Byla B2-3421-803/2020
Dėl termino kreditoriniam reikalavimui pareikšti atnaujinimo ir finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Binsera“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos kooperatinės bendrovės Rato kredito unija pareiškimą dėl termino kreditoriniam reikalavimui pareikšti atnaujinimo ir finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Binsera“ bankroto byloje,

Nustatė

3I. Prašymo esmė

41.

5Pareiškėja kooperatinė bendrovė Rato kredito unija (toliau – KB Rato kredito unija) kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti ir priimti jos 41 653, 70 kreditorinį reikalavimą. Nurodo, kad UAB „Binsera“ yra įkeitusi dalį savo turto KB Rato kredito unijai, užtikrindama trečiųjų asmenų prievolės įvykdymą. Per Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 27 straipsnyje nustatytą terminą nemokumo administratorius neinformavo pareiškėjos apie iškeltą bankroto bylą. Apie iškeltą bankroto bylą pareiškėja buvo informuota 2020 m. gegužės 6 d. nemokumo administratoriaus įgaliotam asmeniui paskambinus į Uniją pasiteirauti dėl sąskaitų likučių bei vėliau atsiuntus elektroninį laišką. Nemokumo administratorės įgaliotas asmuo pokalbio metu nurodė, kad pareiškėjos apie iškeltą bankroto bylą laiku neinformavo, nes niekaip negalėjo perimti bankrutuojančios įmonės dokumentų ir turto, todėl negalėjo sužinoti apie visus UAB „Binsera“ kreditorius. Nemokumo administratorės įgaliotas asmuo taip pat nurodė, kad teismo nustatytas terminas kreditoriams pareikšti savo reikalavimus yra pasibaigęs, todėl nebegali priimti pareiškėjos reikalavimo, kurį turi teisę priimti tik teismas, pripažinęs termino praleidimo priežastis svarbiomis.

62.

7Pareiškėja paaiškino, kad apie ketinimus inicijuoti UAB „Binsera“ bankroto bylą nebuvo informuota, taip pat laiku nebuvo informuota apie bankroto bylos iškėlimą ir teismo nustatytą terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti, o sužinojusi apie šiuos faktus per trumpesnį nei teismo nustatytą 30 dienų terminą teikia šį prašymą ir kreditorinį reikalavimą, todėl laikytina, kad pareiškėja teismo nustatytą terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti praleido dėl svarbių priežasčių.

83.

9Kreditorė UAB „Infes“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjos prašymą dėl termino kreditoriniam reikalavimui pareikšti atnaujinimo ir finansinio reikalavimo patvirtinimo. Prašo netenkinti pareiškėjos prašymo atnaujinti praleistą terminą ir netvirtinti jos pateikto kreditorinio reikalavimo kaip nepagrįsto. Nurodo, kad pareiškėjai buvo žinoma, jog UAB „Binsera“ yra iškelta restruktūrizavimo byla. Pareiškėja, kaip įkaito turėtoja, privalėjo nuolat aktyviai domėtis tiek skolininkų, tiek įkaito davėjų finansine padėtimi, o BUAB „Binsera“ vadovas bei restruktūrizavimo administratorius privalėjo nedelsiant informuoti pareiškėją apie restruktūrizavimo bylos nutraukimą ir bankroto bylos iškėlimą. Pažymėjo, kad pareiškėja nereiškė savo kreditorinio reikalavimo BUAB „Binsera“ restruktūrizavimo byloje. JANI 41 straipsnyje nustatytas naikinamasis kreditorinių reikalavimų pateikimo terminas, 41 straipsnio 6 dalyje nustatytos kreditorinio reikalavimo nepateikimo per nustatytą terminą pasekmės: jeigu kreditorius nepateikia reikalavimo per nustatytą terminą, jo reikalavimo teisė pasibaigia, išskyrus šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytus atvejus. Pareiškėjos nurodytos priežastys dėl kreditorinio reikalavimo pateikimo termino praleidimo negali būti pripažįstamos svarbiomis, o terminas negali būti atnaujintas, nes informacija apie bankroto bylos iškėlimą buvo paskelbta viešai priežiūros institucijos interneto svetainėje, o pati pareiškėja pripažįsta, kad jai buvo žinomi šie duomenys. Nepagrįstai atnaujinus reikalavimo pateikimo terminą būtų pažeisti kitų kreditorių, kurie veikė sąžiningai ir nustatytu terminu pateikė savo reikalavimus, interesai, o nepagrįstai patvirtinus pareiškėjos reikalavimą, sumažėtų kitų kreditorių galimybės atgauti skolas. Be to, pareiškėjos pateiktas kreditorinis reikalavimas yra nepagrįstas ir negali būti tvirtinamas BUAB „Binsera“ bankroto byloje. Bankroto bylos iškėlimo metu BUAB „Binsera“ nebuvo ir dabar nėra skolinga pareiškėjai, todėl pareiškėja neturi reikalavimo teisės į BUAB „Binsera“ ir nėra jos kreditorė. BUAB „Binsera“, kaip įkaito davėjas, pagal 2015 m. rugpjūčio 3 d. Paskolos sutartį Nr. 15-00143 yra įkeitusi unijai 4 sklypus už trečiųjų fizinių asmenų (bet ne savo) skolas, tačiau šios paskolos grąžinimo terminas dar nėra suėjęs ir baigiasi tik 2020 m. rugpjūčio 3 dieną. CK 4.192 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad hipotekos kreditorius gali kreiptis į notarą dėl notaro vykdomojo įrašo atlikimo, jeigu per hipotekos sandoryje nustatytą terminą skolininkas neįvykdo įsipareigojimą. Jokių įrodymų ir duomenų, kad notaras atliko vykdomąjį įrašą ir unija įgijo teisę į išieškojimą iš įkeistų daiktų, pareiškėja nepateikė. Nepagrįstai patvirtinus neegzistuojantį pareiškėjos kreditorinį reikalavimą, būtų pažeisti kreditorių lygiateisiškumo principai, sumažėtų jų galimybės atgauti skolas, būtų suteiktos išskirtinės galimybės pareiškėjai tenkinti savo neegzistuojantį reikalavimą iš BUAB „Binsera“ turto bei daryti įtaką bankroto procesui.

104.

11BUAB „Binsera“ nemokumo administratorė UAB „Adminova“ pareiškėjos prašymą atnaujinti praleistą terminą ir priimti pareiškėjos finansinį reikalavimą BUAB „Binsera“ bankroto byloje prašo spręsti teismo nuožiūra. Pažymėjo, jog dėl KB Rato kredito unijos finansinio reikalavimo pagrįstumo nepasisako, kadangi šioje proceso stadijoje sprendžiamas klausimas dėl termino kreditoriaus finansiniam reikalavimui pateikti, atnaujinimo, tačiau ne dėl kreditoriaus finansinio reikalavimo tvirtinimo. Nurodo, jog Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 17 d. nutartis Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tinklalapyje buvo paskelbta 2020 m. kovo 31 d., atitinkamai Vilniaus apygardos teismo nustatytas terminas kreditoriams pareikšti savo reikalavimus pasibaigė 2020 m. balandžio 30 d. Nurodo, kad KB Rato kredito unijai pranešimas dėl bankroto bylos UAB „Binsera“ iškėlimo buvo išsiųstas 2020 m. gegužės 6 d. 2020 m. kovo 31 d. pranešimas dėl bankroto bylos UAB „Binsera“ iškėlimo anksčiau KB Rato kredito unijai nebuvo siųstas, kadangi buvusio vadovo E. N. perduotame įmonės kreditorių sąraše KB Rato kredito unija nebuvo nurodyta kaip kreditorius.

125.

13Papildomai BUAB „Binsera“ nemokumo administratorė paaiškino, kad įvertinusi pareiškėjos pateiktus papildomus dokumentus neturi pagrindo nesutikti su pareiškėjos teigimu, kad nuo 2020 m. vasario 3 d. netinkamai vykdomos paskolos sutarties sąlygos, tačiau pažymėjo, kad pagal kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiką didžiausias mokėjimas pagal paskolos sutartį Nr. 15-00143 turi būti atliktas 2020 m. rugjūčio 3 d. – 40 033,07 Eur – kuomet sueina kredito grąžinimo terminas, t. y. terminas kredito sutarčiai įvykdyti dar nėra suėjęs. Šiai dienai dėl objektyvių priežasčių nėra žinoma, ar skolininkai tinkamai įvykdys savo prievolę.

14II. Teismo nustatytos aplinkybės, motyvai, išaiškinimai ir išvados

156.

16Byloje kilo ginčas dėl KB Rato kredito unijos finansinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Binsera“ bankroto byloje.

177.

18Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 17 d. nutartimi iškelta UAB „Binsera“ bankroto byla, įmonės nemokumo administratore paskirta UAB „Adminova“. Nutartis įsiteisėjo 2020 m. kovo 31 d. Minėta nutartimi buvo nustatytas 30 dienų terminas nuo teismo nutarties iškelti nemokumo bylą paskelbimo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje dienos, per kurį kreditoriai turi pareikšti savo reikalavimus ir pateikti jų pagrindimo dokumentus, taip pat nurodyti kaip yra užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas, paskirtai nemokumo administratorei ir pavesta nemokumo administratorei po termino pabaigos ne vėliau kaip per 30 dienų pateikti teismui tvirtinti kreditorių sąrašą, pateikiant savo nuomonę dėl kreditorių reikalavimų pagrįstumo. Teisėjos 2020 m. birželio 1 d. rezoliucija patenkinus nemokumo administratorės prašymą dėl termino prašymui dėl kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo tvirtinimo, pratęsimo, terminas prašymui dėl kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo tvirtinimo pateikti pratęstas iki 2020 m. birželio 8 d. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 19 d. nutartimi patvirtinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai.

198.

20Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad pareiškėja KB Rato kredito unija 2020 m. gegužės 27 d. kreipėsi į BUAB „Binsera“ nemokumo administratorę, prašydama įtraukti pareiškėjos 41 653, 70 Eur reikalavimą į kreditorių sąrašą ir pateikti teismui tvirtinti (b.l. 39-40).

219.

22Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad pareiškėja praleido teismo nustatytą terminą per 30 dienų nuo nutarties iškelti nemokumo bylą UAB „Binsera“ paskelbimo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje dienos pareikšti kreditorinį reikalavimą, kadangi terminas kreditoriams pareikšti savo finansinius reikalavimus baigėsi 2020 m. balandžio 30 d., o iš byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėja savo finansinį reikalavimą administratorei pateikė tik 2020 m. gegužės 27 d. (b. l. 39-40). Pareiškėja, prašydama teismo atnaujinti praleistą terminą, pripažino, kad terminą praleido, kadangi nebuvo informuota laiku apie UAB „Binsera“ iškeltą bankroto bylą ir teismo nustatytą terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti.

2310.

24Teismas turi teisę priimti iki nemokumo bylos iškėlimo atsiradusius kreditorių reikalavimus, pateiktus praleidus nustatytą terminą JANĮ 41 straipsnio 1, 2, 3 dalyse nustatyta tvarka, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis (JANĮ 41 straipsnio 4 dalis).

2511.

26Nei CPK, nei JANĮ nedetalizuota, kurios termino praleidimo priežastys laikytinos svarbiomis, tai kiekvienu atveju vertina teismas. Įstatyme taip pat neįvardyta kriterijų, pagal kuriuos būtų galima spręsti, kokios termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis. Klausimą dėl konkrečių termino praleidimo priežasčių pripažinimo svarbiomis teismas turėtų spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 straipsnio 6 dalis), atsižvelgdamas į termino paskirtį, termino praleidimo laikotarpį, aplinkybes, kurios pateisintų termino praleidimo trukmę, aplinkybes, realiai sutrukdžiusias asmeniui laiku įgyvendinti teisę per nustatytą terminą, bylos šalių elgesį ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes. Sprendžiant termino kreiptis kreditoriui su finansiniu reikalavimu atnaujinimo klausimą nustatytina, kada atsirado ir kiek truko aplinkybės, kuriomis grindžiamos termino praleidimo priežastys ir jų svarba, taip pat ar išnykus kliūtims asmuo (kreditorius) per protingą laiką kreipėsi į teismą ar restruktūrizuojamos įmonės administratorių su finansiniu reikalavimu. Taip pat vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai – šiems kriterijams turi reikšmės praleidusio terminą asmens veikla, patirtis ir kitos su juo susijusios savybės, turėjusios įtakos terminui praleisti. Įvertintinos ir galimos egzistavusios objektyvios aplinkybės, sutrukdžiusios asmeniui atlikti veiksmus per nustatytą terminą, trečiųjų asmenų veiksmus ir jų įtaką tam, kad teismo nustatytu terminu tam tikri veiksmai nebuvo atlikti, taip pat ar asmuo, privalantis atlikti veiksmus, turėjo pareigą veikti asmeniškai, ar veikė per atstovus, ar jo naudai tuos veiksmus turėjo atlikti kiti asmenys sutarties ar įstatymo nustatytos teisinės pareigos pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2012).

2712.

28Nagrinėjamu atveju nesutiktina su kreditorės UAB „Infes“ teigimu, kad pareiškėjos nurodytos priežastys dėl kreditorinio reikalavimo pateikimo termino praleidimo negali būti pripažįstamos svarbiomis, o terminas negali būti atnaujintas, nes informacija apie UAB „Binsera“ bankroto bylos iškėlimą buvo paskelbta viešai priežiūros institucijos interneto svetainėje, pareiškėja privalėjo nuolat domėtis įkaito davėjo finansine padėtimi.

2913.

30Pagal kasacinio teismo suformuotą teisės taikymo taisyklę civilinių teisinių santykių ir bankroto teisinių santykių subjektams, kreditoriams nei iš įstatymų, nei iš taikytinų bendrųjų teisės principų nekyla reikalavimas nuolat domėtis kiekvieno skolininko teisine padėtimi – sekti informacinius pranešimus. Todėl sužinojimas apie procesinių teisių įgyvendinimui ir materialiųjų teisių gynimui reikšmingas aplinkybes yra įrodomasis faktas, kiekvienu atveju nustatytinas pagal procesines įrodymų vertinimo taisykles nagrinėjant prašymą dėl termino atnaujinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. spalio 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-326/2007).

3114.

32JANĮ 27 straipsnio 3 dalies 1,2 punktuose nurodyta, kad nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įsiteisėjusios nutarties iškelti nemokumo bylą gavimo dienos šios nutarties kopiją išsiunčia kreditoriams, asmenims, kuriems juridinis asmuo yra užtikrinęs savo ar trečiųjų asmenų prievolių tinkamą vykdymą laidavimu, garantija ar kitomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis. Šioje teisės normoje įtvirtinta pareiga administratoriui užtikrinti tinkamą pranešimą kreditoriui bei asmenims, kuriems juridinis asmuo yra užtikrinęs savo ar trečiųjų asmenų prievolių tinkamą vykdymą laidavimu, garantija ar kitomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis apie įmonės bankroto bylos iškėlimą. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų ir ginčo dėl to nėra, pareiškėja apie bankroto bylos UAB „Binsera“ iškėlimą buvo informuota 2020 m. gegužės 6 d. telefonu ir nemokumo administratorei el. paštu išsiuntus KB Rato kredito unijai 2020 m. kovo 31 d. pranešimą dėl bankroto bylos UAB „Binsera“ iškėlimo (b. l. 2,3). Nemokumo administratorė paaiškino, kad 2020 m. kovo 31 d. pranešimas dėl bankroto bylos UAB „Binsera“ iškėlimo ankščiau pareiškėjai nebuvo siųstas, kadangi buvusio vadovo perduotame įmonės kreditorių sąraše pareiškėja nebuvo nurodyta kaip kreditorė.

3315.

34Nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl termino kreditoriniam reikalavimui pareikšti praleidimo priežasčių svarbumo yra reikšminga tai, kad pareiškėja 2020 m. gegužės 6 d. gavusi pranešimą apie UAB „Binsera“ bankroto bylos iškėlimą nedelsdama, t. y. 2020 m. gegužės 27 d., kreipėsi į BUAB „Binsera“ nemokumo administratorę su prašymu dėl pareiškėjos įtraukimo į BUAB „Binsera“ kreditorių sąrašą su 41 653,70 Eur reikalavimu.

3516.

36Teismas, atsižvelgdamas į pareiškėjos KB Rato kredito unija prašyme nurodytas aplinkybes apie sužinojimo laiką bei aplinkybes dėl UAB „Binsera“ bankroto bylos iškėlimo bei nemokumo administratorei pripažįstant, kad pareiškėjai laiku ir tinkamai nebuvo pranešta apie UAB „Binsera“ bankroto bylos iškėlimą, sprendžia, kad terminas pareikšti kreditorinį reikalavimą šiuo atveju buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir, byloje nesant duomenų, kad dėl pareiškėjos praleisto termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti yra užvilkintos bankroto procedūros, bei nenustačius pareiškėjos akivaizdaus piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, taip pat siekdamas užtikrinti CPK 5 straipsnyje įtvirtintą kiekvieno asmens teisę savo teises ir teisėtus interesus ginti teismine tvarka, atnaujina pareiškėjai terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti (CPK 78 straipsnis, JANĮ 41 straipsnio 4 dalis).

37Dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo

3817.

39Pareiškėja prašyme įtraukti ją į kreditorių sąrašą (b. l. 39-40) nurodė, kad yra BUAB „Binsera“ kreditorė, nes bendrovė įkeitė pareiškėjai 4 žemės sklypus užtikrindama trečiųjų asmenų paskolos grąžinimą. Pareiškėjos teigimu, skolininkai savo sutartinius įsipareigojimus vykdo netinkamai, mokėjimai pagal kredito sutartį nebevykdomi nuo 2020 m. vasario 3 d. Priklausomai nuo to, kaip bendraskoliai toliau vykdys savo įsipareigojimus pagal kredito sutartį, įsiskolinimo dydis gali keistis, t.y. didėti arba mažėti.

4018.

41Teismų praktikoje yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-188/2012). Be to, kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse išaiškinta, kad kreditoriaus finansinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais; neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus. Bylose dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo, bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis buvo tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas; pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir (arba) teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-233/2014).

4219.

43Iš bylos duomenų matyti, kad 2015 m. rugpjūčio 3 d. tarp pareiškėjos KB Rato kredito unija ir P. M., A. A., G. K. buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. 15-00143, pagal kurią bendraskoliams buvo suteikta 94 000,00 Eur paskola. Paskolos grąžinimo terminas – 2020 m. rugpjūčio 3 d. (b. l. 20). Kreditorės KB Rato kredito unijos reikalavimų pagal 2015 m. rugpjūčio 3 d. paskolos sutartį įvykdymas buvo užtikrintas svetimo turto hipoteka. BUAB „Binsera“ 2015 rugsėjo 11 d. sutartine maksimalia, svetimo turto hipoteka įkeitė 4 žemės sklypus užtikrindama skolininkų įsipareigojimų pagal 2015 m. rugpjūčio 3 d. paskolos sutartį vykdymą (b. l. 7-15). Šios hipotekos specifinė ypatybė yra ta, kad hipotekos davėjas nėra kredito santykių šalis ir tik sutartinės svetimo turto hipotekos pagrindu hipotekos davėjas prisiima įsipareigojimą įvykdyti kito asmens – skolininko – įsipareigojimus tuo atveju, jei šis per hipotekos lakšte nustatytą terminą įsipareigojimo neįvykdo arba kai hipotekos kreditorius turi teisę reikalauti patenkinti hipoteka apsaugotą reikalavimą prieš terminą. Remiantis 2015 rugsėjo 11 d. sutartinės hipotekos 7.3. punktu prievolės įvykdymo terminas yra 2020 m. rugpjūčio 3 d.

4420.

45Hipotekos sandorio specifika (akcesorinė arba šalutinė prievolė, susijusi su pagrindine) suponuoja poreikį įvertinti pagrindinės prievolės galiojimą. Nagrinėjamu atveju duomenų apie 2015 m. rugpjūčio 3 d. paskolos sutarties Nr. 15-00143 nutraukimą į bylą nepateikta. Byloje taip pat nėra įrodymų, kad pareiškėja reikalautų, jog paskolos gavėjai grąžintų paskolą prieš terminą. Pareiškėja 2020 m. gegužės 27 d. prašyme dėl kreditorinio reikalavimo Nr. CS2020-390 nurodo, kad skolininkų įsipareigojimai pagal paskolos sutartį Nr. 15-00143 sudaro 41 653,70 Eur, mokėjimai pagal šią sutartį nebevykdomi nuo 2020 m. vasario 3 d. Priklausomai nuo to, kaip bendraskoliai toliau vykdys savo įsipareigojimus pagal kredito sutartį UAB „Binsera“ bankroto procedūros metu, įsiskolinimo dydis gali keistis, t. y. didėti arba mažėti, todėl bankroto proceso eigoje skolos dydis bus tikslinamas (b. l. 39-40). Nemokumo administratorė nurodė, kad pagal kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiką didžiausias mokėjimas pagal paskolos sutartį Nr. 15-00143 turi būti atliktas 2020 m. rugpjūčio 3 d. – 40 033,07 Eur.

4621.

47Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos reikalavimas grindžiamas negrąžinta paskolos suma, paskolos sutartis nėra nutraukta, paskolos grąžinimo terminas nėra suėjęs, o byloje nėra įrodymų, kad skolininkai paskolos sutartyje nustatytu terminu paskolos grąžinti nėra pajėgūs, teismas sprendžia, kad pareiškėja šiuo metu neturi reikalavimo teisių į BUAB „Binsera“, todėl ji negali būti pripažinta kreditore BUAB „Binsera“ bankroto byloje ir tuo pačiu jos prašymas patvirtinti kreditorinį reikalavimą 41 653,70 Eur sumoje negali būti tenkinamas.

48Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 42 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 292 straipsniais,

Nutarė

49netenkinti pareiškėjos KB Rato kredito unija prašymo dėl 41 653,70 Eur dydžio kreditorinio reikalavimo patvirtinimo.

50Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos... 3. I. Prašymo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėja kooperatinė bendrovė Rato kredito unija (toliau – KB Rato... 6. 2.... 7. Pareiškėja paaiškino, kad apie ketinimus inicijuoti UAB „Binsera“... 8. 3.... 9. Kreditorė UAB „Infes“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjos prašymą... 10. 4.... 11. BUAB „Binsera“ nemokumo administratorė UAB „Adminova“ pareiškėjos... 12. 5.... 13. Papildomai BUAB „Binsera“ nemokumo administratorė paaiškino, kad... 14. II. Teismo nustatytos aplinkybės, motyvai, išaiškinimai ir išvados... 15. 6.... 16. Byloje kilo ginčas dėl KB Rato kredito unijos finansinio reikalavimo... 17. 7.... 18. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 17 d. nutartimi iškelta UAB... 19. 8.... 20. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad pareiškėja KB Rato kredito unija... 21. 9.... 22. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad pareiškėja praleido teismo nustatytą... 23. 10.... 24. Teismas turi teisę priimti iki nemokumo bylos iškėlimo atsiradusius... 25. 11.... 26. Nei CPK, nei JANĮ nedetalizuota, kurios termino praleidimo priežastys... 27. 12.... 28. Nagrinėjamu atveju nesutiktina su kreditorės UAB „Infes“ teigimu, kad... 29. 13.... 30. Pagal kasacinio teismo suformuotą teisės taikymo taisyklę civilinių... 31. 14.... 32. JANĮ 27 straipsnio 3 dalies 1,2 punktuose nurodyta, kad nemokumo... 33. 15.... 34. Nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl termino kreditoriniam reikalavimui... 35. 16.... 36. Teismas, atsižvelgdamas į pareiškėjos KB Rato kredito unija prašyme... 37. Dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo ... 38. 17.... 39. Pareiškėja prašyme įtraukti ją į kreditorių sąrašą (b. l. 39-40)... 40. 18.... 41. Teismų praktikoje yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo... 42. 19.... 43. Iš bylos duomenų matyti, kad 2015 m. rugpjūčio 3 d. tarp pareiškėjos KB... 44. 20.... 45. Hipotekos sandorio specifika (akcesorinė arba šalutinė prievolė, susijusi... 46. 21.... 47. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos reikalavimas grindžiamas negrąžinta... 48. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo... 49. netenkinti pareiškėjos KB Rato kredito unija prašymo dėl 41 653,70 Eur... 50. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...