Byla 2S-1196-259/2009

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arvydo Žibo, kolegijos teisėjų Rūtos Palubinskaitės, Albino Čeplinsko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. K. atstovo advokato Mariaus Tamošiūno atskirąjį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2009 m. gegužės 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr.A2-1133-660/2009, kuria atsisakyta priimti patikslintą ieškinį civilinėje byloje pagal ieškovo R. K. ieškinį atsakovui S. K. J., tretiesiems asmenims R. K., Kauno apskrities viršininko administracijai dėl sandorio pripažinimo galiojančiu,

Nustatė

2Kauno rajono apylinkės teismas 2009-05-18 nutartimi (b.l.140) atsisakė priimti ieškovo R. K. pateiktą patikslintą ieškinį.

3Teismas nustatė, jog Kauno rajono apylinkės teismo 2009-03-12 nutartimi (b.l.102-108) atnaujintas procesas civilinėje byloje Nr. 2-0068-358/2006 pagal R. K. ieškinį atsakovui S. K. J., trečiajam asmeniui R. K. dėl pirkimo-pardavimo sandorio pripažinimo galiojančiu. Teismas nustatė, jog patikslintu ieškiniu ieškovas pareiškė naują reikalavimą, prašydamas pripažinti pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą 2002-10-08 tarp R. K. ir S. K. J., galiojančia ne tik dėl namo dalies, bet ir dėl 36 arų priesodybinio sklypo. Atsisakymą priimti patikslintą ieškinį teismas motyvavo tuo, jog atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias CPK taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai (CPK 370 str. 4 d.), be to, pagal LAT praktiką naujų reikalavimų pareiškimas atnaujintame procese nėra galimas (LAT 2007-06-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2007). Teismas pažymėjo, jog atnaujintos bylos nagrinėjimas yra ankstesnio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas, atsižvelgiant į pagrindus, dėl kurių byla buvo atnaujinta, bet ne galimybė asmeniui (šiuo atveju ieškovui), neprašiusiam proceso atnaujinimo, tikslinti ieškinį ir iš naujo siekti savo interesų patenkinimo, pareiškiant dar ir naują reikalavimą.

4Atskiruoju skundu (b.l.142-144) ieškovo R. K. atstovas advokatas Marius Tamošiūnas su teismo nutartimi nesutiko, prašė nutartį panaikinti ir perduoti patikslinto ieškinio priėmimo klausimą iš naujo nagrinėti Kauno rajono apylinkės teismui, dėl šių motyvų:

51) Kauno rajono apylinkės teismas 2006-10-23 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-0068-358/2006 atmetė ieškovo ieškinį, kuriuo buvo prašoma pripažinti galiojančia 2002-10-08 ieškovo ir atsakovo sudarytą sutartį. Kauno apygardos teismas, tenkindamas ieškovo apeliacinį skundą, 2007-03-07 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-103-260/2007 panaikino Kauno rajono apylinkės teismo 2006-10-23 sprendimą ir priėmė naują sprendimą - ieškinį patenkino ir pripažino sutartį galiojančia. Kauno rajono apylinkės teismo 2009-03-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. A-8-660/2009 buvo atnaujintas procesas civilinėje byloje. 2009-05-12 ieškovas R. K. pateikė Kauno rajono apylinkės teismui patikslintą ieškinį. Priešingai, nei skundžiamoje nutartyje nurodo teismas, jokie nauji reikalavimai, kurie anksčiau nebuvo nagrinėti pirmosios bei apeliacinės instancijos teismo, patikslintu ieškovo ieškiniu nebuvo reiškiami. Patikslintu ieškiniu ieškovas reiškė tokį pat reikalavimą, koks buvo reiškiamas pirmąkart nagrinėjant bylą Kauno rajono apylinkės teisme, t.y. reikalavimą pripažinti galiojančia 2002-10-08 sutartį, sudarytą tarp ieškovo ir atsakovo. Dėl sutarties turinio byloje ginčo nėra. Ja atsakovas perleido ieškovui ne tik dalį namo, bet ir teises į 36 arų priesodybinio sklypo dalį. Gramatiniai skirtumai tarp pirminio ir patikslinto ieškinio dalyko formuluotės šiuo atveju atsirado tik dėl to, kad pasikeitė ieškovo advokatai ir, tuo pačiu, jų naudojamos teisinės formuluotės. Be to, CK 1.93 str. 4 d., kurios pagrindu buvo grindžiamas pirminis bei patikslintas ieškiniai, apskritai nenumato galimybės pripažinti sandorį galiojančiu tik iš dalies, kas akivaizdžiai patvirtina, kad tiek pirminiu, tiek ir patikslintu ieškiniu buvo reiškiamas toks pat reikalavimas;

62) atsisakymas priimti patikslintą ieškinį šiuo atveju reikštų dalinį bylos išsprendimą jau ieškinio priėmimo stadijoje, dėl ko šis atsisakymas yra akivaizdžiai neteisėtas. Kauno apygardos teismo 2007-03-09 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-103-260/2007 patvirtina, kad ieškovas reiškė ir apeliacinės instancijos teismas nagrinėjo ieškovo reikalavimą dėl sutarties pripažinimo galiojančia visa apimtimi - tiek dėl 41/100 gyvenamojo namo dalių, tiek ir dėl 36 arų priesodybinio sklypo. Atnaujinus procesą byloje, byla bus nagrinėjama iš naujo ta apimtimi, kurią nulemia proceso atnaujinimo pagrindai, ir teismas turės priimti vieną iš CPK 371 str. 1 d. numatytų sprendimų - Kauno apygardos teismo 2007-03-09 sprendimą palikti nepakeistą, pakeisti arba panaikinti. Tačiau skundžiama nutartimi teismui nutarus, kad įsiteisėjusiu Kauno apygardos teismo 2007-03-09 sprendimu patenkintas ieškovo ieškinio reikalavimas dalyje dėl 36 arų priesodybinio sklypo pirkimo apskritai net negali būti nagrinėjamas, akivaizdu, jog teismas iš anksto nulėmė proceso baigtį, t.y. nelieka net teorinės galimybės, kad Kauno apygardos teismo sprendimas bus paliktas nepakeistas. Vadinasi, teismas faktiškai jau ieškinio priėmimo stadijoje nutarė dalinai panaikinti Kauno apygardos teismo 2007-03-09 sprendimą. Tokia situacija akivaizdžiai pažeidžia ieškovo teises į teisminę gynybą, pažeidžia konstitucinį teismo sprendimu privalomumo principą ir prieštarauja galiojančiam Kauno apygardos teismo 2007-03-09 sprendimui;

73) nutarties argumentas, kad pagal LAT 2007-06-04 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2007 pateiktus išaiškinimus naujų reikalavimų pareiškimas po proceso atnaujinimo yra negalimas, akivaizdžiai neatitinka šios LAT nutarties turinio ir todėl yra visiškai nepagrįstas. LAT 2007-06-04 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2007 anaiptol nėra nurodoma, kad naujų reikalavimų pareiškimas byloje po proceso atnaujinimo nėra galimas. Priešingai, šioje nutartyje LAT išaiškino, kad „CPK 370 straipsnio 4 dalies ir kitos proceso atnaujinimą reglamentuojančios normos nedraudžia teismui, nagrinėjančiam bylą po proceso atnaujinimo, priimti naujus reikalavimus ir juos sujungti. Bendrosiose civilinio proceso normose nustatyta, kad keli reikalavimai teismo nuožiūra gali būti sujungti į vieną bylą, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai šie reikalavimai yra tarpusavyje susiję (CPK 136 straipsnis)".

8Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.159-161) atsakovas S. K. J. su atskiruoju skundu nesutiko, prašė jį atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą, dėl šių motyvų:

91) skundo argumentas, kad jokie nauji reikalavimai, kurie anksčiau nebuvo nagrinėti pirmosios bei apeliacinės instancijos teismo, patikslintu ieškovo ieškiniu nebuvo reiškiami, yra visiškai nepagrįstas. Pirminis ieškinys bei bylos medžiaga patvirtina, kad patikslintas ieškinys buvo pareikštas siekiant į pirminį ieškinį įtraukti naują reikalavimą - pripažinti galiojančia 2002-10-08 pirkimo-pardavimo sutartį ne tik dėl namo dalies, bet ir dėl 36 arų priesodybinio sklypo. Atnaujinus procesą, naujų reikalavimų reiškimas civiliniame procese yra negalimas, ką ne kartą nurodė ir LAT (LAT 2007-10-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2007, LAT 2007-06-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2007). LAT pažymėjo, kad galimybė reikšti naujus reikalavimus atnaujintoje byloje nėra absoliuti, bet visų pirma yra sąlygota pagrindų, pagal kuriuos procesas išnagrinėtoje byloje buvo atnaujintas. Atnaujintoje byloje ieškovo reikalavimo priėmimas ir nagrinėjimas reikštų ne ankstesnio teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimą pagal tuos proceso atnaujinimo pagrindus, dėl kurių procesas ir buvo atnaujintas, bet ieškovo patikslintu ieškiniu inicijuotų ginčo „persprendimą" iš dalies naujais ieškovo nurodytais faktiniais bei teisiniais pagrindais. Atnaujintos bylos nagrinėjimas yra ankstesnio sprendimo (šiuo atveju dėl sandorio neatitikties įstatymo reikalaujamai formai) teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (tam tikra prasme „persprendimas"), tačiau atsižvelgiant į pagrindus, dėl kurių byla buvo atnaujinta, bet ne galimybė ieškovui, neprašiusiam proceso atnaujinimo, tikslinti ieškinį ir iš naujo siekti savo interesų patenkinimo, pareiškiant dar ir naują reikalavimą;

102) nutartis dėl patikslinto ieškinio priėmimo yra neskundžiama (CPK 334 str.). Šios nutarties apskundimas nenumatytas CPK, kita vertus, ši nutartis neužkerta galimybės tolimesnei bylos eigai, dėl ko apeliacinis procesas nutrauktinas. Skundo argumentai, kad atsisakydamas priimti patikslintą ieškinį šiuo atveju reikštų dalinį bylos išsprendimą jau ieškinio priėmimo stadijoje, nepagrįsti. Pirmosios instancijos teismas atnaujintą bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias CPK taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai - t.y. pagal atnaujinimo pagrindus patikrinamas ankstesnio teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas. Atnaujinus procesą, teismas turi pasisakyti dėl visų pareiškėjo (pareiškėjų) nurodytų proceso atnaujinimo pagrindų ir juos analizuoti, atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes, nes tik tokiu būdu galima atsakyti į klausimus, ar pareiškėjo nurodyti proceso atnaujinimo pagrindai iš tikrųjų leidžia abejoti byloje priimto ir įsiteisėjusio sprendimo (nutarties) teisėtumu ir pagrįstumu (LAT 2006-06-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2006);

113) ieškovas nesąžiningai naudojasi savo teisėmis. Tai patvirtina ir skundo argumentas, jog patikslintu ieškiniu ieškovas reiškė tokį pat reikalavimą, koks buvo reiškiamas pirmąkart nagrinėjant civilinę bylą Kauno rajono apylinkės teisme, t. y. reikalavimą pripažinti galiojančia 2002-10-08 pirkimo-pardavimo sutartį tarp ieškovo ir atsakovo. Pažymėtina, kad patikslinto ieškinio paskirtis yra pakeisti ieškinio dalyką arba pagrindą arba ištaisyti ieškinio trūkumus. Kadangi šiuo atveju jokių trūkumų ieškovas nebuvo įpareigotas ištaisyti, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas faktines aplinkybes, patikslintu ieškiniu yra keičiamas ieškinio dalykas, o ne tik gramatiniai skirtumai ar patikslinto ieškinio dalyko formuluotės, kaip skunde nurodo ieškovas.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.162-163) tretysis asmuo R. K. su atskiruoju skundu sutiko, prašė jį tenkinti, dėl šių motyvų: nutartyje teismas nepagrįstai pripažino, kad ieškovas patikslintu ieškiniu pareiškė naują reikalavimą, prašydamas pripažinti galiojančia 2002-10-08 pirkimo-pardavimo sutartį tarp R. K. ir S. K. J., ne tik dėl namo dalies, bet ir dėl 36 arų priesodybinio sklypo. Iš bylos medžiagos aiškiai matyti, jog toks reikalavimas, koks reiškiamas patikslintame ieškinyje, buvo nagrinėtas bei patenkintas apeliacinės instancijos teisme, todėl negali būti laikomas nauju . Susipažinus su nutartyje minima LAT 2007-06-04 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2007, galima pagrįstai teigti, kad šioje nutartyje LAT anaiptol nesuformulavo taisyklės, kad naujų reikalavimų pareiškimas atnaujinus byloje procesą nėra galimas. Priešingai - šioje LAT nutartyje nurodoma, kad po proceso atnaujinimo teismui nedraudžiama priimti naujų šalių reikalavimų.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatyta, kad R. K. 2005 12 01 pareiškė Kauno rajono apylinkės teisme ieškinį atsakovui S. K. J., kuriuo prašė pripažinti galiojančia pirkimo pardavimo sutartį sudarytą tarp ieškovo ir atsakovo dėl 41/100 dalių gyvenamojo namo dalių ( - ), Kauno rajone (b.l. 1, 20). Kauno rajono apylinkės teismas 2006-10-23 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-0068-358/2006 atmetė ieškovo ieškinį, kuriuo buvo prašoma pripažinti galiojančia 2002-10-08 ieškovo ir atsakovo sudarytą pirkimo pardavimo sutartį (b.l. 122-126). Kauno apygardos teismas, tenkindamas ieškovo apeliacinį skundą, 2007-03-07 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-103-260/2007 panaikino Kauno rajono apylinkės teismo 2006-10-23 sprendimą ir priėmė naują sprendimą - ieškinį patenkino ir pripažino pirkimo pardavimo sutartį dėl 41/100 dalių gyvenamojo namo dalių ir 36 arų priesodybinio sklypo ( - ), Kauno rajone galiojančia (b.l. 180-185). Kauno apygardos teismo sprendimas įsiteisėjęs. Prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje pateikė Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ir Kauno apskrities viršininko administracija (civilinė byla Nr. A-8-660/2009). Kauno rajono apylinkės teismo 2009-03-12 nutartimi (b.l.102-108) patenkintas pareiškėjo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-0068-358/2006, trečiuoju asmeniu byloje įtraukta Kauno apskrities viršininko administracija. 2009 05 18 ieškovas byloje R. K. pateikė teismui patikslintą ieškinį byloje, kuriuo reiškia reikalavimą pripažinti namo dalies ir 36 arų priesodybinio sklypo ( - ), Kauno rajone pirkimo pardavimo sutartį galiojančia (b.l. 133-139).

15Kauno rajono apylinkės teismas 2009-05-18 nutartimi (b.l.140) atsisakė priimti ieškovo R. K. pateiktą patikslintą ieškinį byloje (b.l. 133-139, c.b. 2A-1133-660/2009).

16Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, nustatė, jog pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias tiek proceso atnaujinimo procedūras bylose, užbaigtose įsiteisėjusiu teismo procesiniu dokumentu, tiek ieškinio priėmimo pagrindus ir tvarką, atnaujinus procesą anksčiau minėtose bylose, todėl skundžiama apeliacine tvarka teismo nutartis teisėta ir pagrįsta, o atskirasis skundas atmestinas.

17Įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs nuostatą, kad pirmosios instancijos teismas atnaujintą bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias CPK taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai - t.y. pagal atnaujinimo pagrindus patikrinamas ankstesnio teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas (LR CPK 370 str. 4 d.). Prašymas atnaujinti procesą patenkintas tuo faktiniu pagrindu, jog pirmosios instancijos teismo manymu byloje pažeistos procesinės teisės normos (LR CPK 312, 320 str.) ta prasme, kad apeliantas apeliaciniame skunde iškėlė naują reikalavimą pripažinti galiojančia minėtą pirkimo pardavimo sutartį ir dėl 36 arų žemės sklypo , o apeliacinės instancijos teismas šį reikalavimą patenkino. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo 2005 12 01 ieškinyje reikalavimas pripažinti pirkimo pardavimo sutartį dalyje dėl 36 arų pasodybinio žemės sklypo nesuformuluotas. Kauno apygardos teismo 2007-03-07 sprendimas, kuriuo patenkintas ieškovo ieškinys, įsiteisėjęs, pirkimo pardavimo sutartis dėl 41/100 dalių gyvenamojo namo dalių ir 36 arų priesodybinio sklypo ( - ), Kauno rajone pripažinta galiojančia. Nagrinėjamu atveju, atnaujinus procesą byloje yra svarbu patikrinti ar pagrįstas Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro prašymas atnaujinti procesą ir panaikinti Kauno apygardos teismo 2007-03-07 sprendimą tuo teisiniu pagrindu, kad apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, viršijo ieškovo pareikštus pirminius reikalavimus, apelianto reikalavimą dėl 36 arų žemės sklypo įgijimo pagal sutartį priėmė nagrinėti, šį reikalavimą patenkino ir tuo pažeidė LR CPK 312 str. ir 320 str. nuostatas. Nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo priimti nagrinėti ieškovo papildomą ieškinį, kuriuo siekiama ištaisyti generalinio prokuroro nurodomą procesinį trūkumą byloje ir pareikšti teisme reikalavimą, kuris pirminiame ieškinyje prokuroro manymu nebuvo pareikštas. Priėmus nagrinėti ieškovo papildomą ieškinį būtų iškreipta įstatymo leidėjo nuostata neperžengti atnaujintoje byloje ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

19

20atskirąjį skundą atmesti. Kauno rajono apylinkės teismo 2009-03-12 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kauno rajono apylinkės teismas 2009-05-18 nutartimi (b.l.140) atsisakė... 3. Teismas nustatė, jog Kauno rajono apylinkės teismo 2009-03-12 nutartimi... 4. Atskiruoju skundu (b.l.142-144) ieškovo R. K. atstovas advokatas Marius... 5. 1) Kauno rajono apylinkės teismas 2006-10-23 sprendimu civilinėje byloje Nr.... 6. 2) atsisakymas priimti patikslintą ieškinį šiuo atveju reikštų dalinį... 7. 3) nutarties argumentas, kad pagal LAT 2007-06-04 nutartyje civilinėje byloje... 8. Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.159-161) atsakovas S. K. J. su... 9. 1) skundo argumentas, kad jokie nauji reikalavimai, kurie anksčiau nebuvo... 10. 2) nutartis dėl patikslinto ieškinio priėmimo yra neskundžiama (CPK 334... 11. 3) ieškovas nesąžiningai naudojasi savo teisėmis. Tai patvirtina ir skundo... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.162-163) tretysis asmuo R. K. su... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatyta, kad R. K. 2005 12 01... 15. Kauno rajono apylinkės teismas 2009-05-18 nutartimi (b.l.140) atsisakė... 16. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, nustatė, jog... 17. Įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs nuostatą, kad pirmosios instancijos... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. ... 20. atskirąjį skundą atmesti. Kauno rajono apylinkės teismo 2009-03-12 nutartį...