Byla e2-427-962/2019
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo sodininkų bendrija „Paštuva“

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Indrė Petrokienė, sekretoriaujant Renatai Krasinskienei, dalyvaujant ieškovui A. L., jo atstovei advokatei Matildai Liatukaitei, atsakovui bei trečiojo asmens sodininkų bendrijos „Paštuva“ valdybos pirmininkui J. C., atsakovo J. C. bei trečiojo asmens sodininkų bendrijos „Paštuva“ atstovui advokatui Martynui Vilčinskui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. L. ieškinį atsakovui J. C. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo sodininkų bendrija „Paštuva“.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas A. L. ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą J. C. atlyginti dėl jo kaltės atsiradusią žalą ieškovo A. L. sklype, esančiame ( - ) natūra, t. y. savo lėšomis atstatyti buvusią iki teisės pažeidimo padėtį, įpareigojant atsakovą: pašalinti iškastą šulinį, sugrąžinti iškastas žemes, atstatyti sugadintą sklypo paviršių bei dangą į jų pradinę būklę ir pasodinti vietoje iškastų augalų tokios pat rūšies ir aukščio augalus: vieną 3 m. aukščio tują ir septynias 1,5 m. aukščio gudobeles; nustatyti atsakovui vieno mėnesio terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo nurodytiems veiksmams atlikti, ir, atsakovui per teismo nustatytą terminą nurodytų veiksmų neatlikus, leisti ieškovui juos atlikti pačiam atsakovo lėšomis bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje (1 t., b. l. 1-4) ieškovas nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2017-09-09 nuvykęs į jam priklausantį žemės sklypą ( - ) pamatė, kad jame be jo leidimo iškastas šulinys, kuris pilnas nešvaraus vandens ir uždengtas betoniniu dangčiu. Įrengiant šulinį sugadinta sklypo danga aplink jo įrengimo vietą, iškastos ir išvežtos žemės, apgadinti šalia šulinio esančios gyvatvorės augalai, t.y. iškasta ir taip sunaikinta viena 3 m. aukščio tuja bei 7 gudobelės po 1,5 m aukščio. 2017 m. rugpjūčio mėnesį jam buvo skambinęs sodo bendrijos valdybos pirmininkas J. C., kuris prašė leidimo išpjauti tujas, nes reikia keisti vamzdžius. Apie tai, kad vamzdžius planuoja kasti bei šulinį įrengti ieškovo sklype, neminėjo. Tą pačią dieną nuėjus pas J. C. pasiaiškinti dėl jo sklype atliktų neteisėtų darbų, ieškovas buvo atsakovo išvytas. Valdybos pirmininko teigimu, jokių Bendrijos susirinkimų jis nerengė, sprendimą iškasti ieškovo sklype šulinį priėmė vienasmeniškai, su niekuo nesuderinęs. Ieškovas kreipėsi į policiją, atsakovas buvo nubaustas už administracinį nusižengimą, numatytą LR ANK 518 str. 1d., dėl savavaldžiavimo. J. C. su pažeidimu sutiko, dėl jo nuoširdžiai gailėjosi. Ieškovui A. L. buvo padaryta žala – jo sklype savavališkai iškastas šulinys, sunaikinti augalai ir sugadinta sklypo žemės danga. Ši žala atsidaro tiesiogiai dėl atsakovo J. C. veiksmų.

6Ieškovo atstovė palaikė ieškovo reikalavimus, pareikštus atsakovui J. C., prašė ieškinį tenkinti pilnai. Nurodė, kad šulinio įrengimui būtinas projektas, kuris nebuvo rengtas. Ieškovui apie susirinkimus nebuvo pranešta, atsakovas nubaustas administracine tvarka, su pažeidimu sutiko ir nuoširdžiai gailėjosi. Kadangi tinklai neinventorizuoti, negalėjo būti sprendžiamas klausimas dėl drenažinių šulinių.

7Atsakovas bei trečiojo asmens SB „Paštuva“ valdybos pirmininkas J. C. su ieškiniu nesutinka, atsiliepime (1 t., b. l. 39-41) nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui, todėl jau vien dėl to ieškinys atmestinas. Atsakovas yra Sodininkų bendrijos „Paštuva“ valdybos pirmininkas. SB „Paštuva“ šiuo metu turi 26 narius, ieškovas yra vienas iš narių – jam nuosavybės teise priklauso žemės sklypas adresu ( - ). Dar nuo 2012 metų per sodo bendrijos narių susirinkimus buvo svarstomas klausimas dėl drenažo sistemos remonto darbų. Narių balsų dauguma, šiems darbams buvo pritarta. Apie tai, kad drenažo sistema yra kritinės būklės ir jai bus atliekamas remontas, ieškovas žinojo, kadangi pats yra bendrijos narys. Apie šaukiamus susirinkimus ir jų metu priimtus sprendimus yra skelbiama viešai ir kiekvienas bendrijos narys turi teisę susipažinti su susirinkimų metu priimtais sprendimais. Susirinkimų metu nutarus atlikti drenažo sistemos remonto darbus, 2017-06-09 buvo nupirkti šulinio žiedai ir dangtis, lauko kanalizacijos vamzdžiai. Taip pat buvo pasitelktas rangovas UAB „Rosma“, kuris atliko užkimšto vamzdyno valymo darbus. Rangovas buvo pasitelktas užsakovo SB „Kriemala“, trasos valymo darbai buvo atlikti tiek SB „Paštuva“, tiek SB „Kriemala“ teritorijose ir atitinkamai (remiantis proporcinio dalinimo principu) buvo paskaičiuotos abiejų sodų bendrijų lėšos. Šulinys pastatytas išimtinai bendrijos narių labui, siekiant išvengti nuostolių, kadangi dėl senos drenažo sistemos, kuri buvo užsikimšusi, būdavo užliejami namelių rūsiai. Todėl šulinį pašalinus, būtų pažeisti trečiųjų asmenų interesai, dėl ko jie neabejotinai patirtų nuostolius.

8Trečiasis asmuo SB „Paštuva“ atsiliepime (2 t., b. l. 37-40) nurodė, kad ieškovo sodo sklype, kuris yra ( - ), drenažo šulinys įrengtas tiesiai ant drenažinio vamzdžio ir sujungtas su juo. Drenažo linija paklota 1980 metais prieš išdalijant sodo sklypelius, todėl drenažas beveik visur kerta sodų sklypelius. Ieškovas savo sklypą buvo apsodinęs gudobelėmis, tujomis ir kitais krūmais, bet jų neprižiūrėjo 37 metus nuo sodo gavimo dienos. Gudobelės užaugo ir pradėjo kenkti kaimyno sodui, ieškovo buvo prašoma nupjauti gudobeles ir sutvarkyti gyvatvorę, bet jis sakė, kad neturi įrankių ir nieko nedarys. Todėl sodo kaimynas G. A. prieš kelis metus nupjovė ties savo sodu esančias gudobeles, kurios buvo apie 5-6 metrų aukščio, o ne 1,5 m, kaip teigia ieškovas. Ieškovas ne tik neprižiūri sklypo, tačiau nemoka ir mokesčių, priimtų visuotinio susirinkimo metu bendroms sodo išlaidoms padengti. Kasant drenažo šulinį, viena tuja išvirto su žemėmis, bet ji buvo pasodinta ne vietoje, nes medžiai, kurių aukštis 3 ir daugiau metrų, turi augti ne arčiau kaip 3 m nuo sklypo ribos. Sklypo reljefas nepasikeitė, nes žemė nebuvo išvežta, ji paskleista apie šulinį. Drenažo šulinys buvo kasamas ne todėl, kad atsakovas ir/ar trečiasis asmuo norėjo pakenkti ieškovo sodui, bet todėl, kad nuolatos kemšasi drenažo linija ties ieškovo sodo riba ir semia kitų namelių rūsius. Drenažas paklotas sodininkų bendromis lėšomis, todėl jis yra sodininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis objektas. Dauguma sodininkų yra pensininkai, kurie finansiškai neturi galimybių drenažo suprojektuoti ir pakloti naujai, todėl ir buvo priimtas sprendimas įrengti drenažo šulinį. Sodininkų susirinkimai vykdavo beveik kiekvienais metais, susirinkimai buvo protokoluojami, buvo svarstomi drenažo reikalai, įnašai sodo išlaidoms ir kiti klausimai. 2017 metų gegužės mėn. 13 d. visuotiniame sodininkų susirinkime buvo nutarta įrengti drenažo šulinį. Visiems sodininkams apie susirinkimus buvo pranešama telefonais, sodo skelbimo lentose ir Architektūros ir statybos instituto skelbimo lentoje, nes dauguma sodininkų čia ir dirbo, taip pat ir ieškovas. Apie tai, kad drenažo sistema yra kritinės būklės ir jai bus atliekamas remontas, ieškovas žinojo, kadangi pats yra bendrijos narys. Susirinkimų metu nutarus atlikti drenažo sistemos remonto darbus, 2017-06-09 buvo nupirkti šulinio žiedai ir dangtis, lauko kanalizacijos vamzdžiai. Taip pat buvo pasitelktas rangovas UAB „Rosma“, kuris atliko užkimšto vamzdyno valymo darbus.

9Atsakovo bei trečiojo asmens SB „Paštuva“ atstovas advokatas Martynas Vilčinskas palaikė atsakovo bei trečiojo asmens atsiliepimuose išdėstytą poziciją, pagrindė teisiniais argumentais, prašė ieškinį atmesti, kaip pareikštą netinkamam atsakovui. J. C. adminitsracine tvarka nubaustas kaip SB „Paštuva“ pirmininkas.

10Teismas

konstatuoja:

11Ieškinys atmetamas.

12Nustatyta, kad ieškovas A. L. yra žemės sklypo, esančio sodininkų bendrijoje (toliau – SB) „Paštuva“, adresu ( - ), savininkas (1 t., b. l. 6-7, 8-11, 12). Atsakovas J. C. yra SB „Paštuva“, į. k. 160214127, buveinės adresas ( - ), valdybos pirmininkas (1 t., b. l. 55-56). Antstolė Rima Gražienė 2018-08-07 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodė, kad SB „Paštuva“, esančioje ( - ), A. L. priklausančiame sklype Nr. ( - ), yra iškastas šulinys, kurio dangtis betoninis, atidarius šulinį matyti vanduo, pilnas teršalų; šulinys iškastas netoli gyvatvorės, gyvatvorės tujos yra išlaužtos (1 t., b. l. 17-21). Pagal ieškovo A. L. 2017-09-21 pareiškimą, J. C. surašytas administracinio nusižengimo protokolas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 518 straipsnio 1 dalimi, skirta 8 eurų nuobauda (1 t., b. l. 23, 151, atskiras priedas – administracinio nusižengimo byla). 2018 metų spalio 1 dienos duomenimis, SB „Paštuva“ sudaro 26 nariai (1 t., b. l. 42). Iš SB „Paštuva“ 2017-05-13 Visuotinio susirinkimo protokolo (1 t., b. l. 51), kuriame dalyvavo 17 SB „Paštuva“ narių (1 t., b. l. 52) matyti, jog susirinkime svarstytas klausimas dėl sodo drenažo sistemos, nutarta drenažą renovuoti dalimis ir jau 2017 metais būtinai A. ir L. sodų sankirtoje įrengti drenažinį šulinį. 2012-03-21 ir 2015-04-26 visuotinio susirinkimo protokolai patvirtina, jog SB „Paštuva“ visuotiniuose susirinkimuose svarstytas drenažo sistemos remonto klausimas, 2012-03-21 susirinkime dalyvavo ir ieškovas A. L. (1 t., b. l. 53-54, 57-58). 2017-06-09 buvo nupirkti šulinio žiedai ir dangtis, prekes priėmė SB pirmininkas J. C. (1 t., b. l. 43-45). SB „Kriemala“ informavo SB „Paštuva“, jog hidrodinaminės dumbliasiurbės darbas ir lėšos pagal atliktų darbų aktą Nr. 17HDM-198 sudaro 646,14 Eur, ši suma paskirstoma bendrijoms proporcingai ir SB „Paštuva“ mokėtina suma – 290,40 Eur su PVM. SB „Kriemala“ pirmininkas rašte nurodo, kad 290,40 Eur gavo (1 t., b. l. 46). Darbams atlikti buvo pasitelktas rangovas UAB „Rosma“, kuris atliko užkimšto vamzdyno valymo darbus SB „Kriemala“ ir „Paštuva“. Rangovas buvo pasitelktas užsakovo SB „Kriemala“, trasos valymo darbai buvo atlikti tiek SB „Paštuva“, tiek SB „Kriemala“ teritorijose ir atitinkamai, remiantis proporcinio dalinimo principu, buvo paskaičiuotos abiejų sodų bendrijų lėšos, mokėtinos už atliktus darbus (1 t., b. l. 46, 47, 48, 49,50). Kaip matyti iš Kasos pajamų orderio kvito (1 t., b. l. 47), iš SB „Kriemala“ pirmininkas rangovui UAB „Rosma“ sumokėjo 646,14 Eur, pagal PVM sąskaitą – faktūrą (1 t., b. l. 48). 2017-09-22 Pasirašytas atliktų darbų aktas tarp UAB „Rosma“ bei SB „Kriemala“ (1 t. b. l. 49), kuriame detalizuoti atlikti darbai bei jų kaina. UAB „Rosma“ išdavė Hidrodinaminės įrangos darbo laiko ir išplauto vamzdyno ilgio apskaitos žurnalą, kuriame matyti, jog Kriemalos kaime, Batniavos sen., Kauno raj., UAB „Rosma“, pagal sutartį su SB „Kriemala“ išplovė 140 metrų trąsos, darbai truko 4,5 val. (1 t., b. l. 50). SB „Paštuva“ ir SB „Kriemala“ yra besiribojančios sodų bendrijos (2 t., b. l. 43-44).

13Ieškovas reikalavimą atsakovui J. C. reiškė tuo pagrindu, jog J. C., būdamas sodininkų bendrijos Valdybos pirmininku, jokių Bendrijos susirinkimų nerengė, sprendimą iškasti ieškovo sklype šulinį priėmė vienasmeniškai, su niekuo nesuderinęs. Ieškovui kreipusis į policiją, atsakovas buvo nubaustas už administracinį nusižengimą, numatytą LR ANK 518 str. 1d., dėl savavaldžiavimo, su pažeidimu sutiko ir gailėjosi. Ieškovo teigimu, jam buvo padaryta žala – jo sklype savavališkai iškastas šulinys, sunaikinti augalai ir sugadinta sklypo žemės danga tiesiogiai dėl atsakovo J. C. veiksmų. Atsakovas J. C. paaiškino, jog su pažeidimu sutiko dėl to, kad jam buvo paprasčiau susimokėti 8 eurų baudą, nei ginčyti pažeidimo aplinkybes.

14Įstatymas numato, kad netinkama šalimi civiliniame procese laikytinas asmuo, kuris nėra ginčijamo materialinio teisinio santykio dalyvis ir kuriam atitinkamai nepriklauso reikalavimo teisė (netinkamas ieškovas) arba kuris neturi pareigos atsakyti pagal jam pareikštą ieškinį (netinkamas atsakovas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-161/2009). Ieškovui pareiškus reikalavimą savo pažeistoms teisėms ar įstatymo saugomam interesui apginti tik esant atsakovui, kaip materialiojo teisinio santykio, iš kurio kilęs ginčas, subjektui, teismas gali priimti sprendimą, kuris turėtų tiesioginę įtaką šalių materialiosioms teisėms ir pareigoms, t. y. išspręsti šalių kilusį ginčą. Taigi, atsižvelgiant į civilinio proceso teisėje galiojančius šalių autonomijos, o taip pat rungimosi principus, ieškovas, reikšdamas ieškinį, pats pasirenka asmenis, kuriems reiškia ieškinį (atsakovus), kaip ir pats apibrėžia bylos nagrinėjimo ribas, nurodydamas ieškinio pagrindą ir dalyką. Tokiu bylos nagrinėjimo metu nustačius, kad konkretus asmuo nėra materialinio teisinio santykio, iš kurio kilęs ginčas, tiesioginis subjektas ir neturi pareigos atsakyti pagal pareikštą ieškinį, nėra teisinio pagrindo tokį asmenį vertinti kaip tinkamą atsakovą byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-239/2014).

15Atsakovas tiek atsiliepime į ieškinį, tiek žodinio bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovas atkreipė tiek teismo, tiek ieškovo dėmesį, kad ieškinys yra pareikštas netinkamam atsakovui. Esant tokiai situacijai, sutinkamai su CPK 45 straipsnio nuostatomis, byloje atsirado pagrindas spręsti klausimą dėl netinkamos šalies (atsakovo) pakeitimo tinkamai. Pagal CPK 45 straipsnio, reglamentuojančio netinkamos šalies pakeitimą tinkama, 1 dalį, teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį atsakovą tinkamu atsakovu. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškovas nesutinka, jog atsakovas būtų pakeistas kitu asmeniu, teismas nagrinėja bylą iš esmės (CPK 45 straipsnio 3 dalis). Aplinkybė, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui, t. y. asmeniui, kuris negali atsakyti pagal ieškinį, sudaro pagrindą ieškinį, pareikštą tokiam asmeniui, atmesti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-251-611/2015).

16Kaip nustatė teismas, ieškovui priklausančiame žemės sklype, esančiame SB „Paštuva“, adresu ANK 518 str., yra iškastas šulinys. Nei atsakovas J. C., nei trečiasis asmuo SB „Paštuva“, atstovaujama valdybos pirmininko J. C. šulinio iškasimo fakto neginčijo, nurodė, jog šulinio įrengimui nebuvo rengtas projektas, nes inžineriniai tinklai nėra inventorizuoti. Tačiau, kaip nustatyta iš šalių paaiškinimų bei bylos medžiagos, šulinys buvo įrengtas vykdant Visuotinio sodininkų bendrijos „Paštuva“ susirinkimo nutarimą 2017 metais būtinai įrengti drenažinį šulinį (1 t., b. l. 51, 52). Nors ieškovas teigė, jog atsakovas, būdamas sodininkų bendrijos pirmininku, jokių bendrijos susirinkimų nerengė, sprendimą iškasti ieškovo sklype šulinį priėmė vienasmeniškai, bylos duomenys patvirtina, jog dar 2012-03-21 vyko SB „Paštuva“ susirinkimas, kuriame iš 27 narių dalyvavo 18 narių, esant kvorumui susirinkimas įvyko ir buvo teisėtas. Jo metu, be kitų klausimų, buvo sprendžiamas klausimas dėl sodo drenažo sistemos. Protokole užfiksuota, kad „sodo drenažo sistema jau pasenusi ir jai reikalingas remontas. Virš drenažo auga medžiai, krūmai, kurių šaknys drenažą ardo ir užkemša. Drenažas paklotas sklypelių teritorijoje, o tai apsunkina jo remontą. Be to, remontui reikalingos nemažos investicijos“. Susirinkime dalyvavo ir ieškovas (1 t., b. l. 57-58). 2015-04-26 vyko SB „Paštuva“ susirinkimas, jame iš 27 narių, dalyvavo 17 narių, esant kvorumui susirinkimas įvyko ir buvo teisėtas. Jo metu, be kitų klausimų, dar kartą buvo sprendžiamas klausimas dėl sodo drenažo sistemos. Protokole užfiksuota, kad „sodo drenažo sistema jau pasenusi ir jai reikalingas remontas. Virš drenažo auga neprižiūrimi medžiai, krūmai, kurių šaknys drenažą ardo ir užkemša. Drenažas paklotas A. L. ir G. A. sklypelių teritorijoje, o tai apsunkina jo remontą. Be to, remontui reikalinga didelės investicijos. Kadangi drenažo atnaujinimas kainuoja brangiai, buvo nutarta renovuoti dalimis. A. L. ir G. A. sklypelių sankirtoje įrengti drenažinį šulinį, kad būtų galima drenažą pravalyti su gyvatuku arba kitu būdu“ (1 t., b. l. 53-54). 2017-05-13 vyko SB „Paštuva“ susirinkimas, jame iš 27 narių dalyvavo 17 narių, esant kvorumui susirinkimas įvyko ir buvo teisėtas. Jo metu, be kitų klausimų, vėl buvo sprendžiamas klausimas dėl sodo drenažo sistemos. Protokole nurodyta, jog „Darbotvarkė patvirtinta visais dalyvaujančių susirinkime sodo bendrijos narių balsais“. Protokole užfiksuota, kad „sodo drenažo sistema jau pasenusi ir jai reikalingas remontas. Virš drenažo auga medžiai, krūmai, kurių šaknys drenažą ardo ir užkemša. Drenažas paklotas sklypelių teritorijoje, o tai apsunkina jo remontą. Kadangi drenažas kemšasi ir semia sodininkų namelių rūsius, buvo nutarta drenažą renovuoti dalimis ir jau 2017 metais būtinai A. ir L. sodų sankirtoje įrengti drenažinį šulinį“ (1 t., b. l. 51-52). Darytina išvada, kad esant SB „Paštuva“ narių balsavimo daugumai, drenažo sistemos remonto darbus atlikti nusprendė bei sprendimą įvykdė SB „Paštuva“, o ne atsakovas, kaip fizinis asmuo. Kadangi darbai, įskaitant ir šulinį, dėl kurio ieškovas kelia ginčą, buvo atlikti SB „Paštuva“ inciatyva, todėl būtent šiam juridiniam asmeniui ieškovas ir turėtų reikšti pretenzijas ir kelti reikalavimus. Šulinys įrengtas ne atsakovo J. C. interesais, tačiau kitų sodų bendrijos „Paštuva“ narių interesais, siekiant, jog nebūtų apsemiami sodininkų namelių rūsiai. Liudytoja I. M. parodė, kad jos namelio rūsys anksčiau būdavo užliejamas, tačiau po ginčijamo šulinio įrengimo situacija pasikeitė, rūsys nebeapsemiamas.

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, bendrijos, susivienijimai ir sodininkai gali jungtis į sodininkų draugijas – savanoriškus pelno nesiekiančius viešuosius juridinius asmenis. Kaip matyti iš VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro išrašo, SB „Paštuva“ yra juridinis asmuo, kurio valdymo organai yra Visuotinis narių susirinkimas ir Valdyba. Juridinio asmens vardu veikia Valdyba, kurios pirmininkas yra J. C. (1 t., b. l. 109-110). SB „Paštuva“ įstatai (1 t., b. l. 94, 95, 96-101) numato, jog sodininkų bendrija yra savaveiksmė pelno nesiekianti organizacija (2 punktas). Pagal Įstatų 16 punktą, Bendrijos valdyba, be kita ko, įgyvendina visuotinio susirinkimo priimtus nutarimus. Įstatų 17 punktas numato, jog Bendrijos valdybos pirmininkas rūpinasi, kad būtų įgyvendinti bendrijos narių visuotinio susirinkimo ir bendrijos valdybos nutarimai, bendrijos vardu sudaro sutartis, atidaro bendrijos sąskaitas banko įstaigose. Jokie bylos duomenys nepatvirtina, jog atsakovas J. C. ne tik pats asmeniškai būtų nusprendęs atlikti šulinio kasimo darbus, bet ir pats juos atlikęs. Priešingai, iš byloje esančių duomenų matyti, jog pagal Rangos sutartį, sudarytą tarp SB „Kriemala“ su UAB „Rosma“, darbus sodininkų bendrijose „Kriemala“ ir „Paštuva“ atliko rangovas UAB „Rosma“.

18Juridinis asmuo yra savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri savo vardu gali įgyti ir turėti teises ir pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme (CK 2.33 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 41 straipsnio 1 dalį civiliniame procese šalimis – ieškovu arba atsakovu – gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad CPK 45 straipsnyje nustatytos teisės pakeisti netinkamą šalį tinkama išaiškinimas ieškovui yra teismo pareiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1272/2001). Nagrinėjamoje byloje atsakovo atstovui išreiškus savo poziciją dėl atsakovo tinkamumo, teismas vykdydamas CPK 45 straipsnio reikalavimus nurodė ieškovui jo teisę pakeisti byloje netinkamą atsakovą tinkamu, 2019-03-14 teismo posėdyje išaiškino CPK 45 straipsnį (2019-03-14 posėdžio garso įrašas 38:44 min.). Ieškovo atstovė nurodė, kad palaiko ieškinį, pareikštą atsakovui J. C. (2019-03-14 posėdžio garso įrašas 39:35 – 39:40 min.), prašymų nereiškė. Pagal CPK 45 straipsnio 3 dalį, jeigu ieškovas nesutinka, kad atsakovas būtų pakeistas kitu asmeniu, teismas nagrinėja bylą iš esmės. Pažymėtina, kad netinkamos šalies pakeitimas tinkama yra ieškovo procesinė teisė, o ne teismo pareiga. Šioje byloje teismas savo pareigą įvykdė, t. y. nurodė ieškovui jo teisę pakeisti atsakovą tinkamu. Pažymėtina ir tai, jog atsakovo argumentai dėl netinkamo atsakovo buvo nurodyti dar 2018-10-05 teisme gautame atsiliepime į ieškinį. Teismas, netgi įgyvendindamas Civilinio proceso kodekso 45 straipsnyje numatytą pareigą, turi išlikti objektyvus ir nešališkas abiejų ginčo šalių atžvilgiu (Civilinio proceso kodekso 17, 21 straipsniai), todėl teismas neprivalo primygtinai siūlyti tokį pakeitimą, reikšti savo išankstinę poziciją dėl atsakovo tinkamumo ar netinkamumo, o privalo tik išaiškinti šią ieškovo teisę. Įvertinant tai, kad ieškovą byloje atstovavo advokatė, teismo iškeltas klausimas dėl atsakovo tinkamumo vertintinas kaip pakankamas bei tinkamas Civilinio proceso kodekso 45 straipsnio 1 dalies normos įgyvendinimas ir ieškovas turėjo galimybę išreikšti savo poziciją dėl atsakovo pakeitimo kitu atsakovu, tačiau palaikė reikalavimus atsakovui J. C.. Pagal CPK 45 straipsnio 3 dalį tuo atveju, jeigu ieškovas nesutinka atsakovą pakeisti kitu asmeniu, teismas nagrinėja bylą iš esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-100/2007).

19Nors bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovui priklausančiame žemės sklype buvo iškastas šulinys, jo įrengimui nebuvo rengtas projektas, tačiau teismui nustačius, jog atsakovas J. C. neturi pareigos atsakyti pagal jam pareikštą ieškinį, byloje ištirtas aplinkybes teismas laiko pakankamomis ieškiniui atmesti ir kitų šalių nurodytų aplinkybių šioje byloje – šulinio įrengimo teisėtumo bei žalos atlyginimo, teismas nenustatinėja ir nevertina (Civilinio proceso kodekso 185 straipsnis).

20Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinys atmetamas kaip pareikštas netinkamam atsakovui (CPK 45 straipsnis).

21Dėl bylinėjimosi išlaidų

22Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

23Atsakovas pateikė duomenis, kad byloje patyrė viso 363 Eur teisinės pagalbos išlaidų (1 t., b. l. 75-77). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestas, atsakovui iš ieškovo priteistinos 363 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 79 straipsnio 1 d., 88 straipsnio 1 dalies 6, 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

24Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 185, 268, 270 str., teismas

Nutarė

25Ieškinį atmesti.

26Priteisti iš ieškovo A. L., asmens kodas ( - ) atsakovui J. C., asmens kodas ( - ) 363 Eur (tris šimtus šešiasdešimt tris eurus) teisinės pagalbos išlaidų.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Indrė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas A. L. ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą J. C. atlyginti dėl jo... 5. Ieškinyje (1 t., b. l. 1-4) ieškovas nurodė ir teismo posėdžio metu... 6. Ieškovo atstovė palaikė ieškovo reikalavimus, pareikštus atsakovui J. C.,... 7. Atsakovas bei trečiojo asmens SB „Paštuva“ valdybos pirmininkas J. C. su... 8. Trečiasis asmuo SB „Paštuva“ atsiliepime (2 t., b. l. 37-40) nurodė, kad... 9. Atsakovo bei trečiojo asmens SB „Paštuva“ atstovas advokatas Martynas... 10. Teismas... 11. Ieškinys atmetamas.... 12. Nustatyta, kad ieškovas A. L. yra žemės sklypo, esančio sodininkų... 13. Ieškovas reikalavimą atsakovui J. C. reiškė tuo pagrindu, jog J. C.,... 14. Įstatymas numato, kad netinkama šalimi civiliniame procese laikytinas asmuo,... 15. Atsakovas tiek atsiliepime į ieškinį, tiek žodinio bylos nagrinėjimo metu... 16. Kaip nustatė teismas, ieškovui priklausančiame žemės sklype, esančiame SB... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijos įstatymo 2 straipsnio... 18. Juridinis asmuo yra savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija,... 19. Nors bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovui priklausančiame žemės sklype... 20. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinys atmetamas kaip pareikštas... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 22. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 23. Atsakovas pateikė duomenis, kad byloje patyrė viso 363 Eur teisinės pagalbos... 24. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 185, 268, 270 str.,... 25. Ieškinį atmesti.... 26. Priteisti iš ieškovo A. L., asmens kodas ( - ) atsakovui J. C., asmens kodas... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...