Byla e2A-695-302/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Kazio Kailiūno,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Biržų žemtiekimas“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. sausio 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Biržų žemtiekimas“ ieškinį atsakovei savivaldybės įmonei „Šiaulių oro uostas“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovės (toliau – ir UAB) „Biržų žemtiekimas“ pateikė ieškinį, kuriuo prašė: 1) pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu bei panaikinti atsakovės savivaldybės įmonės (toliau – ir SĮ) „Šiaulių oro uostas“ 2018 m. lapkričio 16 d. sprendimą Nr. 18/11-02 nutraukti pirkimo Nr. 403782 procedūras ir šalis grąžinti į iki šio neteisėto sprendimo buvusią padėtį; 2) nutraukti SĮ „Šiaulių oro uostas“ vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Traktoriaus su papildoma įranga pirkimas“, pirkimo Nr. 409914, procedūras; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė nurodė, kad 2018 m. spalio 10 d. atsakovė paskelbė, jog vykdo „Traktoriaus su papildoma įranga pirkimas“ atvirą konkursą, pirkimo Nr. 403782 (toliau - Pirkimas Nr. 1). Ieškovė dalyvavo šiame konkurse ir buvo pripažinta laimėtoja. Konkurse dalyvavo ir UAB „Rovaltra“, kurios pasiūlymas liko antroje vietoje. Gavus UAB „Rovaltra“ pretenziją dėl ieškovės siūlomo sniego rotoriaus neatitikimo Pirkimo Nr. 1 techninėms sąlygoms, Pirkimo Nr. 1 procedūros buvo sustabdytos iki bus išnagrinėta pretenzija. 2018 m. lapkričio 12 d. UAB „Biržų žemtiekimas“ pateikė paaiškinimą dėl siūlomo sniego rotatoriaus. Atsakovei paprašius, 2018 m. lapkričio 19 d. ieškovė pateikė sniego rotoriaus gamintojo Akpil patvirtinimą, kad gaminys „Stratus-1“ gali dirbti 1 000 apsukų per minutę režimu ir kad gaminys yra tinkamas traktoriui, kurio galingumas 163 AG. Nespėjus pateikti minėto dokumento, perkančioji organizacija 2018 m. lapkričio 16 d. per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS) informavo, kad Pirkimas Nr. 1 yra nutraukiamas. 2018 m. lapkričio 20 d. atsakovė paskelbė naują atvirą konkursą „Traktoriaus su papildoma įranga pirkimas“, pirkimo Nr. 409914 (toliau - Pirkimas Nr. 2). Ieškovės teigimu, nesulaukus nustatyto termino pateikti gamintojo dokumentą pabaigos, atsakovė nepagrįstai nusprendė, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų Priedo Nr. 2 „Techninės sąlygos“ 3.5 papunkčio reikalavimų ir be jokio teisinio pagrindo nutraukė Pirkimo Nr. 1 procedūras.

103.

11Taip pat ieškovė nurodė, kad Pirkimo Nr. 2 sąlygų Priede Nr. „Techninė specifikacija“ numatyta, kad atsakovė nebeperka sniego pūstuvo, o siekia įsigyti tik sniego verstuvą, Pirkimui Nr. 2 skiriama lėšų suma nepakito, lyginant su Pirkimo Nr. 1, o Pirkimo Nr. 2 Priedo Nr. „Techninė specifikacija“ 1.18–1.20 ir 1.23 papunkčiuose įtvirtinti reikalavimai yra pertekliniai, jie ženkliai didina siekiamo įsigyto traktoriaus kainą ir yra pritaikyti tik vieno gamintojo – UAB „Valtra“, gaminamiems traktoriams, kuriuos parduoda UAB „Rovaltra“, o tai prasilenkia su vienu iš viešųjų pirkimų tikslų – reikalingų prekių įsigyti, racionaliai naudojant pirkimui skirtas lėšas.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

144.

15Šiaulių apygardos teismas 2019 m. sausio 17 d. sprendimu ieškinį atmetė ir paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

165.

17Teismas nurodė, kad atsakovė Pirkimo Nr. 1 sąlygų Priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ 3.5 papunktyje nustatė sniego rotoriaus maksimalų apsisukimų greitį – 1 000 apsisukimų per minutę, ieškovė nepateikė siūlomo sniego rotoriaus gamintojo sertifikato, o tai reiškia, jog ieškovė neįrodė, kad siūlo Pirkimo Nr. 1 sąlygas atitinkančias prekes.

186.

19Teismas atmetė ieškovės argumentą, kad Pirkimo Nr. 1 nutraukimas anksčiau nei kad baigėsi terminas ieškovei pateikti sniego rotoriaus „Stratus-1“ gamintojo sertifikatą, pažeidė jos interesus, nes perkančioji organizacija viešąjį pirkimą gali nutraukti bet kuriuo metu.

207.

21Nors ieškovė teigia, kad Pirkimo Nr. 2 Priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ 1.18–1.20 ir 1.23 papunkčiuose įtvirtinti reikalavimai yra pertekliniai, tačiau teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju nebuvo paneigti atsakovės argumentai, kad iš tiesų būtent šios Pirkimo Nr. 2 sąlygos leidžia atsakovei įsigyti jos poreikius atitinkantį traktorių. Teismas pažymėjo, kad tai, jog minėtais reikalavimais yra užtikrinamas darbas nelygiais paviršiais patvirtino net pati ieškovė pretenzijoje ir ieškinyje.

228.

23Teismo nuomone, Pirkimo Nr. 2 sąlygos užtikrina atsakovės poreikius, o ieškovė apskritai net neįrodinėja, kad jos, kaip rinkoje ilgai veikiančio verslo subjekto, teisė dalyvauti Pirkime Nr. 2 buvo kaip nors apribota.

24III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

259.

26Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Biržų žemtiekimas“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. sausio 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, arba perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

279.1.

28Pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė ir įvertino faktines aplinkybes, susijusias su ieškovės pasiūlymo Pirkime Nr. 1 atmetimu. Ieškovės pasiūlymas atitiko visus Pirkimo Nr. 1 sąlygų reikalavimus, įskaitant Pirkimo Nr. 1 sąlygų Priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ 3.5 papunkčio reikalavimus. Tai patvirtina su pasiūlymu pateikta informacija, sniego rotoriaus „Stratus-1“ gamintojo Akpil 2018 m. lapkričio 13 d. elektroninis laiškas taip pat 2018 m. lapkričio 19 d. sniego rotoriaus „Stratus-1“ gamintojo Akpil patvirtinimas, jog sniego rotoriaus „Stratus-1“ maksimalus greitis yra ne mažiau kaip 1 000 apsisukimų per minutę ir jis yra tinkamas 163 AG galios traktoriams. Teismas netyrė minėtų įrodymų turinio, todėl nepagrįstai sprendė, kad ieškovė pasiūlė atsakovės poreikių neatitinkančias prekes.

299.2.

30Vykstant Pirkimui Nr. 1, atsakovė tik ieškovei iškėlė papildomą reikalavimą – pateikti pasiūlyto sniego rotoriaus „Stratus-1“ gamintojo sertifikatą, patvirtinantį, kad sniego rotorius gali dirbti 1 000 apsisukimų per minutę režimu ir yra tinkamas traktoriui, kurio galingumas 163 AG, kuris nebuvo įtvirtintas Pirkimo sąlygose. Papildomo reikalavimo iškėlimas prieštarauja Pirkimo sąlygoms ir VPĮ 55 straipsnyje įtvirtintam draudimui vertinti tiekėjų pasiūlymus pagal reikalavimus, kurie nebuvo numatyti pirkimo sąlygose.

319.3.

32Teismas netyrė atsakovės nurodytos sąvokos „gamintojo sertifikatas“. Tik atsiliepime į ieškinį paaiškėjo, kad atsakovė iš ieškovės reikalavo pateikti CE sertifikatą. CE sertifikatas yra kompetentingos institucijos išduodamas dokumentas, įrodantis, kad atitinkamas mechanizmas buvo įvertintas ir atitinka ES saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus kaip tai numatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje Nr. 2006/42/EB, tačiau jis nepatvirtina sertifikuojamos įrangos tam tikrų techninių parametrų ir jų atitikties Pirkimo sąlygoms. Tiek ieškovė, tiek siūlomos įrangos gamintojas atsakovei buvo pateikę patvirtinimus dėl rotoriaus atitikties Pirkimo sąlygoms, tik šie raštai buvo pavadinti ne „gamintojo sertifikatu“, o „patvirtinimu“, nors jų turinys atitiko atsakovės prašomą pateikti informaciją.

339.4.

34Atsakovė buvo suteikusi ieškovei terminą pasiūlymui paaiškinti (VPĮ 55 straipsnio 9 dalis), todėl, kol nesibaigė terminas pasiūlymui paaiškinti, atsakovė neturėjo teisės vienašališkai spręsti dėl ieškovės pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygoms.

359.5.

36Teismas nepagrįstai nurodė, kad perkančioji organizacija turi neribotą diskreciją bet kuriuo metu nutraukti pirkimo procedūras. VPĮ 29 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti du pirkimo procedūrų nutraukimo atvejai: 1) atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti; 2) buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Nagrinėjamu atveju Pirkimas Nr. 1 buvo nutrauktas nesant tam įstatyminio pagrindo, todėl atsakovės veiksmai, nutraukiant Pirkimo Nr. 1 procedūras, turi būti pripažinti neteisėtais. Perkančioji organizacija manipuliuoja Pirkimo Nr. 1 nutraukimo priežastimis, privilegijuodama savo favoritę ir siekdama sudaryti sąlygas dėl to paties objekto jai dar kartą teikti pasiūlymą.

379.6.

38Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nemotyvuotas (teismas neatsakė į pagrindinius bylos faktinius ir teisinius aspektus, sprendime nėra byloje ištirtais įrodymais paremtų išvadų), o tai yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas.

399.7.

40Teismas išnagrinėjo bylą, remdamasis teisės aktais, kurie bylos nagrinėjimo metu negaliojo. Pavyzdžiui, skundžiamo sprendimo 8, 10 ir 14 punktuose teikiamos nuorodos į VPĮ, kuris galiojo iki 2017 m. liepos 1 d.

419.8.

42Pagal bendrąją Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) įtvirtintą taisyklę viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka. Nagrinėjamu atveju nebuvo išimtinių aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos kaip pagrindas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nusprendęs bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, teismas turėjo pagrįsti, kodėl šiuo atveju buvo būtinas žodinis bylos nagrinėjimas, tačiau tokio savo sprendimo teismas nemotyvavo.

439.9.

44Teismas nepagrįstai pripažino visas atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas pagrįstomis ir priteisė jas atsakovei iš ieškovės. 2019 m. sausio 14 d. atsakovės teismui pateiktame prašyme nurodoma, kad atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro: 1 452 Eur už atsiliepimą į ieškinį, 907,50 Eur už atsiliepimą į ieškovo 2018 m. gruodžio 21 d. prašymą ir 1 815 Eur už pasirengimą ir atstovavimą teismo posėdyje. Vadovaujantis Lietuvos advokatūros 2015 m. kovo 16 d. raštu Nr. 141 ir Lietuvos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas)“ (toliau – ir Rekomendacijos) nustatytais maksimaliais dydžiais, darytina išvada, kad už atsiliepimo į ieškovės prašymą parengimą maksimali priteistina suma galėjo sudaryti tik 370,68 Eur, o už dalyvavimą teismo posėdyje – 92,7 Eur.

4510.

46Atsakovė SĮ „Šiaulių oro uostas“ atsiliepime apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, Šiaulių apygardos teismo 2019 m. sausio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

4710.1.

48Gavus UAB „Rovaltra“ pretenziją ir patikrinus rotoriaus gamintojo Akpil oficialiame tinklapyje bei Lietuvoje veikiančio gamintojo Akpil atstovo UAB „Margučiai ir Ko“ tinklapyje esančią informaciją, atsakovei pagrįstai kilo abejonių ar rinkoje yra pagamintas ir tinkamai sertifikuotas rotorius, galintis pasiekti 1 000 apsisukimų per minutę. Ieškovė nei iki atsakovės nustatyto termino, nei teikdama pretenziją, nei su procesiniais dokumentais, teiktais pirmosios ir apeliacinės instancijos teismams, nepateikė siūlomo rotoriaus sertifikato, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovė neįrodė, jog siūlo Pirkimo Nr. 1 sąlygas atitinkančias prekes. Aplinkybę, kad atsakovė pagrįstai reikalavo rotoriaus gamintojo sertifikato, patvirtina 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 167/2013 „Dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros“ nuostatos.

4910.2.

50Nagrinėjamu atveju antroje vietoje likusi tiekėja UAB „Rovaltra“ iniciavo ieškovės pasiūlymo atitikties Pirkimo Nr. 1 sąlygų Priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ reikalavimams peržiūros procedūrą, todėl atsakovė privalėjo kreiptis į ieškovę, kad pastaroji išsklaidytų kilusias abejones dėl jos siūlomo rotoriaus atitikties Pirkimo Nr. 1 techninės specifikacijos reikalavimams. Atsakovės reikalavimas pateikti ieškovės siūlomo rotoriaus sertifikatą nėra naujas reikalavimas Pirkimo Nr. 1 objektui. Į bylą nebuvo pateikta jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad gamintojas Akpil parduoda rotorius, sertifikuotus 1 000 apsisukimų per minutę.

5110.3.

52Teisinio situacijos vertinimo nekeičia ieškovės nurodyta aplinkybė, kad jos pasiūlymas buvo atmestas ir Pirkimo Nr. 1 procedūros nutrauktos anksčiau nei ieškovei nustatytas terminas pateikti gamintojo sertifikatą, kadangi 2018 m. lapkričio 19 d. ieškovė bet kuriuo atveju pateikė ne sertifikatą, o gamintojo laisvos formos patvirtinimą. Pirkimo Nr. 1 nutraukimo momentas nėra susijęs su ieškovės pasiūlymo vertinimu.

5310.4.

54Nagrinėjamu atveju egzistavo visos sąlygos Pirkimo Nr. 1 procedūras nutraukti ir atsakovė privalėjo tai atlikti, kadangi ieškovės ir UAB „Rovaltra“ pasiūlyti traktoriai nebūtų atitikę atsakovės objektyvių poreikių, be to, pasiūlymai neatitiko Pirkimo Nr. 1 Priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ reikalavimų. Pradėjus Pirkime Nr. 1 pateiktų pasiūlymų vertinimą, gavus UAB „Rovaltra“ pretenziją, apsilankius pas ieškovės pasiūlyto rotoriaus gamintojo nurodytą atstovą UAB „Margučiai“, įvertinus atsakovės poreikius dėl valdomos teritorijos specifikos, buvo nustatyta, kad perkamas traktorius pagal parengtą Techninę specifikaciją neatitiktų atsakovės poreikių. Jei Pirkimo Nr. 1 procedūros nebūtų nutrauktos, tai bet kuriuo atveju jos būtų pasibaigusios VPĮ 29 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu. Pirkimo Nr. 1 ir Pirkimo Nr. 2 objektai yra skirtingi. Pirkimo Nr. 1 objektas – ratinis traktorius su sniego verstuvu ir sniego rotoriumi. Pirkimo Nr. 2 atveju buvo atsisakyta sniego rotoriaus, pakeisti traktoriaus techniniai reikalavimai, kurie labiau atitinka atsakovės poreikius.

5510.5.

56Apeliacinio skundo argumentas, kad atsakovė nesudarė konkurencingų sąlygų tiekėjams dalyvauti Pirkime Nr. 2, atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi jis paremtas tik bendro pobūdžio teiginiais. Be to, pati ieškovė patvirtino, kad Pirkimo Nr. 2 traktoriui keliami reikalavimai yra susiję su darbu nelygiais paviršiais, būtent ko ir siekia atsakovė.

5710.6.

58Nors pirmosios instancijos teismo motyvai pateikti glausta forma, tačiau teismas pasisakė dėl visų teisingai išspręsti bylai reikšmingų aplinkybių. Teismo padarytos išvados yra pagrįstos ir logiškos.

5910.7.

60Nepagrįstas apeliantės argumentas, kad pirmosios instancijos teismas rėmėsi iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusio VPĮ nuostatomis. Teismas rėmėsi ginčui aktualia kasacinio teismo praktika. Vien tai, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja VPĮ redakcija neturi teisinės reikšmės priimtam sprendimui, kadangi teisinis situacijos vertinimas iš esmės nepasikeitė.

6110.8.

62Siekdamas visapusiškai išnagrinėti bylą, pirmosios instancijos teismas paskyrė žodinį bylos nagrinėjimą, todėl CPK 4231 straipsnio 4 dalis nebuvo pažeista. Be to, ieškovė skunde nenurodo, kokios teisinės reikšmės skundžiamam sprendimui turėjo nutarties skirtį žodinį bylos nagrinėjimą nemotyvavimas.

6310.9.

64Ieškovė teismui ne tik pareiškė ieškinį, bet 2018 m. gruodžio 21 d. teismui pateikė papildomą procesinį dokumentą, kuriame išdėstė papildomus rašytinius paaiškinimus bei teisinius argumentus, kuris turi būti prilyginamas dublikui. Tuo tarpu atsakovė 2018 m. gruodžio 27 d. pateikė atsiliepimą į rašytinius paaiškinimus, kuris traktuotinas kaip triplikas, o pagal Rekomendacijų 8.3 papunktį maksimalus atlygis už tripliko parengimą yra 1 390,05 Eur, todėl atmestini kaip nepagrįstai apeliantės teiginiai dėl to, kad teismas neteisingai paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

65Teisėjų kolegija

konstatuoja:

66IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6711.

68Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus. Dėl esminių faktinių bylos aplinkybių ir bylos nagrinėjimo ribų

6912.

70Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018 m. spalio 10 d. paskelbtame viešajame „Traktoriaus su papildoma įranga pirkimas“, pirkimo Nr. 403782 (Pirkimas Nr. 1), pasiūlymus pateikė dvi tiekėjos: UAB „Biržų žemtiekimas“ ir UAB „Rovaltra“. 2018 m. lapkričio 6 d. sprendimu perkančioji organizacija ieškovės pasiūlymą pripažino laimėjusiu (e. bylos t. 1, b. l. 51), o UAB „Rovaltra“ pasiūlymas liko antroje vietoje. Gavusi UAB „Rovaltra“ pretenziją dėl ieškovės UAB „Biržų žemtiekimas“ siūlomo sniego rotoriaus neatitikimo Pirkimo Nr. 1 techninėms sąlygoms, atsakovė 2018 m. lapkričio 13 d. ir lapkričio 14 d. raštais paprašė ieškovės iki 2018 m. lapkričio 19 d. pateikti patvirtinimą dėl sniego rotoriaus techninių galimybių (e. bylos t. 1, b. l. 18; 82). 2018 m. lapkričio 20 d. atsakovė paskelbė, kad vykdo naują atvirą konkursą „Traktoriaus su papildoma įranga pirkimas“, pirkimo Nr. 409914 (toliau - Pirkimas Nr.2) (e. bylos t. 1, b. l. 75–78).

7113.

72Ieškovė UAB „Biržų žemtiekimas“ 2018 m. lapkričio 22 d. pateikė atsakovei pretenziją, prašydama panaikinti atsakovės sprendimą dėl Pirkimo Nr. 1 procedūrų nutraukimo ir nutraukti Pirkimo Nr. 2 procedūras. Atsakovė 2018 m. lapkričio 23 d. raštu ieškovės pretenzijos netenkino, nurodydama, jog UAB „Biržų žemtiekimas“ ir UAB „Rovaltra“ komerciniai pasiūlymai neatitiko Pirkimo Nr. 1 sąlygų, todėl Pirkimas Nr. 1 buvo pagrįstai nutrauktas. Perkančiosios organizacijos teigimu, ieškovės pasiūlytas sniego rotorius neatitiko Pirkimo Nr. 1 Priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ 3.5 papunkčio, t. y. sniego rotoriaus maksimalaus greičio apsisukimų per minutę ne mažiau kaip 1 000 ir sniego rotorius tinkamas traktoriui, kurio galingumas 163 AG, reikalavimų.

7314.

74Ieškovė UAB „Biržų žemtiekimas“ pateikė ieškinį, kuriuo prašė: 1) pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu bei panaikinti atsakovės SĮ „Šiaulių oro uostas“ 2018 m. lapkričio 16 d. sprendimą Nr. 18/11-02 nutraukti Pirkimo Nr. 403782 procedūras ir šalis atstatyti iki šio neteisėto sprendimo buvusią padėtį; 2) nutraukti SĮ „Šiaulių oro uostas“ vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Traktoriaus su papildoma įranga pirkimas“, pirkimo Nr. 409914, procedūras. Konstatavęs, kad ieškovės pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų Priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ 3.5 papunkčio reikalavimų, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovė pragrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą ir Pirkimą Nr. 1 nutraukė, todėl skundžiamu sprendimu ieškinį atmetė.

7515.

76Nesutikdama su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu, ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. sausio 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, arba perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais: pirma, pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė ir įvertino faktines aplinkybes, susijusias su ieškovės pasiūlymo Pirkime Nr. 1 atmetimu; antra, teismas nepagrįstai nurodė, kad perkančioji organizacija turi neribotą diskreciją bet kuriuo metu nutraukti pirkimo procedūras; trečia, pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nemotyvuotas; ketvirta, teismas išnagrinėjo bylą, remdamasis teisės aktais, kurie bylos nagrinėjimo metu negaliojo; penkta, teismas nepagrindė, kodėl šiuo atveju buvo būtinas žodinis bylos nagrinėjimas; šešta, teismas nepagrįstai pripažino visas atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas pagrįstomis ir priteisė jas atsakovei iš ieškovės. Neišeinant už apeliacinio skundo ribų, toliau bus pasisakoma dėl minėtų apeliacinio skundo argumentų pagrįstumo. Dėl ieškovės pasiūlymo Pirkime Nr. 1 atmetimo

7716.

78Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad ieškovė nepateikė sniego rotoriaus „Stratus-1“ gamintojo sertifikato, o tai reiškia, jog liko nepaneigti atsakovės argumentai, jog ieškovės siūloma prekė neatitinka Pirkimo sąlygų Priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ 3.5 papunkčio reikalavimų. Įvertinęs tai, teismas sprendė, kad atsakovė pagrįstai ieškovės pasiūlymą atmetė, nutraukė Pirkimą Nr. 1 bei paskelbė Pirkimą Nr. 2. Ieškovė apeliaciniame skunde tvirtina, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė ir įvertino faktines aplinkybes, susijusias su jos pasiūlymo Pirkime Nr. 1 atmetimu, kas sąlygojo neteisėto sprendimo priėmimą. Teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo su tokiu apeliantės argumentu nesutikti.

7917.

80VPĮ 37 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 1 d.) įtvirtinta, kad perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Techninėje specifikacijoje gali būti pateikiamos perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės, susijusios ir su konkretaus prekių gamybos, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo procesu ar metodu arba konkretaus kito gyvavimo ciklo etapo procesu, net jeigu šie veiksniai nėra susiję su fizinėmis perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybėmis. Šios ypatybės turi būti susijusios su pirkimo objektu ir proporcingos perkamų prekių, paslaugų ar darbų vertei ir tikslams.

8118.

82Kasacinis teismas, aiškindamas pirkimo objektui keliamų reikalavimų nustatymą reglamentuojančias teisės normas, yra išaiškinęs, kad perkančiosioms organizacijoms pripažįstama teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-241-690/2017).

8319.

84VPĮ 35 straipsnis reikalauja, jog pirkimo dokumentai būtų tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirktų tai, ko reikia (VPĮ 35 straipsnio 4 dalis.). Perkančioji organizacija privalo tiksliai laikytis savo pačios iš anksto paskelbtų konkurso sąlygų reikalavimų, įskaitant pačios perkančiosios organizacijos nustatytas lygiavertiškumo įrodinėjimo sąlygas ir tvarką. Nurodytas perkančiajai organizacijai nustatytas pareigas ar išaiškinimus pažeidžiantys veiksmai yra laikytini pamatinių lygiateisiškumo bei skaidrumo principų pažeidimais (VPĮ 17 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011 ir kt.).

8520.

86Pirkimo sąlygų Priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ 3.5 papunktyje įtvirtinta, kad sniego rotoriaus maksimalus greitis, apsisukimų per minutę – ne mažiau kaip 1 000. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018 m. lapkričio 6 d. sprendimu perkančioji organizacija ieškovės pasiūlymą pripažino laimėjusiu (e. bylos t. 1, b. l. 51). Tą pačią dieną UAB „Rovaltra“ pateikė pretenziją dėl perkančiosios organizacijos sprendimo Pirkimo Nr. 1 laimėtoja pripažinti UAB „Biržų žemtiekimas“ pasiūlymą. Pretenzijoje nurodė, kad ieškovės siūlomo sniego rotoriaus Akpil „Startus-1“ maksimalus apsisukimų greitis per minutę neatitinka Pirkimo sąlygų Priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ 3.5 papunkčio reikalavimo, be to, ieškovės siūlomas sniego rotorius nėra pritaikytas perkamai įrangai (e. bylos t. 1, b. l. 83). 2018 m. lapkričio 6 d. pranešimu Nr. 6668179 atsakovė informavo konkurso dalyvius, kad Pirkimo Nr. 1 procedūros nuo 2018 m. lapkričio 6 d. yra stabdomos iki kol perkančioji organizacija išnagrinės gautą pretenziją ir priims sprendimą (e. bylos t. 1, b. l. 49). Atsakydama į UAB „Rovaltra“ pretenziją, ieškovė savo iniciatyva 2018 m. lapkričio 12 d. rašte Nr. 18/1112/1VJ patvirtino, kad siūlo gamintojo Akpil sniego rotorių „Stratus-1“, kurio greitis ne mažesnis kaip 1 000 apsisukimų per minutę, taip pat nurodė, jog artimiausiomis dienomis pateiks gamintojo patvirtinimą (e. bylos t. 1, b. l. 20).

8721.

88Pagal VPĮ 45 straipsnio 3 dalį, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą.

8922.

90Iš bylos medžiagos matyti, kad, siekdama patikrinti ieškovės siūlomo sniego rotoriaus apsisukimų skaičių ir galią, pati atsakovė 2018 m. lapkričio 13 d. elektroniniu laišku tiesiogiai kreipėsi į sniego rotoriaus „Stratus-1“ gamintoją Akpil (e. bylos t. 1, b. l. 143, 146). Sniego rotoriaus „Stratus-1“ gamintojas Akpil 2018 m. lapkričio 13 d. elektroniniame laiške paaiškino, kad sniego rotoriaus „Stratus-1“ maksimalų apsisukimų dažnį galimą padidinti iki 1 000 apsisukimų per minutę ir kad jie parduoda mašinas, kurioms išduotas EB sertifikatas (e. bylos t. 1, b. l. 142, 144). Susipažinusi gamintojo Akpil pateikta informacija, atsakovė 2018 m. lapkričio 13 d. raštu Nr. 157 paprašė ieškovės UAB „Biržų žemtiekimas“ iki 2018 m. lapkričio 19 d. 17 val. pateikti sniego rotoriaus Akpil „Stratus-1“ gamintojo oficialų atsakymą dėl sniego rotoriaus techninės specifikacijos (e. bylos t. 1, b. l. 18). 2018 m. lapkričio 14 d. perkančioji organizacija patikslino, kad ieškovė iki 2018 m. lapkričio 19 d. 17 val. turi pateikti sniego rotoriaus Akpil „Stratus-1“ gamintojo sertifikatą, patvirtinantį, kad gaminys Stratus-1“ gali dirbti 1 000 apsisukimų per minutę greičiu ir yra tinkamas traktoriui, kurio galingumas 163 AG (pranešimo Nr. 6692834) (e. bylos. t. 1, b. l. 82).

9123.

92Pažymėtina, kad perkančiajai organizacijai su pasiūlymu teiktinų dokumentų sąrašas numatytas Pirkimo sąlygų 46.1–46.7 papunkčiuose. Tarp šių Pirkimo sąlygose nurodytų reikalavimų nebuvo reikalavimo tiekėjui kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo sertifikatą, įrodantį jo gaminamos įrangos atitiktį Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams, kas suponuoja išvadą, jog prašydama ieškovės pateikti sertifikatą, patvirtinantį, kad gaminys Stratus-1“ gali dirbti 1 000 apsisukimų per minutę greičiu ir yra tinkamas traktoriui, kurio galingumas 163 AG, perkančioji organizacija ieškovei iškėlė naują reikalavimą, kuris nebuvo numatytas Pirkimo Nr. 1 sąlygose, taip pažeisdama lygiateisiškumo principą (VPĮ 17 straipsnis 1 dalis).

9324.

94Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys, kad iš atsiliepimo į ieškinį turinio matyti, jog nors atsakovės tikslas buvo išsiaiškinti, ar ieškovės siūlomas sniego rotorius „Stratus-1“ atitinka Pirkimo sąlygų Priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ 3.5 papunktyje įtvirtintą reikalavimą, ieškovės šiuo tikslu buvo prašoma pateikti CE sertifikatą, kuris niekaip nepatvirtina sertifikuojamos įrangos techninių parametrų. Gaminio paženklinimas CE ženklu turi kelias prasmes ir reiškia, jog: gamintojas deklaruoja, jog jo pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus dėl sveikatos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos, kurie yra vadinami bendru “gaminių direktyvų” pavadinimu; gaminio ženklinimas CE ženklu valstybinėms rinkos priežiūros institucijoms rodo, jog gaminys tos šalies rinkai yra teikiamas legaliai; gaminio ženklinimas CE ženklu užtikrina laisvą tokio gaminio judėjimą Europos Laisvos Prekybos Asociacijos bei Europos Sąjungos vieningoje rinkoje; gaminių ženklinimas CE ženklu suteikia galimybę muitinėms bei nacionalinėms rinkos priežiūros institucijoms pašalinti neturinčius atitikties patvirtinimo gaminius iš rinkos. Taigi šiuo atveju CE sertifikatas niekaip nebuvo susijęs su ieškovės pasiūlymo atitikties Pirkimo sąlygų Priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ 3.5 papunktyje įtvirtintam reikalavimui vertinimu, todėl toks atsakovės reikalavimas negali būti vertinamas kaip pagrįstas.

9525.

96Taip pat pastebėtina, kad perkančioji organizacija tiek 2018 m. lapkričio 13 d. rašte Nr. 157 (e. bylos t. 1, b. l. 18), tiek 2018 m. lapkričio 14 d. rašte (pranešimo Nr. 6692834) (e. bylos. t. 1, b. l. 82) buvo aiškiai nurodžiusi, kad jos prašomi dokumentai turi būti pateikti iki 2018 m. lapkričio 19 d. 17 val., tačiau nesulaukus minėto termino pabaigos, t. y. 2018 m. lapkričio 16 d. ieškovė buvo informuota, kad Pirkimo Nr. 1 procedūros nutrauktos (pranešimo Nr. 6701184) (e. bylos t. 1, b .l. 50). Akivaizdu, kad, nesulaukusi pačios nustatyto termino pabaigos, atsakovė neturėjo teisės vienašališkai nuspręsti dėl ieškovės pasiūlyto sniego rotoriaus „Stratus-1“ neatitikties Pirkimo sąlygų Priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ 3.5 papunktyje įtvirtintam reikalavimui.

9726.

98Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė atsakovės nustatytu terminu, t. y. 2018 m. lapkričio 19 d., kaip atsakovė 2018 m. lapkričio 13 d. rašte Nr. 157 ir prašė, pateikė perkančiajai organizacijai sniego rotoriaus „Stratus-1“ gamintojo Akpil patvirtinimą, jog sniego rotoriaus „Stratus-1“ greitis yra ne mažiau kaip 1 000 apsisukimų per minutę ir yra tinkamas 163 AG galios traktoriams, tačiau šis dokumentas taip ir liko perkančiosios organizacijos neįvertintas. Dėl Pirkimo Nr. 1 nutraukimo

9927.

100Iš bylos medžiagos matyti, kad 2018 m. lapkričio 16 d. Pirkimo Nr. 1 procedūros buvo nutrauktos (e. bylos t. 1, b. l. 8–9). Apeliantė skunde tvirtina, kad Pirkimo Nr. 1 procedūros nutrauktos nesant tam jokio teisinio pagrindo, todėl atsakovės sprendimas nutraukti Pirkimo Nr. 1 procedūras, turi būti pripažintas neteisėtu.

10128.

102Priešingai nei skundžiamame sprendime nurodė pirmosios instancijos teismas, VPĮ nėra įtvirtinta teisė perkančiajai organizacijai viešąjį pirkimą nutraukti bet kuriuo metu. Pirkimų įstatymo 41 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo ar projekto konkurso laimėtojo nustatymo perkantysis subjektas turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 29 straipsnio 1dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

10329.

104Taigi VPĮ yra įtvirtinti du pradėtų pirkimo procedūrų nutraukimo atvejai: 1) perkančiosios organizacijos turi teisę nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti; 2) perkančiosios organizacijos privalo nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu buvo pažeisti pagrindiniai viešųjų pirkimų principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

10530.

106Vertinant Pirkimo Nr. 1 procedūrų nutraukimo teisėtumą, atkreiptinas dėmesys į tai, kad tiek iš 2018 m. lapkričio 16 d. viešojo pirkimo komisijos protokolo Nr. 18/11-02 turinio, tiek iš atsakovės atsakymo į ieškovės 2018 m. lapkričio 22 d. pretenziją (e. bylos t. 1, b. l. 16–17) matyti, jog Pirkimo Nr. 1 nutraukimą sąlygojo būtent tai, kad abiejų tiekėjų pateikti pasiūlymai neatitiko Pirkimo sąlygų reikalavimų. Versija, kad Pirkimą Nr. 1 buvo būtina nutraukti dėl staiga pasikeitusių perkančiosios organizacijos poreikių buvo iškelta tik bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teismo metu (atsiliepime į ieškinį), todėl, teisėjų kolegijos nuomone, ši aplinkybė negali būti vertinama kaip Pirkimo Nr. 1 nutraukimo teisinis pagrindas.

10731.

108Bet kuriuo atveju pažymėtina, kad Pirkimo procedūrų nutraukimas dėl nenumatytų aplinkybių, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų tikslus ir tiekėjų interesą sudaryti sutartį turėtų būti ultima ratio priemonė (paskutinė priemonė), pagrįstai taikytina tik tada, kai perkančioji organizacija yra išnaudojusi (kiek, tai nuo jos priklauso) visas kitas įmanomas teisėtas priemones. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju tai, kad perkančioji organizacija, kuri preziumuojama, jog yra profesionali viešųjų pirkimų teisinių santykių dalyvė, iki Pirkimo Nr. 1 paskelbimo tinkamai neįsivertino ir neišanalizavo savo poreikių, negali būti laikoma aplinkybe, kurios iš anksto nebuvo galima numatyti.

10932.

110Kaip minėta, oficiali perkančiosios organizacijos nurodyta Pirkimo Nr. 1 nutraukimo priežastis buvo ta, kad tiekėjų pateikti komerciniai pasiūlymai neatitiko Pirkimo sąlygų. Konstatavus, jog ieškovės UAB „Biržų žemtiekimas“ pasiūlymo atitiktis Pirkimo sąlygų Priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ 3.5 papunktyje įtvirtintam reikalavimui, kad sniego rotoriaus maksimalus apsisukimų per minutę greitis būtų ne mažiau kaip 1 000, taip ir nebuvo tinkamai įvertinta, negalima daryti išvados, jog ieškovės pasiūlymas neatitiko Pirkimo Nr. 1 sąlygų, ir kad egzistavo VPĮ 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintas pirkimo procedūrų pasibaigimo pagrindas (atmetamos visos paraiškos ir pasiūlymai).

11133.

112Nepasibaigus Pirkimo Nr. 1 (Pirkimas Nr. 403782) procedūroms, nebuvo pagrindo 2018 m. lapkričio 20 d. skelbti iš esmės tapatų naują viešąjį konkursą „Traktoriaus su papildoma įranga pirkimas“, pirkimo Nr. 409914. Nors atsakovė tvirtina, kad Pirkimo Nr. 1 ir Pirkimo Nr. 2 objektai yra skirtingi, tačiau, atsižvelgiant į tai, jog abiem pirkimais atsakovė siekia įsigyti ratinį traktorių su papildoma įranga, su tokia atsakovės pozicija sutikti nėra pagrindo.

11334.

114Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad Pirkimo Nr. 1 procedūros buvo nepagrįstai nutrauktos ir nesant tam pagrindo buvo paskelbtas naujas Pirkimas Nr. 2. Susiklosčius tokiai situacijai, yra teisinis pagrindas panaikinti atsakovės SĮ „Šiaulių oro uostas“ 2018 m. lapkričio 16 d. sprendimą Nr. 18/11-02, kuriuo nutrauktos pirkimo Nr. 403782 procedūros, ir šalis grąžinti į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, kurioje perkančioji organizacija, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas. Tuo tarpu atsakovės SĮ „Šiaulių oro uostas“ vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Traktoriaus su papildoma įranga pirkimas“, pirkimo Nr. 409914, procedūros nutrauktinos. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

11535.

116Ieškovė apeliaciniame skunde tvirtina, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nemotyvuotas, teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, o tai yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas.

11736.

118Teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir teisėtas (CPK 263 straipsnis). Šie reikalavimai taikytini visų instancijų teismų priimamiems sprendimams ir yra susiję su įstatymu pavesta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimamą sprendimą, t. y. jį pagrįsti faktiniais ir teisiniais argumentais (CPK 270, 331 straipsniai). Motyvuojamoji teismo sprendimo (nutarties) dalis yra pati svarbiausia, todėl jei sprendimas (nutartis) yra be motyvų (sutrumpintų motyvų), tai pripažįstama absoliučiu teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

11937.

120Teismo sprendimo motyvavimo svarbą yra pabrėžęs ir Europos Žmogaus Teisių Teismas, nurodęs, kad sprendimo motyvavimas yra būtinas, norint parodyti, kad bylos šalys buvo išklausytos ir teisingumas įvykdytas atidžiai (2001 m. rugsėjo 27 d. sprendimas byloje Hirvisaari prieš Suomiją, peticijos Nr. 4968/99, par. 30), tačiau teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama ir kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus, peticijos Nr. 288, p. 20, par. 61).

12138.

122Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo (nutarties) nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai. Jeigu nenustatoma kitų pagrindų, tai teismo sprendimas nėra naikinamas vien dėl to, kad jos motyvai neišsamūs, o visa bylos medžiaga leidžia daryti išvadą apie tai, kokiais teisiniais argumentais vadovaudamasis teismas priėmė atitinkamą sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2006; 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-7-38/2008; 2015 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298-687/2015; 2017 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215-915/2017 25 punktas; ir kt.).

12339.

124Taigi, motyvų procesiniame sprendime teisingumas, išsamumas, pakankamumas yra vertinimo kriterijai, todėl net ir esant pagrindui konstatuoti procesinio dokumento trūkumus šiais aspektais, tai savaime nereiškia absoliutaus jo negaliojimo pagrindo, nes tokį pagrindą konstatuoti galima tik tuomet, kai procesiniame sprendime iš esmės visiškai nėra motyvų.

12540.

126Teisėjų kolegija, išanalizavusi pirmosios instancijos teismo sprendimo turinį ir bylos duomenis, pažymi, kad teismo sprendime nors ir galbūt nepakankamai detaliai, tačiau atsakyta į esminius bylos nagrinėjimo metu keltus klausimus bei įvertinti pagrindiniai faktiniai ir teisiniai nagrinėto ginčo aspektai. Teismas vertino, ar teisėtai buvo atmestas ieškovės pasiūlymas Pirkime Nr. 1, nurodė, kad Pirkimo Nr. 1 nutraukimą sąlygojo objektyvios aplinkybės, taip pat vertino Pirkimo Nr. 2 Techninės specifikacijos 1.18–1.20 ir 1.23 punktų pagrįstumą. Iš sprendimo turinio aišku, kokiais argumentais remdamasis teismas netenkino ieškinio, ir, kaip matyti iš apeliacinio skundo turinio, teismo pozicija apeliantei buvo pakankamai aiški bei suprantama. Akivaizdu, kad tam tikri motyvacijos detalumo trūkumai nesutrukdė ieškovei pasinaudoti apeliacijos teise, o tai suponuoja išvadą, jog nagrinėjamu atveju neegzistuoja CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtintas teismo sprendimo absoliutus negaliojimo pagrindas – motyvų nebuvimas.

12741.

128Apeliaciniame skunde taip pat teigiama, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, remdamasis teisės aktais, kurie bylos nagrinėjimo metu negaliojo, pavyzdžiui, skundžiamo sprendimo 8, 10 ir 14 punktuose teikiamos nuorodos į VPĮ, kuris galiojo iki 2017 m. liepos 1 d.

12942.

130Bylos duomenimis nustatyta, kad Pirkimas Nr. 403782 buvo paskelbtas 2018 m. spalio 10 d., o tai reiškia, jog, nagrinėdamas bylą, pirmosios instancijos teismas turėjo vadovautis VPĮ redakcija, kuri galiojo nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 1 d. Tuo tarpu iš pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio, pavyzdžiui sprendimo 10 punktas, matyti, kad teismas, kaip ir nurodo apeliantė, rėmėsi VPĮ redakcija, kuri galiojo iki 2017 m. liepos 1 d.

13143.

132Pagal CPK 329 straipsnio 1 dalį procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Be to, pažymėtina, kad šiuo atveju byla gali būti grąžinta iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui tik tuomet, kai šių pažeidimų negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas.

13344.

134Atsižvelgiant į tai, kad šis procesinės teisės normų pažeidimas gali būti ištaisytas apeliacinės instancijos teismo, pritaikant tą VPĮ redakciją, kuri buvo aktuali nagrinėjamo ginčo metu, teisėjų kolegija, neįžvelgia pagrindo dėl to bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

13545.

136Vertinant minėto apeliacinio skundo argumento pagrįstumą, pastebėtina ir tai, kad skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo 8 ir 14 punktuose, kuriuos taip pat skunde nurodo apeliantė, pirmosios instancijos teismas pateikia ištraukas iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011, ir 2017 m. kovo 3 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e3K-3-41-469/2017. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad iki naujojo įstatymo įsigaliojimo suformuota teismų praktika taikytina mutatis mutandis (su būtinais (atitinkamais) pakeitimais), atsižvelgiant į naujojo teisinio reglamentavimo santykį su iki tol galiojusiomis teisės aktų nuostatomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-398-469/2018). Kadangi pirmosios instancijos teismas vadovavosi tik aktualiais nagrinėjamam ginčui kasacinio teismo pateiktais išaiškinimais, vien tai, kad tie išaiškinimai buvo pateikti nutartyse, kuriose buvo remtasi VPĮ redakcija, galiojusia iki 2017 m. liepos 1 d., savaime nereiškia, jog teismas negali tokia praktika remtis.

13746.

138Apeliantės teigimu, nusprendęs bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, teismas turėjo pagrįsti, kodėl šiuo atveju buvo būtinas žodinis bylos nagrinėjimas, tačiau tokio savo sprendimo teismas niekaip nemotyvavo.

13947.

140CPK 4231 straipsnio 4 dalyje įtvirtina, kad viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka. Išimtiniais atvejais teismas, manydamas, kad tai būtina, gali nuspręsti viešųjų pirkimų arba koncesijų suteikimo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

14148.

142Iš bylos medžiagos matyti, kad Šiaulių apygardos teismo 2018 m. gruodžio 17 d. nutartimi buvo nutarta skirti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nors pirmosios instancijos teismas ir nenurodė motyvų, kodėl manė, jog šiuo atveju būtinas būtent žodinis bylos nagrinėjimas, tačiau pastebėtina, kad apeliantė skunde nenurodo, kokią teisinę reikšmę priimtam sprendimui turi nutarties skirti žodinį posėdį nemotyvavimas, todėl šis apeliantės pastebėjimas vertintinas kaip teisiškai nereikšmingas.

14349.

144Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, apeliantės argumentas dėl neteisingai pirmosios instancijos teismo atlikto bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, nevertintinas. Dėl bylos procesinės baigties

14550.

146Nurodytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė VPĮ normas, reglamentuojančias tiekėjo pasiūlymo vertinimą ir viešojo pirkimo nutraukimą, kas sąlygojo neteisėto sprendimo priėmimą, todėl ieškovės apeliacinis skundas tenkintinas, Šiaulių apygardos teismo 2019 m. sausio 17 d. sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas. Dėl pirmosios instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų

14751.

148Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, panaikinus pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą, turi būti perskirstytos ir bylinėjimosi išlaidos. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

14952.

150Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą ir į nurodytą teisinį reglamentavimą, spręstina, kad atsakovė netenka teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

15153.

152Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovė bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 825 Eur – žyminis mokestis (e. bylos t. 1, b. l. 85), 950 Eur – išlaidos advokato padėjėjo teisinei pagalbai apmokėti (e. bylos t. 2, b. l. 6–9).

15354.

154Atsižvelgiant į tai, kad išlaidos advokato padėjėjo teisinei pagalbai apmokėti neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.), nustatytų dydžių, yra tinkamai pagrįstos ir atitinkančios suteiktos teisinės pagalbos apimtį bei pobūdį bei teisingumo ir protingumo principus, jos visa apimtimi priteistinos ieškovei iš atsakovės. Dėl apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų

15555.

156Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantė UAB „Biržų žemtiekimas“ bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 750 Eur – žyminis mokestis už apeliacinį skundą (e. bylos t. 2, b. l. 39), išlaidos advokato pagalbai apmokėti - 2 516,80 (e. bylos t. 2, b. l. 67–69).

15756.

158Ieškovės UAB „Biržų žemtiekimas“ prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos viršija Rekomendacijų 18.9 punkte nustatytą maksimalų užmokesčio už advokato pagalbą rengiant apeliacinį skundą dydį, todėl jos, atsižvelgiant į suteiktos teisinės pagalbos apimtį bei byloje sprendžiamų klausimų pobūdį bei teisingumo ir protingumo principus, mažintinos iki 1 500 Eur ir priteistinos iš atsakovės SĮ „Šiaulių oro uostas“.

15957.

160Taigi iš viso ieškovei UAB „Biržų žemtiekimas“ iš atsakovės SĮ „Šiaulių oro uostas“ priteistina 4 025 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant abiejų instancijų teismuose.

161Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

162Šiaulių apygardos teismo 2019 m. sausio 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – uždarosios akcinės bendrovės „Biržų žemtiekimas“ ieškinį tenkinti.

163Panaikinti atsakovės savivaldybės įmonės „Šiaulių oro uostas“ 2018 m. lapkričio 16 d. sprendimą Nr. 18/11-02 nutraukti Pirkimo Nr. 403782 procedūras, šalis grąžinti į prieš pažeidimą buvusią padėtį.

164Nutraukti atsakovės savivaldybės įmonės „Šiaulių oro uostas“ vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Traktoriaus su papildoma įranga pirkimas“, pirkimo Nr. 409914, procedūras.

165Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Biržų žemtiekimas“ (j. a. k. 254785460) 4 025 Eur (keturis tūkstančius dvidešimt penkis Eur) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant abiejų instancijų teismuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovės (toliau – ir UAB) „Biržų... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad 2018 m. spalio 10 d. atsakovė paskelbė, jog vykdo... 10. 3.... 11. Taip pat ieškovė nurodė, kad Pirkimo Nr. 2 sąlygų Priede Nr. „Techninė... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 4.... 15. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. sausio 17 d. sprendimu ieškinį atmetė ir... 16. 5.... 17. Teismas nurodė, kad atsakovė Pirkimo Nr. 1 sąlygų Priedo Nr. 2 „Techninė... 18. 6.... 19. Teismas atmetė ieškovės argumentą, kad Pirkimo Nr. 1 nutraukimas anksčiau... 20. 7.... 21. Nors ieškovė teigia, kad Pirkimo Nr. 2 Priedo Nr. 2 „Techninė... 22. 8.... 23. Teismo nuomone, Pirkimo Nr. 2 sąlygos užtikrina atsakovės poreikius, o... 24. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 25. 9.... 26. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Biržų žemtiekimas“ prašo panaikinti... 27. 9.1.... 28. Pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė ir įvertino faktines... 29. 9.2.... 30. Vykstant Pirkimui Nr. 1, atsakovė tik ieškovei iškėlė papildomą... 31. 9.3.... 32. Teismas netyrė atsakovės nurodytos sąvokos „gamintojo sertifikatas“. Tik... 33. 9.4.... 34. Atsakovė buvo suteikusi ieškovei terminą pasiūlymui paaiškinti (VPĮ 55... 35. 9.5.... 36. Teismas nepagrįstai nurodė, kad perkančioji organizacija turi neribotą... 37. 9.6.... 38. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nemotyvuotas (teismas neatsakė į... 39. 9.7.... 40. Teismas išnagrinėjo bylą, remdamasis teisės aktais, kurie bylos... 41. 9.8.... 42. Pagal bendrąją Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau –... 43. 9.9.... 44. Teismas nepagrįstai pripažino visas atsakovės patirtas bylinėjimosi... 45. 10.... 46. Atsakovė SĮ „Šiaulių oro uostas“ atsiliepime apeliacinį skundą prašo... 47. 10.1.... 48. Gavus UAB „Rovaltra“ pretenziją ir patikrinus rotoriaus gamintojo Akpil... 49. 10.2.... 50. Nagrinėjamu atveju antroje vietoje likusi tiekėja UAB „Rovaltra“ iniciavo... 51. 10.3.... 52. Teisinio situacijos vertinimo nekeičia ieškovės nurodyta aplinkybė, kad jos... 53. 10.4.... 54. Nagrinėjamu atveju egzistavo visos sąlygos Pirkimo Nr. 1 procedūras... 55. 10.5.... 56. Apeliacinio skundo argumentas, kad atsakovė nesudarė konkurencingų sąlygų... 57. 10.6.... 58. Nors pirmosios instancijos teismo motyvai pateikti glausta forma, tačiau... 59. 10.7.... 60. Nepagrįstas apeliantės argumentas, kad pirmosios instancijos teismas rėmėsi... 61. 10.8.... 62. Siekdamas visapusiškai išnagrinėti bylą, pirmosios instancijos teismas... 63. 10.9.... 64. Ieškovė teismui ne tik pareiškė ieškinį, bet 2018 m. gruodžio 21 d.... 65. Teisėjų kolegija... 66. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 67. 11.... 68. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 69. 12.... 70. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018 m. spalio 10 d. paskelbtame viešajame... 71. 13.... 72. Ieškovė UAB „Biržų žemtiekimas“ 2018 m. lapkričio 22 d. pateikė... 73. 14.... 74. Ieškovė UAB „Biržų žemtiekimas“ pateikė ieškinį, kuriuo prašė: 1)... 75. 15.... 76. Nesutikdama su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu, ieškovė... 77. 16.... 78. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad ieškovė... 79. 17.... 80. VPĮ 37 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi nuo 2018 m. sausio 1 d. iki... 81. 18.... 82. Kasacinis teismas, aiškindamas pirkimo objektui keliamų reikalavimų... 83. 19.... 84. VPĮ 35 straipsnis reikalauja, jog pirkimo dokumentai būtų tikslūs,... 85. 20.... 86. Pirkimo sąlygų Priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ 3.5 papunktyje... 87. 21.... 88. Pagal VPĮ 45 straipsnio 3 dalį, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė... 89. 22.... 90. Iš bylos medžiagos matyti, kad, siekdama patikrinti ieškovės siūlomo... 91. 23.... 92. Pažymėtina, kad perkančiajai organizacijai su pasiūlymu teiktinų... 93. 24.... 94. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys, kad iš... 95. 25.... 96. Taip pat pastebėtina, kad perkančioji organizacija tiek 2018 m. lapkričio 13... 97. 26.... 98. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė atsakovės nustatytu terminu, t. y.... 99. 27.... 100. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2018 m. lapkričio 16 d. Pirkimo Nr. 1... 101. 28.... 102. Priešingai nei skundžiamame sprendime nurodė pirmosios instancijos teismas,... 103. 29.... 104. Taigi VPĮ yra įtvirtinti du pradėtų pirkimo procedūrų nutraukimo atvejai:... 105. 30.... 106. Vertinant Pirkimo Nr. 1 procedūrų nutraukimo teisėtumą, atkreiptinas... 107. 31.... 108. Bet kuriuo atveju pažymėtina, kad Pirkimo procedūrų nutraukimas dėl... 109. 32.... 110. Kaip minėta, oficiali perkančiosios organizacijos nurodyta Pirkimo Nr. 1... 111. 33.... 112. Nepasibaigus Pirkimo Nr. 1 (Pirkimas Nr. 403782) procedūroms, nebuvo pagrindo... 113. 34.... 114. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad Pirkimo Nr. 1 procedūros... 115. 35.... 116. Ieškovė apeliaciniame skunde tvirtina, kad pirmosios instancijos teismo... 117. 36.... 118. Teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir teisėtas (CPK 263 straipsnis). Šie... 119. 37.... 120. Teismo sprendimo motyvavimo svarbą yra pabrėžęs ir Europos Žmogaus Teisių... 121. 38.... 122. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329... 123. 39.... 124. Taigi, motyvų procesiniame sprendime teisingumas, išsamumas, pakankamumas yra... 125. 40.... 126. Teisėjų kolegija, išanalizavusi pirmosios instancijos teismo sprendimo... 127. 41.... 128. Apeliaciniame skunde taip pat teigiama, kad pirmosios instancijos teismas... 129. 42.... 130. Bylos duomenimis nustatyta, kad Pirkimas Nr. 403782 buvo paskelbtas 2018 m.... 131. 43.... 132. Pagal CPK 329 straipsnio 1 dalį procesinės teisės normų pažeidimas arba... 133. 44.... 134. Atsižvelgiant į tai, kad šis procesinės teisės normų pažeidimas gali... 135. 45.... 136. Vertinant minėto apeliacinio skundo argumento pagrįstumą, pastebėtina ir... 137. 46.... 138. Apeliantės teigimu, nusprendęs bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka,... 139. 47.... 140. CPK 4231 straipsnio 4 dalyje įtvirtina, kad viešųjų pirkimų bylos... 141. 48.... 142. Iš bylos medžiagos matyti, kad Šiaulių apygardos teismo 2018 m. gruodžio... 143. 49.... 144. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, apeliantės argumentas dėl... 145. 50.... 146. Nurodytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 147. 51.... 148. Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, panaikinus pirmosios instancijos teismo... 149. 52.... 150. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą ir į nurodytą teisinį... 151. 53.... 152. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovė bylą... 153. 54.... 154. Atsižvelgiant į tai, kad išlaidos advokato padėjėjo teisinei pagalbai... 155. 55.... 156. Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantė UAB „Biržų žemtiekimas“ bylą... 157. 56.... 158. Ieškovės UAB „Biržų žemtiekimas“ prašomos priteisti bylinėjimosi... 159. 57.... 160. Taigi iš viso ieškovei UAB „Biržų žemtiekimas“ iš atsakovės SĮ... 161. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 162. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. sausio 17 d. sprendimą panaikinti ir... 163. Panaikinti atsakovės savivaldybės įmonės „Šiaulių oro uostas“ 2018 m.... 164. Nutraukti atsakovės savivaldybės įmonės „Šiaulių oro uostas“ vykdomo... 165. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Biržų žemtiekimas“ (j....