Byla 2A-861-413/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rūtos Palubinskaitės, Algirdo Remeikos, sekretoriaujant Nomedai Sireikytei, dalyvaujant ieškovo atstovams A. T. ir advokatui Pauliui Alšauskui, atsakovų atstovei advokatei Laurai Daumantaitei, apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų UAB „JMA Kaunas“ ir UAB „Japoniškų markių automobilių centras“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 25 d. galutinio sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-155-775/2009 pagal ieškovo UAB „Gravera“ ieškinį atsakovams UAB „JMA Kaunas“ ir UAB „Japoniškų markių automobilių centras“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Gravera“ ieškiniu (1 t., b. l. 3-7), dokumentinio proceso tvarka, prašė priteisti iš atsakovo UAB „JMA Kaunas“ ir subsidiariai iš atsakovo UAB „Japoniškų markių automobilių centras“ 30 000 Lt skolą už turto nuomos sutarties nutraukimą bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, kad pagal 2008 m. sausio 10 d. nekilnojamojo turto nuomos sutartį išnuomojo 2 metams atsakovui UAB „JMA Kaunas“ negyvenamąsias patalpas, esančias Studentų g. 2b, Kaune, su galimybe pratęsti sutartį papildomam nuomos laikotarpiui. Sutarties 15.6 p. numatė galimybę nuomininkui nutraukti nuomos sutartį anksčiau sutarto nuomos termino neteismine tvarka laikantis šių sąlygų: 1) praėjus 12 mėnesių nuo turto perdavimo akto pasirašymo; 2) prieš tai įspėjus nuomotoją apie nutraukimą prieš 90 dienų; 3) sumokėjus nuomotojui 45 000 Lt kompensaciją už sutarties nutraukimą. 2009 m. vasario 24 d. ir 2009 m. balandžio 24 d. pranešimais UAB „JMA Kaunas“ informavo nuomotoją apie ketinimą vienašališkai nutraukti nurodytą nuomos sutartį, o 2009 m. birželio 1 d. priėmimo-perdavimo aktu perdavė patalpas ieškovui. Turto priėmimo - perdavimo metu atsakovui UAB „JMA Kaunas“ buvo pateikta apmokėjimui PVM sąskaita-faktūra 45 000 Lt sumai, kaip ieškovui mokėtina kompensacija už nuomos sutarties nutraukimą, tačiau abu atsakovai nurodytos kompensacijos pilnai nesumokėjo ir liko skolingi 30 000 Lt.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. liepos 8 d. preliminariu sprendimu (t.1, b. l. 40-42) ieškinį tenkino ir priteisė ieškovui iš atsakovo UAB „JMA Kaunas“ ir subsidiariai iš atsakovo UAB „Japoniškų markių automobilių centras“ 30 000 Lt skolą; iš kiekvieno atsakovo po 225 Lt bylinėjimosi išlaidų bei po 8,30 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

6Atsakovai 2009 m. rugpjūčio 28 d. prieštaravimais dėl preliminaraus sprendimo (t.1, b. l. 85-89) prašė panaikinti preliminarų sprendimą ir ieškovo ieškinį atmesti. Nurodė, jog ieškinys nepagrįstas, kadangi ieškovas nepateikė jokių įrodymų dėl kompensacijos realumo ir jos dydžio. Nenustačius neteisėtų UAB „JMA Kaunas“ veiksmų, kompensacija negalima. Ieškovas tyčia nesiėmė priemonių, kad pasikeitus šalies ekonominei situacijai ir esminėms aplinkybėms būtų pakeista sutartyje nurodyta nuomos kaina, o UAB „JMA Kaunas“ nuostoliai dėl didelės nuomos kainos būtų minimalizuoti.

7Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. sausio 25 d. galutiniu sprendimu (t. 2., b. l. 43-49) preliminarų sprendimą paliko nepakeistą. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog patalpų nuomos sutartyje šalys aptarė sutarties nutraukimo tvarką ir teisines pasekmes. Sutarties 15.6 punktas numatė, jog nepaisant kitų sutarties nutraukimo pagrindų, nuomininkas gali nutraukti nuomos sutartį anksčiau sutarto nuomos termino neteismine tvarka laikantis šių sąlygų: praėjus 12 mėnesių nuo turto perdavimo akto pasirašymo; prieš tai įspėjus nuomotoją apie nutraukimą prieš 90 dienų; sumokėjus nuomotojui 45 000 Lt kompensaciją už sutarties nutraukimą. Teismas pažymėjo, kad atsakovai verčiasi prekyba „Subaru“ modelio automobiliais ir jų aptarnavimu, todėl tokiai veiklai reikalingos specialios patalpos, kurios atitiktų „Subaru“ prekės ženklo standartus. Atsakovai išnuomojamoms patalpoms kėlė specifinius reikalavimus, todėl būtent jie pasiūlė ir nuomos sutarties pradinį variantą, kuris jau buvo naudojamas UAB „Japoniškų markių automobilių centras“ veikloje. Sutarties 15.6 punktas buvo abiejų šalių derintas ir ne kartą keistas. Tokiu būdu, pradiniame sutarties variante numatytos nuomininko teisės nutraukti nuomos sutartį po 24 mėnesių terminas sumažintas iki 12 mėnesių, įspėjimo apie sutarties nutraukimą terminas sumažintas nuo 180 dienų iki 90 dienų, 60 000 Lt kompensacija sumažinta iki 45 000 Lt ir sulygta, jog ši kompensacija apims ne tik tiesioginius, bet ir netiesioginius ieškovo nuostolius. Teismo nuomone paminėti įrodymai paneigia atsakovo atsiliepime nurodytus teiginius, jog sutarties sąlygas vienašališkai ruošė ieškovas, o atsakovas sutartį pasirašė prisijungimo būdu. Teismas sprendė, kad turėdamas išskirtinę teisę bet kada nutraukti terminuotą nuomos sutartį, atsakovas UAB „JMA Kaunas“ buvo saistomas pareigos sumokėti nuomotojui kompensaciją. Kadangi abi šalys yra verslininkai, atsakovai tokio pobūdžio nuomos sutartis sudarinėjo ne vieną kartą ir turėjo galimybę naudotis teisininkų paslaugomis, teismas konstatavo, jog atsakovui UAB „JMA Kaunas“ pasirašius sutartį ir prisiėmus pareigą sumokėti sutarto dydžio kompensaciją, ieškovas patirtų nuostolių įrodinėti neturi. Sutikdamas su ieškovo paskaičiavimais dėl patirtų 125 864 Lt dydžio nuostolių ryšium su vienašališku sutarties nutraukimu, teismas pažymėjo, kad sutartyje numatyta kompensacija yra tikėtina ir pagrįsta. Teismas nurodė, kad prisiėmusi įsipareigojimus sutarties šalis negali remtis tų įsipareigojimų nevykdymu vien todėl, kad tų įsipareigojimų vykdymas atsakovui yra nenaudingas, nes tokia pozicija prieštarautų sąžiningam sutarčių vykdymo principui, todėl sprendė, kad atsakovas UAB „JMA Kaunas“ privalo vykdyti savo įsipareigojimus ir sumokėti kompensaciją už nuomos sutarties nutraukimą prieš terminą, o šiam atsakovui nevykdant savo įsipareigojimų, prievolę subsidiariai turi įvykdyti garantiją suteikęs asmuo.

8Atsakovai apeliaciniu skundu (t.2, b. l. 53-59) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 25 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

91. Teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas, nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau ir LAT) formuojama tokio pobūdžio bylų praktika. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad dėl nuomos sutarties nutraukimo UAB „Gravera“ patyrė nuostolių, tačiau teisingai pripažino, kad Sutarties 15.6 p. šalys nustatė 45 000 Lt piniginę kompensaciją, o ne baudą, todėl reikalaujama atlyginti kompensacija priskirtina sutartinės civilinės atsakomybės rūšiai, kuriai atsirasti reikalinga nustatyti tam būtinų sąlygų visetą: 1) neteisėtą atsakovo veiką, 2) žalą (dėl neteisėtos atsakovo veikos atsiradusias pasekmes); 3) priežastinį ryšį tarp neteisėtos veikos ir atsiradusios žalos ir 4) atsakovo kaltę. Minėtų sąlygų visetas yra privalomas, nes pagrindinė civilinės atsakomybės funkcija yra kompensacinė. Teismas šių sąlygų nenustatė.

102. Kompensavimo būtinumą (nuostolius) privalo įrodyti ieškovas, todėl jis, reikšdamas reikalavimą dėl kompensacijos priteisimo, privalėjo įrodyti, kad patyrė realių nuostolių, t.y. prarado turtą ar negavo pajamų dėl atsakovo neteisėtų veiksmų. Be to, patirti nuostoliai turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis ir neišvengiamomis, bet ne tikėtinomis išlaidomis. Ieškovas privalėjo suvokti, kad jo elgesys (terminuotos sutarties pasirašymas) ir prisiimta rizika gali būti nuostolingi jam pačiam, todėl šios aplinkybės, priešingai nei nurodė teismas, patvirtina ne kompensavimo būtinumą, bet ieškinio nepagrįstumą. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad nutraukus sutartį, 2009-06-01 buvo pasirašytas nuomojamo nekilnojamojo turto perdavimo-priėmimo aktas, kuriuo ieškovas patvirtino, kad perduotas nuomotas turtas yra tvarkingas, tuo pripažindamas, kad nuostolių dėl UAB „JMA Kaunas“ nuomos nepatyrė. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų ne tik dėl nuostolių realumo, bet ir dėl jų dydžio.

113. Teismas pripažino, kad vienašališkas sutarties nutraukimas remiantis 15.6 p. buvo teisėtas, todėl taikęs civilinę atsakomybę ir nenustatęs UAB „JMA Kaunas“ neteisėtų veiksmų, netinkamai pritaikė CK 6.246-6.249 straipsnių nuostatas ir nukrypo nuo LAT suformuotos praktikos nuostolių atlyginimo bylose.

124. Teismui nenustačius UAB „JMA Kaunas“ sutartinių įsipareigojimų netinamo vykdymo, priežastinio ryšio bei kaltės, nebuvo pagrindo tenkinti ieškovo ieškinį. Kadangi procesas civilinėse bylose grindžiamas rungtyniškumo principu, teismas turėjo įvertinti kiekvienos šalies pateiktus įrodymus, tame tarpe 2009-02-24 pranešimą, 2009-03-31 UAB „JMA Kaunas“ informacinį raštą, kurie patvirtina atsakovo suinteresuotumą ir norą bendradarbiauti bei ieškovo atsisakymą kooperuotis vykdant sutartį. Skundžiamame sprendime teismas akcentavo tik UAB „JMA Kaunas“ įsipareigojimus, tačiau nepasisakė dėl ieškovo veiksmų, kurie lėmė sutarties nutraukimą CK 6.259 straipsnio taikymo prasme. Taigi teismas negalėjo remtis sutarties 15.6 p., kaip aplinkybe, sąlygojančia kompensacijos priteisimą, kadangi jis buvo taikytas dėl ieškovo veiksmų ar neveikimo, kurio rizika jam pačiam ir tenka.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t., b. l. 64-67) ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas tokiais motyvais:

14Apeliantas UAB „JMA Kaunas“ pasinaudojo savo teise nutraukti terminuotą nuomos sutartį anksčiau termino, tačiau nesumokėjo ieškovui sutarties 15.6 p. sulygtos visos 45 000 Lt kompensacijos. Ginčydami šią prievolę, apeliantai nepateikė teismui faktinių duomenų apie savo pardavimų sumažėjimą ir neįrodė ryšio tarp galimo pardavimų sumažėjimo ir abiejų atsakovų nesugebėjimo vykdyti nuomos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Bylos duomenys įrodo, kad nuomos sutarties turinys šalių buvo derinamas iš ir šalims žinomas iš anksto. Apeliantai teismui nepateikė jokių naujų įrodymų ir nenurodė jokių naujų aplinkybių, kurios nebuvo nagrinėtos pirmosios instancijos teisme. Apeliantai skunde nepagrįstai nurodo, kad ieškovas prašė priteisti nuostolius, bet ne netesybas, kadangi ieškovo reikalavimas grindžiams ne nuostolių atlyginimu bet sutarties sąlyga ir atsakovo įsipareigojimu – sumokėti sulygtą kompensaciją už nuomos sutarties nutraukimą prieš terminą. Ši kompensacija šalims buvo žinoma sudarant sutartį. Nors apeliantai nesutinka su ieškovo nuostolių paskaičiavimu, tačiau tai nereiškia, kad ieškovas jų nepatyrė arba patyrė mažiau. Dėl nuomos sutarties nutraukimo ieškovas patyrė nuostolius, t.y. išlaidas nuomininko paieškai, kurių dydį sudarė įprastas vieno mėnesio nuomos mokestis ir PVM; patalpų pritaikymo ypatingiems nuomotojo UAB „JMA Kaunas“ poreikiams; naujo nuomininko paieškos išlaidos; patalpų pritaikymas naujam nuomininkui; negautų nuompinigių skirtumas, iš viso 125 864 Lt. Tačiau ieškovo reikalavimas į pilną nuostolių atlyginimą suvaržytas nuomos sutarties 15.6 p., kuris riboja maksimalią atlygintiną nuostolių sumą 45 000 Lt. suma. Byloje taip pat nėra jokių duomenų, kad ieškovas elgėsi nesąžiningai. Pats ieškovas nutraukti nurodytą terminuotą sutartį anksčiau jos termino šiuo atveju iš viso negalėjo, nes tokia teisė jam nebuvo suteikta nei sutartimi, nei įstatymu. Ieškovas savo iniciatyva nereikalavo jokių naujų garantijų suteikimo galiojant 2008-01-10 sutarčiai, nes buvo suinteresuotas terminuotą sutartį tęsti. Garantijų klausimas iškeltas tik apeliantams reikalaujant naujų sutarties sąlygų ir patiems nurodant jų sunkią finansinę būklę, tačiau šių aplinkybių apeliantai neginčija. Atsakovai pasinaudojo sutarties jiems suteikta išskirtine teise nutraukti terminuotą sutartį anksčiau termino ir nevykdo tos pačios sutarties prievolės šiuo atveju sumokėti ieškovui sulygtą kompensaciją už sutarties nutraukimą prieš terminą, todėl jokios ieškovo kaltės šiuo atveju nėra, nes ieškovas tik vykdo savo teises ir prievoles, sąlygotas šalių pasirašyta sutartimi.

15Apeliacinis skundas atmetamas

16

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

18Byloje kilo ginčas dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių sutartinės prievolės (kompensacijos išmokėjimo už vienašališką sutarties nutraukimą) nustatymo tvarką, aiškinimo ir taikymo.

19Byloje nustatyta, kad šalys – ieškovas UAB „Gravera“ ir atsakovas UAB „JMA Kaunas“ 2008 m. sausio 10 d. sudarė nekilnojamojo turto (pastato su jo priklausiniais ir žemės sklypu), esančių Studentų g. 2B, Kauno m., nuomos sutartį (toliau ir Sutartį), nustatydamos 2 metų nuomos terminą ir nepaisant kitų Sutarties nutraukimo pagrindų, įtvirtindamos atsakovo (nuomininko) teisę vienašališkai ir nesikreipiant į teismą nutraukti nuomos sutartį anksčiau laiko, tai yra praėjus 12 mėnesių nuo šalių turto Perdavimo akto pasirašymo dienos, apie tai privalomai įspėjus ieškovą (nuomotoją) prieš 90 kalendorinių dienų ir sumokėjus ieškovui per 5 darbo dienas nuo sutarties nutraukimo dienos 45 000 Lt dydžio kompensaciją (įskaitant PVM, jei jis bus taikomas). Paminėto dydžio Kompensacija šalys pripažino ieškovo tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus dėl vienašališko sutarties nutraukimo (Sutarties 7.1, 15.6 p., t.1, b.l. 12-24).

20CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Taigi, šalys, sudarydamos sutartį, paprastai siekia įgyvendinti tam tikrus tikslus ir tenkinti interesus. Sutarties esmė – šalių bendra nuomonė, valios sutapimas. Šalių valios autonomijos bei sutarčių sudarymo laisvės principai sutartiniuose civiliniuose teisiniuose santykiuose lemia šių santykių dalyvių pareigą įgyvendinant pasiektus abipusius susitarimus laikytis sulygtų sutarties sąlygų. Sutarties šalys yra laisvos susitarti dėl bet kokių joms priimtinų sutarties sąlygų, taip pat gali savarankiškai nuspręsti, kokia forma sudaryti sutartį, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties turinio sąlygas ar sutarties formą nustato imperatyviosios teisės normos arba tam tikrų sąlygų reikalauja gera moralė, viešoji tvarka, teisės principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Reklamos laikraštis“ v. UAB „Vilniaus skelbimai“, bylos Nr. 3K-3-8/2008).

21Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikoma sutartinė civilinė atsakomybė (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Netesybos yra sutartinės atsakomybės forma. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, netesybos įskaitomos į nuostolius. Taigi, netesybos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę. Netesybos gali būti nurodomos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės procentu (CK 6.70 straipsnio 1 ir 2 dalys, 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnis). Paminėtų teisės normų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad nepriklausomai nuo Sutarties 15.6 punkte naudojamo termino - „kompensacija“, akivaizdu, kad šalys už sutartinės prievolės nevykdymą (nuomos sutarties nutraukimą anksčiau laiko) susitarė dėl netesybų, tai yra konkrečios pinigų sumos, nuomininkui vienašališkai nutraukus Sutartį (CK 6.71 straipsnio 2 dalis). Bauda yra netesybų rūšis ir, jeigu jos dydis aptartas sutartyje, tai bauda kompensuoja minimalius nuostolius ir jų dydžio įrodinėti nereikia, tuo tarpu kiti nuostoliai yra įrodomieji ir turi būti įrodyti pagal jų sampratą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. J.firma „Tastos statyba” v. Kauno miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-62/2008). Be to, kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, jog kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007). Todėl apeliacinio skundo 1, 2, 3 ir 4 punkto argumentai paminėtų aplinkybių apimtyje yra nepagrįsti.

22Pažymėtina ir tai, kad remdamosi sutarčių laisvės principu, abi sutarties šalys buvo laisvos susitarti dėl Sutarties vykdymo ir nutraukimo sąlygų, neprieštaraujančių imperatyviosioms įstatymo nuostatoms, taip pat ir dėl tam tikrų sutartinių santykių tikrumo bei civilinių santykių stabilumo garantijų. Teisėtas sutarties nutraukimas gali turėti teisinių padarinių ir sukelti šalims atitinkamus turtinius praradimus, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo. Todėl tokius praradimus patyrusi šalis gali reikalauti juos kompensuoti sutartyje numatytu būdu, taip pat ir netesybų forma. Teisėjų kolegija įvertinusi Sutarties 15.6 punkte nustatytą netesybų dydį, mėnesinį turto nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčio dydį (18 559,49 Lt), kuris nebuvo sumokėtas ieškovui nutraukus prieš laiką nuomos sutartį, galimas išlaidas naujo nuomininko paieškai ir patalpų įrengimo išlaidas sprendžia, kad mažinti netesybas remiantis CK 6.258 straipsnio 3 dalimi nėra pagrindo. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovas UAB „JMA Kaunas“, būdamas Sutarties projekto iniciatoriumi ir 15.6 punkto rengėju, sutiko su iš anksto ir aiškiai apibrėžtu nuostolių dydžiu. Sutarties 15.6 punkto sąlyga nesuteikė ieškovui perdėto pranašumo ir nepažeidė sutarties šalių lygiateisiškumo principo. Šalims dėl naujų nuomos sąlygų susitarti nepavyko (t.1, b.l. 26-28, 90), o atsakovas, kaip minėta, ne tik neatsisakė sutarties sudarymo, bet priešingai, buvo jos iniciatoriumi ir nereikalavo teismine tvarka pakeisti Sutarties 15.6 punktą (CK 6.228 straipsnis), todėl apeliacinio skundo argumentai dėl ieškovo vengimo bendradarbiauti laikytini nepagrįstais.

23Teisėjų kolegija nesiremia apeliaciniame skunde nurodyta teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 21 d. nutartis c/b 3K-3-331/2001; 2005 m. sausio 24 d. nutartis c/b Nr. 3K-3-66/2005; 2008 m. spalio 20 d. nutartis c/b 3K-3-529/2008), kadangi iš esmės skiriasi nurodytų bylų faktinės aplinkybės ir ieškinio teisinis pagrindas: šiose bylose buvo sprendžiami žalos atlyginimo klausimai, susiję su paskolos, išlaidų produkcijos reklamai, sveikatos sužalojimo teisiniais santykiais, o nagrinėjamoje byloje ieškovas reikalavo, o atsakovas ginčijo savo pareigą sumokėti netesybas (kompensaciją) pagal Sutartį.

24Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė bylos aplinkybes, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, todėl naikinti jį apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

25Apeliacinį skundą atmetus, iš atsakovų priteistinos 750 atstovavimo išlaidos ieškovui ir 10,91 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

28Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 25 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

29Priteisti iš atsakovų UAB „JMA Kaunas“ ir UAB „Japoniškų markių automobilių centras“ po 375 Lt (tris šimtus septyniasdešimt penkis litus) atstovavimo išlaidų ieškovui UAB „Gravera“ ir 10,90 Lt (dešimt litų 75 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

30Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Gravera“ ieškiniu... 4. Ieškovas nurodė, kad pagal 2008 m. sausio 10 d. nekilnojamojo turto nuomos... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m.... 6. Atsakovai 2009 m. rugpjūčio 28 d.... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m.... 8. Atsakovai apeliaciniu skundu (t.2, b.... 9. 1. Teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės... 10. 2. Kompensavimo būtinumą (nuostolius) privalo įrodyti ieškovas, todėl jis,... 11. 3. Teismas pripažino, kad vienašališkas sutarties nutraukimas remiantis 15.6... 12. 4. Teismui nenustačius UAB „JMA Kaunas“ sutartinių įsipareigojimų... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą... 14. Apeliantas UAB „JMA Kaunas“ pasinaudojo savo teise nutraukti terminuotą... 15. Apeliacinis skundas atmetamas ... 16. ... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Byloje kilo ginčas dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių... 19. Byloje nustatyta, kad šalys – ieškovas UAB „Gravera“ ir atsakovas UAB... 20. CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra... 21. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai... 22. Pažymėtina ir tai, kad remdamosi sutarčių laisvės principu, abi sutarties... 23. Teisėjų kolegija nesiremia apeliaciniame skunde nurodyta teismų praktika... 24. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 25. Apeliacinį skundą atmetus, iš atsakovų priteistinos 750 atstovavimo... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 25 d. galutinį sprendimą... 29. Priteisti iš atsakovų UAB „JMA Kaunas“ ir UAB „Japoniškų markių... 30. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....