Byla 2-21-673/2012
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų pritesimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė, sekretoriaujant Sandrai Voverienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Komrita“ atstovui adv. padėjėjui Vaidui Poplovuchinui, nedalyvaujant atsakovui UAB „Etena“, viešame teismo posėdyje žodinio nagrinėjimo tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ieškinį atsakovui dėl skolos, delspinigių ir palūkanų pritesimo,

Nustatė

2ieškovas pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 40118,48 Lt skolą, 8418,11 Lt delspinigius, 8,05 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010-07-21 tarp šalių buvo pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis, remiantis kuria ieškovas įsipareigojo parduoti, o atsakovas pirkti smėlį iš ieškovui priklausančio karjero. Smėlis buvo tiekiamas iš ieškovo karjero, esančio Mūro Strėvininkų k. Viso šalių susitarimu buvo pateikta 4661 kubinių metrų smėlio. 2010-07-21 ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ADM 000174 9680 Lt sumai. 2010-11-27 buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. ADM 000197 35438,48 Lt sumai. Šalių susitarimu atsiskaitymas buvo numatytas per tris darbo dienas po PVM sąskaitos-faktūros išrašymo, tačiau atsakovas sumokėjo tik 5000 Lt ir ieškinio pateikimo dienai atsakovo įsiskolinimas sudarė 40118,48 Lt. Remiantis sutarties 3.1. p. atsakovas privalo sumokėti ir priskaičiuotus delspinigius. Remiantis CK 6.37 str. 2 d. nuostata, atsakovas taip pat privalo mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šiuo atveju iš atsakovo priteistinos pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą apskaičiuotos procesinės palūkanos. Kadangi ieškovas kreipiasi į teismą 2011 metų 1-ąjį pusmetį, šį pusmetį galioja palūkanų norma, paskelbta prieš šio metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną, t.y. 2010-12-31, 1 mėnesio VILIBOR, kuri buvo 1,05 proc. Todėl iš atsakovo priteistinos 8,05 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b.l. 1-2).

3Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, pripažįsta įsiskolinimo likutį, t. y. 4680,00 Lt pagal 2010-07-21 išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą ADM 000174, likusią ieškinio dalį kaip neteisėtą ir nepagrįstą prašė atmesti, taip pat prašė sumažinti 2010-07-21 pirkimo-pardavimo sutarties 3.1 punkte nurodytus delspinigius iki 0,08 proc. už kiekvieną pradelstą dieną. Nurodė, kad ieškovo teiginys, jog atsakovui buvo pateikta 4661 kubinių metrų smėlio neatitinka tikrovės, nes atsakovui buvo parduota tik 1000 kubinių metrų smėlio, už kuriuos 2010-07-21 buvo išrašyta ir pateikta apmokėti PVM sąskaitą faktūra ADM Nr. 000174 9680,00 Lt sumai. Šią sąskaitą-faktūrą atsakovas priėmė ir pasirašė. Pagal šią sąskaitą atsakovas dalimis sumokėjo 5000 Lt, likusios dalies atsakovas dėl įmonės ekonominio silpnumo laiku sumokėti negalėjo. 2010-11-24 PVM sąskaitoje-faktūroje ADM Nr. 000197 nurodyti 3661 kubiniai metrai smėlio atsakovui niekada nebuvo pateikti, apie šią sąskaitą atsakovas sužinojo tiktai gavęs Kėdainių rajono apylinkės teismo pranešimą apie ieškovo pateiktą ieškinį kartu su ieškinio ir jo priedų kopijomis. Aplinkybę, jog 3661 kubiniai metrai smėlio atsakovui nebuvo perduoti, papildomai po 2010-07-21 atsakovas smėlio iš ieškovo nepirko ir PVM sąskaita-faktūra ADM Nr. 000197 atsakovui niekada nebuvo pateikta, patvirtina tai, jog ši sąskaita nėra pasirašyta atsakovo įgalioto asmens. Nurodė, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą ir fiktyviai išrašytos sąskaitos-faktūros pagrindu reikalaudamas beveik devynis kartus didesnės sumos priteisimo, nei iš tikro yra atsakovo skola, siekia pasinaudoti ekonominiu atsakovo silpnumu, pasinaudoti tuo, jog atsakovas yra skolingas ieškovui ir daryti jam spaudimą. Tokie ieškovo veiksmai yra nesąžiningi ir neteisėti. Nurodė, jog atsakovas yra sumokėjęs didesniąją skolos dalį pagal PVM sąskaitą-faktūrą ADM Nr. 000174, be to, sutartyje nustatytas 0,2 proc. delspinigių dydis neatitinka CK 1.5 įtvirtintų protingumo ir teisingumo kriterijų, teismų praktikoje ne kartą tokio dydžio delspinigių norma yra mažinama iki 0,08 proc. už kiekvieną pradelstą dieną, todėl prašo teismo sumažinti sutartyje numatytus delspinigius iki 0,08 proc. už kiekvieną pradelstą dieną (b.l. 15-19). 2011-11-25 rašytiniame paaiškinime atsakovas nurodė, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja užmokesčio už kitos rūšies krovinį negu tarp šalių buvo susitarta, nes 2010-07-21 tarp šalių sudarytoje sutartyje buvo nurodyta, kad atsakovas iš ieškovo perka tik smėlį. Ieškovo pateiktuose krovinio važtaraščiuose, kuriuose gavėju yra nurodytas atsakovas, užfiksuotas ne tik smėlio, bet ir žvyro, smėlio-žvyro mišinio vežimas. Nei žvyro, nei smėlio-žvyro mišinio atsakovas iš ieškovo neužsakinėjo, todėl šios rūšies kroviniai atsakovui negalėjo būti atvežti (b.l. 96-99).

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas, patikslinęs (sumažinęs) ieškinio reikalavimus, prašė priteisti iš atsakovo 38530,96 Lt skolą, 8116,48 Lt delspinigius, 8,05 proc. dydžio procesines palūkanas, sumokėtą žyminį mokestį bei 2420,00 Lt atstovavimo išlaidas. Papildomai paaiškino, kad atsakovas priėmė iš ieškovo visą produkciją ir jokių pretenzijų dėl jos niekada nepareiškė. Produkciją atsakovas atsiiminėjo savo transportu tiesiai iš karjero, todėl turėjo galimybę spręsti, ar pirkti produkciją. Sutartyje buvo numatyta kaina 8 Lt plius PVM už vieną kubinį metrą. Kadangi viskas yra kasama iš tos pačios vietos, karjeras neturi rūšiavimo technikos, todėl iš karjero kasamo smėlio ir žvyro kaina yra ta pati. Nurodė, kad atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodyta teismų praktika dėl delspinigių dydžio šiuo atveju neturėtų būti taikoma, nes nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs tarp dviejų verslo subjektų, abiejų tikslas yra pelno siekimas, savalaikis atsiskaitymas yra svarbus įmonės veiklos užtikrinimui. Tuo tarpu atsakovo išvardintose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bylose ginčai buvo kilę tarp fizinių asmenų arba tarp juridinių ir fizinių asmenų, iš esmės tai buvo ginčai, kilę iš vartojimo sutarčių. Prašo teismo atsižvelgti į tai, kad sutarties sąlygos šalims turi įstatymo galią. Šalys pasirašydamos sutartį susitarė dėl delspinigių dydžio, todėl atsakovas neturi teisės jo ginčyti teisme.

5Atsakovas į teismo posėdį ir į posėdį atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės neatvyko, apie posėdžių vietą, datą ir laiką informuotas tinkamai, šaukimai įteikti pasirašytinai. Prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ir dokumentų, pateisinančių nedalyvavimą teismo posėdyje, atsakovas nepateikė, tačiau pateikė prašymą atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės bylą 2012-03-06 teismo posėdyje nagrinėti atsakovui nedalyvaujant. Esant tokiai situacijai byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant.

6Ieškinys tenkintinas.

7Ieškovo atstovo paaiškinimai, į bylą pateikta 2010-07-21 tarp šalių pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis (b.l. 5) patvirtina, kad šalis siejo prievoliniai pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai (CK 6.305 str.), kurių viena šalis (pardavėjas) įsipareigojo perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybėn, o pirkėjas įsipareigojo priimti prekę ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Į bylą pateiktos važtaraščių Nr. 422, 423, 413, 412, 409, 408, 405, 401, 399, 398, 397, 394, 384, 382, 359, 362, 354, 345, 347, 340, 341, 339, 338, 337, 335, 333, 332, 334, 329, 330, 331, 326, 320, 319, 404, 316, 315, 306, 303, 284, 286, 269, 261, 257, 259(a), 248, 247, 246, 241, 244, 236, 237, 234, 233, 232, 231, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 217, 204, 205, 203, 202, 201, 200, 196, 197, 194, 195, 192, 193, 190, 142, 133, 134, 68, 69, 73, 74, 77, 78, 81, 83, 89, 90, 105, 104, 107, 114, 120, 125, 128 (b.l. 45, 48-80, 85-93, 105-113) kopijos patvirtina, kad ieškovas per laikotarpį nuo 2010-07-12 iki 2010-11-19 perdavė atsakovui iš viso 4497 kubinių metrų žvyro, smėlio ir smėlio-žvyro mišinio, o atsakovas šias prekes priėmė, ką patvirtina atsakovo atstovų parašai krovinio važtaraščiuose. Už perduotas prekes ieškovas 2010-07-21 išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą ADM Nr. 000174 9680,00 Lt sumai, kurią atsakovo atstovas pasirašytinai priėmė (b.l. 6) bei 2010-11-24 išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą ADM Nr. 000197 35438,48 Lt sumai (b.l. 7), kurią tą pačią atsakovui išsiuntė elektroniniu paštu (b.l. 133-135). Pagal šalių sudarytos sutarties sąlygas atsakovas už prekes privalėjo atsiskaityti per 3 darbo dienas po PVM sąskaitos-faktūros išrašymo ir pateikimo (sutarties 3.1. p.). Nustatyta, kad atsakovas tik iš dalies apmokėjo 2010-07-21 PVM sąskaitą-faktūrą ADM Nr. 000174, tai yra sumokėjo ieškovui 5000 Lt. PVM sąskaita-faktūra ADM Nr. 000197 atsakovo yra neapmokėta, ką patvirtina byloje esantis 2011-01-10 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas (b.l. 8) ir paties atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodytos aplinkybės.

8Kaip matyti iš atsakovo pateiktų procesinių dokumentų, atsakovas pripažįsta tik skolos likutį pagal ieškovo išrašytą 2010-07-21 PVM sąskaitą-faktūrą ADM Nr. 000174, t. y. 4680,00 Lt. Likusios ieškovo reikalavimo dėl skolos priteisimo dalies nepagrįstumą atsiliepime į ieškinį atsakovas grindė tuo, jog 2010-11-24 PVM sąskaita-faktūra ADM Nr. 000197 35438,48 Lt sumai buvo išrašyta be pagrindo, kadangi joje nurodytos prekės, t. y. 3611 kubiniai metrai smėlio atsakovui nebuvo perduotos. Teisminio proceso eigoje ieškovui pateikus prekių perdavimą atsakovui patvirtinančius važtaraščius, atsakovas nesutikimą su ieškovo reikalavimais motyvavo tuo, jog pagal 2010-07-21 sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį atsakovas buvo įsipareigojęs pirkti tik smėlį, o ieškovo pateiktuose važtaraščiuose yra užfiksuotas ne tik smėlio, bet ir žvyro, smėlio-žvyro mišinio vežimas, nors tokios rūšies prekių atsakovas neužsakinėjo.

9Iš tiesų, kaip matyti iš 2010-07-21 tarp šalių pasirašytos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų, šia sutartimi šalys susitarė dėl konkrečios rūšies prekės, tai yra smėlio pirkimo-pardavimo (sutarties 1 p.). Tuo tarpu į bylą pateikti važtaraščiai patvirtina, kad atsakovui buvo perduotas ne tik smėlis, bet ir numatyto asortimento neatitinkantys daiktai, t. y. žvyras bei smėlio-žvyro mišinys. Tačiau teismas sprendžia, kad ši aplinkybė nesudaro atsakovui teisėto pagrindo atsisakyti mokėti už perduotus ir jo priimtus daiktus.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas byloje, kurios ratio decidendi yra labai panašus nagrinėjamai bylai, yra pasisakęs, kad esant tokiai situacijai, kuomet pirkėjui yra perduodamos netinkamo asortimento prekės, tačiau pirkėjas jas priima ir pradeda naudoti, dėl to jokių reikalavimų pardavėjui įstatymo nustatyta tvarka nereiškia, o tiesiog atsisako už daiktus sumokėti, motyvuodamas tuo, kad daiktai neatitinka sutarties, toks pirkėjo elgesys negali būti kvalifikuojamas kaip teisėtas prievolių vykdymo sustabdymas bei sudarantis pagrindą nemokėti už pateiktas prekes. Pirkėjo pasyvus elgesys ir įstatymo suteiktų teisių gynimo būdų netaikymas lemia, kad nėra pagrindo atsisakyti tenkinti pardavėjo ieškinį dėl mokėjimo už gautą prekę prievolės vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-13 nutartis c.b. Nr. 3K-3-512/2010). Šioje nutartyje taip pat išaiškinta, jog pardavėjui pateikus netinkamo asortimento prekes, pirkėjo teisių gynimosi būdai nustatomi pagal CK 6.332 str. bei bendrąsias prievolių teisės nuostatas. Pagal CK 6.332 str. 4 ir 5 d. laikoma, kad asortimento neatitinkantys daiktai priimti, jeigu pirkėjas per protingą terminą po jų gavimo nepraneša pardavėjui apie atsisakymą priimti daiktus. Jeigu pirkėjas neatsisako priimti asortimento neatitinkančių daiktų, tai jis privalo už juos sumokėti su pardavėju suderintą kainą.

11Sprendžiant, koks terminas pranešti pardavėjui apie pateiktų prekių asortimento neatitikimą laikytinas protingu, kiekvienu atveju būtina įvertini faktines aplinkybes bei atsižvelgti į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovo pateiktos prekės yra statybinės paskirties medžiagos. Atsakovas yra įmonė, kurios viena iš ūkinės komercinės veiklos sričių yra statyba (UAB „Etena“ įstatų 2.1. p.; b.l. 22-25), t.y. atsakovas kaip savo srities profesionalas, valdantis ir intelektinius resursus, susijusius su statybos sritimi, šioje srityje privalo veikti itin atsakingai bei išimtinai atidžiai. Be to, kaip nustatyta iš ieškovo atstovo paaiškinimų, prekes iš ieškovui priklausančio smėlio-žvyro karjero vežėsi pats atsakovas savo arba samdytu transportu. Tai, jog prekių pakrovimo ir transportavimo klausimus spręs pats pirkėjas, t. y. atsakovas , buvo numatyta ir sutartyje (sutarties 1.2. p.). Taigi jau prekių priėmimo iš ieškovo metu atsakovas turėjo galimybę spręsti, ar priimti sutartyje numatyto asortimento neatitinkančius daiktus, nes tokį daiktų neatitikimą, tai yra smėlio ir žvyro skirtumus galima pastebėti ir vizualiai, be to, pačiuose važtaraščiuose buvo pažymėta, kokios rūšies krovinys yra vežamas. Tačiau, kaip matyti iš byloje esančių duomenų, atsakovas jokių pretenzijų dėl netinkamo asortimento prekių perdavimo ieškovui nereiškė iki ieškovas teisme pareiškė reikalavimą dėl apmokėjimo už perduotus daiktus, nors šalių bendradarbiavimas ir prekių tiekimas truko ne vieną mėnesį, asortimento neatitinkančių prekių ieškovui negrąžino. Todėl įvertinus atsakovo pasyvumą bei veiksmus, konstatuotina, kad atsakovo elgesys ilgą laiką neatsiskaitant su ieškovu, laikytinas nesąžiningu bei neatitinkančiu įstatymų suteiktų jo galimai pažeistų teisių gynybos būdų apimties. Be to, teismas pažymi, kad netgi ieškovo pateiktų prekių neatitikimo joms keltų reikalavimų atveju atsakovas negalėjo atsisakyti už jas apmokėti ir kartu jas suvartoti savo ūkinėje – komercinėje veikloje. Tokie atsakovo veiksmai nesuderinami su sąžiningai dalykinei verslo praktikai keliamais standartais.

12CK 6.332 str. 5 d. nustato, kad jeigu pirkėjas neatsisako priimti asortimento neatitinkančių daiktų, tai jis privalo už juos sumokėti su pardavėju suderintą kainą. Šalių sudarytoje sutartyje buvo susitarta dėl smėlio kainos – 8,00 Lt plius PVM 21 %. Tokios kainos sumokėjimo ieškovas reikalauja ir už atsakovui perduotą žvyrą bei smėlio-žvyro mišinį. Byloje nėra duomenų, kad šalys būtų susitarę dėl kitokios žvyro ir smėlio-žvyro mišinio kainos, nei numatyta smėlio kaina 2010-07-21 pirkimo-pardavimo sutartyje. Kaip nurodė ieškovo atstovas, ieškovui priklausančiame karjere smėlio ir žvyro kaina yra ta pati, kadangi kasama iš tos pačios vietos. Atsakovas jokių prieštaravimų dėl žvyro bei smėlio-žvyro mišinio kainos nereiškė, jos neginčijo. Esant tokioms aplinkybės teismas sprendžia, kad ieškovas pagrįstai reikalauja, kad už visą perduotą produkciją atsakovas sumokėtų sutartyje sulygtą kainą, t.y. 8,00 Lt plius PVM 21 % už vieną kubinį metrą produkcijos.

13Pažymėtina, kad ieškovas išrašė ir pateikė atsakovui apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras bendrai 45118,48 Lt sumai už iš viso 4663 kubinius metrus (1000 m3 + 3661 m3) produkcijos. Tačiau, kaip nustatyta aukščiau, į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas perdavė atsakovui, o atsakovas priėmė iš viso 4497 kubinių metrų produkcijos (žvyro, smėlio ir smėlio-žvyro mišinio), kurios kaina 43530,96 Lt (4497 m3 x 8 Lt + 21 proc. PVM ). Atsakovas yra sumokėjęs ieškovui 5000 Lt. Tokiu būdu atsakovo skola ieškovui sudaro 38530,96 Lt (43530,96 Lt – 5000 Lt). Tokio dydžio įsiskolinimą ieškovo atstovas, sumažinęs ieškinio reikalavimus, prašo priteisti iš atsakovo.

14Ištyręs ir įvertinęs įrodymų visumą teismas daro išvadą, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo susiklostę pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai ir pagal CK 6.305 str. 1 d. ieškovas įvykdė savo prievolę, t.y. perdavė atsakovui prekes (4497 kubinių metrų žvyro, smėlio ir smėlio-žvyro mišinio), o atsakovas prievolės nustatytu terminu (per tris darbo dienas po PVM sąskaitos faktūros išrašymo ir pateikimo) visiškai atsiskaityti už nupirktus daiktus neįvykdė, išrašytų ir pateiktų apmokėti PVM sąskaitų-faktūrų ADM Nr. 000174 ir ADM Nr. 000197 pilnai neapmokėjo, todėl ieškovo prašoma suma - 38530,96 Lt priteistina iš atsakovo (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.213 str. 1 d., 6.305 str. 1 d., 6.344 str. 1 d.).

15CK 6.256 str. 2 d. numato, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuotolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Šalių sudarytos sutarties 3.1. p. buvo numatyti 0,2 proc. delspinigiai už vieną pradelstą atsiskaityti dieną. Kadangi atsakovas pažeidė prievolės atsiskaityti su ieškovu už nupirktus daiktus terminą, todėl atsakovas privalo sumokėti ieškovui pagal sutarties nuostatas paskaičiuotus 8116,48 Lt delspinigius už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą. Atsakovo pašymas sumažinti sutartyje numatytus 0,2 proc. delspinigius iki 0,08 proc. atmestinas kaip nepagrįstas.

16Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr.3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr.3K-7-304/2007). Šalių sutartyje sutartos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašo taikyti atsakovui civilinę atsakomybę tik netesybų forma, nuostolių atlyginimo nereikalauja. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2010-11-02 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D. individuali įmonė „Aldaujana“, bylos Nr.3K-7-409/2010, pažymėjo, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Kasacinis teismas pabrėžė, kad netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Negali būti ir vieno iš anksto nustatyto konkretaus dydžio, kuris reikštų protingas netesybas visiems galimiems atvejams ir iki kurio netesybos turi būti mažinamos. Kasacinio teismo taip pat nurodyta, kad, sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, įvertinti konkrečių sutartinių santykių pobūdį (pvz., abi sutarties šalys – privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-08-25 nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „ Okadeta“, bylos Nr.3K-3-401/2008). Teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-30 nutartis civilinėje byloje Baltarusijos Respublikos Prezidento reikalų valdybos valstybinės gamybos ir prekybos unitarinė įmonė „Belaja Rus“ v. Britų Virginijos salų bendrovė Westintorg Corp., bylos Nr.3K-3-443/2008; kt.).

17Byloje nustatyta, jog atsakovas iš bendros nupirktų prekių 43530,96 Lt kainos sumokėjo tik 5000 Lt, tai yra atsakovas sumokėjo tik nedidelę dalį skolos. Kaip matyti tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto, minėtą sumą atsakovas ieškovui sumokėjo dalimis per kelis kartus: 2010-08-13, 2010-08-18 ir 2010-09-08, tai yra tuo metu, kai ieškovas dar tiekė prekes atsakovui, kas leidžia pagrįstai manyti, jog dalį skolos atsakovas padengė tam, kad ieškovas nenutrauktų prekių tiekimo atsakovui. Po antrosios PVM sąskaitos-faktūros išrašymo atsakovas ieškovui daugiau jokių mokėjimų neatliko, įsiskolinimo laikotarpis tęsiasi jau daugiau nei vienerius metus ir per šį laikotarpį net dalis skolos padengta nebuvo. Esant tokioms aplinkybės teismas daro išvadą, kad nedidelės skolos dalies sumokėjimas nesudaro pagrindo mažinti delspinigių dydį (kuris skaičiuojamas tik nuo faktinio įsiskolinimo sumos). Teismas taip neturi pagrindo manyti, jog šalių sutartos netesybos (delspinigiai) pažeidžia sutarties šalių interesų pusiausvyrą, yra neprotingai didelės ar neatitinka sąžiningos verslo praktikos. Sutarties šalys yra verslininkai, todėl nei vienai jų netaikytinas silpnesnės šalies kriterijus. Atsakovas, sudarydamas ir pasirašydamas aptariamą sutartį, sutiko su jos sąlygomis, tuo pačiu ir su sutartyje numatytu delspinigių dydžiu ir toks susitarimas šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Sutarties nuostata dėl delspinigių yra aiškiai ir suprantamai suformuluota. Teismas, atsižvelgdamas į išvardytas aplinkybes, konstatuoja, kad atsakovas yra verslo subjektas, turintis patirties verslo bei derybų srityje, laisva valia pasirašydamas pirkimo-pardavimo sutartį, žinojo sutartyje nustatytą delspinigių dydį, todėl galėjo numatyti sutarties neįvykdymo teisinius padarinius. Nagrinėjamu atveju 8116,48 Lt netesybos palyginti su skolos dydžiu 38530,96 Lt nėra akivaizdžiai neteisingos, verslo subjektams 0,2 proc. dydžio delspinigiai nelaikytini neprotingai dideliais. Todėl, nesant pagrindo mažinti ieškovo reikalaujamų delspinigių dydžio, ieškovo reikalavimas dėl 8116,48 Lt delspinigių priteisimo tenkintinas visiškai.

18CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas (toliau - Įstatymas) numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercinius sandorius - vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma padidinta 7 procentiniais punktais (Įstatymo 2 straipsnio 3 dalis), taip pat šių palūkanų mokėjimo terminus. Tai - specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus (CK 1.3 str. 3 d.). Kadangi šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų normos už pavėluotus mokėjimus ir tarp šalių sudarytas sandoris atitinka Įstatyme nurodytus komercinių sandorių požymius, ieškovas pagrįstai reikalauja priteisti iš atsakovo remiantis šiuo Įstatymu apskaičiuotas procesines palūkanas. Pažymėtina, kad ieškinyje nurodoma, jog ieškovas į teismą kreipiasi 2011 metų 1-ąjį pusmetį, todėl taikytina 2010-12-31 paskelbta VILIBOR norma, kuri buvo 1,05 proc. Gi ieškinys teisme buvo gautas 2011-07-07, t.y. 2011 metų antrąjį pusmetį. Ieškinio surašymo data ieškinyje nenurodyta, vokas, kuriame teismui buvo atsiųstas ieškinys, neišliko. Esant tokiam neaiškumui, nagrinėjamu atveju taikytina ta palūkanų norma, kuri yra palankesnė skolininkui. Jei pripažintume, kad į teismą buvo kreiptasi 2011 m. 2-ąjį pusmetį, turėtų būti taikoma paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. 2011-06-30 paskelbta 1 mėnesio VILIBOR buvo 1,49 proc. (duomenys iš www.lb.lt), t.y. didesnė nei 2010-12-31 VILIBOR, remiantis kuria ieškovas apskaičiavo procesines palūkanas. Todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 8,05 proc. (2010-12-31 1 mėnesio VILOBR - 1,05 proc. padidinta 7 procentiniais punktais) metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-07-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovo priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Kadangi ieškovas bylos eigoje sumažino reikalavimų sumą, ieškovui iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis, proporcingas patenkintų reikalavimų sumai – 1399 Lt ((38530,96 Lt skola + 8116,48 Lt delspinigiai) x 3 proc.). Ieškovo atstovas taip pat pateikė prašymą priteisti iš atsakovo 2420 Lt atstovavimo išlaidas. Šios išlaidos grindžiamos 2011-05-02 sąskaita išankstiniam apmokėjimui (b.l. 10), 2011-12-19 PVM sąskaita-faktūra VP Nr. 94 (b.l. 116) ir sąskaitos išrašu (b.l. 116). Kadangi pateikti įrodymai patvirtina ieškovui faktiškai turėjus tik 1210 Lt išlaidas, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 1210 Lt atstovavimo išlaidų (CPK 98 str.). Likusioje dalyje prašymas netenkintinas, kadangi nepateikti šias išlaidas patvirtinantys įrodymai.

20Ieškovas pateiktą ieškinį apmokėjo 1456,00 Lt žyminiu mokesčiu (b.l. 3). Kadangi ieškovui sumažinus ieškinio reikalavimus mokėtinas žyminis mokestis sudaro 1399,00 Lt, ieškovui grąžintina 57 Lt žyminio mokesčio permoka (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

21Iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso 64,01 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

22Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270 str., teismas

Nutarė

23ieškinį patenkinti.

24Priteisti iš atsakovo UAB „Etena“, į.k. 133124191, V. Koncevičiaus g. 1M, Pelėdnagių k., Kėdainių r. sav. (adresas korespondencijai: Ašigalio g. 47-35, Kaunas), 38530,96 Lt (trisdešimt aštuonių tūkstančių penkių šimtų trisdešimties litų 96 ct) skolą, 8116,48 Lt (aštuonių tūkstančių vieno šimto šešiolikos litų 48 ct) delspinigius, 8,05 (aštuonių ir penkių šimtųjų) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-07-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1399,00 Lt (vieno tūkstančio trijų šimtų devyniasdešimt devynių litų) žyminį mokestį ir 1210,00 Lt (vieno tūkstančio dviejų šimtų dešimt litų) atstovavimo išlaidas ieškovui UAB „Komrita“, į. k. 158983766, J. Basanavičiaus g. 41, Kaišiadorys.

25Priteisti iš atsakovo UAB „Etena“ 64,01 Lt (šešiasdešimt keturis litus 01 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas – 5660).

26Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR FM grąžinti ieškovui UAB „Komrita“, į. k. 158983766, 57,00 Lt (penkiasdešimt septynių litų) žyminio mokesčio permoką.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima... 2. ieškovas pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 40118,48 Lt... 3. Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas, patikslinęs (sumažinęs) ieškinio... 5. Atsakovas į teismo posėdį ir į posėdį atnaujinus bylos nagrinėjimą iš... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Ieškovo atstovo paaiškinimai, į bylą pateikta 2010-07-21 tarp šalių... 8. Kaip matyti iš atsakovo pateiktų procesinių dokumentų, atsakovas... 9. Iš tiesų, kaip matyti iš 2010-07-21 tarp šalių pasirašytos... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas byloje, kurios ratio decidendi yra labai... 11. Sprendžiant, koks terminas pranešti pardavėjui apie pateiktų prekių... 12. CK 6.332 str. 5 d. nustato, kad jeigu pirkėjas neatsisako priimti asortimento... 13. Pažymėtina, kad ieškovas išrašė ir pateikė atsakovui apmokėjimui PVM... 14. Ištyręs ir įvertinęs įrodymų visumą teismas daro išvadą, kad tarp... 15. CK 6.256 str. 2 d. numato, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo... 16. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 17. Byloje nustatyta, jog atsakovas iš bendros nupirktų prekių 43530,96 Lt... 18. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų... 19. Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovo priteistinos turėtos... 20. Ieškovas pateiktą ieškinį apmokėjo 1456,00 Lt žyminiu mokesčiu (b.l. 3).... 21. Iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su... 22. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str.,... 23. ieškinį patenkinti.... 24. Priteisti iš atsakovo UAB „Etena“, į.k. 133124191, V. Koncevičiaus g.... 25. Priteisti iš atsakovo UAB „Etena“ 64,01 Lt (šešiasdešimt keturis litus... 26. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR FM grąžinti ieškovui... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...