Byla 2-1684-330/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „CCM Baltic“; trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Adista“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Adista“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. liepos 4 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-758-357/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „CREDIT ISCO“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „CCM Baltic“; trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Adista“.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Klausimo esmė

4Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria atsisakyta iškelti atsakovei UAB „CCM Baltic“ bankroto bylą, teisėtumo klausimas.

5Ieškovė UAB „CREDIT ISCO“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „CCM Baltic“. Ieškinyje nurodė, kad atsakovės skola ieškovei sudaro 41 571,48 Eur, be to, priskaičiuota 2 069,57 Eur delspinigių, 40 Eur išieškojimo išlaidų. Kadangi atsakovė nevykdo savo įsipareigojimų, ji laikytina nemokia.

6Atsakovė UAB „CCM Baltic“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad nepaisant turimų finansinių sunkumų, UAB „CCM Baltic“ nėra nemoki, kadangi 2016 m. gegužės 31 d. balanso duomenimis įmonės turtas sudarė 3 493 954 Eur, o pradelsti įsipareigojimai siekė 1 553 884 Eur.

7Trečiasis asmuo UAB „Adista“ nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas jam išdavė vykdomąjį raštą dėl 58 748,61 Eur skolos, 0,02 procentų nuo pradelstos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną palūkanų išieškojimo iš atsakovės. Visa atsakovės skola sudaro 138 173,07 Eur be palūkanų. Trečiojo asmens įsitikinimu, atsakovė UAB „CCM Baltic“ yra nemoki, nes nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2016 m. liepos 4 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „CCM Baltic“.

10Įvertinęs įmonės 2016 m. gegužės 31 d. balanso duomenis, pirmosios instancijos teismas nenustatė pagrindo iškelti bankroto bylos atsakovei UAB „CCM Baltic“, kadangi pagal finansinės atskaitomybės dokumentus UAB „CCM Baltic“ pradelsti mokėjimai neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Trečiasis asmuo UAB „Adista“ atskirajame skunde prašo Šiaulių apygardos teismo 2016 m. liepos 4 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:

  1. Į atsakovės balansą įtraukto nekilnojamojo turto vertė pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis mažintina iki 249 656 Eur.
  2. Atsakovės balanse nurodyta žaliavų ir komplektavimo gaminių vertė – 1 118 609 Eur nepagrįstai didelė ir kelianti abejonių. Teismas turėjo išreikalauti tokią vertę pagrindžiančius įrodymus.
  3. Atsakovė balanse fiksavo turinti 1 105 874,92 Eur gautinų lėšų. Atsižvelgiant į tai, jog dalis atsakovės debitorių yra bankrutuojančios, bankrutavusios ar restruktūrizuojamos įmonės, gautinų lėšų suma realiai mažintina. Dalis atsakovės debitorių yra įmonės, kurios nors ir neturi bankrutuojančios, bankrutavusios ar restruktūrizuojamos įmonės statuso, tačiau nebevykdo veiklos. Mažai tikėtina, kad UAB „Lidl Lietuva“ atsakovei liko skolinga už atliktus darbus.
  4. Atsakovė nurodė mažesnį trečiojo asmens finansinį reikalavimą. Tikėtina, kad tokiu būdu nepagrįstai mažesniais nurodyti įsiskolinimai ir kitiems kreditoriams.
  5. Atsakovė nepaaiškino įsiskolinimų darbuotojams susidarymo aplinkybių. Tokių paaiškinimų nereikalavo ir pirmosios instancijos teismas.
  6. Atsakovė nurodė netikslius duomenis apie vykdomas sutartis. Trečiojo asmens žiniomis, atsakovė prarado bent tris statybos rangos objektus. Sutartis nutraukė UAB „Jonavos paslaugos“ ir UAB „Lidl Lietuva“. Trečiojo asmens žiniomis, atsakovė veiklos nebevykdo.
  7. Pirmosios instancijos teismas formaliai vertindamas atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodytus duomenis, neteisingai nustatė, jog atsakovė yra moki. Trečiojo asmens paskaičiavimu, reali atsakovės turto vertė sudaro 3 044 538,94 Eur, o pradelsti įsipareigojimai siekia 1 637 625,23 Eur, taigi jie viršija pusę turto vertės. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą, nebuvo pakankamai aktyvus. Teismas nevertino aplinkybės, jog 2016 metais atsakovė deklaravo nuostolingą veiklą.
  8. Pirmosios instancijos teismas įstatymų nustatyta tvarka tinkamai nepranešė apie teismo posėdį, kuriame nagrinėjo bankroto bylos kėlimo klausimą. Tai sudaro savarankišką pagrindą panaikinti apskųstąją nutartį. Neinformavimas apie teismo posėdį pripažintinas absoliučiu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu.

13Trečiasis asmuo UAB „Adista“ prašo priimti kartu su atskiruoju skundu pateiktus naujus įrodymus, įpareigoti atsakovę pateikti įrodymus, kuriais remiantis buvo nustatyta įmonės ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertė, išreikalauti iš UAB „Lidl Lietuva“ duomenis apie UAB „Lidl Lietuva“ naudai atsakovės atliktų darbų vertę ir atsiskaitymus, įpareigoti atsakovę pateikti duomenis apie 2016 m. gegužės 31 d. ataskaitoje nurodytas vykdomas sutartis, įpareigoti atsakovę pateikti darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius.

14Apeliaciniame teisme 2016 m. rugpjūčio 31 d. gautas trečiojo asmens (apeliantės) papildomas prašymas priimti naujus įrodymus, susijusius su atsakovės finansiniais įsipareigojimais darbuotojams.

15Atsakovė UAB „CCM Baltic“ prašo atskirąjį skundą atmesti, priteisti iš trečiojo asmens atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad įmonės balanse nurodyta nekilnojamojo turto vertė yra teisinga, ji pagrįsta įrodymais. Nurodė, kad žaliavų ir komplektavimo gaminių bendra vertė yra teisinga ir pagrįsta atsargų likučio sąrašu. Trečiojo asmens argumentai dėl gautinų sumų yra nepagrįsti, kadangi nė viena iš nurodytų įmonių nėra užbaigusi bankroto proceso. Su kitais įmonės debitoriais deramasi dėl skolų grąžinimo. UAB „Lidl Lietuva“ įsiskolinimą patvirtina atliktų darbų aktai, sąskaitos faktūros. Pasak atsakovės, UAB „Jonavos paslaugos“ neturi priešpriešinių reikalavimų atsakovei. Po balanso sudarymo dienos atsakovei buvo atliktas 35 776,81 Eur mokėjimas. Trečiojo asmens argumentai dėl atsakovės pradelsto įsiskolinimo reiškiami nepagrįstai. Atsakovė nepasirašė dalies darbų aktų, nurodė šalintinus darbų trūkumus, o vienašališkai pasirašytame darbų akte nurodytas įsiskolinimas negali būti laikomas pradelstu. Pasak atsakovės, darbo užmokestį darbuotojams buvo vėluojama sumokėti, tačiau visa suma buvo sumokėta 2016 m. birželio 2 d. Atsiskaitymų vėlavimą sąlygojo užsakovų vėlavimas atsiskaityti su atsakove. Atsakovė paaiškino, kad atskirajame skunde nurodyta informacija apie prarastus statybos darbų objektus neteisinga. Atsakovė ir šiuo metu tęsia pradėtus darbus. Nurodė, kad finansinius sunkumus įmonei sukėlė ir byloje taikomos laikinosios apsaugos priemonės.

16Atsakovė UAB „CCM Baltic“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naujus įrodymus, kuriuos prašo priimti.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta atsakovei UAB „CCM Baltic“ iškelti bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320, 338 straipsniai).

19Dėl absoliutaus teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindo

20Procesinius teisės normų pažeidimus, sudarančius prielaidas sprendimui panaikinti, įstatymų leidėjas skirsto į tuos, kurie lėmė neteisingą bylos išsprendimą (CPK 329 straipsnio 1 dalis), ir tuos, kuriems esant neturi reikšmės faktas, ar dėl jų galėjo būti neteisingai išspręsta byla, nes kyla abejonių dėl paties pirmosios instancijos teismo proceso teisėtumo (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys). Pirmuoju atveju neigiamus pažeidimų teisinius padarinius dažnai gali ištaisyti ir apeliacinės instancijos teismas, nes šie pažeidimai patys savaime nesąlygoja tinkamo proceso pirmosios instancijos teisme nebuvimo. Antruoju atveju padarytieji pažeidimai sudaro besąlyginį pagrindą panaikinti sprendimą, grąžinant bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Tokiais pažeidimais pripažįstami esminių proceso nuostatų, nustatančių teismo veiklos ribas (teismo sudėtį, kompetenciją, pareigas, pagrindinius bylų nagrinėjimo civiliniame procese principus, užtikrinančius procesines asmenų teises ir t.t.), pažeidimai. Tai reiškia, kad tokiais pažeidimais yra sukeliami neigiami teisiniai padariniai – tinkamo proceso pirmosios instancijos teisme nebuvimas, dėl ko kyla būtinybė šį procesą pakartoti. Vienas tokių atvejų, kuomet procesinis teisės pažeidimas laikomas esminiu, konstatuojamas tuomet, kai pirmosios instancijos teismas išnagrinėja bylą nesant bent vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, jeigu toks asmuo šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą (CPK 329 straipsnio 3 dalis 1 punktas). Analogiškos nuostatos taikytinos ir nagrinėjant atskiruosius skundus, kurie grindžiami šiuo procesinės teisės normų pažeidimu (CPK 338 straipsnis). Toks įstatyme tiesiogiai nustatytas teismo sprendimo negaliojimo pagrindas yra CPK 14 straipsnyje įtvirtinto betarpiškumo principo, kaip civilinio proceso principo (dar kitaip vadinamo tiesioginio dalyvavimo principu), pažeidimo padarinys.

21Nagrinėjamoje byloje trečiasis asmuo UAB „Adista“ (apeliantė) atskirąjį skundą grindžia argumentais, jog jam jokia įstatyme numatyta forma nebuvo pranešta apie pirmosios instancijos teismo posėdį, kuriame klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo išspręstas iš esmės – priimtas procesinis sprendimas atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „CCM Baltic“. Apeliantė UAB „Adista“ nurodė, jog ji į procesą trečiojo asmens teisėmis buvo įtraukta 2016 m. birželio 29 d., o bankroto bylos iškėlimo klausimas buvo sprendžiamas (apskųstoji nutartis priimta) iš anksto neskelbtame teismo 2016 m. liepos 4 d. posėdyje. Akcentavo aplinkybę, jog 2016 m. liepos 2 ir 3 d. buvo nedarbo dienos, o kadangi byla neskaitmenizuota, tokio trumpo laiko apeliantei negalėjo pakakti susipažinti su bylos medžiaga, ją išanalizuoti, surinkti papildomus įrodymus bei juos pateikti teismui. Apeliacinis teismas šiuos apeliantės argumentus pripažįsta pagrįstais.

22Apeliantė teisi nurodydama, kad pagal CPK 133 straipsnio 3 dalį, kai byla nagrinėjama iš esmės rašytinio proceso tvarka, apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį turi būti skelbiama specialiame interneto tinklalapyje ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio dienos. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad pirmosios instancijos teismas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo išnagrinėjo iš esmės ir priėmė procesinį sprendimą atsisakyti kelti atsakovei bankroto bylą nepaskelbęs pranešimo apie teismo posėdį. Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė pareigą informuoti dalyvaujančius byloje asmenis apie teismo posėdį. Toks procesinis pažeidimas atitinka CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodyto absoliutais teismo sprendimo negaliojimo požymius. Šioje proceso įstatymo normoje nurodyta, kad sprendimo negaliojimo pagrindas yra tuo atveju, jeigu pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, jeigu toks asmuo remdamasis šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą. Sprendimo panaikinimo ir bylos grąžinimo iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui pagrindo taikymo sąlygos yra: 1) nepranešimas byloje dalyvaujančiam asmeniui apie teismo posėdžio vietą ir laiką; 2) pirmosios instancijos teismo išnagrinėjimas bylos nedalyvaujant šiam asmeniui; 3) asmens, kuriam nepranešta apie posėdį, apeliacinio (atskirojo) skundo grindimas nepranešimo ir nedalyvavimo bylos nagrinėjime aplinkybe. Tik nustačius visas šias sąlygas galima konstatuoti CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytą absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindą ir juo remiantis perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

23Įstatyme įtvirtintas draudimas teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą ar nutartį naikinti vien formaliais pagrindais (CPK 328 straipsnis). Juolab, negali būti pripažįstamas teisėtu sprendimo ar nutarties naikinimas menamu, t. y. galinčiu būti, bet galinčiu ir neegzistuoti, pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-603/2009). Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) jurisprudencijos analizė rodo, kad nacionalinio teismo pareiga tinkamai informuoti bylos šalį apie procesą vertinama pakankamai griežtai, draudžiant formalų požiūrį į jos vykdymą (žr., pvz., Strizhak v. Ukraine, no. 72269/01, 8 November 2005, Prokopenko v. Russia, no. 8630/03, 3 May 2007; Ovus v. Turkey, no. 42981/04, 13 October 2009, ir kt.). Šio teismo praktikoje nuosekliai pabrėžiamas bendrasis principas, kad šalių lygybė netektų prasmės, jei bylos šaliai nebūtų pranešta apie bylos nagrinėjimą taip, kad ji turėtų galimybę jame dalyvauti, jeigu nuspręstų pasinaudoti vidaus teisėje įtvirtinta tokia teise. Vis dėlto taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad EŽTT kiekvieną situaciją analizuoja individualiai ir vertina proceso visumą; tam tikri informavimo defektai gali būti vertinami kaip iš esmės nepažeidžiantys Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies reikalavimų, jei iš proceso visumos matyti, kad asmuo galiausiai turėjo galimybę pateikti savo poziciją, pastabas byloje (žr., mutatis mutandis, Zagorodnikov v. Russia, no. 66941/01, 7 June 2007, par. 30, 34). Kasacinis teismas, remdamasis pirmiau nurodyta EŽTT jurisprudencija, yra nurodęs, kad net jei ir buvo nustatyti tam tikri informavimo defektai, jie gali būti vertinami kaip neesminiai ir nepažeidžiantys pagrindinių nacionalinio civilinio proceso principų bei žmogaus teisių esmės, jei, analizuojant procesą bendrai, matyti, kad asmuo turėjo galimybę pateikti savo poziciją, pastabas byloje ir pirmiau įvardyti trūkumai nelėmė neteisingo teismo sprendimo priėmimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-548/2013).

24Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas 2016 m. birželio 13 d. teisėjos rezoliucija priėmė ieškovės UAB „CREDIT ISCO“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „CCM Baltic“ (t. 1, b. l. 1), 2016 m. birželio 15 d. specialiojoje teismų interneto svetainėje patalpino pranešimą, kuriuo informavo apie priimtą ieškinio pareiškimą (t. 1, b. l. 47), įpareigojo atsakovę pateikti atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, duomenis apie įmonės ūkinę - finansinę veiklą, įmonės turtą, kreditorių ir debitorių sąrašus, įmonės registravimo dokumentus (t. 1, b. l. 49). 2016 m. birželio 22 d. teismas priėmė atsakovės atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovės pateiktus rašytinius duomenis (t. 1, b. l. 59). 2016 m. birželio 29 d. pirmosios instancijos teisme buvo gautas UAB „Adista“ prašymas įtraukti ją į bylą bendraieške. Šiaulių apygardos teismo teisėja 2016 m. birželio 29 d. rezoliucija UAB „Adista“ įtraukė į bylą trečiojo asmens teisėmis (t. 1, b. l. 98). 2016 m. liepos 1 d. UAB „Adista“ direktorius teisme susipažino su bylos medžiaga, jo prašymu buvo padarytos bylos medžiagos kopijos (t. 1, b. l. 119). 2016 m. liepos 4 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo ir trečiojo asmens pareiškimus atsisakė iškelti atsakovei UAB „CCM Baltic“ bankroto bylą. Byloje nėra duomenų, leidžiančių daryti išvadą, jog proceso dalyviai, įskaitant ir trečiąjį asmenį (apeliantę), bet kuria forma, taipogi ir CPK 133 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka, būtų informuoti apie bankroto bylos iškėlimo klausimo teismo posėdyje nagrinėjimo vietą, datą, laiką ir būdą.

25Proceso įstatyme nurodyta, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises (įskaitant teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą) ir procesines pareigas, išskyrus teisę pakeisti ieškinio pagrindą ir dalyką, padidinti arba sumažinti ieškinio reikalavimus, atsisakyti ieškinio, pripažinti ieškinį arba sudaryti taikos sutartį (CPK 47 straipsnio 2 dalis). Apeliacinio teismo vertinimu, trečiojo asmens neinformavus apie klausimo dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo nagrinėjimą teismo posėdyje, buvo pažeistos byloje dalyvaujančio asmens (trečiojo asmens UAB „Adista“) procesinės teisės (teisė būti išklausytam, teisė teikti paaiškinimus dėl faktinių bylos aplinkybių, kurie yra viena iš įrodinėjimo priemonių, atsikirsti į kitų proceso dalyvių argumentus, užduoti jiems klausimus, teikti prašymus, pareikšti nušalinimus bylą nagrinėjančiam teisėjui ir kt). Bylos duomenys patvirtina, kad trečiasis asmuo į procesą buvo įtrauktas 2016 m. birželio 29 d., o su bylos medžiaga susipažino 2016 m. liepos 1 d., kai apskųstoji nutartis, kuria atsisakyta atsakovei iškelti bankroto bylą, priimta jau 2016 m. liepos 4 d., t. y. artimiausią darbo dieną. Sutiktina su trečiojo asmens argumentais, kad toks trumpas laikotarpis jam nebuvo pakankamas išanalizuoti bylos medžiagą bei pateikti motyvuotus paaiškinimus dėl kitų proceso dalyvių argumentų ar pateiktų duomenų, juolab, kad trečiasis asmuo neturėjo prielaidų manyti, jog teismo procesinis sprendimas esminiu bylos klausimu bus priimtas tuoj pat po jo įtraukimo į procesą. Trečiasis asmuo pagrįstai galėjo tikėtis, jog apie teismo sudėtį, bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jis bus informuotas įstatyme nustatyta tvarka, o atsižvelgdamas į paskelbtą numatyto posėdžio datą – numatyti būtinus atlikti veiksmus, nukreiptus į jo teisių užtikrinimą (pvz., teikti argumentus, prieštaravimus, klausimui išspręsti reikšmingus duomenis). Apeliacinio teismo vertinimu, aplinkybės, jog UAB „Adista“ siekė įstoti į teismo procesą, atvyko susipažinti su bylos medžiaga, jog jai pageidaujant buvo parengta bylos medžiagos kopija, leidžia daryti išvadą, jog trečiasis asmuo siekė aktyvaus dalyvavimo teismo procese sprendžiant atsakovės bankroto bylos iškėlimo klausimą. Šią aplinkybę patvirtina ir trečiojo asmens atskirojo skundo argumentai, jame išdėstyta išsami atsakovės mokumo analizė, prieštaravimai dėl atsakovės atsiliepimo argumentų, gausus atskirojo skundo motyvus pagrindžiančių įrodinėjimo priemonių pateikimas. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, apeliacinis teismas daro išvadą, jog nepranešimas trečiajam asmeniui apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką laikytinas esminiu norminių proceso taisyklių ir trečiojo asmens procesinių teisių pažeidimu. Toks pažeidimas atitinka CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 dalyje numatytą absoliutų teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindą.

26Šioje nutartyje pirmiau jau aptartos CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte apibrėžtos absoliutaus teismo sprendimo negaliojimo pagrindo sąlygos. Apeliacinio teismo vertinimu, šioje byloje nustatytos aplinkybės leidžia konstatuoti tokių sąlygų viseto egzistavimą. Nagrinėjamu atveju konstatavus absoliutų teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindą, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o bankroto bylos iškėlimo UAB „CCM Baltic“ klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punktas, 338 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

27Nusprendus, kad yra pagrindas apskųstą nutartį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo, apeliacinis teismas nepasisako dėl kitų atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentų, taip pat nesprendžia proceso dalyvių prašymų dėl pateiktų naujų įrodymų priėmimo bei kitų prašymų, nes šie klausimai spręstini pirmosios instancijos teisme nagrinėjant bylą iš naujo.

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

29Šiaulių apygardos teismo 2016 m. liepos 4 d. nutartį panaikinti ir bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „CCM Baltic“ klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,... 3. I. Klausimo esmė... 4. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria atsisakyta iškelti... 5. Ieškovė UAB „CREDIT ISCO“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 6. Atsakovė UAB „CCM Baltic“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 7. Trečiasis asmuo UAB „Adista“ nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas jam... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. liepos 4 d. nutartimi atsisakė iškelti... 10. Įvertinęs įmonės 2016 m. gegužės 31 d. balanso duomenis, pirmosios... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Trečiasis asmuo UAB „Adista“ atskirajame skunde prašo Šiaulių apygardos... 13. Trečiasis asmuo UAB „Adista“ prašo priimti kartu su atskiruoju skundu... 14. Apeliaciniame teisme 2016 m. rugpjūčio 31 d. gautas trečiojo asmens... 15. Atsakovė UAB „CCM Baltic“ prašo atskirąjį skundą atmesti, priteisti... 16. Atsakovė UAB „CCM Baltic“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 18. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta atsakovei UAB... 19. Dėl absoliutaus teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindo... 20. Procesinius teisės normų pažeidimus, sudarančius prielaidas sprendimui... 21. Nagrinėjamoje byloje trečiasis asmuo UAB „Adista“ (apeliantė)... 22. Apeliantė teisi nurodydama, kad pagal CPK 133 straipsnio 3 dalį, kai byla... 23. Įstatyme įtvirtintas draudimas teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą ar... 24. Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas 2016 m. birželio... 25. Proceso įstatyme nurodyta, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys... 26. Šioje nutartyje pirmiau jau aptartos CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte... 27. Nusprendus, kad yra pagrindas apskųstą nutartį panaikinti ir perduoti bylą... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 29. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. liepos 4 d. nutartį panaikinti ir bankroto...