Byla 2S-1332-258/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Inovus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Salvus Baltija“ pareiškimą atsakovui UAB „Inovus“, dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4kreditorius kreipėsi į teismą, prašydamas išduoti teismo įsakymą išieškoti jam iš skolininko 125 479,70 Lt skolą, 6 proc. metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti skolininko kilnojamąjį, nekilnojamą turtą, priklausantį skolininkui nuosavybės teise, pinigines lėšas ar turtines teises 125 479,70 Lt sumai. Nurodė, kad skola yra didelė, skolininkas ilgą laiką neatsiskaito, todėl būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes jų nesiėmus, reikalavimo patenkinimo atveju, teismo įsakymo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 6 d. nutartimi tenkino ieškovo UAB „Salvus Baltija“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, kad nėra žinoma apie skolininko turimą turtą, jo finansinę padėtį bei galimybes įvykdyti teismo įsakymą, todėl pareikšto reikalavimo suma skolininko atžvilgiu laikytina didele. Nurodė, kad didelė reikalavimų suma, taip pat nustatytų pareigų nevykdymas leidžia manyti, kad skolininkas gali vengti vykdyti ir įstatymų nustatytą pareigą – vykdyti teismo įsakymą.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atsakovas UAB „Inovus“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 6 d. nutartį ir pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodė, kad pareiškėjas savo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo motyvų iš esmės jokiais įrodymais nepagrindė, nepridėjo jokių rašytinių dokumentų, kurie patvirtintų neginčijamą pareiškėjo finansinio reikalavimo teisę į skolininką. Teismas privalėjo įsitikinti, ar pareiškėjo pateikta jungtinės veiklos sutartis sukuria skolininkui pareigą atsiskaityti su pareiškėju už atliktus darbus. Teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą tarp šalių, nepagrįstai nesiaiškino visų reikšmingų šiam klausimui aplinkybių, nevykdė išaiškinimo pareigos, nes neturėdamas duomenų apie šalių turtinę padėtį, apskritai negalėjo spręsti klausimo dėl turto arešto taikymo. Teismas privalėjo neatmesti ir galimo pareiškėjo veiksmų nesąžiningumo elemento.

8Ieškovas UAB „Salvus Baltija“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašė atmesti ieškovo atskirąjį skundą kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad skundžiama nutartis yra teisėta, pagrįsta, apelianto skunde nurodytos aplinkybės ir argumentai nesudaro pagrindo tenkinti atskirąjį skundą ir šiuo atveju neturi teisinės reikšmės. Pažymi, kad teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, kaip paaiškėjo antstoliui pradėjus vykdyti skundžiamą nutartį, apelianto sąskaitoje buvo rasti tik 54 litai.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

10Pagal CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi viena iš sąlygų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – tikėtinas ieškinio reikalavimų pagrindimas, kurio nebuvimu remiasi apeliantas, ginčydamas skundžiamą nutartį. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad CPK 433 str.3 d. nustato, jog prie pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo jokie įrodymai nepridedami. Vadinasi, nėra pagrindo reikalauti, kad pareiškėjas, prašydamas priimti teismo įsakymą ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtų pateikęs savo reikalavimą pagrindžiančius įrodymus.

11Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškime dėl teismo įsakymo nurodyto reikalavimo pagrįstumą suinteresuotas asmuo UAB „Inovus“ ginčija tuo, kad pagal jungtinės veiklos sutartį sutarties partneriai veikia kaip solidarūs prievolės subjektai. Pažymėtina, kad tokios sutarties, priešingai, nei nurodė apeliantas, pareiškėjas nepateikė, o pagal CPK 433 str. 3 d., ir neprivalėjo pateikti, be to, apeliantas, manydamas, kad šios sutarties nuostatomis gali nuginčyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą, galėjo pats ją pateikti, bet savo argumentų įrodymais nepagrindė.

12Sprendžiant dėl įrodinėjimo naštos paskirstymo nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi būti atsižvelgiama į tai, kuriai iš bylos šalių paprasčiau (lengviau) įrodyti teisiškai reikšmingas aplinkybes, esant minimalioms sąnaudoms (CPK 3 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1349/2009). Leituvos apeliacinės isntancijos teismas 2010 m. sausio 14 d. nutartyje nurodė, kad ieškovui sudėtinga pateikti atsakovų turtinę padėtį patvirtinančių duomenų, todėl įrodinėjimo naštos pareiga negali būti sietina su ieškovu (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-25/2010). Taigi teismas paneigė, kad būtent ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi pateikti įrodymus apie atsakovo turtinę padėtį. Darytina išvada, kad apeliantas, nesutikdamas su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu ir nepateikęs jo turtinę padėtį pagrindžiančių duomenų, kaip pagrindo vertinti ieškinio sumą, pats neįvykdė pareigos paneigti grėsmę dėl teismo sprendimo neįvykdymo.

13CPK 147 str. 1 d. nustato, kad kai teismas mano, kad tai būtina, apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui. Taigi bendra taisyklė yra tokia, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sprendžiamas atsakovui nepranešus pagal tuos duomenis, kurie pateikiami į bylą. Kita vertus, tai nereiškia, kad atsakovas praranda galimybę įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepagrįstumą. Įrodymus, jog jo finansinė padėtis gera ir ieškinio suma jam nėra didelė, atsakovas gali pateikti kartu su atskiruoju skundu. Gavęs atskirąjį skundą, nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, pirmosios instancijos teismas ją gali panaikinti pats (CPK 334 str. 2 d. 1 p.), o nesutikęs su atskiruoju skundu, siųsti nagrinėti apeliacinės instancijos teismui (CPK 334 str. 2 d. 2 p.). Taigi atsakovas turi galimybes apginti savo poziciją, tačiau turi būti aktyvus ir šia teise pasinaudoti. Nagrinėjamu atveju atsakovas atskirajame skunde dėsto motyvus dėl sąlygų jam pateikti finansinės padėties dokumentus nesudarymo, neišsiaiškinimo visų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui svarbių aplinkybių, tačiau pats nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų, jog jo turtinė padėties ir ieškinio suma, atsižvelgiant į ją, nelaikytina didele ir sukeliančia grėsmę dėl teismo sprendimo neįvykdymo. Taip pat apeliantas nepateikė ir jungtinės veiklos sutarties, kuria remiasi kaip reikalavimo UAB „Inovus“ nebuvimu. Darytina išvada, kad atsižvelgiant į pareiškėjo pateiktus duomenis, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o apeliantas atskiruoju skundu pagrindo naikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 6 d. nutartį neįrodė.

14Vadovaudamasis LR CPK 336 str., 337 str. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

15Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai