Byla 2VP-7236-724/2018
Dėl vykdomojo rašto panaikinimo, suinteresuoti asmenys: P. G., antstolis Sigitas Osvaldas Grašys

1Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų teisėjas Giedrius Avinas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo VĮ „Visagino energija“ prašymą dėl vykdomojo rašto panaikinimo, suinteresuoti asmenys: P. G., antstolis Sigitas Osvaldas Grašys.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas VĮ „Visagino energija“ kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti vykdomąjį raštą, išduota civilinėje byloje Nr. 2-531-724/2013, suinteresuoti asmenys: P. G., antstolis Sigitas Osvaldas Grašys.

5Nurodė, jog Visagino miesto apylinkės teisme 2013-09-20 sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-531- 724/2013 buvo visiškai patenkintas ieškovo VĮ „Visagino energija“ ieškinys atsakovui P. G.. Teismo sprendimas įsiteisėjo 2013-10-22. Ieškovas 2014-05-20 pateikė teismui prašymą šioje civilinėje byloje išduoti vykdomąjį raštą. Teismas 2014-05-21 išdavė vykdomąjį raštą, kurį ieškovas 2014-05-29 pateikė antstoliui Sigitui Osvaldui Grašiui vykdyti. Antstolis šio vykdomojo dokumento pagrindu 2014-05- 30 pradėjo vykdomąją bylą Nr. 0168/14/00744.

6Atsakovas 2014-07-03 pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-53-724/2013. Visagino miesto apylinkės teismas 2014-07-04 nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-858-844/2014 sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0168/14/00744 pagal išieškotojo VĮ „Visagino energija“ pateiktą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-531-724/2013.

7Panevėžio apygardos teismas 2014-12-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-824-755/2014 atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. 2-531-724/2013. Visagino miesto apylinkės teismas 2015-12-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-115-758/2015 patvirtino ieškovo ir atsakovo sudarytą taikos sutartį. Šioje nutartyje nebuvo išspręstas klausimas dėl sustabdytos vykdomosios bylos, kadangi šis klausimas nebuvo aptartas ir tarp šalių sudarytoje taikos sutartyje. Atsakovas sudarytą taikos sutartį įvykdė tinkamai ir nustatytu terminu.

8Prašymas netenkintinas.

9Vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta tvarka antstoliui pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas (CPK 586 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis CPK 646 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendrąja taisykle, vykdytinam sprendimui įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą. Atsižvelgiant į CPK įtvirtintą vykdomojo rašto išdavimo tvarkos reglamentavimą, darytina išvada, jog, jei tai nėra skubaus vykdymo atvejis, vykdomojo rašto išdavimą, esant išieškotojo rašytiniam pareiškimui, įstatymas sieja su teismo sprendimo įsiteisėjimu ir vykdytinumu.

10Pažymėtina, jog priėmus vykdyti vykdomąjį dokumentą ir pradėjus vykdymo veiksmus, vykdomoji byla gali būti nutraukta tik CPK 629 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais vykdomosios bylos nutraukimo pagrindais.

11Iš pareiškėjo VĮ „Visagino energija“ prašymo turinio matyti, kad jis siekia vykdomosios bylos užbaigimo vykdomosios bylos nutraukimu, panaikinant vykdomąjį dokumentą (CPK 629 straipsnio 1 dalies 5 punktas) Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog, neatsižvelgiant į tai, kad CPK nereglamentuoja vykdomųjų dokumentų panaikinimo, ši procedūra gali būti taikoma tais atvejais, kai vykdytinas dokumentas kartu yra ir vykdomasis dokumentas, pavyzdžiui, teismo įsakymas, teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1347/2009; 2010-02-18 nutartis civilinėje byloje Nr.2-146/2010; 2014-01-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-56/2014 ir kt.). Tokiu atveju teismas, priimdamas nutartį dėl vykdytino dokumento panaikinimo, vykdymo proceso prasme nusprendžia ir dėl vykdomojo dokumento panaikinimo. Tačiau teismo sprendimo (teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis) pagrindu išduoto vykdomojo rašto panaikinimas vykdymo procese yra negalimas. Net ir panaikinus teismo sprendimą, kurio įvykdymui yra išduotas vykdomasis raštas, vykdomųjų raštų panaikinimui netaikoma jokia speciali jų panaikinimo procedūra, kadangi jie savaime netenka galios. Tokiu atveju antstolis privalo nutraukti vykdomąją bylą ir taikyti CPK 629 straipsnio 2 dalyje numatytas teisines pasekmes – panaikinti visas vykdymo priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1347/2009; 2010-02-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-146/2010).

12Atsižvelgiant įstatymo nuostatą, jog teismui sprendimą (nutartį) pakeitus ar priėmus naują sprendimą (nutartį), ankstesni teismų sprendimai (nutartys) netenka teisinės galios (CPK 371 straipsnio 3 dalis), suformuotą teismų praktiką. Įvertinus pareiškėjo pateiktą informaciją, teismų informacinės Liteko sistemos duomenis, tai, kad atnaujinus procesą civilinėje byloje Nr. 2-531-724/2013, Visagino miesto apylinkės teismo 2015-12-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-115-758/2015 buvo patvirtinta ieškovo VĮ „Visagino energija“ ir atsakovo P. G. sudarytą taikos sutartis, konstatuotina, jog sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. 2-531- 724/2013 pagrindu išduotas vykdomasis raštas neteko teisinės galios nuo 2015-12-07 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-115-758/2015 įsiteisėjimo dienos, t.y. 2015-12-17.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291 straipsniu ir 371 straipsnio 3 dalimi, CPK 629 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

14pareiškėjo VĮ „Visagino energija“ prašymą dėl vykdomojo rašyto panaikinimo atmesti.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismo Visagino rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai