Byla 2-1717/2010
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Spynelė“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Irec LT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 20 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-4939-661/2010 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Spynelė“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Irec LT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Spynelė“, prašydamas iškelti atsakovui bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskiriant UAB „Bankroto departamentas LT“. Ieškovas nurodo, kad atsakovas yra skolingas UAB „Irec LT“, apmokėjimo terminai yra praleisti, atsakovas yra nemokus.

4Tretysis asmuo AB DnB Nord bankas prašė UAB „Spynelė“ administratoriumi paskirti Asociacija Intekta.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 20 d. nutartimi nutarė iškelti bankroto bylą UAB „Spynelė“; paskirti įmonės administratoriumi Asociacija Intekta.

6Teismas nurodė, kad bylos duomenimis nustatyta, jog pagal 2009 m. gruodžio 31 d. balansą UAB „Spynelė“ turėjo turto už 387 004 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 1 125 182 Lt. Teismas nurodė, kad pagal 2010 m. gegužės 1 d. balansą įmonės turtas įvertintas 334 469 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 1 093 816 Lt. Teismas pažymėjo, kad į bylą taip pat yra pateikti UAB „Spynelė“ kreditorių ir debitorių sąrašai, kurie patvirtina, kad atsakovo kreditoriniai įsiskolinimai yra 593 561,15 Lt, o debitoriniai – 66 919,55 Lt. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad atsakovui UAB „Spynelė“ keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p., 10 str. 4 d. 1 p.).

7Teismas nurodė, kad byloje gauti siūlymai skirti UAB „Spynelė” bankroto administratoriais UAB „Bankroto departamentas LT“ bei Asociacija Intekta. Teismo teigimu, duomenų, kad administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Teismas pažymėjo, kad į bylą pateikti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos pranešimai, kad prašomi skirti administratoriai atitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus. Teismas nurodė, kad Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenimis UAB „Bankroto departamentas LT“ leidimas išduotas 2009 m. gruodžio 7 d., įmonėje dirba 3 darbuotojai, šiuo metu vykdo 37 bankroto procedūras, vadinasi, kiekvienam iš administratorių tenka administruoti vidutiniškai po 12 įmonių, o Asociacija Intekta leidimas išduotas 2009 m. vasario 23 d., įmonėje dirba 3 administratoriai, įmonė šiuo metu vykdo 26 bankroto procedūras, vadinasi, kiekvienam iš administratorių tenka administruoti vidutiniškai po 8 įmones. Teismas pažymėjo, kad Asociacija Intekta turi santykinai mažesnį darbo krūvį palyginus su UAB „Bankroto departamentas LT“, todėl Asociacija Intekta turi didesnes galimybes nei UAB „Bankroto departamentas LT“ užtikrinti nuoseklesnę ir greitesnę bankroto procedūrą, kas savo ruožtu yra naudingiau visiems bankrutuojančios įmonės kreditoriams, todėl UAB „Spynelė“ administratoriumi skirtina Asociacija Intekta.

8Teismas pažymėjo, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams.

9Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Irec LT“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 20 d. nutarties dalį, kuria paskirtas BUAB „Spynelė“ administratorius Asociacija Intekta, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – BUAB „Spynelė“ administratoriumi paskirti UAB „Bankroto departamentas LT“. Apelianto teigimu, teismo nutartis priimta be pakankamų motyvų ir išsamaus reikšmingų bylos aplinkybių išaiškinimo, taip pat nukrypstant nuo Lietuvos apeliacinio teismo suformuotos praktikos šiuo klausimu. Apeliantas nurodo, kad skiriamo bankroto administratoriaus darbo krūvis nėra vienintelis kriterijus į kurį turi būti atsižvelgta skiriant bankroto administratorių. Apelianto teigimu, nors Asociacija Intekta šiuo metu vykdo 26 bankroto procedūras, o UAB „Bankroto departamentas LT“ – 45 bankroto procedūras, tačiau UAB „Bankroto departamentas LT“ įmonės darbuotojai yra ilgametę patirtį sukaupę specialistai. Apeliantas pažymi, kad pagal teismų praktiką, skiriant administratorių, yra atsižvelgiama į didžiausių ir pagrindinių bankrutuojančios įmonės kreditorių nuomonę, kadangi yra itin svarbu, kad vykdant bankroto procedūrą, administratorius ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Spynelė“ nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą tretysis asmuo DnB NORD bankas nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą ieškovo UAB „Irec LT“ atskirąjį skundą atmesti.

12Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 20 d. nutartis paliktina nepakeista.

13CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

14Atskirojo skundo turinys patvirtina, kad yra skundžiama tik pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas BUAB „Spynelė“ administratorius, todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl kitos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies pagrįstumo.

15Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio antroji dalis numato, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą; tuo atveju, kai pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei teikia įmonės darbuotojai ir jie nepasiūlo administratoriaus kandidatūros, administratoriaus kandidatūrą Vyriausybės nustatyta tvarka turi pasiūlyti šio straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija; administratoriaus kandidatūrą gali pasiūlyti ir kiti Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnyje išvardyti asmenys; teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Įmonių bankroto įstatymas taip pat numato, kad skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas Vyriausybės nustatyta tvarka privalo suderinti su Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio ketvirtoji dalis numato, kad administratoriumi negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius (su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo ar, kai kreditorius – juridinis asmuo, jo organų narys), asmuo, kuris pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės būti vadovu, įmonės ar šios įmonės patronuojančios arba dukterinės įmonės savininkas, jos valdymo organų narys, vadovas, jo pavaduotojai (direktoriai), vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovas, akcininkas, nuosavybės teise turintis arba turėjęs per paskutiniuosius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo daugiau kaip 10 procentų bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės arba šios įmonės patronuojančios ar dukterinės įmonės akcijų; šie apribojimai taikomi ir šioje dalyje nurodytiems asmenims, kurie dirbo bankrutuojančioje ir bankrutavusioje įmonėje ir buvo atleisti iš pareigų per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo; administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi; juridinio asmens, turinčio teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, vadovui, jo pavaduotojams (direktoriams), vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovui, juridinio asmens organo nariams, juridinio asmens dalyviams taikomi šioje dalyje administratoriui nustatyti apribojimai. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-468/2009).

16Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų dėl pirmosios instancijos teismo netinkamo BUAB „Spynelė“ administratorius paskyrimo. Į bylą pateiktas Asociacijos Intekta 2010 m. gegužės 10 d. sutikimas patvirtina, kad įmonė sutinka teikti UAB „Spynelė“ bankroto administravimo paslaugas ir deklaruoja, jog atitinka teisės aktų reikalavimus dėl UAB „Spynelė“ administravimo. Į bylą yra pateiktas Ūkio ministerijos leidimas Asociacijai Intekta teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Į bylą taip pat yra pateiktas Asociacijos Intekta bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (polisas). Bylos duomenys patvirtina, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos informavo teismą, jog Asociacija Intekta atitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas iš teismui pasiūlytų administratorių kandidatūrų turi teisę parinkti administratorių, kuris, teismo nuomone, tinkamai administruos bankrutuojančią įmonę. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes bei pateiktus į bylą duomenis, pirmosios instancijos teismas pagrįstai UAB „Spynelė“ administratoriumi paskyrė Asociaciją Intekta, kuri atitinka visus administratoriui Įmonių bankroto įstatymo keliamus reikalavimus, ir nėra pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį. Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu teismo paskirtas administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo.

17Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 20 d. nutartis paliktina nepakeista.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Irec LT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 4. Tretysis asmuo AB DnB Nord bankas prašė UAB „Spynelė“ administratoriumi... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 20 d. nutartimi nutarė iškelti... 6. Teismas nurodė, kad bylos duomenimis nustatyta, jog pagal 2009 m. gruodžio 31... 7. Teismas nurodė, kad byloje gauti siūlymai skirti UAB „Spynelė” bankroto... 8. Teismas pažymėjo, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas... 9. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Irec LT“ prašo apeliacinės instancijos... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Spynelė“ nurodo, kad su... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą tretysis asmuo DnB NORD bankas nurodo, kad... 12. Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 20 d.... 13. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 14. Atskirojo skundo turinys patvirtina, kad yra skundžiama tik pirmosios... 15. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio antroji dalis numato, kad asmuo,... 16. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų dėl... 17. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 20 d. nutartį palikti nepakeistą....