Byla e2-535-180/2017
Dėl viešojo pirkimo sąlygų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tetas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 6 d. nutarties netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių civilinėje byloje Nr. e2-2097-345/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tetas“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“ ir akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ dėl viešojo pirkimo sąlygų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė UAB „Tetas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 9 vykdomų viešųjų pirkimų, kuriais siekiama įsigyti tipinių elektros tinklų objektų projektavimo paslaugas, įrengimo darbus bei avarinius tinklo remonto ir techninės priežiūros darbus skirtinguose Lietuvos regionuose (toliau – pirkimai), specialiųjų sąlygų nuostatas, kad tiekėjas turi teisę pateikti paraišką tik dvejose atitinkamo pirkimo objekto dalyse.
 2. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimų procedūras, įpareigoti atsakoves nesudaryti pirkimų sutarčių, o jei tokios sutartys yra sudarytos – sustabdyti jų vykdymą.
 3. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė grindė siekiu išvengti Viešųjų pirkimo įstatymo (toliau – VPĮ) ir viešųjų interesų pažeidimo. Pirkimų specialiosiose sąlygose nustačius reikalavimą, kad tiekėjai gali pateikti pasiūlymus ne dėl visų, o tik dėl dviejų atitinkamo pirkimo objekto dalių, yra pažeidžiami lygiateisiškumo, skaidrumo, sąžiningos konkurencijos principai, viešasis interesas. Nėra jokių aplinkybių, kurios pateisintų tokį reikalavimą. Ieškovės teigimu, realų jai palankaus teismo sprendimo įvykdymą gali užtikrinti tik nurodytų priemonių, kurios atitinka ekonomiškumo, proporcingumo bei efektyvumo principus, taikymas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. sausio 6 d. nutartimi atmetė ieškovės prašymą.
 2. Ieškovės pateiktų duomenų preliminarus (lot. prima facie) vertinimas neteikia pagrindo išvadai, kad ginčijamų pirkimų specialiųjų sąlygų nuostatomis neabejotinai galėjo būti pažeisti esminiai viešojo pirkimo principai. Aplinkybės, ar perkančioji organizacija savo veiksmais pažeidė viešųjų pirkimų principų įgyvendinimą, bus nustatytos tik išnagrinėjus bylą iš esmės.
 3. Ginčo atveju perkami elektros tinklų objektų įrengimo darbai ir paslaugos, toks pirkimo dalykas yra susijęs su tam tikrų viešą interesą turinčių, visuomenei aktualių ir svarbių poreikių patenkinimu. Kadangi pirkimo objektas turi visuomeninę reikšmę, ir jį sudarantys darbai turi būti ne tik greitai, bet ir kokybiškai atlikti, teismas sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukeltų didesnę žalą, nei jų netaikymas.
 4. Atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones nebus suvaržyti ieškovės interesai bei apribotos galimybės ginti pažeistas teises, nes priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą, ji galėtų reikalauti žalos (jei tokia kiltų) atlyginimo.
 5. Teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė jai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės. Vien prašymo imtis ieškinio užtikrinimo priemonių pateikimas nesudaro pagrindo teigti, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės užtikrina šalių interesų pusiausvyrą ir yra proporcingos jomis siekiamiems tikslams.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Ieškovė UAB „Tetas“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 6 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Ieškovė, priešingai nei sprendė teismas, pagrindė ieškinio pagrįstumą tiek faktiniais įrodymais, tiek teisiniais argumentais, todėl konstatuotina, kad ieškinys prima facie pagrįstas.
 2. Teismas visiškai neatsižvelgė į Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 11 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-1912-180/2016 pateiktus išaiškinimus, kad ieškovams pateikus argumentuotą ir įrodymais grindžiamą ieškinį, nekyla abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo, vertinamo sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
 3. Nei teismas skundžiamoje nutartyje, nei atsakovės į bylą nepateikė jokių pagrįstų argumentų ir įrodymų, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų neekonomiškas ir neproporcingas.
 4. Teismas neatsižvelgė į vieną naujausių Lietuvos apeliacinio teismo nutarčių, kurioje išaiškinta, kad ieškovų ginčijamais perkančiosios organizacijos sprendimais buvo paneigta jų galimybė dalyvauti pirkime, siekti jį (pirkimą) laimėti ir gauti atitinkamą finansinę naudą, kad pripažinus ieškinį pagrįstu, ieškovai įgytų teisę reikalauti žalos atlyginimo, tačiau toks jų pažeistų interesų gynimas būtų mažiau efektyvus ir operatyvus (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1912-180/2016).
 5. Sustabdžius pirkimų procedūras dabar, kol vokai su pasiūlymais dar nėra atplėšti, ir patenkinus ieškinį, pirkimų sąlygos galėtų būti tiesiog pakoreguotos ir pirkimai galėtų būti tęsiami toliau. Pirkimų procedūrų nestabdžius ir leidus perkančiajai organizacijai jas toliau vykdyti, tačiau patenkinus ieškinį, visi 9 pirkimai ir (ar) jų pagrindu sudarytos sutartys turėtų būti panaikinti. Tokia situacija sukeltų daugiau nuostolių, nei laikinas pirkimo procedūrų sustabdymas.
 6. Nagrinėjamu atveju prioritetas pirkimų objektų skubiam įsigijimui suteiktas nepagrįstai ir neteisėtai, nesant tam jokių pagrindų.
 7. Byloje pateikti duomenys aiškiai patvirtina, kad nėra jokių priežasčių pirkimų objektus įsigyti kuo greičiau. Ieškovė į bylą pateikė įrodymus, kad šiuo metu vartotojų interesai bei poreikiai dėl pirkimų objektus sudarančių darbų atlikimo yra užtikrinami tebegaliojančių ankstesnių sutarčių pagrindu, kurios galioja net iki 2017 m. vidurio/pabaigos – 2018 m. vidurio/pabaigos.
 1. Atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundo netenkinti, prijungti prie bylos naujai pateikiamus įrodymus. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų bei juos patvirtinančių įrodymų. Atsižvelgiant į tai, ieškovės pozicija dėl ieškinio prima facie pagrįstumo laikytina tik subjektyviu jos pačios ginčo situacijos vertinimu.
 2. Ieškovė nepagrįstai prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones motyvuoja kitose bylose skirtingomis faktinėmis aplinkybėmis priimtais Lietuvos apeliacinio teismo procesiniais sprendimais.
 3. Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ yra elektros energijos skirstymo operatoriaus įmonė, valstybės ir teisės aktų įpareigota bei privalanti užtikrinti nepertraukiamą ir kokybišką elektros energijos tiekimą vartotojams. Šių atsakovės funkcijų sutrikdymas ir nesavalaikis ar nekokybiškas jų vykdymas savaime reikštų Elektros energetikos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų pažeidimus ir būtų laikomas tiesioginiu bei neabejotinu viešojo intereso pažeidimu.
 4. Šiuo metu atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ turi 70 galiojančių ir vykdomų metinių atitinkamų darbų pirkimo sutarčių, iš kurių 15 galiojimas baigsis jau 2017 m. vasario arba spalio – gruodžio mėnesiais.
 5. Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ numatomus atlikti pirkimus vykdo sistemingai, iš anksto planuodama bei siekia laikytis vieningos tokių pirkimų praktikos, atsižvelgdama į savo poreikius ir galimybes bei būtinumą tinkamai ir nepertraukiamai vykdyti teisės aktų jai suteiktas funkcijas. Vien atitinkamų tarptautinių pirkimų planavimas iki jų procedūrų pradžios užtrunka apie 4 mėnesius, todėl bet koks pirkimų procedūrų stabdymas kelia grėsmę jų objektų sklandžiam įsigijimui.
 6. Ginčo pirkimai yra tarptautiniai. Atsakovių tarpusavyje sudarytoje paslaugų teikimo sutartyje yra nustatyti atitinkami tarptautinių pirkimų inicijavimo ir vykdymo terminai, kurie patvirtina būtinybę operatyviai įvykdyti ginčo pirkimų procedūras.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas tenkinamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

10Dėl naujų įrodymų prijungimo

 1. Atsakovės prie atsiliepimo į atskirąjį skundą pridėjo naujus rašytinius įrodymus – jų (atsakovių) 2016 m. kovo 31 d. sudarytą susitarimą dėl paslaugų teikimo bei vieną iš šio susitarimo priedų – UAB „Lietuvos energija“ grupės perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų vykdymo veiklos vadovą. Atsakovės nurodo, kad paminėtais dokumentais siekia patvirtinti atsiliepimo argumentą, susijusį su objektyvia tarptautinių pirkimų procedūros vykdymo skuba ir būtinu ginčo pirkimų procedūrų operatyvumu.
 2. CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti, ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Atsakovių pateikti nauji įrodymai yra susiję su nagrinėjamu klausimu, atsakovės jais grindžia atsiliepime į skundą nurodytą argumentą dėl būtinybės operatyviai įvykdyti ginčo pirkimus, todėl paminėti dokumentai priimami ir vertinami (CPK 177, 178, 314 str.).

11Dėl skundo argumentų

 1. Teismas bylose, kuriose potencialus tiekėjas ginčija pirkimo sąlygas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Viešųjų pirkimų bylose teismas motyvuota nutartimi gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones – viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą (CPK 4237 str. 2 d. 1 p.), su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymą (CPK 4237 str. 2 d. 4 p.), vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d.). Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).
 2. Nagrinėjamu atveju ginčas vyksta dėl 9 pirkimų, kurių kiekvieno objektas yra skaidomas į keletą dalių (nuo 3 iki 8), specialiųjų sąlygų 2.5, 2.6 punktų, nustatančių, kad tiekėjas gali pateikti paraišką tik dviem pirkimo objekto dalims, o pateiktus daugiau – paraiška bus atmetama. Preliminariai įvertinęs ieškinio faktinį ir teisinį pagrindus bei kartu su ieškiniu pateiktus dokumentus, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad UAB „Tetas“ reikalavimas dėl nurodytų pirkimų sąlygų panaikinimo negalėtų būti patenkinamas. Apeliacinės instancijos teismas su tokia išvada nesutinka.
 3. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškinyje yra aiškiai suformuluotas materialinis reikalavimas, nurodytas jo teisinis ir faktinis pagrindai, argumentacija, pateikti ieškinyje nurodytas aplinkybes pagrindžiantys įrodymai (pirkimų sąlygos, pretenzijos, ginčijami perkančiosios organizacijos sprendimai). Ginčo pirkimo sąlygas ieškovė vertina remdamasi ne tik subjektyvaus pobūdžio argumentais, bet ir pateikdama nuorodas į atitinkamus kasacinio teismo išaiškinimus, Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skatinimo dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas. Ieškinio faktinio pagrindo nurodymas ir jį pagrindžiančių įrodymų pateikimas šioje proceso stadijoje yra pakankamas konstatuoti preliminarų ieškinio reikalavimo pagrįstumą.
 4. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju egzistuoja ir antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė (CPK 144 str. 1 d.). Nors ginčo pirkimų sąlygomis iš esmės nėra paneigiama ieškovės galimybė pateikti paraiškas pirkimuose, tačiau draudžiant pateikti paraiškas daugiau nei dviem atitinkamo pirkimo objekto dalims, gali būti ribojama ieškovės, kaip ūkio subjekto, galimos vykdyti veiklos ir atitinkamai gautinos finansinės naudos apimtis. Ar toks ribojimas yra teisėtas ir pagrįstas bus atsakyta ginčą išnagrinėjus iš esmės, tačiau, įvertinus tai, kad ieškovė preliminariai pagrindė ieškinio reikalavimą, atsiranda pagrindas prielaidai, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų, jos bus tęsiamos ir baigiamos, sudarant su konkurso laimėtojais viešojo pirkimo sutartis, o ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju, jos (ieškovės) siekiamų padarinių (pateikti paraiškas dėl daugiau nei dviejų atitinkamo pirkimo objekto dalių, turėti daugiau galimybių vykdyti veiklą ir gauti finansinę naudą) įgyvendinimas būtų apsunkintas ar net neįmanomas. Be abejo, pripažinus ieškinį pagrįstu, ieškovė įgytų teisę reikalauti žalos atlyginimo, tačiau, kaip pagrįstai pažymima skunde, toks jos pažeistų interesų gynimas būtų mažiau efektyvus ir operatyvus.
 5. Nekvestionuotina, kad ginčo pirkimų objektai – tipinių elektros tinklų objektų projektavimo paslaugos, įrengimo darbai bei avariniai tinklo remonto ir techninės priežiūros darbai, susiję su viešuoju interesu, nes jais siekiama nepertraukiamo ir kokybiško elektros energijos tiekimo vartotojams. Tačiau vien ši aplinkybė nesudaro pagrindo prioritetą nagrinėjamu atveju teikti viešojo pirkimo procedūrų operatyvumui, o ne jų skaidrumui bei racionaliam pirkimui skirtų lėšų panaudojimui. Iš bylos duomenų matyti, kad pirkimų objektus sudarančios paslaugos ir darbai šiuo metu yra užtikrinami. Aplinkybė, kad kelios iš 70 šiuo metu vykdytinų sutarčių dėl nurodytų darbų atlikimo ir paslaugų suteikimo baigs galioti 2017 m. vasario mėnesį, nepatvirtina atsakovių atsiliepimo į skundą argumento dėl būtinybės kuo skubiau įvykdyti ginčo pirkimus. Sutartiniuose šalių santykiuose remiamasi dispozityvumo principu, kuris sudaro pagrindą spręsti, kad atitinkamos sutartys dėl ginčo pirkimų objektus sudarančių darbų atlikimo, paslaugų suteikimo galėtų būti pratęstos iki tol, kol pirkimų pagrindu bus sudarytos naujos sutartys. Atsakovės nepateikė duomenų, kad tokia galimybė neegzistuoja (CPK 178 str.).
 6. Atsakovės atsiliepime į skundą akcentuoja, kad ginčo pirkimai yra tarptautiniai, jų vykdymo tvarka ir terminai nustatyti jų tarpusavio susitarimu, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirkimo pobūdis, jo vykdymo aplinkybės nepaneigia ginčo pirkimų procedūrų sustabdymo galimybės. Atsakovės yra profesionalios viešųjų pirkimų teisinių santykių dalyvės, todėl neabejotinai joms yra žinoma, kad viešojo pirkimo procedūrų vykdymas atitinkamam terminui gali būti sutrikdytas dėl tiekėjų inicijuotų teisminių ginčų. Teismo nesaisto pačių atsakovių nusistatyti tarptautinių pirkimų įvykdymo terminai, tuo labiau egzistuojant viešajam interesui dėl pirkimų procedūrų skaidrumo, teisėtumo, racionalaus pirkimams skirtų lėšų naudojimo. Ieškinį patenkinus (pripažinus pirkimų sąlygas neteisėtomis) bet kokios atsakovių atliktos pirkimų procedūros taptų niekinėmis, o labiausiai tikėtini ieškinio patenkinimo padariniai nesustabdžius pirkimų procedūrų – naujų pirkimų organizavimas ir vykdymas. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad didesnė žala šiuo atveju kiltų nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių.
 7. Į esminius skundo ir atsiliepimo į jį argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.
 8. Nurodytų argumentų pagrindu prieinama prie išvados, kad pirmosios instancijos teismo nutartis netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių priimta neteisingai įvertinus preliminarų ieškinio pagrįstumą, netinkamai aiškinant ir taikant bendrąsias bei specialiąsias teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešojo pirkimo bylose, dėl to ji (nutartis) naikinama ir ieškovės UAB „Tetas“ prašymas tenkinamas (CPK 4237 str. 2 d. 1, 2, 4 p.).

12Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

13Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 6 d. nutartį panaikinti.

14Ieškovės UAB „Tetas“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkinti.

15Sustabdyti viešųjų pirkimų dėl tipinių elektros tinklų objektų projektavimo paslaugų ir įrengimo darbų bei avarinių tinklo remonto ir techninės priežiūros darbų įsigijimo Vilniaus I, Vilniaus II, Klaipėdos I, Klaipėdos II, Kauno II, Šiaulių, Utenos, Panevėžio, Alytaus regionuose (pirkimų Nr. 180524, Nr. 180525, Nr. 180526, Nr. 180527, Nr. 180528, Nr. 180529, Nr. 180530, Nr. 180531, Nr. 180532) procedūras; įpareigoti atsakoves nesudaryti pirkimų sutarčių, o jei tokios sutartys yra sudarytos – sustabdyti jų vykdymą.

Proceso dalyviai
Ryšiai