Byla 2SP-6004-896/2017
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) kurią vykdo antstolis Raimundas Stanislauskas

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, rašytinio proceso tvarka,

2išnagrinėjęs pareiškėjo P. K. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. ( - ) kurią vykdo antstolis Raimundas Stanislauskas,

Nustatė

3pareiškėjas P. K. kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio Raimundo Stanislausko veiksmų, kuriuo prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti visus vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ); panaikinti antstolio R.Stanislausko 201701-23 patvarkymą Nr. S-698 dėl piniginių lėšų, sumokėtų už ketintą pirkti turtą, grąžinimo; įpareigoti antstolį surašyti 2017-01-23 patvarkymą Nr. S-698 nurodyto turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui (pareiškėjui P. K.) aktą.

4Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) AB DNB bankas pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo prašo laikinųjų apsaugos priemonių netaikyti.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso tvarka 510 straipsnio 2 dalimi prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka.

6Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

7Nustatyta, kad antstolis Raimundas Stanislauskas 2017-01-23 priėmė patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. ( - ), atsisakyti turtą parduoti skolininkų pasiūlytam pirkėjui. Antstolis patvarkyme konstatavo, kad skolininkai 2016-12-28 vykdomojoje byloje pateikė prašymą parduoti turtą jų pasiūlytam pirkėjui P. K. už 174000 Eur. P. K. 2016-12-28 pateikė prašymą parduoti jam turtą už 174000 Eur, ir 2016-12-29 pervedė į antstolio depozitinę sąskaitą visą šią sumą. 2017-01-17 antstolis gavo išieškotojo AB DNB banko pranešimą, kad išieškotojas nesutinka su skolininkų pateiktais prašymais dėl turto perkainojimo bei šio turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui. 2017-01-19 antstolis patvarkymu atnaujino vykdymo veiksmus. Iš 2015-11-27 patvarkymo dėl areštuoto turto įkainojimo vykdomojoje byloje Nr. ( - ) matyti, kad turtas; pastatas – kavinė, unikalus Nr. ( - ), 0,0494 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), 0,0136 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ) įkainoti 273000 Eur. Turto arešto aktas Nr. 2015005229 įregistruotas Turto arešto aktų registre 2015-02-02. Išieškoma suma yra 6983427,80 Eur.

8Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

9Spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas, visų pirma, turi preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jei atlikęs tokį vertinimą teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Kaip nurodoma teismų praktikoje, tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Nustačius, kad ieškovo pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad ieškovui palankaus sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

10Iš skunde, atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir jų prieduose išdėstytų faktinių aplinkybių bei teisinių argumentų matyti, kad antstolis Raimundas Stanislauskas išieškojimą yra nukreipęs į skolininkų B. J., R. J., V. B., L. B. nekilnojamuosius daiktus – pastatą – kavinę, unikalus Nr. ( - ), 0,0494 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 0,0136 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ). Skolininkai antstoliu pateikė prašymą turtą parduoti jų pasiūlytam pirkėjui. Skolininkų pasiūlytas pirkėjas P. K. į antstolio sąskaitą pervedė 174000 Eur. Skolininko pasiūlytas pirkėjas P. K. skunde nurodo, kad antstolis negali atsisakyti parduoti turto skolininko pasiūlytam pirkėjui, nes tokia teisė antstoliui nenumatyta įstatymo.

11Vadovaujantis LR CPK iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją. Jeigu iki varžytynių paskelbimo į antstolio depozitinę sąskaitą sumokama ne mažesnė pinigų suma kaip turto arešto akte nurodyta areštuoto turto vertė arba mažesnė suma, kurios užtenka visiškai padengti įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms, turto pardavimas iš varžytynių nevykdomas. Areštuotas turtas skolininko pasiūlytam pirkėjui parduodamas surašant Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą.

12Teismas sprendžia, kad pareiškėjas P. K., kuris į antstolio depozitinę sąskaitą pervedė 174000 Eur už perkamą turtą, esant 6983427,80 Eur išieškojimui ir 273000 Eur areštuoto turto vertei, nepateikė jokių įrodymų, kad įvykdė LR CPK 704 str. reikalavimus, todėl darytina išvada, kad pareiškėjas nepagrindė savo skundo reikalavimo (prašydamas teismą taikyti laikinąsias apsaugos priemones). Teismas pažymi, kad pareiškėjas su prašymu nepateikė jokių įrodymų, kad ieškoma suma yra sumažėjusi (vykdomasis dokumentas iš dalies įvykdytas), ar kad turto arešto aktas ar jo dalis dėl turto kainos nustatymo yra negaliojanti. Todėl pareiškėjo prašymas atmestinas.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 ir 3 dalimi, 147 straipsnio 1 ir 3 dalimi, 510 straipsnio 8 dalimi, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

14prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

15Nutarties kopiją išsiųsti pareiškėjui.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai