Byla 2-531-724/2013
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo VĮ „Visagino energija“, ieškinį atsakovui P. G. dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas VĮ „Visagino energija“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti 17555,12 Lt įsiskolinimą už patiektą ir suvartotą elektros energiją, šilumą, karštą ir šaltą vandenį bei nuotekų šalinimą, 1399,84 Lt delspinigių, 7,51 % dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo bei 569 Lt bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovo P. G. procesiniai dokumentai įteikti 2013 m. rugpjūčio 5d. Lietuvos Respublikos CPK 123 str. numatyta tvarka. Atsakovas nepateikė teismui atsiliepimo į pareikštą ieškinį, byla nesidomėjo, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

6Iš jų nustatyta, jog su atsakovu 2005 m. rugpjūčio 11d. buvo sudaryta geriamojo vandens bei nuotekų tvarkymo pirkimo – pardavimo sutartis, elektros energijos pirkimo pardavimo sutartis. Šilumos pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta CK 6,384 str. 1d. pagrindu.

7Pgal šias sutartis ieškovas VĮ “Visagino energija” įsipareigojo tiekti atsakovui elektros energiją, šilumą, geriamąjį vandenį ir šalinti nuotekas, o atsakovas įsipareigojo nustatyta tvarka atsiskaityti už patiektą energiją ir kitas paslaugas bei laikytis sutartyje numatyto vartojimo režimo. VĮ „Visagino energija” nuolat centralizuotai tiekė atsakovui elektros energiją bei tebetiekia šilumą, karštą ir šaltą vandenį bei šalina nuotekas, tačiau atsakovas tinkamai ir laiku neatsiskaito už pateiktą energiją ir kitas suteiktas paslaugas.

8Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama.

9Atsakovas pažeidė šių straipsnių nuostatas, netinkamai vykdė sutartyse numatytas sąlygas, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 1 p., 2 p.), todėl, atsiradus atsakovo atžvilgiu sutartinei civilinei atsakomybei (Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. 3 d.), ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant įsiskolinimo sumą teismine tvarka iš atsakovo.

10Ieškovas prašo priteisti delspinigių sumą už paskutinius 6 mėnesius iki 2013 m. sausio 31 d.

11Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. 1 d. numato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Šio straipsnio 2 d. nustato, kad netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. 3 d. išaiškina, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t.

12Šilumos pirkimo – pardavimo sutarties , geriamojo vandens bei nuotekų tvarkymo pirkimo – pardavimo sutarties, karšto vandens pirkimo – pardavimo sutartyse , Lietuvos Respublikos 1995-01-26 įstatymo Nr. I-775 „DĖl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims „ numatyti 0,05 % delspinigiai už kiekvieną praleistą apmokėti už komunalines paslaugas dieną. Ieškovas paskaičiavo delspinigius už paskutinius 6 mėnesius, todėl ieškovo reikalavimas priteisti1399,84 Lt delspinigių yra pagrįstas ir ši delspinigių suma iš atsakovo priteistina.

13Ieškovas prašo priteisti 7,51 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuobylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, kad procesinių palūkanų dydis paskaičiuotas nuo bylos iškėlimo teisme dienos.

14Lietuvos Respublikos CPK 6.37 str. 2 d. nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Palūkanų dydį reglamentuoja Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas. Šis įstatymas yra specialus įstatymas, turintis pirmenybę prieš Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. numatytus palūkanų dydžius, kuomet kalbama apie atliekamus pagal komercinius sandorius mokėjimus. Teismas, nustatęs, kad sandoris atitinka nustatytus komercinių sandorių požymius, jei kreditorius to reikalauja, taiko Įstatyme nustatytas palūkanas, tarp jų ir nuo iškėlimo bylos teisme iki visiško sprendimo įvykdymo. Minėto Įstatymo 2 str. l d. numato, kad komerciniai sandoriai - sandoriai tarp ūkio subjektų, pagal kuriuos už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai. Šiuo atveju atsakovas gavo paslaugas komercinės paskirties patalpoms t.y. abi šalys yra privatūs juridiniai asmenys, siekiantys pelno. Įstatymo 3 str. 4 d. yra numatyta, kad palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant vieno mėnesio VILIBOR (vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams) palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas). Atsakovui pareiga mokėti procesines palūkanas atsiranda nuo bylos iškėlimo dienos, kuri yra pirmąjį metų pusmetį. Pirmąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną, antrąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. Atsakovo pareiga mokėti palūkanas atsirado pirmąjį metų pusmetį, todėl taikoma - 0,51 % palūkanų norma (Lietuvos Banko duomenų bazės duomenys, skelbiami interneto puslapyje www.lb.lt). Palūkanų normą padidinus 7 procesiniais punktais, atsakovui taikytina palūkanų norma yra lygi 7,51 %. Todėl iš atsakovo priteistinos 7,51 % metinės palūkanos už priteistą 1751,67 Lt sumą nuo bylos iškėlimo 2013 m. vasario 21 d. teisme iki teismo iki sprendimo visiško įvykdymo.

16Ieškinį tenkinant iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui ir pašto išlaidos į valstybės biudžetą (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d.).

17Ieškovas, pateikdamas ieškinį, sumokėjo 569 Lt žyminio mokesčio. Šios išlaidos iš atsakovo priteistinos ieškovo naudai.

18Pašto išlaidos byloje sudaro 36,75Lt, šios išlaidos priteistinos į valstybės biudžetą (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, įm.k. 188659752, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.; 285 – 287 str., teismas -

Nutarė

20Ieškovo VĮ „Visagino energija“ ieškinį tenkinti.

21Priteisti iš atsakovo P. G., asmens kodas ( - ) , 17555,12 Lt ( septyniolika tūkstančių penkis šimtus penkiasdešimt penkis litus 12 centų) įsiskolinimą už patiektą ir suvartotą elektros energiją, šilumą, karštą ir šaltą vandenį bei pašalintas nuotekas, 1399,84 Lt (vieną tūkstantš tris šimtus devyniasdešimt devynis litus 84 centus) delspinigių, 7,51 % dydžio metines palūkanas už priteistą 18954,96 Lt sumą nuo bylos iškėlimo 2013 m. vasario 21 d. teisme iki sprendimo visiško įvykdymo, 569,00 Lt (penkis šimtus šešiasdešimt devynis litus) žyminio mokesčio ieškovo VĮ „Visagino energija“, į.k. 110087517, naudai.

22Priteisti iš atsakovo P. G., asmens kodas ( - ) , 36,75Lt (trisdešimt šešis litus 75 centus) pašto išlaidų į valstybės biudžetą (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, įm.k. 188659752, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660).

23Atsakovas P. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Visagino miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas, pareiškimo surašymo data, duomenys apie žyminio mokesčio sumokėjimą.

24Ieškovas VĮ „Visagino energija“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, rašytinio proceso... 2. Ieškovas VĮ „Visagino energija“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 3. Atsakovo P. G. procesiniai dokumentai įteikti 2013 m. rugpjūčio 5d. Lietuvos... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš jų nustatyta, jog su atsakovu 2005 m. rugpjūčio 11d. buvo sudaryta... 7. Pgal šias sutartis ieškovas VĮ “Visagino energija” įsipareigojo tiekti... 8. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200 str. prievolės turi... 9. Atsakovas pažeidė šių straipsnių nuostatas, netinkamai vykdė sutartyse... 10. Ieškovas prašo priteisti delspinigių sumą už paskutinius 6 mėnesius iki... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. 1 d. numato, kad netesybos – tai... 12. Šilumos pirkimo – pardavimo sutarties , geriamojo vandens bei nuotekų... 13. Ieškovas prašo priteisti 7,51 % metinių palūkanų už priteistą sumą... 14. Lietuvos Respublikos CPK 6.37 str. 2 d. nustatyta, kad skolininkas taip pat... 15. Palūkanų dydį reglamentuoja Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų... 16. Ieškinį tenkinant iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui... 17. Ieškovas, pateikdamas ieškinį, sumokėjo 569 Lt žyminio mokesčio. Šios... 18. Pašto išlaidos byloje sudaro 36,75Lt, šios išlaidos priteistinos į... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str.... 20. Ieškovo VĮ „Visagino energija“ ieškinį tenkinti.... 21. Priteisti iš atsakovo P. G., asmens kodas ( - ) , 17555,12 Lt ( septyniolika... 22. Priteisti iš atsakovo P. G., asmens kodas ( - ) , 36,75Lt (trisdešimt šešis... 23. Atsakovas P. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 24. Ieškovas VĮ „Visagino energija“ per 30 dienų nuo šio sprendimo...