Byla 2-754-723/2011

2Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D.Dubakienei, dalyvaujant ieškovo atstovui P. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „MCIP“ ieškinį atsakovui V. U. dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

4Ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos ir delspinigių priteisimo iš V. U.. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas su atsakovu 2010-04-09 sudarė kredito sutartį Nr. 2010/04/ŠL-0260, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo suteikti kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą sutartu laiku, t.y. 2010-04-23 ir sumokėti kredito kainą. Aukščiau minėta sutartis buvo sudaryta pateikus paraišką ieškovo tinklapyje. Atsakovas, atlikdamas Bendrųjų kredito sutarties sąlygų 5-6 skyriuose nurodytus veiksmus patvirtino, jog buvo tinkamai supažindintas su Bendrosiomis kredito sutarties sąlygomis ir su Sutarties specialiosiomis sąlygomis. Atsakovui suteiktas 200 Lt dydžio kreditas, kurį jis įsipareigojo grąžinti 2010-04-23 ir sumokėti 26 Lt kredito kainą, tačiau savo prievolės laiku neįvykdė. Ieškovas ne kartą ragino atsakovą atsiskaityti, tačiau iki šios dienos jis nėra atsiskaitęs. Taip pat nurodė, kad Sutarties 9 skyriaus 9.2 punktas numato 2% dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną, kurie pradedami skaičiuoti kitą po mokėjimo dienos einančią dieną. Ieškovas iki 2011-01-06 už 258 pradelstas 258 dienas paskaičiavo1166,16 Lt delspinigių. Remdamasis CK 6.200 str. 1 d., 6.256 str., 6. 71 str., prašo priteisti iš atsakovo 226 Lt įsiskolinimą, 1166,16 Lt delspinigių Ieškovo naudai; 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu papildomai nurodė, jog paslaugos esmė – trumpalaikis kreditas, bendrovė neturi jokių prevencinių priemonių, todėl numatyti dideli - 2 procentų delspinigiai į dieną.Patį klientą ragina atsiskaityti, siunčia priminimus, tikisi geranoriškai išreikalauti skolą.Mano, jog kliento atžvilgiu elgėsi sąžiningai.Teigia, kad šiuo atveju klientas visada atsiliepdavo į skambučius.Kredito grąžinimo terminas buvo 2010-04-26, o 27 dieną išsiųsta SMS žinutė, kad bus skaičiuojami delspinigiai, priminimas siųstas 28 dieną.Po 60 dienų informavo klientą apie mokėtinas sumas. Atsakovas žadėjo prasitęsti kreditą. Kadangi atsakovas turėjo galimybę išspręsti šį klausimą kitaip, jis pats kaltas, kad uždelsė tokį laiką. Ieškovas tikėjosi išspręsti ginčą be teismo. Pabrėžė, kad verslo tikslas yra gauti pelną, o atsakovas gerai žinojo sutarties sąlygas.

6Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant ( LR CPK 246 str. 2 d.). Atsiliepimo nepateikė.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.).

9Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakovu V. U. 2010-04-09 sudarė kredito sutartį Nr. 2010/04/ŠL-0260, kurios pagrindu ieškovas atsakovui suteikė 200 Lt kreditą, kurio grąžinimo terminas – 2010-04-23; kaina – 26 Lt (b.l. 17-24). Atsakovas sutartimi įsipareigojo laiku mokėti įmokas, tinkamai vykdyti kitus iš Kredito sutarties kylančius įsipareigojimus (Bendrųjų kredito sutarties sąlygų 4.1.1., 4.1.4. p.). Ieškovas nurodo, jog atsakovas iki šiol kredito sumos bei kredito mokesčio nėra grąžinęs. Kadangi atsakovas nevykdė savo sutartinės prievolės, laiku negrąžino ieškovui kredito sumos bei kredito mokesčio, todėl iš atsakovo ieškovui priteisiama negrąžinta 200 Lt kredito suma bei 26 Lt kredito mokestis (LR CK 6.37 str., 6.71 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.874 str.).

10Bendrųjų kredito sutarties sąlygų 9.2 punktas numato, kad jei kredito gavėjas laiku neįvykdė prievolės sumokėti įmoką, už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo mokėti bendrovei 2 procentų dydžio delspinigius. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą po mokėjimo dienos einančią dieną. Ieškovas už 258 pradelstas dienas prašo priteisti 1166,16 Lt delspinigių.

11Teismas, spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio, turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio.

12LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad teismas gali sumažinti per dideles netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, t. y. 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). Šioje byloje delspinigiai dar didesni, t.y. 730 proc. per metus. Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Teismas prašomus priteisti delspinigius pripažino aiškiai per didelėmis netesybomis, kas prieštarauja formuojamai pratikai, todėl sumažino priteistiną delspinigių sumą. Kasacinis teismas taip pat nesutiko su apeliacinės instancijos teismo motyvu, kad netesybos gali būti pripažintos aiškiai per didelėmis ir neprotingomis tik tada, jeigu jų suma kelis kartus viršija pagrindinės prievolės sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-316/2005). Taip pat kasacinis teismas sumažino delspinigius civilinėje byloje, kurioje šalys 2002 m. kovo 1 d. sudarytoje sutartyje buvo susitarusios dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t. y. 73 proc. metinių palūkanų. Kasacinis teismas sumažino delspinigius iki 7,3 proc. metinių palūkanų, t. y. 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr. 3K-3-394/2005). Analogiškas išvadas kasacinis teismas padarė ir kitoje kasacine tvarka nagrinėtoje civilinėje byloje, tais pačiais motyvais panaikinęs žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus, kuriais buvo atsisakyta mažinti sutartyje nustatytus delspinigius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005).

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartyje (civ. byla Nr. 3K-3-401/2008) konstatuota, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu.

14Šioje byloje matyti, kad atsakovas kreditą turėjo grąžinti 2010-04-23, tačiau jo nustatytu terminu negrąžino. Ieškovas iki 2011-01-06 skaičiavo skolą ir delspinigius; į teismą kreipėsi tik 2011-01-24 (b.l. 2). Ieškovo atstovas, nurodydamas delsimo paduoti ieškinį aplinkybes, teigia, jog tikėjosi skolą išreikalauti nesikreipdami į teismą, tačiau jokių šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų nepateikė. Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo delspinigius pagal sutartį už visą laikotarpį nuo 2010-04-24 iki 2011-01-06 nepagrįstas, nes taip nepateisinamai atsakomybė dėl gaišaties perkeliama pačiam skolininkui; delspinigių už prašomą visą laikotarpį priteisimas, kaip jau buvo minėta, prieštarautų teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams bei pažeistų šalių interesų pusiausvyrą (CK 1.5 str.). Teismas pažymi, kad, kaip ir visos teisės normos, taip ir ieškovo nurodytos taisyklės negali būti taikomos neatsižvelgiant į konkrečios situacijos ypatumus, o jų taikymas negali pažeisti teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principų (CK 1.5 str.).

15Bet kokiu atveju teismas gali konstatuoti, kad šiuo atveju ieškovui delspinigiai, kaip netesybos yra ne tik priemonė, turėjusi skatinanti skolininką laiku mokėti įmokas (vykdyti įsipareigojimus), bet ir papildomos palūkanos, kurių dydis metams- 730 procento. Šiuo atveju ieškovas visą laiką skaičiavo delspinigius nuo 2010-04-24 iki 2011-01-06. Pažymėtina, kad susidaręs delspinigių dydis (1166,16 Lt) daugiau nei 5 kartus viršija skolą. Tokiu būdu, teismas atsižvelgia į tai, kad ieškovas objektyviai gali naudotis savo sudarytos sutarties sąlygomis ir visais atvejais laukti sutarties įvykdymo termino, nepriklausomai, ar sutartis skolininko iš viso vykdoma, nes tokie delspinigiai jam dar naudingesni už palūkanas, kadangi jie daug didesni pinigine išraiška, jeigu skolininkas visai ar iš dalies nemoka. Tačiau toks ieškovo elgesys –laukti visą laiką, nesikreipti į teismą dėl skolininko prievolės įvykdymo, paskaičiuoti kuo didesnį nesumokėtų palūkanų dydį pagal jam naudingą laiko tarpą, nepriklausomai nuo visko, nėra sąžiningas ir teisingas (CK 1.5 str.) atsižvelgiant į tai, kad skolininkas nesąžiningas ieškovo atžvilgiu. Teismas šiuo atveju neturi pagrindo manyti, kad ieškovas išaiškino skolininkui prieš pasirašant sutartį apie sutarties galimą galiojimą visą laiką, apie delspinigius ir jų skaičiavimo galimybes tuo aspektu, dėl ko kyla tokio pobūdžio ir dydžio reikalavimas byloje. Teismas turi pagrindą manyti, kad ieškovas turi pareigą paaiškinti standartines sutarties sąlygas ir jas pagrįsti, kaip sąžiningas ir teisingas(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Galinta ir partneriai“ v. UAB DK „PZU Lietuva; byla Nr. 3K-3-80/2008.).Teismas turi pagrindą padaryti išvadą,kad šioje dalyje sutarties sąlygos buvo nesąžiningos atsakovo atžvilgiu,kaip ir paties ieškovo elgesys-ilgą laiką nesikreipti į teismą ir skaičiuoti delspinigius,kurių dydis nepamatuotai didelis-nėra sąžiningas ir teisingas.

16Todėl, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (atsakovas yra vartotojas -„silpnoji šalis“ tokio pobūdžio ginče), bei atsižvelgdamas, kad atsakovas nemokėjo nuo 2010-04-24 , į galimus ieškovo nuostolius dėl nesumokėtų pinigų panaudojimo negalimumo, teismas mato, kad patys delspinigiai aiškiai per dideli, jeigu skaičiuoti kiekvieną pradelstą dieną (2 procentai per dieną - 60 proc. per mėnesį, ir t.t.), kaip tai padarė ieškovas, ir prašoma priteisti suskaičiuota delspinigių suma aiškiai per didelė. Teismas mato protingu ir teisingu sumažinti delspinigius, ir priteisti 100 Lt delspinigių (CK 6.71 str.).

17CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

18Iš atsakovo priteistina 16 Lt žyminio mokesčio (proporcingai patenkintų reikalavimų daliai) ieškovui UAB „MCIP“ (CPK 78 str., 93 str. 1 d.).

19Iš atsakovo priteistina 6,99 Lt pašto išlaidų valstybei (CPK 96 str.).

20Vadovaudamasis CPK 259-269 str., 270str. teismas,

21

Nutarė

23Ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priteisti iš atsakovo V. U. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „MCIP“ (į.k. 302427630) 200 Lt negrąžinto kredito, 26 Lt kredito mokesčio, 100 Lt delspinigių, iš viso 326 Lt (tris šimtus dvidešimt šešis litus), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 326 Lt sumos nuo 2011-01-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 16 Lt (šešiolika litų) bylinėjimosi išlaidų.

25Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

26Priteisti iš atsakovo V. U. 6,99 Lt (šešis litus 99 ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 4. Ieškovas kreipėsi į... 5. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu papildomai nurodė, jog paslaugos... 6. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai,... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 9. Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakovu V. U. 2010-04-09 sudarė kredito... 10. Bendrųjų kredito sutarties sąlygų 9.2 punktas numato, kad jei kredito... 11. Teismas, spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų... 12. LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartyje (civ. byla Nr.... 14. Šioje byloje matyti, kad atsakovas kreditą turėjo grąžinti 2010-04-23,... 15. Bet kokiu atveju teismas gali konstatuoti, kad šiuo atveju ieškovui... 16. Todėl, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir remiantis CK 1.5... 17. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių... 18. Iš atsakovo priteistina 16 Lt žyminio mokesčio (proporcingai patenkintų... 19. Iš atsakovo priteistina 6,99 Lt pašto išlaidų valstybei (CPK 96 str.).... 20. Vadovaudamasis CPK 259-269 str., 270str. teismas, ... 21. ... 23. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Priteisti iš atsakovo V. U. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „MCIP“ (į.k.... 25. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Priteisti iš atsakovo V. U. 6,99 Lt (šešis litus 99 ct) pašto išlaidų... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine...