Byla 2-1683/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų K. J. ir G. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo B. P., atstovaujamo įstatyminės atstovės I. P., ieškinį atsakovams S. A., S. A., K. J. ir G. J. dėl termino palikimui priimti atnaujinimo, paveldėjimo teisės liudijimo iš dalies pripažinimo negaliojančiu, palikimo objekto teisinės registracijos panaikinimo bei pirkimo – pardavimo sandorių pripažinimo negaliojančiais. Trečiasis asmuo Šalčininkų rajono 1-ojo notarų biuro notarė Č. B.. Institucija, duodanti išvadą byloje, Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus ir mastą, aiškinimo ir taikymo.

6Ieškovas B. P., atstovaujamas įstatyminės atstovės I. P., kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams S. A., S. A., K. J. ir G. J. prašydamas:

 1. atnaujinti ieškovui terminą palikimui priimti po tėvo S. A. mirties;
 2. pripažinti negaliojančiu Šalčininkų rajono 1-ojo notarų biuro notarės Č. B. atsakovei S. A. išduotą paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą dėl ½ dalies po tėvo S. A. mirties paveldėto turto;
 3. panaikinti paveldėto turto teisinę registraciją VĮ Registrų centre;
 4. pripažinti negaliojančia 2011 m. vasario 10 d. pirkimo – pardavimo sutartį Nr. RJ-243 ir panaikinti pagal šią sutartį perleisto turto registraciją VĮ Registrų centre;
 5. pripažinti negaliojančia 2011 m. vasario 11 d. pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 3-527 ir panaikinti pagal šią sutartį perleisto turto registraciją VĮ Registrų centre.

7Ieškovas prašė ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones:

 1. areštuoti atsakovei S. A. priklausantį paveldėtą nekilnojamąjį turtą;
 2. areštuoti atsakovams S. A., K. J. ir G. J. priklausantį nekilnojamąjį turtą, kurį jiems perleido atsakovė S. A., uždraudžiant šį turtą perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip jį suvaržyti;
 3. laikinai apriboti atsakovės S. A. turtines ir neturtines teises į paveldėtas 3 000 vienetų UAB „Alsista“ ir 1 000 vienetų UAB „Autoduetas“ akcijų, uždraudžiant akcijas perleisti kitiems asmenims, uždraudžiant bet kokį kitokį nuosavybės teisės pakeitimą, bet kokį akcijų apsunkinimą, apribojimą bei jų vertės sumažinimą;
 4. paskirti UAB „Alsista“ ir UAB „Autoduetas“ administratoriumi M. P..

8Ieškovas nurodė, kad atsakovei S. A. paveldėjus visą S. A. turtą bei įregistravus turtą VĮ Registrų centre, atsakovė įgijo teisę valdyti, naudotis bei disponuoti minėtu turtu savo nuožiūra. Šiuo metu paveldėtas turtas yra perleidinėjimas tretiesiems asmenims. Be to, atsakovė, paveldėjusi uždarųjų akcinių bendrovių akcijas, pradėjo tikslingai mažinti šių bendrovių akcinių paketų vertę, pardavinėti šių bendrovių turtą ir pan. Minėti atsakovės veiksmai patvirtina turto arešto kaip laikinosios apsaugos priemonės taikymo būtinybę. Taigi, siekiant apsaugoti šių bendrovių turtą nuo galimo jo iššvaistymo ir neūkiško panaudojimo bei siekiant tiksliai nustatyti paveldėtų bendrovių akcijų vertę ir turtą, tikslinga taikyti kitą laikinąją apsaugos priemonę – paskirti šių bendrovių administratorių.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 21 d. nutartimi nutarė ieškovo B. P. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti iš dalies. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 24 d. nutartimi ištaisė Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartyje padarytą rašymo apsirikimą. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 18 d. nutartimi patikslino dalį Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių duomenų bei dalį laikinųjų apsaugos priemonių panaikino. Tokiu būdu ieškovo B. P. ieškiniui užtikrinti yra pritaikytos tokios laikinosios apsaugos priemonės:

 1. žemiau išvardinto turto areštas, uždraudžiant atsakovams areštuotu turtu disponuoti bei paliekant atsakovams teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis:
  1. atsakovei S. A. priklausančio buto, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje, areštas;
  2. atsakovams K. J. ir G. J. priklausančių buto, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ir garažo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančių (duomenys neskelbtini), Vilniuje, areštas;
  3. S. A. vardu įregistruoto žemės sklypo, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini), Vilniaus r., dalies areštas;
  4. atsakovės S. A. vardu įregistruotos katilinės, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančios (duomenys neskelbtini), Šalčininkų r., areštas;
  5. atsakovės S. A. vardu įregistruoto žemės sklypo, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), katilinę, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), mazuto sandėlį, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), sandėlį, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kiemo statinius, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančius (duomenys neskelbtini), Šalčininkų r., areštas;
  6. atsakovės S. A. vardu įregistruoto žemės sklypo, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini), Šalčininkų r., areštas;
  7. atsakovės S. A. vardu įregistruotų dirbtuvių, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančių (duomenys neskelbtini), Šalčininkų r., areštas;
  8. atsakovės S. A. vardu įregistruoto malūno, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ūkinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kiemo rūsio, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kiemo statinių, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančių (duomenys neskelbtini), Šalčininkų r., areštą;
  9. atsakovės S. A. vardu įregistruoto žemės sklypo, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), Šalčininkų raj.
 2. atsakovei S. A. nuosavybės teise priklausančių 3 000 vienetų UAB „Alsista“ ir 1 000 vienetų UAB „Autoduetas“ akcijų areštas, uždraudžiant akcijas perleisti kitiems asmenims, uždraudžiant bet kokį kitokį nuosavybės teisės pakitimą, bet kokį akcijų apsunkinimą, apribojimą bei jų vertės sumažinimą.

11Teismas nurodė, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėtas nepranešus atsakovams, nes yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą (CPK 148 str. 1 d.). Teismas prašymą dalyje dėl nekilnojamojo turto bei akcijų arešto tenkino, nes nustatė, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismo sprendimo įvykdymas šioje byloje gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas (CPK 144 str., 145 str. 1 d. 1-2 p., 13 p.). Prašymas skirti paveldėtų įmonių turto administratorių buvo atmestas, nes nustatyta, kad įmonių akcijų areštas yra pakankama priemonė užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Atsakovai K. J. bei G. J. pateikė atskirąjį skundą, prašydami panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartį dalyje, kur buvo pritaikytas atsakovams priklausančio buto, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ir garažo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančių (duomenys neskelbtini), Vilniuje, areštas. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. atsakovai yra sąžiningi turto įgijėjai, įsigiję šį turtą iš atsakovės S. A. pagal Vilniaus miesto 2-ajame notarų biure 2011 m. vasario 11 d. sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį. Šio turto didžioji kainos dalis – 470 000 Lt buvo panaudota S. A. kredito ir kitų mokėtinų sumų pagal kreditavimo sutartį, sudarytą su banku, grąžinimui, o likusi kainos dalis – 20 000 Lt perduota atsakovei S. A.. Vadinasi, ginčas šioje bylos dalyje vyksta tik dėl 20 000 Lt lėšų (turto). Be to, atsižvelgiant į tai, kad ginčas vyksta dėl atsakovams kaip sąžiningiems įgijėjams priklausančio turto, iš atsakovų jis negali būti išreikalautas (CK 4.93 str.) bei atitinkamai ieškovo teisės negali būti ginamos labiau nei atsakovų – sąžiningų įgijėjų;
 2. dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovai negali atlikti buto remonto ir į jį įsikelti. Be to, atsakovai turi mokėti kas mėnesį 950 Lt palūkanų bei buto išlaikymo išlaidas. Atsakovai taip pat yra patyrę dideles išlaidas dėl šio turto įsigijimo sandorio sudarymo. Minėtos aplinkybės patvirtina, kad atsakovai dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo patiria turtinę ir neturtinę žalą. Todėl net ir atmetus ieškinį, atsakovai bus priversti kreiptis į teismą dėl nuostolių atlyginimo, jei nebus panaikintos laikinosios apsaugos priemonės.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkinamas.

16CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisės normos seka, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie galimai bus patenkinti galutiniu teismo sprendimu, įvykdymą. Taigi, atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių tikslą, kiekvienu konkrečiu atveju prieš parenkant taikytinos laikinosios apsaugos priemonės rūšį ir taikymo mastą, visada yra įvertinamas konkretaus ieškinio materialinio reikalavimo pobūdis ir sumos dydis.

17CPK 145 straipsnyje yra įtvirtintas laikinųjų apsaugos priemonių rūšių sąrašas, kuris nėra baigtinis. Kaip viena iš tokių laikinųjų apsaugos priemonių rūšių yra numatytas turto (kilnojamojo daikto/nekilnojamojo daikto/lėšų) ir turtinių teisių areštas (CPK 145 str. 1 d. 1 p. ir 3 p.). Turto areštas apibrėžiamas kaip įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba atskirų šios teisės sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas apribojimas (Turto arešto aktų registro įstatymo 2 str. 1 d.). Vadovaujantis turto arešto apibrėžimu galima daryti išvadą, kad, taikant turto areštą kaip laikinąją apsaugos priemonę, teismas gali nustatyti skirtingo pobūdžio turto arešto mastą, tai yra apriboti visas arba dalį areštuojamo daikto savininko turimų daiktinių teisių, esančių nuosavybės teisės sudėtinėmis dalimis (CK 4.37 str.). Kadangi kiekviena iš šių daiktinių teisių – valdymo, naudojimosi ir disponavimo – savo turiniu yra skirtingo pobūdžio, kiekvienos iš šių daiktinių teisių laikinas apribojimas sukelia skirtingo pobūdžio suvaržymus areštuojamo daikto savininkui. Valdymo teisės apribojimas suponuoja teisės turėti turtą savo žinioje, leidžiančios daryti tam turtui fizinį bei ūkinį poveikį, priverstinį laikiną apribojimą (Turto arešto aktų registro įstatymo 2 str. 2 d.). Naudojimosi teisės apribojimas suponuoja teisės naudoti turto naudingąsias savybes, gauti iš turto pajamų bei vaisių ar kitos naudos priverstinį laikiną apribojimą (Turto arešto aktų registro įstatymo 2 str. 3 d.). Disponavimo teisės apribojimas sukuria teisės pakeisti turto teisinę padėtį, teisinį jo likimą – teisės turtą atlygintinai ar neatlygintinai perleisti, įkeisti, išnuomoti, perduoti naudoti kitiems asmenims, nustatyti servitutus ar kitaip šį turtą sutartimi apsunkinti – priverstinį laikiną apribojimą (Turto arešto aktų registro įstatymo 2 str. 3 d.).

18Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarties skundžiama dalimi buvo nustatytas atsakovams K. J. bei G. J. priklausančių nekilnojamųjų daiktų - buto, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ir garažo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančių (duomenys neskelbtini), Vilniuje, areštas. Minėtos nutarties rezoliucinėje dalyje, išvardinus visus konkrečius nekilnojamuosius daiktus, kuriems taikomas areštas, prie paskutinio areštuoto nekilnojamojo daikto buvo nurodytas ir taikomo visiems nekilnojamiesiems daiktams arešto mastas, uždraudžiant atsakovams disponuoti areštuotu turtu, paliekant teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis. Nors turto arešto mastas, atsižvelgiant į didelį areštuojamų daiktų ir juos identifikuojančių duomenų kiekį, buvo apibrėžtas ne iš karto vizualiai lengvai pastebimoje nutarties vietoje, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Turto arešto aktų registre įregistruotose turto arešto aktuose (Nr. 0511001511) yra apribota tik disponavimo areštuotais daiktais teisė. Vadinasi, atsakovai K. J. bei G. J. turi teisę areštuotu butu ir garažu naudotis (įskaitant ir teisę gyventi bute) bei šiuos daiktus valdyti (įskaitant ir teisę daryti buto remontą). Atsižvelgiant į išdėstyta, atsakovų atskirojo skundo argumentai, kad jie negali įsikelti į areštuotą butą bei daryti jame remonto, dėl ko patiria turtinę bei neturtinę žalą, atmetami kaip nepagrįsti ir prieštaraujantys pritaikyto turto arešto mastui (CPK 12 str., 178 str., Turto arešto aktų registro įstatymo 2 str. 1-4 d.).

19Teisėjų kolegija pažymi, kad, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, byla iš esmės nėra nagrinėjama ir atitinkamai teismas nesprendžia dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo, netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo. (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-378/2011, 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-320/2011 ir t.t.). Todėl atsakovų atskirojo skundo argumentai, kuriais jie įrodinėja ieškinio nepagrįstumą areštuoto turto atžvilgiu, tai yra teigia, jog atsakovai yra sąžiningi areštuoto turto įgijėjai bei, kad ginčas byloje vyksta tik dėl mažos dalies areštuoto turto kainos, atmetami kaip nepagrįsti ir neįtakojantys laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo bei masto (CPK 12 str., 144 str. 1 d. ir 178 str.).

20Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus atsakovų atskirojo skundo argumentus, kuriais jie įrodinėja patiriamus nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas visuomet yra susijęs su tam tikrų suvaržymų atsiradimu, kuris gali sukelti atsakovui nuostolių atsiradimo grėsmę. Siekiant atsakovo turtinių interesų apsaugai suteikti tokias pačias teisines garantijas kaip ir ieškovo turtinių interesų apsaugai, CPK 147 straipsnyje buvo įtvirtintas atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutas. Taigi, atsakovui manant, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo kilo nuostolių atsiradimo grėsmė, jis įstatymo nustatyta tvarka gali kreiptis į teismą su pagrįstu prašymu dėl tokių nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Teismui šį prašymą tenkinus ir ieškovui galimų atsakovo nuostolių neužtikrinus, atsakovo atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (CPK 150 str. 1 d. 3 p.). Tuo tarpu vien ta aplinkybė, kad egzistuoja nuostolių, galimų dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atsiradimo grėsmė, pati savaime nesudaro savarankiško pagrindo panaikinti pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę (CPK 150 str.). Todėl atsakovų atskirojo skundo argumentai apie patiriamus nuostolius dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atmetami kaip neįtakojantys skundžiamos nutarties teisėtumo (CPK 12 str. ir 178 str.).

21Apeliacine tvarka išnagrinėjus atsakovų K. J. ir G. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarties dalies, kuria buvo pritaikytas atsakovams priklausančio buto, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ir garažo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančių (duomenys neskelbtini), Vilniuje, areštas, pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str.). Todėl atsakovų atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų... 6. Ieškovas B. P., atstovaujamas įstatyminės atstovės I. P., kreipėsi į... 7. Ieškovas prašė ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias... 8. Ieškovas nurodė, kad atsakovei S. A. paveldėjus visą S. A. turtą bei... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 21 d. nutartimi nutarė ieškovo B. P.... 11. Teismas nurodė, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Atsakovai K. J. bei G. J. pateikė atskirąjį skundą, prašydami panaikinti... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkinamas.... 16. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar... 17. CPK 145 straipsnyje yra įtvirtintas laikinųjų apsaugos priemonių rūšių... 18. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarties... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių... 20. Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus atsakovų atskirojo skundo... 21. Apeliacine tvarka išnagrinėjus atsakovų K. J. ir G. J. atskirąjį skundą... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą....