Byla 2S-824-755/2014
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-531-724/2013

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Eigirdas Činka, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo P. G. atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-858-844/2014 pagal pareiškėjo P. G. patikslintą prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-531-724/2013,

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į teismą su patikslintu prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-531-724/2013 ir, bylą išnagrinėjus iš naujo, ieškovės VĮ „Visagino energija“ ieškinį atmesti. Pareiškėjas nurodė, jog 2014 m. birželio 1 d. iš antstolio gavo pranešimą dėl skolos sumokėjimo. Tik iš šio pranešimo jis sužinojo, jog jo atžvilgiu buvo išnagrinėta civilinė byla ir priimtas sprendimas. Visagino miesto apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 20 d. sprendimu už akių ieškovo VĮ „Visagino energija“ naudai iš atsakovo P. G. priteisė 17555,12 Lt įsiskolinimą už patiektą ir suvartotą elektros energiją, šilumą, karštą ir šaltą vandenį bei pašalintas nuotekas, 1399,84 Lt delspinigių, 7,51 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 18954,96 Lt sumą nuo bylos iškėlimo 2013 m. vasario 21 d. teisme iki sprendimo visiško įvykdymo, 569,00 Lt žyminio mokesčio. Pareiškėjas pažymi, kad atsakovas 2013 m. kovo 22 d. pateikė teismui prieštaravimus dėl ieškovo (kreditoriaus) pareiškimo ir teismo įsakymo. Po to jokių dokumentų iš teismo atsakovas nėra gavęs. Kaip numatyta CPK 439 str., būtent kreditorius privalėjo pateikti ieškinį, priešingu atveju kreditoriaus pareiškimas turėjo būti laikomas nepaduotu ir teismo nutartimi grąžintas kreditoriui, o teismo įsakymas ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinti. Tolimesnes pareigas pagal CPK XXIII skyriuje nustatytą šios kategorijos bylų nagrinėjimo tvarką turėjo tik ieškovas, bet ne atsakovas. Taip pat nurodo, jog kadangi atsakovas kaip skolininkas įvykdė savo pareigas, t. y. pareiškė prieštaravimus, akivaizdu, bylos eiga pagal šią atskirų bylų nagrinėjimo kategoriją nutrūko ir visos atsakovo kaip skolininko pareigos baigėsi. Atsakovas kaip skolininkas neprivalėjo domėtis ar kreditorius pateikė ieškinį ar ne, t. y. ar realizavo savo teises, ar ne. Pareiškėjas nurodo, jog kaip matyti iš naujoje faktiškai kitoje civilinėje byloje, ieškinys atsakovui turėjo būti įteiktas pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, pasirinkus vieną iš įteikimo būdų, būtent, viešo paskelbimo būdu, tačiau šis būdas buvo įgyvendintas netinkamai, pažeidžiant CPK normas, todėl net ir tuo atveju, jei atsakovas būtų turėjęs pareigą domėtis ieškovo iniciatyva inicijuotu ginčo teisenos procesu apie jam reiškiamus ieškinius, atsakovas negalėjo gauti tinkamos informacijos apie jo atžvilgiu pradėtą civilinę bylą, kadangi teismo 2013 m. rugpjūčio 5 dienos nutartyje (b. 1. 74-75) ir pranešime (b. 1. 76) buvo nurodyta visai kita atsakovo (identifikuojanti asmenį, kuriam pareikštas ieškinys) gimimo data - 1963 m. vasario 26 d. Be to, atsakovas vėliau susipažinęs su byla nerado duomenų apie tai, kad priimtas Sprendimas už akių CPK 285 str. 7 d. nustatyta tvarka būtų buvęs siųstas atsakovui ir atsakovas būtų galėjęs per 20 dienų susipažinęs su minėtu Sprendimu pareikšti prašymą dėl jo peržiūrėjimo. Be to, atsakovas 2013 m. viduryje buvo išvykęs kelioms savaitėms į Angliją darbo klausimais, o grįžęs tuometinės faktinės gyvenamosios vietos adresu - ( - ) pranešimų iš pašto paslaugas teikiančių įmonių apie tai, jog jo vardu buvo siųstos registruotos siuntos iš Visagino miesto apylinkės teismo taip pat nerado. Todėl akivaizdu, jog dėl objektyvių, nuo atsakovo nepriklausančių priežasčių jis iki 2014-06-01 (kai gavo pranešimą iš antstolio) negalėjo sužinoti apie tai, jog jo atžvilgiu ginčo teisenos tvarka buvo išnagrinėta civilinė byla ir priimtas sprendimas už akių.

3Kadangi tik sužinojus apie sprendimo vykdymą ir susipažinus su sprendimu ir civilinės bylos medžiaga atsakovui paaiškėjo, jog priimant sprendimą yra padaryta keletas aiškių teisės normos taikymo klaidų, kurios turėjo įtakos priimant neteisėtą sprendimą, o sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka (CPK 366 str. 1 d. 9 p.), atsakovas galėjo realizuoti savo teisę - atnaujinti procesą toje civilinėje byloje. Kadangi atsakovas apie sprendimą turėjo ir galėjo sužinoti tik 2014 m. birželio 1 dieną gavęs pranešimą iš antstolio dėl skolos sumokėjimo, todėl nepraleisdamas trijų mėnesių termino (CPK 368 str.), šiuo pagrindu pateikia pareiškimą dėl proceso atnaujinimo byloje.

4Visagino miesto apylinkės teismas 2014-09-09 nutartimi pareiškėjo P. G. prašymo dėl atnaujinimo proceso civilinėje byloje Nr. 2-531-724/2013 netenkino ir atsisakė atnaujinti procesą. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2014 m. liepos 4 d. Visagino miesto apylinkės teismo nutartimi – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0168/14/00744 pagal išieškotojo VĮ „Visagino energija“ pateiktą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-531-724/2013 dėl 17555,12 Lt įsiskolinimo už patiektą ir suvartotą elektros energiją, šilumą, karštą ir šaltą vandenį bei nuotekų šalinimą, 1399,84 Lt delspinigių, 7,51 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą 18954,96 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. vasario 21 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, 569 Lt žyminio mokesčio išieškojimo iš skolininko P. G. iki atsakovo prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-858-844/2014 (ankstesnis Nr. 2-531-724/2013), kurioje priimto sprendimo už akių pagrindu buvo išduotas vykdomasis raštas, išnagrinėjimo, paliko galioti iki nutarties įsiteisėjimo dienos. Teismas sprendė, jog P. G. praleido CPK 368 str. 1 d. nustatytą trijų mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, o jo nurodytos minėto termino praleidimo priežastys nepripažįstamos svarbiomis praleistam terminui atnaujinti. Nurodė, jog pareiškėjas teismui teikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo nepateikė įrodymų, kodėl, žinodamas apie procesą minimoje civilinėje byloje, jame, po prieštaravimų pateikimo, toliau nebedalyvavo. Teismas darė išvadą, kad atsakovas žinojo apie bylos eigą, dalyvavo joje, tačiau pareiškime nepagrįstai teigia, kad jo kaip atsakovo pareigos esą baigėsi pateikus prieštaravimus. Nurodė, jog pareiga aktyviai domėtis byla nė vienai proceso šaliai automatiškai nepasibaigia vien tik dėl to, kad šalis pateikia kokį nors procesinį dokumentą.

5Atskiruoju skundu atsakovas prašo Visagino miesto apylinkės teismo 2014-09-09 nutartį panaikinti ir prašymą dėl proceso atnaujinimo patenkinti. Pareiškėjas nurodo, jog procese nedalyvavo todėl, kad dėl objektyvių ir nuo jo nepriklausančių priežasčių nežinojo, jog procesas iš viso tęsiasi toliau. Nurodo, jog ieškinys pareiškėjui nebuvo įteiktas, todėl jis negalėjo domėtis procesu apie kurio eigą jis negalėjo nežinoti. Jis kaip skolininkas įvykdė savo pareigas, t. y. pareiškė prieštaravimus, akivaizdu, bylos eiga pagal šią atskirų bylų nagrinėjimo kategoriją nutrūko ir visos atsakovo kaip skolininko pareigos baigėsi, todėl jis kaip skolininkas neprivalėjo domėtis ar kreditorius pateikė ieškinį ar ne, t. y. ar realizavo savo teises, ar ne. Priėmus ir įteikus atsakovui ieškinį, atsirastų pareiga domėtis nauja civiline byla. Kad tai buvo dvi atskiros bylos akivaizdžiai patvirtina ir šių civilinių bylų numeriai. Pažymėjo, jog ieškinys dėl skolos turėjo būti pateiktas pagal atsakovo gyvenamąją vietą.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas VĮ „Visagino energija“ prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog atskirajame skunde nėra nurodyta kokias materialines ar procesines teisės normas teismas ,priimdamas ginčijamą nutartį, pažeidė. Teigia, jog pateiktus ieškinį teismui po skolininko prieštaravimų bylos nagrinėjimas nesibaigia, o perauga į kitą stadiją – ginčo teiseną ir nors pagal bylų registravimo taisykles jai suteikiamas kitas numeris, tačiau faktiškai tai yra tas pats ginčas, tik nagrinėjamas ginčo teisenos procedūra, todėl pareiga domėtis atsakovui išlieka. Nurodo, jog buvo išnaudotos visos galimybės įteikti procesinius dokumentus siunčiant visais žinomais atsakovo adresais. Atsakovas nenurodė jokių konkrečių įrodymų, galinčių turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui, be to neginčijo ar byloje buvo pagrindas priimti sprendimą už akių.

7Atskirasis skundas tenkinamas, teismo nutartis naikinama ir priimama nauja nutartis.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338,320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

9CPK 368 str. 1 d. nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, o šio Kodekso 366 str.1 d. 9 p. nurodytu atveju – jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip vieneri metai (CPK 368 str.2 d.). Pagal CPK 370 str.3 dalį teismas, nagrinėdamas teismo posėdyje prašymą atnaujinti procesą, sprendžia dėl prašymo pagrįstumo, t. y.patikrina, ar prašymas atnaujinti procesą paduotas nepažeidus CPK 368 str. nustatyto termino ir ar pagrįstas CPK 366 str. 1 dalyje įtvirtintais pagrindais. Šioje prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo stadijoje sprendžiama, ar iš tiesų yra bent vienas iš įstatymo nustatytų pagrindų procesui byloje atnaujinti, tiriami su tuo susiję įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2011; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2014; kt.).

10Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas, kreipdamasis į teismą dėl proceso atnaujinimo, nurodė, kad apie teismo 2013 m. rugsėjo 20 d. sprendimą už akių sužinojo 2014 m. birželį, gavęs iš antstolio reikalavimą įvykdyti sprendimą. Bylą nagrinėjęs teismas sprendė , kad procesiniai dokumentai (teismo įsakymas ir pareiškimas) pareiškėjui buvo įteikti 2013 m. kovo mėnesį asmeniškai, jis teikė prieštaravimus , tad buvo informuotas apie procesą ir turėjo domėtis jo eiga, apie atliekamus procesinius veiksmus buvo informuotas tinkamai( viešai paskelbiant), paties sprendimo už akių kopija jam irgi išsiųsta, tad terminas prašymui pateikti praleistas be svarbių priežasčių.

11Apeliacinės instancijos teismo vertinimu teismo išvada, jog prašymą pareiškėjas pateikė praleidęs 3 mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo dienos kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, klaidinga.

12Pareiškėjo vertinimu šis terminas skaičiuotinas nuo antstolio raginimo gavimo, teismo pozicija, jog jis skaičiuotinas nuo teismo sprendimo už akių kopijos įteikimo ( atsakovui išsiųsta paštu 2013-09-20).

13Kasacinio teismo nutartyse ne kartą pabrėžta, kad teismas negali nagrinėti bylos, kai nedalyvauja kuris nors iš byloje dalyvaujančių asmenų, jeigu jis nebuvo tinkamai informuotas apie teismo posėdžio vietą ir laiką, nes tokiu atveju būtų pažeidžiama teisė būti išklausytam, šalių lygiateisiškumo ir rungtyniškumo principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2009; 2011 m. vasario 15 d.nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-55/2011; kt.).Nurodytų principų nesilaikymas gali lemti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimą (2010 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-193/2010; kt.).EŽTT nurodyta, kad proceso šalių lygybės principas, būdamas sudėtinė platesnės teisingo bylos nagrinėjimo koncepcijos dalis, reikalauja, jog kiekviena šalis turėtų prieinamą galimybę pristatyti savo bylą tokiu būdu, kad neatsidurtų daug nepalankesnėje padėtyje, palyginus su oponentu (žr., be kitų, Kress v. France [ GC], No. 39594/98,§ 72, ECHR 2001?VI). Šalių lygybės principas prarastų prasmę, jei vienai iš jų nebūtų pranešta apie teismo posėdį tokiu būdu, kad ji turėtų galimybę jame dalyvauti, norėdama įgyvendinti savo teises, įtvirtintas nacionalinėje teisėje – kai tuo metu kita šalis tokias savo teises veiksmingai įgyvendina (žr. Švenčionienė v. Lithuania, No. 37259/04, judgment of 25 November 2008, § 25). EŽTT pripažįsta, kad proceso greitumas yra svarbi siekiamybė, tačiau ji negali pateisinti vieno iš esminių principų – šalių teisės į rungtynišką procesą – nepaisymo (žr. Nideröst- Huber v. Switzerland, No. 18990/91, judgment of 18 February 1997, Reports of judgments and decisions 1997-I, § 30).Pažymi, kad kartais procesinių dokumentų įteikimo būdas, priklausomai nuo konkrečių bylos aplinkybių, gali būti pripažįstamas nesuderinamu su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos tikslu užtikrinti asmenų realias ir efektyvias, o ne teorines ar iliuzines teises (žr., be kitų, Multiplex prieš Kroatiją,Nr. 58112/00, § 44, 2003 liepos 10 d.). Iš principo, jis įtvirtina ir šalių galimybę susipažinti ir pasisakyti dėl visų byloje esančių įrodymų ar paaiškinimų, turint tikslą paveikti jo sprendimą (žr. Fretté prieš Prancūziją, Nr. 36515/97, § 47, ECHR 2002?I).

14Byloje keliamas klausimas ar procesas prasidėjęs pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo priėmimu teisme, teismo įsakymo išdavimu, jo panaikinimu dėl per įstatymu nustatytą terminą

15( skolininkui pateikus prieštaravimus) ieškinio pateikimo ir pasibaigęs sprendimo už akių priėmimu laikytinas vientisu procesu, kuriame šalims taikomas pareigos pranešti pasikeitus pašto korespondencijos įteikimo vietai( CPK 121 str.) reikalavimas , ar tai du savarankiški procesai, kuriuose šis reikalavimas taikomas atskirai ir antras ( ginčo teisenos) procesas nėra sąlygojamas pirmajame procese turimų duomenų apie atsakovo gyv.vietą, dokumentų įteikimo jam fakto.

16Pagal CPK 439 str. 3 d. gavęs skolininko prieštaravimus, teismas ne vėliau kaip per tris darbo dienas privalo pranešti kreditoriui, kad šis ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos turi teisę pagal bendrąsias bylų nagrinėjimo ginčo teisena taisykles (įskaitant teismingumo taisykles) pareikšti ieškinį, atitinkantį CPK 135 straipsnio reikalavimus, ir primokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį. Pagal to paties straipsnio 6 d., jeigu kreditorius per šio straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą tinkamai įforminto ieškinio teismui nepateikia, kreditoriaus pareiškimas laikomas nepaduotu ir teismo nutartimi grąžinamas kreditoriui, o teismo įsakymas ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinami. Ši nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Tai netrukdo kreditoriui pareikšti ieškinį bendra tvarka.

17Toks reglamentavimas teismo vertinimu reiškia, jog galima dvejopa situacija- ieškinį savalaikiai pareiškus ir teismui jį priėmus, bylos nagrinėjimas iš supaprastintos tvarkos pereina į ginčo teiseną, taigi procesas tęsiamas, ieškinio savalaikiai nepateikus , o tą padarius vėliau bendra tvarka, prasideda kitas savarankiškas procesas. Pirmuoju atveju procesas yra tęstinis, o antruoju jis susideda iš dviejų savarankiškų procesų,kurių kiekvienam taikomos proceso taisyklės visa apimtimi, tarp jų ir CPK 121 str.

18Šio ginčo atveju procesas vertinamas kaip tęstinis, nes ieškinys buvo pateiktas savalaikiai, jis teismo priimtas. Vienok, šiuo atveju yra svarbu ne tik proceso procedūrinis tęstinumas, bet tai kaip dalyvaujantys procese asmenys jį suvokia. Jeigu procesas yra tęstinis, bet asmuo jį suvokia kaip du savarankiškus procesus ir atitinkamai elgiasi, tai gali priežastimi spręsti ar asmuo proceso terminus praleido dėl svarbių priežasčių, ar tokių priežasčių nėra.

19Pagal CPK 432 str., jeigu CPK XXIII skyriuje tam tikrų procesinių veiksmų atlikimas nereglamentuojamas, taikomos bylų nagrinėjimo ginčo teisena taisyklės. Skyriuje nenustatyta kokia forma skolininkas turi būti informuotas apie ieškinio pateikimą (priėmimą) ir perėjimą į ginčo teisenos procedūrą. Šiuo atveju tai buvo atlikta priimant 2013-04-11 teismo nutartį( b.l.62). Sutinkamai su CPK 42 str.1 d., šalis turi teisę gauti teismo nutarčių kopijas. Ją gavus, asmuo yra informuojamas apie proceso eigą, šiuo atveju ir apie tai ar ieškovas, gavęs prieštaravimus, pateikė ieškinį. Šiuo atveju teismo vertinimu nėra pakankamų duomenų, jog tokios nutarties kopija pareiškėjui buvo siųsta. Liteko duomenų bazėje civ.bylos Nr.L2-355-724/2013 procese šios nutarties išsiuntimas neatžymėtas. 2013-04-15 pareiškėjui išsiųsti ir grįžę neįteikti dokumentai, išskyrus pažymą, į byla nepateikti. Pažyma neinformatyvi ir iš jos daryti išvadą, jog buvo siunčiama ir 2013-04-11 nutartis negalima - joje nenurodyta kokie dokumentai pridedami, pačioje pažymoje tik pabraukta po tekstu „teismo nutarties“. Taigi, nesant pakankamų įrodymų, jog asmuo buvo informuotas apie ieškinio pateikimą, sutiktina su skundu argumentu, jog pateikęs prieštaravimus dėl teismo įsakymo asmuo pagrįstai galėjo spręsti, jog procesas supaprastinta tvarka nutrūko, nes kreditorius ieškinio neteikė, ir priežasčių domėtis pasibaigusiu procesu jis nebeturi.

20Be to, šiuo atveju pirmos instancijos teismas nevertino ar procesinių dokumentų įteikimo viešai paskelbiant būdas pasirinktas esant to procesinėms prielaidoms bei pagal nustatytą tvarką ir , priklausomai nuo šių išvadų, nepasisakė ar galimas buvo sprendimo už akių priėmimas.

21Pagal CPK 285 str. sprendimas už akių dėl neatvykusio ar procesinio dokumento nepateikusio atsakovo gali būti priimtas tik dėl tų ieškinio reikalavimų ir jį pagrindžiančių aplinkybių, apie kuriuos atsakovui buvo pranešta šio kodekso nustatyta tvarka. Sprendimas už akių priimamas tik tais atvejais, kai byloje yra pateikti tik vienos iš šalių įrodymai. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Kai byloje yra pateikti abiejų šalių įrodymai, teismas bylą nagrinėja pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. Teismas netenkina šalies prašymo priimti sprendimą už akių kai neatvykusiai ar procesinio dokumento nepateikusiai šaliai nebuvo tinkamai pranešta apie parengiamojo ar teismo posėdžio laiką ir vietą arba nebuvo tinkamai įteikti procesiniai dokumentai, kuriuose nurodyta per nustatytus terminus pateikti atsiliepimą į ieškinį, paruošiamąjį dokumentą.

22Kadangi galimybė priimti sprendimą už akių neatsiejama su tinkamu procesinių dokumentų įteikimu, o procesiniai dokumentai buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, teismas turėjo vertinti ar šis būdas buvo pasirinktas tinkamai.

23Iš teismo 2013-08-05 nutarties matyti, jog buvo nutarta ieškovo prašymą ir procesinius dokumentus įteikti viešo paskelbimo būdu. Pats teismo sprendimas už akių buvo įteiktas išsiunčiant jį paštu, viešai paskelbiant jis neteiktas.CPK 130 str. leidžia viešo paskelbimo įteikimo būdą pasirinkti kai nėra galimybės paskirti kuratorių. Tas reikštų, jog visų pirma turėtų būti išsprendžiamas kuratoriaus paskyrimo klausimas ir tik nustačius, jog jo paskyrimas negalimas, pasirenkamas viešo paskelbimo įteikimo būdas. Iš bylos duomenų matosi, jog kuratoriaus paskyrimo klausimo teismas prieš nutariant procesinius dokumentus įteikti viešai paskelbiant nesprendė, ieškovas nebuvo suformulavęs savo pozicijos dėl galimybės jį skirti ar neskirti, o teismas neįpareigojo šalies tą atlikti. Sykiu bylos duomenys nerodo, jog kuratoriaus paskyrimo galimybė buvo eliminuota.

24Apibendrinant sprendžiama, jog viešo paskelbimo įteikimo būdas buvo pasirinktas pažeidžiant procesinių įstatymų reikalavimus, o tokiu būdu teikti šalies procesiniai dokumentai laikomi įteiktais netinkamai, o tokiu atveju sprendimo už akių priėmimas apskritai negalimas

25( CPK 285 str.3 d.1 p.).

26Apeliacinės instancijos teismo vertinimu aplinkybė, jog teismo nutartyje klaidingai nurodyti asmens gimimo duomenys pati savaime nereikštų netinkama informavimo apie vykstantį procesą, nes kiti duomenys- atsakovo vardas, pavardė, ginčo pobūdis ir pan. nurodyti teisingai. CPK 130 str. nereikalauja nurodyti asmens, kuriam dokumentai teikiami viešai paskelbiant, gimimo datos, o, kilus abejonių dėl paskelbimo adresato, dėl jų galima buvo pasitikslinti pranešime nurodytais kontaktiniais telefonais.

27CPK 285 str. 2 d. riboja sprendimo už akių priėmimą kai kita šalis teismui yra pateikusi bylai reikšmingus įrodymus. Formalaus įrodymų tyrimo metu bylos aplinkybės nėra išsamiai tiriamos, nes neapklausiami teismo akivaizdoje liudytojai, neskelbiami įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-227/2008; 2012 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-24/2012; kt.). Taigi nagrinėjamoje byloje teismas, priimdamas sprendimą už akių, atliko tik formalų byloje esančių įrodymų vertinimą, iš esmės nenustatinėjo ir neanalizavo pareiškėjo nurodomų aplinkybių, kad į patalpas Visagino g.8-32, Visagine, kurioms teiktos paslaugos, nuosavybės teisę pareiškėjas įgijo tik 2007 metų sausio 4 d., o prašoma priteisti lėšas už laikotarpį nuo 2006 m. birželio. Sutinkama su ieškovo argumentu, jog vartotoju gali būti ir asmuo nesantis patalpų savininku, bet sykiu vertintina ar byloje buvo pateikti įrodymai, kad vartotoju yra būtent atsakovas, ar jis tik veikė savininko įgaliotas. Kasacinio teismo pastebėta, jog civilinėje teisėje galiojant sutarties laisvės principui šilumos energijos vartojimo pirkimo-pardavimo teisinių santykių dalyvis gali būti ne tik patalpų savininkas, bet ir jų nuomininkas – šilumos tiekėjas, patalpų savininkas (nuomotojas) ir nuomininkas gali susitarti dėl to, kad nuomininkas taps energijos pirkimo-pardavimo sutarties šalimi. Jeigu nėra tokio susitarimo, šilumos pirkimo–pardavimo sutarties šalis yra patalpų, į kurias tiekiama šiluma, savininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-280/2009). Teismas nepasisakė dėl to kodėl atsakovas atsakingas pagal sutartis, nors elektros energijos paslaugų teikimo sutartyje atsakovas veikė tik kaip įgaliotinis. Taip pat pastebima, jog ieškovas reikalavimą teikė atsakovui kaip fiziniam asmeniui, bet tuo pačiu prašė priteisti palūkanas kildinamas iš sandorių sudarytų tarp pelno siekiančių( komercinių) asmenų. Teigiant, jog atsakovas turėtų atsakyti kaip pelno siekiantis ūkui subjektas, teismas turėjo įvertinti, kad fizinio asmens ir ūkio subjekto teisės bei pareigos skirtingos, šių asmenų turtas ir atitinkamai atsakomybė atskirti, pasisakyti ar esant taip suformuluotam reikalavimui buvo galimas ieškinio tenkinimas visa jo apimtimi. Atsakovas kaip fizinis asmuo gali prisiimti teises ir pareigas. Pastebima, jog pagal CK 2.50 str. 2 d. juridinis asmuo neatsako pagal juridinio asmens dalyvio prievoles, o pastarasis neatsako pagal juridinio asmens prievoles, išskyrus įstatymuose arba juridinio asmens steigimo dokumentuose numatytus atvejus. Duomenų kokie juridiniai asmenys patalpose vykdė komercinę veiklą nepateikta.

28Nurodytos aplinkybės apeliacinės instancijos teismo vertinimu duoda pagrindą spręsti, jog nagrinėjant bylą galėjo būti apdaryti aiški teisės taikymo klaida, kas būtų pagrindu proceso atnaujinimui.

29Teismo vertinimu pagrįstas pareiškėjo nurodymas, jog byla išnagrinėta pažeidžiant teritorinio teismingumo taisykles( CPK 29 str.), nes byloje nėra duomenų apie sutartinį teismingumą, teikiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo atsakovo gyvenamoji ( pašto) vieta nurodyta Vilniaus mieste, deklaruota Neringoje, bet ši aplinkybė pati savaime nebūtų iš esmės pagrįsto ir teisėto teismo sprendimo negaliojimo pagrindu.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 9 d. nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-531-724/2013 CPK 366 str.1 d. 9 p. pagrindu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Eigirdas... 2. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su patikslintu prašymu atnaujinti procesą... 3. Kadangi tik sužinojus apie sprendimo vykdymą ir susipažinus su sprendimu ir... 4. Visagino miesto apylinkės teismas 2014-09-09 nutartimi pareiškėjo P. G.... 5. Atskiruoju skundu atsakovas prašo Visagino miesto apylinkės teismo 2014-09-09... 6. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas VĮ „Visagino energija“ prašo... 7. Atskirasis skundas tenkinamas, teismo nutartis naikinama ir priimama nauja... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 9. CPK 368 str. 1 d. nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti... 10. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas, kreipdamasis į teismą dėl proceso... 11. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu teismo išvada, jog prašymą... 12. Pareiškėjo vertinimu šis terminas skaičiuotinas nuo antstolio raginimo... 13. Kasacinio teismo nutartyse ne kartą pabrėžta, kad teismas negali nagrinėti... 14. Byloje keliamas klausimas ar procesas prasidėjęs pareiškimo dėl teismo... 15. ( skolininkui pateikus prieštaravimus) ieškinio pateikimo ir pasibaigęs... 16. Pagal CPK 439 str. 3 d. gavęs skolininko prieštaravimus, teismas ne vėliau... 17. Toks reglamentavimas teismo vertinimu reiškia, jog galima dvejopa situacija-... 18. Šio ginčo atveju procesas vertinamas kaip tęstinis, nes ieškinys buvo... 19. Pagal CPK 432 str., jeigu CPK XXIII skyriuje tam tikrų procesinių veiksmų... 20. Be to, šiuo atveju pirmos instancijos teismas nevertino ar procesinių... 21. Pagal CPK 285 str. sprendimas už akių dėl neatvykusio ar procesinio... 22. Kadangi galimybė priimti sprendimą už akių neatsiejama su tinkamu... 23. Iš teismo 2013-08-05 nutarties matyti, jog buvo nutarta ieškovo prašymą ir... 24. Apibendrinant sprendžiama, jog viešo paskelbimo įteikimo būdas buvo... 25. ( CPK 285 str.3 d.1 p.).... 26. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu aplinkybė, jog teismo nutartyje... 27. CPK 285 str. 2 d. riboja sprendimo už akių priėmimą kai kita šalis teismui... 28. Nurodytos aplinkybės apeliacinės instancijos teismo vertinimu duoda pagrindą... 29. Teismo vertinimu pagrįstas pareiškėjo nurodymas, jog byla išnagrinėta... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 31. Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 9 d. nutartį panaikinti ir...