Byla 2-2226/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Gedimex“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Hidrostatyba“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutarties, kuria buvo nutarta atsakovui grąžinti piniginį užstatą iš teismo depozitinės sąskaitos, civilinėje byloje Nr. 2-979-370/2011 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Gedimex“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Hidrostatyba“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Betono mozaika“ dėl prekių kainos sumažinimo; tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos konteinerių terminalas“, uždaroji akcinė bendrovė „Kelių remonto grupė“, uždaroji akcinė bendrovė „Klaistvita“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl prekių kainos sumažinimo.

5Atskiruoju skundu ginčijama teismo nutartis, kuria grąžintas piniginis užstatas iš teismo depozitinės sąskaitos.

6Ieškovai UAB „Gedimex“ ir UAB „Hidrostatyba“ 2010 m. spalio 25 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą, prašydami priteisti UAB „Gedimex“ naudai 334 146,50 Lt sumokėtos betoninių grindinio trinkelių GT 2-15 kainos ir 4 008,52 Lt patirtų nuostolių (viso - 338 155,02 Lt), bylinėjimosi išlaidas ir procesines palūkanas. Taip pat prašė priteisti ieškovo UAB „Hidrostatyba“ naudai 211 560,36 Lt sumokėtos betoninių grindinio trinkelių GT 2-15 kainos bei 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Nurodė, kad 2008-2009 metų laikotarpyje atsakovas ieškovams pardavė betonines grindinio trinkeles, kurios buvo išklotos UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ teritorijoje. Dalis trinkelių sutrūkinėjo, dėl ko ieškovai patyrė nuostolius. Ieškovai teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį turtą, esantį pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, ir lėšas, leidžiant iš lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas, taip pat atsiskaityti su ieškovais. Nurodė, kad reikalavimo suma yra didelė, atsakovas vengia vykdyti savo įsipareigojimus, todėl egzistuoja grėsmės teismo sprendimo įvykdymui atsiradimo tikimybė.

7Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartimi byloje buvo taikyta laikinoji apsaugos priemonė – atsakovo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, o jo nesant ar esant nepakankamai – lėšų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, areštas neviršijant 549 715,38 Lt sumos.

8Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartimi laikinoji apsaugos priemonė buvo panaikinta, nes atsakovas pagal 2010 m. lapkričio 11 d. mokėjimo nurodymą Nr. 008691 įmokėjo į Klaipėdos apygardos teismo depozitinę sąskaitą 549 715,38 Lt užstatą.

92011 m. gegužės 6 d. prašymu atsakovas prašė Klaipėdos apygardos teismą jam grąžinti sumokėtą užstatą. Nurodė, kad byla vyksta jau beveik penkis mėnesius, tačiau ieškovai, atstovaujami dviejų advokatų, iki šiol nepateikė atsakovo ir teismo prašomų įrodymų, ieškinio pagrįstumui įvertinti reikalingų duomenų, nors tokia pareiga įtvirtinta LR CPK 178 str., be to, ieškovai parengiamųjų teismo posėdžių metu patvirtino, kad nėra patyrę nuostolių, o ieškinio dydį grindžia iš bandymams atrinktų ir išbandytų 4 vienetų trinkelių, kurios neatitiko tempimo stiprio skeliant reikalavimų (2010 m. balandžio 15 d. Bandymo protokolas Nr. 34-B/2010). Taip pat manė, kad ieškovų reikalavimai yra sąlyginiai, išimtinai priklausantys nuo teisminio nagrinėjimo metu skirtinos teismo ekspertizės išvadų apie prekių kokybę ir jų defektų atsiradimo priežastis, o atsakovas į teismo depozitą yra įnešęs užstatą, todėl akivaizdu, jog esama situacija pažeidžia tiek teisingumo, tiek proceso šalių lygiateisiškumo principus. Užstato suma sumažinęs savo apyvartines lėšas, atsakovas neteko galimybės šiuos pinigus panaudoti savo ūkinei komercinei veiklai ir pajamoms uždirbti. Be to, vien didelė ieškinio kaina nėra besąlyginis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovo turtinė padėtis yra stabili ir gera. Atsakovas 2010 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis turto turėjo už 59 883 460 Lt, iš jų – ilgalaikio už 45 892 291 Lt, todėl atsakovo turtas viršija galimus įpareigojimus pagal teismo sprendimą beveik 109 kartus, be to, įmonė yra veikiantis ūkio subjektas, kurio 2010 metų apyvarta siekė 27 milijonus litų, todėl jam ginčo suma nėra didelė, o teismui nėra pakankama priežastis atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gegužės 30 d. nutartimi nutarė grąžinti atsakovui UAB „Betono mozaika“ iš Klaipėdos apygardos teismo depozitinės sąskaitos piniginį užstatą – 549 715,38 Lt, sumokėtą pagal 2010 m. lapkričio 11 d. mokėjimo nurodymą Nr. 008691. Nurodė, kad ieškovai ieškinio pateikimo metu nepateikė neginčijamų įrodymų apie ieškinio kainą pagrindžiančių faktiškai patirtų nuostolių atsiradimą, be to, tiek ieškovai, tiek atsakovas siekia specialių žinių – įrodymų – surinkimo skiriant teismo ekspertizes, todėl pripažintina, kad tokios didelės užstato sumos atsakovo apyvartinių lėšų įšaldymas kaip turtinis apribojimas nėra proporcingas remiantis ekonomiškumo principu ir nagrinėjamo ginčo sudėtingumu. Konstatavo, kad iš 2011 m. gegužės 23 d. teismo posėdžio metu pateikto ieškovų patikslinto ieškinio dalyko matyti, kad nors ieškovai ir nurodo tą pačią ieškinio kainą, tačiau suformulavo kitą neva pažeistų teisių gynimo būdą – reikalavimą įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus, t. y. savo sąskaita ir rizika per 4 mėnesių terminą pakeisti pagamintas trinkeles tinkamomis. Įvertinęs šią aplinkybę bei atsakovo pateiktus duomenis apie turtinę padėtį – turimo turto vertę bei įsipareigojimų santykį ir galimybę įvykdyti teismo sprendimą, jei jis būtų palankus ieškovams, – teismas pripažino, kad yra pagrindas atsakovui grąžinti užstatą netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Ieškovai atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: netenkinti atsakovo prašymo grąžinti atsakovui Klaipėdos apygardos teismo depozite esančią 549 715,38 Lt sumą, o jei teismas manytų, jog ši suma yra grąžintina atsakovui, prašo teismo atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, uždraudžiant atsakovui juos bet kokiu būdu perleisti kitiems asmenims, taip pat įkeisti, tačiau paliekant atsakovui juos saugoti ir naudotis, o nustačius, kad atsakovas tokio turto neturi ar turi nepakankamai, areštuoti ir jo lėšas, esančias pas atsakovą ir trečiuosius asmenis, taip pat bankų sąskaitose, leidžiant iš areštuotų lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas, taip pat atsiskaityti su ieškovais UAB „Gedimex“ ir UAB „Hidrostatyba“ (iš viso areštuojant turto už 549 715,38 Lt – ieškinio suma). Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Atsakovas nepaneigė prezumpcijos, kad nesiėmus ieškinio užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes nenurodė turimo turto rinkos vertės ir likvidumo, todėl neaišku ar bendrovė turi pakankamai turto įvykdyti savo 44 949 983 Lt įsipareigojimus, kurie matomi iš atsakovo balanso duomenų. Taip pat neaišku, ar atsakovo nurodytas turtas nėra įkeistas, ar atsakovas nėra laidavęs ar garantavęs už kitų asmenų prievoles, ar atsakovo turimos lėšos nėra skolintos ir šių aplinkybių mastas. Atsakovo sunkią finansinę būklę patvirtina tai, kad jis 2009 m. patyrė 9 467 241 Lt nuostolius, o 2010 m. – 2 064 615 Lt, be to, pateikė prašymą teismui dėl sumokėtos sumos grąžinimo.
  2. Nustatyta tvarka atrinkus ir išbandžius „Klaipėdos konteinerių terminalas“ teritorijoje suklotas trinkeles, 2010 m. gegužės 14 d. bandymo protokole Nr. 34-B/2010 nurodyta išvada, kad 50 proc. bandomųjų pavyzdžių neišlaikė tempimo stiprio skeliant reikalavimų, o tai reiškia, kad šio kriterijaus neatitinka 50 proc. UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ teritorijoje suklotų trinkelių. Trinkelių netinkamumą liudija ir faktas, patvirtintas nuotraukomis, kad nemaža dalis trinkelių yra aptrupėjusios ar suskilusios. Atsižvelgiant į tai, kad iš viso įsigyta 1 220 734 vnt. betoninių grindinio trinkelių už bendrą 1 091 413,72 Lt kainą (be PVM), prašytina keisti 50 proc. trinkelių, o pinigine išraiška pagal UAB „Betono mozaika“ pirkėjams nustatytas kainas tai sudaro 545 706, 86 Lt, taip pat pridėtini 4 008,52 Lt patirtų nuostolių, todėl darytina išvada, kad ieškinio kaina – 549 715,38 Lt yra visiškai pagrįsta.

14Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Nepriklausomas auditorius, įvertinęs atsakovo 2010 m. finansines ataskaitas nurodė, kad finansinės ataskaitos visais atžvilgiais pateikia tikrą ir teisingą bendrovės 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės padėties bei tuomet pasibaigusių metų veiklos finansinių rezultatų ir pinigų srautų vaizdą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą bei Verslo apskaitos standartus. Be to, lyginant ginčo sumą ir atsakovo turimą 59 883 460 Lt vertės turtą matosi, kad atsakovo turtas 109 kartus viršija galimus įsipareigojimus pagal teismo sprendimą.
  2. Byloje esančiame atsakovo 2010 m. balanse matyti atsakovo turto sudėtis ir vertė, o informaciją apie tai, ar šis turtas nėra įkeistas, ar atsakovas nėra laidavęs ar garantavęs už kitų asmenų prievoles, ar atsakovo lėšos nėra skolintos bei šių aplinkybių mastą, ieškovų atstovas galėjo ir privalėjo patikrinti viešuosiuose registruose.
  3. Atsakovo 3.3 einamojo mokumo koeficientas, parodantis įmonės galimybes padengti trumpalaikius įsipareigojimus, panaudojus trumpalaikį turtą, ženkliai viršija 1.2-2 mokumo koeficientą, laikomą reikalingu įmonei, kad užtikrinti jos finansinę pusiausvyrą.
  4. Atsakovas yra veikianti, gyvybinga ir rinką turinti gamybos įmonė, per 2010 m. turėjusi beveik 27 mln. Lt apyvartą, pagal 2010 m. balansą atsakovo nepaskirstytasis pelnas sudaro daugiau kaip 10,7 mln. Lt, o pinigai sąskaitoje – apie 1 mln. Lt. Be to, 2011 m. liepos 22 d. atsakovo sąskaitose bankuose ir įmonės kasoje buvo 1 948 566,12 Lt ir 65 527,80 EUR lėšų, o tai neabejotinai patvirtina jo finansinį patikimumą.
  5. Atsižvelgiant į teismų praktiką, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, ir byloje esančius įrodymus, ginčo suma atsakovui nėra didelė, taigi negali būti vieninteliu pagrindu taikyti atsakovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones.
  6. 2010 m. gegužės 14 d. Bandymo protokolu Nr. 34-B/2010 gauti neigiami 4 vnt. grindinio trinkelių bandymų rezultatai susiję tiktai su konkrečiai išbandytu bandomuoju objektu ir jo būkle išbandymo dieną, t.y gauti rezultatai neleidžia spręsti apie visų atsakovo pateiktų prekių kokybę jų perleidimo ieškovams metu. Be to, tokie bandymai galimi tik po jų gamybos arba pirkėjui priimant siuntą. Trinkelės buvo suklotos į aikštelių grindinį, t.y. panaudotos kitam gaminiui, kuris vertintinas kaip vientisas statinys, sukurti, tuo tarpu atskirų statinio elementų ekspertizės nenumato joks normatyvinis dokumentas.
  7. Ieškovų reikalavimai yra sąlyginiai, išimtinai priklausantys nuo skirtinos teismo ekspertizės išvadų apie atsakovo prekių kokybę, buvusią 2008 m. – 2009 m., jų perleidimo ieškovams metu, ir grindinio, kuriam keliami specifiniai įrengimo bei eksploatavimo reikalavimai, defektų atsiradimo priežastis. Pažymėtina, jog bylos medžiaga rodo, kad statinys buvo eksploatuojamas jau nuo 2008 m. – 2009 m., net nebaigus grindinio įrengimo, taip pat statinio nepridavus valstybinei komisijai, taip pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

15Atsakovas UAB „Betono mozaika“ taip pat pateikė prašymą priimti ir prie bylos prijungti atsakovo 2011 m. rugsėjo 30 d. balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitą, kurie papildomai pagrindžia atsiliepimo argumentus apie gerą atsakovo finansinę būklę, nes parodo, kad per pastaruosius devynis mėnesius atsakovo turtas, mokumas bei apyvarta išaugo ir atsakovas veikia pelningai, o tai įrodo, kad ginčo suma atsakovui nėra didelė.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

17Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai sugrąžino atsakovui sumą, kuria pastarasis pervedė į teismo specialiąją sąskaitą tam, kad viena laikinoji apsaugos priemonė būtų pakeista kita priemone.

18Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo kreditoriui (ieškovui) palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

19Tuo atveju, kai teismas pagal ieškovų ieškinį dėl priteisimo (prekių kainos sumažinimo) kaip laikinąją apsaugos priemonę taikė atsakovo turto areštą ir atsakovas į teismo depozitinę sąskaitą mokėjimo pavedimu pervedė sumą, atitinkančią ieškinio sumą, laikoma, kad šia suma yra užtikrinamas ieškovams galimai palankaus teismo sprendimo byloje įvykdymas. Jeigu ieškovai po tokių atsakovo veiksmų pakeičia subjektinių teisių dėl netinkamos kokybės daiktų įsigijimo gynybos būdą ir ieškiniu įrodinėja, kad iš atsakovo nusipirko netinkamos kokybės daiktus, t. y. pareiškia reikalavimą ne dėl kainos sumažinimo, o dėl netinkamos kokybės daiktų pakeitimo tinkamos kokybės daiktais (CK 6.334 str. 1 d. 1 p.), laikoma, kad yra pakeistas ieškinio dalykas. Minėta, jog ieškinys dėl galimai nekokybiškų daiktų kainos sumažinimo, kai ieškovai yra sumokėję visą kainą už daiktą, yra ieškinys dėl priteisimo. Ieškovams galimai palankaus teismo sprendimo pagal tokį ieškinį įvykdymas gali būti užtikrintas atsakovo turto areštu, jeigu ieškinio suma yra didelė. Tuo tarpu ieškinys dėl atsakovo įpareigojimo pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu pagal savo turinį yra ne ieškinys dėl priteisimo, o dėl prievolės vykdymo natūra. Nors tai taip pat yra turtinis reikalavimas, šio ieškinio suma nėra aiški, kadangi ji nustatoma pagal prekių, kurias prašoma įpareigoti perduoti ieškovui, kainą. Todėl ieškovų pasirinkto teisminės gynybos būdo, kuris įtvirtintas materialiojoje teisėje, pakeitimas, šiuo atveju savaime nesudaro pagrindo atsakovui grąžinti į teismo depozitinę sąskaitą pervestos sumos, tačiau teismas turėtų įpareigoti ieškovus nurodyti ieškinio sumą pagal pakeistus ieškinio reikalavimus.

20Tuo pačiu pastebėtina, kad teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pakeitimo, panaikinimo neturi res judicata galios. Paaiškėjus, kad atsakovo, kurio atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ar kuris į teismo specialiąją sąskaitą sumokėjo sumą, atitinkančią ieškinio sumą, turtinė padėtis yra labai gera, laikinosios apsaugos priemonės turi būti panaikintos ar įmokėta suma sugrąžinta.

21Nagrinėjamu atveju ieškovai (pirkėjai) 2010 m. spalio 25 d. pradiniu ieškiniu atsakovui (pardavėjui) dėl kainos sumažinimo už betonines grindinio trinkeles prašė priteisti ieškovams iš atsakovo bendrai 549 715,38 Lt (ieškovui UAB „Hidrostatyba“ – 211 560,36 Lt, o ieškovui UAB „Gedimex“- 338 155,02 Lt). Teismas ieškinį priėmė ir iškėlė civilinę bylą. Pasirengimo bylos nagrinėjimui metu ieškovai 2011 m. gegužės 23 d. padavė patikslintą ieškinį, prašydami pakeisti subjektinių teisių gynybos būdą, įpareigojant atsakovą savo sąskaita ir rizika per 4 mėnesių terminą pakeisti visas atsakovo pagamintas trinkeles tinkamomis (b.l. 93-95). Kaip minėta, toks ieškinio dalyko pakeitimas, iš esmės nekeičiant jo faktinio pagrindo, nereiškia, jog yra keičiamas reikalavimo pobūdis iš turtinio į neturtinį. Tačiau ieškovams patikslintu ieškiniu prašant ne sumažinti kainą, o įpareigoti atsakovą įvykdyti prievolę natūra, nebėra teisinio pagrindo užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą ieškovo įneštais pinigais į teismo specialiąją sąskaitą, nebent būtų pagrindas areštuoti turtą, atitinkantį prašomų perduoti plytelių ieškovams vertę, kuri turi būti nurodyta ir teismo sprendime dėl turto priteisimo natūra (CPK 272 str.), jei kito turto tokiam reikalavimui užtikrinti atsakovas neturi. Tačiau ieškovai patikslintame ieškinyje nenurodė, kokį plytelių kiekį ir kokios vertės jie prašo natūra priteisti iš atsakovo.

22Be to, atsakovas tiek pirmosios instancijos, tiek ir apeliacinės instancijos teismui pateikė duomenis apie įmonės gerą turtinę padėtį. Iš atsakovo pateikto balanso 2010 m. gruodžio 31 d. duomenimis matyti, kad įmonės turtas sudarė 59 883 460 Lt, iš jų 47 911 034 Lt ilgalaikis turtas, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 3 643 129 Lt, apyvarta - 26 893 593 Lt (b.l. 77-78). Apeliacinės instancijos teismui atsakovo pateikta pažyma iš „Swedbank“, AB įrodo, kad 2011 m. liepos 22 d. vienoje iš įmonės sąskaitų buvo 1 887 443,04 Lt, (b.l. 132), įmonės kasoje pagal pateiktą pažymą – 58 300 Lt (b. l. 133). Iš balanso 2011 m. rugsėjo 30 d. duomenimis matyti, kad įmonės turtas padidėjo iki 61 289 070 Lt (iš jų 25 903 965 Lt sudaro pastatai ir statiniai, t. y. nekilnojamasis turtas), per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo iki 2 382 181 Lt, įmonė 2011 m. gavo 2 766 688 Lt pelno. Šie duomenys sudaro pagrindą daryti išvadą, kad atsakovo turtinė padėtis šiuo metu yra gera. Tą patvirtino ir pats faktas, kad atsakovas įnešė didelę sumą į teismo specialiąją sąskaitą siekdamas taikyto arešto turtui panaikinimo. Ieškovams patikslintame ieškinyje pakeitus teisinės gynybos būdą ir neapibrėžus ieškinio sumos, toliau laikyti atsakovo į teismo specialiąją sąskaitą įneštas lėšas nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą grąžinti atsakovui jo sumokėtą 549 715,38 Lt užstatą.

23Tuo pačiu pastebėtina ir tai, kad pačių ieškovų keičiama teisminės gynybos pozicija bei jų pradiniame ieškinyje išdėstyti argumentai, kad iš atrinktų ir išbandytų 4 vienetų trinkelių (nors ieškovai pirko beveik pusantro milijono trinkelių) padarytos preliminarios išvados apie galimai nekokybiškas visas trinkeles, prima facie nepatvirtina ir nėra pakankami, kad teismas įsitikintų, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, bus patenkintas (CPK 144 str.; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1516/2010; 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

24Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai teisiškai nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

25Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias atsakovo sumokėtų lėšų į teismo specialiąją sąskaitą grąžinimą. Keisti ar naikinti teisėtos ir pagrįstos nutarties atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl prekių kainos sumažinimo.... 5. Atskiruoju skundu ginčijama teismo nutartis, kuria grąžintas piniginis... 6. Ieškovai UAB „Gedimex“ ir UAB „Hidrostatyba“ 2010 m. spalio 25 d.... 7. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartimi byloje buvo taikyta... 8. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartimi laikinoji... 9. 2011 m. gegužės 6 d. prašymu atsakovas prašė Klaipėdos apygardos teismą... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gegužės 30 d. nutartimi nutarė... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Ieškovai atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011... 14. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti ir... 15. Atsakovas UAB „Betono mozaika“ taip pat pateikė prašymą priimti ir prie... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 17. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai sugrąžino... 18. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje... 19. Tuo atveju, kai teismas pagal ieškovų ieškinį dėl priteisimo (prekių... 20. Tuo pačiu pastebėtina, kad teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos... 21. Nagrinėjamu atveju ieškovai (pirkėjai) 2010 m. spalio 25 d. pradiniu... 22. Be to, atsakovas tiek pirmosios instancijos, tiek ir apeliacinės instancijos... 23. Tuo pačiu pastebėtina ir tai, kad pačių ieškovų keičiama teisminės... 24. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai teisiškai nėra... 25. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas,... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 27. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutartį palikti...