Byla 1-30-581/2015
Dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 222 straipsnio 1 dalyje ir 183 straipsnio 2 dalyje

1Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jolanta Raščiuvienė, sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei, Jūratei Buitvydienei, dalyvaujant prokurorei Aurelijai Gališanskytei, kaltinamosios gynėjui advokatui Giedriui Danieliui, specialistei I. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2D. K., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, aukštojo išsilavinimo, išsituokusi, dirbanti UAB ( - ) direktore, gyvenamąją vietą deklaravusi ir gyvenanti ( - ), neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 222 straipsnio 1 dalį (2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija), 183 straipsnio 2 dalį (2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija), 228 straipsnio 2 dalį (2011-06-21 įstatymo Nr. XI-1472 redakcija), 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija)

3Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

4Dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 222 straipsnio 1 dalyje ir 183 straipsnio 2 dalyje,

5D. K., būdama UAB ( - ) įmonės kodas ( - ) ir pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX–574 14 straipsnį būdama atsakinga už apskaitos dokumentų surašymo teisingumą, už juose esančių duomenų tikrumą bei pagal 21 straipsnį būdama atsakinga už buhalterinės apskaitos organizavimą, laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 5 d. iki 2013 m. birželio 5 d. tyčia organizavo teisės aktų reikalaujamos UAB ( - ) buhalterinės apskaitos apgaulingą tvarkymą:

62010-12-31 akcininkų susirinkime UAB ( - ) akcininkams: jai, D. K., L. K., nutarus atidėti 1 447 000 Lt akcijų pirkimui į išankstinius mokėjimus už finansinį turtą, ji, 2010-12-31 būdama bendrovei skolinga 1 430 000 Lt pagal paskolos sutartis: pagal 2006-12-12 sutartį, pagal 2007-01-02 sutartį, pagal 2007-11-20 sutartį, pagal 208-12-12 sutartį, pagal 2009-01-05 sutartį, pagal 2009-02-02 sutartį, pagal 2009-03-17 sutartį, pagal 2009-10-01 sutartį, pagal 2009-10-01 sutartį ir pagal avanso apyskaitą kaip atskaitingas asmuo turėdama išduotus 17 000 Lt, ji jokios pinigų sumos, lygios jos įsipareigojimams bendrovei ( - ), nepanaudojo finansiniam turtui bendrovės vardu realiai įgyti, tačiau pažeisdama Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX–574 6 straipsnio 2 dalį, laikotarpyje nuo 2011-01-05 iki 2011-04 UAB ( - ) patalpose, esančiose ( - ), davė nurodymą vyriausiajai buhalterei V. S. UAB ( - ) apskaitoje be pateisinamųjų dokumentų jos visą įsiskolinimą apskaityti kaip grąžintą finansiniu turtu - akcijomis, o buhalterei V. S. vykdant jos nurodymą ir 2010 m. didžiojoje knygoje jos 1 447 000 Lt skolą perkėlus į finansinį turtą, kurio UAB ( - ) realiai neįsigijo, įsiskolinimas UAB ( - ) apskaitoje buvo atvaizduotas kaip grąžintas akcijomis, po ko 2011-04-29 vyriausiajai buhalterei V. S. pagal bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentus sudarius UAB ( - ) balansą už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31, jai parašu patvirtinus, šioje finansinėje ataskaitoje užfiksavus tikrovės neatitinkančius įrašus apie tai, kad ji 1 447 000 Lt skolą 2010 metais padengė finansiniu turtu, 2011 m. balandžio 29 d. šį žinomai neteisingą dokumentą su iškraipytais duomenimis apie UAB ( - ) turto struktūrą elektroniniu būdu pateikė Valstybės įmonės ( - ) esančiam, adresu ( - );

72012-10-12 UAB ( - ) patalpose, esančiose ( - ), bendrovės apskaitą tvarkančiam vyriausiajam buhalteriui A. M., kuris nesuvokdamas nusikalstamų veiksmų pobūdžio, dėl jos kaltės, pažeidžiant 2001 metų lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., reikalavimus, remiantis bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentais, kuriuose jos nurodymu buvo įtraukti tikrovės neatitinkantys duomenys apie jos vadovaujamai bendrovei 2010 metais padengtą 1 447 000 Lt skolą finansiniu turtu, sudarius UAB ( - ) balansą už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31, jai parašu patvirtinus, šioje finansinėje ataskaitoje užfiksavus tikrovės neatitinkančius įrašus apie tai, kad ji 1 447 000 Lt skolą 2010 metais padengė finansiniu turtu, o 2012 m. spalio 12 d. šį žinomai neteisingą dokumentą su iškraipytais duomenimis apie UAB ( - ) turto struktūrą elektroniniu būdu pateikė Valstybės įmonės ( - ) filialui, esančiam, adresu ( - );

8Ji 28 000 Lt pinigų sumos, išduotos jai kaip atskaitingam asmeniui ( - ), nepanaudojo finansiniam turtui bendrovės vardu realiai įgyti, tačiau, žinodama, kad laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2013-06-05 UAB ( - ) patalpose, esančiose ( - ), vyriausioji buhalterė A. P., pažeisdama Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX–574 6 straipsnio 2 dalį, UAB ( - ) apskaitoje savo iniciatyva be pateisinamųjų dokumentų jai pagal avansinę apyskaitą išduotus pinigus – 28 000 Lt apskaitė kaip panaudotus finansiniam turtui – akcijomis įgyti, o 2012 m. didžiojoje knygoje jos 28 000 Lt kaip atskaitingam asmeniui išduotus pinigus perkėlė į finansinį turtą, kurio UAB ( - ) realiai neįsigijo, UAB ( - ) apskaitoje jai išduotos 28 000 piniginės lėšos buvo atvaizduotos kaip panaudotos įgyjant akcijas, po ko žinodama, kad 2013-06-05 bendrovės apskaitą tvarkanti vyriausioji buhalterė A. P., remdamasi bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentais, kuriuose įtraukti tikrovės neatitinkantys duomenys apie jos vadovaujamai bendrovei 2010 metais padengtą 1 447 000 Lt skolą finansiniu turtu ir 2012 metais pagal avanso apyskaitą jai išduotą 28 000 Lt sumą padengtą finansiniu turtu, sudarius UAB ( - ) balansą už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31, jai parašu patvirtinus, šioje finansinėje ataskaitoje užfiksavus tikrovės neatitinkančius įrašus apie tai, kad ji 2010 metais padengė 1 447 000 Lt skolą finansiniu turtu bei 2012 metais už 28 000 Lt, išduotus jai kaip atskaitingam asmeniui, įgijo finansinio turto, 2013 m. birželio 5 d. šį žinomai neteisingą dokumentą su iškraipytais duomenimis apie UAB ( - ) turto struktūrą elektroniniu būdu pateikė Valstybės įmonės ( - ) filialui, esančiam, adresu ( - );

9o buhalteriams jos skolą – 1 430 000 Lt (41 4156,62 eurų) ir 45 000 Lt (13 032,90 eurų) kaip atskaitingam asmeniui išduotas pinigines lėšas UAB ( - ) apskaitoje melagingai atvaizdavus kaip grąžintus finansiniu turtu, ji organizavo apgaulingos UAB ( - ) apskaitos tvarkymą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti UAB ( - ) turto ir jo struktūros už 2010-2012 metus.

10Be to, kaltinamoji D. K. taip pat buvo kaltinama ir tuo, kad išvengė turtinės prievolės sugrąžinti paskolą, tokiu būdu pasisavindama jai patikėtą svetimą UAB ( - ) turtą – 1 475 000 Lt (427 189,52 eurų).

11Kaltinamoji D. K. dėl jai pareikšto kaltinimo pagal BK 222 straipsnio 1 dalį neprisipažino ir parodė, kad apskaitos apgaulingai netvarkė. Dėl kaltinimo pagal BK 183 straipsnio 2 dalį parodė, jog pinigų iš UAB ( - ) nepasisavino, nebuvo padaryta žala nei įmonei, nei valstybei. Parodė, jog buvo pakankamai gera įmonės finansinė padėtis, uždirbo pinigų, kuriuos norėjo investuoti. Atsirado galimybė įsigyti žemės ( - ). Žemę pardavinėjo valsčius, buvo skelbtas aukcionas. Žemės sklypui įsigyti trūko pinigų, o ji turėjo asmeninių. 2007 metais ne Latvijos piliečiai Latvijoje negalėjo įsigyti žemės nuosavybės teise. Kaip fizinis asmuo negalėjo nusipirkti žemės, todėl buvo atidaryta įmonė. Tos įmonės akcininkais negalėjo būti UAB, turėjo būti ji ir Latvijos pilietis. Atidarė įmonę ( - ) (ši įmonė jokios veiklos nevykdo, įmonės turtas yra žemė) laimėjo aukcioną ir tokiu būdu 2007 metais buvo įsigyta žemė, pinigai sumokėti ( - ) valsčiui. Vėliau akcininkas iš Latvijos atsisakė dalyvauti įmonės veikloje, ji liko viena. Kadangi trūko pinigų, reikėjo jų pasiskolinti iš įmonės. Sudarė paskolos sutartį, įformino ir pinigai buvo pervesti į ( - ) valsčių bei sumokėti už žemės sklypą. Tai matyti banko sąskaitų išrašuose. Pinigai buvo mokami pagal paskirtį - už žemę - ir ta žemė turėjo būti UAB ( - ) investicija. Bet liko paskola jai - D. K. - kaip atskaitingam asmeniui. Įstatymai pasikeitė reikėjo skaičiuoti menamas palūkanas, nors iš pradžių tokių palūkanų skaičiuoti nereikėjo. Su buhaltere V. S. galvojo, kaip padaryti, kad būtų ir įmonei gerai, ir savininkui. Pardavė savo namą, pinigus įnešė į banką ir dengė dalį kredito už viešbutį. Rūpinosi, kad įmonės finansinė situacija būtų kuo geresnė. Nemanė, kad daro nusikaltimą. A. J. Latvijoje teikė teisinę pagalbą, per teismus padėjo žemę įsiteisinti. A. J. pasitikėjo, klausė, kaip pagal Latvijos įstatymus sutvarkyti dokumentus. Ši nurodė teisinių paslaugų kainą - 20 000 eurų - ir todėl dokumentų sutvarkymo klausimas užsitęsė. UAB ( - ) aiškinamajame rašte nebuvo parašyta, kad buvo įsigytos akcijos, o buvo parašyta, kad preliminariais duomenimis akcijos neužregistruotos. Tokie įrašai - buhalterių neprofesionalumas. Pasitikėjo buhaltere. Paaiškinamąjį raštą rašė buhalterės, o ji tik pasirašė ir manė, kad toks paaiškinamasis raštas informatyvus ir nėra įstatymo pažeidimas. Jei nėra akcijų, tada nurodomos paskolos sutartys. Paskolos sutartys niekur nebuvo dingę. Paprastai, kai paskolos sutartis nutraukiama, būna ar pranešimas, ar grąžinti pinigai. Nė viena operacija nebuvo atlikta. Prievolę sukuria ar panaikina paskolos sutartis. Visos paskolos sutartys - tebegaliojančios. Perkant žemę, buvo panaudoti jos – D. K. – asmeniniai pinigai, taip pat pinigai iš UAB ( - ) (kokia dalis pinigų iš paskolos gautos iš ( - ) buvo pervesta už žemę, pasakyti negali), ir pasiskolinti pinigai, kurie buvo pervesti tiesiogiai į ( - ) valsčių už aukciono būdu įsigytą nekilojamą turtą - žemę. Nebuvo jokio slaptumo. Aiškiai matyti, už ką ir kam pervesti pinigai - į ( - ) valsčių laimėjus aukcioną. A. K. jai ir buhalterei V. M. išaiškino, kad reikia padidinti įmonės įstatinį kapitalą ir akcija kainuos tiek, kiek pinigų paskolinta, ir pelno mokesčio nereikės mokėti. Kainuotų tik registre įstatinio kapitalo pakeitimas ir patiems pasirašyti akcijų perleidimo sutartį. Nebuvo jokio noro apvogti įmonę. Taip, kaip nurodyta specialisto išvadoje, t. y. pinigų sumą techniškai nurašyti, yra neįmanoma. Tiriamas laikotarpis buvo tikrintas mokesčių inspekcijos pareigūnų, t. y. buvo atliktas UAB ( - ) mokestinis patikrinimas už 5 metus. Perkelti paskolą į finansinį turtą 2010 metais buvo bendra nuomonė, pati to nebūtų sugalvojusi. V. S. pasiūlė būdą, kaip išvengti menamų palūkanų skaičiavimo. Balansas nebuvo klastojamas. Nemanė, kad tas įrašas kažką keičia. Paskola perkelta į finansinį turtą 2010 metais, pareigūnų buvo sulaikyta 2013 m. sausio 7 d. Įstatinis kapitalas nebuvo padidintas 3 metus, todėl, kad neturėjo galimybės sumokėti 20 000 eurų už teisines paslaugas, pasiskolinti irgi nebuvo galimybių. Tai pačiais metais, kai buvo nurodyta minima 20 000 eurų suma už teisines paslaugas, balanse įrašė paskolą į finansinį turtą. Įmonė ( - ) yra skolinga akcininkei D. K. visą pinigų sumą - už tiek, kiek buvo įsigyta žemė, o ji (D. K.) yra skolinga UAB ( - ). Reikia, kad UAB ( - ) kapitalizuotų jos (D. K.) paskolą į ( - ) akcijas. Toks buvo tikslas. Ši situacija pasibaigs, kai atgaus savo asmens dokumentus, nuvažiuos į Latviją, padidins įstatinį kapitalą ir perrašys įmonei ( - ) pusantro milijono akcijų pavidalu, akcijos bus įregistruotos registre ir paaiškinamajame rašte bus parašyta, kad akcijos nupirktos bei įformintos. Tokia ir buvo pradinė mintis. Šiuo atveju kilo problema, kadangi buvo kita respublika su savais įstatymais, o ji neturėjo patirties tokio nekilnojamo turto pirkime. Šiuo metu įsiskolinimas UAB ( - ) yra atstatytas. UAB ( - ) neketino niekam parduoti, įmonės akcijos yra šeimos nuosavybė. Savo profesinę, turtinę, finansinę veiklą sieja su UAB ( - ) ateitimi.

12Kaltinamoji D. K. dėl kaltinimo susijusio su 28 000 litų, kurie apskaityti kaip panaudoti finansiniam turtui, parodė, jog nuo 2008 metų iki 2009 metų gruodžio mėnesio, bankas ( - ) siūlė ( - ) korteles, suteikiančias kreditą iki 50 000 litų. Kai prasidėjo krizė, įmonėje trūko apyvartinių lėšų. Pirko ajurvedinę įrangą. Trūko pinigų avansui sumokėti, todėl ji pasiskolino iš minėtos kortelės 28 000 Lt, įnešė juos į įmonės kasą, sumokėjo už įrangą avansą - 34 000 litų. Bankas ėmė reikalauti padengti tuos pinigus. Buvo pati krizė ir bankas neleido pardavus turtą daryti su pinigais, ką nori. Pirkėjas pavedimu sumokėjo už parduotą nekilnojamąjį turtą ir bankas leido susimokėti tik kreditoriams. Nors bankui aiškino, kad buvo įmonei skolinusi ir reikia grąžinti pinigus, bankas neleido to padaryti, paaiškino, kad pagal banko taisykles akcininkams pervedinėti pinigų negali leisti. Tada paprašė padėti UAB ( - ) – UAB ( - ) jiems perveda pinigus, o UAB ( - ) perveda pinigus į jos kortelę ir ji grąžina paskolą. Buvo atlikta elementari operacija, sugudravo prieš banką. Įmonė pinigus grąžino jai - D. K.. Yra visi banko išrašai.

13Liudytojas D. Ž. parodė, kad kaltinamajai padėjo tvarkyti dokumentus. Nesprendė klausimų, kurie susiję su D. K. nekilnojamuoju turtu. Žinojo, kad D. K. disponavo sodyba Latvijoje. D. K. nesakė, iš kokių pinigų, kokiu būdu, iš ko pirko sodybą. Turėjo skolų ar ne, nežino. Konsultavo, kaip tvarkingai parduoti žemę. Apie sandorius ir D. K. skolas nieko nežino. Tvirtina ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (1 tomas b. l. 159-160), jog jis su D. K. pažįstami maždaug nuo 2008 m. ir D. K. į jį kreipdavosi įvairiais klausimais. Jis teikdavo konsultacijas komunikacijų įrengimo ir statybos darbų klausimais. Prieš kelis metus, datos tiksliai nepamena, galėjo būti ir apie 2010 m., jis iš D. K. sužinojo, kad ji Latvijoje turi Latvijos bendrovės vardu nusipirkusi 80 ha žemės sklypą. Ji sakė sumą už kurią pirko žemę, tačiau sumos nepamena. Minėjo, kad žemę pirko aukciono metu. Po kurio tai laiko ji paklausė, kaip geriau būtų šią žemę parduoti ir padengti jos įsiskolinimus. Minėjo, kad tarėsi su Latvijos teisininke, kuri jai žadėjo paskaičiuoti, kiek reiks mokėti mokesčių pardavus žemę. Po kurio laiko iš D. K. sužinojo, kad jokie sandoriai nebeįvyko. D. K. paprašytas jis pasidomėjo jo vadovaujamoje UAB ( - ) dirbusios buhalterės L. V., kokie būtų mokami mokesčiai, jei už skolą bendrovei būtų perleidžiamos akcijos. Buhalterė jam paaiškino, kad toks veiksmas būtų laikomas ūkiniu sandoriu, nuo kurio būtų skaičiuojami mokesčiai. Jis šiuos žodžius perpasakojo D. K.. Kam ji norėjo šią informaciją pritaikyti nežino.

14Liudytojas A. M. parodė, kad dirbo UAB ( - ) nuo 2012 m. vasario iki spalio mėn. vyriausiuoju buhalteriu ir tuo metu buvo vienintelis vyr. buhalteris. Įmonės apskaitoje buvo naudojama buhalterinė programa, jo, kaip buhalterio, funkcijos buvo gaunamus dokumentus, išrašomus dokumentus suvesti į buhalterinės apskaitos registrus, programą. Dalį dokumentų suvesdavo pats, dalį - apskaitininkė. Visi pirminiai dokumentai būdavo pateikiami direktorei. Gautus dokumentus vizuodavo arba viešbučio direktorė, arba generalinė direktorė ir tik tada dokumentai būdavo įtraukiami į apskaitą. Jis nežinodavo, ar viena, kita paslauga buvo atlikta. Įmonės kasininkas buvo apskaitininkė L. Smulkias sąskaitas apie 20-50 Lt leisdavo ir jam suvesti. Sąskaitas su didesnėmis sumomis suvesti nurodydavo viešbučio direktorė L. Ž.. Duomenys apie bendrovės ilgalaikį turtą jam dirbant tvarkomi nebuvo. Metų gale būdavo skaičiuojamas turto nusidėvėjimas. Programa pati skaičiuoja turto nusidėvėjimą pagal suvestus duomenis. Kokie duomenys buvo programoje, tokie buvo ir pateikti. Apie 2011 m. UAB ( - ) duomenis negalėjo žinoti. Pirmoje klasėje ilgalaikio finansinio turto buvo ir tai buvo ženkli suma. Toks turtas buvo ir 2010 m., ir 2011 m. Per tuos metus pasikeitimų nebuvo. Kiekvieno ilgalaikio turto neinventorizavo. 2011 m. ilgalaikio turto nusidėvėjimas nebuvo skaičiuojamas. Dėl 2011 m. paaiškinamojo rašto parodė, kad jis negalėjo nieko parašyti, nes nebuvo dirbęs tuo metu. Paaiškinamąjį raštą gali parašyti tik tuo metu dirbę žmonės, o jis pradėjo dirbti 2012 m. Skaitė paaiškinamąjį raštą. Aiškinamąjį raštą dėl atskaitomybės rašė generalinė direktorė D. K.. Šiame rašte nurodytas 2011 m. pabaigoje kitas finansinis turtas už 1 447 000 Lt - turėtų būti akcijos. Negali pasakyti, ar tokios akcijos buvo bendrovėje. Dokumentų nematė. Turtas galėjo būti priskirtas 2009 m. Šis turtas buvo deklaruotas iki jam ateinant dirbti. 2010 m. balanse šis turtas turėjo būti. Skaičius ėmė pagal 2010 m. balansą, iš programos surašė paaiškinamąjį raštą jis ir pateikė direktorei D. K. pasirašyti. Paties teksto aiškinamajame rašte nerašė.

15Liudytojas R. M. parodė, kad dirbo UAB ( - ) vadovu. Vienas iš sandorių - atlikti UAB ( - ) statybos darbus. Buvo pasirašyta sutartis, tačiau kokiai pinigų sumai, neprisimena. Darbų nepradėjo, jų buvo atsisakyta, tačiau dėl kokių priežasčių atsisakė, neprisimena. Ar buvo gautas avansas, nepamena. Užsakovas atsisakė darbų. Buvo grąžinti pinigai D. K., kaltinamoji nurodė, į kurią sąskaitą pervesti pinigus. Į asmeninę D. K. sąskaitą buvo pervesti pinigai, gal taip fiksuoja trišalė sutartis.

16Liudytoja V. M. parodė, kad UAB ( - ) dirbo nuo 2011 m. liepos vidurio iki 2012-03-07. A. M. perdavė darbą, kai išėjo 2012-03-07. A. P. dirbo po A. M.. V. M. parodė, kad nuo 2013-06-10 iki 2013-04-03 ar 4 dienos ji (V. M.) dirbo vyriausiojo buhalterio pareigose. Iki jos vyriausiąja buhaltere dirbo V. S., kai V. S. išėjo, ji (V. M.) tapo vyriausiąja buhaltere, dirbo iki 2014 metų. Buvo pavaldi kaltinamajai. Už 2010 m. buvo deklaruotas UAB ( - ) turtas. Dokumento, kad būtų įsigytas finansinis turtas, nebuvo. Klausė V. S., kas čia padaryta. V. S. sakė, galvoti ką daryti. Po kiek laiko išsiaiškino, kad pinigų sumos buvo perkeltos, apiformintos paskolos. Buhalteriškai galima ataskaitoje nurodyti finansinį turtą, bet per pusę metų privaloma susitvarkyti dokumentus. Dokumentai per pusę metų sutvarkyti nebuvo. Nors tuo metu nedirbo, bet teko padėti A. P. ruošti paaiškinamuosius raštus, padėti sudaryti balansą už 2012 m. Aiškinamajame rašte pakeitė, perkėlė, surašė skaičius. Parašyta buvo preliminariais duomenimis, kadangi buvo nesutvarkyti finansinio turto įsigijimo dokumentai. Kaltinamoji aiškino, jog pirks akcijas. Tuo metu akcijos įsigytos nebuvo. Dokumentų, jog įgytas finansinis turtas nebuvo pateikta. Jei dokumentai nesutvarkyti, tai reiškia UAB ( - ) akcijų neįgijo. Tik pusę metų sąskaitoje gali būti pinigai. Balanso dalyje - finansinis turtas - šie pinigai taip ilgai įrašyti negali būti. Kitu atveju, arba įsigyjamas turtas arba pinigai turi grįžti į įmonę. Tokia situacija tesėsi dvejus metus. Kalbėjosi su kaltinamąja, kad reikia kažką daryti. Finansinio turto eilutėje gali atsirasti įrašas tada, kai iš tikrųjų įmonė įsigyja finansinį turtą. Jei būtų nusipirkusi Latvijos įmonės akcijas, būtų suforminti akcijų dokumentai, tas įrašas būtų teisingas. Kadangi dokumentai Latvijos įmonės buvo nesutvarkyti, todėl aiškinosi galimybes, kaip galima padaryti. 2013 m. sausio mėn. 1 475 000 Lt pinigų suma buvo atstatyta, t. y. iš finansinio turto perkelta į D. K. skolą įmonei ( - ). Su D. K. priėmė sprendimą grąžinti pinigus iš finansinio turto. Šiai dienai kaltinamoji yra skolinga UAB ( - ). Kaltinamoji dokumentų neturi, negali vykdyti jokių veiksmų, nusprendė, kad reikia minėtą sumą atstatyti. Kai paskola yra iškeliama į finansinį turtą, tada balanse nelieka eilutės dėl paskolų. Jeigu apskaitoje nesugrąžintų finansinio turto į paskolą, buhalterinėje apskaitoje nebūtų fiksuota paskola ir nebūtų įgytas finansinis turtas, tokiu atveju įmonei būtų padaryta paskolos dydžio žala. Liudytoja V. M. parodė, kad 28 000 Lt buvo D. K. skola susijusi UAB ( - ). Tie pinigai buvo grąžinti į asmeninę D. K. sąskaitą ir buvo toje sąskaitoje. 28 000 Lt perkėlė į finansinį turtą, tačiau dokumentų šiai sumai nebuvo. 28 000 Lt pinigų sumą atstatė 2013 m. antroje pusėje, kada įmonės dokumentai buvo paimti pareigūnų.

17Atleista nuo baudžiamosios atsakomybės A. P. parodė, jog UAB ( - ) dirbo buhalterio padėjėja nuo 2012-10-22 iki 2013-06-10, iki balanso pateikimo. Taip pat dirbo vyriausia buhaltere. Apskaitininkė buvo L. Č.. Prieš tai dirbo A. M., po jos (A. P.) dirbo V. M.. 2012 m. finansinėje ataskaitoje finansinis turtas buvo padidintas 28 000 Lt, iškeliant iš atskaitingo asmens sąskaitos į finansinį turtą gruodžio 31 dienai. Gruodžio 31 d. įkėlė skolą į turtą, o sausio 2 d. dienai buvo grąžinta į asmens skolas. Tai buvo padaryta finansinės atskaitomybės sudarymo metu, 2013 m. birželio mėn., padarant įrašą 2013 m. sausio mėn. datai. Atskaitingas asmuo skolos įmonei neišvengė. Žala per tą laikotarpį įmonei nebuvo padaryta. Nors iškėlus į finansinį turtą D. K. 28000 Lt skolą, 2012 m. balanse tokio dydžio skolos nesimatė. Taip reikėjo daryti, kadangi įsiskolinimų pas atskaitingą asmenį, šiuo atveju D. K., neturi būti. Jei įsiskolinimas yra, jis turi būti padengtas. Šiuo atveju įsiskolinimas padengtas nebuvo, todėl nutarta tą sumą iškelti į turtą, tačiau tam reikalingas pagrindas, neturint dokumentų, negalima. Su V. M. darė tokią operaciją, nes tokį nurodymą V. M. davė kaltinamoji. Žinojo, kad 28 000 Lt yra UAB ( - ) skola. Buvo pervestas avansas už numatomus atlikti darbus, bet darbai nebuvo vykdomi. Ar buvo sutartis tarp įmonių, nežino. Tie pinigai sugrąžinti į asmeninę D. K. sąskaitą. Sugrąžinus pinigus, minėtai sumai susidarė įsiskolinimas. Paaiškinamąjį raštą prie balanso už 2012 metus rašė ji, naudodamasi ankstesnio balanso trafaretu. Įmonės balanse sausio 1 d. buvo turto virš 1 mln. Lt. Nežinojo, koks tai turtas, nesigilino. Skaičiai balanse buvo, dokumentų nematė. Tas turtas buvo perkeltas į dokumentus iš ankstesnių metų. Ruošdama balansą už 2012 metus pridėjo 28 000 Lt sumą prie finansinio turto. Rašydama paaiškinamąjį raštą, pagrindu laikė ankstesnių metų paaiškinamąjį raštą su pakoregavimais. Paaiškinamajame rašte įrašą, kad „pagal preliminarius duomenis įmonė įsigijo nuosavų akcijų, kurios dar neužregistruotos“, atliko ji (A. P.). Tai darė kartu su V. M.. Sakinys 2012 m. paaiškinamajame rašte pakeistas tuo, kad „pagal preliminarius duomenis įmonė įsigijo nuosavų akcijų, kurios šiuo metu dar neužregistruotos“. Prieš tai, 2011 m. paaiškinamajame rašte buvo sakinys, kad „įmonė nupirko kitos įmonės akcijas, tačiau dar negavę tai patvirtinančios dokumentacijos“. Įrašė į paaiškinamąjį raštą minėtą sakinį, tačiau dokumentų nematė. Tas kas buvo parašyta paaiškinamajame rašte buvo žinoma ir kaltinamajai D. K.. Balansas pateiktas pasirašymui, paskui Registrų centrui. Paaiškinamojo rašto paskirtis - paaiškinti skaičius esančius finansinėje atskaitomybėje. Jai yra žinoma, kad UAB ( - ) buvo skolinga D. K..

18Atleista nuo baudžiamosios atsakomybės V. S. parodė, kad santykiai su kaltinamąja buvo tik darbiniai. UAB ( - ) dirbo vyr. buhaltere nuo 2010 m. lapkričio mėn. iki 2011 m. liepos mėn. vidurio, kai išėjo atostogų, tada dirbo kita buhalterė. Į darbą nebegrįžo, 2011 metų rugsėjo mėnesio pradžioje išėjo iš darbo. Iki jos dirbo buhalterė vardu D., kuri perdavė dokumentus. Išeidama iš darbo, įmonės dokumentus perdavė V. M. pagal perdavimo aktus. Įmonės dokumentuose buvo UAB ( - ) paskolos sutartis su D. K. kaip fiziniu asmeniu. Įmonė suteikė paskolą D. K. kaip akcininkei, tai atsispindėjo įmonės buhalteriniuose dokumentuose, grąžinimo terminas nustatytas nebuvo. Paskolos sumos be dokumentų negali nurodyti. Paskola buvo apiforminta jai dar nedirbant bendrovėje. Ikiteisminio tyrimo metu kalbėjo apie įsiskolinimo sumažinimą pagal kaltinamosios nurodymą. Tai buvo 2011 metų pradžioje, ruošiant 2010 metų balansą. Buvo akcininkės D. K. sprendimas protokolas, kad ruošiasi pirkti ( - ) akcijas. Buvo žinoma apie 2010 m. gruodžio 31 akcininkų susirinkimo sprendimą dėl akcijų pirkimo. Tai buvo vienas iš pagrindų patikėti kaltinamosios žodžiu. Kaltinamoji sakė, kad dokumentus pateiks po kažkurio laiko, nes reikia išversti į lietuvių kalbą, užregistruoti ir viską sutvarkyti. Dokumentų nebesulaukė, išėjo iš darbo. Išeinant iš darbo, priduodama dokumentus, parašė naujai buhalterei, kad atkreiptų dėmesį į tai, ir jei iki metų pabaigos nebus priduoti dokumentai, nekreipiant dėmesio į akcininkės sprendimą protokolą, reikia atstatyti akcijų pirkimo įrašą atgal į paskolas bei skaičiuoti menamas palūkanas nuo visos paskolos sumos, nes už 2010 metus palūkanos buvo paskaičiuotos, o už 2011 metus nebuvo skaičiuotos. Metų pradžioje sudarinėdama balansą, balanse šią paskolą nurodė kaip sukauptus pinigus akcijų pirkimui. Tą patį pažymėjo ir paaiškinamajame rašte. Ar Buhalterinės apskaitos įstatyme yra nurodyta, kad galima tokia tvarka, nežino. Verslo apskaitos standartuose Nr. 26 surado konsultaciją, kad galima apiforminti ir balanse nurodyti išankstinį sandorį. Galutiniam rezultatui buvo reikalingi pirminiai dokumentai. Pirminiai dokumentai buvo tik kaltinamosios pirminiai paskaičiavimai, susirašinėjimas su ( - ) buhaltere. Ruošė tik vieną balansą už 2010 metus. Balansas už 2010 metus ir paaiškinamasis raštas galėjo būti pateiktas 2011 balandžio 29 d., elektroniniu būdu balansą pateikė ji (V. S.).Tiek balansą, tiek kitus dokumentus pasirašė ji (V. S.) ir D. K.. Paaiškinamajame rašte (b. l. 78, 1 tomas) dalyje „kitas finansinis turtas“ įrašą „ bendrovė 2010 metų pabaigoje kito finansinio turto sukaupta 1 447 000 Lt. Pagal preliminarius duomenis įmonė nupirko kitos įmonės akcijų, tačiau dar negavome tai patvirtinančios dokumentacijos“ parašė ne savo iniciatyva, o kaltinamosios nurodymu. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas (11 tomas, b. l. 154-155), žodinis kaltinamosios paaiškinimas, jog bus operaciją patvirtinantys dokumentai, buvo pagrindas užfiksuoti preliminarius duomenis, kad įmonė pirko akcijas ir perkelti paskolą į kitą finansinį turtą. Remiantis žodiniu direktorės paaiškinimu kaip buhalterė negalėjo apiforminti ūkinės operacijos įmonės apskaitoje, tačiau taip padarė. Diskusija dėl akcijų forminimo vyko 2011 metų balandžio pabaigoje - tai buvo balanso pateikimo registrų centrui metu. Įforminti akcijas reikėjo didelės pinigų sumos. Buvo padarytas įrašas, kad laukiama dokumentų akcijų suforminimui. Atlikus perrašymą iš vienos balanso eilutės į kitą eilutę, kaltinamosios prievolė įmonei neišnyko, paskolą ji privalo sugrąžinti arba akcijomis padengti. Jeigu akcijos nupirktos tai palūkanos neskaičiuojamos, kadangi paskolos nebelieka. O jeigu akcijos nenupirktos, tai menamos palūkanos turi būti skaičiuojamos. Akcininkas negali skolintis iš bendrovės už 0 procentų, todėl privalomai turi pasiskaičiuoti palūkanas. Šiuo atveju paskolos sutartyje nėra numatyta paskolos gražinimo termino, paskola yra ilgalaikė ir traktuojama kaip įmonės ilgalaikis finansinis turtas ir, jei paskola iš trumpalaikio turto pereina į ilgalaikį turtą, nėra pažeidimo. Perkėlus paskolą į finansinį turtą, paskolos sutartys liko ir iš to matoma kaltinamosios neanuliuota paskola bendrovei. Be to, paskolos gražinimo sutarčių nebuvo. Kaltinamoji yra skolinga bendrovei 1 447 000 Lt. Ikiteisminio tyrimo metu į klausimą, ar toks skolos panaikinimas bendrovei nesudaro galimybės minėtas lėšas pasisavinti, ji (V. S.) atsakė - taip, nes tokiu būdu pradingsta D. K. įsiskolinimas. Teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad įsiskolinimas nedingsta. Dėl šių parodymų prieštaringumo liudytoja parodė, kad atsakymus lemia klausiančių žmonių spaudimas. STT vieną kartą normaliai apklausa vyko, kitą kartą psichologinis spaudimas būdavo – kalbama pakeltu, griežtesniu tonu, todėl apklausoje nurodė aplinkybę neteisingai. Apklausos protokole (b. l. 16-18 , tomas 15) teisingai parodymai užrašyti. Į klausimą „ Ar tokiu būdu skolos panaikinimas sudaro galimybę minėtas lėšas pasisavinti“, atsakė taip ir kad tokiu būdu pradingsta kaltinamosios įsiskolinimas ir kalba buvo apie didžiąją knygą. Tvirtina, kad paskola yra pakeista į nuosavų akcijų sąskaitą ir kaip kaltinamosios paskolos apskaitoje nebesimato, bet D. K. skola vis tiek išlieka. Paskolos sutartyse grąžinimo termino nebuvo. Tai finansinis įsipareigojimas įmonei yra ilgalaikis. Paskolos atveju, prievolę pagrindžiantis apskaitos dokumentas yra paskolos sutartis. Kad prievolė išnyko gali parodyti pinigų grąžinimas į sąskaitą, į kasą arba akcijų forminimas - sandorio pabaiga.

19Specialistė I. K. tvirtino atlikto specialaus tyrimo išvadas ir paaiškino, kad yra FNTT Panevėžio apygardos valdybos vyriausioji specialistė. Atliko UAB ( - ) ūkinės finansinės veiklos tyrimą. 2013 m. lapkričio 25 d surašė specialisto išvadą. Tiriamas laikotarpis buvo nuo 2010 metų sausio mėn. 1 d. iki 2012 metų gruodžio 31 d. Netikrino apskaitos nei už 2013 metus, nei už 2014 metus. Tyrimo metu, patikrinus minėtos bendrovės apskaitos dokumentus ir įrašus apskaitos registruose, buvo nustatyta, kad D. K. 2010 m. sausio 1 d. buvo skolinga bendrovei 1 674 000 litų. Ši paskola per 2010 metus buvo nurašyta. Nustatyta, kad 210 000 litų D. K. paskolos buvo padengta su įpareigojimu, tačiau tyrimui nepateikti skolų padengimo dokumentai ir buvo pažeista buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalis. Taip pat nustatyta, kad D. K. paskolos dalis - 1 430 000 litų, įrašų didžiojoje knygoje, 2010 m gruodžio mėn. buvo nurašyta, o nuosavų akcijų sąskaitoje tai pačiai sumai buvo įregistruotas finansinio turto įsigijimas. Tačiau tas įsigijimas nepagrįstas apskaitos dokumentais ir tyrimui nebuvo pateikti nei inventorizacijos aktai, nei finansinio turto – akcijų pirkimo įsigijimo dokumentai. D. K. 2010 m. gruodžio mėn. avanso apyskaitoje yra užfiksuota, kad pas atskaitingą asmenį esančios lėšos - 17 000 litų, panaudotos kaip lėšos akcijų įsigijimui ir perkeltos į nuosavų akcijų sąskaitą. Tačiau tyrimui pateiktuose apskaitos dokumentuose nėra duomenų ir dokumentų apie kaltinamosios piniginius įnašus į kasą ar bankų sąskaitas, kaip paskolos gražinimas. Taip pat nėra duomenų apie finansinio turto pirkimui panaudotas lėšas. 2012 m. gruodžio 31 d. finansinis turtas padidėjo dar 28 000 litų. Nustatyta, kad finansinio turto pirkimui ar akcijų įsigijimui nebuvo panaudotos piniginės lėšos. O 2012 gruodžio mėnesio avanso apyskaitoje užfiksuotas įrašas, kad pas D. K. esančios piniginės lėšos 28 000 litų panaudotos kaip nuosavos akcijos, tačiau tas įrašas nėra pagrįstas apskaitos dokumentais. Bendrovė 2010, 2011, 2012 metais balansuose deklaravo finansinį turtą ir nurodė, kad įmonė pirko kitos įmonės akcijų, o 2012 metais nurodė, kad pirko savo įmonės akcijų, tačiau dar negauta dokumentacija. Tyrimo metu buvo prašyta pateikti apskaitos dokumentus – registrus, inventorizacijos dokumentus, taip pat ir finansinio turto įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Tačiau įmonė 2013 m. spalio 29 d. pateikė raštą (11 tomas b. l. 70), kad UAB ( - ) finansinio turto neįgijo. Tuo raštu buvo vadovautasi surašant specialisto išvadą. Tokiu būdu tyrimo metu pagal pateiktus dokumentus buvo nustatyta, kad D. K. paskola 1 474 000 litų balansuose deklaruota kaip finansinis turtas, kuris realiai neįsigytas. Ir tuo buvo pažeista Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 6 straipsnio 2 dalis. Bendrovė 2010, 2011, 2012 metais finansinėse ataskaitose - balansuose pateikė iškraipytus duomenis apie turto struktūrą ir balansų duomenys neatspindėjo tikrosios turto padėties, nes įrašai nepagrįsti apskaitos dokumentais. Balansuose vietoje to, kad fiksuoti D. K. skolą, deklaravo finansinį turtą, kurio realiai neturi, ir nurodė, kad tai yra preliminariai įsigytos kitos įmonės akcijos, tačiau dokumentacija negauta. Tyrimo metu buvo pateiktas 2010 m. gruodžio 31 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas, kuriame buvo svarstomas pinigų panaudojimo klausimas ir buvo nuspręsta atidėti 1 447 000 litų sumą akcijų pirkimui į išankstinius mokėjimus už finansinį turtą. Bet tyrimui nebuvo pateikti apskaitos dokumentai, kad minėta pinigų suma įmonėje būtų užpajamuota, kad D. K. būtų grąžinusi paskolą, ir kad pinigų suma atidėta į finansinį turtą. Buhalteriškai kaltinamosios paskolą perkėlus į finansinį turtą, kaip ir buvo padaryta 2010 metais, jos įsipareigojimas yra matomas, tačiau apskaitoje vėlesniais laikotarpiais nebesimato, kad D. K. yra įmonei skolinga nurodytą pinigų sumą. O įmonės buhalterinėje apskaitoje ir didžiojoje knygoje yra fiksuota kaip nuosavos akcijos ir fiksuotas finansinis turtas. Balanso paaiškinamajame rašte 2010, 2011, 2012 metais skiriasi informacija apie finansinį turtą, skiriasi ne tik suma, bet ir formuluotė. 2010 metais (1 tomas b. l. 78) ir 2011 metais (1 tomas, b. l. 104) buvo nurodyta, kad yra sukaupta finansinio turto už 1 447 000 litų ir įmonė nupirko kitos įmonės akcijų, bet negavo tai patvirtinančios dokumentacijos. 2012 metais (1 tomas, b. l. 118) paaiškinamajame rašte 3 dalyje kitas finansinis turtas nurodyta - bendrovė 2012 metų pabaigoje kito finansinio turto sukaupta 1 475 000 litų, pagal preliminarius duomenis įmonė įsigijo savų akcijų, kurios šiuo metu dar nėra užregistruotos. Didžiosiose knygose vienu laikotarpiu buvo fiksuota, kad yra nuosavos akcijos, o kitu laikotarpiu - kitas ilgalaikis finansinis turtas. Tiktai paaiškinamuosiuose raštuose yra įvardinta, kad įmonė įsigijo nuosavų akcijų ar kitos įmonės akcijų. 2010 metais buvo registruota kaip nuosavos akcijos. O 2011 metais jau buvo registruota kaip kitas ilgalaikis finansinis turtas. 2012 metais registruotas kitas ilgalaikis finansinis turtas. 2010 metais balanse deklaruota, kad įmonė įsigijo kitos įmones akcijų, 2011 metais - taip pat kitos įmonės akcijų. O 2012 metais deklaruota, kad įmonė įsigijo nuosavų akcijų, kurios šiuo metu dar neužregistruotos. Jei pirminiai akcijų pirkimo dokumentai neatsiranda, įmonė buhalteriškai atstatyti įrašą ir įrašyti atgal į skolą gali sekančių metų einamaisiais metais, šiais metais atstatyti paskolą, nuo jos paskaičiuoti palūkanas ir įrašą koreguoti. 2013 metais į balansą jau turėjo būti atstatyta paskola. Ar taip buvo padaryta, nežino, nebuvo pateikti dokumentai. Jeigu į balansą yra atstatoma paskola su paskaičiuotomis palūkanomis ir apskaitoje matosi D. K. skola, įmonė žalos nepatirtų. Pažeidimo esmė yra ta, kad jei nurodytų faktų niekas nebūtų pastebėjęs, tai įmonė per tam tikrą ilgą laiką, galėtų finansinį turtą po truputį nurašyti ir D. K. nebereiktų įmonei grąžinti jokios paskolos. Šiuo atveju surašius balansą D. K. išvengė prievolės grąžinti paskolą, kurią gavo pagal sutartį, nes apskaitoje ir balanse nebefiksuota D. K. prievolė grąžinti paskolą. Įmonė nefiksuoja apskaitoje gautinos paskolos ir neturi finansinio turto, įmonė prarado pinigus. Specialisto išvada keistųsi tuo atveju, jei būtų paprašyta atlikti tyrimą už 2010 – 2014 metus, nes tada būtų įvertinti dokumentai ir būtų traktuota, kad 2010-2012 duomenys pateikti neteisingi, pažeidžiant įstatymus, o jei už 2013 metus būtų taisytas balansas ir 2013 – 2014 metų duomenys pateikti, tada nebūtų pažeidimo. Konstatavo pažeidimus apimančius buhalterinių įstatymų ir poįstatyminių aktų taikymo kontekste.

20Iš 2013-11-25 Specialisto išvados Nr. ( - ) dėl UAB ( - ) ūkinės finansinės veiklos matyti, kad pagal tyrimui pateiktus duomenis ir fiksuotus įrašus apskaitoje (2010 m. ir 2012 m. didžiosiose knygose avanso apyskaitoje) nustatyta, kad UAB ( - ) akcininkė ir direktorė D. K. iki 2013-01-01 paskolos 1 430 000 Lt ir atskaitingo asmens skolos 45 000 Lt (17 000+28 000) bendrovei negrąžino. D. K. įsipareigojimai įmonei 2010 metais (1 430 000 Lt +17 000 Lt) ir 2012 metais (28 000 Lt) įrašais didžiojoje knygoje buvo perkelti į finansinį turtą, kurio Bendrovė realiai neįsigijo. UAB ( - ) 2013-10-29 raštu Nr. ( - ) informavo, kad 2010 m., 2011 m., 2012 m., finansinio turto neįgijo. Todėl UAB ( - ) 2010 m., 2011 m. ir 2012 m. finansinėje ataskaitoje „Balansas“ buvo pateikti iškraipyti duomenys apie turto struktūrą - D. K. skola fiksuota kaip finansinis turtas, tačiau šio finansinio turto Bendrovė realiai neturėjo ir neįsigijo. Tuo UAB ( - ) buvo pažeista 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalis (į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimus), nes bendrovė 2010 m. ir 2012 m. didžiosiose knygose užfiksavo tikrovės neatitinkančius įrašus - finansinio turto įsigijimą iš viso 1 475 000 Lt (2010 m. 1 447 000 Lt ir 2012 m. 28 000 Lt). Todėl UAB ( - ) finansinėse ataskaitose „Balansas“ 2010 m., 2011 m. ir 2012 m. buvo pateikti iškraipyti turto duomenys: nefiksuotos gautinos sumos iš D. K., o turte fiksuotas realiai nesamas finansinis turtas. Pagal tyrimui pateiktus dokumentus ir nustatytus pažeidimus iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB ( - ) veiklos, nuosavo kapitalo, turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros 2010-2012 metais. (b. l. 123-164, 9 tomas).

21Tyrimo metu buvo fiksuota, jog UAB ( - ) iki 2010-01-01 buvo suteikusi paskolas D. K. 1 674 179,54 Lt paskolą. Pagal UAB ( - ) didžiosios knygos duomenis bendrovė 2010 m. (2011 m. nebuvo skaičiuojamos) priskaičiavo iš viso 111 109,63 Lt palūkanų už suteiktą paskolą, palūkanos fiksuotos pajamų sąskaitoje Nr. 534. Patikrinus bankų ir kasos dokumentus nenustatyta, kad už suteiktas paskolas palūkanos būtų sumokėtos.

22Pagal UAB ( - ) 2010 m. didžiosios knygos duomenis nustatyta, kad D. K. 2010-01-01 buvo skolinga bendrovei 1 674 179,54 Lt paskolos (11 tomas, b. l. 146), kuri 2010 metais panaikinta didžiojoje knygoje atlikus įrašus:

23į kasą ir banką D. K. grąžino 34 058,96 Lt paskolos: 2010-02-11 į kasą įnešė 1610 Lt, 2010-03-10 – 2800 Lt, 2010-08-06 – 3200 EUR, 2010-09-01 grąžino 4600 Lt ir 2010-04-08 pervedė 14000 Lt į UAB ( - ) sąskaitą (2 tomas, b. l. 156-157; 11 tomas, b.l. 150-153);

24užskaitytas skolų sudengimas 210 000 Lt tarp D. K. ir V. B. suteiktos paskolos (Bendrovė jam buvo skolinga) (11 tomas, b. l. 146, 156);

25120,58 Lt perkelta į atskaitingo asmens skolą: padidinta atskaitingo asmens skola (11 tomas. b.l. 146, 156); 1 430 000 Lt perkelta į finansinį turtą „Nuosavų akcijų“ sąskaita Nr.1610 (11 tomas, b. l. 156).

26Tyrimo metu tikrinant finansinio turto įsigijimą nustatyta, kad UAB ( - ) buvo svarstytas pinigų panaudojimo klausimas ir nutarta atidėti 1 447 000 Lt sumą akcijų pirkimui į išankstinius mokėjimus už finansinį turtą ir tai patvirtina UAB ( - ) 2010-12-31 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas Nr.2010/12/31 (11 tomas, b.l. 154-155)

27UAB ( - ) 2010 m. didžiojoje knygoje ir D. K. avanso apyskaitoje fiksuota, kad D. K. negrąžinta paskola 1 430 000 Lt ir pas atskaitingą asmenį D. K. esančios piniginės lėšos 17 000 Lt (11 tomas; b. l. 156-158) 2010 m. gruodžio mėn. perkeltos į buhalterinę sąskaitą Nr. ( - ) „Nuosavos akcijos“ iš viso 1447000 Lt (11 tomas, b. l. 156).

28Iš tyrimui pateikto 2011-08-01 Sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraščio matyti, jog paskutiniame lape ranka įrašyta „Perdavė“ ir pasirašyta parašu. Šiame žiniaraštyje fiksuota Nr. ( - ) „Nuosavos akcijos“ iš viso 1 447 000 Lt (11 tomas b. l. 164-166).

29UAB ( - ) finansinis turtas 2012-12-31 padidėjo 28 000 Lt. Buhalterinės sąskaitos Nr. ( - ) „Kitas ilgalaikis finansinis turtas“ išraše ir D. K. 2012 m. gruodžio mėn. avanso apyskaitoje fiksuota, kad 2012-12-31 pas atskaitingą asmenį D. K. esančios piniginės lėšos 28 000 Lt (11 tomas, b. l. 160) perkeltos į nuosavas akcijas – finansinį turtą iš viso 1 475 000 Lt (11 tomas, b. l. 159).

30UAB ( - ) valstybės įmonei Registrų centras pateiktuose 2010 m. ir 2011 m. aiškinamuosiuose raštuose nurodyta, jog:

31„Bendrovė 2010 (2011) metų pabaigoje kito finansinio turto sukaupta 1 447 000 Lt. Pagal preliminarius duomenis įmonė nupirko kitos įmonės akcijų, tačiau dar negavome tai patvirtinančios dokumentacijos“.

322012 m. aiškinamajame rašte nurodyta, kad „Bendrovė 2012 metų pabaigoje kito finansinio turto sukaupta 1 475 000 Lt. Pagal preliminarius duomenis įmonė įsigijo nuosavų akcijų, kurios šiuo metu dar neužregistruotos“ (1 tomas, b. l. 73-79, 99-105, 113-119).

33Iš UAB ( - ) 2013-10-29 rašto Nr. ( - ) adresuoto Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus vyriausiajam specialistui, atsakant į minėtos tarnybos 2013-10-17 raštą Nr. ( - ) (b. l. 60, 11 tomas), matyti, kad atsakant į prašymą pateikti duomenis apie 2010 m., 2011 m. ir 2012 m. įgytą finansinį turtą UAB ( - ) direktorė D. K. pateikė atsakymą, jog bendrovė 2010 m., 2011 m., 2012 m. finansinio turto neįgijo (11 tomas, b. l. 70).

34Tyrimo metu buvo nustatyta, jog UAB ( - ) 2010 metais ( - ) buvo A. M. (nuo 2010-06-08 iki 2011-01-04), o vyr. buhaltere nuo 2010-11-05 iki 2011-09-05 dirbo V. S..

35UAB ( - ) 2012 metais gen. direktorė buvo D. K., o vyr. buhaltere nuo 2012-10-22 dirbo A. P..

36Tyrimo metu padaryta išvada, jog D. K. tiriamuoju laikotarpiu gautos paskolos 1 430 000 Lt bei atskaitingo asmens skolos 45 000 Lt bendrovei negrąžino ir finansinio turto nenupirko, todėl iš UAB ( - ) gavo pajamų iš viso 1 475 000 Lt, kurios nebuvo apmokestintos (9 tomas, b. l.123-164).

37Iš UAB ( - ) 2014-06-01, 2014-01-09 raštais Nr. 2 ir Nr. 7 pateiktų paskolų sutarčių matyti, kad D. K. buvo išduotos paskolos, kurių suma 2010-01-01 sudarė 1 674 179,54 Lt, (1 tomas, b. l. 31-46, 126-127), o būtent:

382006-12-12 sudaryta paskolos sutartis tarp UAB ( - ) (nuo 2007-06-29 bendrovės pavadinimas ( - ) (1 tomas; b. l. 50-60)) ir D. K., remiantis kuria paskolos davėjas - bendrovė 24 mėnesių laikotarpiui suteikė paskolos gavėjui - D. K. 750 000 Lt paskolą. (1 tomas, b. l. 126-127). Pagal Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2013-11-12 specialisto išvadą Nr. SI-11, 750 000 Lt paskola deklaruota UAB ( - ) deklaracijoje (FR0711) apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas paskolas. (4 tomas; b. l. 39-44).

392007-01-02 sudaryta paskolos sutartis tarp UAB ( - ) (nuo 2007-06-29 bendrovės pavadinimas ( - ) (1 tomas; b.l. 50-60) ir D. K., remiantis kuria paskolos davėjas - bendrovė suteikė paskolos gavėjui - D. K. 276 400 Lt paskolą. Sutartyje nurodomas laikotarpis skaitmenimis yra 12 mėnesių, o raidėmis – dvidešimt keturi mėnesiai. (1 tomas; b. l. 36) 2008-01-02 sudarytas priedas prie 2007-01-02 paskolos sutarties, kuriuo sutarties grąžinimo laikotarpis pratęsiamas 12 mėnesių - iki 2009-01-02 (1 tomas; b.l. 37).

402007-11-20 tarp UAB ( - ) UAB ( - ) (nuo 2007-06-29 bendrovės pavadinimas ( - ) (1 tomas, b. l. 50-60) ir D. K. sudaryta paskolos sutartis, remiantis kuria paskolos davėjas - bendrovė 24 mėnesių laikotarpiui suteikė paskolos gavėjui - D. K. 212 287 Lt paskolą. (1 tomas; b. l. 38).

41Iš Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2013-11-12 specialisto išvados Nr. ( - ), matyti, kad už 2007 metus UAB ( - ) deklaracijos (FR0711) apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas paskolas neteikė. (4 tomas; b. l. 39-44).

422008-12-12 tarp UAB ( - ) ir D. K. sudaryta paskolos sutartis, remiantis kuria paskolos davėjas - bendrovė 24 mėnesių laikotarpiui suteikė paskolos gavėjui - D. K. 9 692 Lt paskolą (1 tomas; b. l. 39).

43Iš Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2013-11-12 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad už 2007 metus UAB ( - ) deklaracijos (FR0711) apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas paskolas neteikė. (4 tomas, b. l. 39-44).

442009-01-05 tarp UAB ( - ) ir D. K. sudaryta paskolos sutartis, remiantis kuria paskolos davėjas - bendrovė iki 2009-12-31 suteikė paskolos gavėjui - D. K. 84 517,34 Lt paskolą (1 tomas, b. l. 40).

452009-02-02 tarp UAB ( - ) ir D. K. sudaryta paskolos sutartis, remiantis kuria paskolos davėjas - bendrovė 24 mėnesių laikotarpiui suteikė paskolos gavėjui - D. K. 21 100 Lt paskolą (1 tomas, b. l. 41).

462009-03-17 tarp UAB ( - ) ir D. K. sudaryta paskolos sutartis, remiantis kuria paskolos davėjas - bendrovė 24 mėnesių laikotarpiui suteikė paskolos gavėjui - D. K. 8373,04 Lt paskolą (1 tomas, b. l. 42).

472009-10-01 tarp UAB ( - ) ir D. K. sudaryta paskolos sutartis, remiantis kuria paskolos davėjas - bendrovė iki 2009-12-31 suteikė paskolos gavėjui - D. K. 272 000 Lt paskolą (1 tomas, b.l.43).

482009-10-01 tarp UAB ( - ) ir D. K. sudaryta paskolos sutartis, remiantis kuria paskolos davėjas - bendrovė 24 mėnesių laikotarpiui suteikė paskolos gavėjui - D. K. 472 000 Lt paskolą (1 tomas, b. l. 44).

49Pagal Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2013-11-12 specialisto išvadą Nr. ( - ) 2009 m. UAB ( - ) deklaracijoje (( - ) apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas paskolas deklaruota, kad D. K. iš UAB „( - ) gavo 356517 Lt paskolą ir grąžino 62525 Lt (4 tomas, b. l. 39-44).

50Iš teisiamojo posėdžio metu pateiktų paskolų sutarčių matyti, jog

512008-06-02 paskolos davėja D. K. penkerių metų laikotarpiui suteikė paskolos gavėjui UAB ( - ) 50 000 litų;

522008-10-30 paskolos davėja D. K. penkerių metų laikotarpiui suteikė paskolos gavėjui UAB ( - ) 34 000 litų (18 tomas, b. l. 60-67).

53Iš 2014-05-22 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėjus UAB ( - ) buhalterinės apskaitos dokumentus, apskaitos duomenis kompiuterinėje programoje, matyti, kad pinigai, buhalterinėje apskaitoje fiksuoti kaip paskolos D. K., buvo pervedami į sąskaitas bei išduodami iš kasos įvairiomis sumomis:

542006-12-14 UAB ( - ) iš AB ( - ) sąskaitos sumokėjo 750 000 Lt AB ( - ) už D. K., paskirtis - sąskaitos papildymas.

552007-01-05 UAB ( - ) iš AB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 250 000 Lt AB ( - ) už D. K., paskirtis - sąskaitos papildymas.

562007-02-27 UAB ( - ) iš AB ( - )banko sąskaitos sumokėjo 276 400 Lt į D. K. asmeninę sąskaitą ( - ) banke, paskirtis – paskola.

572008-01-21 UAB ( - ) iš AB ( - )banko sąskaitos pervedė 23 000 Eurų (t. y. 79 414,40 Lt) į nenurodytą sąskaitą. Apyvartos žiniaraštyje minėta suma įregistruota kaip paskola D. K..

582008-01-22 UAB ( - ) iš AB ( - ) banko sąskaitos pervedė 14 500 Eurų (t. y. 50 065,60 Lt) į nenurodytą sąskaitą. Apyvartos žiniaraštyje minėta suma įregistruota kaip paskola D. K..

592008-01-28 UAB ( - ) iš AB ( - ) banko sąskaitos pervedė 1 028,50 Eurų (t. y. 3 551,20 Lt) į nenurodytą sąskaitą. Apyvartos žiniaraštyje minėta suma įregistruota kaip paskola D. K..

602008-07-11 UAB ( - ) iš AB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 51 991 Lt, t.y. 51921 pervesta į ( - ) banką, iš kurio padarytas pavedimas 15 000 eurų, 70 Lt nuskaičiuota už bankinį pavedimą, mokėjimo paskirtis nenurodyta. Apyvartos žiniaraštyje minėta suma įregistruota kaip paskola D. K..

612008-07-15 UAB ( - ) iš AB ( - ) banko sąskaitos sumokėta D. K. 27 265 Lt, mokėjimo paskirtis – paskola D. K.. Apyvartos žiniaraštyje minėta suma įregistruota kaip paskola D. K..

622009-01-23 iš UAB ( - ) kasos išmokėta pagal kasos išlaidų orderį Nr. ( - ) D. K. sumokėta 5208 Lt mokėjimo paskirtis – paskola D. K..

632009-02-03 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 21 100 Lt D. K., paskirtis – avansas prekių pirkimui. Apyvartos žiniaraštyje minėta suma įregistruota kaip paskola D. K..

642009-03-18 UAB ( - ) iš AB ( - ) banko sąskaitos pervedė 2425 eurų (t. y. 8373,04 Lt) D. K., paskirtis – suteikta paskola. Apyvartos žiniaraštyje minėta suma įregistruota kaip paskola D. K..

652009-04-01 iš UAB ( - ) kasos išmokėta pagal kasos išlaidų orderį Nr. ( - ) D. K. 4 074,30 Lt, paskirtis – suteikta paskola. Apžiūros metu nebuvo pateiktas kasos išlaidų orderis, orderis atspausdintas iš buhalterinės programos.

662009-04-03 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 3500 Lt D. K., paskirtis – paskola pagal sutartį.

672009-04-06 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 3600 Lt D. K., paskirtis – paskola pagal sutartį.

682009-04-06 iš UAB ( - ) iš AB ( - ) banko sąskaitos pervedė 850 Lt D. K., paskirtis – paskola pagal sutartį.

692009-04-30 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 4000 Lt D. K., paskirtis – paskola pagal sutartį.

702009-05-08 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 2500 Lt D. K., paskirtis – paskola pagal sutartį.

712009-06-11 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 7500 Lt D. K., paskirtis – paskola pagal sutartį.

722009-07-07 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 6850 Lt D. K., paskirtis – paskola pagal sutartį.

732009-07-09 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 2802 Lt UAB ( - ), paskirtis – už D. K.. Apyvartos žiniaraštyje minėta suma įregistruota kaip paskola.

742009-08-13 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 7060 Lt D. K., paskirtis – paskola pagal sutartį.

752009-09-18 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 7100 Lt D. K., paskirtis – paskola pagal sutartį.

762009-10-07 iš UAB ( - ) kasos pagal kasos išlaidų orderį Nr. ( - ) išmokėta D. K. 6850 Lt, paskirtis – išmokėta paskola.

772009-10-21 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo VMI 68022,59 Lt, paskirtis – įmoka. Apyvartos žiniaraštyje minėta suma įregistruota kaip paskola D. K..

782009-12-09 iš UAB ( - ) kasos pagal kasos išlaidų orderį Nr. ( - ) išmokėta D. K. 410,50 Lt, paskirtis – išmokėta paskola ir pagal kasos išlaidų orderį Nr. ( - ) išmokėta D. K. 1150 Lt, paskirtis – išmokėta paskola.

792009-12-10 iš UAB ( - ) kasos pagal kasos išlaidų orderį Nr. ( - ) išmokėta D. K. 2000 Lt, paskirtis – išmokėta paskola.

802009-12-10 apskaityta D. K. skola 180000 Lt sumai, kaip T. L. įmoka už UAB ( - ) parduotą pastatą.

812009-12-21 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 13000 Lt D. K., paskirtis – sąskaitos papildymas.

822009-12-23 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 325 Lt D. K., paskirtis – sąskaitos papildymas.

832009-12-31 iš UAB ( - ) kasos pagal kasos išlaidų orderį Nr. ( - ) išmokėta D. K. 241,91 Lt, paskirtis – išmokėta paskola. (8 tomas, b. l. 133-164).

84Iš 2013-02-25 apžiūros protokolo matyti, kad tarp dokumentų, paimtų 2013-01-07 kratos, atliktos UAB ( - ) metu (9 tomas, b. l. 3-55), yra 2009-10-16 rangos darbų sutartis Nr. ( - ), sudaryta tarp UAB ( - ), atstovaujamos D. K., ir UAB ( - ), atstovaujamos R. M.. Sutartyje nurodoma, kad UAB ( - ) sumoka bendrovei ( - ) avansą – 28 624 Lt. Remiantis 2009-10-23 susitarimu 2009-10-16 rangos darbų sutartis Nr. ( - ) nutraukta. (1 tomas; b. l. 128-132)

85Iš UAB „( - ) sąskaitos Nr. ( - ) išrašo matyti, kad UAB ( - ) 2009-10-21 UAB ( - ) pervedė 28 624 Lt (8 tomas, b. l. 157).

86Iš AB ( - ) banke atidarytos D. K. sąskaitos Nr. ( - ) matyti, kad 2009-10-23 UAB ( - ) pervedė 28 620 Lt D. K.. Mokėjimo paskirtis – avansinio mokėjimo grąžinimas.

87Iš 2014-02-03 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, jog UAB ( - ) viešbučio direktorė D. K. pateikė 2010 ir 2011 metų balansus ir paaiškinamuosius raštus (1 tomas, b. l. 62-63).

88Iš 2014-02-06 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, jog UAB ( - ) vyr. buhalterė V. M. pateikė 2012 metų balansą ir paaiškinamąjį raštą (1 tomas; b. l. 64).

89Iš 2014-02-21 dokumentų apžiūros protokolo matyti, jog pateikti dokumentai – 2010 m., 2011 m., 2012 m. balansai - apžiūrėti (b. l. 65, 1 tomas).

90Iš UAB ( - ) balanso už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31, matyti, kad skirsnyje „Finansinis turtas“ nurodyta pinigų suma 1 447 000, ši suma nurodyta kaip kitas finansinis turtas. Grafoje „Praėję finansiniai metai“ eilutėje „Finansinis turtas“ nurodyta suma „0“. Balansas pasirašytas generalinės direktorės D. K.. (dokumento kopija 1 tomas; b. l. 66-68).

91Iš 2010 m gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto matyti, jog dalyje Kitas finansinis turtas nurodyta, jog „Bendrovė 2010 metų pabaigoje kito finansinio turto sukaupta 1 447 000 Lt. Pagal preliminarius duomenis įmonė nupirko kitos įmonės akcijų, tačiau dar negavome tai patvirtinančios dokumentacijos“. Raštas pasirašytas generalinės direktorės D. K. (dokumento kopija 1 tomas; b. l. 73-79).

92Iš UAB ( - ) balanso už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 matyti, kad skirsnyje „Finansinis turtas“ nurodyta pinigų suma 1 447 000, ši suma nurodyta kaip kitas finansinis turtas. Grafoje „Praėję finansiniai metai“ eilutėje „Finansinis turtas“ nurodyta suma „1 447 000“. Balansas pasirašytas generalinės direktorės D. K. (dokumento kopija 1 tomas, b. l. 90-91).

93Iš 2011 m gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto matyti, jog dalyje kitas finansinis turtas nurodyta - „Bendrovė 2011 metų pabaigoje kito finansinio turto sukaupta 1 447 000 Lt. Pagal preliminarius duomenis įmonė nupirko kitos įmonės akcijų, tačiau dar negavome tai patvirtinančios dokumentacijos“. Raštas pasirašytas generalinės direktorės D. K. (dokumento kopija 1 tomas; b. l. 99-105).

94Iš UAB ( - ) balanso už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 matyti, kad skirsnyje „Finansinis turtas“ nurodyta pinigų suma 1 475 000, ši suma nurodyta kaip kitas finansinis turtas. Grafoje „Praėję finansiniai metai“ ties eilute „Finansinis turtas“ nurodyta suma „1 447 000“. Balansas pasirašytas generalinės direktorės D. K. (dokumento kopija 1 tomas; b.l. 106-107).

95Iš 2012 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto yra matyti, jog rašto dalyje Kitas finansinis turtas nurodyta, jog „Bendrovė 2012 metų pabaigoje kito finansinio turto sukaupta 1 475 000 Lt. Pagal preliminarius duomenis įmonė įsigijo nuosavų akcijų, kurios šiuo metu dar neužregistruotos“. Raštas pasirašytas generalinės direktorės D. K. (dokumento kopija 1 tomas; b. l. 113-119).

96Iš 2014-02-05 VĮ Registrų centras rašto Nr. ( - ) matyti, kad 2010 m. finansinės atskaitomybės dokumentai pateikti 2011-04-29, 2011 m. - 2012-10-12, 2012 m. - 2013-06-05. Leidimai teikti UAB ( - ) dokumentus elektroniniu būdu išduoti D. B. (galiojo nuo 2010-05-24 iki 2011-05-02), V. S. (galioja nuo 2011-04-28) ir D. K. (galioja nuo 2012-10-05). (1 tomas; b. l. 123).

97Iš 2013 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto matyti, jog dalyje Kitas finansinis turtas nurodyta – Bendrovė 2013 m. pabaigoje kito finansinio turto neturi, o dalyje Kitas trumpalaikis turtas yra nurodyta – suteikta paskola direktorei D. K. 1475000 Lt ir palūkanos 59000 Lt. Viso suteiktos paskolos D. K. 1534000 Lt; o bendrovės balanse už 2013 metus Kitas finansinis turtas nenurodytas, o grafoje praėję finansiniai metai Kito finansinio turto eilutėje nurodyta 1 475 000 Lt suma (b. l. 70-82, 18 tomas).

98Teismas, ištyręs visus įrodymus baudžiamojoje byloje konstatuoja:

99BK 222 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą. Pagal teismų praktiką BK 222 straipsnio dispozicija traktuojama kaip blanketinė, todėl nusikalstamos veikos požymiai nustatomi remiantis Buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų buhalterinės apskaitos tvarką nustatančių teisės aktų nuostatomis. Buhalterinė apskaita BK 222 straipsnio prasme – tai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimti ir (ar) finansinei atskaitomybei sudaryti (Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 5 punktas). Taigi BK 222 straipsnio 1 dalyje numatyta nusikalstama veika padaroma atlikus bent vieną iš šių veikų: 1) apgaulingai tvarkant teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą; 2) paslepiant buhalterinės apskaitos dokumentus; 3) sunaikinant buhalterinės apskaitos dokumentus; 4) sugadinant buhalterinės apskaitos dokumentus. Šioje byloje aktualus yra apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas. Apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai buhalterinės apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus.

100D. K. veiksmai organizuojant apgaulingą teisės aktų reikalaujamą buhalterinės apskaitos tvarkymą pasireiškė tuo, kad ji nurodė buhalteriams į įmonės balansus įrašyti neteisingus duomenis. Tiek V. S., tiek A. P., V. M. teigė, kad jos kaip buhalterės paskolos iškelti į finansinį turtą be pirminių dokumentų pagal teisės aktų reikalavimus neturėjo teisės, t. y. 1 475 Lt sumai pagrįsti nebuvo dokumentų ir finansiniame turte ši suma negalėjo būti įrašyta, juolab, kad akcijos įsigytos nebuvo. Liudytojai A. M. ir V. M. teigė, jog apskaitoje galima nurodyti bendrovės įgytą finansinį turtą ir neturint dokumentų, tačiau vėliau privaloma juos pristatyti – A. M. nurodė, jog privaloma dokumentus pristatyti per metus, o V. M. – per pusę metų. V. S. aiškino, jog bet kokiu atveju reikalingi dokumentai ir ji išeidama iš darbo, parašė naujai buhalterei, kad ši atkreiptų dėmesį į tai, ir jei iki metų pabaigos nebus priduoti dokumentai, nekreipiant dėmesio į akcininkės sprendimą protokolą, atstatyti akcijų pirkimo įrašą atgal į paskolas bei skaičiuoti menamas palūkanas nuo visos paskolos sumos, nes už 2010 metus palūkanos buvo paskaičiuotos, o už 2011 metus nebuvo skaičiuotos. Akivaizdu, jog tokie parodymai, juos gretinant su rašytiniais aukščiau paminėtais dokumentais, patvirtina, jog fiksuojant finansinio turto įgijimo operaciją buvo padarytas akivaizdus buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimas, kuris remiantis specialisto išvada, lėmė tai, jog dėl to negalima iš dalies nustatyti UAB ( - ) turto ir jo struktūros už 2010-2012 metus.

101Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 222 straipsnį traukiami asmenys, atsakingi už buhalterinės apskaitos tvarkymą, o būtent: vyriausiasis buhalteris (buhalteris) – tais atvejais, kai įmonėje yra savarankiška buhalterinės apskaitos tarnyba ir šiuo atveju ūkio subjekto vadovas gali būti nusikaltimo bendrininkas; konkretaus struktūrinio padalinio apskaitos tarnybos vadovas (buhalteris) – kai ūkio subjektas susideda iš kelių struktūrinių padalinių ir ūkio subjekto vyriausiasis buhalteris ir ūkio subjekto vadovas gali būti nusikaltimo bendrininkai; apskaitos paslaugas teikiančios įmonės specialistai - tais atvejais, kai įmonės buhalterinė apskaita tvarkoma pagal sutartis su buhalterinėmis, auditinėmis ar konsultacinėmis įmonėmis, įmonės vadovas – tais atvejais, kai jis pats tvarko buhalterinę apskaitą ar ji įmonėje iš viso nevedama, t. y. nustatytas nusikaltimo specialusis subjektas. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnių prasmę apgaulingo teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymo subjektais gali būti tiek buhalteris, tiek ūkio subjekto vadovas, tiek abu, jeigu tai jie daro susitarę. Šioje byloje nustatyta, kad kaltinime nurodytu laikotarpiu - nuo 2011m. sausio 5 d. iki 2013 m. birželio 5 d. kaltinamoji D. K. buvo UAB ( - ) direktorė ir todėl aukščiau aptartų įrodymų kontekste buvo atsakinga už apskaitos dokumentų surašymo teisingumą, už juose esančių duomenų tikrumą ir buhalterinės apskaitos organizavimą.

102Visuma rašytinių dokumentų iš esmės patvirtina įmonės ( - ) buhalterių parodymus, prieštaravimų tarp jų nėra ir teismas daro išvadą, kad būtent D. K. tyčia organizavo teisės aktų reikalaujamos UAB ( - ) buhalterinės apskaitos apgaulingą tvarkymą ir jos padaryta veika atitinka BK 222 straipsnio 1 dalį. Baudžiamosios bylos įrodymai patvirtina, kad D. K. organizavo įmonės buhalterinės apskaitos apgaulingą tvarkymą ir jos nusikalstama veika, pažeidžiant įstatymais nustatytą buhalterinės apskaitos tvarką, reiškėsi šiais veiksmais: nurodant buhalteriams UAB ( - ) apskaitoje be pateisinamų dokumentų D. K. visą įsiskolinimą apskaityti kaip grąžintą finansiniu turtu, t. y. jos skolą – 1 430 000 (414 156,62 eurų) Lt ir 45 000 Lt (13 032,90 eurų) kaip atskaitingam asmeniui išduotas pinigines lėšas UAB ( - ) apskaitoje melagingai atvaizdavus kaip grąžintus finansiniu turtu, organizavo apgaulingos UAB ( - ) apskaitos tvarkymą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti UAB ( - ) turto ir jo struktūros už 2010-2012 metus.

103Kaltinamoji D. K. taip pat buvo kaltinama ir tuo, kad išvengė turtinės prievolės sugrąžinti paskolą, tokiu būdu pasisavindama jai patikėtą svetimą UAB ( - ) turtą – 1 475 000 Lt (427 189,52 eurų).

104Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Pasisavinimas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje esantį turtą ar turtinę teisę tyčia neteisėtai ir neatlygintinai paverčia savo turtu, t. y. ima elgtis su svetimu turtu kaip su nuosavu, ir taip padaro žalą turto savininkui (kasacinės nutartys Nr. 2K-7-198/2008,2K-733/2007, 2K-123/2007). Turto pasisavinimas laikomas baigtu netiesėtai užvaldžius svetimą turtą ir turint realią galimybę juo naudotis ar disponuoti (Nr. 2K-330/2006, 2K-396/2006). Baudžiamoji atsakomybė už turto pasisavinimą galima tik esant tiesioginei tyčiai, kurį suponuoja tai, jog kaltininkas supranta, jog svetimą turtą ar turtinę teisę neteisėtai paverčia savo turtu, numato, kad dėl to savininkas šio turto neteks, ir to nori.

105Pati kaltinamoji D. K. nurodė, jog buvo pakankamai gera įmonės finansinė padėtis, uždirbo pinigų, kuriuos norėjo investuoti ir pinigai buvo mokami už žemę, ta žemė turėjo būti UAB ( - ) investicija. Bylos medžiaga rodo, kad 2007-09-28 Latvijos Respublikoje įsteigta bendrovė ( - ), laikotarpiu nuo 2007-09-28 iki 2008-01-15 šios bendrovės 45 procentų akcijų priklausė D. K., o 55 procentai – Latvijos Respublikos piliečiui J. P.. Nuo 2008-01-15 D. K. priklauso 100 procentų akcijų ir ji nuo 2007-09-28 vadovauja minėtai bendrovei. 2007-10-24 ( - ) už 580 000 LVL įgijo žemės sklypą, šis turtas įgytas į minėtą bendrovę įnešus 580 000 LVL (2 853 948 Lt) dydžio paskolą. D. K. 2007-10-12 iš savo sąskaitos pervedė į ( - )“ 6000 LVL, iš kurių 5500 LVL 2007-10-16 buvo panaudoti atsiskaitymui už šios bendrovės perkamą žemę; 2007-10-30 ir 2007-11-20 D. K. iš savo asmeninės sąskaitos sumokėjo 574 500 LVL už ( - ) vardu perkamą žemę. Liudytojos V. M. parodymai - jog pradžioje kalbėjo, kad svarstė įvairius dokumentų sutvarkymo variantus bei tai, kaip Latvijoje susitvarkyti įsigytas žemes, kad jos taptų UAB ( - ) nuosavybė, kad būtų nusipirktos kitos įmonės akcijos, kurios yra Latvijoje, nors konsultavosi, kaip galima visa tai padaryti, tačiau nepadarė, kadangi kaltinamoji neturi jokių dokumentų (b. l. 186, 16 tomas), o taip pat atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės V. S. parodymai - kad kaltinamoji D. K. sakė, kad bus dokumentai, tačiau nėra galimybės jų pristatyti, nes yra kita valstybė, reikia juos išversti į lietuvių kalbą, nuvažiuoti į Latviją (b. l. 189, 17 tomas) patvirtina, jog buhalterinė apskaita buvo tvarkoma pažeidžiant reikalavimus. Tačiau teismo pozicija ta, jog piniginių lėšų teisinio režimo pasikeitimas, t. y. UAB ( - ) kaltinamajai suteiktos paskolos iškėlimas į balanso dalį – finansinį turtą, savaime nesuponuoja fakto, jog lėšos pasisavintos iš teisėto jų savininko - UAB ( - ) ir taip išvengta prievolės sugrąžinti paskolą. Toks paskolos įrašymas į finansinį turtą, pažeidžiant Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo reikalavimus, t. y. nepagrindžiant ūkinės operacijos pirminiais dokumentais, vertinamas kaip buhalterinės apskaitos įstatymų ir poįstatyminių aktų nesilaikymas, tačiau ne kaip turto pasisavinimas, nes šiuo atveju bylos įrodymai neleidžia tvirtinti, jog įmonės UAB ( - ) paskola kaltinamajai panaikinta. Nors tyrimą atlikusi specialistė paaiškino, kad jeigu tokia klaida būtų nepastebėta, įmonė per tam tikrą laiką galėtų finansinį turtą po truputį nurašyti ir D. K. nebereikėtų įmonei grąžinti paskolos, o liudytoja V. M. teigė, kad jeigu apskaitoje nesugrąžintų finansinio turto į paskolą, buhalterinėje apskaitoje nebūtų fiksuota paskola ir nebūtų įgytas finansinis turtas, tokiu atveju žala įmonei būtų padaryta paskolos dydžio, tačiau šiuo atveju bylos įrodymai - 2013 metų balansas, Metinės finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas (b. l. 70-82, 18 tomas), liudytojos V. M. parodymai - nurodo, kad kaltinamosios D. K. skola bendrovei atstatyta ir yra nepanaikinta, o tos aplinkybės, kad nuo 2010 metų nebuvo fiksuota kaltinamosios skola, tiktai patvirtina pažeidimus fiksuojant finansinio turto įgijimo operaciją, neleidžiant įvertinti turto ir struktūros 2010-2012 metais. Tačiau objektyviais bylos įrodymais lieka nepaneigti kaltinamosios D. K. parodymai, jog ji neturėjo tyčios pasisavinti UAB ( - ) turtą – 1 475 000 Lt (427 189,52 eurų). Juolab, specialistė paaiškino, jog tuo atveju jeigu į balansą yra atstatoma paskola su paskaičiuotomis palūkanomis ir apskaitoje matosi D. K. skola, įmonė žalos nepatiria. Specialistės paaiškinimas, jog pažeidimo esmė yra ta, kad jei nurodytų faktų niekas nebūtų pastebėjęs, tai įmonė per tam tikrą ilgą laiką, galėtų finansinį turtą po truputį nurašyti ir D. K. nebereiktų įmonei grąžinti jokios paskolos, yra tik prielaida, kuri neleidžia teismui kategoriškai teigti, jog kaltinimas dalyje dėl BK 183 straipsnio 2 dalies pasitvirtino ir nekelia jokių abejonių. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad kvalifikuojant fizinio asmens veiksmus pagal BPK 183 straipsnį kaip turto pasisavinimą, turi būti įvertintas ne tik tokių pinigų paėmimo ir panaudojimo neteisėtumas - tai, kad buvo paimti pinigai, kad jų paėmimas ir panaudojimas nepagrįstas apskaitos dokumentais, bet ir tai, ar juos paimant bei panaudojant įmonei buvo padaryta turtinė žala. Nustatyta, jog įmonės 2010-2012 metų paaiškinamuosiuose raštuose jokių įrašų apie baigtą sandorį nėra, o priešingai buvo nurodomas nesibaigęs procesas. Be to, ir specialistė paaiškino, jog pakankamas dokumentas būtų surašyta pažyma, kurioje būtų užfiksuota paskolą perkelti į finansinį turtą ir fiksuoti jį reiktų kaip D. K. ilgalaikę paskolą, o ne akcijų įsigijimą, kadangi akcijų įsigijimui turi būti pateikta akcijų pirkimo pardavimo sutartis, kurioje turėtų būti nurodyta kokiai sumai akcijos perkamos; taip pat turėtų būti pateikti apmokėjimo dokumentai – kas gavo pinigus už akcijas, kas sumokėjo ir pinigų sumokėjimas turi būti pateisintas dokumentu; šiuo atveju tyrimui nebuvo pateikta nei duomenų iš kokios įmonės planuojama pirkti, ir buhalterinė pažyma nepateikia (b. l. 21,18 tomas). Toks specialistės paaiškinimas tik dar labiau sustiprina teismo abejonę dėl kaltinamajai D. K. inkriminuotos veikos numatytos BK 183 straipsnio 2 dalyje.

106BK 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog pagal baudžiamąjį įstatymą asmuo atsako tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką; tai reiškia, kad kaltininko kaltė baudžiamojoje teisėje nėra preziumuojama, o turi būti nustatoma dėl kiekvienos nusikalstamos veikos. Baudžiamojo proceso įstatymo normos draudžia esant nepašalintoms abejonėms dėl reikšmingų bylai aplinkybių priimti apkaltinamąjį nuosprendį ar veiką kvalifikuoti pagal kaltinimą, kurio požymiai nėra nustatyta tvarka neginčytinai įrodyti. Pareiga įrodyti nusikaltimo padarymą tenka baudžiamąjį persekiojimą vykdančioms institucijos, kaltinimasis įrodinėti savo nekaltumo neprivalo ir įrodymų naštos jam perkelti negalima. Sprendžiant baudžiamosios atsakomybės klausimą, būtina vadovautis in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės ir neaiškumai, kurių negali būti, t. y. nėra galimybės jų pašalinti, turi būti aiškinami baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens naudai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyse ne kartą yra pasisakęs, kad kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Pagal susiformavusią teismų praktiką apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką bei kitas svarbias bylos aplinkybes. Šios bylos įrodymai neleidžia kategoriškai tvirtinti, kad D. K. išvengė turtinės prievolės sugrąžinti paskolą, tokiu būdu pasisavindama jai patikėtą svetimą UAB ( - ) turtą – 1 475 000 Lt. Teismas daro išvadą, kad esant nustatytoms aplinkybėms, visos abejonės, kurių pašalinti nėra galimybės, turi būti vertinamos kaltinamosios D. K. naudai ir todėl ji pagal BK 183 straipsnio 2 dalį išteisinama, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas ).

107Dėl veikų, numatytų BK 228 straipsnio 2 dalyje (2011-06-21 įstatymo Nr. XI-1472 redakcija) ir BK 22 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje (2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija)

108D. K., būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu - UAB ( - ), įmonės kodas ( - )direktore, turinčia teisę veikti UAB ( - ) vardu, bei 2010-11-02 UAB ( - ) direktorės įsakymu Nr. ( - ) sudarytos UAB ( - ) pirkimų komisijos pirmininke ir projektų vadove, turinčia administracinius įgaliojimus atlikti SPA, konferencijų salės ir turistinės klasės apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros įrengimo darbų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos, pirkimą pagal 2010-09-23 UAB ( - ) agentūros finansavimo ir administravimo sutartį Nr. ( - ) vykdomame UAB ( - ) projekte, - laikotarpyje nuo 2011 m. liepos mėnesio iki 2011 m. rugpjūčio mėnesio piktnaudžiavo tarnyba, siekdama turtinės naudos UAB ( - ) - užvaldyti svetimas ( - ) agentūros administruojamas ( - ) lėšas, o būtent: ji, sutinkamai su 2010-09-23 UAB ( - ) ir ( - ) agentūros finansavimo ir administravimo sutarties Nr. ( - ) 8.4 punktu privalėdama pirkimus organizuoti vadovaujantis Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2008-06-11 įsakymu Nr. 1K-212, pažeidama šio aprašo 3, 4, 5 punkto reikalavimus: laikytis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų, racionalaus lėšų naudojimo, užtikrinti kuo didesnį tiekėjų varžymąsi ir pirkimo rezultatą kad įsigytų prekių, paslaugų ar darbų kainos neviršytų analogiškų prekių, paslaugų ar darbų vidutinių rinkos kainų, bei 26 punkto reikalavimus tiekėjams suteikti vienodas galimybes ir pateikti vienodą informaciją, ji pardavė UAB ( - ) priklausančias prekes ženkliai padidintomis kainomis iš anksto jos neteisėtai parinktai laimėti pirkime apklausos būdu bendrovei, po ko šiai bendrovei pagal numatytą nusikalstamą planą sudarė sąlygas laimėti pirkime „Dėl SPA, konferencijų salės ir turistinės klasės apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros įrengimo darbų pirkimo“, vėliau atstovaudama UAB ( - ) kaip projektų vadovė pasirašė pirkimo – pardavimo sutartis, pagal kurias nupirko tas pačias, prieš kelias ar keliolika dienų, parduotas UAB ( - ) priklausiusias prekes, tokiu būdu padidindama jų kainą ir vėliau pateikdama sąskaitas faktūras, patvirtinančias didesnią nei realiai buvusi prekės kainą ( - ) agentūrai, to būdu kėsinosi apgaule užvaldyti svetimus agentūros administruojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšas, tačiau jų neužvaldė ( - ) agentūrai sustabdžius prašymų nagrinėjimą, o būtent:

  • Ji UAB ( - ) vardu pagal 2011-04-19 Invoice Nr. ( - ) Kinijoje iš firmos ( - ) įgijusi televizorius, kurio 1 vnt. kaina 129,19 Lt, su laikikliais, kurio 1 vnt. kaina 4,39 Lt (3 vnt. bendra kaina 400,74 Lt) ir juos, transportavus į Lietuvą, deklaravusi 2011-06-10 importo deklaracijoje Nr. ( - ), vėliau minėtas prekes atgabenusi ir laikiusi UAB ( - ) viešbučio ( - ) patalpose, esančiose ( - ), tikslu apgaule UAB ( - ) naudai užvaldyti svetimas ( - ) agentūros administruojamas ( - ) fondo lėšas, ji pagal išankstinį susitarimą su ( - ) direktoriumi R. P. išrašė UAB ( - ) vardu 2011-07-26 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), remiantis kuria jos vadovaujama bendrovė pardavė 3 televizorius su laikikliais UAB ( - ) už 5739 Lt (be PVM), ir po to, piktnaudžiaudama pareigomis, sudarė sąlygas jos organizuotame pirkime apklausos būdu dėl audio/ video aparatūros pirkimo įgyvendinant projektą pagal 2010-09-23 UAB ( - ) ir ( - ) finansavimo ir administravimo sutartį Nr. ( - ), laimėti UAB ( - ) ir šią bendrovę pripažinusi pirkimo laimėtoja, 2011-07-27 su ja sudarė sutartį Nr.( - ) dėl tų pačių prekių - 3 televizorių su laikikliais atpirkimo ir UAB ( - ) pagal 2011-08-09 PVM sąskaitą faktūrą ( - ), atpirko minėtas prekes už 5805 Lt be PVM, tokiu būdu buhalteriškai padidindama įgyjamo turto kainą 5404,26 Lt sumai 2011-08-22 pateikė ( - ) agentūrai 2011-08-18 mokėjimo prašymą Nr. ( - ) kartu su 2011-08-09 PVM sąskaita faktūra ( - ) prašydama 5805 Lt išlaidas televizoriams ir laikikliams (nors realiai patyrė tik 400,74 Lt) pripažinti kompensuojamomis Projekto išlaidomis ir kompensuoti pusę patirtų išlaidų, tokiu būdu apgaule UAB ( - ) naudai pasikėsindama užvaldyti Lietuvos verslo paramos agentūros administruojamus 2702,13 Lt (782,59 eurus);

109Tokiais savo veiksmais D. K. pažeidė Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2008-06-11 įsakymu Nr. 1K-212, 3, 4, 5 punkto reikalavimus: laikytis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų, racionalaus lėšų naudojimo, užtikrinti kuo didesnį tiekėjų varžymąsi ir pirkimo rezultatą kad įsigytų prekių, paslaugų ar darbų kainos neviršytų analogiškų prekių, paslaugų ar darbų vidutinių rinkos kainų, bei 26 punkto reikalavimus tiekėjams suteikti vienodas galimybes ir pateikti vienodą informaciją, ji pardavė UAB ( - ) priklausančias prekes ženkliai padidintomis kainomis iš anksto jos neteisėtai parinktai laimėti pirkime bendrovei,

110dėl to didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, nes tokiais valstybės tarnautojui prilyginto asmeniu tyčiniais savo veiksmais parodė nepagarbą Lietuvos Respublikos įstatymams, pažeidė valstybės deklaruojamus įstatymų viršenybės, teisėtumo principus, sumenkino Lietuvos Respublikos prestižą jai pavaldžių ir kitų asmenų akivaizdoje, kurdama savivalės, įstatymų nepaisymo nebaudžiamumo sistemą, dėl to buvo padaryta didelė neturtinė žala valstybės interesams.

111Be to, D. K., būdama UAB ( - ), įmonės kodas ( - ) direktore, bei 2010-11-02 UAB ( - ) direktorės įsakymu Nr. ( - ) sudarytos UAB ( - ) pirkimų komisijos pirmininke ir projektų vadove, laikotarpyje nuo 2011 m. liepos mėnesio iki 2011 m. rugpjūčio mėnesio pasikėsino apgaule UAB ( - ) naudai užvaldyti svetimas ( - ) agentūros administruojamas ( - ) fondo lėšas, o būtent:

  • Ji UAB ( - ) vardu pagal 2011-04-19 Invoice Nr. ( - ) iš firmos ( - ) įgijusi televizorius, kurio 1 vnt. kaina 129,19 Lt, su laikikliais, kurio 1 vnt. kaina 4,39 Lt (3 vnt. bendra kaina 400,74 Lt) ir juos, transportavus į Lietuvą, deklaravusi 2011-06-10 importo deklaracijoje Nr. ( - ), vėliau minėtas prekes atgabenusi ir laikiusi UAB ( - ) viešbučio ( - ) patalpose, esančiose ( - ), tikslu apgaule UAB ( - ) naudai užvaldyti svetimas ( - ) agentūros administruojamas ( - ) fondo lėšas, ji pagal išankstinį susitarimą su UAB ( - ) direktoriumi R. P. išrašė UAB ( - ) vardu 2011-07-26 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), remiantis kuria jos vadovaujama bendrovė pardavė 3 televizorius su laikikliais UAB ( - ) už 5739 Lt (be PVM), ir po to, piktnaudžiaudama pareigomis, sudarė sąlygas jos organizuotame pirkime apklausos būdu dėl audio/ video aparatūros pirkimo įgyvendinant projektą pagal 2010-09-23 UAB ( - ) ir ( - ) finansavimo ir administravimo sutartį Nr. ( - ), laimėti UAB ( - ) ir šią bendrovę pripažinusi pirkimo laimėtoja, 2011-07-27 su ja sudarė sutartį Nr.( - ) dėl parduotų prekių - 3 televizorių su laikikliais pirkimo, po ko UAB ( - ) pagal 2011-08-09 PVM sąskaitą faktūrą ( - ), atpirko minėtas prekes už 5805 Lt be PVM, tokiu būdu buhalteriškai padidindama įgyjamo turto kainą 5404,26 Lt sumai 2011-08-22 pateikė ( - ) agentūrai 2011-08-18 mokėjimo prašymą Nr. ( - ) kartu su 2011-08-09 PVM sąskaita faktūra ( - ) prašydama 5805 Lt išlaidas televizoriams ir laikikliams (nors realiai patyrė tik 400,74 Lt) pripažinti kompensuojamomis Projekto išlaidomis ir kompensuoti pusę išlaidų, tokiu būdu apgaule UAB ( - ) naudai pasikėsindama užvaldyti Lietuvos verslo paramos agentūros administruojamus 2702, 13 Lt (782,59); tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi Lietuvos verslo paramos agentūra sustabdė mokėjimo prašymo MP009 nagrinėjimą;
  • organizuodama pirkimą apklausos būdu dėl audio/video aparatūros pirkimo pagal įgyvendinamą projektą „SPA, konferencijų salės ir turistinės klasės apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros įrengimas UAB ( - ), projekto kodas ( - ), sužinojusi, kad šiame pirkime besiruošiančios UAB ( - ) siūloma kaina už ( - ), video medžiagos imtuvą bus 10 000 Lt be PVM, direktoriui D. R. davė nurodymą ženkliai padidinti šios prekės kainą – nurodė sumą 61 900 Lt be PVM ir šią bendrovę pripažinusi pirkimo apklausos būdu laimėtoja, 2011-08-08 su ja, UAB ( - ) vardu sudarė sutartį Nr. ( - ), po ko UAB ( - ) pagal 2011-08-17 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), iš UAB ( - ) nupirko Smoovie TV, video medžiagos už 61 900 Lt be PVM, tokiu būdu padidindama įgyjamo turto kainą 51 900 Lt sumai 2011-08-22 pateikė ( - ) agentūrai 2011-08-18 mokėjimo prašymą Nr. ( - ) kartu su 2011-08-17 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ), prašydama 61 900 Lt išlaidas ( - ), video medžiagai pripažinti kompensuojamomis Projekto išlaidomis ir kompensuoti pusę išlaidų, tokiu būdu apgaule UAB ( - ) naudai pasikėsindama užvaldyti ( - ) agentūros administruojamas 25 950 Lt; tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi Lietuvos verslo paramos agentūra sustabdė mokėjimo prašymo ( - ) nagrinėjimą;

112Tokiu būdu sukeldama buhalteriniuose dokumentuose įsigyjamų prekių kainas, D. K. apgaule kėsinosi užvaldyti svetimas ( - ) agentūros administruojamas administruojamas ( - ) fondo lėšas – 28 652,13 Lt (8298,23 euro), tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jos valios, nes paramos išmokėjimas buvo sustabdytas.

113Dėl finansavimo pagal sutartį Nr.( - )

114Kaltinamoji D. K. dėl jai pareikšto kaltinimo neprisipažino ir parodė, kad daiktai nebuvo nupirkti už ženkliai didesnę sumą nei rinkoje, kainos nebuvo užaukštintos. Pagrindinis orientyras - apklausos būdu įmonei nusipirkti geriausią daiktą už normalią kaina rinkoje. Buvo vykdoma tik apklausa, tai nebuvo konkursas. Pokalbis ir apklausa galėjo būti atlikti net ir telefonu. Su UAB ( - ) turėjo sudarę sutartį, pagal kurią buvo perkamas visas komplektas paslaugų. Televizoriai nebuvo atskira dalis, į juos reikia žiūrėti kaip į sistemos įsigijimą. Šalia televizorių buvo jungiama ir ( - ) programa. UAB ( - ) pasakė, kad jiems reikalingas televizorius, kurį galėtų pritaikyti prie programos. Tai buvo visa sistema su jungiamaisiais elementais. Nė viena įmonė negalėjo pateikti tokių televizorių, tik įmonė ( - ) sutiko tai padaryti. Kai ( - ) nurodė, jog neranda tinkamų televizorių, tada ji pasakė, kad galima UAB ( - ) televizorius panaudoti. Televizorių įsigijimo vertė deklaruota muitinėje 2011 metų birželio 10 d. - bendrovė įsigijo 80 vnt. televizorių už 6 747,27 Lt. Ilgalaikis turtas užpajamuojamas. Buvo įsigyti ir televizorių laikikliai.

115Liudytojas R. L. tvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, jog jo vadovaujama bendrovė užsiima didmenine prekyba vaizdo ir garso sistemomis, projektavimu, įrengimu. Prekių teikimui įmonė gauna daug pakvietimų pateikti prekes viešųjų pirkimų būdu. 2011-07-21 UAB ( - ) pakvietimo jis neprisimena, gal šis pasiūlymas ir buvo gautas. 2011-07-25 UAB ( - ) rašytas pasiūlymas yra pasirašytas jo, tačiau jo rengimo aplinkybių nepamena nei jis, nei jį rengęs darbuotojas. Pagal šį pasiūlymą jis UAB ( - ) jokių prekių UAB ( - ) nepardavė. Jis pažįsta R. P., kuris dirbo UAB ( - ), kadangi ši bendrovė pirko prekes iš UAB ( - ) ir naudoja įrengiamuose objektuose. Padėti sudalyvauti konkurse jo R. P. tiesiogiai neprašė. (1 tomas, b.l. 165-166). Teisme parodė, jog yra UAB ( - ) direktorius ir 2011 metais įmonė elektroniniais kanalais gavo užklausimą dalyvauti kainų apklausoje. UAB ( - ) pasiūlymas - keli garso stiprintuvai ir ( - ) originalūs televizoriai. Jo įmonės veikla - profesionali garso, vaizdo apšvietimo technika. Iki 100 000 Lt pasiūlymą gali paruošti įmonės darbuotojai. Vadybininkas D. Z. paruošė pasiūlymą, kurį jis (R. L.) pasirašė. Pagal pateiktą pasiūlymą prekių nepardavė. 2011 metais R. P. nepažinojo, kur jis tuo metu dirbo, nežino. Dabar pažįsta R. P. - nuo 2013 m. kartu vykdo didelį projektą, dalyvauja konkurse. Negali atsakyti, ar buvo pranešta iš UAB ( - ) apie tai, kas yra konkurso laimėtojas. Pagal įstatymus konkurso dalyviai dažniausia gauna pranešimus apie konkurso laimėtoją, pasiūlytą kainą, apskundimo laiką. Bendra pasiūlymo kaina buvo apie 20 000 Lt, modelis ( - ) 42 LED televizoriai su laikikliu, vieneto kaina 5 844 Lt be PVM, garso įranga 10 000 Lt. Šis pasiūlymas buvo realus. Pasiūlymo kaina 19 560 Lt su PVM - reali kaina. Niekas neprašė dirbtinai sukelti kainos. Kai ruošė šį pasiūlymą su D. K. neteko bendrauti, pasiūlymo kainos D. K. neįtakojo.

116Liudytojas R. P. parodė, jog tuo metu vyko statybos, dirbo kaip subrangovai. Konkursą dėl trijų televizorių su laikikliais laimėjo (2 tomas, b. l. 28). Televizoriai ir audio aparatūra sudaro vieningą kompleksą. Teikė bendrą pasiūlymą. Pasiūlymo kaina 15 805 Lt be PVM, 19 124,05 Lt su PVM buvo reali. D. K. konsultavosi su jų įmone kaip su specialistais, kaip pigiau, geriau padaryti. Išankstinio susitarimo su D. K. užvaldyti paramos agentūros fondo lėšas, neturėjo. D. K. pasiūlė televizorius nusipirktus iš Kinijos pigiau, negu tuo metu galėjo rasti Lietuvoje. Žinojo faktą, kad D. K. turi pigesnių televizorių, tai sužinojo iš jos pačios. Iš ko nupirko televizorius reikia žiūrėti dokumentus. Iš to sandorio jų įmonė uždirbo apie 10 proc. (11 tomas, b. l. 111) sąskaitoje faktūroje nurodyta televizoriaus su laikikliu kaina 5739 Lt be PVM. (2 tomas b. l. 44-45) pasiūlymas yra išskirta televizoriaus su laikikliu kaina 5805 Lt. Pirkimo ir pardavimo kainos yra 64 Lt skirtumas. Praktikoje tai nedidelis antkainis, bet nereikia niekur važiuoti pirkti, nėra jokių logistinių išlaidų. Televizorių pateikė UAB ( - ), televizorius nuperka ir parduoda vėl tai pačiai įmonei ( - ). Teisingus parodymus davė ikiteisminio tyrimo pareigūnus, tik bendravimas buvo nejaukus. STT pareigūnai sakė, kad gali būti įtariamas bendrininku sukčiavime. Pareigūnai kvietė kaip liudytoją, bet jautėsi kaltinamuoju. Nepamena, kad būtų žinojęs, kad projektą finansuoja ( - ). Apklausoje 2013-02-11 (2 tomas b. l. 24-26) parodė, kad UAB ( - ) (ankstesnis pavadinimas UAB ( - )) regiono padalinyje pardavimo projektų vadovas, parodė, kad UAB ( - ) kaip subrangovas atlikinėjo UAB ( - ) viešbučio ( - ) rekonstrukcijos darbus – silpnų srovių instaliavimo darbai (kompiuterinės, telefoninės, apsaugos sistemos). 2011 m. vasarą UAB ( - ) atlikinėjo darbus UAB ( - ) viešbutyje ( - ). Šiuos darbus užsakinėjo UAB ( - ) ir apmokėjimas buvo iš UAB ( - ). Šių darbų eigoje D. K. paprašė paslaugos nuperkant televizorius, paaiškino, kad turi nusipirkusi ( - ) televizorius ir ji jų negali pirkti iš savęs, todėl prašė padėti jų pirkimo suforminime. Po kurio laiko UAB ( - ) gavo UAB ( - ) pakvietimą. Parašė pasiūlymą ir pateikė D. K. Jau kitą dieną D. K. pateikė 2011-07-26 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), kad parduoda 3 televizorius su laikikliais, kurių vertė 5739 Lt (be PVM), buvo pasirašyta standartinė 2011-07-27 pirkimo – pardavimo sutartis, dėl įrangos pardavimo UAB ( - ). Pagal šią sutartį buvo atlikti darbai, sumontuota įranga pagal 2011-09-09 sąskaitą Nr. ( - ). Prieš šią sąskaitą 2011-08-09 buvo surašytas darbų perdavimo aktas, kuriame yra nurodyta, kad yra perduodami 3 televizoriai su laikikliais ir kurių vertė 5805 Lt (be PVM). Realiai pardavimo metu parduodamų televizorių nematė, jie visą laiką buvo UAB ( - ) viešbučio ( - ) patalpose adresu ( - ). Televizorių pirkimo – pardavimo suforminimas UAB ( - ) buvo pelningas, marža buvo pavaizduota minimali – 66 Lt. D. K. formino tokią ūkinę operaciją, todėl, kad jai tai buvo reikalinga dėl kažkokio projekto.

117Liudytojas V. C. parodė, kad 2011 metais dirbo UAB ( - ) direktoriumi ir dirba iki šiol. Bendrovės veikla - didmeninė prekyba apsaugos sistemomis, priešgaisrinės, video stebėjimo sistemomis, telekomunikaciniai tinklai, praėjimo kontrolė, įgarsinimo sistemomis. Televizoriais prekiauja labai retais atvejais. Televizorius naudoja video stebėjimo sistemoms, nes jie šiek tiek pigesni už tam tikrus monitorius. Labai retai viešųjų pirkimų būdu atlieka pardavimus. Su valstybinėmis organizacijomis kartais dalyvauja konkursuose, bet tai būna pakankamai retai. R. P. pažįsta kaip klientą, kaip juridinio asmens atstovą. 2011 metais R. P. dirbo UAB ( - ). Su juo santykiai komerciniai ir darbiniai. Nepamena aplinkybių, kad su R. P. būtų siejama jų įmonės produkcijos pardavimas UAB ( - ). Nepamena, ar iš viso yra ką nors tiesiogiai pardavinėję viešbučiui. Galėjo gauti užklausų dėl kažkokių medžiagų pateikimo, bet tiesioginių pardavimų, nebuvo. Kiekvieną dieną gauna įvairių užklausimų ir prašymų pateikti pasiūlymus. Procedūra visa vyksta taip - gauna užklausimą elektroniniu paštu, faksu ar telefoniniu skambučiu, tada jo įmonė parašo komercinį pasiūlymą, išsiunčia ir laukia sprendimo. Jis, kaip direktorius, dažniausiai dalyvauja procese, jei pinigų sumos būna didesnės, tada procesas vyksta su jo žinia. Su R. P. bendrauti televizorių pardavimo klausimais neteko. Yra pirkę iš jų įmonės televizorių. 2011-07-21 pakvietimo (2 tomas, b.l. 31) dalyvauti pirkime aplinkybių neprisimena. UAB ( - ) pasiūlymo (2 tomas, b. l. 40-41) taip pat neprisimena. Pasiūlyme nurodytos prekės yra parduodamos nedažnai. Šis pasiūlymas teoriškai susijęs su video stebėjimo sistemomis, kainos realios. Dažnai būna, kad per daug nesigilina į tam tikrus pasiūlymo atsakymus, nes būna kartais ne jų specifika ir žino, kad negalės pasiūlyti geros kainos ar būna ne visiškai iš jų tiesioginės veiklos srities, o pateikinėja atsakymus vien todėl, kad jei vieną dieną nepateiksi pasiūlymo, tai ateityje negausi užklausimų dėl kitų pozicijų. Pranešimas apie pirkimo laimėtoją nematytas (2 tomas, b. l. 47). Teikiant pasiūlymus dėl šio pirkimo, niekas neprašė nurodyti didesnės kainas. Tai buvo jų pačių nustatytos kainos.

118Iš 2013-02-11 UAB ( - ) buhalterinių dokumentų, paimtų 2013-01-07 kratos, atliktos patalpose, adresu ( - ), metu (9 tomas. b.l. 3-55) matyti, kad yra dokumentai, reikšmingi nusikalstamoms veikoms tirti ir nagrinėti, o būtent:

119Iš 2013-02-11 apžiūros protokolo matyti, jog apžiūrėta 2011-07-21 pakvietimai įgyvendinant projektą „SPA, konferencijų salės ir turistinės klasės apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros įrengimas“ kodas Nr. ( - ) UAB ( - ) perkant audio/video aparatūrą: 3 vnt. televizorių su laikikliais, 2 vnt. audio aparatūros, kurie adresuoti UAB ( - ), (2 tomas, b.l. 28-30), UAB ( - ) (2 tomas, b. l. 31), UAB ( - ) (2 tomas, b.l. 32).

120Iš 2011-08-10 UAB ( - ) apklausos pažymos Nr. ( - )matyti, kad projekte dalyvavo UAB ( - ) (pasiūlymo kaina be PVM 15 805 Lt projektų vadovas - R. P., (2 tomas, b. l. 44-45), UAB ( - ) (pasiūlymo kaina be PVM 16 166 Lt, įmonės vadovas R. L. (2 toms. b. l. 41-43) ir UAB ( - ) (pasiūlymo kaina be PVM 15 980,73 Lt, įmonės vadovas V. C. (2 tomas, b. l. 40-41).

121Iš 2011-08-10 apklausos pažymos Nr. ( - ) matyti, jog laimėtoju pripažintas tiekėjas UAB ( - ) (2 tomas, b. l. 33-35).

122Iš UAB ( - ) pranešimų, 2011-07-28 atitinkamai Nr. ( - ), matyti, kad projekto vadovė D. K. UAB ( - ) ir UAB ( - ) pranešė apie tai kad projekte audio/video įrangos pirkime laimėtoju pripažintas UAB ( - ) (2 tomas, b. l. 46-47)

123Iš 2013-11-25 Specialisto išvados Nr. ( - ) dėl UAB ( - ) ūkinės finansinės veiklos matyti, kad pagal tyrimui pateiktus apskaitos dokumentus nustatyta, kad UAB ( - ) 2011-06-10 deklaravo televizorių importą iš ( - ) Co pagal 2011-04-19 Invoice Nr. ( - ). Bendrovė įsigijo iš viso 80 vnt. televizorių LED be pavadinimo iš viso 6747,27 Lt vertės, iš jų:

12416 vnt. televizorių LED 42 colių iš viso 2067,08 Lt (1 vnt. 129,19 Lt);

12564 vnt. televizorių LED 22 colių iš viso 4680,19 Lt (1 vnt. 73,13 Lt) (11 tomas, b. l. 92,97, 115-119).

126Iš ( - ) J. T. Co pirktas ilgalaikis turtas 2011 m. birželio mėn. užpajamuotas UAB ( - ) ilgalaikio turto sąskaitoje Nr. ( - ) bendroje sumoje.

127Nustatyta, kad UAB ( - ) 2011-06-10 importo deklaracijoje Nr. ( - ) deklaravo televizorių ir laikiklių įsigijimą (importą) iš ( - ) pagal 2011-04-19 Invoice Nr. ( - ):

128Televizoriai LED 42 coliai 16 vnt. po 129,19 Lt, iš viso 2067,04 Lt (po 53 USD, kursas 2,4376),

129Laikiklis televizoriui 51 vnt. po 4,39 Lt iš viso 223,89 Lt (po 1,8 USD kursu 2,4376).

130UAB ( - ) 2011-06-10 iš Kinijos pirktų 3 televizorius LED 42 col. su 3 laikikliais, vertė 400,74 Lt.

1312011-07-26 pagal PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) parduoti UAB ( - ) iš viso už 5739 Lt be PVM (11 tomas, b.l. 111) ir 2011-08-09 vėl perpirkti iš UAB( - ) už 5805 Lt, jau įrašant ( - ) “.

132UAB ( - ) PVM sąskaitą faktūrą apmokėjo 2011-08-11 banko pavedimu į UAB ( - ) sąskaitą ( - ) banke. Įforminus prekių 2011-07-26 pardavimą bendrovei ( - ), ( - ) 2011m. Didžiosios knygos buhalterinėje sąskaitoje Nr.12 „Ilgalaikis turtas“ ir registre UAB ( - ) 2011 m. liepos mėn. nurašyta ilgalaikio turto savikaina iš viso 400,74 Lt.

133UAB ( - ), 2011-07-26 pardavusi bendrovei UAB ( - ) televizorius su laikikliais, jau 2011-07-27 su ( - ) (Pardavėju) pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį Nr.( - ), pagal kurios 1.1. punktą pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui (UAB „( - ) audio ir televizijos sistemų Įrangą, nurodytą specifikacijoje (Priedas Nr.1), o Pirkėjas įsipareigoja priimti Įrangą ir už ją sumokėti. Pagal sutarties 2.1. punktą Įrangos ir darbų kaina yra 15808 Lt, PVM sudaro 3319,05 Lt ir bendra sutarties kaina 19124,05 Lt. Prekių specifikacijoje (Priede Nr.1) nurodytas įrangos aprašas:

134Audio aparatūra 2 kompl. po 5000 Lt iš viso 10000 Lt be PVM,

135Televizorius Samsung su laikikliu 3 vnt. po 1935 Lt iš viso 5805 Lt be PVM. ( 11 tomas; b. l. 99-102)

136UAB ( - ) 2011-08-09 bendrovei ( - ) išrašė PVM sąskaitą faktūrą ( - ), pagal kurią uždarajai akcinei bendrovei ( - ) ( - ) įformintas Audio ir televizinės sistemos įrangos pardavimas iš viso 15805 Lt be PVM. (11 tomas, b. l. 103) Darbų (prekių) perdavimo-priėmimo akte Nr. ( - ) nurodyta UAB ( - ) perduodama įranga ir darbai: Audio aparatūra – 2 kompl. ir 3 televizoriai Samsung. (11 tomas, b.l. 104).

137UAB ( - ) PVM sąskaitą faktūrą apmokėjo 2011-08-17 banko pavedimu. (11 tomas, b. l. 105).

138Tyrimui pateiktame UAB ( - ) 2011 m. ir 2012 m. ilgalaikio turto registre įsigyta audio aparatūra ir televizoriai Samsung nefiksuoti (neišsamus ir nepilnas registras), tačiau pagal didžiosios knygos duomenis įtraukti į ilgalaikį turtą bendroje sumoje.

139UAB ( - ) Lietuvos verslo paramos agentūrai 2011-08-18 pateikė mokėjimo prašymą Nr. ( - ), kuriuo prašė pripažinti kompensuojamas Projekto išlaidas įrangai pagal UAB ( - ) PVM sąskaitą faktūrą ( - ) iš viso 15805 Lt (iš jų televizorių kaina 5805 Lt, o jų savikaina 400,74 Lt). (11 tomas, b. l. 106-108) Prašymas Nr. ( - ) kartu su raštu Nr. ( - ) agentūroje gautas 2011-08-22. (3 tomas; b. l. 78).

140Tačiau ( - ) 2012-06-14 raštu Nr. ( - ) bendrovei ( - ) atsiuntė pažeidimo tyrimo išvadą, kurioje nurodyta, kad sustabdomas mokėjimo prašymų ( - ) nagrinėjimas. (11 tomas, b.l. 109-110). Pagal tyrimui pateiktus ( - ) banko sąskaitos išrašus UAB ( - ) iki 2012-12-31 negavo ( - ) lėšų, kompensuojančių išlaidas pagal mokėjimo prašymą Nr. ( - ). (9 tomas; b. l. 123-164)

141Iš 2014-04-04 VĮ ( - ) agentūros rašto Nr. ( - ) (3.9) matyti, kad pagal pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ) su UAB ( - ) 3 televizorių bei audio aparatūros 2 kompl. išlaidas UAB ( - ) deklaravo mokėjimo prašyme Nr. ( - ) ir prašė apmokėti 50 proc. televizorių išlaidų vertės, tai yra 2 902,50 Lt. (3 tomas, b. l. 48-49)

142Medžiaga dėl finansavimo pagal sutartį Nr. ( - )

143Kaltinamoji D. K. parodė, kad seniai norėjo atidaryti SPA centrą, mokėjo avansą stalams pirkti. Įmonė ( - ) važiavo stalų pirkti į ( - ). Ši prekė yra specifinė, įsigyta 2009 metais. Kai padarė projektą, atsirado galimybė pasinaudoti europinėmis lėšomis. Įmonėje įranga jau buvo nupirkta ir gulėjo dėžėse neišpakuota. Stalai buvo apskaityti įmonės dokumentuose. Išsiuntinėjo įmonėms užklausimus. Lietuvoje tuo metu nebuvo tokios įrangos. Kad nereikėtų laukti, kol atveš iš Indijos, nutarė tas prekes panaudoti. Nebuvo taip, kad pardavė kažkam pigiau, po to pirko brangiau. Buvo nustatyta lygiai ta pati suma – už kiek pirko, už tiek ir pardavė. Šios prekės vertė išauga dėl transporto išlaidų, kurios atsispindi dviejose sąskaitose – transportuojant vieno konteinerio kaina buvo 24 000 litų, o kito – 4 800 litų. Neneigia, jog įmonė negalėjo pagal europinio projekto reikalavimus naudoti įrangos, kurią jau yra įsigijusi. Nesutinka su tyrimo nustatyta padidinta turto 24 512 litų suma. Sąskaitoje suma yra vienokia, bet reikia žiūrėti į sutartį, yra išlaidos už transportavimą, sandėliavimą. Parodė, kad viešuosiuose konkursuose dalyvavo pirmą kartą, o D. R. sakė padės. Konkursų organizavimu daugiau rūpinosi biuro administratorė I., buvo vyr. buhalterė ir D. R., taip pat R. G., kuri prižiūrėjo apklausas ir pan. Kokias įmones parinkti, I. tarėsi kartu su D. R.. Kai D. R. pasakė, kad dėl širodaros stalų yra problemų, buvo buhalterio nustatyta kaina, už kurią parduos stalus D. R. įmonei. Tuos stalus UAB ( - ) pardavė D. R., o jis pardavė atgal UAB ( - ). Kaina buvo tokia, kokia buvo suformuota buhalterijoje. Stalai buvo, turėjo „suvaikščioti“ tik pinigai. Buvo paimtos stalų pirkimo sąskaitos. Prie stalų taip pat įeina ir kitos sudedamosios dalys – čiužinukas, pakopos, plytelė, transporto išlaidos. Kadangi stalai stovėjo nenaudojami, todėl džiaugėsi, kad gali juos panaudoti. Kainos užaukštintos nebuvo. Sąskaitoje – faktūroje ( - ) (11 tomas, b. l. 136) nebuvo nurodyta visos transporto išlaidos, nes įmonė ( - ) apgavo. Daiktų įsigijimo sąskaitos buvo pateiktos buhalterei, nes darė pavedimus. Nežino, kodėl buhalterės neįtraukė tų daiktų į ilgalaikį turtą. Kartu su masažiniais stalais ir širodaros stovais įmonei „( - )“ kartu buvo parduota ir po to perpirkta dvi vonios, kurios buvo parvežtos iš Kinijos. Kokia vonių savikaina neprisimena.

144Liudytojas D. Š. parodė, kad kaltinamosios nepažįsta. 2011 metais dirbo UAB ( - ) direktoriumi. Įmonės veikla - spauda, baldai. Su UAB ( - ) darbuotojais bendrauti neteko, jokių kontaktų neturėjo. Prisimena, jog elektroniniu paštu iš įmonės, kurios pavadinimo neprisimena, gavo pasiūlymą dalyvauti konkurse dėl masažinių stalų ir toršerų pardavimo. Kaina nurodyta nebuvo, kiek daiktų buvo nurodyta pasiūlyme, taip pat neprisimena. Kainos su jokiais asmenimis nederino. Atsakė į kvietimą - pasiūlė tas prekes, kuriomis tuo metu prekiavo ir kurias galėjo gauti, t. y. toršerą ir masažinį stalą. Buvo įprastinis pasiūlymas. Tuo metu tų daiktų neturėjo, būtų įsigiję iš didmeninių prekių tiekėjo UAB ( - ), su kuria bendradarbiauja nuo 2006 metų. Šiuo atveju daiktams nustatė šimto procentų antkainį, t. y. dvigubą kainą. Kaina pasiūlyme nurodė šiek tiek užaukštintą. Būdavo atvejų, kai nustatydavo 200 ar 300 procentų antkainį. Pats rašė komercinį pasiūlymą, jį siuntė, bet jokio atsakymo negavo. Konkurso rezultatais nesidomėjo. Su D. R. nėra pažįstamas. Asmenų iš UAB ( - ) nepažįsta. J. R. yra pažįstamas, mokėsi vienoje mokykloje. Dėl minėto konkurso su juo nebendravo. Ar turėjo kontaktų su UAB ( - ), negali pasakyti.

145Liudytojas D. R. parodė, kad jis yra UAB ( - ) direktorius. Bendrovės veikla – įrangos viešbučiams pardavimas ir aptarnavimas. Dėl masažinių stalų pardavimo parodė, kad lankydavosi viešbutyje ( - ), bendraudavo su D. K.. Vieno susitikimo metu kaltinamoji paprašė padėti, nurodydama, jog iš ( - ) yra gautas finansavimas masažiniams stalams pirkti. Masažinių stalų pavadinimų nesupranta, iki minimo sandorio masažiniais stalais neprekiavo. Kaltinamoji paprašė sudalyvauti konkurse. D. R. parodė, kad jis sutiko padėti. Buvo skirtas finansavimas ir suprato, kad reikia sudaryti konkurso sąlygas ir laimėti konkursą, kad tie stalai būtų dengiami iš ( - ) projekto. Buvo suorganizuotas formalus konkursas masažiniams stalams įsigyti. Ar pati kaltinamoji, ar UAB ( - ) darbuotojai nurodė pinigų suma, kurią reikia įrašyti, neprisimena. Kokia buvo suma, tiksliai nurodė savo ankstesniuose parodymuose, kuriuose visas aplinkybes yra nurodęs teisingai. Konkursą laimėjo. Jo įmonės dalyvavimas buvo formalus, kadangi paties proceso nebuvo – nei jis pirko, nei jis pardavė masažinius stalus, stalai nebuvo transportuojami, stalų jo įmonėje nebuvo, teikdamas pasiūlymą, prekių neieškojo. Žinojo, kad tokie stalai yra, tik nežinojo, kokioje įmonėje. D. R. parodė, kad dokumentaliai jo vadovaujama įmonė pardavė masažinius stalus UAB ( - ) ir tik vėliau, kai gavo pirkimo sąskaitą, sužinojo, kad jo vadovaujama įmonė ir pirko stalus iš UAB ( - ). Pirkimo sąskaitoje stalų pirkimo data buvo nurodyta ankstesnė nei pardavimo data - tai nebuvo gauto elektroninio laiško data. Suprato, kad negali iš to paties juridinio asmens nupirkti daiktus ir po to jam parduoti. Iš karto kai elektroniniu laišku gavo sąskaitą, paskambino kaltinamajai ir paklausė, ar nebus problemų, kadangi ( - ) galėjo paprašyti daiktų pirkimo dokumentų, ji telefoninio pokalbio metu pasakė, kad viskas yra gerai. Jo įmonės buhalteriniuose dokumentuose minėtos pirkimo - pardavimo sąskaitos apskaitytos, jos buvo parodytos sąskaitos pareigūnams, tačiau stalų įsigijimo dokumentų neturėjo. Minėtus stalus matė po konkurso – kaltinamoji parodė SPA ir žalius, apkaustytus stalus. Kai sutiko dalyvauti konkurse ir kai teikė pasiūlymą įmonei ( - ), tuo metu nežinojo, kad tas prekes reikės įsigyti iš bendrovės ( - ). Pirkimo kaina ir pardavimo kaina sąskaitose, tai - jų bendrovės antkainis buvo nurodytas labai minimalus – virš 300 litų. Jo vadovaujama bendrovė ekonominės naudos iš to sandorio neturėjo. D. Š. nepažįstamas, UAB ( - ) nėra žinoma, su J. R. yra pažįstamas. Galbūt šitam konkursui buvo paprašęs pateikti pasiūlymą, kadangi buvo paprašytas surasti dar vieną įmonę, bet J. R. kainų nebuvo nurodęs. Jam buvo davęs techninę specifikaciją, kad paruoštų pasiūlymą, bet kainų nebuvo nurodęs. Kas paprašė surasti įmonę, neprisimena, tačiau toks prašymas buvo iš UAB ( - ) arba viešbučio ( - ). Kai iš televizijos sužinojo apie kaltinamosios sulaikymą, pats neatvyko pas STT pareigūnus, tačiau labai laukė jų atvykimo ir kai pareigūnai paskambino, jam labai palengvėjo. Pareigūnų iniciatyva pirma apklausa vyko ( - ) viešbutyje, įmonės patalpose 2013 m. vasario 14 d. nuo 9 val. Panevėžio STT pareigūnai prieš apklausą paskambino ir atvyko patys, kadangi visi dokumentai buvo vietoje, jiems reikėjo daryti poėmius ir pan. Kokiu statusu buvo apklaustas, neprisimena, apklausinėjo du pareigūnai.

146Liudytojas J. R. parodė, kad kaltinamosios nepažįsta, D. R. pažįstamas nuo 2003 metų. Dirba UAB ( - ) bendrovėje, yra atsakingas už prekybą. Bendrovės veikla - informacinių technologijų kūrimas, pardavimas, diegimas. D. R. kreipėsi kelis kartus dėl baldų, dėl SPA įrengimų. D. R. pradžioje paprašė parengti specifikaciją. Po to jis dingo mėnesiui ar trim mėnesiams, o vėliau pasakė, kad yra galimybė padalyvauti konkurse ir laimėti. D. R. paprašė pateikti pasiūlymą, pasakė, kad konkursą gali padėti laimėti. Jis (J. R.) tuo metu turėjo SPA ir baldus grožio salonams. Kalbos apie padidintas kainas, dalies pinigų grįžimą, nebuvo. Pateikė realų pasiūlymą, kainos buvo apie 40 000 ar 50 000 litų, bet D. R. vėl dingo. Atsakymo negavo, po to D. R. pasakė, kad konkursą laimėjo kiti žmonės, kad kažkas pakeitė pradinę situaciją. D. R. melavo ar apgavo, kad tik padėtų jam (D. R.) padalyvauti, to tiksliai nežino. Šiai dienai su D. R. mažai bendrauja. Ikiteisminio tyrimo metu duotuose parodymuose yra surašyta teisybė. Pirminiai parodymai nebuvo išgalvoti. Tačiau teisme teigė, jog kainų ieškojo internete. Prekės kaina buvo reali.

147Iš liudytojas J. R. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, jog jo vadovaujamos bendrovės veikla yra informacinių technologijų projektavimas ir kūrimas. 2011 metais jam pažįstamas D. R. pasiūlė sudalyvauti konkurse ir parduoti turimą grožio salono įrangą. Po kurio laiko jis iš UAB ( - ) gavo pakvietimą pateikti pasiūlymą. Pagal pasiūlyme nurodytas prekes jis pradėjo ieškoti perpardavimui prekių. D. R. jam pasakė, kad prekių kaina turi būti 120 000 Lt (su PVM) ir pagal šią kainą reikia parengti pasiūlymą. Jis pardavimui turėjo tik masažinius stalus ir, juos įvertinęs, pasiūlė parduoti vienetą už 17 500 Lt. Kaip parinko kainas vonioms, nepamena, turbūt surado internete. Kas per prekės „širodaros stovai“, nurodytos pakvietime, nežino, atrodo, kad tai kažkokie šviestuvai. Jis pasiūlymą formavo atsižvelgdamas į D. R. pasakytą kainą, o norėdamas laimėti ją net sumažino iki 111 320 Lt su PVM. Kaip išsiuntė pasiūlymą, nepamena. Vėliau D. R. paklausė apie šį konkursą, tačiau jis pasakė, kad lauktų atsakymo. Atsakymo iš UAB ( - ) nesulaukė ir manė, kad konkursas neįvyko. Jis truputi su D. R. susipyko, kadangi D. R. netesėjo savo pažado, kad pagal pateiktą pasiūlymą jis laimės. (1 tomas, b.l. 167-168).

148Iš 2013-11-06 UAB ( - ) buhalterinių dokumentų, paimtų 2013-01-07 kratos, atliktos patalpose, adresu ( - ) metu (9 tomas, b. l. 3-55), matyti, jog yra dokumentai, reikšmingi nusikalstamoms veikoms tirti ir nagrinėti:

1492011-08-09 pakvietimai įgyvendinant projektą „SPA, konferencijų salės ir turistinės klasės apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros įrengimas“ kodas Nr. ( - )UAB ( - ) perkant SPA centro įrangą: masažinius stalus (3 vnt.), širodaros stovus (3 vnt.) ir vonias (2 vnt.), kurie adresuoti UAB ( - ) (3 tomas, b. l. 166), UAB ( - ) (3 tomas, b. l. 167), UAB ( - ) (3 tomas, b. l. 168).

150UAB ( - ) pasiūlymo kaina be PVM 80 000 Lt, įmonės vadovas D. R. (3 tomas, b.l. 171-172),

151UAB ( - ) pasiūlymo kaina be ( - ) 500 Lt, įmonės vadovas D. Š. (3 tomas, b.l. 173-174),

152UAB ( - ) pasiūlymo kaina be PVM 92 000 Lt, įgaliotas asmuo J. R. (3 tomas, b. l. 175-176).

153Iš 2011-08-24 UAB ( - ) pranešimų Nr. ( - ), matyti, kad projekto vadovė D. K. UAB ( - ) ir UAB ( - ) pranešė apie tai, kad projekte SPA centro įrangos pirkime laimėtoju pripažintas UAB ( - ) (3 tomas, b. l. 177-178).

154Iš 2013-11-25 Specialisto išvados Nr. ( - ) dėl UAB ( - ) ūkinės finansinės veiklos matyti, kad pagal tyrimui pateiktus apskaitos dokumentus nustatyta, kad UAB ( - ) (Užsakovas) ir UAB ( - ) (Vykdytojas) 2011-08-22 pasirašė Sutartį Nr. ( - ), pagal kurios 1.1. punktą užsakovas užsako, o Vykdytojas priima pristatyti SPA masažinius stalus, vonias, širadaros stovus. Pagal sutarties 2.1. punktą bendra sutarties kaina 80 000 Lt plius PVM. (su PVM 96 800 Lt). Priede Nr.1 prie Sutarties nurodytas įrangos aprašas:

155Masažinis stalas, medinis, raižytas, aptrauktas oda, 3 vnt. po 15000 Lt, iš viso 45000 Lt be PVM,

156Širadaros stovas, medinis, raižytas, 3 vnt. po 5000 Lt iš viso 15 000 Lt be PVM,

157Vonia medinė su apkaustais 2 vnt. po 10000 Lt iš viso 20 000 Lt (11 tomas, b.l.123-126).

158UAB ( - ) bendrovei ( - ) 2011-08-25 išrašė PVM sąskaitą faktūrą ( - ) Nr. ( - ) iš viso 80 000 Lt be PVM, pagal kurią įformintas turto pardavimas: trys mediniai, raižyti, aptraukti oda masažiniai stalai po 15000 Lt už 45000 Lt, trys mediniai, raižyti širodaros stovai po 5000 Lt už 15000 Lt, dvi medinės vonios su apkaustais po 10000 Lt už 20000 Lt. (11 tomas, b. l. 127).

159UAB ( - ) sąskaitą apmokėjo 2011-09-01 banko pavedimu iš spec. lėšų sąskaitos ( - ) banke. (11 tomas. b.l. 129).

160Pagal didžiosios knygos duomenis pirktas turtas užfiksuotas ilgalaikio turto sąskaitoje bendroje sumoje. Tyrimui pateiktame 2012 m. ilgalaikio turto registre masažiniai stalai, širadaros stovai ir medinės vonios užfiksuoti kaip pradėti eksploatuoti nuo 2012-01-01, jiems skaičiuotas nusidėvėjimas, įvedimo į eksploataciją aktai nepateikti.

161Tyrimo metu pagal liudytojo D. R. parodymus ir bendrovės dokumentus nustatyta, kad UAB ( - ) prieš 2011-08-22 Sutarties su UAB ( - ) pasirašymą tai pačiai UAB ( - ) 2011-08-20 išrašė PVM sąskaitą faktūrą ( - ) iš viso 79650 Lt be PVM, kuria įformintas turto pardavimas:

162trys mediniai, raižyti, aptraukti oda masažiniai stalai po 14 900 Lt už 44 700 Lt,

163trys mediniai, raižyti širodaros stovai po 4990 Lt už 14 970 Lt,

164dvi medinės vonios su apkaustais po 9990 Lt už 19 980 Lt (11 tomas. b.l. 132)

165UAB ( - ) sąskaitą apmokėjo 2011-09-02 banko pavedimu į UAB ( - ) sąskaitą ( - ) banke. (11 tomas, b.l. 133)

166Pagal pateiktus dokumentus nenustatyta, kad UAB ( - ) 2010-2011 m. būtų pirkusi medines vonias su apkaustais, raižytus masažinius stalus ir širadaros stovus. Tyrimui pateikti UAB ( - ) 2010 m., 2011m. ilgalaikio turto registrai, kuriuose nefiksuoti mediniai, raižyti, aptraukti oda masažiniai stalai, mediniai, raižyti širadaros stovai ir medinės vonios su apkaustais. Taip pat tyrimui pateiktas bendrovės 2011 metais parduoto/nurašyto turto sąrašas, tačiau šiame registre nefiksuotas medinių, raižytų, aptrauktų oda masažinių stalų, medinių, raižytų širodaros stovų ir medinių vonių su apkaustais nurašymas. UAB ( - ) pateikė registrą ( - ), kuriame fiksuotas tik turto pardavimas (pajamos), tačiau parduoto turto savikaina nenurašyta į sąnaudas. Pagal tyrimui pateiktus UAB ( - ) apskaitos dokumentus nebuvo galima nustatyti, iš kur bendrovė įsigijo minėtas prekes. UAB ( - ) tyrimui pateikė 2009-04-02 UAB ( - ) išrašytas PVM sąskaitas faktūras ( - ) (11 tomas, b. l. 135, 136), kuriose nurodytas turtas užpajamuotas kaip „ilgalaikis turtas nenaudojamas veikloje“ ir „nebaigta statyba ( - ) (11 tomas, b.l. 137, 138). Tyrimui nepateikti turto registrai, kuriuose būtų fiksuota PVM sąskaitose faktūrose ( - ) ir ( - ) įrašyto turto įsigijimo data, vertė, nusidėvėjimas ir likutinė vertė 2011-08-20 įforminto pardavimo datai.

167Pagal liudytojos E. K. apklausos protokole pateiktus duomenis (sulygintus su nuotraukomis) nustatyta, kad 3 vnt. medinių, raižytų, aptrauktų oda masažinių stalų savikaina susideda iš PVM sąskaitoje faktūroje ( - ) įrašytų prekių iš viso 24 352 Lt (1 vnt. 8117,33 Lt).

168Pagal liudytojo apklausos protokole pateiktus duomenis (sulygintus su nuotraukomis) nustatyta, kad 3 vnt. medinių, raižytų širodaros stovų savikaina susideda iš PVM sąskaitoje faktūroje ( - ) įrašytų prekių iš viso 4094 Lt (1 vnt. 1364,67 Lt).

169Pagal liudytojos E. K. parodymus jai parodytose nuotraukose užfiksuotos medinės vonios, kurių UAB ( - ) bendrovei ( - ) nepardavė. Tyrimo metu nebuvo galima nustatyti bendrovei ( - ) pagal 2011-08-20 PVM sąskaitą faktūrą ( - ) už 19 980 Lt parduotų 2 medinių vonių su apkaustais įsigijimo savikainos, nes tyrimui nepateikti jų įsigijimo dokumentai. Tyrimui nepateiktos turto kortelės ar turto registrai, kuriuose būtų fiksuota šio turto įsigijimo data, vertė, nusidėvėjimas ir likutinė vertė 2011-08-20 įforminto pardavimo datai. Tuo buvo pažeista 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 straipsnio 1 dalis (apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus), nes UAB ( - ) 2011-08-20 PVM sąsk. faktūra ( - ) UAB ( - ) įformino 2 vnt. medinių vonių su apkaustais pardavimą iš viso 19980 Lt be PVM, tačiau šio turto įsigijimas nepagrįstas apskaitos dokumentais.

170Įvertinus tyrimui pateiktus liudytojų apklausos protokolus ir apskaitos dokumentus nustatyta, kad UAB ( - ) 2011-08-20 PVM sąskaita faktūra ( - ) įformino 3 masažinių stalų (44700 Lt), 3 širodaros stovų (14970 Lt) ir 2 medinių vonių (19980 Lt) pardavimą bendrovei ( - ) iš viso 79 650 Lt, tačiau minėtas turtas tokiais pavadinimais nefiksuotas bendrovės ( - ) 2011 m. ilgalaikio turto apskaitos registre. Pardavus turtą, jo savikaina nenurašyta į sąnaudas. Pagal liudytojos parodymus turto savikaina iš viso 28 446 Lt, iš jų: 3 masažinių stalų savikaina 24352 Lt, širodaros stovų savikaina 4094 Lt (2 vnt. medinių vonių savikaina nenustatyta).

171UAB ( - ) įformino turto pardavimą 2011-08-20, tą patį turtą 2011-08-25 už 80 000 Lt perpirko iš UAB ( - ) taip padidindama turto kainą.

172Sandoris tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) pagal Sutartį Nr. ( - ) buvo finansuojamas iš ( - ) lėšų, skirtų UAB ( - ) vykdomam Projektui „SPA, konferencijų salės ir turistinės klasės apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros įrengimas“ kodas Nr. ( - ) agentūrai 2011-09-22 pateikė mokėjimo prašymą Nr. ( - ), kuriame prašė pripažinti kompensuojamas Projekto išlaidas įrangai pagal UAB ( - ) PVM sąskaitą faktūrą ( - ) iš viso 80 000 Lt. (11 tomas. b.l. 130-131). Prašymas Nr. ( - ) kartu su raštu Nr. ( - ) agentūroje gautas 2011-09-29 (3 tomas, b. l. 52).

173( - ) 2012-06-14 raštu Nr. ( - ) bendrovei ( - ) atsiuntė pažeidimo tyrimo išvadą, kurioje nurodyta, kad sustabdomas mokėjimo prašymų ( - ) nagrinėjimas. (11 tomas, b.l. 109-110). Pagal tyrimui pateiktus ( - ) banko sąskaitos išrašus UAB ( - ) iki 2012-12-31 negavo ( - )lėšų, kompensuojančių išlaidas pagal mokėjimo prašymą Nr. ( - ) (9 tomas. b.l. 123-164)

174Iš 2014-05-22 VĮ ( - ) agentūros pateikto atsakymo Nr. ( - ) matyti, kad 2011-08-20 PVM sąskaitoje faktūroje ( - ) 1 ir 2 punktuose nurodytas prekes UAB ( - ) įgijus už 35 488 Lt, o vėliau nupirkus už 60 000 Lt ir tokiu būdu padidinus įgyjamo turto kainą 24 512 Lt, viešoji įstaiga ( - ) agentūra būtų finansavusi 50 proc. padidintos įsigyjamo turto kanos – 12 256 Lt. (3 tomas, b.l. 110)

175Iš 2013-11-12 apžiūros protokolo ir 2013-11-11 reikalavimo matyti, kad Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos pareigūnas pareikalavo UAB ( - ) parodyti pagal 2011-08-25 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) įsigytas prekes : masažinius stalus, Širodaros stovus, medines vonias, ir ( - ) patalpose, ( - ) Spa centre UAB ( - ) atstovė D. K. parodė tris raižyto medžio masažinius stalus ir tris medinius stovus, kurie dalyvavusio apžiūroje D. K. teigimu vadinami širodaros stovais. D. K. taip pat parodė talpas ant ratukų (2 vnt.), 6 indus (4 geltonos spalvos ir 2 metaliniai), du stovus, ant kurių uždėti du indai su šaukštais, paaiškindama, kad tai yra masažinių stalų papildoma įranga. (2 tomas, b. l. 75-84, 85).

176Iš liudytojos E. K. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, jog 2008 metais (tuo metu ji vadovavo UAB ( - ), UAB ( - ) direktorė D. K. bendrovės vardu užsakė steigiamam ( - ) centrui skirtą įrangą, sumokėjo avansą. Įranga buvo transportuojama iš Indijos. Pristačius minėtą įrangą į Lietuvą, D. K. jos ilgai neatsiėmė, o vėliau paėmusi, atsiskaitė visiškai. Apklausos metu liudytojai pateikus 2013-11-12 apžiūros protokolo priedus – nuotraukas ir 2009-04-02 sąskaitas faktūras Nr. ( - ), išrašytas UAB ( - ) bendrovei ( - ), E. K. parodė, kad nuotraukose yra pavaizduoti širodaros stalai, kuriuos UAB ( - ) pirko iš UAB ( - ) pagal sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) ir už tris stalus su jų priedais pagal šios sąskaitos 6 p., 7 p., 9 p., 10 p., 11 p., 16 p., punktą, sumokėjo 24 352 Lt. Nuotraukose prie apžiūros protokolo yra užfiksuoti širodaros stovai su indais, kuriuos UAB ( - ) įsigijo iš ( - ) ir pagal sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) 2 p., 4 p., 5 p., 12 p., 13 p. ir apmokėjo 11 136 Lt (2 tomas, b. l. 88-89).

177Medžiaga dėl finansavimo pagal sutartį Nr. ( - )

178Kaltinamoji D. K. parodė, kad kaltinimas dėl ( - ) įrangos padidintos sumos - 61 900 litų - yra neteisingas. Buvo trys pasiūlymai ir nebuvo pirkimo kaina užaukštinta. Ne tik D. R. įmonė teikė pasiūlymą, buvo dar dvi įmonės. Buvo svarbu apklausti įmones, nustatyti rinkos kainą.

179Atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės D. R. parodė, kad tuo pačiu laikotarpiu kaltinamoji užsiminė apie ( - ) projektą ( - ) sistemai pirkti, parodė dokumentus, kuriuose buvo nurodytas finansavimas įrangai, ir ji nežinojo, kas tai yra. Kaltinamajai paaiškino apie tai ir kaltinamoji pasiūlė suorganizuoti konkursą tam, kad tuos pinigus įsisavinti. Kaltinamajai paskaičiavo, kiek realiai kainuotų įranga, ir ji paprašė dalį likusios sumos grąžinti pinigais. Toks susitarimas buvo prieš konkurso suorganizavimą. Tai buvo padaryta UAB ( - ) patalpose pas kaltinamąją kabinete. Jis gavo konkursinę medžiagą, paruošė savo pasiūlymą ir nusiuntė į ( - ). Kas atsiuntė medžiagą, neprisimena, bet tai buvo ( - ) darbuotojai. Konkursas įvyko, jo įmonė UAB ( - ) laimėjo konkursą. Įranga realiai nebuvo pajungta. Ir po konkurso, jis atvežė kaltinamajai pinigus. Kai atvežė pinigus, atsiskaitė. Kaltinamajai buvo atiduotas pinigų skirtumas. Iš pradžių paskaičiavo realią kainą, kuri nuo pardavimo kainos labai skyrėsi - pardavimas buvo ženkliai didesnis tai buvo ne 100 ar 200 procentų, o didesnis - 500 ar 400 procentų. Žinojo, kad kitos įmonės, kurios buvo pakviestos sudalyvauti konkurse, nepateiks mažesnės kainos, pakviestų įmonių pasiūlymai turėjo būti didesni už minimą sumą. Kokios tai buvo įmonės, neprisimena. R. P., A. A. nepažįsta, UAB ( - ) žinoma, įmonės ( - ) nežino. Įvardijo kaltinamajai tą sumą, už kurią galėtų parduoti įrangą. Kaltinamoji paskutinės galutinės sumos aptarime dalyvavo, jai kaina buvo žinoma. Iš minėto sandorio jo vadovaujama įmonė turėjo pelno 50 000 litų, o jis (D. R.) kaip asmuo turėjo nuostolių, tai buvo dokumentaliai. Realiai kaltinamajai jis nuvežė savo asmeninius pinigus. Po to savo asmeninius pinigus išsimokėjo kaip dividendus. Tai yra fiksuota įmonės dokumentuose. Ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad 2011m. rugpjūčio 18 d. iš UAB ( - ) sąskaitos pasiėmė savo kaip akcininko asmenines lėšas. UAB ( - ) pinigų išėmimas yra užfiksuotas. Dabar neatsimena, ar iš UAB ar iš D. R. sąskaitos. Kada pareigūnai klausė, davė sąskaitos išrašą.

180Ikiteisminio tyrimo metu D. R. parodė, kad yra UAB ( - ) direktorius, jo vadovaujama bendrovė vykdo įrangos viešbučiams pardavimą ir aptarnavimą. Su D. K. susipažino 2009 m., kai UAB ( - ) jos viešbutyje atliko elektroninių spynų remontą. 2011 metais D. K. jo paprašė padėti įsigyti televizinę įrangą ( - ) ir pasakė, kad jai ( - ) finansuoja 61 900 Lt. D. K. jo paklausė, už kiek jis gali jai pateikti šią įrangą. Jis pasiūlė 10 000 Lt, kainą o D. K. pareiškė, kad ji pirks įrangą už 61 900 Lt, tačiau pelną – 50 900 Lt jai reiks sugrąžinti, sau pasiliekant tik 10 000 Lt. Jis paprašė mažesnės sumos, kurią turėtų sumokėti D. K. - 48 900 Lt, ir ji sutiko. D. K. šių pinigų reikalavo, nes priešingu atveju jo vadovaujama UAB ( - ) negaus D. K. organizuojamo ( - ) finansuojamo projekto ( - ) dėl programinės įrangos įgijimo, kurio vertė buvo virš 200 000 Lt (be PVM). Jis nupirko reikiamą įrangą ir gavo apmokėjimą iš UAB ( - ) (2011-08-17 74 899 Lt). Iš šio sandorio gavo 51.900 Lt pelno (be PVM). Jau kitą dieną 2011-08-18 iš UAB ( - ) sąskaitos pasiėmęs savo kaip akcininko asmenines lėšas, D. K. nuvežė 48.900 Lt. ( 2 tomas, b. l. 3-6, 14-15, 16-17)

181Liudytojas R. P. parodė, jog įmonė siuntė pasiūlymą UAB ( - ). Tuo metu vyko statybos. Dirbo kaip subrangovai. Viskas labai greitai turėjo vykti, negalėjo vėluoti, sprendimai buvo priiminėjami labai greitai. Iš kur gauti televizorius nebuvo jokio skirtumo ir tiesiogiai atsiveždavo ir per tarpininkus pirko. Jei pristatymo terminas ilgesnis, kaina gali būti mažesnė. Kaltinamoji konkurso metu pasiūlė tokią kainą iš įmonės, kuri pateikė televizorius. UAB ( - ) tuo metu šitame objekte teikė beveik visą elektroninę įrangą, išskyrus tam tikrus niuansus. Buvo pasiūlymas 62 000 Lt pirkti video įrangai (2 tomas b. l. 54). Ši kaina buvo reali. Šito konkurso nelaimėjo. Pakvietė sudalyvauti šitame konkurse D. K. arba kažkas iš atstovų, tiksliai nepamena. Turbūt gavo oficialų kvietimą sudalyvauti. Sudalyvavo konkurse, pateikė kainą. Teigė, jog tai yra specifinė įranga, kurios nėra nei Lietuvoje, nei Europoje. Galėjo 10 procentų ir užaukštinti kainą apsidraudimui - jei būtų laimėję konkursą, ir jei būtų reikėję tiekti šią įrangą. Daugmaž žinojo tos įrangos kainą – tarėsi su inžinieriais, žiūrėjo internete, ieškojo tokios įrangos. Pirmą kartą susidūrė su tokia specifine įranga, tai buvo naujovė. Jo įmonė nebuvo montavusi tokios įrangos. Ėmė ieškoti, iš kur gauti tokią įrangą. Šnekėjo su D. K., jos paklausė, ko jinai tikisi, ką nori gauti. Gali būti, kad buvo įvardyta kaina, į kurią reiktų orientuotis. Pasiūlymą dėl 62 000 Lt rengė realiai. Pats kaltinamosios klausė, tikslinosi, kokia įranga turi būti ir pan. Konkurse realiai dalyvavo. Jei būtų laimėję būtų padarę produktą.

182Liudytojas A. A. parodė, kad jis dirba UAB ( - ), yra kompanijos vadovas. Tuo metu įmonės veikla buvo labai įvairi, taip pat pardavinėjo ir kompiuterinę įrangą. Prieš 3-4 metus į įmonės elektroninio pašto dėžutę gavo kvietimą teikti pasiūlymą konkurse dėl kompiuterinės įrangos. Įmonės darbuotojai nustatė kainas iš jų tiekėjų, kaip įprastai padidino 10-15 procentų ir pateikė pasiūlymą. Asmeniškai jokio bendravimo su kviečiančia įmone nebuvo. Tai buvo eilinis pasiūlymas, jis nebuvo išskirtinis. Konkurso nelaimėjo. Ar gavo pranešimą, jog konkurso nelaimėjo, neprisimena. Pasiūlymo forma, esanti 2 tome, b. l. 56 yra UAB ( - ), kainos nurodytos realios, tai rinkos kaina ir ji nėra užaukštinta. Prekę planavo įgyti iš UAB ( - ), nes tuo metu iš šios įmonės pirkdavo didmeninėm kainom visą įrangą. Su UAB ( - ) yra bendravę dėl kitų projektų, bet tikrai tada nebendravo dėl šio pasiūlymo. Įmonės UAB ( - ) nežino, o D. R. pavardė yra žinoma iš apklausos, kai apklausinėjo FNTT paeigūnai, bet nei darbinių, nei asmeninių reikalų nėra su juo turėjęs.

183Iš 2013-02-11, 2013-11-06 UAB ( - ) buhalterinių dokumentų, paimtų 2013-01-07 kratos, atliktos patalpose, adresu ( - ), metu (9 tomas. b.l. 3-55), matyti, kad yra dokumentai, reikšmingi nusikalstamoms veikoms tirti ir nagrinėti:

184UAB ( - ) 2011-06-28 pakvietimai teikti pasiūlymus dėl audio/video aparatūros pirkimo pagal įgyvendinamą projektą „SPA, konferencijų salės ir turistinės klasės apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros įrengimas UAB ( - ) projekto kodas ( - ), adresuoti UAB ( - ) (2 tomas, b.l. 52), UAB ( - ) (2 tomas, b.l. 51), ir UAB ( - ) (2 tomas, b. l. 50). 2011-07-01 UAB ( - ) pasiūlyme nurodoma kaina – 61 900 Lt be PVM. (2 tomas, b.l. 58-59), UAB ( - ) pasiūlyme – 62 000 Lt be PVM (2 tomas, b. l. 54-55), UAB ( - ) pasiūlyme – 93 000 Lt be PVM (2 tomas, b. l. 56-57).

185Iš UAB ( - ) 2011-08-10 apklausos pažymos Nr. ( - ) matyti, kad projekto „SPA, konferencijų salės ir turistinės klasės apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros įrengimas UAB ( - ) dalyvavo UAB ( - ) (kontaktinis asmuo R. P.), UAB ( - ) (kontaktinis asmuo A. A.) ir UAB ( - ) (kontaktinis asmuo D. R.), visų pasiūlymai pripažinti tinkamais ir laimėtoju pripažintas tiekėjas UAB ( - ) (2 tomas, b. l. 60-62).

186Iš UAB ( - ) pranešimų 2011-08-10 atitinkamai Nr. ( - ), matyti, kad projekto vadovė D. K. UAB ( - ) pranešė apie tai kad projekte audio/video įrangos pirkime laimėtoju pripažintas UAB ( - ) (2 tomas, b. l. 63-64)

187UAB ( - ) (užsakovas) ir UAB ( - ) (vykdytojas) pasirašė 2011-08-08 sutartį Nr. ( - ), pagal kurią vykdytojas įsipareigojo sumontuoti ( - ) sistemą. Sutarties kaina be PVM yra 61 900 Lt (2 tomas, b. l. 69-72).

1882011-08-10 UAB ( - ) išrašė išankstinę sąskaitą Nr. ( - ) už prekes pagal sutartį Nr. ( - ) 74 899 Lt sumai (2 tomas, b. l.74).

1892011-08-17 UAB ( - )“ išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) 74 899 Lt sumai (61 900 Lt be PVM) už ( - ) TV, video medžiagos imtuvą (2 tomas, b. l. 68).

190Iš UAB ( - ) banko išrašo matyti, kad 74 899 Lt 2011-08-17 pervesti į UAB ( - ) sąskaitą (2 tomas, b. l. 66-67).

1912011-08-18 UAB ( - ) ir UAB ( - ) pasirašė priėmimo – perdavimo aktą Nr. ( - ) pagal sutartį Nr. ( - ) (2 tomas, b.l. 73).

192UAB ( - ) agentūrai 2011-08-18 pateikė mokėjimo prašymą Nr. ( - ), kuriuo prašė pripažinti kompensuojamas Projekto išlaidas įrangai pagal UAB ( - ) PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) iš viso 61 900 Lt. (11 tomas, b.l. 106-108) Prašymas Nr. ( - ) kartu su raštu Nr. ( - ) agentūroje (( - ) gautas 2011-08-22 (3 tomas, b.l. 78-85). ( - ) 2012-06-14 raštu Nr. ( - ) atsiuntė pažeidimo tyrimo išvadą, kurioje nurodyta, kad sustabdomas mokėjimo prašymų ( - ) nagrinėjimas. (11 tomas, b. l. 109-110).

193Iš 2014-04-24 VĮ ( - ) agentūros pateikto atsakymo Nr. ( - ) matyti, kad prašyme Nr. ( - ) deklaruodama pagal 2011-08-02 Nr. ( - ) įrangos išlaidas prašė apmokėti 50 proc. ( - ) video įrangos išlaidų vertės - 30 950 Lt. Padidintas finansavimas sudarytų 25 950 Lt. ( 3 tomas b.l. 50-51)

194Iš 2013-04-08 Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo ir jo priedų matyti, kad remiantis teismo 2011-06-08 nutartimi Nr. ( - ) (3 tomas, b.l.180) klausantis D. K. naudojamos SIM kortelės Nr. ( - ) buvo įrašyti informacija:

195Fiksuotas 2011-06-15 10.12 val. įvykęs pokalbis Nr. ( - ) tarp D. K. ir D. R., kurio metu D. K. kalba, kad „dėl tos įrangos atsiuntė (...) atsiuntė nu labai tokią kaip techninę specifikaciją didelę (...) Gal tu pažiūrėtum, tu vis tiek prie tos technikos daugiau supranti. (...) smuvi va tą. A tu galėtum pažėt ir išbraukyti tas kas gali būt žinai toks nereikalingas“.

196Iš įrašo Nr. ( - ) matyti, kad 2011-06-20 16.30 val. D. K. skambina D. R. ir pasako, kad „vienas klausimas dabar va, kad atsiųsti tuos dokumentus žinai dėl tos tos televizijos, tos smuvi nesąmonės (...) reikia tavo įmonės adreso ir pavadinimo ir dar poros įmonių kokių nors, nes reikia man taip žinai tipo išsiųsti įmonėm“. D. R. paklausia, kada reikia, nes „aš savo tai galiu parašyt, bet noriu perspėt tuos žmones, kad parašyčiau jų adresus“.

1972011-06-22 09.16 val. pokalbio Nr. ( - ) D. K. paklausia D. R. „tu man atsiuntei tuos adresus, kur aš galėčiau tuos pasiūlymus išsiųst?“ D. R. atsako, kad „aš savo adresą permečiau, vienuoliktą valandą aš susitiksiu su tuo žmogumi, jisai man dar duos. (...) o aš jum persiųsiu tuos adresus.“

1982011-06-28 13.00 val. vykusio pokalbio (įrašo Nr. ( - )) metu D. K. informuoja D. R., kad „aš gavau dabar, kaip suprantu, va tą tu įmonę davei, kitą aš dar turiu, tai aš jum visiem trim siunčiu tas medžiagas“.

1992011-07-04 10.39 val. vykusio pokalbio metu (įrašo Nr. ( - )) matyti, kad D. K. informuoja, kad „Vieni parašė, kad išvis neprekiauja tuo kažko, jie neįskirto. (...) „Turi, nu vat, kad kad galim pateikt ir viskas, o kitiem parašyt kokiais nežinau dviem tūkstančiais daugiau“. D. R. pritaria „Jo, gerai“.

200Pokalbio, vykusio 2011-07-08 09.13 val. metu Nr. ( - ), metu D. K. sako „norėjau paklaust, kaip, kaip ten sekasi dėl to „Smuvio“ tau?“, į ką D. R. atsako: „Tai jūs turėjote gauti jau du pasiūlymus mažiausiai.“

2012011-08-17 12.00 val. fiksuota žinute Nr. ( - ), iš D. K. telefono D. R. „Pavedimas už Smoovie jau padarytas“.

2022011-08-17 13:06 val. D. K. paskambina D. R. (įrašas Nr. ( - )), ir D. R. pasako „D. aš pas jus rytoj noriu atvažiuot apie kokią septintą vakaro“, o D. K. patvirtina „Prašau, laukiu.“

2032011-08-18 17. 18 val. D. K. skambina D. R. ir pokalbio (įrašas Nr. ( - )) metu D. K. sako: „A tu atvažiuoji šiandien?“, į ką D. R. atsako „aš puse septynių kažkur išvažiuoju, tai apie aštuntą pas jus būsiu.“ D. K. atsako, kad „Gerai, gerai, aš lauksiu.“ D. R. sako, kad „pas mane viskas yra, šiandien viską susitvarkęs, tai atvažiuosim susiskaičiuosim, gerai“.

2042011-09-01 12.04 val. D. K. paskambina D. R. (( - )) ir praneša, kad gavo iš jos pavedimą bei paklausia „man šiandien jį atgal mesti ar palaukti pora dienų?“, į kurį gauna atsakymą „gali palaukt porą dienų“. D. R. atsako „ gerai, pirmadienį iš ryto“. (3 tomas, b.l. 181-187).

205Iš 2010-09-23 projekto „SPA, konferencijų salės ir turistinės klasės apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros įrengimas UAB „( - ) finansavimo ir administravimo sutarties Nr. ( - ) matyti, jog tarp UAB ( - ) ir VšĮ ( - ) agentūros. Pagal šią sutartį projektui įgyvendinti bendrovei ( - ) skiriamos iki 1 349 397 Lt, neįskaitant PVM. Remiantis šia sutartimi D. K., būdama projekto vadove, ir organizuodama konkursą prekei pirkti, sutinkamai su sutarties 8.4 p. privalo vadovautis Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2008-06-11 įsakymu Nr. 1K-212, tame tarpe ir 4 punkto reikalavimų - laikytis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų bei buvo atsakinga už šio aprašo nuostatų laikymąsi. (2 tomas, b. l. 176-196)

206Iš 2013-11-19 VšĮ ( - ) agentūros rašto Nr. ( - ) matyti, kad UAB ( - ), nebūdama perkančioji organizacija, vykdydama pirkimus privalėjo vadovautis Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu 2008-06-11 Nr.1K-212 . UAB ( - ) pagal projektų finansavimo ir administravimo sutartį Nr. ( - ) planuojamų pirkimų vertės viešai skelbiamos nebuvo. (3 tomas, b. l. 35)

207Iš 2010-11-10 UAB ( - ) įsakymo Nr. ( - ) dėl pirkimo komisijos matyti, jog, remiantis kuriuo sudaroma pirkimų komisija iš projekto vadovės – komisijos pirmininkės D. K., komisijos sekretoriaus – L. K. ir komisijos nario R. M.. Komisija įgaliota vadovaujantis Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu ir LR civiliniu kodeksu, atlikti UAB ( - ) pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį Nr. ( - )vykdomo projekto „SPA, konferencijų salės ir turistinės klasės apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros įrengimas UAB ( - ), finansuojamo ( - ) paramos ir LR valstybės biudžeto lėšomis, darbų pirkimą. Įsakymą pasirašė generalinė direktorė A. M.. (4 tomas, b.l. 125).

208Teismas, ištyręs visus įrodymus šioje baudžiamojoje byloje, konstatuoja:

209Bylos rašytiniai įrodymai – specialisto išvada Nr. ( - ), liudytojų R. P., R. L., V. C., D. R., A. A. parodymai, kiti rašytiniai įrodymai leidžia pagrįstai tvirtinti, jog kaltinamoji D. K., būdama valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui, padidindama televizorių pirkime kainą 5404,26 Lt, o ( - ) TV – 25 950 Lt, tokiu būdu apgaule kėsinosi užvaldyti svetimą ( - )administruojamas ( - ) fondo lėšas.

210Nors iš esmės pati kaltinamoji D. K. neneigė faktinių aplinkybių, tačiau nesutiko su kaltinimo dalimi dėl jai inkriminuoto prekių kainų padidinimo. Kaltinamosios D. K. parodymai atmetami ir vertinami siekimu sušvelninti savo padėtį, kadangi jos parodymų nepatvirtina objektyvūs bylos įrodymai ir priešingai, ištirtų įrodymų visetas, jos parodymus paneigia. Specialistė pagal tyrimui pateiktus apskaitos dokumentus nustatė, kad UAB ( - ) teritorinėje muitinėje 2011-06-10 deklaravo televizorių importą iš Kinijos pagal 2011-04-19 Invoice Nr. ( - ). Bendrovė įsigijo iš viso 80 vnt. televizorių LED be pavadinimo iš viso 6747,27 Lt vertės, iš jų: 16 vnt. televizorių LED 42 colių iš viso 2067,08 Lt (1 vnt. 129,19 Lt); 64 vnt. televizorių LED 22 colių iš viso 4680,19 Lt (1 vnt. 73,13 Lt) (11 tomas, b. l. 92,97, 115-119). UAB ( - ) 2011-06-10 importo deklaracijoje deklaravo televizorių ir laikiklių įsigijimą (importą) iš ( - )pagal 2011-04-19 Invoice Nr. ( - ): televizoriai LED 42 coliai 16 vnt. po 129,19 Lt, iš viso 2067,04 Lt (po 53 USD, kursas 2,4376), laikiklis televizoriui 51 vnt. po 4,39 Lt iš viso 223,89 Lt (po 1,8 USD kursu 2,4376).UAB ( - ) 2011-06-10 iš Kinijos pirktų 3 televizorius LED 42 col. su 3 laikikliais, vertė 400,74 Lt. Liudytojas R. P. parodė, kad žinojo faktą, kad D. K. turi pigesnių televizorių, tai sužinojo iš jos pačios, kaltinamoji pasiūlė televizorius nusipirktus iš Kinijos pigiau, negu tuo metu galėjo rasti Lietuvoje. Šie įrodymų šaltiniai leidžia tvirtinti, jog televizorių kaina buvo padidinta, kadangi iš 2011-07-26 PVM sąskaitos faktūros serija ( - ) matoma, kad televizoriai parduoti UAB ( - ) iš viso už 5739 Lt be PVM (11 tomas, b.l. 111) ir 2011-08-09 vėl perpirkti iš UAB ( - ) už 5805 Lt, jau įrašant „Televizoriai Samsung“. UAB ( - ) PVM sąskaitą faktūrą apmokėjo 2011-08-11 banko pavedimu į UAB ( - ) sąskaitą ( - ) banke. Įforminus prekių 2011-07-26 pardavimą bendrovei ( - ) 2011m. Didžiosios knygos buhalterinėje sąskaitoje Nr.12 „Ilgalaikis turtas“ ir registre UAB ( - ) 2011 m. liepos mėn. nurašyta ilgalaikio turto savikaina iš viso 400,74 Lt.

211Liudytojų R. P., A. A. parodymais, atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės D. R. parodymais, specialisto išvada, Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolais ir kitais aptartais bylos įrodymais nustatyta, jog kaltinamoji D. K., būdama valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui, padidindama ( - ) pirkime kainą 25 950 Lt, tokiu būdu apgaule kėsinosi užvaldyti svetimą LVPA administruojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšas. D. R. nuosekliais parodymas nurodė, jog siūloma kaina už ( - )bus 10 000 Lt, nurodė ją padidinti 61 900 Lt. Atmesti D. R. parodymų nėra jokio objektyvaus pagrindo, kadangi juos atitinka rašytiniai, aukščiau paminėti bylos įrodymai. O liudytojas R. P. teisme patvirtino, jog gali būti, kad buvo įvardyta kaina, į kurią reiktų orientuotis. R. P. parodymus duotus teisme ir juos gretinant su ikiteisminio tyrimo metu 2013-02-11 duotais parodymais, akivaizdu, jog jie atitinka atleisto nuo atsakomybės D. R. parodymus ir sudaro loginę įvykių grandinę, o būtent: R. P. ikiteisminio tyrimo metu tvirtino, jog 2011 m. apie birželio mėn. D. K. paprašė sudalyvauti pirkėjų apklausoje, nes ji pageidavo pirkti kažkokią elektronikos įrangą. Po kurio laiko UAB ( - ) gavo UAB ( - ) pakvietimą. Kai pakvietimas buvo gautas, kalbėjo su D. K. ir klausė, kas čia per įranga. Ji pasakė, kad reikia tik sudalyvauti konkurse – padėti dalyvavimu suorganizuoti konkursą, ir nieko pardavinėti nereikės ir nurodė, kokią kainą rašyti pasiūlyme. Pagal jos pasiūlytą kainą buvo surašytas 2011-07-01 UAB ( - ) pasiūlymą už 62 000 Lt (be PVM) (b. l. 24-26, 2 tomas). Kaltinamosios D. K. parodymai, kad kaina buvo reali, atmetami ir vertinami siekimu sušvelninti savo padėtį.

212Nagrinėjamoje byloje ištirti įrodymai leidžia teigti, jog kaltinamosios D. K. statusas atitinka BK 228 straipsnio subjekto statusą – valstybės tarnautojui prilyginto asmens, kadangi bylos įrodymais nustatyta, kad kaltinamosios D. K. kaip UAB ( - ) direktorės veikla buvo susijusi su viešojo intereso įgyvendinimu, nes įmonė dalyvavo projekte, finansuojamame iš ( - ) paramos. Taigi bendrovės veikla laikytina tokia, kuri reikštų viešojo intereso įgyvendinimą. Nustatyta, jog D. K. nusikalstamais veiksmais buvo kėsintasi padaryti turtinę žalą ne privačiam ūkio subjektui, o valstybei ir tai savaime reiškia, kad taip buvo pažeisti viešieji interesai, padarant taip pat ir neturtinę žalą valstybei, nes kaltinamoji pažeidė Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2008-06-11 įsakymu Nr. 1K-212, 3, 4, 5 punkto reikalavimus: laikytis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų, racionalaus lėšų naudojimo, užtikrinti kuo didesnį tiekėjų varžymąsi ir pirkimo rezultatą kad įsigytų prekių, paslaugų ar darbų kainos neviršytų analogiškų prekių, paslaugų ar darbų vidutinių rinkos kainų, bei 26 punkto reikalavimus tiekėjams suteikti vienodas galimybes ir pateikti vienodą informaciją, ji pardavė UAB ( - ) priklausančias prekes ženkliai padidintomis kainomis iš anksto jos neteisėtai parinktai laimėti pirkime bendrovei, dėl to didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, nes tokiais valstybės tarnautojui prilyginto asmeniu tyčiniais savo veiksmais parodė nepagarbą Lietuvos Respublikos įstatymams, pažeidė valstybės deklaruojamus įstatymų viršenybės, teisėtumo principus, sumenkino Lietuvos Respublikos prestižą jai pavaldžių ir kitų asmenų akivaizdoje, kurdama savivalės, įstatymų nepaisymo nebaudžiamumo sistemą, dėl to buvo padaryta didelė neturtinė žala valstybės interesams.

213Tačiau šios baudžiamosios bylos įrodymai kelia rimtų abejonių dėl D. K. pareikšto kaltinimo dalyje dėl finansavimo pagal sutartį Nr. ( - ), o būtent:

214Kaltinamoji D. K. buvo kaltinama tuo, kad ji UAB ( - ) vardu pagal 2009-04-02 sąskaitą faktūrą Nr. ( - )iš UAB ( - ) įgijusi masažinius stalus su priedais ir širodaros stovus su priedais, bendros 35 488 Lt vertės, minėtas prekes atgabenusi ir laikiusi UAB ( - ) viešbučio ( - ) patalpose, esančiose ( - ), tikslu apgaule UAB ( - ) naudai užvaldyti svetimas ( - ) agentūros administruojamas ( - ) fondo lėšas, ji pagal išankstinį susitarimą su UAB ( - ) direktoriumi D. R. išrašė UAB ( - ) vardu 2011-08-20 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), remiantis kuria jos vadovaujama bendrovė pardavė 3 vnt. masažinius stalus bei 3 vnt. širodaros stovus UAB ( - ) už 59670 Lt (be PVM), ir po to, piktnaudžiaudama pareigomis, sudarė sąlygas jos organizuotame pirkime apklausos būdu dėl SPA centro įrangos pirkimo įgyvendinant projektą pagal 2010-09-23 UAB ( - ) ir ( - )agentūros finansavimo ir administravimo sutartį Nr. ( - ), laimėti UAB ( - ) ir šią bendrovę pripažinusi pirkimo laimėtoja, 2011-08-22 su ja sudarė sutartį Nr. ( - ) dėl parduotų prekių, tame tarpe ir 3 vnt. masažinių stalų bei 3 vnt. širodaros stovų pirkimo ir UAB ( - ) 2011-08-22 PVM sąskaitą faktūrą ( - ) Nr. ( - ), atpirko minėtas prekes už 60 000 Lt be PVM tokiu būdu buhalteriškai padidindama įgyjamo turto kainą 24.512 Lt sumai, bei 2011-09-26 pateikė ( - ) agentūrai 2011-09-29 mokėjimo prašymą Nr. ( - ) kartu su 2011-08-22 PVM sąskaita faktūra ( - ), prašydama 60 000 Lt išlaidas masažiniams stalams ir širodaros stovams (nors realiai patyrė tik 35 488 Lt) pripažinti kompensuojamomis Projekto išlaidomis ir kompensuoti pusę išlaidų, tokiu būdu apgaule UAB ( - ) naudai pasikėsindama užvaldyti ( - ) agentūros administruojamus 12 256 Lt (2349,58 eurų); tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi ( - ) agentūra sustabdė mokėjimo prašymo ( - ) nagrinėjimą.

215Kaltinimas dalyje dėl pasikėsinimo užvaldyti ( - ) agentūros administruojamus 12 256 Lt (2 349,58 eurų) iš esmės grindžiamas specialisto išvada ir liudytojos E. K. parodymais bei 2013-11-12 apžiūros protokolu, iš kurio matyti, jog buvo apžiūrėtos prekės - masažiniai stalai, Širodaros stovai, medinės vonios, trys raižyto medžio masažiniai stalai ir trys mediniai stovai- širodaros stovai; talpos ant ratukų (2 vnt.), 6 indai (4 geltonos spalvos ir 2 metaliniai), du stovai, ant kurių uždėti du indai su šaukštais (b. l. 75-84, 2 tomas), tačiau ar būtent pagal 2011-08-25 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) tos prekės buvo įsigytos, yra neaišku. Specialistė paskaičiavimus atliko remdamasi šiais duomenimis, t. y. liudytojos (E. K. iki teisminio tyrimo metu duotais parodymais (b. l. 88-89, 2 tomas), UAB ( - ) pateiktais dokumentais. Šiuos duomenis gretindama specialistė padarė išvadą, jog turto savikaina iš viso 28 446 Lt, iš jų - 3 masažinių stalų savikaina 24352 Lt, širodaros stovų savikaina 4094 Lt (2 vnt. medinių vonių savikaina nenustatyta). Kaltinime nurodoma, jog UAB ( - ) pagal 2009-04-02 sąskaitą faktūrą Nr. 140 iš UAB ( - ) įgijo masažinius stalus su priedais ir širodaros stovus su priedais bendros 35 488 Lt vertės. Tokia šio turto vertė grindžiama ikiteisminio tyrimo metu duotais liudytojos E. K. parodymais (teisme šios liudytojos apklausti nepavyko, kadangi liudytoja negyvena Lietuvos Respublikoje). Teisminio nagrinėjimo metu ištirti įrodymai, leidžia teigti, kad turto vertė nustatyta tik tikėtina, kadangi pati specialistė išvadoje nurodė, jog tyrimui buvo nepateiktos turto kortelės ar turto registrai, kuriuose būtų fiksuota šio turto įsigijimo data, vertė, nusidėvėjimas ir likutinė vertė 2011-08-20 įforminto pardavimo datai. Pagal pateiktus dokumentus nenustatyta, kad UAB ( - ) 2010-2011 m. būtų pirkusi medines vonias su apkaustais, raižytus masažinius stalus ir širadaros stovus. Tyrimui pateikti UAB ( - ) 2010 m., 2011m. ilgalaikio turto registrai, kuriuose nefiksuoti mediniai, raižyti, aptraukti oda masažiniai stalai, mediniai, raižyti širadaros stovai ir medinės vonios su apkaustais. Taip pat tyrimui pateiktas bendrovės 2011 metais parduoto/nurašyto turto sąrašas, tačiau šiame registre nefiksuotas medinių, raižytų, aptrauktų oda masažinių stalų, medinių, raižytų širodaros stovų ir medinių vonių su apkaustais nurašymas. Nėra niekaip paneigti kaltinamosios D. K. parodymai, kad nebuvo taip, kad pardavė kažkam pigiau, po to pirko brangiau ir buvo nustatyta lygiai ta pati suma – už kiek pirko, už tiek ir pardavė, be to, reikia žiūrėti į sąskaitą. Juolab, kad specialistė padarė išvadą, jog pagal tyrimui pateiktus UAB ( - ) apskaitos dokumentus nebuvo galima nustatyti, iš kur bendrovė įsigijo minėtas prekes, o UAB ( - ) tyrimui pateikė 2009-04-02 UAB ( - ) išrašytas PVM sąskaitas faktūras ( - ) (11 tomas, b. l. 135, 136), kuriose nurodytas turtas užpajamuotas kaip „ilgalaikis turtas nenaudojamas veikloje“ ir „nebaigta statyba ( - ) centro“ (11 tomas, b.l. 137, 138). Tyrimui nepateikti turto registrai, kuriuose būtų fiksuota PVM sąskaitose faktūrose ( - ) ir ( - ) įrašyto turto įsigijimo data, vertė, nusidėvėjimas ir likutinė vertė 2011-08-20 įforminto pardavimo datai. Kaltinamosios parodymai, jog prekės kainą padidina transportavimo išlaidos, jog ši prekė specifinė ir, pavyzdžiui, prie stalų yra ir kitos sudedamosios dalys, į kurių vertę būtina atsižvelgti, iš esmės lieka nepaneigti. Tokias aplinkybes iš dalies patvirtina ir PVM sąskaitos faktūros ( - ) ir ( - ) (b.l .107-108, 9 tomas). Tyrimo metu nebuvo tiksliai nustatyta ir nebėra galimybės nustatyti, kokia tikroji reali kaltinime nurodyto turto įsigijimo kaina, o tai turi lemiančios reikšmės kaltinamosios D. K. veiksmų kvalifikavimui pagal BK 182 straipsnį. Nustatytos aplinkybės teismui kelia ne vieną abejonę dėl įsigyto turto vertės, o tuo pačiu dėl pirkimo ir pardavimo skirtumo, todėl teismas daro išvadą, jog pateiktų įrodymų nepakanka, siekiant kategoriškai tvirtinti, kad kaltinamoji D. K. pasikėsino užvaldyti būtent 12 256 Lt (3549,58 eurų), kadangi bylos duomenys yra tikėtini. Tiksliai nenustačius ir neapskaičiavus turto vertės, neįmanoma pripažinti, kad kaltinamoji D. K. padarė nusikalstamą veiką, nes turto vertė turi esminės reikšmės veikos kvalifikavimui. Esant tokioms aplinkybėms, iš pareikšto kaltinimo šalinamos aplinkybės, jog D. K. UAB ( - ) vardu pagal 2009-04-02 sąskaitą faktūrą Nr. ( - )140 iš UAB ( - ) įgijusi masažinius stalus su priedais ir širodaros stovus su priedais, bendros 35 488 Lt vertės, minėtas prekes atgabenusi ir laikiusi UAB ( - ) viešbučio ( - ) patalpose, esančiose ( - ), tikslu apgaule ( - ) naudai užvaldyti svetimas ( - ) agentūros administruojamas ( - ) fondo lėšas, ji pagal išankstinį susitarimą su UAB ( - ) direktoriumi D. R. išrašė UAB ( - ) vardu 2011-08-20 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), remiantis kuria jos vadovaujama bendrovė pardavė 3 vnt. masažinius stalus bei 3 vnt. širodaros stovus UAB ( - ) už 59670 Lt (be PVM), ir po to, piktnaudžiaudama pareigomis, sudarė sąlygas jos organizuotame pirkime apklausos būdu dėl SPA centro įrangos pirkimo įgyvendinant projektą pagal 2010-09-23 UAB ( - ) finansavimo ir administravimo sutartį Nr. ( - ), laimėti UAB ( - ) bei šią bendrovę pripažinusi pirkimo laimėtoja, 2011-08-22 su ja sudarė sutartį Nr. ( - ) dėl parduotų prekių, tame tarpe ir 3 vnt. masažinių stalų bei 3 vnt. širodaros stovų pirkimo, po ko UAB ( - ) 2011-08-22 PVM sąskaitą faktūrą ( - ) nupirko minėtas prekes už 60 000 Lt be PVM, tokiu būdu ji buhalteriškai padidindama įgyjamo turto kainą 24 512 Lt sumai, 2011-09-26 pateikė ( - ) agentūrai 2011-09-22 mokėjimo prašymą Nr. ( - ) kartu su 2011-08-22 PVM sąskaita faktūra ( - ), prašydama 60 000 Lt išlaidas masažiniams stalams ir širodaros stovams (nors realiai patyrė tik 35 488 Lt) pripažinti kompensuojamomis Projekto išlaidomis ir kompensuoti pusę išlaidų, tokiu būdu apgaule UAB ( - ) naudai pasikėsindama užvaldyti Lietuvos verslo paramos agentūros administruojamus 12 256 Lt (3 549,58 eurų).

216Esant tokioms aplinkybėms, kaltinamosios D. K. veika iš 22 straipsnio 1 dalies, BK 182 straipsnio 2 dalies perkvalifikuojama į 22 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 1 dalį, kadangi bylos įrodymais nustatyta, jog ji, sukeldama buhalteriniuose dokumentuose įsigyjamų prekių kainas, apgaule kėsinosi užvaldyti svetimas ( - )agentūros administruojamas administruojamas ( - ) fondo lėšas – 28 652,13 Lt ( 8298,23 euro), t. y. (40 908,13 Lt – 12 256 Lt), tačiau kaltinamoji D. K. nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jos valios, nes paramos išmokėjimas buvo sustabdytas. Tokia kaltinamosios padaryta veika atitinka BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį.

217Civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje nėra.

218Kaltinamosios D. K. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra.

219Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į kaltinamosios D. K. padarytų nusikaltimų pobūdį, pavojingumo visuomenei laipsnį, į tai, kad kaltinamoji įvykdė sunkų, apysunkį ir pasikėsino įvykdyti nesunkų nusikaltimą (Lietuvos Respublikos BK 11 straipsnis). Atsižvelgiama į kaltinamosios D. K. asmenybę – kaltinamoji nusikalto pirmą kartą, anksčiau nebuvo teista (b. l. 133-134, 15 tomas), duomenų apie galiojančias administracine nuobaudas teismui nepateikta, psichikos sveikatos centre neregistruota (b. l. 119, 15 tomas), į tai, jog nėra atsakomybę lengvinančių, sunkinančių aplinkybių, į visas bylos aplinkybes.

220Atsižvelgiant į BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytų aplinkybių visumą, į tai, jog kaltinamoji nusikalto pirmą kartą, į jos socialinius ryšius, jai skirtina švelnesnė įstatymo sankcijose bausmė – bauda – ir teismo išvada ta, jog būtent tokios bausmės skyrimas atitiktų BK 41 straipsnyje keliamus tikslus, kadangi D. K. dirba, gauna pajamas. Įvertinus visas paminėtas aplinkybes, kaltinamajai už visus nusikaltimus baudos dydis nustatomas mažesnis nei bausmės skiriamos vidurkiui, o už pasikėsinimą įvykdyti nesunkų nusikaltimą skirtina bauda artimesnė baudos skiriamos už nesunkius nusikaltimus baudos minimumui.

221Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 - 298 straipsniais, 303 straipsniu, 308 straipsniu,

Nutarė

222D. K. pripažinti kalta pagal:

223BK 222 straipsnio 1 dalį (2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija) ir nubausti ją bauda 250 MGL (9415 eurų) dydžio;

224BK 228 straipsnio 2 dalį (2011-06-21 įstatymo Nr. XI-1472 redakcija) ir nubausti ją bauda 350 MGL (13 181 eurų) dydžio;

225BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija) ir nubausti ją bauda 150 MGL (5649 eurų) dydžio.

226Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi, paskirtas bausmes pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, esant idealiai nusikalstamų veikų sutapčiai, subendrinti apėmimo būdu, iš dalies sudedant su bausme pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ir D. K. paskirti galutinę subendrintą bausmę – baudą 450 MGL (16 947 eurų) dydžio.

227D. K. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį išteisinti, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

228Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorės Aurelijos Gališanskytės 2013 m. sausio 28 d. nutarimu paskirtą laikiną nuosavybės teisės apribojimą į turtą - bendrovės ( - ), registracijos numeris ( - ) registracijos adresas ( - ) nov., nuosavybės teises į jai priklausantį 79,25 ha žemės sklypą numeris ( - ), esantį ( - ) nov., nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

229Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

230Kompaktinius diskus, saugomas PAKETE Nr. 2, prie baudžiamosios bylos palikti saugoti per visą baudžiamosios bylos saugojimo laikotarpį (Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies 3 punktas);

231UAB ( - ) 2010 m. balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, Piniginių srautų ataskaitą, 2010 m. Metinės finansinės atskaitomybės aiškinamąjį raštą, 2010 m. metinį pranešimą, 2011 m. balansą, 2011 m. Metinės finansinės atskaitomybės aiškinamąjį raštą, 2011 m. metinį pranešimą, 2011 m. pelno (nuostolių) ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, Piniginių srautų ataskaitą, 2012 m. balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, Piniginių srautų ataskaitą, 2012 m. Metinės finansinės atskaitomybės aiškinamąjį raštą, 2012 m. metinį pranešimą, grąžinti UAB ( - ) (Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

232Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Panevėžio apygardos teismą.

Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jolanta... 2. D. K., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė,... 3. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 4. Dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 222 straipsnio 1 dalyje ir 183... 5. D. K., būdama UAB ( - ) įmonės kodas ( - ) ir pagal 2001 m. lapkričio 6 d.... 6. 2010-12-31 akcininkų susirinkime UAB ( - ) akcininkams: jai, D. K., L. K.,... 7. 2012-10-12 UAB ( - ) patalpose, esančiose ( - ), bendrovės apskaitą... 8. Ji 28 000 Lt pinigų sumos, išduotos jai kaip atskaitingam asmeniui ( - ),... 9. o buhalteriams jos skolą – 1 430 000 Lt (41 4156,62 eurų) ir 45 000 Lt (13... 10. Be to, kaltinamoji D. K. taip pat buvo kaltinama ir tuo, kad išvengė... 11. Kaltinamoji D. K. dėl jai pareikšto kaltinimo pagal BK 222 straipsnio 1 dalį... 12. Kaltinamoji D. K. dėl kaltinimo susijusio su 28 000 litų, kurie apskaityti... 13. Liudytojas D. Ž. parodė, kad kaltinamajai padėjo tvarkyti dokumentus.... 14. Liudytojas A. M. parodė, kad dirbo UAB ( - ) nuo 2012 m. vasario iki spalio... 15. Liudytojas R. M. parodė, kad dirbo UAB ( - ) vadovu. Vienas iš sandorių -... 16. Liudytoja V. M. parodė, kad UAB ( - ) dirbo nuo 2011 m. liepos vidurio iki... 17. Atleista nuo baudžiamosios atsakomybės A. P. parodė, jog UAB ( - ) dirbo... 18. Atleista nuo baudžiamosios atsakomybės V. S. parodė, kad santykiai su... 19. Specialistė I. K. tvirtino atlikto specialaus tyrimo išvadas ir paaiškino,... 20. Iš 2013-11-25 Specialisto išvados Nr. ( - ) dėl UAB ( - ) ūkinės... 21. Tyrimo metu buvo fiksuota, jog UAB ( - ) iki 2010-01-01 buvo suteikusi paskolas... 22. Pagal UAB ( - ) 2010 m. didžiosios knygos duomenis nustatyta, kad D. K.... 23. į kasą ir banką D. K. grąžino 34 058,96 Lt paskolos: 2010-02-11 į kasą... 24. užskaitytas skolų sudengimas 210 000 Lt tarp D. K. ir V. B. suteiktos... 25. 120,58 Lt perkelta į atskaitingo asmens skolą: padidinta atskaitingo asmens... 26. Tyrimo metu tikrinant finansinio turto įsigijimą nustatyta, kad UAB ( - )... 27. UAB ( - ) 2010 m. didžiojoje knygoje ir D. K. avanso apyskaitoje fiksuota, kad... 28. Iš tyrimui pateikto 2011-08-01 Sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraščio... 29. UAB ( - ) finansinis turtas 2012-12-31 padidėjo 28 000 Lt. Buhalterinės... 30. UAB ( - ) valstybės įmonei Registrų centras pateiktuose 2010 m. ir 2011 m.... 31. „Bendrovė 2010 (2011) metų pabaigoje kito finansinio turto sukaupta 1 447... 32. 2012 m. aiškinamajame rašte nurodyta, kad „Bendrovė 2012 metų pabaigoje... 33. Iš UAB ( - ) 2013-10-29 rašto Nr. ( - ) adresuoto Lietuvos Respublikos... 34. Tyrimo metu buvo nustatyta, jog UAB ( - ) 2010 metais ( - ) buvo A. M. (nuo... 35. UAB ( - ) 2012 metais gen. direktorė buvo D. K., o vyr. buhaltere nuo... 36. Tyrimo metu padaryta išvada, jog D. K. tiriamuoju laikotarpiu gautos paskolos... 37. Iš UAB ( - ) 2014-06-01, 2014-01-09 raštais Nr. 2 ir Nr. 7 pateiktų paskolų... 38. 2006-12-12 sudaryta paskolos sutartis tarp UAB ( - ) (nuo 2007-06-29 bendrovės... 39. 2007-01-02 sudaryta paskolos sutartis tarp UAB ( - ) (nuo 2007-06-29 bendrovės... 40. 2007-11-20 tarp UAB ( - ) UAB ( - ) (nuo 2007-06-29 bendrovės pavadinimas ( -... 41. Iš Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2013-11-12... 42. 2008-12-12 tarp UAB ( - ) ir D. K. sudaryta paskolos sutartis, remiantis kuria... 43. Iš Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2013-11-12... 44. 2009-01-05 tarp UAB ( - ) ir D. K. sudaryta paskolos sutartis, remiantis kuria... 45. 2009-02-02 tarp UAB ( - ) ir D. K. sudaryta paskolos sutartis, remiantis kuria... 46. 2009-03-17 tarp UAB ( - ) ir D. K. sudaryta paskolos sutartis, remiantis kuria... 47. 2009-10-01 tarp UAB ( - ) ir D. K. sudaryta paskolos sutartis, remiantis kuria... 48. 2009-10-01 tarp UAB ( - ) ir D. K. sudaryta paskolos sutartis, remiantis kuria... 49. Pagal Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2013-11-12... 50. Iš teisiamojo posėdžio metu pateiktų paskolų sutarčių matyti, jog... 51. 2008-06-02 paskolos davėja D. K. penkerių metų laikotarpiui suteikė... 52. 2008-10-30 paskolos davėja D. K. penkerių metų laikotarpiui suteikė... 53. Iš 2014-05-22 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėjus UAB ( - )... 54. 2006-12-14 UAB ( - ) iš AB ( - ) sąskaitos sumokėjo 750 000 Lt AB ( - ) už... 55. 2007-01-05 UAB ( - ) iš AB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 250 000 Lt AB ( -... 56. 2007-02-27 UAB ( - ) iš AB ( - )banko sąskaitos sumokėjo 276 400 Lt į D. K.... 57. 2008-01-21 UAB ( - ) iš AB ( - )banko sąskaitos pervedė 23 000 Eurų (t. y.... 58. 2008-01-22 UAB ( - ) iš AB ( - ) banko sąskaitos pervedė 14 500 Eurų (t. y.... 59. 2008-01-28 UAB ( - ) iš AB ( - ) banko sąskaitos pervedė 1 028,50 Eurų (t.... 60. 2008-07-11 UAB ( - ) iš AB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 51 991 Lt, t.y.... 61. 2008-07-15 UAB ( - ) iš AB ( - ) banko sąskaitos sumokėta D. K. 27 265 Lt,... 62. 2009-01-23 iš UAB ( - ) kasos išmokėta pagal kasos išlaidų orderį Nr. ( -... 63. 2009-02-03 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 21 100 Lt D. K., paskirtis... 64. 2009-03-18 UAB ( - ) iš AB ( - ) banko sąskaitos pervedė 2425 eurų (t. y.... 65. 2009-04-01 iš UAB ( - ) kasos išmokėta pagal kasos išlaidų orderį Nr. ( -... 66. 2009-04-03 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 3500 Lt D. K., paskirtis... 67. 2009-04-06 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 3600 Lt D. K., paskirtis... 68. 2009-04-06 iš UAB ( - ) iš AB ( - ) banko sąskaitos pervedė 850 Lt D. K.,... 69. 2009-04-30 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 4000 Lt D. K., paskirtis... 70. 2009-05-08 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 2500 Lt D. K., paskirtis... 71. 2009-06-11 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 7500 Lt D. K., paskirtis... 72. 2009-07-07 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 6850 Lt D. K., paskirtis... 73. 2009-07-09 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 2802 Lt UAB ( - ),... 74. 2009-08-13 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 7060 Lt D. K., paskirtis... 75. 2009-09-18 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 7100 Lt D. K., paskirtis... 76. 2009-10-07 iš UAB ( - ) kasos pagal kasos išlaidų orderį Nr. ( - )... 77. 2009-10-21 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo VMI 68022,59 Lt, paskirtis... 78. 2009-12-09 iš UAB ( - ) kasos pagal kasos išlaidų orderį Nr. ( - )... 79. 2009-12-10 iš UAB ( - ) kasos pagal kasos išlaidų orderį Nr. ( - )... 80. 2009-12-10 apskaityta D. K. skola 180000 Lt sumai, kaip T. L. įmoka už UAB (... 81. 2009-12-21 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 13000 Lt D. K., paskirtis... 82. 2009-12-23 iš UAB ( - ) banko sąskaitos sumokėjo 325 Lt D. K., paskirtis –... 83. 2009-12-31 iš UAB ( - ) kasos pagal kasos išlaidų orderį Nr. ( - )... 84. Iš 2013-02-25 apžiūros protokolo matyti, kad tarp dokumentų, paimtų... 85. Iš UAB „( - ) sąskaitos Nr. ( - ) išrašo matyti, kad UAB ( - ) 2009-10-21... 86. Iš AB ( - ) banke atidarytos D. K. sąskaitos Nr. ( - ) matyti, kad 2009-10-23... 87. Iš 2014-02-03 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti,... 88. Iš 2014-02-06 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti,... 89. Iš 2014-02-21 dokumentų apžiūros protokolo matyti, jog pateikti dokumentai... 90. Iš UAB ( - ) balanso už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31, matyti,... 91. Iš 2010 m gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės aiškinamojo... 92. Iš UAB ( - ) balanso už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 matyti, kad... 93. Iš 2011 m gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės aiškinamojo... 94. Iš UAB ( - ) balanso už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 matyti, kad... 95. Iš 2012 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės aiškinamojo... 96. Iš 2014-02-05 VĮ Registrų centras rašto Nr. ( - ) matyti, kad 2010 m.... 97. Iš 2013 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės aiškinamojo... 98. Teismas, ištyręs visus įrodymus baudžiamojoje byloje konstatuoja:... 99. BK 222 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už apgaulingą... 100. D. K. veiksmai organizuojant apgaulingą teisės aktų reikalaujamą... 101. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką baudžiamojon... 102. Visuma rašytinių dokumentų iš esmės patvirtina įmonės ( - ) buhalterių... 103. Kaltinamoji D. K. taip pat buvo kaltinama ir tuo, kad išvengė turtinės... 104. Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo... 105. Pati kaltinamoji D. K. nurodė, jog buvo pakankamai gera įmonės finansinė... 106. BK 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog pagal baudžiamąjį įstatymą asmuo... 107. Dėl veikų, numatytų BK 228 straipsnio 2 dalyje (2011-06-21 įstatymo Nr.... 108. D. K., būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu - UAB ( - ), įmonės... 109. Tokiais savo veiksmais D. K. pažeidė Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų... 110. dėl to didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, nes tokiais valstybės... 111. Be to, D. K., būdama UAB ( - ), įmonės kodas ( - ) direktore, bei 2010-11-02... 112. Tokiu būdu sukeldama buhalteriniuose dokumentuose įsigyjamų prekių kainas,... 113. Dėl finansavimo pagal sutartį Nr.( - ) ... 114. Kaltinamoji D. K. dėl jai pareikšto kaltinimo neprisipažino ir parodė, kad... 115. Liudytojas R. L. tvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, jog jo... 116. Liudytojas R. P. parodė, jog tuo metu vyko statybos, dirbo kaip subrangovai.... 117. Liudytojas V. C. parodė, kad 2011 metais dirbo UAB ( - ) direktoriumi ir dirba... 118. Iš 2013-02-11 UAB ( - ) buhalterinių dokumentų, paimtų 2013-01-07 kratos,... 119. Iš 2013-02-11 apžiūros protokolo matyti, jog apžiūrėta 2011-07-21... 120. Iš 2011-08-10 UAB ( - ) apklausos pažymos Nr. ( - )matyti, kad projekte... 121. Iš 2011-08-10 apklausos pažymos Nr. ( - ) matyti, jog laimėtoju pripažintas... 122. Iš UAB ( - ) pranešimų, 2011-07-28 atitinkamai Nr. ( - ), matyti, kad... 123. Iš 2013-11-25 Specialisto išvados Nr. ( - ) dėl UAB ( - ) ūkinės... 124. 16 vnt. televizorių LED 42 colių iš viso 2067,08 Lt (1 vnt. 129,19 Lt);... 125. 64 vnt. televizorių LED 22 colių iš viso 4680,19 Lt (1 vnt. 73,13 Lt) (11... 126. Iš ( - ) J. T. Co pirktas ilgalaikis turtas 2011 m. birželio mėn.... 127. Nustatyta, kad UAB ( - ) 2011-06-10 importo deklaracijoje Nr. ( - ) deklaravo... 128. Televizoriai LED 42 coliai 16 vnt. po 129,19 Lt, iš viso 2067,04 Lt (po 53... 129. Laikiklis televizoriui 51 vnt. po 4,39 Lt iš viso 223,89 Lt (po 1,8 USD kursu... 130. UAB ( - ) 2011-06-10 iš Kinijos pirktų 3 televizorius LED 42 col. su 3... 131. 2011-07-26 pagal PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) parduoti UAB ( - ) iš... 132. UAB ( - ) PVM sąskaitą faktūrą apmokėjo 2011-08-11 banko pavedimu į UAB (... 133. UAB ( - ), 2011-07-26 pardavusi bendrovei UAB ( - ) televizorius su... 134. Audio aparatūra 2 kompl. po 5000 Lt iš viso 10000 Lt be PVM,... 135. Televizorius Samsung su laikikliu 3 vnt. po 1935 Lt iš viso 5805 Lt be PVM. (... 136. UAB ( - ) 2011-08-09 bendrovei ( - ) išrašė PVM sąskaitą faktūrą ( - ),... 137. UAB ( - ) PVM sąskaitą faktūrą apmokėjo 2011-08-17 banko pavedimu. (11... 138. Tyrimui pateiktame UAB ( - ) 2011 m. ir 2012 m. ilgalaikio turto registre... 139. UAB ( - ) Lietuvos verslo paramos agentūrai 2011-08-18 pateikė mokėjimo... 140. Tačiau ( - ) 2012-06-14 raštu Nr. ( - ) bendrovei ( - ) atsiuntė pažeidimo... 141. Iš 2014-04-04 VĮ ( - ) agentūros rašto Nr. ( - ) (3.9) matyti, kad pagal... 142. Medžiaga dėl finansavimo pagal sutartį Nr. ( - )... 143. Kaltinamoji D. K. parodė, kad seniai norėjo atidaryti SPA centrą, mokėjo... 144. Liudytojas D. Š. parodė, kad kaltinamosios nepažįsta. 2011 metais dirbo UAB... 145. Liudytojas D. R. parodė, kad jis yra UAB ( - ) direktorius. Bendrovės veikla... 146. Liudytojas J. R. parodė, kad kaltinamosios nepažįsta, D. R. pažįstamas nuo... 147. Iš liudytojas J. R. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, jog jo... 148. Iš 2013-11-06 UAB ( - ) buhalterinių dokumentų, paimtų 2013-01-07 kratos,... 149. 2011-08-09 pakvietimai įgyvendinant projektą „SPA, konferencijų salės ir... 150. UAB ( - ) pasiūlymo kaina be PVM 80 000 Lt, įmonės vadovas D. R. (3 tomas,... 151. UAB ( - ) pasiūlymo kaina be ( - ) 500 Lt, įmonės vadovas D. Š. (3 tomas,... 152. UAB ( - ) pasiūlymo kaina be PVM 92 000 Lt, įgaliotas asmuo J. R. (3 tomas,... 153. Iš 2011-08-24 UAB ( - ) pranešimų Nr. ( - ), matyti, kad projekto vadovė D.... 154. Iš 2013-11-25 Specialisto išvados Nr. ( - ) dėl UAB ( - ) ūkinės... 155. Masažinis stalas, medinis, raižytas, aptrauktas oda, 3 vnt. po 15000 Lt, iš... 156. Širadaros stovas, medinis, raižytas, 3 vnt. po 5000 Lt iš viso 15 000 Lt be... 157. Vonia medinė su apkaustais 2 vnt. po 10000 Lt iš viso 20 000 Lt (11 tomas,... 158. UAB ( - ) bendrovei ( - ) 2011-08-25 išrašė PVM sąskaitą faktūrą ( - )... 159. UAB ( - ) sąskaitą apmokėjo 2011-09-01 banko pavedimu iš spec. lėšų... 160. Pagal didžiosios knygos duomenis pirktas turtas užfiksuotas ilgalaikio turto... 161. Tyrimo metu pagal liudytojo D. R. parodymus ir bendrovės dokumentus nustatyta,... 162. trys mediniai, raižyti, aptraukti oda masažiniai stalai po 14 900 Lt už 44... 163. trys mediniai, raižyti širodaros stovai po 4990 Lt už 14 970 Lt,... 164. dvi medinės vonios su apkaustais po 9990 Lt už 19 980 Lt (11 tomas. b.l. 132)... 165. UAB ( - ) sąskaitą apmokėjo 2011-09-02 banko pavedimu į UAB ( - )... 166. Pagal pateiktus dokumentus nenustatyta, kad UAB ( - ) 2010-2011 m. būtų... 167. Pagal liudytojos E. K. apklausos protokole pateiktus duomenis (sulygintus su... 168. Pagal liudytojo apklausos protokole pateiktus duomenis (sulygintus su... 169. Pagal liudytojos E. K. parodymus jai parodytose nuotraukose užfiksuotos... 170. Įvertinus tyrimui pateiktus liudytojų apklausos protokolus ir apskaitos... 171. UAB ( - ) įformino turto pardavimą 2011-08-20, tą patį turtą 2011-08-25... 172. Sandoris tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) pagal Sutartį Nr. ( - ) buvo... 173. ( - ) 2012-06-14 raštu Nr. ( - ) bendrovei ( - ) atsiuntė pažeidimo tyrimo... 174. Iš 2014-05-22 VĮ ( - ) agentūros pateikto atsakymo Nr. ( - ) matyti, kad... 175. Iš 2013-11-12 apžiūros protokolo ir 2013-11-11 reikalavimo matyti, kad... 176. Iš liudytojos E. K. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, jog 2008... 177. Medžiaga dėl finansavimo pagal sutartį Nr. ( - )... 178. Kaltinamoji D. K. parodė, kad kaltinimas dėl ( - ) įrangos padidintos sumos... 179. Atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės D. R. parodė, kad tuo pačiu... 180. Ikiteisminio tyrimo metu D. R. parodė, kad yra UAB ( - ) direktorius, jo... 181. Liudytojas R. P. parodė, jog įmonė siuntė pasiūlymą UAB ( - ). Tuo metu... 182. Liudytojas A. A. parodė, kad jis dirba UAB ( - ), yra kompanijos vadovas. Tuo... 183. Iš 2013-02-11, 2013-11-06 UAB ( - ) buhalterinių dokumentų, paimtų... 184. UAB ( - ) 2011-06-28 pakvietimai teikti pasiūlymus dėl audio/video... 185. Iš UAB ( - ) 2011-08-10 apklausos pažymos Nr. ( - ) matyti, kad projekto... 186. Iš UAB ( - ) pranešimų 2011-08-10 atitinkamai Nr. ( - ), matyti, kad... 187. UAB ( - ) (užsakovas) ir UAB ( - ) (vykdytojas) pasirašė 2011-08-08 sutartį... 188. 2011-08-10 UAB ( - ) išrašė išankstinę sąskaitą Nr. ( - ) už prekes... 189. 2011-08-17 UAB ( - )“ išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) 74 899 Lt... 190. Iš UAB ( - ) banko išrašo matyti, kad 74 899 Lt 2011-08-17 pervesti į UAB (... 191. 2011-08-18 UAB ( - ) ir UAB ( - ) pasirašė priėmimo – perdavimo aktą Nr.... 192. UAB ( - ) agentūrai 2011-08-18 pateikė mokėjimo prašymą Nr. ( - ), kuriuo... 193. Iš 2014-04-24 VĮ ( - ) agentūros pateikto atsakymo Nr. ( - ) matyti, kad... 194. Iš 2013-04-08 Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo ir jo... 195. Fiksuotas 2011-06-15 10.12 val. įvykęs pokalbis Nr. ( - ) tarp D. K. ir D.... 196. Iš įrašo Nr. ( - ) matyti, kad 2011-06-20 16.30 val. D. K. skambina D. R. ir... 197. 2011-06-22 09.16 val. pokalbio Nr. ( - ) D. K. paklausia D. R. „tu man... 198. 2011-06-28 13.00 val. vykusio pokalbio (įrašo Nr. ( - )) metu D. K.... 199. 2011-07-04 10.39 val. vykusio pokalbio metu (įrašo Nr. ( - )) matyti, kad D.... 200. Pokalbio, vykusio 2011-07-08 09.13 val. metu Nr. ( - ), metu D. K. sako... 201. 2011-08-17 12.00 val. fiksuota žinute Nr. ( - ), iš D. K. telefono D. R.... 202. 2011-08-17 13:06 val. D. K. paskambina D. R. (įrašas Nr. ( - )), ir D. R.... 203. 2011-08-18 17. 18 val. D. K. skambina D. R. ir pokalbio (įrašas Nr. ( - ))... 204. 2011-09-01 12.04 val. D. K. paskambina D. R. (( - )) ir praneša, kad gavo iš... 205. Iš 2010-09-23 projekto „SPA, konferencijų salės ir turistinės klasės... 206. Iš 2013-11-19 VšĮ ( - ) agentūros rašto Nr. ( - ) matyti, kad UAB ( - ),... 207. Iš 2010-11-10 UAB ( - ) įsakymo Nr. ( - ) dėl pirkimo komisijos matyti, jog,... 208. Teismas, ištyręs visus įrodymus šioje baudžiamojoje byloje, konstatuoja:... 209. Bylos rašytiniai įrodymai – specialisto išvada Nr. ( - ), liudytojų R.... 210. Nors iš esmės pati kaltinamoji D. K. neneigė faktinių aplinkybių, tačiau... 211. Liudytojų R. P., A. A. parodymais, atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės D.... 212. Nagrinėjamoje byloje ištirti įrodymai leidžia teigti, jog kaltinamosios D.... 213. Tačiau šios baudžiamosios bylos įrodymai kelia rimtų abejonių dėl D. K.... 214. Kaltinamoji D. K. buvo kaltinama tuo, kad ji UAB ( - ) vardu pagal 2009-04-02... 215. Kaltinimas dalyje dėl pasikėsinimo užvaldyti ( - ) agentūros... 216. Esant tokioms aplinkybėms, kaltinamosios D. K. veika iš 22 straipsnio 1... 217. Civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje nėra.... 218. Kaltinamosios D. K. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių... 219. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į kaltinamosios D. K. padarytų... 220. Atsižvelgiant į BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytų aplinkybių visumą, į... 221. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 - 298 straipsniais, 303... 222. D. K. pripažinti kalta pagal:... 223. BK 222 straipsnio 1 dalį (2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija) ir... 224. BK 228 straipsnio 2 dalį (2011-06-21 įstatymo Nr. XI-1472 redakcija) ir... 225. BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (2007-06-28 įstatymo Nr.... 226. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi,... 227. D. K. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį išteisinti, kadangi nepadaryta veika,... 228. Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos... 229. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 230. Kompaktinius diskus, saugomas PAKETE Nr. 2, prie baudžiamosios bylos palikti... 231. UAB ( - ) 2010 m. balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, nuosavo kapitalo... 232. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...