Byla e2-403-883/2017
Dėl neteisėtai gautų lėšų grąžinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė, sekretoriaujant I. Š., dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrosios „Telšių kuras“ bankroto administratoriui R. B., atsakovės kredito unijos „Germanto lobis“ atstovui advokatui R. D., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrosios „Telšių kuras“, atstovaujamos bankroto administratoriaus R. B., ieškinį atsakovei kredito unijai „Germanto lobis“ dėl neteisėtai gautų lėšų grąžinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Telšių kuras“, atstovaujama bankroto administratoriaus R. B., pateikė teismui ieškinį, prašydama priteisti iš atsakovės kredito unijos (toliau – KU) „Germanto lobis“ pažeidžiant kitų kreditorių interesus jai neteisėtai sumokėtus 90 903,74 Eur, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

4Ieškinyje nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2015-04-30 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Telšių kuras“. Bankroto administratorius, susipažinęs su perduotais įmonės dokumentais, nustatė, kad 2013 ir 2014 metais įmonė neturėjo pakankamai lėšų atsiskaityti su visais kreditoriais, todėl nuo 2013-10-01 su kreditoriais privalėjo atsiskaityti vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.9301 straipsnio nuostatomis. Tačiau įmonė mokėjimais 2014 m. balandžio 10 d. (260 000 Lt (75301,20 Eur)) ir 2014 m. balandžio 11 d. (31 838,11 Lt (9 220,95 Eur)) dengė pagal 2011-09-20 su atsakove KU „Germanto lobis“ sudarytą sutartį Nr. 09-00078 gautą paskolą, nors sutartis galiojo iki 2014-04-20, o 2014-05-16 mokėjimu (22 034,36 Lt (6381,59 Eur)) dengė pagal 2009-04-20 su atsakove sudarytą paskolos sutartį Nr. 11-00380, nors sutartyje numatytas paskolos grąžinimo terminas buvo 2014-09-27. Šiais savo veiksmais įmonės vadovas pažeidė CK 6.9301 straipsnio reikalavimus ir įmonės bei jos kreditorių interesus, kredito unijai „Germanto lobis“ suteikdamas neteisėtą pirmenybę paskolų susigrąžinimui.

5Posėdžio metu ieškovės atstovas bankroto administratorius R. B. ieškinį palaikė ir papildomai paaiškino, kad įmonės vadovas neprivalėjo atlikti ginčijamų mokėjimų, įmonės vadovas kitoje byloje yra pripažinęs, kad norėjo parduoti unijai įkeistą įmonės turtą, todėl susitarė su kredito unija dėl kuo greitesnio paskolų dengimo. Nagrinėjamu atveju abi sandorio šalys buvo nesąžiningos, nes pagal tipinės sutarties taisykles, kredito unija turėjo pareigą pasitikrinti įmonės finansinę būklę, atsakovas nerodė reikiamo susidomėjimo šiuo klausimu, atsakovas žinojo, iš kokių lėšų yra dengiamos paskolos. Apie ginčijamus mokėjimus bankroto administratorius sužinojo 2016 m. spalio mėnesį.

6Atsakovė KU „Germanto lobis“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad pagal 2009-04-20 šalių sudarytą paskolos sutartį, paskolos gavėjas turėjo teisę grąžinti visą paskolą arba jos dalį anksčiau numatyto termino, taip pat paskolos gavėjas turėjo teisę prašyti unijos sumažinti turimo pajinio įnašo dydį ne dažniau kaip kartą per metus (sutarties 7.1, 7.2 punktai). Minėtą paskolą UAB „Telšių kuras“ dengė iš piniginių lėšų, kurias 2014-04-10 į sąskaitą pervedė UAB „Ajuva“ pagal PVM sąskaitas faktūras ir iš papildomo pajaus (sutarties 2.15 p.) Pagal šalių sudarytos 2011-09-20 paskolos sutartį Nr. 11-00380 paskolos mokėjimas baigtas 2014-05-16, paskolos mokėjimo terminas 2014-09-27. 2014-05-16 mokėjimas (22 034,36 Lt) atliktas iš lėšų, pervestų pagal šalių 2014-05-14 sudarytą paskolos sutartį Nr. 14-00097, kurią iš savo asmeninės sąskaitos lėšų apmokėjo R. B., paskolos mokėjimas baigtas 2015-01-05. Vykdydama įsipareigojimus atsakovei, UAB „Telšių kuras“ buvo moki. Priimdama įmokas KU „Germanto lobis“ nežinojo ir nebuvo informuota apie būsimą bankrotą, kadangi jokio pranešimo apie tai, kad UAB „Telšių kuras“ ketina bankrutuoti nei 2014, nei 2015 metais negavo, visi kreditoriniai įsipareigojimai buvo įvykdyti vieneriais metais anksčiau, negu buvo iškelta bankroto byla. Teismui priėmus nutartį dėl bankroto bylos UAB „Telšių kuras“ iškėlimo, jokie mokėjimai iš UAB „Telšių kuras“ kredito unijai nebuvo atliekami.

7Posėdžio metu atsakovės KU „Germanto lobis“ atstovas papildomai atkreipė dėmesį į teismui pareikšto reikalavimo neatitikimą procesiniam įstatymui, nurodė, kad mokėjimas, kaip vienašalis sandoris, turėjo būti ginčijamas vienu iš sandorio negaliojimo pagrindų. Ginčijami mokėjimai buvo atlikti, gavus pavedimą iš UAB „Ajuva“, įmonės vadovo nurodymu, o ne kredito unijos iniciatyva. Padengimas keliomis dienomis anksčiau, negu baigiasi sutarties galiojimas, nėra nesąžiningas veiksmas, o iš sąskaitos išrašo matyti, kad įmonė tiek 2013 metais, tiek 2014 metais atsiskaitinėjo su įvairiais kreditoriais, ne vien su kredito unija. Paskolos buvo dengiamos įmonės vadovo V. R. nurodymu iš įmonės gautų pajamų, kita dalis buvo padengta iš pajinio įnašo. 2011-09-20 paskolos dalis padengta iš naujai sudarytos paskolos, tai buvo kredito unijos lėšos, todėl 22 034,36 Lt lėšų nurašymas negali būti pripažintas kaip neteisėtas.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Byloje nustatyta, kad 2009-04-20 tarp KU „Germanto lobis“ ir UAB „Telšių kuras“ buvo sudaryta paskolos sutartis Nr.09-00078, kuria UAB „Telšių kuras“ suteikta 291 000 Lt paskola, paskolos grąžinimo terminas 2014-04-20.

102011-09-20 tarp KU „Germanto lobis“ ir UAB „Telšių kuras“ buvo sudaryta paskolos sutartis Nr.11-00380, kuria UAB „Telšių kuras“ suteikta 22 000 Lt paskola, paskolos grąžinimo terminas 2014-09-27.

112014-04-10 mokėjimu UAB „Telšių kuras“ pervedė kredito unijai 260 000 Lt (operacijos Nr. 54920, mokėjimo paskirtis - paskolos dengimui). 2014-04-11 mokėjimu UAB „Telšių kuras“ pervedė kredito unijai 31 838,11 Lt (operacijos Nr. 55421, mokėjimo paskirtis - paskolos dengimui).

122014-05-14 tarp KU „Germanto lobis“ ir UAB „Telšių kuras“ buvo sudaryta paskolos sutartis Nr.14-00097, kuria UAB „Telšių kuras“ suteikta 220 000 Lt paskola. Paskolą apmokėjo R. B. iš savo asmeninės sąskaitos ir papildomo pajaus, paskutinis mokėjimas 2015-01-05.

132014-05-16 UAB „Telšių kuras“ pervedė kredito unijai 22 034,36 Lt (operacijos Nr. 87384, mokėjimo paskirtis - paskolos dengimui).

14Šiaulių apygardos teismo 2015-04-30 nutartimi UAB „Telšių kuras“ iškelta bankroto byla.

15Atsakovė KU „Germanto lobis“ teigia, kad ieškovė pareikštu ieškiniu prašė priteisti mokėjimais pervestas sumas, bet nereikalavo pinigų susigrąžinimą vertinti kaip sandorius ir juos pripažinti negaliojančiais.

16Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad teisinė ginčo kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo teisiniam santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo diskrecija. Teismas, spręsdamas ginčą pagal nustatytas faktines aplinkybes, nurodo teisinius argumentus ir taiko ginčo santykį reguliuojančias ieškovo nurodytas ir tas teisės normas, kuriomis jis ir kiti proceso dalyviai nesiremia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartis civilinėje byloje 3K-7-266/2006; 2009 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2009; 2011 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-28/2011; kt.).

17Nagrinėjamu atveju savo reikalavimą – priteisti iš atsakovės KU „Germanto lobis“ neteisėtai sumokėtus 90903,74 Eur, bankroto administratorius grindžia nurodydamas, kad UAB „Telšių kuras“ vykdyti mokėjimai paskolų dengimui prieštarauja imperatyviosioms įstatymo nuostatoms; bankroto administratorius įrodinėja, kad įmonėje piniginiams įsipareigojimams vienu metu įvykdyti nebuvo pakankamai lėšų, tačiau įmonės vadovas vykdė mokėjimus, pažeisdamas CK 6.930¹ straipsnio reikalavimus. Teismas, turėdamas pareigą teisiškai kvalifikuoti faktinį ieškinio pagrindą, remiasi būtent bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus nurodomu teisiniu pagrindu – lėšų išmokėjimo prieštaravimu imperatyviosioms įstatymo nuostatoms, o UAB „Telšių kuras“ atliktus vienašalius veiksmus – atliktus mokėjimus kvalifikuoja kaip sandorius.

18Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Konstituciškai pagrįstas asmenų laisvės sudaryti sandorius ribojimas siekiant apsaugoti kito asmens teises, laisves ar interesus, visuomenės ar valstybės interesus įgyvendinamas taikant konkrečius reikalavimus sandorių šalims, turiniui, objektui, tikslui ir atskirais atvejais sandorių formai, jų registracijai. Sandoris galioja, jei atitinka jo galiojimui privalomus teisės reikalavimus, tačiau yra neteisėtas ir negalioja, kai nėra privalomų jo galiojimui elementų, pvz., neteisėtas jo objektas, ydinga išreikšta sandorio šalių valia ir kt. Sudarydamos sandorius, šalys privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo bei sąžiningos dalykinės praktikos reikalavimais (CK 1.5, 6.158 straipsniai). Šis reikalavimas reiškia pareigą įmonei, kaip verslo subjektui, nesudaryti sandorių, kuriais būtų pažeistos trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai, pvz., esant finansiniams sunkumams nesuteikti nepagrįsto pranašumo vienam iš kreditorių kitų kreditorių teisių ir teisėtų interesų sąskaita. Bankroto teisėje neribojama bankrutuojančios įmonės administratoriaus teisė ginčyti tiek bankrutuojančios įmonės vienašalius, tiek dvišalius ar daugiašalius sandorius. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas apibrėžia tik bankrutuojančios įmonės administratoriaus pareigą patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius ir pareikšti ieškinius dėl tam tikrų sandorių ginčijimo. Įmonių bankroto įstatymas nereglamentuoja savarankiškų sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindų, o tik akcentuoja ginčytinų sandorių požymius – priešingumą įmonės veiklos tikslams ir (arba) galimą įtaką įmonės mokumui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje šios teisės normos aiškinimo praktikoje pripažįstama bankrutuojančios įmonės administratoriaus teisė ginčyti anksčiau sudarytus šios įmonės sandorius visais Civiliniame kodekse nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais.

19Pažymėtina, kad nuo 2013 10 01 įsigaliojo CK 6.930¹ straipsnis, nustatantis atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą. Tai reiškia, kad įstatymas nustato tvarką, ginančią kreditorių teises, siekiant išvengti situacijos, kai nemokus skolininkas suteikia pirmenybę kitam kreditoriui arba kitaip pažeidžia kreditoriaus teises.

20CK 6.9301 str. 1 d. numato, kad skolininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo atsiskaitymus atlikti šia eile: 1) pirmąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo išieškojimo; 2) antrąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl išmokų, atsirandančių iš darbo ir autorinių sutarčių; 3) trečiąja eile atsiskaityti pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus; 4) ketvirtąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti; 5) penktąja eile atsiskaityti pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka. Iš šios teisės normos konstrukcijos matyti, kad nustačius aplinkybę, jog skolininkas neturi pakankamai lėšų atsiskaityti su visais kreditoriais, teisės norma dėl atsiskaitymo eiliškumo yra imperatyvi, o sandoris, kuriuo atsiskaitymas atliktas pažeidžiant eiliškumą, yra niekinis ir negalioja nuo jo įvykdymo momento (CK 1.80 straipsnis). Pažymėtina, kad CK 6.9301 str. teisės norma nėra betikslė, o būtent skirta apginta kreditorių interesams, todėl vienų kreditorių interesų prioretizavimas pažeidžiant imperatyvias teisės normas negali būti vertinamas teigiamai.

21Spręsdamas dėl UAB „Telšių kuras“ finansinės padėties ginčijamų mokėjimų atlikimo metu, teismas remiasi 2015-04-30 nutartimi, kuria UAB „Telšių kuras“ iškelta bankroto byla. Minėtoje nutartyje teismas nustatė, kad UAB „Telšių kuras“ 2013-12-31 turto turėjo už 506 786 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 523 542 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos - 210 542 Lt. Bylos duomenimis 2014-04-10 įmonės įsiskolinimas kreditoriams UAB „Baltic oil“, UAB „Medžista“, UAB „Belfuel“, UAB „Lukoil Baltija“, UAB „Dameta“ sudarė 46 242,43 Eur, pradelstos skolos sudarė 44 978,04 Eur; 2014-10-11 įsiskolinimas minėtiems kreditoriams sudarė 46 242,43 Eur, pradelstos skolos sudarė 44 903,90 Eur; 2014-05-16 įsiskolinimas sudarė 50389,25 Eur, pradelstos skolos – 48 629,86 Eur.

22Tam, kad būtų galima konstatuoti įmonės nemokumą, nebūtina, jog įmonei būtų iškelta bankroto byla, nes bankroto bylos iškėlimas, esant ekonominio nemokumo padėčiai, yra teisinis nemokumo būklės pripažinimas ir atitinkamų procedūrų vykdymas. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas. Nors UAB „Telšių kuras“ 2014 metais bankroto byla nebuvo iškelta, tačiau tuo atveju, kai įmonė, būdama nemoki, pasirinktinai sudaro susitarimus ir taip patenkina dalies kreditorių reikalavimus, pažeidžiamos kitų kreditorių teisės, ir toks skolininko elgesys vertintinas kaip prieštaraujantis sąžiningai verslo praktikai.

23Atsižvelgdamas į tai, kad 2014 m. balandžio mėnesį UAB „Telšių kuras“ turėjo pradelstų įsiskolinimų kreditoriams UAB „Baltic oil“, UAB „Medžista“, UAB „Belfuel“, UAB „Lukoil Baltija“, UAB „Dameta“, tačiau ginčijamais 2014-04-10 ir 2014-04-11 mokėjimais dengė atsakovės KU „Germanto lobis“ suteiktas paskolas, nors jų grąžinimo terminai nebuvo suėję, teismas sprendžia, kad UAB „Telšių kuras“, suteikdama pirmumą KU „Germanto lobis“ prieš kitus kreditorius, pažeidė bendrovės kreditorių interesus ir imperatyvią teisės normą dėl atsiskaitymo eiliškumo (CK 6.930¹). Kadangi aptariama norma yra imperatyvi, tai ją pažeidžiant sudarytas sandoris yra negaliojantis CK 1.80 straipsnio 1 dalies pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-130/2013). Dėl šios priežasties ginčijami 2014-04-10 2014-04-11 mokėjimai (vienašaliai sandoriai), kuriais buvo dengiama atsakovės KU „Germanto lobis“ suteikta paskola, yra negaliojantys nuo jų sudarymo momento (CK 1.78 straipsnio 1, 5 dalys, 1.80 straipsnio 1 dalis, 1.95 straipsnio 1 dalis).

24CK 1.80 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija). Turto gavimo neteisėtumas pažeidus imperatyviąsias įstatymo nuostatas teismo konstatuojamas ex officio (CK 1.78 straipsnio 5 dalis). Tai reiškia, kad bankroto administratorius turi teisę reikalauti, kad atsakovė grąžintų pagal 2014-04-10 ir 2014-10-11 pervestas sumas, todėl šis prašymas tenkinamas ir iš atsakovės KU „Germanto lobis“ priteistina bankrutavusiai UAB „Telšių kuras“ 84522,15 Eur (75301,20 Eur + 9 220,95 Eur).

25Atsakovė KU „Germanto lobis“ savo procesiniuose dokumentuose ir atstovas posėdžio metu nurodė, kad 2014-05-16 mokėjimas (22 034,36 Lt) atliktas iš lėšų, gautų pagal 2014-05-14 šalių sudarytą paskolos sutartį Nr. 14-00097. Minėta sutartimi UAB „Telšių kuras“ buvo suteikta 220 000 Lt paskola apyvartinėms lėšoms, visas įmokas pagal šią sutartį atliko R. B. iš savo asmeninės sąskaitos, skola grąžinta 2015-01-05. Šių aplinkybių bankroto administratorius neginčijo. CK 6.50 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad trečiasis asmuo gali įvykdyti prievolę už skolininką dėl įvairių priežasčių tiek skolininko prašymu, tiek savo iniciatyva. Trečiajam asmeniui, įvykdžiusiam prievolę, pereina kreditoriaus teisės, susijusios su skolininku (CK 6.50 str. 3 d., 6.111 str.), tačiau nagrinėjamu atveju R. B. nėra pareiškusi kreditorinio reikalavimo bankroto byloje. Teismo vertinimu, nors 2014-05-16 mokėjimas (22 034,36 Lt) dengiant paskolą, gautą pagal sutartį Nr. 11-00380, buvo atliktas nesilaikant kalendorinio eiliškumo tvarkos, tačiau atsižvelgtina į tai, kad 2014-05-14 sutarties Nr. 14-00097 pagrindu suteiktą paskolą dar iki bankroto bylos iškėlimo savo lėšomis grąžino trečiasis asmuo R. B., kuri nėra pareiškusi kreditorinio reikalavimo bankroto byloje. Vertinant šio ginčijamo mokėjimo įtaką negalėjimui atsiskaityti su kreditoriais, teismas atsižvelgia į sandorio poveikį kreditorių visumai, o ne konkrečiam kreditoriui ar kreditorių grupei, ir sprendžia, kad nėra pagrindo išvadai, kad 2014-05-16 mokėjimu buvo pažeisti įmonės kreditorių interesai, todėl ieškinys dalyje dėl 6381,59 Eur, sumokėtų 2014-05-16 mokėjimu, grąžinimo atmetamas.

26Dėl procesinių palūkanų

27Bankroto administratorius taip pat prašo priteisti iš atsakovės KU „Germanto lobis“ 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuotinas nuo patenkintų ieškinio reikalavimų sumos, už laikotarpį nuo ieškinio teismui pateikimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymu nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.). Remiantis išdėstytu, iš atsakovės KU „Germanto lobis“ ieškovės BUAB „Telšių kuras“ naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo ieškinio teismui pateikimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

28Dėl bylinėjimosi išlaidų

29Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.).

30Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovės KU „Germanto lobis“ priteistinas 1979 Eur žyminis mokestis valstybei, nuo kurio mokėjimo ieškovė BUAB „Telšių kuras“ atleista (CPK 80 str., 83 str., 96 str.).

31Atsakovė KU „Germanto lobis“ pateikė įrodymus dėl 100 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Ieškinys tenkintas 93 procentais, todėl iš ieškovės BUAB „Telšių kuras“ priteistina atsakovei KU „Germanto lobis“ 7 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurios turi būti apmokėtos iš BUAB „Telšių kuras“ administravimo išlaidoms skirtų lėšų.

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 263 str., 270 str., teismas

Nutarė

33Ieškinį tenkinti iš dalies.

34Pripažinti negaliojančiais 2014-04-10 mokėjimą, kuriuo UAB „Telšių kuras“ pervedė kredito unijai „Germanto lobis“ 75301,20 Eur (260 000 Lt, operacijos Nr. 54920, mokėjimo paskirtis - paskolos dengimui) ir 2014-04-11 mokėjimą, kuriuo UAB „Telšių kuras“ pervedė kredito unijai „Germanto lobis“ 9 220,95 Eur (31 838,11 Lt, operacijos Nr. 55421, mokėjimo paskirtis - paskolos dengimui).

35Priteisti iš atsakovės KU „Germanto lobis“, j. a. k. 112041073, ieškovei BUAB „Telšių kuras“, j. a. k. 302307321, 84 522,15 Eur (aštuoniasdešimt keturis tūkstančius penkis šimtus dvidešimt du eurus 15 ct), 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (84 522,15 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-11-21 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

36Priteisti iš atsakovės KU „Germanto lobis“ 1979 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus septyniasdešimt devynis eurus) žyminio mokesčio valstybei.

37Priteisti atsakovei KU „Germanto lobis“ ir ieškovės BUAB „Telšių kuras“ 7 Eur (septynis eurus) bylinėjimosi išlaidų, jas apmokant iš administravimui skirtų lėšų.

38Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

39Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB)... 4. Ieškinyje nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2015-04-30 nutartimi... 5. Posėdžio metu ieškovės atstovas bankroto administratorius R. B. ieškinį... 6. Atsakovė KU „Germanto lobis“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu... 7. Posėdžio metu atsakovės KU „Germanto lobis“ atstovas papildomai... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Byloje nustatyta, kad 2009-04-20 tarp KU „Germanto lobis“ ir UAB... 10. 2011-09-20 tarp KU „Germanto lobis“ ir UAB „Telšių kuras“ buvo... 11. 2014-04-10 mokėjimu UAB „Telšių kuras“ pervedė kredito unijai 260 000... 12. 2014-05-14 tarp KU „Germanto lobis“ ir UAB „Telšių kuras“ buvo... 13. 2014-05-16 UAB „Telšių kuras“ pervedė kredito unijai 22 034,36 Lt... 14. Šiaulių apygardos teismo 2015-04-30 nutartimi UAB „Telšių kuras“... 15. Atsakovė KU „Germanto lobis“ teigia, kad ieškovė pareikštu ieškiniu... 16. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad teisinė ginčo... 17. Nagrinėjamu atveju savo reikalavimą – priteisti iš atsakovės KU... 18. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad... 19. Pažymėtina, kad nuo 2013 10 01 įsigaliojo CK 6.930¹ straipsnis, nustatantis... 20. CK 6.9301 str. 1 d. numato, kad skolininkas – fizinis ar juridinis asmuo,... 21. Spręsdamas dėl UAB „Telšių kuras“ finansinės padėties ginčijamų... 22. Tam, kad būtų galima konstatuoti įmonės nemokumą, nebūtina, jog įmonei... 23. Atsižvelgdamas į tai, kad 2014 m. balandžio mėnesį UAB „Telšių... 24. CK 1.80 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kai sandoris negalioja, viena jo... 25. Atsakovė KU „Germanto lobis“ savo procesiniuose dokumentuose ir atstovas... 26. Dėl procesinių palūkanų... 27. Bankroto administratorius taip pat prašo priteisti iš atsakovės KU... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 29. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 30. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovės KU „Germanto lobis“... 31. Atsakovė KU „Germanto lobis“ pateikė įrodymus dėl 100 Eur išlaidų... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 263 str., 270 str., teismas... 33. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 34. Pripažinti negaliojančiais 2014-04-10 mokėjimą, kuriuo UAB „Telšių... 35. Priteisti iš atsakovės KU „Germanto lobis“, j. a. k. 112041073, ieškovei... 36. Priteisti iš atsakovės KU „Germanto lobis“ 1979 Eur (vieną tūkstantį... 37. Priteisti atsakovei KU „Germanto lobis“ ir ieškovės BUAB „Telšių... 38. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...