Byla e2YT-44518-541/2017
Dėl įstatymų nustatyto termino pareikšti kreditorinius reikalavimus atnaujinimo, suinteresuoti asmenys VĮ „Turto bankas“, antstolė Nemira Šiugždaitė-Stakeliūnė. Teismas

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, sekretoriaujant Vaidotui Montrimui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl įstatymų nustatyto termino pareikšti kreditorinius reikalavimus atnaujinimo, suinteresuoti asmenys VĮ „Turto bankas“, antstolė Nemira Šiugždaitė-Stakeliūnė. Teismas

Nustatė

3pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI) kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti praleistą trijų mėnesių terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti 2016 m. sausio 19 d. mirusio M. G. palikimą priėmusiam valstybę atstovaujančiam VĮ „Turto bankas“. Nurodo, kad M. G. mirė 2016 m. sausio 19 d. Pareiškėjui 2016 m. gegužės 25 d. gavus informaciją, jog antstolis Rimantas Vižainiškis vykdo išieškojimą iš mirusio skolininko nekilnojamojo turto ir įvertinus tai, jog pareiškėja nebuvo pradėjusi paveldėjimo veiksmų, pareiškėja informavo VĮ „Turto bankas“ dėl turto paveldėjimo valstybės vardu. Taigi, mirusiojo M. G. palikimą 2017 m. sausio 9 d. priėmė valstybė, atstovaujama VĮ „Turto bankas“. Taip pat 2016 m. birželio 9 d. pareiškėja gavo neįvykdytą Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2A-25-619/2016 dėl 215,25 Eur sumos išieškojimo iš M. G. valstybės naudai, kuris buvo perduotas vykdyti antstolei Nemirai Šiugždaitei-Stakeliūnei. Pareiškėjos teigimu, ji praleido įstatymų nustatytą terminą pareikšti kreditoriniams reikalavimams, kadangi apie M. G. mirtį sužinojo tik 2016 m. gegužės 25 d. gavus antstolio Rimanto Vižainiškio pranešimą, o vykdomasis dokumentas gautas tik 2016 m. birželio 9 d., taigi, terminas praleistas dėl objektyvių priežasčių. Naikinamasis terminas nėra praleistas, skola valstybės biudžetui nėra padengta, todėl yra pagrindas atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui po M. G. mirties pareikšti (e. b. l. 1-4).

4Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ pateiktame atsiliepime nurodė, jog pareiškėjo pozicija dėl svarbių priežasčių, dėl kurių buvo praleistas terminas 215,25 Eur kreditoriniam reikalavimui pareikšti, turi būti visapusiškai pagrįsta rašytiniais įrodymais. Prašė dėl prašymo pagrįstumo spręsti teisės aktų nustatyta tvarka ir teismo nuožiūra (e. b. l. 42-44).

5Pareiškėja VMI ir suinteresuoti asmenys VĮ „Turto bankas“ bei antstolė Nemira Šiugždaitė-Stakeliūnė apie teismo posėdį informuoti tinkamai (šaukimai išsiųsti per EPP sistemą; e. b. l. 32-39), prašė nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant, šių byloje dalyvaujančių asmenų dalyvavimas teismo posėdyje nebuvo pripažintas būtinu, todėl vadovaujantis CPK 443 straipsnio 5 dalimi teismas nagrinėja bylą pareiškėjui VMI, suinteresuotiems asmenims VĮ „Turto bankas“ ir antstolei Nemirai Šiugždaitei-Stakeliūnėnei dalyvaujant.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad M. G. mirė 2016 m. sausio 19 d. (e. b. l. 11-14). 2016 m. gegužės 25 d. VMI gavo antstolio Rimanto Vižainiškio 2016 m. gegužės 23 d. patvarkymą dėl informacijos pateikimo, iš kurio matyti, jog antstolis vykdo 2013 m. rugpjūčio 1 d. Vilniaus rajono apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 1-2-298/2013 dėl skolos išieškojimo iš mirusio M. G. išieškotojo V. B. naudai, o vykdant išieškojimą buvo areštuotas skolininkui priklausantis turtas (butas, esantis adresu ( - ), ir 1/16 dalis gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ); patvarkymu antstolis pareikalavo pateikti informaciją, ar VMI yra pradėjusi veiksmus dėl šio turto paveldėjimo valstybės vardu (e. b. l. 15), kurį VMI 2016 m. gegužės 27 d. persiuntė pagal kompetenciją VĮ „Turto bankas“ (e. b. l. 16). Testamentų registro duomenimis, mirusiojo M. G. palikimą 2017 m. sausio 9 d. priėmė valstybė, atstovaujama VĮ „Turto bankas“ (e. b. l. 23-24). 2016 m. birželio 9 d. VMI, be kita ko, gautas Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomasis dokumentas Nr. 2A-25-619/2016 dėl 215,25 Eur sumos išieškojimo iš M. G. valstybės naudai (e. b. l. 17-22). Vykdomasis dokumentas perduotas vykdyti antstolei Nemirai Šiugždaitei-Stakeliūnei, kuri pasiūlė VMI kreiptis į teismą su prašymu pratęsti terminą, siekiant reikalavimo patenkinimo iš palikėjo turto (e. b. l. 9-10, 25-27).

8Nagrinėjamu atveju pareiškėja siekia atnaujinti praleistą trijų mėnesių terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti. Vadovaujantis Lietuvos respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.63 straipsnio 1 dalimi palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti ieškinį teisme dėl paveldimo turto. CK 5.63 straipsnio 4 dalis numato, kad trijų mėnesių terminą kreditoriaus reikalavimams pareikšti teismas gali pratęsti, jeigu jis praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai.

9Šiuo atveju pareiškėja turėjo teisę pareikšti kreditorinius reikalavimus mirusio M. G. palikimą priėmusiai valstybei iki 2016 m. balandžio 19 d., tačiau pareiškėja nustatytu terminu nesikreipė į notarą. Byloje nustatytos aplinkybės, jog 2016 m. gegužės 25 d. pareiškėja gavo antstolio Rimanto Vižainiškio patvarkymą dėl informacijos pateikimo (e. b. l. 15), o vykdomąjį dokumentą Nr. 2A-25-619/2016 gavo tik 2016 m. birželio 9 d. (e. b. l. 17-22), t. y. jau pasibaigus terminui pareikšti kreditorinius reikalavimus. Taigi, pareiškėjos paaiškinimai, taip pat byloje esantys įrodymai patvirtina, jog pareiškėja negalėjo anksčiau pareikšti kreditorinių reikalavimų dėl nuo jos nepriklausančių aplinkybių, t. y. nesant žinomai informacijai apie pareiškėjos, kaip išieškotoją - valstybę atstovaujančios institucijos, statusą. Taigi, teismas turi pagrindo išvadai, jog pareiškėja negalėjo pareikšti kreditorinių reikalavimų nustatytu terminu dėl objektyvių priežasčių.

10Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad nuo palikimo atsiradimo dienos nėra praėję daugiau, negu treji metai, į tai, kad suinteresuoti asmenys nepareiškė prieštaravimų pareiškėjos prašymui, taip pat vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, atsižvelgiant į tai, kad įstatymų nustatytas terminas neturi varžyti asmens teisių akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti, pripažintina, kad priežastys, dėl kurių pareiškėja praleido terminą pareikšti kreditoriniams reikalavimams, laikytinos svarbiomis, todėl atnaujintinas praleistas įstatymų nustatytas terminas pareikšti kreditorinius reikalavimus (CK 1.5 straipsnis, CPK 576 straipsnis). Pažymėtina ir tai, kad sprendimas atnaujinti praleistą terminą nepažeis kitų suinteresuotų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

11Teismas, vadovaudamasis CPK 576-582 straipsniais,

Nutarė

12tenkinti pareiškimą.

13Atnaujinti praleistą įstatymų nustatytą terminą pareiškėjai Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, j. a. k. 188659752, kreditoriniam reikalavimui pareikšti 2016 m. sausio 19 d. mirusio M. G., a. k. ( - ), palikimą priėmusiai valstybei, atstovaujamai VĮ „Turto bankas“, j. a. k. 112021042.

14Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai