Byla 2SA-182-340/2010
Dėl sprendimo išaiškinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento skundą dėl antstolės N. Š. veiksmų, suinteresuoti asmenys: išieškotojas UAB „Ecovita“, skolininkas UAB „Tavilta“

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų D. Kačinskienės, H. Jaglinskio,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės N. Š. prašymą dėl sprendimo išaiškinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento skundą dėl antstolės N. Š. veiksmų, suinteresuoti asmenys: išieškotojas UAB „Ecovita“, skolininkas UAB „Tavilta“.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Vilniaus apygardos teismas 2010-11-24 nutartimi nutraukė apeliacinį procesą pagal suinteresuotų asmenų: išieškotojo UAB „Ecovita“, antstolės N. Š. ir skolininko UAB „Tavilta“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2010 m. kovo 30 d. nutarties, kuria skundas tenkintas iš dalies, bei suinteresuoto asmens, išieškotojo UAB „Ecovita“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutarties, kuria leistas skubus nutarties vykdymas, civilinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento skundą dėl antstolės N. Š. veiksmų, suinteresuoti asmenys: išieškotojas UAB „Ecovita“, skolininkas UAB „Tavilta“; priteisė iš išieškotojo UAB „Ecovita“, antstolės N. Š. ir skolininko UAB „Tavilta“ po 4,53 Lt, iš viso 13,60 Lt pašto išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės biudžetui.

7Teisme gautas antstolės N. Š. prašymas dėl sprendimo išaiškinimo, kuriuo prašoma išaiškinti: 1. Kokią įtaką pirmosios instancijos teismo nutarties galiojimui ir joje konstatuotam antstolės veiksmų neteisėtumo faktui, daro Vilniaus apygardos teismo sprendimas nutraukti apeliacinį procesą civilinėje byloje Nr. 2SA-182-340/2010; 2. Ar Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2010-03-30 ir 2010-04-06 nutartys laikytinos pakeistomis, panaikintomis ar paliktomis galioti; 3. Ar antstolės N. Š. veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 33-204/2010 laikytini teisėtais, nes išnyko pažeidimų pagrindas. Nurodo, jog nagrinėjant bylą apeliacine tvarka nebuvo nustatytas nei vienas iš CPK nustatytų apeliacinio proceso nutraukimo pagrindų (CPK 308 str. 2 d., 315 str. 5 d.), taip pat galimų pažeidimų pagrindo išnykimas nėra numatytas CPK kaip galimybė nutraukti apeliacinį procesą. Dėl to neaišku, kokią įtaką Vilniaus apygardos teismo nutartis daro pirmosios instancijos teismo nutarties galiojimui. Ar, teismo manymu, konstatuotas pažeidimo pagrindo išnykimas buvęs pagrindu nutraukti apeliacinį procesą, reiškia, kad pirmosios instancijos nutartis panaikinama ir antstolės veiksmai negali būti laikomi neteisėtais.

8Prašymas netenkinamas.

9Įstatyme nustatyta, kad jeigu teismo sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti, nekeisdamas jo turinio (CPK 278 str. 1 d.). Kasacinio teismo praktika dėl šios procesinės teisės normos taikymo bei aiškinimo yra suformuota: joje konstatuota, kad teismo sprendimas gali būti išaiškinamas, jeigu yra neaiškiai (nesuprantamai arba nevienareikšmiškai) suformuota sprendimo rezoliucinė dalis ir dėl to nėra visiškai aišku, kaip turi būti vykdomas sprendimas; teismas, aiškindamas sprendimą, negali keisti jo turinio ir esmės ar išeiti už byloje, kurioje priimtas aiškinamas sprendimas, išspręstų klausimų ribų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-11-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2007; 2006-10-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2006; 2007-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2007; kt.).

10Tuo tarpu, kaip matyti iš pareiškėjos prašymo, prašyme iš esmės keliami klausimai, susiję su prašomos išaiškinti Vilniaus apygardos teismo 2010-11-24 nutarties teisiniu vertinimu, ir pateikiamas nutarties teisinis vertinimas – jog nagrinėjant bylą apeliacine tvarka nebuvo nustatytas nei vienas iš CPK nustatytų apeliacinio proceso nutraukimo pagrindų (CPK 308 str. 2 d., 315 str. 5 d.), taip pat galimų pažeidimų pagrindo išnykimas nėra numatytas CPK kaip galimybė nutraukti apeliacinį procesą; nėra aišku, kokia CPK 337 str. numatyta teise pasinaudojo apeliacinės instancijos teismas, kokios pasekmės kyla pirmosios instancijos teismo nutarties atžvilgiu. Taip pat nurodoma, jog iš teismo motyvų (konstatavo, jog dėl to, kad antstolė panaikino areštą, nebeliko ginčo objekto bei išnyko galimų pažeidimų pagrindas) formuluotės darytina išvada, kad nesant pažeidimo negali būti konstatuojamas veiksmų neteisėtumas. Taigi, iš pareiškimo turinio darytina išvada, jog pareiškėja siekia, kad teismas įvertintų antstolės veiksmus, kadangi Vilniaus m. 1 apylinkės teisme antstolei iškelta civilinė byla dėl žalos atlyginimo dėl neteisėtų antstolės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 33-204/2010. Teisėjų kolegija pažymi, kad civilinės atsakomybės prievolei atsirasti būtina įstatyminių sąlygų visuma: neteisėti skolininko veiksmai (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, skolininko kaltė (išskyrus įstatyminius ar sutartines išimtis), žala (nuostoliai) (CK 6.246-6.249 str.). Išvardytos įstatyminės prielaidos būtinos ir antstolio civilinės atsakomybės atveju, todėl bylose, kuriose antstoliui reiškiami reikalavimai dėl žalos atlyginimo, teismai turi spręsti dėl kiekvienos jų buvimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2008). Todėl antstolės veiksmų teisėtumas ar neteisėtumas gali būti nustatyti ir toje byloje.

11Taigi pareiškėja iš esmės siekia, kad būtų pakeista minėtos teismo nutarties esmė, jos turinys. Tačiau teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjos prašymas išaiškinti teismo nutarties motyvuojamąją dalį neatitinka CPK 278 str. 1 d. nuostatų, t. y., teismo sprendimo (nutarties) neaiškumas neapima teismo motyvų platesnio atskleidimo ar argumentų parinkimo motyvų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-09-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-88/2006). Konstatuotina, kad prašomos išaiškinti nutarties rezoliucinė dalis yra nedviprasmiška ir aiški, todėl nėra pagrindo aiškinti 2010-11-24 nutartį.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 278 str., 339 str., kolegija

Nutarė

13antstolės N. Š. prašymo dėl sprendimo išaiškinti netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai