Byla e2A-1442-163/2016
Dėl sutarties pripažinimo negaliojančia

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kristinos Domarkienės, Albinos Pupeikienės ir Alonos Romanovienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tavo laisvalaikis“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tavo laisvalaikis“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos“ viešbučiui ir uždarajai akcinei bendrovei „UGO PROJEKTAI“ dėl sutarties pripažinimo negaliojančia.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento 2015 m. gruodžio 1 d. nuomos sutartį Nr. 215.12.01/01, sudarytą tarp atsakovės UAB „Klaipėdos“ viešbučio ir atsakovės „UGO PROJEKTAI“ ir nesukuriančią jokių teisinių pasekmių, o niekinio sandorio faktą konstatuoti ex officio, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2013-10-31 tarp ieškovės ir atsakovės UAB „Klaipėdos“ viešbučio buvo sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 2013.10.31/01. Pagal sutartį atsakovė UAB „Klaipėdos“ viešbutis už užmokestį išnuomojo ieškovei 313,31 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), Klaipėdoje. Patalpos išnuomotos išimtinai tik naktinio klubo veiklai. Sutartis sudaryta 6 metų laikotarpiui. 2015-11-17 tarp šalių buvo sudarytas susitarimas dėl 2013-10-31 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 2013.10.31/01 nutraukimo, pagal kurį šalys susitarė, kad nuomos sutartis nutraukiama nuo 2015-11-06 ir iškart po to buvo sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 2015.11.17/01 dėl tų pačių patalpų. Patalpos išnuomotos išimtinai tik naktinio klubo veiklai 5 metų laikotarpiui. Pagal Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 2015.11.17/01 5.1 punktą šalys susitarė iš karto po sutarties pasirašymo pradėti patalpų būklės nustatymą ir patalpose esančio kilnojamo turto inventorizaciją. Inventorizacija baigiama šalims pasirašius patalpų priėmimo–perdavimo aktą. Atsakovė UAB „Klaipėdos“ viešbutis turėjo teisę atsisakyti pasirašyti patalpų priėmimo–perdavimo aktą tik tuo pagrindu, jei ieškovė nesumokės 5000 Eur avanso. Ieškovė 5000 Eur avansą sumokėjo atsakovei UAB „Klaipėdos“ viešbučiui 2015-11-18, todėl atsakovė UAB „Klaipėdos“ viešbutis nepagrįstai uždraudė ieškovei naudotis patalpomis. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-12-15 nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis įpareigojo atsakovę UAB „Klaipėdos“ viešbutį perduoti patalpas ieškovei ir leisti jomis naudotis Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 2015.11.17/01 numatyta tvarka ir apimtimi, uždraudė atsakovei UAB „Klaipėdos“ viešbučiui pačiai ar per trečiuosius asmenis bet kokia forma apriboti ar kitaip trukdyti ieškovei naudotis patalpomis ir uždraudė atsakovei UAB „Klaipėdos“ viešbučiui sudaryti nuomos sandorius su trečiaisiais asmenimis. Atsakovė nuomos sutartį su atsakove UAB „UGO PROJEKTAI“ sudarė 2015-12-01, t. y. po to, kai 2015-11-17 buvo sudaryta nuomos sutartis Nr. 2015,11.17/01 su ieškove dėl tų pačių patalpų. Toks atsakovės UAB „Klaipėdos“ viešbučio elgesys vertintinas kaip nesąžiningas ir pažeidžiantis fundamentaliąsias vertybes, t. y. atsakovė UAB „Klaipėdos“ viešbutis atliko veiksmus, neteisėtus civilinės teisės požiūriu, todėl sandoris laikytinas niekiniu.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-05-20 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas byloje nustatė, kad 2013-10-31 atsakovė UAB „Klaipėdos“ viešbutis ir ieškovė sudarė Patalpų nuomos sutartį Nr. 2013.10.31/01, pagal kurią atsakovė UAB „Klaipėdos‘ viešbutis išnuomojo ieškovei 313,31 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas, esančias adresu ( - ), Klaipėda, kartu su minėtose patalpose esančiais naktinio klubo įrengiamais, baldais, dekoracijomis pagal 2 priedą. 2015-11-17 atsakovė UAB „Klaipėdos“ viešbutis ir ieškovė sudarė Susitarimą dėl 2013-10-31 Nuomos sutarties Nr. 2013.10.31/01 nutraukimo nuo 2015-11-06. 2015-11-17 atsakovė UAB „Klaipėdos“ viešbutis ir ieškovė pasirašė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2015.11.17/01, pagal kurią atsakovė UAB „Klaipėdos“ viešbutis išnuomojo ieškovei 313,31 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas, esančias adresu ( - ), Klaipėda, kartu su minėtose patalpose esančiais naktinio klubo įrengiamais, baldais, dekoracijomis pagal 2 priedą. Minėtos sutarties 4.1 punktu šalys sutarė, kad sutartis įsigalioja nuo patalpų perdavimo. Toliau šalys Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 2015.11.17/01 5.1 punkte aptarė patalpų perdavimo aplinkybes, konkrečiai nurodydamos, kad „iš karto po Sutarties pasirašymo Šalys pradės Patalpų būklės nustatymą ir Patalpose esančio kilnojamojo turto inventorizaciją. Inventorizacija yra baigiama Šalims pasirašius Patalpų priėmimo-perdavimo aktą“. Iš 2 priedo prie 2013-10-31 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties, 2015-11-19 pasirašyto dalyvių R. M., L. P., A. V. ir V. K., matyti, kad dalies atsakovės UAB „Klaipėdos“ viešbučio ieškovei perduotų daiktų pagal 2013-10-31 Patalpų nuomos sutartį Nr. 2013.10.31/01 nerasta. Ieškovės direktorius teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovė UAB „Klaipėdos“ viešbutis pagal 2 priedą prie 2013-10-31 Patalpų nuomos sutarties Nr. 2013.10.31/01 ne visus daiktus perdavė ieškovei, o, be to, ir pati ieškovė neanalizavo šiuo priedu perduodamų daiktų, nes santykiai su atsakove buvo geri. 2015-12-01 atsakovės sudarė Nuomos sutartį Nr. 2015.12..01/01 dėl 313,31 kv. m patalpų nuomos, kurią 2015-12-22 įregistravo viešajame registre. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad nuomos santykiai nutrūko dėl ieškovės kaltės, t. y. ieškovė nesumokėjo atsakovei UAB „Klaipėdos“ viešbučiui 47 903,12 Eur nuomos mokesčio. Taip pat šalys susitarė, kad šalys iš karto po sutarties pasirašymo pradės patalpų būklės nustatymą ir patalpose esančio kilnojamojo turto inventorizaciją. Inventorizacija yra baigiama šalims pasirašius patalpų priėmimo–perdavimo aktą. Šalims atlikus daiktų inventorizaciją, paaiškėjo atsakovės UAB „Klaipėdos“ viešbučio ieškovei perduotų daiktų trūkumas, todėl pagal 2015-11-17 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 2015.11.17/01 4.1 punktą ši sutartis neįsigaliojo.

5III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

6

 1. Ieškovė pateikė apeliacinį skundą, juo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2016-05-20 sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliaciniame skunde nurodo, kad patalpų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymas yra susijęs ne su sutarties įsigaliojimu (Sutarties 4.1 p.), o su sutarties vykdymu. Tai patvirtina aplinkybė, kad pagal Sutarties 7.14 punktą ieškovė įsipareigoja visam sutarties galiojimo laikui apdrausti savo civilinę atsakomybę dėl galimo žalos padarymo patalpoms ir šią prievolę yra įvykdžiusi. Patalpų priėmimo–perdavimo akto pasirašymas siejamas tik su nuomos mokesčio mokėjimo pradžia (Sutarties 8.2 punktas), todėl pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino sutarties punktus ir padarė neteisingą išvadą, kad sutartis turėjo įsigalioti tik šalims pasirašius patalpų priėmimo–perdavimo aktą. Nepagrįsta ir teismo išvada, kad šalims atlikus daiktų inventorizaciją ir nustačius daiktų trūkumą, patalpų nuomos sutartis neįsigaliojo Sutarties 4.1 punkto pagrindu. Atsižvelgus į tai, kad ieškovė sutartį su atsakove UAB „UGO PROJEKTAI“ negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį sudarė po to, kai sutartis dėl tų pačių patalpų buvo sudaryta su ieškove, darytina išvada, kad sutartis turi būti pripažinta niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento LR CK 1.81 straipsnio pagrindu. Taip pat nesutinka su teismo sprendimu netenkinti ieškovės prašymo sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, iki bus išnagrinėta byla Klaipėdos apygardos administraciniame teisme dėl VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo priimto sprendimo teisėtumo pagal ieškovės skundą VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui dėl atsisakymo įregistruoti nuomos sutartį tarp ieškovės ir atsakovės UAB „Klaipėdos“ viešbučio.
 2. Atsakovė UAB „Klaipėdos“ viešbutis pateikė atsiliepimą į ieškovės apeliacinį skundą, juo prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Atsiliepime atsakovė visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo nurodytais sprendimo motyvais.
 3. Atsakovė UAB „UGO PROJEKTAI“ pateikė atsiliepimą į ieškovės apeliacinį skundą, juo prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovė visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais.
 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
Apeliacinis skundas atmestinas.
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimą apeliacinės instancijos teismas tikrina ex officio, neatsižvelgdamas į apeliaciniame skunde nustatytas bylos nagrinėjimo ribas (CPK 329 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. LR CPK 321 str. 1 d. nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio kodekso 322 str. nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 str.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.
 3. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia.
 4. Byloje nustatyta, kad 2013-10-31 atsakovė UAB „Klaipėdos“ viešbutis ir ieškovė sudarė Patalpų nuomos sutartį Nr. 2013.10.31/01, pagal kurią atsakovė UAB „Klaipėdos“ viešbutis išnuomojo ieškovei 313,31 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas, esančias adresu ( - ), Klaipėda, kartu su minėtose patalpose esančiais naktinio klubo įrengiamais, baldais, dekoracijomis pagal 2 priedą. 2015-11-17 atsakovė UAB „Klaipėdos“ viešbutis ir ieškovė sudarė Susitarimą dėl 2013-10-31 Nuomos sutarties Nr. 2013.10.31/01 nutraukimo nuo 2015-11-06. 2015-11-17 atsakovė UAB „Klaipėdos“ viešbutis ir ieškovė pasirašė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2015.11.17/01, pagal kurią atsakovė UAB „Klaipėdos“ viešbutis išnuomojo ieškovei 313,31 kv. m. ploto negyvenamąsias patalpas, esančias adresu ( - ), Klaipėda, kartu su minėtose patalpose esančiais naktinio klubo įrengiamais, baldais, dekoracijomis pagal 2 priedą. Minėtos Sutarties 4.1 punktu šalys sutarė, kad sutartis įsigalioja nuo patalpų perdavimo. Šalys taip pat Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 2015.11.17/01 5.1 punkte aptarė patalpų perdavimo aplinkybes, konkrečiai nurodydamos, kad „iš karto po Sutarties pasirašymo Šalys pradės Patalpų būklės nustatymą ir Patalpose esančio kilnojamojo turto inventorizaciją. Inventorizacija yra baigiama Šalims pasirašius Patalpų priėmimo-perdavimo aktą“. Iš 2 priedo prie 2013-10-31 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties, 2015-11-19 pasirašyto dalyvių R. M., L. P., A. V. ir V. K., matyti, kad dalies atsakovės UAB „Klaipėdos“ viešbučio ieškovei parduotų daiktų pagal 2013-10-31 Patalpų nuomos sutartį Nr. 2013.10.31/01 nerasta. Vadovaujantis teismo posėdžio medžiaga, ieškovės direktorius nurodė, kad atsakovė UAB „Klaipėdos“ viešbutis pagal 2 priedą prie 2013-10-31 Patalpų nuomos sutarties Nr. 2013.10.31/01 ne visus daiktus perdavė ieškovei, o, be to, ir pati ieškovė neanalizavo šiuo priedu perduodamų daiktų, nes santykiai su atsakove buvo geri. 2015-12-01 atsakovė UAB „Klaipėdos“ viešbutis ir UAB „UGO PROJEKTAI“ sudarė Nuomos sutartį Nr. 2015.12.01/01 dėl 313,31 kv. m patalpų nuomos, kurią 2015-12-22 įregistravo viešajame registre.
 5. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad patalpų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymas yra susijęs ne su sutarties įsigaliojimu (Sutarties 4.1 p.), o su sutarties vykdymu. Patalpų priėmimo–perdavimo akto pasirašymas siejamas tik su nuomos mokesčio mokėjimo pradžia (Sutarties 8.2 punktas), todėl pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino sutarties punktus ir padarė neteisingą išvadą, kad sutartis turėjo įsigalioti tik šalims pasirašius patalpų priėmimo–perdavimo aktą. Nepagrįsta ir teismo išvada, kad šalims atlikus daiktų inventorizaciją ir nustačius daiktų trūkumą, patalpų nuomos sutartis neįsigaliojo Sutarties 4.1 punkto pagrindu.
 6. Nesutiktina su apeliantės išdėstyta pozicija, jog sutartis tarp šalių buvo sudaryta, o 2015-11-17 Sutarties 4.1 punktas numato ne sutarties įsigaliojimo, o sutarties vykdymo pradžią. Sutarties šalims nesutariant dėl sudarytos sutarties turinio, ji aiškinama pagal bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles, įtvirtintas CK 6.193 straipsnyje, vadovaujantis sąžiningumo bei sisteminio sutarties sąlygų aiškinimo principais. Aiškinant sutartį, turi būti nagrinėjami tikrieji jos šalių ketinimai (valia) sutarties sudarymo metu, atskleidžiami įvertinant sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybų dėl sutarties sudarymo pobūdį, šalių elgesį ir aplinkybes po sutarties sudarymo, ją vykdant, kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Šiaulių miesto savivaldybės administracija v. UAB „Artapolas“, bylos Nr. 3K-3-323/2010; 2014 m. sausio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. S. v. BUAB „Atkirtos būstas“, kt., bylos Nr. 3K-3-134/2014).
 7. Nagrinėjamu atveju 2015-11-17 Sutarties 4.1 punktas numato, kad „sutartis įsigalioja nuo Patalpų perdavimo momento“, tos pačios Sutarties 5.1 punktas numato, kad „iš karto po sutarties pasirašymo Šalys pradės Patalpų būklės nustatymą ir Patalpose esančio kilnojamojo turto inventorizaciją. Inventorizacija yra baigiama Šalims pasirašius Patalpų priėmimo – perdavimo aktą“. Patalpų priėmimo–perdavimo aktas yra dokumentas, nuo kurio pasirašymo momento yra perduodamos patalpos pagal šalių pasirašytą sutartį. Šiuo atveju tai reiškia, kad patalpų perdavimo momentas bus tada, kai bus pasirašytas patalpų priėmimo–perdavimo aktas, baigus inventorizaciją. Šioje byloje vertintinas ne tik lingvistinis sutarties tekstas, tačiau ir tarp bylos šalių susiklostę santykiai, ankstesni sutartiniai santykiai. 2015-11-17 šalys pasirašė Susitarimą dėl 2013-10-31 Negyvenamų patalpų nuomos sutarties Nr. 2013.10.31/01 nutraukimo. Kaip vienas iš nutraukimo pagrindų buvo nustatyta ieškovės, nuomininkės, kaltė, pasireiškianti netinkamu savo prievolių nuomotojai atsakovei UAB „Klaipėdos“ viešbučiui pagal sutartį vykdymu, t. y. pradelsto 47 903,12 Eur įsiskolinimo už patalpų nuomą nepadengimu (Susitarimo 1.2 p.). To paties susitarimo kitose sąlygose, 2.1.1 punkte ieškovė, nuomininkė, sutinka, kad tik padengus skolą, jai, ieškovei nuomininkei, bus sudarytos sąlygos derėtis ir atitinkamai sudaryti naują patalpų nuomos sutartį. 2.1.2 punkte šalys susitarė, kad ieškovei, nuomininkei, tinkamai ir laiku padengus skolą, jos inventorizuos patalpose esantį kilnojamąjį turtą. Įvertinus šias aplinkybes, matyti, kad ieškovė nebuvo linkusi tinkamai vykdyti sutartinių įsipareigojimų pagal 2013-10-31 sutartį, todėl atsakovė, kaip atsakinga, verslu besirūpinanti sutarties šalis, sutartyje nurodė, kad tik sumokėjus įsiskolinimą bei atlikus patalpose esančio kilnojamojo turto inventorizaciją šalys galėtų derėtis ir sudaryti naują patalpų nuomos sutartį. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atlikus inventorizaciją buvo pasigesta didžiosios dalies atsakovės inventoriaus, šis inventorizacijos raštas yra pasirašytas ieškovės, todėl konstatuotina, kad ieškovė tai pripažįsta. Taigi pažodinis sutarties tekstas atitinka tarp šalių susiklosčiusių santykių pobūdį ir leidžia daryti išvadą, kad 2015-11-17 Sutarties 4.1 ir 5.1 punktų visuma būtent reiškia, kad sutartis įsigalioja nuo patalpų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo. Be to, apeliacinės instancijos teismas vertina ir tą aplinkybę, jog šalis siejusios 2013-10-31 Sutarties dėl tų pačių patalpų nuomos 4.1 punktas numatė, kad „sutartis įsigalioja su jos pasirašymo momento“, o 5.1 punktas numatė, kad „ši sutartis yra kartu Patalpų priėmimo – perdavimo aktas, kuriuo Nuomotojas perduoda, o Nuomininkas priima patalpas. Perduodamų Patalpų būklė gera, Patalpos perduodamos su pilna apdaila, paruoštos naudojimui, Patalpos perduodamos švarios, tvarkingos“. Taigi 2013-10-31 Sutartyje numačius, kad sutartis laikoma patalpų priėmimo–perdavimo aktu, o 2013-10-31 Sutartis įsigalioja nuo sutarties sudarymo momento, darytina išvada, kad sutartis įsigalioja nuo patalpų priėmimo ir perdavimo momento. Taigi palyginus šias 2013-10-31 ir 2015-11-17 sutartis matyti, kad jų įsigaliojimas yra analogiškas – sutartys įsigalioja nuo patalpų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo. Analogiška išvada darytina ir dėl apeliantės pozicijos, jog patalpų priėmimo–perdavimo akto pasirašymas siejamas tik su nuomos mokesčio mokėjimo pradžia (Sutarties 8.2 punktas). Pagal 2013-10-31 Sutarties 8.2 punktą nuomos mokestis pradedamas skaičiuoti nuo 2013-01-01, t. y. nuo kitos dienos, kai buvo pasirašyta ir įsigaliojo 2013-10-31 sutartis. Taigi darytina analogiška išvada, kad įvertinusi 2013-10-31 ir 2015-11-17 sutartis dėl tų pačių patalpų nuomos, ieškovė suprato ar galėjo suprasti, kad nuomos mokestis mokamas nuo sutarties įsigaliojimo, t. y. patalpų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.
 8. Dėl LR CK 1.81 straipsnio taikymo byloje ir atsakovių sudarytos nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia nuo jos sudarymo momento teisėjų kolegija nurodo, jog byloje nustačius, kad

  72015-11-17 Sutartis tarp šalių nebuvo įsigaliojusi, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nenustatyta, kad atsakovės būtų pasielgusios blogai, neteisingai, netinkamai atlikusios savo pareigą. Priešingai, įvertinus byloje pateiktus įrodymus, matyti, kad atsakovė UAB „Klaipėdos“ viešbutis, siekdama atlikti jai priklausančių daiktų inventorizaciją, sudarydama nuomos sutartį, kurioje numatytos sąlygos, apsaugančios nuo galimos nuostolingos veiklos (įvertinus ieškovės netinkamą 2013-10-31 Sutarties vykdymą bei laiku nesumokėtą 5000 Eur avansą už 2015-11-17 Sutartį), elgėsi apdairiai ir rūpestingai, todėl atsakovė UAB „Klaipėdos“ viešbutis turėjo teisę sudaryti naują negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį su atsakove UAB „UGO PROJEKTAI“. Be to, iš byloje esančių duomenų matyti, kad naujoji sutartis tarp atsakovių buvo pasirašyta 2015-12-01, įregistruota viešajame registre 2015-12-22. Tuo tarpu tarp ieškovės ir atsakovės pasirašyta, bet neįsigaliojusi 2015-11-17 nuomos sutartis nebuvo įregistruota viešajame registre, todėl negali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis (LR CK 6.478 str. 2 d.). Todėl teisėjų kolegija, įvertinusi 2015-11-17 Sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybų dėl sutarties sudarymo pobūdį, šalių elgesį ir aplinkybes po sutarties sudarymo, buvusius tarp šalių sutartinius santykius, daro išvadą, kad pagal 2015-11-17 Sutarties 4.1 punkto, 5.1 punkto ir 8.2 punkto prasmę sutartis įsigalioja nuo patalpų priėmimo ir perdavimo momento, todėl nėra pagrindo pripažinti atsakovių UAB „Klaipėdos“ viešbučio ir UAB „UGO PROJEKTAI“ 2015-12-01 Sutartį Nr. 2015.12.01/01 negaliojančia LR CK 1.82 straipsnio pagrindu.

 9. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta anksčiau, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai įvertino byloje susiklosčiusias aplinkybes, tinkamai taikė materialinės teisės normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą byloje. Taigi nėra pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo apeliantės nurodytu apeliacinio skundo argumentų pagrindu (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.).
Dėl bylinėjimosi išlaidų
 1. Atsakovė UAB „Klaipėdos“ viešbutis pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme.
 2. Įvertinus tai, kad apeliantė nepateikė į bylą jokių tai patvirtinančių dokumentų, nėra pagrindo spręsti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų atsakovei UAB „Klaipėdos“ viešbučiui priteisimo iš ieškovės (LR CPK 98 str.).
 3. Atsakovė UAB „UGO PROJEKTAI“ pateikė prašymą priteisti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Atsakovė į bylą pateikė jos patirtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus, todėl yra pagrindas spręsti dėl jų priteisimo.
 4. Atsakovė pateikė prašymą priteisti 400 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Kadangi duomenys apie patirtas bylinėjimosi išlaidas pateikti iki apeliacinio skundo išnagrinėjimo iš esmės ir jos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatyto maksimalaus dydžio (2015 m. kovo 19 d. redakcija), todėl yra pagrindas jas priteisti. Taigi atsakovei UAB „UGO PROJEKTAI“ priteistina 400 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, iš apeliantės.

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

9palikti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 20 d. sprendimą nepakeistą.

10Priteisti atsakovei UAB „UGO PROJEKTAI“, j. a. k. 30232161, 400 Eur bylinėjimosi išlaidų iš ieškovės UAB „Tavo laisvalaikis“, j. a. k. 303010173.

Proceso dalyviai
Ryšiai