Byla e2-705-504/2015
Dėl 302,80 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui V. S

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 302,80 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui V. S. ir

Nustatė

2Atsakovui V. S. CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

4Ieškovas nurodo ir iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2012-08-31 tarp ieškovo UAB „4finance“, valdančio sistemą Vivus.lt ir atsakovo V. S. pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. ( - ) (b.l. 7-11), pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 434.43 Eur/ 1500.00 Lt 24 mėnesių terminui, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2014-08-31. Atsakovas sumokėjo dalį skolos, tačiau nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl ieškovas 2013-08-20 vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovui 434.43 Eur (b.l. 15), tačiau atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė ir nustatytu terminu nesilaikė mokėjimo grafiko. Ieškovas nurodo, kad 334.26 Eur / 1154.13 Lt paskolos suma yra priteista teismo įsakymu Rokiškio rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. eL2-255-126/2015 (b.l. 14), tos pačios dienos nutartimi buvo nuspręsta nenagrinėti kreditoriaus prašymo priteisti palūkanas, todėl dėl palūkanų priteisimo ieškovas kreipiasi su ieškiniu į teismą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovas prašo priteisti 302,80 Eur palūkanų bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo jo naudai.

5Ieškovo prašymas dėl 78,82 % dydžio palūkanų, t.y. 302,80 Eur, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2014-05-05 priteisimo tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp šalių prisijungimo būdu sudaryta vartojimo kredito sutartis. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Kadangi reikalavimas kildinamas iš vartojimo sutarties teismas ex officio imasi vartotojo, kaip silpnesniosios sandorio šalies, interesų pažeidimo apsaugos.

7Civilinio kodekso 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui Civilinio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų Civilinio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos Civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

8Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (Žin., 2011, Nr. 1-1; 2011, Nr. 146-6830) 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovas prašo priteisti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą – 78,82 % (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 114,60 %), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, teigdamas kad palūkanos skaičiuotos už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2014-05-05, iš viso paskaičiuota 302,80 Eur palūkanų. Įvertinus ieškovo paskaičiavimus, laikytina, jog 302,80 Eur palūkanų suma, sudaranti beveik 91 proc. pagrindinės skolos sumos (334,26 Eur) yra neprotingai didelė, neatitinkanti šalių (kredito davėjo ir vartotojo fizinio asmens) interesų pusiausvyros, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų. Be to, pasinaudojus Teismų informacine sistema „Liteko“ matyti, kad pirmą kartą dėl susidariusios skolos priteisimo iš atsakovo V. S. ieškovas kreipėsi tik 2015-02-10, nors vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį 2013-08-20. Esant nurodytoms aplinkybėms laikytina, kad nagrinėjamu atveju, būdamas stipresniąja šalimi, atsižvelgiant į sutartimi sulygtų palūkanų dydį, kreditorius savo teise kreiptis dėl susidariusios skolos priteisimo iš atsakovo galėjo pasinaudoti anksčiau bei operatyviau, taip nepažeisdamas šalių teisių ir pareigų pusiausvyros. Atsižvelgiant į negražintos kredito sumos (334,26 Eur) ir prašomų priteisti palūkanų dydį, laikotarpį, už kurį paskaičiuotos palūkanos, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, teismo iniciatyva prašomų priteisti palūkanų dydis yra mažintinas iki 110 Eur, laikant, kad toks dydis atitinka abiejų šalių teises bei teisėtus interesus.

9Nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2015-05-04, iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.)

10Pateikdamas ieškinį, CPK nustatyta tvarka ieškovas sumokėjo minimalų žyminį mokestį -15 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.), kuris priteistinas iš atsakovės ieškovo naudai, nors pateiktas ieškinys ir tenkintinas iš dalies, nes priešingas aiškinimas pažeistų ieškovo teisėtą interesą gauti jo turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kuris šiuo atveju nepriklauso nuo to, kokia dalimi patenkinti ieškovo reikalavimai (CPK 93 str. 4 d.).

11Likusioje dalyje ieškinys netenkintinas.

12Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 1,09 Eur, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 3 Eur, todėl nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 pakeitimo“).

13Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 262 str. 2 d., 285, 286 straipsniais teismas

Nutarė

14UAB „4finance“ ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo V. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 110 Eur (vieną šimtą dešimt eurų) palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2015-05-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „4finance“, į. k. 301881644, naudai.

16Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

17Atsakovas V. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas UAB „4finance“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai