Byla e2A-1140-381/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danguolės Martinavičienės ir Antano Rudzinsko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eurostrategija“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. birželio 25 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eurostrategija“ ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Rokiškio sūris“ dėl pirkėjo sprendimų panaikinimo ir veiksmų neteisėtumo, tretieji asmenys byloje – uždaroji akcinė bendrovė „Naujos idėjos“, uždaroji akcinė bendrovė „Grindinis“, uždaroji akcinė bendrovė „Viessmann“ ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Atsakovė akcinė bendrovė (toliau – AB) „Rokiškio sūris“ 2018 m. rugpjūčio 27 d. paskelbė viešąjį konkursą „Šilumos siurblio su šilumos perdavimo įranga įsigijimo, sumontavimo ir projektavimo darbų pirkimas“ (toliau – Pirkimas I), kuriame pasiūlymą pateikė ir ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Eurostrategija“. Tačiau, atmetusi visus pasiūlymus, pateiktus Pirkimui I, 2018 m. spalio 1 d. atsakovė paskelbė antrąjį viešąjį konkursą tuo pačiu pavadinimu – „Šilumos siurblio su šilumos perdavimo įranga įsigijimo, sumontavimo ir projektavimo darbų pirkimas“ (toliau – Pirkimas II), kurį vėliau taip pat nutraukė.

62.

7Ieškovė UAB „Eurostrategija“, nesutikdama su atsakovės AB „Rokiškio sūris“ sprendimais, kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą, pateiktą Pirkime I, pripažinti neteisėtais atsakovės 2018 m. spalio 4 d. rašte Nr. AEI – 11 „Dėl pirkimo konkurso paaiškinimų pateikimo“ pateiktus atsakymus į klausimus Nr. 4, 5, 7 (numeracija pagal atsakovės 2018 m. spalio 4 d. raštą Nr. AEI – 11; klausimai, į kuriuos atsakovė atsakė: „Šis reikalavimas yra suderintas pirkimo sąlygose ir dabar nėra galimybės išbraukti“), įpareigojant atsakovę išsamiai (prireikus – pakeičiant ir patikslinant 2018 m. spalio 1 d. paskelbto Pirkimas II sąlygas) atsakyti į visus ieškovės pateiktus klausimus ir pastabas, ir įpareigoti atsakovę apie visus Pirkimo II sąlygų paaiškinimus, pakeitimus ir patikslinimus viešai paskelbti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo (TAR, 2014 m. spalio 9 d., Nr. 2014-13940) patvirtintų Projektų administravimo taisyklių 458 ir 459 punktuose imperatyviai nustatyta tvarka, panaikinti atsakovės sprendimą nutraukti Pirkimą II.

83.

9Ieškovė nurodė, kad atsakovė AB „Rokiškio sūris“ (toliau – ir Pirkėja) vykdo ne viešuosius pirkimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – VPĮ), o viešuosius konkursus, kurių teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2014 m. spalio 9 d., Nr. 2014-13940) patvirtintos Projektų administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės), kurių 40 skirsnis „Pirkimų vykdymas“ nustato imperatyviuosius reikalavimus: „Pareiškėjo ir projekto vykdytojo, kuris nėra perkančioji organizacija, pirkimų reikalavimai“.

104.

11Ieškovė nurodė, kad 2018 m. rugsėjo 26 d. atsakovė nepagrįstai atmetė jos pasiūlymą Pirkime I, atmetimo priežastimis nurodydama tai, kad ieškovės atstovas, dalyvavęs Pirkimo I komisijos posėdyje, po vokų atplėšimo peržiūrėjo pateiktą pasiūlymą ir turėjo galimybę sukeisti lapus. Tokiu būdu, atsakovės vertinimu, ieškovė pažeidė Pirkimo I sąlygų 4.8 punktą (tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų; tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas bus atmesti). Ieškovės atstovas jokių veiksmų su pateiktu pasiūlymu po vokų atplėšimo neatliko, jokie lapai sukeisti nebuvo ir atsakovės komisijos protokole tokie pažeidimai neužfiksuoti. Tokios pasiūlymo atmetimo priežastys nurodytos tik todėl, kad Pirkimo I nugalėtoja turėjo būti skelbiama ieškovė, o ne atsakovės proteguojamas tiekėjas. Be to, Pirkimo I vokai buvo atplėšti 2018 m rugsėjo 7 d., tačiau tik po 20 dienų atsakovės komisija nustatė, kad ieškovė neva sukeitė pasiūlymo lapus.

125.

13Taip pat atsakovės nurodyta priežastis, kad visi pasiūlymai turėjo administracinių trūkumų, kai nebuvo pateikti visi prašomi dokumentai, arba duomenys nebuvo tikslūs, taip pat sugalvota, nes negali būti patikrinta ir įvertinta. Atsakovė nenurodžiusi, kokie konkrečiai administraciniai trūkumai buvo nustatyti bei atmetusi visus pasiūlymus, pateiktus Pirkimui I, 2018 m. spalio 1 d. paskelbė antrąjį viešąjį konkursą tuo pačiu pavadinimu – „Šilumos siurblio su šilumos perdavimo įranga įsigijimo, sumontavimo ir projektavimo darbų pirkimas“.

146.

15Pasiūlymo atmetimo priežastimis negali būti ir tai, kad Pirkimo I sąlygose ir Techninėje specifikacijoje buvo nurodytas skirtingas įgyvendinimo terminas (5 ir 7 mėn.), bei tai, kad Pirkimo I sąlygose nebuvo tikslaus reikalavimo pateikti detalią informaciją apie siūlomą įrangą, kad vertinimo metu būtų galima įvertinti jos atitikimą kriterijams, nes ieškovė pasiūlymą parengė tiksliai pagal Pirkimo I reikalavimus. Šie neatitikimai nėra susiję su ieškovės pasiūlymo vertinimu bei yra sąlygoti pačios atsakovės.

167.

17Nors atsakovė nurodė, kad vykdant Pirkimą I buvo pastebėtas labai didelis kainų skirtumas montavimo darbų vertei, tačiau viešieji konkursai ir rengiami tam, kad būtų kainų konkurencija. Ieškovės vertinimu, Pirkimo I sąlygos buvo pakankamos tiek tam, kad tiekėjai galėtų parengti ir pateikti pasiūlymus, o atsakovė – pasiūlymus tinkamai įvertintų ir išrinktų laimėtoją.

188.

19Atsakovė, vykdydama Pirkimą II, taip pat pažeidė Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, patvirtintų Projektų administravimo taisyklių 457, 458, 459 punktuose įtvirtintus reikalavimus bei savo parengtų Pirkimo II sąlygų 5.1 punkto (pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas) nuostatas. Ieškovė 2018 m. spalio 3 d. raštu prašė atsakovės paaiškinti ir patikslinti kai kurias Pirkimo II sąlygas. Atsakovė 2018 m. spalio 4 d. raštu atsakė į dalį klausimų ir paaiškino bei patikslino dalį Pirkimo II dokumentų, t. y. iš esmės patikslino Pirkimo II Techninės specifikacijos Nr. 2 reikalavimą, nurodydama, jog vietoje Pirkimo II dokumentuose nurodytos šilumos kiekio per metus reikšmės MW turi būti Mwh.

209.

21Tuo tarpu atsakovės atsakyme į antrą klausimą (dėl reikalavimų naudingumo koeficientui (COP)) galima įžvelgti neskaidrumą ir nesąžiningumą. Atsakovė nurodė, kad: „Papildomai nurodyta temperatūra, prie kurios turi būti užtikrintas COP efektyvumas, yra papildoma informacija, kurios prašė pasiūlymus teikiančios organizacijos“, t. y. svarbi papildoma informacija sąlygose atsirado iš „<...> pasiūlymus teikiančios organizacijos“, nors apie jokių kitų „pasiūlymus teikiančių organizacijų“ paklausimus nei Pirkime I, nei Pirkime II viešai nebuvo skelbiama. Tokiu būdu atsakovė pažeidė tiek Taisyklių 458 – 459 punktus, tiek Pirkimo II sąlygų reikalavimus, t. y. atsakiusi į dalį klausimų ir pastabų, jų viešai interneto svetainėje nepaskelbė.

2210.

23Atsakovės atsakymas į ketvirtą klausimą dėl reikalavimo šaltinio srautui („ne mažiau kaip 290 m3/h“) panaikinimo, kad: „Šis reikalavimas yra suderintas pirkimo sąlygose ir dabar nėra galimybės išbraukti“, netinkamas, nes neaišku su kuo konkrečiai atsakovė derino sąlygas. Prašomas panaikinti reikalavimas yra diskriminacinis ir neteisėtas ir turi būti išbrauktas iš Pirkimo sąlygų. Analogiškai atsakovė atsakė ir į prašymą sunorminti, ieškovės nuomone, nelogišką ir neteisėtą „atvirkštinį“ reikalavimą dėl šaltinio galios (Techninės specifikacijos 1.10 punktas) bei į klausimą dėl vandens srauto (ne mažiau kaip 80 m3/h, Techninės specifikacijos Nr. 2.7) nepagrįsto ir perteklinio reikalavimo.

2411.

25Ieškovei pakartotinai 2018 m. spalio 4 d. kreipusis į atsakovę dėl papildomų Pirkimo II sąlygų paaiškinimų, į šį raštą atsakovė atsakė trumpai: „Gavome, bet neatsakinėsime. Ačiū“. Toks atsakymas patvirtina atsakovės nesiskaitymą su ieškovės teisėtais reikalavimais ir yra negalimas, nes Pirkimas II vykdomas Europos Sąjungos paramos lėšomis. Atsakovė proteguoja konkrečią įmonę, todėl pirkimas pažeidžia skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principus bei imperatyvius Pirkimo II sąlygų 5.1 ir 5.2 punktų reikalavimus išsamiai ir motyvuotai atsakyti į paklausimus dėl Pirkimo II sąlygų.

2612.

27Teisiniu požiūriu atsakovė nepriėmė atskiro sprendimo nutraukti Pirkimą I, tačiau iš 2018 m. rugsėjo 26 d. rašto formuluotės, jog pirkimų komisija „priėmė sprendimą atmesti visus pasiūlymus ir skelbti pirkimą iš naujo“, akivaizdu, kad sprendimo skelbti pirkimą iš naujo motyvu yra tai, jog atsakovė atmetė visus pasiūlymus. Pripažinus neteisėtu pirkėjos sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą, de jure atsiras Pirkimo I sąlygas atitinkantis pasiūlymas, tuo pačiu Pirkimo I procedūros galės (turės) būti grąžintos į iki pažeidimo buvusią padėtį – į Pirkimo I pasiūlymų vertinimo stadiją.

2813.

29Atsakovė be jokio pagrindo nutraukė Pirkimą II ir akivaizdžiai proteguoja trečiąjį asmenį UAB „Naujos idėjos“, kuris dalyvavo rengiant paraišką europinėms lėšoms gauti, o būdamas laimėtoju, neginčija Pirkimo I ir Pirkimo II nutraukimo.

3014.

31Atsakovė AB „Rokiškio sūris“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė paaiškino, kad paraiškos dalyvauti konkurse „Šilumos siurblio su šilumos perdavimo įrangos įsigijimo, sumontavimo ir projektavimo darbų pirkimas“ buvo gautos iš UAB „Naujos idėjos“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties su Calefa Oy pagrindu, UAB „Grindinis“, UAB „Viessmann“ ir UAB „Eurostrategija“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties su UAB „Baltic Master“ pagrindu. UAB „Eurostrategija“ voką su pasiūlymu, prieš komisijos posėdžio pradžią, pateikė jos atstovas E. B., kuris dalyvavo posėdyje žiūrovo teise. Komisijos nariams atplėšus vokus ir pradėjus skelbti UAB „Naujos idėjos“ pasiūlymo kainą, UAB „Eurostrategija“ atstovas paprašė komisijos pirmininko grąžinti jam jo pateiktą pasiūlymą su prie jo esančiais dokumentais. Komisijos pirmininkas grąžino UAB „Eurostrategija“ atstovui pateiktą pasiūlymą su atplėštu voku ir paskelbė antrame pasiūlyme nurodytą sumą. Tuo metu UAB „Eurostrategija“ atstovas paimtus dokumentus paskleidė ir „keitinėjo“ lapus. Kadangi UAB „Eurostrategija“ pasiūlymas buvo trečias, atėjus jo paskelbimo laikui, UAB „Eurostrategija“ atstovas padavė komisijos pirmininkui pasiūlymą su priedais. Komisijos nariai pastebėjo, kad tik atplėšus voką jame buvo pasiūlymas su kita suma nei pasiūlymas, kurį su dokumentais ir atplėštu voku komisijai grąžino tiekėjos atstovas. Komisijos pirmininkui atsisakius priimti pakeistą pasiūlymą, E. B. ėmė ieškoti tarp jo turimų pasiūlymo pirmo lapo kelių egzempliorių su įvairiomis sumomis pirmojo pasiūlymo lapo, kuris buvo rastas atplėšus voką, ir padavė lapą kuriame buvo nurodyta 965 580 Eur suma. Būtent šią sumą komisija įrašė į protokolą, protokolo pastabose pažymėdama įvykusio incidento aplinkybes.

3215.

33AB „Rokiškio sūris“ pirkimo komisija 2018 m. rugsėjo 20 d. posėdyje, susipažinusi su konkursui pateiktas pasiūlymais, nusprendė atmesti visus pateiktus pasiūlymus ir skelbti naują pirkimą, nes, pirma, UAB „Eurostrategija“ atstovas, dalyvavęs pirkimų komisijos posėdyje po vokų atplėšimo peržiūrėjo pateiktą pasiūlymą ir turėjo galimybę sukeisti lapus, todėl pažeidė Pirkimo I sąlygų 4.8 punktą ir galėjo sudaryti galimybę šiam pasiūlymui turėti geresnes sąlygas prieš kitus pasiūlymų teikėjus. Antra, visi pasiūlymai turėjo administracinių trūkumų, kai nebuvo pateikti visi prašomi dokumentai arba duomenys buvo netikslūs: UAB „Naujos idėjos“ nepateikė finansinių ataskaitų rinkinio už trejus finansinius metus, partnerio deklaracijos apie tai, kad įmonė nėra bankrutavusi, likviduojama, su kreditoriais sudariusi taikos sutartį, sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklos; UAB „Grindinis“ nepateikė pasirašytos jungtinės veiklos sutarties su UAB „Viessmann“, finansinių ataskaitų rinkinio už trejus finansinius metus, taip pat pasirašytų, įvykdytų ir vykdomų sutarčių sąrašo; UAB „Eurostrategija“ nepateikė valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Registrų centras“ išduotos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinės pažymos, nenurodė pasiūlymo galiojimo termino, nepateikė informacijos apie siūlomą sprendimą ir techninius parametrus. Trečia, Pirkimo sąlygose ir Techninėje specifikacijoje buvo nurodytas skirtingas įgyvendinimo terminas (5 ir 7 mėn.). Ketvirta, Pirkimo sąlygose nebuvo tikslaus reikalavimo pateikti detalią informaciją apie siūlomą įrangą, kad vertinimo metu būtų galima įvertinti jos atitikimą kriterijams.

3416.

35Atsakydama į ieškovės argumentus dėl Pirkimo II neteisėtumo, atsakovė nurodė, kad visos Pirkimo sąlygos derinamos su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, todėl atsakovė pakeisti sąlygų negalėjo.

3617.

37Taip pat atsakovė nesutiko, kad ji privalėjo atsakymus, duotus į ieškovės paklausimus, paskelbti svetainėje www.esinvesticijos.lt. Ieškovei buvo pateikti paaiškinimai apie simbolių ir specifinių žodžių reikšmę, todėl Taisyklių 459 punktas nebuvo taikomas.

3818.

39Atsakovė taip pat nurodė, kad 2018 m. spalio 22 d. informavo ieškovę apie tai, kad jos pasiūlymas, pateiktas Pirkime II, atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų 3.1.2.2 punkto reikalavimo – nepateikta informacija apie vieno ieškovės iš partnerių per tris pastaruosius metus vykdytą bent vieną projektą, kai įdiegiama didesnės nei 1MW galios šilumos siurblio jėgainė. Nors ieškovė nurodė, kad tokius darbus atliko UAB „Philip Morris Lietuva“, tačiau šios bendrovės kontaktinis asmuo informavo, kad UAB „Philip Morris Lietuva“ buvo įdiegtas 100 kw galingumo šilumos siurblys ir kad tiekėjas bei montuotojas buvo trečia įmonė, o ne UAB „Baltic Master“ ar UAB „Eurostrategija“. Atsakovei visus Pirkimo II dokumentus pateikus VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – Agentūra), ši pateiktus dokumentus pripažino nepakankamais, rekomenduodama grįžti į kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimą ir vadovaujantis Pirkimo sąlygų 6.3 ir 6.4 punktais, paprašius tiekėjų patikslinti pasiūlymus bei pateikti trūkstamus kvalifikacijos dokumentus, įvertinti pasiūlymus iš naujo.

4019.

41Atsakovės Pirkimų komisija, atsižvelgdama į Agentūros rekomendacijas, pareikalavo iš ieškovės papildomų dokumentų ir paaiškinimų, t. y. sutarties tarp UAB „Philip Morris Lietuva“ ir UAB ,,Baltic Master“ dėl šilumos jėgainės įrengimo, galutinio darbų priėmimo akto, patvirtinančio sėkmingą darbų užbaigimą, techninę informaciją apie sumontuotą šilumos siurblio jėgainę ir jos techninius parametrus. Ieškovė 2019 m. sausio 18 d. pateikė pranešimą Nr. 1, tačiau prašomų dokumentų nepateikė. Dėl šių priežasčių ieškovės pasiūlymas buvo atmestas, o 2019 m. kovo 7 d. Pirkimo komisija nusprendė nutraukti Pirkimą II, nurodydama, kad reikalinga pakeisti Techninės specifikacijos 3 dalies 1.2 ir 1.9 punktus. Atsižvelgdama į tai, kad projekto įgyvendinimo terminas baigiasi 2019 m. balandžio 9 d., atsakovė nutarė kreiptis į VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą dėl projekto įgyvendinimo termino pratęsimo.

4220.

43Teismui pateiktame dublike ieškovė papildomai nurodė, kad Taisyklės nenumato išankstinio Pirkimo sąlygų derinimo su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, nes Agentūra atsakinga už Pirkimams skiriamų lėšų skaidraus ir teisėto panaudojimo kontrolę. Pirkimo sąlygų derinimas su Agentūra nepanaikina skundžiamų atsakovės sprendimų neteisėtumo.

4421.

45Trečiasis asmuo UAB „Naujos idėjos“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti bei nurodė, kad atsakovė 2018 m rugsėjo 20 d. sprendimu atmetė visus Pirkime I pateiktus pasiūlymus ir nutarė skelbti naują pirkimą. Šį sprendimą atsakovė motyvavo tuo, kad galimai ieškovė komisijos posėdyje pakeitė savo pasiūlymą ir todėl tolesnis pasiūlymų vertinimas gali būti neobjektyvus, bei tuo, kad pastebėti Pirkimo I sąlygų trūkumai, kuriuos būtina ištaisyti. Toks atsakovės sprendimas pagrįstas, nes konkursas yra iš esmės ydingas ir tęsti pasiūlymų vertinimo procedūros nebuvo prasmės, todėl atsakovė pagrįstai pasinaudojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.948 straipsnio 1 dalyje ir Pirkimo I konkurso sąlygų 11.2. punkte numatyta diskrecija atšaukti konkursą (nutraukti pirkimo procedūras).

4622.

47Ieškovė neprašo atlyginti jai nuostolius dėl jos pasiūlymo Pirkimo I konkurse atmetimo, bet prašo grąžinti ją į Pirkimo I konkurso pasiūlymų vertinimo stadiją. Kadangi kiti tiekėjai sprendimo atmesti jų pasiūlymus ir skelbti naują konkursą neskundė, todėl teismui patenkinus ieškovės reikalavimą, ieškovė liktų vienintelė Pirkimo I dalyvė, kurios pasiūlymas turėtų būti vertinamas nesant kitų pasiūlymų, t. y. būtų sudarytos sąlygos ieškovei laimėti Pirkimą I, o tai prieštarauja suformuotai teismų praktikai. Be to, ieškovė, prašydama grąžinti ją į pasibaigusį Pirkimą I, neginčija atsakovės sprendimo dalies, kuria Pirkimas I buvo atšauktas. Naujo konkurso paskelbimas nepažeidžia lygiateisiškumo principo, nes visi Pirkimo I dalyviai, o taip pat ir ieškovė, galėjo toliau varžytis ir varžėsi naujame konkurse.

4823.

49Ieškovės reikalavimas pripažinti neteisėtais atsakovės atsakymus į ieškovės užduotus klausimus negali būti tenkinamas, nes nesukuria jai jokių teisių ar pareigų ir negali pažeisti jos teisių. Atsakovės atsakymų netinkamumu galėtų būti motyvuojamas ieškovės reikalavimas atlyginti jai nuostolius, patirtus dėl nepagrįsto jos nepripažinimo Pirkimo II konkurso laimėtoja. Tačiau tokio reikalavimo ieškovė nepareiškė. Ieškovės reikalavimas įpareigoti atsakovę išsamiai atsakyti į visus pateiktus klausimus ir pastabas dėl Pirkimas II sąlygų, pakeisti ar patikslinti Pirkimo II sąlygas negali būti tenkinamas, nes kuomet vertinami Pirkimo II pasiūlymai, Pirkimo sąlygų 5.1 ir 5.2. punktai draudžia duoti paaiškinimus dėl Pirkimo sąlygų. Pirkimo sąlygų patikslinimai yra galimi tik ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Kadangi nagrinėjant šią bylą pasiūlymai jau yra pateikti, atsakovė negali būti įpareigojama aiškinti šio Pirkimo II sąlygų.

5024.

51Nėra pagrindo tenkinti ir ieškovės reikalavimo įpareigoti atsakovę apie visus viešojo konkurso sąlygų paaiškinimus, pakeitimus ir patikslinimus paskelbti viešai nes, Pirkimo II sąlygų 5.1. punktas numato, kad pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams ir nenumato paaiškinimų viešo paskelbimo. Be to, Pirkimo II sąlygos nebuvo keičiamos, todėl atsakovė neturi pareigos viešai skelbti nesamus pakeitimus.

5225.

53Atsakovės Pirkimo komisija 2019 m. kovo 7 d. sprendimą nutraukti Pirkimą II motyvavo tuo, kad baigiasi projekto įgyvendinimo terminas, kad būtina keisti Pirkimo II sąlygas bei Techninę specifikaciją, kad tikslinga prie Pirkimų sąlygų pateikti tipinę pirkimo sutartį. Atsakovė sprendimą nutraukti Pirkimą II ir skelbti naują pirkimą priėmė siekdama atlikti skaidrias ir niekam, taip pat ir ieškovei, abejonių nekeliančias pirkimo procedūras. Pakeisti pirkimo sąlygas naujomis galima tik nutraukus Pirkimą II, todėl atsakovė pagrįstai ir tinkamai pasinaudojo CK 6.948 straipsnio 1 dalyje numatyta diskrecija atšaukti konkursą (nutraukti pirkimo procedūras). Pirkimo II konkurso sąlygų 11.2 punkte numatyta, kad pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pirkimo sąlygų trūkumai paaiškėjo nagrinėjant bylą, todėl atsakovė priėmė pagrįstą sprendimą.

54II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5526.

56Panevėžio apygardos teismas 2019 m. birželio 25 d. sprendimu ieškinį atmetė.

57Dėl Pirkimo I

5827.

59Teismas nustatė, kad pasibaigus pasiūlymų atsakovės paskelbtame Pirkime I pateikimo laikui, atsakovės Pirkimo komisija 2018 m. rugsėjo 7 d. protokole Nr. 1 užfiksavo visų dalyvavusių Konkurse tiekėjų pasiūlymuose nurodytas kainas bei įrašė pastabą, kad ieškovės atstovas po pasiūlymo pateikimo vėl buvo paėmęs pasiūlymą ir „kilnojo skirtingus lapus“. Šią aplinkybę teismo posėdyje patvirtinę komisijos nariai, liudytojai K. G. ir A. V., nurodė, kad ieškovės atstovas pakeitė pateikto pasiūlymo pirmą lapą, nes pirmą kartą pateiktame pasiūlyme, kai atidarė voką, kaina buvo kita. Abu liudytojai pripažino, kad toks tiekėjo atstovo elgesys juos labai sutrikdė, tačiau pasitarę nepašalino tiekėjo iš Pirkimo I ir įrašė į protokolą jo pasiūlymą su kaina, nurodyta naujai pateiktame pirmame lape. Pirkimo I komisija 2018 m. rugsėjo 20 d. posėdyje, susipažinusi su visų dalyvių pasiūlymais, nusprendė Pirkimą I nutraukti ir skelbti iš naujo, patikslinus pirkimo sąlygas. Šis sprendimas įrašytas protokole Nr. 2.

6028.

61Teismo vertinimu, ieškovės argumentas, kad atsakovė nepriėmė sprendimo nutraukti Pirkimą I, prieštarauja byloje nustatytai faktinei aplinkybei, o būtent, Pirkimo I komisijos 2018 m. rugsėjo 20 d. protokole Nr. 2 priimtam sprendimui nutraukti Pirkimą I ir skelbti jį iš naujo, patikslinus pirkimo sąlygas. Kadangi ieškovė šio sprendimo neginčija, teismas sprendė, kad nėra teisinio pagrindo panaikinti atsakovės 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimo atmesti UAB „Eurostrategija“ pasiūlymą.

62Dėl Pirkimo II

6329.

64Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju atsakovė AB „Rokiškio sūris“ nėra perkančioji organizacija VPĮ prasme. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų, numatant įsigyti šilumos siurblį (vanduo-vanduo tipo) su šilumos perdavimo įranga, sumontavimo ir projektavimo darbus iš bendrai finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos ir Lietuvos Respublikos lėšų ir tai leidžia daryti išvadą, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilo iš CK 6.947 – 6.952 straipsniuose reglamentuojamų viešo konkurso santykių. Tuo tarpu ieškovės nurodytos Taisyklių nuostatos nereguliuoja teisinių santykių, susiklosčiusių tarp viešo konkurso dalyvio ir viešo konkurso organizatoriaus. Šiuos santykius, teismo vertinimu, reguliuoja civilinės teisės normos, t. y. CK 6.947-6.952 straipsniai.

6530.

66Teismas nurodė, kad įstatyme (CK 6.948 straipsnio 1-3 dalys) bei Konkurso sąlygų 11.2 punkte nustatyta pirkėjo teisė nutraukti pirkimo procedūras bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Teismas, įvertinęs šalių argumentus dėl reikalavimo panaikinti atsakovės sprendimą nutraukti Pirkimo II bei esamą teisinį reglamentavimą, ieškovės reikalavimą atmetė kaip nepagrįstą.

6731.

68Teismo vertinimu, bylos duomenys patvirtina, kad AB „Rokiškio sūris“ (užsakovas) ir UAB „Sophus projektai“ (vykdytojas) 2018 m. gegužės 14 d. sudarė „Projekto konsultavimo projekto administravimo klausimais paslaugų teikimo sutartį Nr. 001/18/003“ (toliau – Sutartis). Sutarties šalys nurodė tokius sutarties uždavinius: „<...> užtikrinti, kad projekto įgyvendinimas atitiktų įgyvendinimo sutartyje numatytus reikalavimus projekto įgyvendinimui; užtikrinti projekto dokumentacijos pagal viešosios įstaigos Lietuvos versto plėtros agentūra reikalavimus rengimą ir tvarkymą; užtikrinti projekto metu numatomų vykdyti pirkimų konkursinės dokumentacijos parengimą“. Sutarties vykdytojas įsipareigojo suteikti Sutarties 2.3 punkte numatytas paslaugas ir konsultuoti užsakovą Sutarties 2.4 punkte nurodytais klausimais, o užsakovas įsipareigojo atsiskaityti su vykdytoju už suteiktas paslaugas (sutarties 2 skirsnis). UAB „Naujos idėjos“ nėra šios Sutarties šalis ir duomenų, kad trečiasis asmuo dalyvavo rengiant paraišką, byloje nepateikta. Atsakovės priimti sprendimai ir Pirkimų I ir II nutraukimas taip pat neįrodo kokio nors ypatingo palankumo trečiajam asmeniui. Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad Pirkimo II sąlygos turėjo spragų, todėl jas buvo būtina keisti. Tuo tarpu pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui pakeisti Pirkimo II sąlygų, nenutraukus pirkimo, nėra galimybės.

6932.

70Teismas sutiko su ieškovės argumentais dėl netinkamo atsakovės Pirkimo II komisijos nario atsakymo ieškovei į pakartotinį paklausimą, kad į paklausimą neatsakinės. Nežiūrint į ieškovės dažnus paklausimus, toks atsakymas, vykdant viešą konkursą, negali būti toleruojamas. Tačiau ieškovės elgesys, reikalaujant paaiškinti „nesuprantamas“ Pirkimo II sąlygas, kelia tam tikrų abejonių dėl paaiškinimų būtinybės. Ieškovė dalyvavo ir Pirkime I, ir Pirkime II. Pirkimo II sąlygos, kurias ieškovė prašė paaiškinti, analogiškos sąlygoms, skelbiant pirmąjį Pirkimą, tačiau ieškovė neprašė jų paaiškinti.

7133.

72Teismas nesutiko su ieškovės argumentais, kad jos pasiūlymai keisti konkurso sąlygas buvo teisingi. Lyginant pateiktas Pirkimų (I ir II) sąlygas matyti, kad Techniniai ir kokybiniai reikalavimai įrangai ir įrenginiams, nurodyti 1.2, 1.9, 1.10, 1.12, 1.16, 2.5, 2.7, 2.8, 2.12 punktuose, nepakeisti. Taip pat nepakito ir 3.1.2.2 ir 3.1.2.4 punktuose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai.

7334.

74Teismas nustatė, kad Taisyklių 459 punkte įtvirtinta: „Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai prekių tiekėjui (-ams), paslaugų teikėjui (-ams) ar rangovui (-ams) (toliau kartu šiame Taisyklių skirsnyje – tiekėjai) teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), neperkančioji organizacija Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime“. Nagrinėjamu atveju, ieškovei pateikti paaiškinimai nepakeitė ir nepatikslino Pirkimo II sąlygų ar kvalifikacinių reikalavimų, taip pat nepakeitė pasiūlymams parengti reikalingos informacijos, todėl atsakovė neturėjo ieškovei pateiktų atsakymų paskelbti viešai interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

7535.

76Be to, ieškovės reikalavimas įpareigoti atsakovę išsamiai atsakyti į visus ieškovės pateiktus klausimus ir pastabas dėl Pirkimo II sąlygų, pakeisti ar patikslinti Pirkimo II sąlygas negali būti tenkinamas, nes, kaip jau minėta, Pirkimas II yra nutrauktas. Pirkimo II sąlygų 11.2 punkte numatyta atsakovės teisė nutraukti pirkimo procedūras bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Teismo vertinimu, naikinti atsakovės sprendimą nutraukti Pirkimą II nėra jokio pagrindo.

77III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7836.

79Ieškovė UAB „Eurostrategija“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2019 m. birželio 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį ir patikslintą ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas identiškais ieškinyje bei patikslintame ieškinyje išdėstytais argumentais bei aplinkybėmis, be to papildomai apeliantė nurodė tokius argumentus:

8035.1.

81Panevėžio apygardos teismas netinkamai vertino bylos faktines aplinkybes ir neįvertino atsakovės atstovų ir liudytojų (K. G. ir A. V.) per teismo posėdį pateikto pripažinimo, jog didžiąją dalį Pirkimo I ir Pirkimo II dokumentų ir netgi paraišką, skirtą europinės paramos lėšų gavimui, rengė trečiasis asmuo, kurį neteisėtai proteguoja atsakovė ir kuris neteisėtai atsakovo „prastumtas“ Pirkimų laimėtoju – UAB „Naujos idėjos“. Šios svarbiausios aplinkybės teismas visiškai nevertino ir tuo pačiu nukrypo nuo naujausios ir aktualiausios Lietuvos apeliacinio teismo praktikos.

8235.2.

83Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime visiškai nepaisė ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodytų teisinių ir faktinių aplinkybių, todėl priėmė nepagrįstą ir naikintiną sprendimą.

8435.3.

85Panevėžio apygardos teismas nukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo naujausios ir aktualiausios praktikos – Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. kovo 28 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2A-695-302/2019 ratio decidendi.

862.

87Atsakovė AB „Rokiškio sūris“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašė teismo jo netenkinti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti galioti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tais pačiais atsiliepimuose į ieškinį bei patikslintą ieškinį išdėstytais argumentais bei skundžiamame sprendime išdėstytomis aplinkybėmis. Atsakovė papildomai nurodė tokius argumentus:

8836.1.

89Liudytojas K. G. teisme paaiškino, jog tam, kad įsitikinti, ar yra techninės galimybės įgyvendinti AB „Rokiškio sūris“ sumanymą panaudoti gamybos proceso pabaigoje likusį šilumos kiekį, jis buvo nuvykęs į UAB „Naujos idėjos“, tačiau trečiasis asmuo nedalyvavo rengiant paraišką europinės paramos lėšų gavimui.

9036.2.

91Apeliantės nurodytame Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. kovo 28 d. sprendime civilinėje byloje Nr. e2A-695-302/2019 analizuojama tik VPĮ nuostatų taikymas, kai pirkimai vykdomi valstybės ir savivaldybės lėšomis.

9236.3.

93Panevėžio apygardos teismo sprendimas priimtas visapusiškai išnagrinėjus bylos duomenis, teisingai pritaikius teismų praktiką bei teisės normas, reglamentuojančias viešojo konkurso vykdymą.

941.

95Trečiasis asmuo UAB „Naujos idėjos“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas iš esmės grindžiamas atsiliepimuose į ieškinį bei patikslintą ieškinį išdėstytais argumentais bei pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis. Trečiasis asmuo papildomai nurodė tokius argumentus:

9638.1.

97Lietuvos apeliacinio teismo byloje Nr. e2A-695-302/2019 buvo nagrinėjamas pirkimo procedūrų, vykdomų pagal VPĮ, nutraukimo teisėtumas. Atsakovė nėra perkančioji organizacija VPĮ prasme, nagrinėjamoje byloje ginčas kilo iš CK 6.947 – 6.952 straipsniuose reglamentuojamų viešo konkurso sandorių. Taigi, ieškovės apeliaciniame skunde nurodyta nutartis šiai civilinei bylai nėra aktuali ir pirmosios instancijos teismas neprivalėjo į ją atsižvelgti.

9838.2.

99Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnyje įtvirtinta įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisykle, pareiga įrodyti, kad atsakovės sprendimą nutraukti Pirkimo II procedūras lėmė tariamas siekis proteguoti trečiąjį asmenį UAB „Naujos idėjos“, tenka ieškovei, tačiau ji į bylą nepateikė jokių šį teiginį patvirtinančių įrodymų.

10038.3.

101Ieškovė subjektyviai, nesąžiningai, sau naudingu būdu interpretuoja liudytojų parodymus. Posėdžio metu apklausiamas K. G. pripažino, kad dar 2017 m., prieš rengiant paraišką Agentūrai, atsakovė konsultavosi su UAB „Naujos idėjos“ dėl įrenginių techninių savybių. Tačiau, atsakydamas į teisėjos klausimą „kas parengė paraišką Agentūrai?“, K. G. nurodė – UAB „Sophus projektai“. Posėdžio metu apklausiamas A. V. apskritai negalėjo atsakyti į klausimą kas parengė paraišką Agentūrai. Taigi, priešingai, nei teigiama apeliaciniame skunde, liudytojai nepatvirtino ieškovės prielaidos, jog UAB „Naujos idėjos“ rengtų Pirkimo I ar Pirkimo II dokumentus ar paraišką, skirtą europinės paramos lėšų gavimui. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad Pirkimo I ir Pirkimo II dokumentus ir paraišką, skirtą europinės paramos lėšų gavimui, rengė atsakovės pasamdyta konsultacinė įmonė UAB „Sophus projektai“.

1022.

103Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktame prašyme dėl papildomų įrodymų prijungimo, ieškovė prašė prijungti naujus įrodymus – jos 2019 m. rugpjūčio 22 d. kreipimąsi į Agentūrą, Agentūros 2019 m. rugsėjo 9 d. elektroninį laišką bei atsakymą į ieškovės paklausimą, kuriuos ieškovė gavo tik 2019 m. rugsėjo 9 d., bei nurodė:

10439.1.

1052019 m. rugsėjo 9 d. rašte Agentūra nurodė, kad jos žiniomis yra sudaryta Pirkimo sutartis. Nors atsakovė ir Agentūra atsisakė suteikti apeliantei informaciją su kuo, kokiomis sąlygomis ir kokiomis aplinkybėmis yra sudaryta Pirkimo sutartis, tačiau yra pagrindas konstatuoti, kad Pirkimo sutartį atsakovė sudarė būtent su savo ilgamečiu partneriu ir favoritu – bylos trečiuoju asmeniu UAB „Naujos idėjos“. Išreikalavus Pirkimo sutartį, t. y. pasitvirtinus šiai aplinkybei, bus pagrindas ir teisinis poreikis pakeisti UAB „Naujos idėjos“ procesinį statusą iš trečiojo asmens į atsakovo statusą bei pripažinti Pirkimo sutartį niekine ir negaliojančia ab initio.

10639.2.

107Atsakovės pripažintas faktas, jog jos atsakingas darbuotojas ir Pirkimo komisijos narys buvo betarpiškai tiesiogiai nuvykęs į UAB „Naujos idėjos“ ir abu pastarieji subjektai tarpusavyje derino Pirkimo sąlygas („technines galimybes“) absoliučiai akivaizdžiai įrodo Pirkimo neskaidrumą, neteisėtumą, neteisėtą konkretaus tiekėjo protegavimą, apeliantės diskriminavimą ir siekį neteisėtais būdais pašalinti ją iš Pirkimo procedūrų, o tuo pačiu ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų nusikalstamai neskaidrų panaudojimą.

108Teisėjų kolegija

konstatuoja:

109IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

1101.

111Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta.

112Dėl faktinių bylos aplinkybių ir apeliacijos ribų

1132.

114Bylos duomenimis AB „Rokiškio sūris“, įgyvendindama projektą „AB „Rokiškio sūris“ naudojamų energijos gamybos šaltinių optimizavimas“ (toliau – Projektas), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, 2018 m. rugpjūčio 27 d. paskelbė konkursą „Šilumos siurblio (vanduo-vanduo tipo) su šilumos perdavimo įranga įsigijimo, sumontavimo ir projektavimo darbų pirkimas“ (Pirkimas I). Pirkime I pasiūlymus pateikė UAB „Naujos idėjos“, veikianti jungtinės veiklos sutarties su Calefa Oy pagrindu, UAB „Grindinis“ su UAB „Viessmann“ bei UAB „Eurostrategija“, veikianti jungtinės veiklos sutarties su UAB „Baltic Master“ pagrindu. Pirkėja AB „Rokiškio sūris“, atsižvelgdama į 2018 m. rugsėjo 7 d. Pirkimo I komisijos posėdžio metu vokų su pasiūlymais, kuriuose buvo nurodytos pasiūlymo kainos, atplėšimo procedūros metu įvykusią aplinkybę, jog UAB „Eurostrategija“ atstovas, dalyvavęs posėdyje, po vokų atplėšimo dar peržiūrėjo savo pateiktą pasiūlymą ir tokiu būdu turėjo galimybę sukeisti lapus, į tai, jog įvertinus visus pateiktus pasiūlymus buvo nustatyta, jog pastarieji turi administracinių trūkumų (nebuvo pateikti visi prašomi dokumentai arba pateikti dokumentai buvo netikslūs) ir dėl to buvo atmesti, taip pat dėl Pirkimo I sąlygose esančių neatitikimų ir trūkumų (Pirkimo I sąlygose ir Techninėje specifikacijoje nurodytas skirtingas projekto įgyvendinimo terminas, nėra tikslaus reikalavimo pateikti detalią informaciją apie siūlomą įrangą), nusprendė skelbti naują pirkimą. Apie šį pirkėjos sprendimą tiekėjai buvo informuoti 2018 m. rugsėjo 26 d. pranešimu „Dėl pirkimo konkurso paaiškinimų pateikimo“. 2018 m. spalio 1 d. atsakovei paskelbus Pirkimą II, pasiūlymus jame pateikė tie patys tiekėjai. 2018 m. spalio 3 d. UAB „Eurostrategija“ raštu kreipėsi į Pirkėją su prašymu paaiškinti ir patikslinti Pirkimo II dokumentus. Atsakovei 2018 m. spalio 4 d. raštu atsakius į dalį ieškovės klausimų, ieškovė tą pačią dieną pakartotinai kreipėsi į Pirkėją su prašymu atsakyti į likusius klausimus bei patikslinimus. Byloje esantis 2018 m. spalio 5 d. elektroninis laiškas patvirtina, kad atsakovė, patvirtinusi pakartotinio ieškovės prašymo gavimą, nurodė į jį neatsakinėsianti. Iš byloje esančio AB „Rokiškio sūris“ 2019 m. sausio 23 d. Pirkimo II komisijos protokolo nustatyta, kad Pirkimo II laimėtoju pripažintas UAB „Naujos idėjos“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties su Calefa Oy pagrindu, pasiūlymas, tačiau VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai nepritarus šiam atsakovės sprendimui, atsakovė tolesnes Pirkimo II procedūras nutraukė.

1153.

116UAB „Eurostrategija“, nesutikdama su Pirkėjos sprendimais, kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą, prašydama panaikinti 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą, pateiktą Pirkime I, pripažinti neteisėtais atsakovės 2018 m. spalio 4 d. rašte pateiktus atsakymus į klausimus Nr. 4, 5, 7, įpareigojant atsakovę išsamiai (prireikus – pakeičiant ir patikslinant 2018 m. spalio 1 d. paskelbto Pirkimas II sąlygas) atsakyti į visus ieškovės pateiktus klausimus ir pastabas ir įpareigoti atsakovę apie visus Pirkimo II sąlygų paaiškinimus, pakeitimus ir patikslinimus paskelbti viešai bei panaikinti atsakovės sprendimą nutraukti Pirkimą II. Ieškovė tvirtina, kad nebuvo jokio pagrindo atmesti jos Pirkime I pateiktą pasiūlymą, o Pirkėjos nurodytos aplinkybės dėl ieškovės tariamai sukeistų pasiūlymo lapų yra išgalvotos, todėl Pirkėjai iš esmės nepriėmus sprendimo dėl Pirkimo I nutraukimo, pirkimas turėtų būti grąžintas į pasiūlymų vertinimo stadiją. Tuo tarpu atsakydama į ieškovės atsakovei Pirkime II pateiktus klausimus, atsakovė ne tik apie juos nepaskelbė viešai, bet ir ne į visus atsakė, tokiu būdu pažeisdama Pirkimo II sąlygas. Taip pat, ieškovės įsitikinimu, Pirkimas II nutrauktas nepagrįstai, siekiant proteguoti kitą tiekėją (UAB „Naujos idėjos“), kuris dalyvavo atsakovei rengiant paraišką europinėms lėšoms gauti. Pirmosios instancijos teismui ieškovės ieškinį atmetus, ieškovė pateikė apeliacinį skundą, kuriame analogiškais argumentais prašė skundžiamą sprendimą panaikinti.

1174.

118Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad apeliacijos ribas sudaro klausimai dėl ieškovės pasiūlymo atitikimo Pirkimo I sąlygų reikalavimams, Pirkimo II nutraukimo teisėtumo bei atsakovės pateiktų atsakymų į ieškovės paklausimus pateikimo tvarkos atitikimo Pirkimo II sąlygų reikalavimams.

119Dėl naujų įrodymų prijungimo apeliacinės instancijos teisme

1205.

121Ieškovė UAB „Eurostrategija“ 2019 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą dėl papildomų įrodymų prijungimo, kuriame prašė prijungti naujus įrodymus – jos 2019 m. rugpjūčio 22 d. kreipimąsi į Agentūrą, Agentūros 2019 m. rugsėjo 9 d. elektroninį laišką bei atsakymą į ieškovės paklausimą, kuriuos ieškovė gavo tik 2019 m. rugsėjo 9 d.

1226.

123Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad naujai pateikti ieškovės įrodymai nėra susiję su Pirkimu I ir Pirkimu II, juose pateikiama informacija apie AB „Rokiškio sūris“ galimai įvykdytą trečiąjį pirkimą „Šilumos siurblio su šilumos perdavimo įranga įsigijimo, sumontavimo ir projektavimo darbų pirkimas“, skelbtą 2019 m. gegužės 28 d., t. y. pateikti įrodymai nėra susiję su byloje pareikštais ieškinio reikalavimais bei nagrinėjamos bylos dalyku, juos priimti atsisako (CPK 180, 302 straipsniai, 306 straipsnio 2 dalis).

124Dėl apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų

1257.

126Kaip teisingai nurodė apeliantė, nagrinėjamu atveju AB „Rokiškio sūris“, siekdama įsigyti šilumos siurblį (vanduo-vanduo tipo) su šilumos perdavimo įranga ir sumontavimo bei projektavimo darbais, vykdė ne viešuosius pirkimus pagal VPĮ, o viešuosius konkursus (Pirkimą I ir Pirkimą II), reglamentuojamus CK 6.947-6.952 straipsniuose. Bylos duomenimis nustatyta, kad ginčo Pirkimai buvo vykdomi siekiant įgyvendinti projektą „AB „Rokiškio sūris“ naudojamų energijos gamybos šaltinių optimizavimas“, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų, įgyvendinamų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programą, <...> vertinimo, atrankos, finansavimo ir įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos „Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės“. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes bei ginčo Pirkimo I ir Pirkimo II sąlygų 1.3 punktuose įtvirtintą nuostatą, jog Pirkimai vykdomi vadovaujantis Taisyklėmis, CK, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis, nekyla abejonių, jog šiuo atveju ginčo santykiams taikomos Taisyklėse, CK 6.947-6.952 straipsniuose bei Pirkimų sąlygose įtvirtintos nuostatos.

1278.

128Taisyklių 457 punkte nustatyta, jog neperkančioji organizacija pirkimus vykdo vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo principais – laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės, laisvės teikti paslaugas, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principais. Ši nuostata įtvirtina ir Pirkimų sąlygų 1.5 punkte, nurodančiame, kad Pirkimai atliekami konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Taisyklių 462 punkte numatyti pirkimų (ar atskiros dalies pirkimo) pasibaigimo atvejai: pirkimas pasibaigia kai sudaroma pirkimo sutartis, atmetami visi pasiūlymai, nutraukiamos pirkimo procedūros, per nustatytą terminą nepateikiamas nė vienas pasiūlymas, pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų, visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį (462.1-462.6 punktai). Pirkimų sąlygose taip pat nustatyta, kad konkursas laikomas pasibaigusiu sudarius pirkimo sutartį (Pirkimų sąlygų 11.4 punktas), negavus nė vieno nustatytus reikalavimus atitinkančio pirkėjo pasiūlymo (Pirkimų sąlygų 1.6 punktas), pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo (Pirkimų sąlygų 4.15 punktas), pirkėjui bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo nutraukus pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (Pirkimų sąlygų 11.2 punktas). CK 6.948 straipsnio 1 dalyje taip pat įtvirtintas vienas iš konkurso pasibaigimo pagrindų – pirkėjo teisė atšaukti konkursą iki nustatyto darbams pateikti termino pirmos pusės. Taigi tiek CK (6.948 straipsnio 1 dalis) tiek Taisyklėse (462.3 punktas) bei ginčo Pirkimų sąlygose (11.2 punktas) yra nustatyta Pirkėjo teisė nutraukti pirkimo procedūras.

1299.

130CK viešą konkursą apibrėžia kaip asmens viešą pažadėjimą sumokėti specialų atlyginimą (premiją) už geriausią tam tikro darbo atlikimą arba kitokį rezultatą, įpareigoja šį asmenį sumokėti pažadėtą atlyginimą asmeniui, kurio darbas ar kitoks rezultatas pagal konkurso sąlygas pripažintas konkurso nugalėtoju. Konkursu taip pat yra pripažįstamas asmens viešas pažadėjimas suteikti specialią teisę už geriausią tam tikros teisės įgyvendinimo projektą. Toks viešas pažadėjimas įpareigoja šį asmenį suteikti specialią teisę asmeniui, kurio projektas pagal konkurso sąlygas pripažintas konkurso nugalėtoju (CK 6.947 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, jog konkurso paskelbimas yra vienašalis sandoris, nes šiam sandoriui sudaryti (konkursui paskelbti) būtina ir pakanka vienos šalies valios (CK 1.63 straipsnio 3 dalis). Viešas konkursas gali būti atviras arba uždaras, tačiau bet kuriuo atveju viešo konkurso paskelbimas nereiškia viešosios ofertos, t. y. pasiūlymo sudaryti sutartį su nenustatytu asmenų skaičiumi (CK 6.167 straipsnio 2 dalis), nes, kaip matyti iš viešo konkurso apibūdinimo, sutartis sudaroma tik su asmeniu, pripažintu konkurso nugalėtoju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2013).

13110.

132Ieškovė tvirtina, kad nebuvo jokio pagrindo atmesti jos Pirkime I pateiktą pasiūlymą, o Pirkėjos nurodytos aplinkybės dėl ieškovės pasiūlyme tariamai sukeistų lapų yra išgalvotos. Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Byloje esančio 2018 m. rugsėjo 7 d. AB „Rokiškio sūris“ Pirkimo I komisijos posėdžio protokole Nr. 1 esantis įrašas patvirtina, jog po pirmųjų tiekėjų kainų paskelbimo UAB „Eurostrategija“ atstovas dar buvo paėmęs pasiūlymą į savo rankas ir sklaidė pasiūlymo lapus. Pirkėjos 2018 m. rugsėjo 20 d. komisijos posėdžio protokole Nr. 2 taip pat nurodyta, kad Pirkėjos komisijos nariams nurodyti tiekėjos atstovo veiksmai buvo visiškai netikėti, todėl komisija, nežinojusi kaip tokiu atveju reikėtų elgtis, ieškovės pasiūlymą priėmė ir paskelbė jo kainą. Tačiau įvertinusi susiklosčiusią situaciją, kaip galimą ieškovės Pirkimo I sąlygų 4.8 punkto, numatančio, kad tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų, o tokį pateikus, tiekėjo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas bus atmesti, pažeidimą, nes apeliantės atstovas tokiu būdu turėjo galimybę sukeisti pasiūlymo lapus, bei tokiu veiksmu įgyti pranašumą prieš kitus du pasiūlymų teikėjus, atsakovė šią situaciją nurodė kaip vieną iš priežasčių naujo Pirkimo skelbimui. Šias aplinkybes patvirtino ir pirmosios instancijos teismo posėdyje liudytojais apklausti Pirkimo I komisijos nariai K. G. ir A. V.. Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes bei byloje pateiktus šalių paaiškinimus, taip pat nustačiusi, kad kitų šias aplinkybes paneigiančių įrodymų byloje nėra, sprendžia Pirkimo I komisijos posėdžio protokoluose užfiksuotus pažeidimus vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu buvus. Akcentuotina, jog būtent dėl aukščiau aptartos situacijos 2018 m. rugsėjo 20 d. Pirkimo I komisijos buvo nutarta, kas yra užfiksuota ir tos pačios dienos Pirkimo I komisijos protokole Nr. 2, papildyti Pirkimų sąlygas reikalavimu pateikti tik tinkamai susegtus pasiūlymus. Kaip matyti iš Pirkimo II sąlygų, šis Pirkimo I komisijos nutarimas buvo įvykdytas, Pirkimo II sąlygas papildžius 4.5 punktu, numatančiu, kad pasiūlymo (su priedais) ir jo papildomų kopijų lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti ir kt. Atsižvelgdama į aptartas aplinkybes, teisėjų kolegija ieškovės argumentus, jog Pirkėjos nurodytos aplinkybės dėl ieškovės pasiūlyme tariamai sukeistų lapų yra išgalvotos, atmeta kaip nepagrįstas.

13311.

134Analogiškai apeliacinės instancijos teismas nesutinka su ieškovės teiginiais, jog atsakovė nepriėmė sprendimo dėl Pirkimo I nutraukimo. Iš jau minėto 2018 m. rugsėjo 20 d. Pirkimo I komisijos posėdžio protokolo matyti, kad atsakovė, atmetusi visų tiekėjų pasiūlymus, priėmė sprendimą skelbti naują pirkimą. Toks atsakovės sprendimas buvo priimtas dėl 2018 m. rugsėjo 7 d. Pirkimo I komisijos posėdyje vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu užfiksuotų pažeidimų, visų tiekėjų pateiktų pasiūlymų trūkumų (nebuvo pateikti visi prašomi dokumentai arba pateikti dokumentai buvo netikslūs), taip pat Pirkimo I sąlygose esančių neatitikimų ir trūkumų (Pirkimo I sąlygose ir Techninėje specifikacijoje nurodytas skirtingas projekto įgyvendinimo terminas, nėra tikslaus reikalavimo pateikti detalią informaciją apie siūlomą įrangą). Vien ta aplinkybė, kad Pirkėja nei Pirkimo I komisijos posėdžių protokoluose, nei 2018 m. rugsėjo 26 d. rašte tiekėjams, kuriuo pastarieji buvo informuoti apie visų pasiūlymų atmetimą bei naujo pirkimo paskelbimą, tiesiogiai nenurodė, jog Pirkimo I procedūros yra nutraukiamos, neleidžia teigti atsakovę tokio sprendimo nepriėmus. Priešingai, byloje nustatytos aplinkybės dėl visų pasiūlymų atmetimo ir naujo analogiško Pirkimo II paskelbimo, kuriame pasiūlymą ieškovė taip pat pateikė, patvirtina Pirkimą I buvus nutrauktą.

13512.

136Minėta, kad tiek CK (6.948 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pakeisti konkurso sąlygas arba jį atšaukti leidžiama tiktai nustatyto darbams pateikti termino pirmoje pusėje)), tiek Taisyklėse (462.3 punktas numato, kad pirkimas pasibaigia, kai yra nutraukiamos jo procedūros) bei ginčo Pirkimų sąlygose (11.2 punkte įtvirtinta, kad pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti) yra nustatyta Pirkėjos teisė nutraukti pirkimo procedūras. Ieškovė šios atsakovės teisės neginčija. Teisėjų kolegijos vertinimu šios nutarties 48-49 punktuose nustatytos aplinkybės patvirtina atsakovę Pirkimą I nutraukus teisėtai, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Akivaizdu, jog užfiksavus pažeidimus vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu, kuriuos iš anksto numatyti įvyksiant Pirkėja negalėjo ir kurie galėjo sąlygoti vienos iš pasiūlymą pateikusios tiekėjos galimybę sukeisti pasiūlymo lapus bei tokiu veiksmu įgyti pranašumą prieš kitus du pasiūlymų teikėjus, taip pat nustačius ne tik visų pasiūlymų, bet ir Pirkimo I sąlygų trūkumus, Pirkimas I negalėjo būti tęsiamas, nes tokiu būdu būtent ir būtų pažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principai. Todėl pasitvirtinus aplinkybėms dėl Pirkimo I komisijos posėdžio protokoluose užfiksuotų pažeidimų, tiesiogiai susijusių su apeliantės atstovo veiksmais, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovės reikalavimo dėl 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimo panaikinimo netenkino.

13713.

138Bylos duomenimis, atsakovei paskelbus Pirkimą II, pasiūlymus jame pateikė tos pačios tiekėjos, kaip ir Pirkime I, su jų pasiūlymais Pirkimo II komisija susipažino 2018 m. spalio 8 d. posėdyje. Byloje esantis 2018 m. spalio 18 d. Pirkimo II komisijos posėdžio protokolas Nr. 4 patvirtina, jog Pirkimo II komisija, įvertinusi tiekėjų pateiktus pasiūlymus bei kvalifikacijos duomenis, pratęsė UAB „Naujos idėjos“, veikiančios jungtinės veikos sutarties su Calefa Oy pagrindu, ir UAB „Grindinis“ su UAB „Viessmann“ pasiūlymų vertinimų terminus ir nutarė papildomai prašyti tiekėjų pateikti tam tikrus dokumentus, susijusius su tiekėjų atitikimu kvalifikaciniams reikalavimams bei su pasiūlymų atitikimu Pirkimo II sąlygų reikalavimams. Tame pačiame posėdyje Pirkimo II komisija pripažino UAB „Eurostrategija“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties su UAB „Baltic Master“ pagrindu, teiktą pasiūlymą netinkamu, nes jis neatitiko Pirkimo sąlygų 3.1.2.2. – 3.1.2.4 punktų reikalavimų – tiekėja nepateikė informacijos: apie partnerio per pastaruosius tris metus įvykdytą bent vieną projektą, kai įrengiama didesnės nei 1 MW galios šilumos siurblių jėgainė; apie UAB „Refra“ gaminį – šilumos siurblį, kuris bus montuojamas vykdant sutartį; apie UAB „Eurostrategija“ turimą įgaliojimą parduoti „Wilo“ siurblius ir galimybę atlikti šių siurblių garantinį aptarnavimą bei techninę priežiūrą ir remontą. Apie šį sprendimą apeliantė buvo informuota 2018 m. spalio 22 d. pranešimu, kurio neginčijo. Byloje esantys 2018 m. lapkričio 7 d. Pirkimo II komisijos posėdžio protokolas ir 2018 m. lapkričio 12 d. pranešimas tiekėjams „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo paskelbimo“ patvirtina, kad Pirkimo II laimėtoju buvo pripažintas trečiojo asmens UAB „Naujos idėjos“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties su Calefa Oy pagrindu, pasiūlymas. Pirkėjai 2018 m. gruodžio 6 d. pateikus Agentūrai, vykdančiai projektų vykdytojų vykdomų pirkimų priežiūrą Taisyklėse 463-478 punktuose nustatyta tvarka, Pirkimo II dokumentus, pastaroji 2019 m. sausio 10 d. pranešimu informavo, kad pateiktiems dokumentams nepritaria. Agentūra rekomendavo AB „Rokiškio sūris“ grįžti į kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimą ir, vadovaujantis Pirkimo II sąlygų 6.3 punktu, numatančiu, kad tiekėjams pateikus netikslius ir neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, bei 6.4 punktu, nustatančiu, kad iškilus klausimams dėl pasiūlymo turinio ir komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės, prašyti tiekėjų – UAB „Eurostrategija“ bei UAB „Naujos idėjos“ patikslinti pasiūlymus bei pateikti trūkstamus kvalifikacijos dokumentus bei vertinti pasiūlymus iš naujo.

13914.

140Byloje esantys 2019 m. sausio 14 d. Pirkėjos raštai apeliantei bei trečiajam asmeniui patvirtina, kad atsakovė, pasinaudodama Agentūros rekomendacijomis, atnaujino Pirkime II pateiktų pasiūlymų vertinimą ir kreipėsi į UAB „Eurostrategija“, prašydama pateikti paaiškinimą ir papildomus dokumentus, patvirtinančius UAB „Baltic Master“ šilumos jėgainės įrengimo UAB „Philip Morris Lietuva“ faktą, papildomą techninę informaciją apie ieškovės pasiūlyme nurodytą UAB „Refra“ gaminį bei UAB „Eurostrategija“ turimą įgaliojimą parduoti „Wilo“ siurblius ir galimybę atlikti šių siurblių garantinį aptarnavimą bei techninę priežiūrą ir remontą. Rašte UAB „Naujos idėjos“ atsakovė nurodė trečiajam asmeniui pateikti pažymą, kad Calefa Oy nėra bankrutavusi, likviduojama, su kreditoriais sudariusi taikos sutarties, sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklos. Ieškovė, atsakydama į atsakovės kreipimąsi, 2019 m. sausio 18 d. rašte prašė Pirkėjos vadovautis UAB „Caverion Lietuva“, kuri per trečiuosius asmenis buvo UAB „Philip Morris Lietuva“ rangove ir tuo pačiu UAB „Baltic Master“ sutartine užsakove, 2018 m. lapkričio 5 d. raštu, patvirtinančiu ieškovės atitiktį Pirkimo II sąlygų 3.1.2.2. punkto reikalavimams ir tinkamai įgytą kvalifikaciją, sėkmingai savo jėgomis atlikus ir užbaigus darbus didesnės nei 1 MW šilumos siurblio jėgainės UAB „Philip Morris Lietuva“ gamybinės paskirties pastate, pateikė papildomą techninę informaciją apie siūlomą UAB „Refra“ gaminį bei pateikė 2018 m. lapkričio 5 d. UAB „Wilo Lietuva“ pažymas, išduotas abiem jungtinės veiklos partneriams. Pirkėja, įvertinusi, ieškovės pateiktą informaciją, sprendė, kad į 2019 m. sausio 14 d. pateiktą raštą nebuvo pateikti prašomi dokumentai, arba pateiktų dokumentų forma ir turinys yra nepakankami, todėl UAB „Eurostrategija“ pasiūlymą pakartotinai atmetė, ką patvirtina 2019 m. sausio 23 d. Pirkimo II komisijos protokolas Nr. 8 bei 2019 m. sausio 24 d. pranešimas apeliantei. Iš minėto Pirkimo II komisijos protokolo Nr. 8 matyti, kad trečiajam asmeniui pateikus reikalautą pažymą apie Calefa Oy, Pirkimo II laimėtoju buvo pripažintas UAB „Naujos idėjos“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties su Calefa Oy pagrindu, pasiūlymas. Tačiau 2019 m. sausio 28 d. Pirkėjai pateikus Agentūrai Pirkimo II dokumentus, pastaroji pakartotinai 2019 m. vasario 12 d. raštu jiems nepritarė. Agentūros vertinimu Pirkėja, vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 6.3 ir 6.4 punktų reikalavimais turėjo leisti UAB „Eurostrategija“ papildyti arba paaiškinti pasiūlymo dokumentus, nes, Pirkėjos nuomone, ieškovės pateikti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai buvo neišsamūs. Dėl nurodytų priežasčių Agentūra rekomendavo atsakovei grįžti į kvalifikacijos ir pasiūlymo vertinimo stadiją ir paprašius tiekėjos patikslinti pasiūlymą bei pateikti trūkstamus kvalifikacijos dokumentus, įvertinti pasiūlymus iš naujo.

14115.

142Iš byloje esančio 2019 m. kovo 7 d. Pirkimo II komisijos posėdžio protokolo Nr. 9 matyti, kad Pirkėja, įvertinusi Agentūros 2019 m. vasario 12 d. rašto išvadas bei UAB „Eurostrategija“ Panevėžio apygardos teismui pateikto ieškinio nagrinėjimo aplinkybes, priėmė sprendimą Pirkimą II nutraukti.

14316.

144Pirkėjos sprendimas nutraukti Pirkimą II grindžiamas tuo, jog 2019 m. balandžio 8 d. baigiasi Projekto įgyvendinimo terminas ir neužtikrinus Projekto įgyvendinimo termino pratęsimo – pirkimo sutarties pasirašymas būtų netikslingas. Atsižvelgdama į tai, Pirkimo II komisija priėmė sprendimą dėl kreipimosi į Agentūrą dėl Projekto įgyvendinimo termino pratęsimo. Taip pat Pirkimo II komisija nurodė, jog sprendimą nutraukti pirkimą lėmė UAB „Eurostrategija“ ieškinio nagrinėjimo teisme metu pradėtų derybų dėl taikos sutarties sudarymo bei taikos sutarties teksto derinimo metu išaiškėjusios aplinkybės, kad norint atsižvelgti į ieškovės siūlomas taikos sutarties sąlygas, Pirkimas II negali būti pabaigtas, nepaskelbus atsakymų į UAB „Eurostrategija“ Pirkime II Pirkėjai pateiktus klausimus, o tai reiškia Pirkimo II sąlygų pakeitimą. Todėl sprendimas dėl Pirkimo II nutraukimo buvo priimtas ir dėl būtinų Pirkimo sąlygų pakeitimų, t. y. Techninės specifikacijos 3 dalies 1.2 punkto pakeitimo, 3 dalies 1.9 punkto pašalinimo, taip pat tipinės sutarties formos bei maksimalaus projekto darbų atlikimo termino nustatymo naujo Pirkimo sąlygose.

14517.

146Ieškovės įsitikinimu, šis Pirkimo II nutraukimas yra neteisėtas ir iš esmės atliktas siekiant proteguoti trečiąjį asmenį UAB „Naujos idėjos“. Teisėjų kolegijos vertinimu, argumentai, išdėstyti 2019 m. kovo 7 d. Pirkimo II komisijos posėdžio protokole, patvirtina, kad Pirkimo II nutraukimą lėmė objektyvios priežastys. Byloje esantis 2019 m. kovo 12 d. AB „Rokiškio sūris“ raštas Agentūrai patvirtina, kad atsakovė kreipėsi į Agentūrą su prašymu pratęsti Projekto įgyvendinimo terminą iki 2019 m. spalio 8 d., nes Projekto įgyvendinimo terminas baigiasi 2019 m. balandžio 8 d. Iš šios nutarties 40 punkte nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad ieškovė 2018 m. spalio 1 d. ir 2018 m. spalio 4 d. kreipėsi į atsakovę su prašymu paaiškinti bei patikslinti Pirkimo II sąlygas. Iš 2018 m. spalio 4 d. atsakovės rašto ieškovei matyti, kad į dalį ieškovės klausimų atsakovė neatsakė, o gavusi pakartotinį paklausimą, nurodė į jį neatsakinėsianti. Iš byloje esančių 2019 m. vasario 15 d. ir 2019 m. kovo 29 d. informacinių pažymų nustatyta, kad šalys tarėsi dėl taikos sutarties sudarymo, tačiau, šalims nesusitarus, ieškovė pateikė teismui patikslintą ieškinį. Šias aplinkybes atsakovė iš esmės ir nurodė 2019 m. kovo 7 d. protokole. Tuo tarpu aplinkybė dėl poreikio Pirkimo II sąlygų pakeitimui, būtent Techninės specifikacijos 3 dalies 1.2 punkto pakeitimo (patikslinant naudingumo koeficiento šaltinio temperatūras) bei 3 dalies 1.9 punkto pašalinimo (ieškovė nurodė, kad šis reikalavimas iš esmės yra perteklinis) buvo nurodyta pačios ieškovės atsakovei 2018 m. spalio 1 d. pateiktame rašte. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad apeliantės argumentas dėl Pirkimo II nutraukimo neteisėtumo iš esmės prieštarauja pačios tiekėjos tiek Pirkime II, tiek bylos nagrinėjimo metu teiktiems paaiškinimams bei veiksmams. Viena vertus teigdama, kad Pirkimo II nutraukimas buvo neteisėtas, ieškovė ignoruoja šio Pirkimo II nutraukimo priežastis, kurios be kita ko susijusios su pačios ieškovės veiksmais ir reikalavimais. Jokių įrodymų, kurie leistų spręsti, kad Pirkimo II nutraukimą sąlygojo atsakovės siekis proteguoti trečiąjį asmenį, ieškovė į bylą nepateikė. Priešingai, aukščiau nustatytos aplinkybės patvirtina, kad AB „Rokiškio sūris“, pasinaudodama teisės aktuose ir Pirkimo sąlygose jai suteikta teise, teisėtai ir pagrįstai nutraukė Pirkimo II procedūras.

14718.

148Apeliaciniame skunde akcentuojama aplinkybė neva trečiasis asmuo dalyvavo atsakovei rengiant paraišką europinėms lėšoms gauti. Tačiau, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, šią aplinkybę paneigia byloje esanti 2018 m. gegužės 14 d. Projekto konsultavimo Projekto administravimo klausimais teikimo sutartis, kurioje AB „Rokiškio sūris“ susitarė su UAB „Sophus projektai“ užtikrinti, kad projekto įgyvendinimas atitiktų sutartyje numatytus reikalavimus projekto įgyvendinimui (2.1.2. punktas), projekto dokumentacijos pagal Agentūros reikalavimus rengimą ir tvarkymą (2.1.2 punktas), užtikrinti projekto metu numatomų vykdyti pirkimų konkursinės dokumentacijos parengimą (2.1.3 punktas). Ieškovė klaidingai interpretuoja atsakovės atstovo ir liudytojo K. G. parodymus, duotus Panevėžio apygardos teismo 2019 m. birželio 5 d. teismo posėdyje. Liudytojo nurodyta aplinkybė, jog jis, dar prieš rengiant paraišką Agentūrai, konsultavosi su UAB „Naujos idėjos“ dėl įrenginių techninių savybių – ar yra techninės galimybės įgyvendinti AB „Rokiškio sūris“ sumanymą panaudoti gamybos proceso pabaigoje likusį šilumos kiekį, nepatvirtina trečiojo asmens dalyvavimo rengiant paraišką europinėms lėšoms gauti. Iš byloje esančio Agentūros 2018 m. rugpjūčio 23 d. rašto AB „Rokiškio sūris“ matyti, jog Agentūra, peržiūrėjusi Pirkimo I sąlygas, joms pritarė ir pastabų dėl galimo tiekėjo protegavimo taip pat nepateikė. Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija apeliantės argumentus dėl trečiojo asmens dalyvavimo paraiškos europinėms lėšoms gauti rengime atmeta kaip nepagrįstus.

14919.

150Kaip jau minėta šios nutarties 46 punkte Pirkėjos teisė nutraukti vykdomus pirkimus yra įtvirtinta teisės aktuose bei ginčo Pirkimų sąlygose. Byloje nustatyta, kad Pirkimo II nutraukimą lėmė objektyvios priežastys (nutarties 55 punktas). Aplinkybių dėl užsitęsusių Pirkimų vykdymo procedūrų (buvo skelbiami du Pirkimai, Pirkimo II metu Agentūrai rekomendavus, tiekėja pakartotinai kreipėsi į tiekėjas dėl papildomų duomenų pateikimo ir iš naujo vertino šiuos pasiūlymus, tačiau Agentūra nepatvirtino ir pakartotinių atsakovės dokumentų), kurios sukėlė grėsmę Projekto įgyvendinimui iki 2019 m. balandžio 8 d., taip pat dėl poreikio Pirkimo II sąlygų pakeitimui, kurį sąlygojo būtent ieškovės ir atsakovės kilęs teisinis ginčas, atsakovė negalėjo iš anksto numatyti. Todėl teisėjų kolegija vertina, jog atsakovė, pasinaudodama jai Pirkimo sąlygų 11.2 punkte, Taisyklių 462.3 punkte bei CK 6.948 straipsnio 1 dalyje suteikta diskrecija, nepažeisdama lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų, pagrįstai nutraukė Pirkimo II procedūras.

151Dėl ieškinio reikalavimo pripažinti neteisėtais atsakovės pateiktus atsakymus į klausimus, įpareigoti atsakovę išsamiai atsakyti į visus ieškovės pateiktus klausimus bei apie visus Pirkimo II sąlygų paaiškinimus, pakeitimus ir patikslinimus viešai paskelbti

15220.

153Minėta, kad ieškovė, atsakovei paskelbus Pirkimą II, 2018 m. spalio 1 d. kreipėsi į atsakovę su prašymu paaiškinti bei patikslinti Pirkimo II sąlygas. Atsakovei atsakius į dalį ieškovės klausimų, ieškovė pakartotinai kreipėsi į atsakovę, tačiau atsakovė, gavusi pakartotinį paklausimą, nurodė į jį neatsakinėsianti. Ieškovė, atsižvelgdama į aptartą situaciją, ieškiniu prašė teismo pripažinti neteisėtais atsakovės 2018 m. spalio 4 d. rašte pateiktus atsakymus į klausimus bei įpareigoti atsakovę išsamiai (prireikus – pakeičiant ir patikslinant Pirkimas II sąlygas) atsakyti į visus ieškovės pateiktus klausimus ir pastabas, ir įpareigoti atsakovę apie visus Pirkimo II sąlygų paaiškinimus, pakeitimus, ir patikslinimus viešai paskelbti Taisyklių 458 ir 459 punktuose imperatyviai nustatyta tvarka.

15421.

155Teisės doktrinoje pripažįstama, kad ieškinys – tai suinteresuoto asmens kreipimasis į teismą civilinio proceso nustatyta tvarka bei vadovaujantis civilinės, darbo, šeimos ar kitų teisės šakų normomis su reikalavimu apginti pažeistą ar ginčijamą teisę, remiantis konkrečiomis aplinkybėmis ir įrodymais, patvirtinančiais šias aplinkybes. Reikalavimas nurodyti ieškinio dalyką reiškia, kad ieškovas turi aiškiai suformuluoti savo prašymą, t. y. nurodyti, kokiu būdu prašoma apginti pažeistą materialiąją subjektinę teisę, t. y. nurodyti pažeistos teisės gynimo būdą (CK 1.138 straipsnis). Tai leidžia daryti išvadą, kad ieškiniu, kaip procesiniu dokumentu, turi būti reiškiamas materialusis teisinis reikalavimas, kurio patenkinimo atveju būtų sukeliamos (atsirastų) materialiosios teisinės pasekmės. Tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje, nes būtent tinkamas ieškinio dalyko (ir pagrindo) suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008; 2014 m. vasario 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2014). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2013). Dėl to teismas, nustatęs, kad vienas ar keli ieškovo pareikšti reikalavimai nesukuria materialiųjų teisinių padarinių, turėtų arba nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti, įpareigodamas asmenį suformuluoti ieškinio dalyką, arba atsisakyti priimti tokį reikalavimą, kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), arba nutraukti civilinę bylą tuo pačiu pagrindu, jeigu ji jau iškelta (CPK 293 straipsnio 1 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-295; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2013).

15622.

157Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliantės reikalavimą dėl atsakovės įpareigojimo atsakyti į visus ieškovės pateiktus klausimus ir pastabas ir įpareigoti atsakovę apie visus Pirkimo II sąlygų paaiškinimus paskelbti viešai, sutiko su ieškove, kad nežiūrint į dažnus tiekėjos paklausimus, atsakovė, vykdanti viešąjį konkursą, negalėjo į juos neatsakinėti. Teisėjų kolegija pritaria šiai pirmosios instancijos teismo išvadai, kad atsakovė neteisėtai neatsakė į ieškovės pakartotinį paklausimą, nes ši Pirkėjos pareiga nustatyta Pirkimo II sąlygų 5.1 punkte, nustatančiame, kad Pirkėja atsako į kiekvieną tiekėjo prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

15823.

159Apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, kad net ir konstatavus, jog Pirkėjos nurodyti veiksmai buvo neteisėti, jokia materialioji subjektinė tiekėjos teisė, ieškovei reikalaujant pripažinti neteisėtais atsakovės pateiktus atsakymus į klausimus bei įpareigoti atsakovę išsamiai atsakyti į visus ieškovės pateiktus klausimus, nėra ginama, ieškovės ieškinyje teismui pateikti tokie reikalavimai yra procesinio pobūdžio. Tiekėjui nesutinkant su pirkėjo pateiktais pirkimo sąlygų paaiškinimais ar pirkėjui atsisakius pateikti paaiškinimus, pakeisti ar patikslinti pirkimo sąlygas, tiekėjas neturi teisinio pagrindo ieškiniu reikalauti įpareigoti pirkėją pateikti tiekėją tenkinančius pirkimo sąlygų išaiškinimus, patikslinimus ar pakeitimus. Tokiu atveju tiekėjas turi teisę pasinaudoti įstatyme numatytais savo materialiųjų subjektinių teisių gynimo būdais – reikalauti pripažinti neteisėtomis pirkimo sąlygas ar pirkėjo priimtus sprendimus vykdomų pirkimo procedūrų metu. Minėta, kad ieškiniu, kaip procesiniu dokumentu, turi būti reiškiamas materialusis teisinis reikalavimas, kurio patenkinimo atveju būtų sukeliamos (atsirastų) materialiosios teisinės pasekmės. Šiuo atveju ieškovės reikalavimai – įpareigoti atsakovę išsamiai (prireikus – pakeičiant ir patikslinant Pirkimas II sąlygas) atsakyti į visus ieškovės pateiktus klausimus ir pastabas, ir įpareigoti atsakovę apie visus Pirkimo II sąlygų paaiškinimus, pakeitimus ir patikslinimus paskelbti viešai, nesukelia jokių materialiųjų teisinių padarinių, todėl, teismui be pagrindo priėmus tokį ieškinio reikalavimą ir dėl jo iškėlus civilinę bylą, bylos dalis dėl šio ieškinio reikalavimo nutrauktina CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad aptariamas ieškovės reikalavimas ne tik nesukelia jokių materialiųjų teisinių padarinių, tačiau kartu nėra nei konkretus, nei įvykdomas. Be to, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovės reikalavimas įpareigoti atsakovę išsamiai atsakyti į visus ieškovės pateiktus klausimus ir pastabas dėl Pirkimo II sąlygų, pakeisti ar patikslinti Pirkimo II sąlygas negali būti tenkinamas ir dėl to, kad Pirkimas II yra nutrauktas. Pirmosios instancijos teismas taip pat teisingai nustatė, jog AB „Rokiškio sūris“, atsakydama į ieškovės prašymus, Pirkimo II sąlygų nepakeitė, todėl ir pareigos viešai skelbti apie nesamus pakeitimus, kaip tai nustatyta Taisyklių 458 punkte, neturėjo.

16024.

161Reikšdama tokio pobūdžio procesinius prašymus ieškinio forma, ieškovė galimai siekė tik vėliau inicijuoti procesą dėl pažeistos teisės gynimo, t. y. pradžioje gauti atsakymus į savo prašymus ir tik tada spręsti, ginti galimai pažeistas materialiąsias subjektines teises (pavyzdžiui, kreiptis su ieškiniu dėl Pirkimo II sąlygų neteisėtumo) ar ne, tačiau tokie prašymai, kaip minėta, negali būti reiškiami ieškinio, kaip procesinio dokumento, forma.

16225.

163Atsižvelgdamas į tai, kad šiuos reikalavimus pirmosios instancijos teismas be pagrindo priėmė nagrinėti ir pasisakė dėl jų iš esmės, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju yra pagrindas pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovės reikalavimas pripažinti neteisėtais atsakovės 2018 m. spalio 4 d. rašte pateiktus atsakymus į klausimus bei įpareigoti atsakovę išsamiai (prireikus – pakeičiant ir patikslinant Pirkimas II sąlygas) atsakyti į visus ieškovės pateiktus klausimus ir pastabas, ir įpareigoti atsakovę apie visus Pirkimo II sąlygų paaiškinimus, pakeitimus ir patikslinimus viešai paskelbti Taisyklių 458 ir 459 punktuose imperatyviai nustatyta tvarka, panaikinti ir šią bylos dalį nutraukti kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 293 straipsnio 1 punktas).

16426.

165Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai nėra esminiai ir neturi teisinės reikšmės procesiniam rezultatui byloje, todėl atskirai dėl jų teisėjų kolegija nepasisako.

166Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

16727.

168Kadangi bylos dalies nutraukimas dėl vieno iš ieškovės reikalavimų, kuris pirmosios instancijos teismo buvo netenkintas, neturi įtakos bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimui pirmosios instancijos teisme, šios išlaidos apeliacinės instancijos teismo neperskirstomos (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

16928.

170CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

17129.

172Atsakovė AB „Rokiškio sūris“ pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, priteisimo. Iš pateiktų dokumentų (sąskaitos už teisinę pagalbą – išklotinės, faktūros, kredito įstaigos lėšų pervedimo nurodymo) nustatyta, kad atsakovė apeliacinės instancijos teisme už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą patyrė 1 641,57 Eur bylinėjimosi išlaidų. Prašomos priteisti išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas)“ nustatyto maksimalaus dydžio, tačiau teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas iš esmės tais pačiais atsiliepimuose į ieškinį bei patikslintą ieškinį išdėstytais argumentais, atsakovei iš ieškovės priteistinas bylinėjimosi išlaidas mažina iki 500 Eur.

17330.

174Trečiajam asmeniui UAB „Naujos idėjos“ pateikus prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme priteisimo, tačiau nepateikus šias bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų, klausimas dėl pastarųjų priteisimo trečiajam asmeniui nenagrinėjamas.

175Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktais, 93 straipsniu,

Nutarė

176Panevėžio apygardos teismo 2019 m. birželio 25 d. sprendimo dalį, kuria atmestas reikalavimas pripažinti neteisėtais atsakovės 2018 m. spalio 4 d. rašte Nr. AEI – 11 „Dėl pirkimo konkurso paaiškinimų pateikimo“ pateiktus atsakymus į klausimus Nr. 4, 5, 7 (numeracija pagal atsakovės 2018 m. spalio 4 d. raštą Nr. AEI – 11; klausimai, į kuriuos atsakovė atsakė: „Šis reikalavimas yra suderintas pirkimo sąlygose ir dabar nėra galimybės išbraukti“), įpareigojant atsakovę išsamiai (prireikus – pakeičiant ir patikslinant 2018 m. spalio 1 d. paskelbto Pirkimas II sąlygas) atsakyti į visus ieškovės pateiktus klausimus ir pastabas ir įpareigoti atsakovę apie visus Pirkimo II sąlygų paaiškinimus, pakeitimus ir patikslinimus viešai paskelbti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo (TAR, 2014 m. spalio 9 d., Nr. 2014-13940), patvirtintų Projektų administravimo taisyklių 458 ir 459 punktuose imperatyviai nustatyta tvarka, panaikinti ir bylos dalį dėl šių reikalavimų nutraukti.

177Kitą Panevėžio apygardos teismo 2019 m. birželio 25 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

178Priteisti akcinei bendrovei „Rokiškio sūris“ iš uždarosios akcinės bendrovės „Eurostrategija” 500 Eur (penkis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Atsakovė akcinė bendrovė (toliau – AB) „Rokiškio sūris“ 2018 m.... 6. 2.... 7. Ieškovė UAB „Eurostrategija“, nesutikdama su atsakovės AB „Rokiškio... 8. 3.... 9. Ieškovė nurodė, kad atsakovė AB „Rokiškio sūris“ (toliau – ir... 10. 4.... 11. Ieškovė nurodė, kad 2018 m. rugsėjo 26 d. atsakovė nepagrįstai atmetė... 12. 5.... 13. Taip pat atsakovės nurodyta priežastis, kad visi pasiūlymai turėjo... 14. 6.... 15. Pasiūlymo atmetimo priežastimis negali būti ir tai, kad Pirkimo I sąlygose... 16. 7.... 17. Nors atsakovė nurodė, kad vykdant Pirkimą I buvo pastebėtas labai didelis... 18. 8.... 19. Atsakovė, vykdydama Pirkimą II, taip pat pažeidė Lietuvos Respublikos... 20. 9.... 21. Tuo tarpu atsakovės atsakyme į antrą klausimą (dėl reikalavimų naudingumo... 22. 10.... 23. Atsakovės atsakymas į ketvirtą klausimą dėl reikalavimo šaltinio srautui... 24. 11.... 25. Ieškovei pakartotinai 2018 m. spalio 4 d. kreipusis į atsakovę dėl... 26. 12.... 27. Teisiniu požiūriu atsakovė nepriėmė atskiro sprendimo nutraukti Pirkimą... 28. 13.... 29. Atsakovė be jokio pagrindo nutraukė Pirkimą II ir akivaizdžiai proteguoja... 30. 14.... 31. Atsakovė AB „Rokiškio sūris“ atsiliepime į ieškinį prašė jį... 32. 15.... 33. AB „Rokiškio sūris“ pirkimo komisija 2018 m. rugsėjo 20 d. posėdyje,... 34. 16.... 35. Atsakydama į ieškovės argumentus dėl Pirkimo II neteisėtumo, atsakovė... 36. 17.... 37. Taip pat atsakovė nesutiko, kad ji privalėjo atsakymus, duotus į ieškovės... 38. 18.... 39. Atsakovė taip pat nurodė, kad 2018 m. spalio 22 d. informavo ieškovę apie... 40. 19.... 41. Atsakovės Pirkimų komisija, atsižvelgdama į Agentūros rekomendacijas,... 42. 20.... 43. Teismui pateiktame dublike ieškovė papildomai nurodė, kad Taisyklės... 44. 21.... 45. Trečiasis asmuo UAB „Naujos idėjos“ atsiliepime į ieškinį prašė jį... 46. 22.... 47. Ieškovė neprašo atlyginti jai nuostolius dėl jos pasiūlymo Pirkimo I... 48. 23.... 49. Ieškovės reikalavimas pripažinti neteisėtais atsakovės atsakymus į... 50. 24.... 51. Nėra pagrindo tenkinti ir ieškovės reikalavimo įpareigoti atsakovę apie... 52. 25.... 53. Atsakovės Pirkimo komisija 2019 m. kovo 7 d. sprendimą nutraukti Pirkimą II... 54. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 55. 26.... 56. Panevėžio apygardos teismas 2019 m. birželio 25 d. sprendimu ieškinį... 57. Dėl Pirkimo I... 58. 27.... 59. Teismas nustatė, kad pasibaigus pasiūlymų atsakovės paskelbtame Pirkime I... 60. 28.... 61. Teismo vertinimu, ieškovės argumentas, kad atsakovė nepriėmė sprendimo... 62. Dėl Pirkimo II... 63. 29.... 64. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju atsakovė AB „Rokiškio sūris“... 65. 30.... 66. Teismas nurodė, kad įstatyme (CK 6.948 straipsnio 1-3 dalys) bei Konkurso... 67. 31.... 68. Teismo vertinimu, bylos duomenys patvirtina, kad AB „Rokiškio sūris“... 69. 32.... 70. Teismas sutiko su ieškovės argumentais dėl netinkamo atsakovės Pirkimo II... 71. 33.... 72. Teismas nesutiko su ieškovės argumentais, kad jos pasiūlymai keisti konkurso... 73. 34.... 74. Teismas nustatė, kad Taisyklių 459 punkte įtvirtinta: „Jei paskelbus... 75. 35.... 76. Be to, ieškovės reikalavimas įpareigoti atsakovę išsamiai atsakyti į... 77. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 78. 36.... 79. Ieškovė UAB „Eurostrategija“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 80. 35.1.... 81. Panevėžio apygardos teismas netinkamai vertino bylos faktines aplinkybes ir... 82. 35.2.... 83. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime visiškai nepaisė... 84. 35.3.... 85. Panevėžio apygardos teismas nukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo... 86. 2.... 87. Atsakovė AB „Rokiškio sūris“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašė... 88. 36.1.... 89. Liudytojas K. G. teisme paaiškino, jog tam, kad įsitikinti, ar yra techninės... 90. 36.2.... 91. Apeliantės nurodytame Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. kovo 28 d. sprendime... 92. 36.3.... 93. Panevėžio apygardos teismo sprendimas priimtas visapusiškai išnagrinėjus... 94. 1.... 95. Trečiasis asmuo UAB „Naujos idėjos“ atsiliepime į apeliacinį skundą... 96. 38.1.... 97. Lietuvos apeliacinio teismo byloje Nr. e2A-695-302/2019 buvo nagrinėjamas... 98. 38.2.... 99. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 100. 38.3.... 101. Ieškovė subjektyviai, nesąžiningai, sau naudingu būdu interpretuoja... 102. 2.... 103. Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktame prašyme dėl papildomų įrodymų... 104. 39.1.... 105. 2019 m. rugsėjo 9 d. rašte Agentūra nurodė, kad jos žiniomis yra sudaryta... 106. 39.2.... 107. Atsakovės pripažintas faktas, jog jos atsakingas darbuotojas ir Pirkimo... 108. Teisėjų kolegija... 109. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 110. 1.... 111. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 112. Dėl faktinių bylos aplinkybių ir apeliacijos ribų... 113. 2.... 114. Bylos duomenimis AB „Rokiškio sūris“, įgyvendindama projektą „AB... 115. 3.... 116. UAB „Eurostrategija“, nesutikdama su Pirkėjos sprendimais, kreipėsi į... 117. 4.... 118. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad... 119. Dėl naujų įrodymų prijungimo apeliacinės instancijos teisme... 120. 5.... 121. Ieškovė UAB „Eurostrategija“ 2019 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos apeliaciniam... 122. 6.... 123. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad naujai pateikti ieškovės... 124. Dėl apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų... 125. 7.... 126. Kaip teisingai nurodė apeliantė, nagrinėjamu atveju AB „Rokiškio... 127. 8.... 128. Taisyklių 457 punkte nustatyta, jog neperkančioji organizacija pirkimus vykdo... 129. 9.... 130. CK viešą konkursą apibrėžia kaip asmens viešą pažadėjimą sumokėti... 131. 10.... 132. Ieškovė tvirtina, kad nebuvo jokio pagrindo atmesti jos Pirkime I pateiktą... 133. 11.... 134. Analogiškai apeliacinės instancijos teismas nesutinka su ieškovės... 135. 12.... 136. Minėta, kad tiek CK (6.948 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pakeisti konkurso... 137. 13.... 138. Bylos duomenimis, atsakovei paskelbus Pirkimą II, pasiūlymus jame pateikė... 139. 14.... 140. Byloje esantys 2019 m. sausio 14 d. Pirkėjos raštai apeliantei bei trečiajam... 141. 15.... 142. Iš byloje esančio 2019 m. kovo 7 d. Pirkimo II komisijos posėdžio protokolo... 143. 16.... 144. Pirkėjos sprendimas nutraukti Pirkimą II grindžiamas tuo, jog 2019 m.... 145. 17.... 146. Ieškovės įsitikinimu, šis Pirkimo II nutraukimas yra neteisėtas ir iš... 147. 18.... 148. Apeliaciniame skunde akcentuojama aplinkybė neva trečiasis asmuo dalyvavo... 149. 19.... 150. Kaip jau minėta šios nutarties 46 punkte Pirkėjos teisė nutraukti vykdomus... 151. Dėl ieškinio reikalavimo pripažinti neteisėtais atsakovės pateiktus... 152. 20.... 153. Minėta, kad ieškovė, atsakovei paskelbus Pirkimą II, 2018 m. spalio 1 d.... 154. 21.... 155. Teisės doktrinoje pripažįstama, kad ieškinys – tai suinteresuoto asmens... 156. 22.... 157. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliantės reikalavimą dėl... 158. 23.... 159. Apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, kad net ir konstatavus, jog... 160. 24.... 161. Reikšdama tokio pobūdžio procesinius prašymus ieškinio forma, ieškovė... 162. 25.... 163. Atsižvelgdamas į tai, kad šiuos reikalavimus pirmosios instancijos teismas... 164. 26.... 165. Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai nėra esminiai ir... 166. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 167. 27.... 168. Kadangi bylos dalies nutraukimas dėl vieno iš ieškovės reikalavimų, kuris... 169. 28.... 170. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 171. 29.... 172. Atsakovė AB „Rokiškio sūris“ pateikė prašymą dėl bylinėjimosi... 173. 30.... 174. Trečiajam asmeniui UAB „Naujos idėjos“ pateikus prašymą dėl... 175. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 176. Panevėžio apygardos teismo 2019 m. birželio 25 d. sprendimo dalį, kuria... 177. Kitą Panevėžio apygardos teismo 2019 m. birželio 25 d. sprendimo dalį... 178. Priteisti akcinei bendrovei „Rokiškio sūris“ iš uždarosios akcinės...