Byla e2-4835-344/2016
Dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Gailienė,

2išnagrinėjusi civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovo „Lindorff Oy“, veikiančio per savo struktūrinį padalinį „Lindorff Oy“ filialą, ieškinį atsakovei E. A. dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 5 straipsnio 1 dalimi, 29, 42 ir 135 straipsniais, prašo priteisti iš atsakovės E. A. 1542,88 Eur skolą, 565,47 Eur delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje prašė esant CPK numatytiems pagrindams, priimti sprendimą už akių.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, tačiau per teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (CPK 130 straipsnio 1 dalis, 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Byloje esančių rašytinių įrodymų pagrindu nustatyta, kad atsakovė su pradine kreditore UAB „Ūkio banko lizinas“ 2007 m. kovo 21 d. sudarė „Ūkio banko lizingo“ kortelės su kredito limitu sutartį Nr. T703023176, pagal kurią pradinė kreditorė suteikė atsakovei kortelę su kredito limitu, o atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą pradinei kreditorei sutartyje nustatytomis sąlygomis, kartu apmokant palūkanas bei kitus mokesčius. Atsakovė tinkamai nevykdė sutartinių įsipareigojimų, todėl pradinė kreditorė UAB „Ūkio banko lizingas“ 2010 m. sausio 19 d. sudarė reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo-pardavimo sutartį, kuria perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovės 1 542,88 Eur skolą. Ieškovas pagal reikalavimo perleidimo sutartį perėmęs reikalavimus atsakovės atžvilgiu, priskaičiavo 1 542,88 Eur skolą.

7Formaliai įvertinus bylos aplinkybes, rašytinę medžiagą, darytina išvada, kad ieškinys dėl 1542,88 Eur skolos priteisimo yra pagrįstas, įrodytas, todėl tenkintinas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2, 6.38, 6.59, 6.63, 6.245 straipsniai).

8Ieškovas, vadovaudamasis Sutarties 10.5 punktu, atsakovei paskaičiavo 565,47 Eur delspinigius už pradelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2016 m. balandžio 12 d. iki 2016 m. spalio 12 d., t. y. už 183 dienas, norma 0,2 proc. Sutartimi atsakovė ir pradinė kreditorė susitarė, jog jei atsakovė vėluos mokėti įmokas ar jų dalį, atsakovė įsipareigoja pradinei kreditorei UAB „Ūkio banko lizingas“ mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

9Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad netesybos pradedamos skaičiuoti tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba įvykdo netinkamai (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos kaip sutartinės civilinės atsakomybės forma atlieka nuostolių kompensuojamąją funkciją, nes atlygina nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003, 2004 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163/2004, 2005 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2005). Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006). CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato galimybę teismui sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad netesybos mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1094/2003).

10Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovė yra vartotoja, kuri sutartį su pradine kreditore sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai –565,47 Eur, skaičiuojant po 0,2 proc. už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos yra akivaizdžiai per dideli, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos, silpnesnės šalies interesus, todėl ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki protingos sumos, skaičiuojant po 0,05 proc. už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos, t. y. delspinigiai mažintini iki 141,17 Eur (1542,88 Eur x 0,05 proc. x 183 d.) sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams (CK 6.71, 6.73 straipsniai).

11Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą yra mokamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos (CK 6.210 straipsnio 1 dalis), todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2016 m. spalio 28 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.874 straipsnio 1 dalis).

12Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovas ieškiniu prašė priteisti visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant 47 Eur žyminį mokestį ir į bylą pateikė dokumentus, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro tik sumokėtas 47 Eur žyminis mokestis. Kadangi byloje patenkinta 79,87 proc. ieškovės reikalavimų, todėl iš atsakovės ieškovui priteistinas 37,54 Eur sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80, 82 straipsniai).

13Atsakovei apie priimtą sprendimą už akių praneština viešo paskelbimo būdu, paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklapyje (www.teismai.lt, skiltyje „Teismų pranešimai“) (CPK 130 straipsnio 1 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalimi, 130, 246, 259–270, 285–286 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės E. A., a. k. ( - ) ieškovui Lindorff Oy, veikiančiam per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, į. k. 111882842:

  • 1 542,88 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų keturiasdešimt dviejų eurų 88 ct) skolą;
  • 141,17 Eur (vieno šimto keturiasdešimt vieno euro 17 ct) delspinigius;
  • 37,54 Eur (trisdešimt septynių eurų 54 ct) bylinėjimosi išlaidas.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Apie priimtą sprendimą už akių atsakovei pranešti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklapyje (www.teismai.lt, skiltyje „Teismų pranešimai“), paskelbiant pranešimą: „Mažeikių rajono apylinkės teisme 2016 m. gruodžio 13 d. civilinėje byloje Nr. e2-4835-344/2016 priimtas sprendimas už akių, kuriuo iš atsakovės E. A., gim. ( - ), (paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – ( - )), ieškovui Lindorff Oy, veikiančiam per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, į. k. 111882842, priteista 1 542,88 Eur skola, 141,17 Eur delspinigiai ir 37,54 Eur bylinėjimosi išlaidos. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos. Jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas. Informacijos teirautis tel. 8-443-25647“.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos. Jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.

21Ieškovas sprendimą už akių per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali skųsti Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Gailienė,... 2. išnagrinėjusi civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovo „Lindorff Oy“,... 3. ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 4. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, tačiau per... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Byloje esančių rašytinių įrodymų pagrindu nustatyta, kad atsakovė su... 7. Formaliai įvertinus bylos aplinkybes, rašytinę medžiagą, darytina išvada,... 8. Ieškovas, vadovaudamasis Sutarties 10.5 punktu, atsakovei paskaičiavo 565,47... 9. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad netesybos pradedamos skaičiuoti tada,... 10. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką,... 11. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas... 12. Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ieškovui... 13. Atsakovei apie priimtą sprendimą už akių praneština viešo paskelbimo... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 15. ieškinį patenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovės E. A., a. k. ( - ) ieškovui Lindorff Oy, veikiančiam... 17. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 18. Apie priimtą sprendimą už akių atsakovei pranešti viešo paskelbimo būdu... 19. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo... 21. Ieškovas sprendimą už akių per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo...