.

9Pagal ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės administratoriaus dokumentus, formaliai būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, gali priimti atitinkamą sprendimą tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis Nr. 2A-924/2014). 8.

10Administratorius pateikė teismui 2020 m. kovo 20 d. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos pažymą Nr. (18.1)-AD5-4920, kurioje nurodyta, kad bankrutavusi UAB „Eleseta“ nėra įtraukta į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Vilniaus aplinkos apsaugos inspekcijos 2020 metų kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašus. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kontrolės informacinės sistemos duomenimis nustatyta, kad bankrutavusi UAB ,,Eleseta“ už aplinkos teršimą bausta nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptas atliekas ar užterštą gruntą, nėra, kitų neivykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi. 9.

11Administratorius pateikė likvidacinį balansą, kuriuo renmiantis nustatyta, kad įmonė neturi jokio registruoto turto ar piniginių lėšų. Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO nėra duomenų apie teisminius ginčus, kuriuose dalyvautų bankrutavusi UAB „Eleseta“. Kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimas negalimas. Įvertinus pateiktus duomenis ir bankroto proceso metu nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad ĮBĮ nustatytos įmonės bankroto procedūros iki sprendimo dėl įmonės pabaigos stadijos yra atliktos, todėl vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

12Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu teismas,

Nutarė

13prašymą tenkinti.

14Pripažinti bankrutavusios UAB „Eleseta“ (j. a. k. 304061950) veiklą pasibaigusia ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

15Pavesti įmonės administratoriui per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti Juridinių asmenų registrui prašymą išregistruoti likviduotą dėl bankroto įmonę.

16Įpareigoti bankroto administratorių per 3 dienas nuo sprendimo kopijos gavimo dienos, informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą, pateikiant teismui tai patvirtinančius įrodymus.

17Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai