Byla TA-19-502/2015
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, priėmimo klausimą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos N. Z. prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą ir apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų N. Z. ir S. Z. skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, priėmimo klausimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu pareiškėjų N. Z. ir S. Z. skundą atmetė.

5Pareiškėja N. Z., nesutikdama su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu, 2015 m. sausio 14 d. (pagal pašto spaudą ant voko) padavė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apeliacinį skundą.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. sausio 20 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. S-70-575/2015 atsisakė priimti N. Z. apeliacinį skundą. Apeliacinės instancijos teismas pripažino, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas skundžiamą sprendimą priėmė ir paskelbė 2014 m. gruodžio 19 d., todėl paskutinė apeliacinio skundo dėl šio sprendimo pateikimo diena vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnio 1 dalimi buvo 2015 m. sausio 2 d. Šiuo atveju N. Z. apeliacinį skundą išsiuntė tik 2015 m. sausio 14 d., t. y. praleidusi įstatyme numatytą apeliacinio skundo padavimo terminą ir šio termino atnaujinti neprašo.

7II.

8Pareiškėja N. Z. 2015 m. sausio 23 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir tiesiogiai į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydama atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo padavimo terminą ir jos apeliacinį skundą priimti.

9Pareiškėja paaiškina, kad apeliacinis skundas pirmą kartą buvo išsiųstas ne 2015 m. sausio 14 d., kaip nustatė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vadovaudamasis akcinės bendrovės (toliau – ir AB) Lietuvos paštas spaudu, o 2014 m. gruodžio 31 d. įteiktas kurjeriui BMF. Tai patvirtina sąskaita už teismo procesinių dokumentų įteikimą ir dokumentų perdavimo aktas. Aplinkybė, kad pašto kurjeris pareiškėjos apeliacinį skundą išsiuntė ne į Vilniaus apygardos administracinį teismą, nurodytą šiame skunde, o tuo pačiu adresu esančiam Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, negali bloginti pareiškėjos teisinės padėties.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11III.

12Prašymas netenkinamas.

13Pagal ABTĮ 127 straipsnio 1 dalį, apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

14Pareiškėja neginčija, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas buvo priimtas 2014 m. gruodžio 19 d., todėl paskutinė diena jį apskųsti buvo 2015 m. sausio 2 d.

15ABTĮ 127 straipsnio 2 dalis nustato, jog praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis arba pirmosios instancijos teismas, jeigu per jį paduodamas apeliacinis skundas, skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Pažymėtina, kad svarbiomis termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimo priežastimis ABTĮ 127 straipsnio prasme laikomos objektyvios, nuo asmens valios nepriklausančios aplinkybės, apribojusios jo galimybes efektyviai pasinaudoti teisminės gynybos teise (pvz.: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA444-25/2008, 2012 m. balandžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA602-37/2012, 2012 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA444-48/2012).

16Nagrinėjamu atveju N. Z. prašo atsižvelgti į kurjerio BMF padarytą klaida. Pasak pareiškėjos, apeliacinis skundas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo minėtai įmonei buvo įteiktas 2014 m. gruodžio 31 d. (ABTĮ 66 str. 5 d.), t. y. laiku, o dėl tolesnių įmonės veiksmų pristatant siuntą gavėjui ji nėra atsakinga.

17Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą šiuo aspektu, nustatė, kad 2014 m. gruodžio 31 d. surašytas apeliacinis skundas, adresuotas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per pirmosios instancijos teismą, buvo įdėtas į kanceliarinį voką, ant kurio gavėju nurodytas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, o siuntėju – Barto Markevičiaus firma (toliau – ir BMF). Pirmenybinę registruotąją pašto siuntą, kuriai suteiktas numeris RN037922538LT, AB Lietuvos paštas priėmė 2015 m. sausio 14 d. ir 2015 m. sausio 16 d. pristatė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Vadovaujantis Barto Markevičiaus firmos interneto svetainėje skelbiama informacija, BMF – smulki įmonė, nuo 2000 metų sėkmingai tęsianti veiklą diegianti naująsias IT technologijas savo klientams (http://www.bmf.lt/index.html). Taigi BMF nesispecializuoja pašto paslaugų srityje, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 3 straipsnio 9 dalyje. Pažymėtina, jog pareiškėja, teigdama, kad turi įrodymų, patvirtinančių teismo procesinių dokumentų įteikimą BMF ir atlygio šiam tariamam pašto paslaugų teikėjui sumokėjimą 2014 m. gruodžio 31 d., atitinkamų dokumentų nei prie 2014 m. gruodžio 31 d. apeliacinio skundo, nei prie 2015 m. sausio 23 d. prašymo atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą nepridėjo, todėl nėra faktinio pagrindo nukrypti nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. sausio 20 d. nutartyje padarytų išvadų.

18Apibendrinant išdėstytus motyvus konstatuotina, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo apskundimo terminą pareiškėja praleido ne dėl svarbios priežasties, todėl prašymas atnaujinti terminą netenkinamas, apeliacinį skundą atsisakoma priimti ir skundas grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Pareiškėjos N. Z. prašymo atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo padavimo terminą netenkinti.

21Atsisakyti priimti pareiškėjos N. Z. apeliacinį skundą ir jį grąžinti N. Z..

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai