Byla 2-1227-871/2017
Dėl 2015-10-13 sandėlio dalies pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys byloje, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų: I.Č., Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaras E.N., VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, R.A., Vilniaus miesto savivaldybė

1Vilniaus m. apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė,

2sekretoriaujant Robertai Mikonytei,

3dalyvaujant ieškovui H.Č., jo atstovei advokato padėjėjai Rasai Vaičekauskytei,

4atsakovo UAB „Start Vilnius“ advokatui Artūrui Vaišvilai,

5trečiajam asmeniui ieškovo pusėje be savarankiškų reikalavimų I.Č.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo H.Č. ieškinį atsakovui UAB „Start Vilnius“ dėl 2015-10-13 sandėlio dalies pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys byloje, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų: I.Č., Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaras E.N., VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, R.A., Vilniaus miesto savivaldybė.

7Teismas

Nustatė

8Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka

9Ieškovas H.Č. kreipėsi į teismą su ieškiniu (1 t., b.l. 1-8), prašydamas: 1) pripažinti 2015-10-13 Sandėlio dalies pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia (niekine) ab initio; 2) taikyti restituciją ir įpareigoti atsakovą grąžinti ieškovui 17 969,36 Eur sumą; 3) priteisti ieškovui iš atsakovo 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos ik iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2015-10-13 tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Start Vilnius“ buvo sudaryta Sandėlio dalies pirkimo-pardavimo sutartis, kurios 2.1. p. numatyta, kad atsakovas parduoda, o ieškovas bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise kartu su sutuoktine I.Č. perka 2671/10303 dalį pastato-sandėlio, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini). Ieškovas sumokėjo atsakovui turto kainą – 17 696,36 Eur sumą -pagal sutarties 4.1. ir 5.1. - 5.2. p. Po sutarties sudarymo ieškovui paaiškėjo, kad dalis pastato-sandėlio, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), sutampa su negyvenamąja patalpa (kavinės-baro patalpos), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini). Šią informaciją patvirtino ir valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, 2016-05-02 Raštu Nr. VILIN(12.5.13.)-11892 dėl pateikto prašymo atsakydamas į Ieškovo pateiktą 2016-04-01 Prašymą (Priedai Nr. 4-5). Negyvenamoji patalpa (kavinės-baro patalpos), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ir sutampanti su dalimi pastato-sandėlio, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), priklauso R.A. nuosavybės teise pagal aktualų išrašą iš valstybės įmonės Registrų centro dėl negyvenamosios patalpos (kavinės-baro patalpos), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau aktualiame valstybės įmonės Registrų centro išraše dėl pastato-sandėlio, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ji nėra nurodyta kaip dalies pastato savininkė, o savininkais nurodyti tik kiti asmenys, kurie buvo ir sudarant sutartį ir į kurių dalį Ieškovas niekada nepretendavo. R.A. valstybės įmonės Registrų centras yra nurodyta kaip negyvenamosios patalpos (kavinės-baro patalpos), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), savininkė, todėl ji yra ir dalies pastato-sandėlio, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kuri buvo ir sutarties objektas, bendrasavininkė. Vadinasi, sutarties objektas buvo ne atsakovui, o trečiajam asmeniui priklausantis turtas. Turtas nepriklausė atsakovui nuosavybės teise ir atsakovas nebuvo turto savininku, todėl atsakovas negalėjo naudotis jokiomis daikto savininko teisėmis ir negalėjo sudaryti sutarties, kurios pagrindu turtas buvo parduotas ieškovo nuosavybėn. Todėl sutartis prieštarauja CK 6.317 str. 2 d., 6.307 str. 1 d., 6.321 str. imperatyvioms teisės normoms ir turi būti pripažinta negaliojančia (niekine) ab initio. Kadangi šiuo atveju ieškovas atsakovui sumokėjo 17 696,36 Eur sumą pagal sutartį, todėl, pripažinus sutartį negaliojančia (niekine) ab initio, atsakovas ieškovui turi grąžinti 17 696,36 Eur sumą.

10Atsakovas UAB „Start Vilnius“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (1 t., b.l. 86-94), kuriuo su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2014-09-10 Vilniaus miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. 1-1978 „Dėl UAB „Start Vilnius“ įstatinio kapitalo didinimo“. Sprendimo priede „Perduodamo Uždarajai akcinei bendrovei „Start Vilnius“ nekilnojamojo turto sąrašas“ be kito perduodamo turto nurodyta, kad UAB „Start Vilnius" perduodama 2671/10303 dalis sandėlio, esančio (duomenys neskelbtini). 2014-09-12 aukščiau nurodyto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo pagrindu buvo pasirašyta uždarosios akcinės bendrovės „Start Vilnius" akcijų pasirašymo sutartis. Sutarties 2.2 p. numatyta, kad Akcininkas už pasirašytas akcijas Bendrovei apmoka nepiniginiu įnašu - Akcininko perduodamu nekilnojamuoju turtu, nurodytu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendime Nr. 1-1978 <...>. 2014-09-30 tarp atsakovo ir Vilniaus miesto savivaldybės, atstovaujamos Ekonomikos ir investicijų departamento direktoriaus buvo pasirašytas Aktas „Dėl turto perdavimo ir priėmimo". Jame nurodyta, kad „Vilniaus miesto savivaldybė <...> perduoda, o uždaroji akcinė bendrovė „Start Vilnius“ <...> nuosavybės teise priima šį Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą pagal priedą.". Prie šio akto pridėtame „Perduodamo Uždarajai akcinei bendrovei „Start Vilnius“ nekilnojamojo turto sąraše" užfiksuota, kad pagal šį sąrašą atsakovui perduotas ir atsakovas priėmė 2671/10303 dalį sandėlio, esančio (duomenys neskelbtini). Pasirašius akcijų pasirašymo sutartį ir Aktą „Dėl turto perdavimo ir priėmimo" atsakovas perėmė visas ankstesnio 2671/10303 dalies sandėlio, esančio (duomenys neskelbtini), savininko - Vilniaus miesto savivaldybės, turėtas nuosavybės teises į šį nekilnojamąjį turtą ir tapo teisėtu 2671/10303 dalies sandėlio savininku. Atsakovo įgyta nuosavybės teisė į sandėlio dalį teisės aktų nustatyta tvarka buvo užregistruota nekilnojamojo turto registre. 2015-10-13 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta ir notaro patvirtinta „Sandėlio dalies pirkimo-pardavimo Sutartis" (toliau -Sutartis) pagal kurią atsakovas pardavė, o ieškovas kartu su sutuoktine nusipirko 2671/10303 dalį pastato-sandėlio, esančio (duomenys neskelbtini). Ieškovo teiginiai, kad tarp šalių sudaryta sandėlio dalies pirkimo-pardavimo sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, kadangi sudarant šią Sutartį, atsakovas nebuvo dalies ieškovui parduoto turto savininku neatitinka tikrovės, yra visiškai neįrodyti ir grindžiami tik ieškovo prielaidomis. Atsakovas nuosavybės teisę į sandėlį įgijo 2014-09-10 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1978 „Dėl UAB „Start Vilnius" įstatinio kapitalo didinimo", 2014-09-12 Uždarosios akcinės bendrovės „Start Vilnius" akcijų pasirašymo sutarties ir 2014-09-30 Akto „Dėl turto perdavimo ir priėmimo" pagrindu. UAB „Start Vilnius“ įgijus iš Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybės teisę į sandėlio dalį, atsakovas, teisės aktų nustatyta tvarka, buvo įregistruotas nekilnojamojo turto registre, kaip sandėlio dalies savininkas. Jau pats tokio atsakovo nuosavybės teisės į sandėlio dalį, kuri vėliau buvo parduota ieškovui, įregistravimo faktas parodo, jog atsakovas turėjo nuosavybės teises į šį turtą ir nebuvo jokių abejonių dėl atsakovo nuosavybės teisės į visą 2671/10303 dalį sandėlio egzistavimo ir/ar jos įgijimo teisėtumo. Nei vienas iš ieškinyje išdėstytų argumentų ir su ieškiniu pateiktų įrodymų taip pat nepatvirtina ir to, kad Sutarties sudarymo ir Sandėlio dalies perdavimo ieškovui metu, atsakovo nuosavybės teisę į šį turtą ribojo kokios nors R.A. ar kitų trečiųjų asmenų teisės ir pretenzijos į Sutartimi ieškovui parduotą turtą. Nurodė, kad nei iki Sutarties sudarymo, nei po jos sudarymo atsakovas nebuvo gavęs jokių R.A. pretenzijų dėl kokių nors jos turimų teisių į atsakovui priklausančią sandėlio dalį. Tarp šalių sudarytos ir notaro patvirtintos Sutarties 2.2. p, kuriame detalizuoti atsakovo ieškovui šia Sutartimi parduotą pastato-sandėlio dalį charakterizuojantys duomenys, nurodyti „vadovaujantis 2015-10-02 Valstybės įmonės registrų centro Vilniaus filialo atliktu duomenų sandoriui patikslinimu, užsakymo Nr. 9571855" nėra jokių įrašų apie kokias nors trečiųjų asmenų pretenzijas ar teises į parduodamą turtą. Parduodamo turto savininku nurodytas atsakovas, o ne kokie nors kiti asmenys. Pats ieškovas ieškinyje nurodė, kad „aktualiame valstybės įmonės Registrų centro išraše dėl pastato-sandėlio, unikalus Nr. 1094-0282-3021, esančio adresu (duomenys neskelbtini), ji (R.A) nėra nurodyta kaip dalies pastato savininkė". Taigi, tretysis asmuo Regina Aškinienė net ir šiuo metu nėra nurodyta kaip šio pastato bendrasavininkė, o tuo labiau, ji nėra nurodyta kaip dalies atsakovo ieškovui parduoto turto savininkė. R.A. yra nurodyta kaip atskiros patalpos, turinčios atskirą unikalų numerį, savininkė. Nors ši patalpa, remiantis VĮ Registrų centras 2016-05-02 raštu „Dėl pateikto prašymo" sutampa su dalimi sandėlio, esančio Pilies g. 6, Vilnius, unikalus Nr. 1094-0282-3021, tai nepatvirtina nei ieškovo daromos prielaidos, kad VĮ Registrų centras 2016-05-02 rašte „Dėl pateikto prašymo" kaip sutampančios (tos pačios) įvardintos patalpos „plane pažymėtos 8-5 (10,46 kv. m), 8-6 (1,84 kv. m), 8-7 (2,31 kv. m), R8-1 (6,38 kv. m)" nuosavybės teise priklauso ne atsakovui, o trečiajam asmeniui R.A., nei to, kad Sutarties sudarymo metu atsakovo nuosavybės teisę į ginčo patalpas ribojo kokios nors R. A. pretenzijos ar teisės į dalį ginčo patalpų. Nors su ieškiniu pateiktame nekilnojamojo turto išrašė su dalimi atsakovo ieškovui parduotos sandėlio dalies sutampančios kitą unikalų numerį turinčios patalpos (kavinės-baro patalpos) savininke yra nurodyta R.A., tačiau tai taip pat neįrodo, kad ši patalpa priklauso ne atsakovui. Teisinė registracija yra išvestinio pobūdžio veiksmas ir pagal savo teisinę reikšmę ji nesukuria teisės ir negali paneigti kitais pagrindais atsirandančios teisės. Taigi, tai, kad nekilnojamojo turto išraše, patalpos, kuri sutampa su dalimi sandėlio, esančio (duomenys neskelbtini), savininke nurodyta R.A., savaime nepatvirtina ir nereiškia, kad ši patalpa nuosavybės teise iš tiesų priklauso būtent R.A. Su ieškiniu pateiktas išrašas nepaneigia ir negali paneigti fakto, kad Sutarties sudarymo metu nuosavybės teisė į visą 2671/10303 dalį sandėlio, esančio (duomenys neskelbtini)priklausė atsakovui, kuris jį teisėtai įgijo iš ankstesniojo savininko - Vilniaus miesto savivaldybės ir vėliau teisėtai pardavė ieškovui. Atsakovas įrodė savo nuosavybės teisės į ginčo patalpas įgijimo pagrindą. Jokių įrodymų ar duomenų, patvirtinančių, kokiomis aplinkybėmis R.A. įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamojo turto registro išraše nurodytas negyvenamąsias patalpas (kavinės-baro patalpos), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ir kad apskritai ją įgijo ir įgijo teisėtai į bylą nėra pateikta.

11Trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (1 t., b.l. 60-61), kuriuo prašė ieškinio reikalavimus spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad iš Nekilnojamojo turto registro įrašo Nr. 10/190387 su istorija 4.10 punkto matyti, kad UAB „Start Vilnius“ nuosavybės teisė į 2671/10303 dalį sandėlio, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), patalpų buvo įregistruota registre nuo 2014-10-22 iki 2015-10-22, 2014-09-12 Akcijų pasirašymo sutarties ir 2014-09-30 akto Nr. A403-51/14(2.2.6.23-FN4) pagrindu, o vėliau ginčijama 2015-10-13 sandėlio dalies pirkimo-pardavimo sutartimi, reg. Nr. 8714, buvo perleista ieškovui. Iš Nekilnojamojo turto registro įrašo Nr. 10/322736 su istorija 4.8 punkto matyti, jog į kavinės-baro patalpas, unikalus Nr. 1094-0282-3021:0001, nuo 2000-07-14 buvo įregistruota pirmojo šių patalpų savininko Nikodemo Višnevskio nuosavybės teisė Vilniaus miesto Senamiesčio seniūno 2000-04-05 potvarkio Nr. 64 ir 2000-06-01 statinio priėmimo naudoti akto Nr. 501 pagrindu, o šiuo metu nuosavybės teise priklauso R.A. Ieškovui H. Č. pateikus Vilniaus filialui 2016-04-01 prašymą patvirtinti įgytos 2671/10303 dalies sandėlio, unikalus Nr. 1094-0282-3021, ir kavinės-baro patalpų, unikalus Nr. 1094-0282-3021:0001, dubliavimosi faktą Vilniaus filialas patikrinęs šių nekilnojamųjų daiktų archyvinių bylų dokumentus, registro įrašų Nr. 10/190387, Nr. 10/322736 duomenis ir faktinius duomenis vietoje, 2016-04-28 aktu konstatavo bei H.Č. išsiųstame 2016-05-02 rašte Nr. VILIN(12.5.16.)-11892 nurodė, jog 20,98 kv. m bendro ploto kavinės-baro patalpos, unikalus Nr. 1094-0282-3021:0001, esančios Pilies g. 6, Vilniuje, plane pažymėtos 8-5 (10,46 kv. m), 8-6 (1,84 kv. m), 8-7 (2,31 kv. m), R8-1 (6,37 kv. m) ir dalis 103,03 kv. m bendro ploto sandėlio, unikalus (duomenys neskelbtini), patalpų, plane pažymėtos 8-5 (10,46 kv. m), 8-6 (1,84 kv. m), 8-7 (2,31 kv. m), R8-1 (6,37 kv. m) yra vienos ir tos pačios patalpos. Nustačius šį faktą registro įrašo 10/190387 11 punkte, registro pastabų ir nuorodų skiltyje buvo įrašyta pastaba apie aukščiau minėtų patalpų tapatumą. Nurodė, kad teismui patenkinus ieškovo H. Č. ieškinio reikalavimą ir panaikinus 2015-10-13 sandėlio dalies pirkimo-pardavimo sutartį, reg. Nr. 8714, atsirastų teisinis pagrindas išregistruoti ieškovo nuosavybės teisę į 2671/10303 dalį sandėlio, unikalus Nr. 1094-0282-3021, bei įregistruoti buvusiojo savininko - atsakovo UAB „Start Vilnius“ nuosavybės teisę į šią sandėlio dalį, tačiau aukščiau minėtų patalpų ir nuosavybės teisių į jas dubliavimas galėtų būti panaikintas tik išsprendus ginčą esmės - nuginčijus tuos dokumentus, kurie buvo juridinis pagrindas tokiam dubliavimui atsirasti. Kadangi šių aplinkybių nagrinėjimas nepatenka į pateikto ieškinio dalyką, todėl Vilniaus filialas išsamiau dėl šios aplinkybės nepasisako.

12Trečiasis asmuo Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaras E.N. pateikė atsiliepimą į ieškinį (1 t., b.l. 63-64), kuriuo prašė bylą nagrinėti pagal byloje esančius dokumentus, notarui nedalyvaujant. Nurodė, kad 2015-10-13 sandėlio dalies pirkimo-pardavimo sutartis, notarinio registro Nr. 8714 buvo patvirtinta remiantis pardavėjo ir pirkėjo pateiktais dokumentais bei informacija. Sutartimi pardavėjas UAB „Start Vilnius“ pardavė, o pirkėjas Henrikas Čiūras nupirko, 2671/10303 dalis pastato-sandėlio, unikalus numeris (duomenys neskelbtini). Sutarties sudarymui notaras užsakė VĮ Registrų centro rengiamą duomenų patikslinimą, užsakymo Nr. 9571855, kuris buvo parengtas 2015-10-02. Patikslinime nurodyta visa informacija apie parduodamą turtą (taip pat ir parduodamo turto bendras plotas - 103,03 kv.m., ir pardavėjui UAB „Start Vilnius“ priklausantis plotas - 26,71 kv.m). Patikslinime pateikta informacija visa apimtimi buvo perkelta į Sutartį. Sutarties sudarymui pardavėjas UAB „Start Vilnius” pateikė dokumentus, įrodančius nuosavybės teises į turtą, t.y. 2014-09-12 akcijų pasirašymo sutartį, 2014-09-30 aktą Nr. A403-51/14(2.2.6.23-FN4), 2014-12-19 Kultūros paveldo apsaugos skyriaus kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktą, Nr. A631-287/14 (2.3.3.3-MP4), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus sutikimą dėl Turto perleidimo Nr. 49ST-(14.49.5.)-1913, ir kitus Sutarties tvirtinimui reikalingus dokumentus.

13Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į ieškinį (2 t., b.l. 11-12), kuri prašė teismo priimti sprendimą atsižvelgiant į trečiojo asmens atsiliepime nurodytas aplinkybes ir teisės aktų nuostatas. Nurodė, kad 2009-04-27 perdavimo-priėmimo aktu Nr. (51)-7.2(S)-49 valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre pastatas-sandėlis Pilies g. 6 (plane pažymėtas 2Flp, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bendras plotas - 103,03 kv. m) buvo nuosavybės teise įregistruotas Vilniaus miesto savivaldybės vardu. Vykdant minėto nekilnojamojo turto pardavimo naudotojams procedūras, Savivaldybė dalį šio sandėlio pardavė. Vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2014-09-10 sprendimu Nr. 1-1978, 2014-09-30 aktu Nr. A403-51/14(2.2.6.23-FN4) tuo metu Savivaldybei priklausiusi pastato-sandėlio (duomenys neskelbtini) 2671/10303 (26,71 kv. m.) dalis buvo perduota UAB „Start Vilnius“ (perduodamo UAB „Start Vilnius“ nekilnojamojo turto sąrašo eil. Nr. 95). Informacijos ar duomenų, kad yra minėto pastato patalpų registro duomenų netikslumų ar dubliavimosi Vilniaus miesto savivaldybėje nebuvo.

14Tretieji asmenys I.Č. ir R.A. atsiliepimų į ieškinį teismo nustatytu terminu nepateikė.

15Ieškovas H.Č. pateikė dubliką (1 t., b.l. 116-122), kuriame nurodė, kad 2015-10-13 sandėlio dalies pirkimo-pardavimo sutarties 7.1.2 punktu atsakovas pareiškė ir garantavo, jog „Daiktas šios Sutarties sudarymo dieną yra Pardavėjo teisėtai įgytas bei tinkamai teisiškai įregistruotas ir Pardavėjas yra vienintelis ir teisėtas parduodamo Daikto savininkas. Pardavėjo atstovas patvirtino, kad tretieji asmenys neturi kokių nors teisių į minėtą Daiktą, t. y. Daiktas nėra areštuotas, nėra teisminio, arbitražinio ginčo ar ikiteisminio tyrimo objektas, nėra nuomos, panaudos, hipotekos (įkeitimo), nėra registruotų juridinių asmenų buveinių, neįneštas į jungtinę veiklą su trečiaisiais asmenimis, nėra užstatymo ir ilgalaikės nuomos daiktinių teisių, Daiktas nėra apsunkintas kitomis daiktinėmis teisėmis, nėra sudarytos jokios preliminariosios sutartys ar kitų ateityje Pardavėjo vykdytinų įsipareigojimų, susijusių su šiuo Daiktu ar kitokių sandorių, galinčių ateityje suteikti tretiesiems asmenims kokias nors teises į Daiktą, taip pat nėra jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos Pirkėjo nuosavybės teisei.". Po 2015-10-13 sandėlio dalies pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ieškovui paaiškėjo, kad dalis ieškovo įsigyto pastato-sandėlio, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), sutampa su negyvenamąja patalpa (kavinės-baro patalpos), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini). Minėtą faktą patvirtino ir valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, 2016-05-02 raštu „Dėl pateikto prašymo“ Nr. VILIN (12.5.13)-1 1892. Minėtą faktą tretysis asmuo valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas taip pat patvirtino ir savo atsiliepime į Ieškovo ieškinį. Ieškovo manymu, byloje esantys įrodymai neabejotinai patvirtina, kad R.A. priklausančios patalpos ir dalis 103,03 kv. m bendro ploto sandėlio, (unikalus Nr.) (duomenys neskelbtini), patalpų, yra vienos ir tos pačios patalpos. Remiantis byloje esančiu išrašu iš VĮ „Registrų centras", negyvenamoji patalpa (kavinės-baro patalpos), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) priklauso R.A. nuosavybes teise. Taigi R.A. neabejotinai turi teises į ieškovo 2015-10-13 Sandėlio dalies pirkimo-padavimo sutartimi įgytas patalpas. Todėl Atsakovas 2015-10-13 Sandėlio dalies pirkimo-padavimo sutartimi melagingai patvirtino, jog tretieji asmenys neturi kokių nors teisių į ieškovo įsigytą sandėlį, esantį adresu Pilies g. 6, Vilnius, kadangi dalis sandėlio priklauso R.A. H.Č. 2015 m. spalio 13 d. sandėlio dalies pirkimo-pardavimo sutartimi patalpas įsigijo jau esant patalpų sutapimui su R.A. įklausančiomis patalpomis, nors atsakovas 2015-10-13. Sandėlio dalies pirkimo-davimo sutartimi patvirtino, kad tretieji asmenys neturi kokių nors teisių į Ieškovo įsigytas talpas. Ieškovo nuomone, byloje esantys įrodymai neabejotinai patvirtina, kad 2015-10-13 Sandėlio dalies pirkimo-padavimo sutarties sudarymo ir sandėlio dalies perdavimo ieškovui metu, R.A. neabejotinai turėjo teises į Ieškovo įgytas patalpas. Remiantis VĮ „Registrų centras” nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu nuosavybės teisę į 20,98 kv. m. bendro ploto kavinės-baro patalpas (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esančias (duomenys neskelbtini), R.A. įgijo 2007-03-02, 2000-09-01 dovanojimo sutarties Nr. 2-4963 iš D.M.V. ir 2007-02-23 dovanojimo sutarties Nr. 2-1066 iš N.V. pagrindu. Pagal VĮ „Registrų centras” nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą nuosavybės teisę į 20,98 kv. m. bendro ploto kavinės-baro patalpas (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), R.A. įgijo 2007-03-02. Tuo tarpu UAB „Start Vilnius" įgijo nuosavybes teisę į 2671/10303 pastato - sandėlio nuo 2014-10-22, 2014-09-12 UAB „Start Vilnius" akcijų pasirašymo sutarties ir 2014-09-30 Akto „Dėl turto perdavimo ir priėmimo" pagrindu, o Vilniaus miesto savivaldybė nuosavybės teisę į minėtas patalpas turėjo nuo 2012-04-10 iki 2014-10-22, 1998-07-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 870 ir 2009-04-27 priėmimo - perdavimo akto Nr. (51)-7.2(S)-49 pagrindu. Remiantis VĮ „Registrų centras" nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu R.A. nuosavybės teisė į kavinės-baro patalpas (unikalus Nr. 1094-0282-3021:0001), esančias (duomenys neskelbtini), VĮ „Registrų centras" buvo įregistruota anksčiau negu UAB „Start Vilnius“ ir Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybės teisė į 2671/10303 dalį sandėlio, esančio Pilies g. 6, Vilnius, unikalus Nr. 1094-0282-3021. Vadovaujantis CK 1.75 str. 4 d. laikoma, kad teises į ginčo patalpas pirmoji įregistravo ir įgijo R.A. Remiantis VĮ „Registrų centras” nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, R.A. nuosavybės teise priklausančiai patalpai nuo 2008-08-07 yra įregistruota hipoteka. Taigi besidubliuojančios 20,98 kv. m. bendro ploto kavinės-baro patalpos (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esančias (duomenys neskelbtini), yra apsunkintos hipoteka. Minėtas faktas patvirtina, kad atsakovas 2015-10-13 sandėlio dalies pirkimo-pardavimo sutartimi pardavė ne tik ne jam priklausančias patalpas, tačiau ir patalpas, kurioms yra įregistruota hipoteka. Tokiu būdu Atsakovas pažeidė 2015-10-13 sandėlio dalies pirkimo-pardavimo sutarties 7.1.2 punktą.

16Atsakovas UAB „Start Vilnius“ pateikė tripliką (2 t. 37-38), kuriame nurodė, kad ieškovas nenurodo pagrįstų atsikirtimų į atsiliepime išdėstytus atsakovo argumentus, o tik pateikia savo niekuo nepagrįstus ir teisiškai nemotyvuotus išvedžiojimus.

17Teismo posėdyje ieškovas ir ieškovo atstovė ieškinį palaikė visiškai ir prašė jį tenkinti.

18Teismo posėdyje trečiasis asmuo I.Č. ieškovo pusėje su ieškiniu sutiko, prašė ieškinį tenkinti.

19Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, iš esmės pakartojo paruošiamuosiuose dokumentuose išdėstytus argumentus.

20Tretieji asmenys byloje be savarankiškų reikalavimų Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaras Edgaras Normantas, VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, R.A., Vilniaus miesto savivaldybė, kviečiami į teismo posėdį neatvyko, nors apie posėdžio vietą ir laiką informuoti tinkamai. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir CPK 247 str. nuostatas, teismas išnagrinėjo bylą tretiesiems asmenims nedalyvaujant.

21Ieškinys tenkintinas iš dalies.

22Byloje nustatytos reikšmingos faktinės aplinkybės

23Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015-10-13 tarp ieškovo H.Č. ir atsakovo UAB „Start Vilnius“ buvo sudaryta notarinė Sandėlio dalies pirkimo-pardavimo sutartis, kurios 2.1. p. numatyta, kad atsakovas parduoda, o ieškovas bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise kartu su sutuoktine I.Č. perka 2671/10303 dalį pastato-sandėlio, unikalus Nr. 1094-0282-3021, esančio adresu (duomenys neskelbtini) (1 t., b.l. 19-29, 65-69). Ieškovas sumokėjo atsakovui turto kainą – 17 696,36 EUR sumą -pagal sutarties 4.1. ir 5.1. - 5.2. p. (1 t., b.l. 31, 32).

24Iš Nekilnojamojo turto registro įrašo Nr. 10/190387 su istorija 4.10 punkto matyti, kad UAB „Start Vilnius“ nuosavybės teisė į 2671/10303 dalį sandėlio, unikalus Nr. 1094-0282-3021, esančio Pilies g. 6, Vilnius, patalpų buvo įregistruota registre nuo 2014-10-22 iki 2015-10-22, 2014-09-12 Akcijų pasirašymo sutarties ir 2014-09-30 akto Nr. A403-51/14(2.2.6.23-FN4) pagrindu (1 t., b.l. 72-79).

25Iš bylos duomenų matyti, kad 103,03 kv. m sandėlį, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), plane pažymėtą 2F 1/p, sudaro šios patalpos, plane pažymėtos indeksais nuo 20-1 iki 20-6, nuo 20-8 iki 20-10, nuo 20-14 iki 20-17, a-2, nuo 8-5 iki 8-7, R8-1 (1 t., b.l. 83-84, 43-44).

26Iš Nekilnojamojo turto registro įrašo Nr. 10/322736 su istorija 4.8 punkto matyti, jog į kavinės-baro patalpas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pažymėtas 8-5, 8-6, 8-7, R8-1, nuo 2000-07-14 buvo įregistruota pirmojo šių patalpų savininko Nikodemo Višnevskio nuosavybės teisė Vilniaus miesto Senamiesčio seniūno 2000-04-05 potvarkio Nr. 64 ir 2000-06-01 statinio priėmimo naudoti akto Nr. 501 pagrindu, o šiuo metu nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui R.A.2000-09-01 dovanojimo sutarties, reg. Nr. 2-4963, ir 2007-02-23 dovanojimo sutarties, reg. Nr. 2-1066, pagrindu (1 t., b.l. 90-92).

27VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, patikrinęs nekilnojamųjų daiktų: pastato-sandėlio, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ir negyvenamosios patalpos –kavinės-baro patalpos, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančios (duomenys neskelbtini), archyvinių bylų dokumentus, registro įrašų Nr. 10/190387, Nr. 10/322736 duomenis ir faktinius duomenis vietoje, 2016-04-28 aktu konstatavo bei H.Č. išsiųstame 2016-05-02 rašte Nr. VILIN(12.5.16.)-11892 nurodė, jog atskirą nekilnojamąjį daiktą - 20,98 kv. m bendro ploto kavinės-baro patalpas, unikalus Nr. 1094-0282-3021:0001, esančias Pilies g. 6, Vilniuje, sudarančios patalpos, plane pažymėtos 8-5 (10,46 kv. m), 8-6 (1,84 kv. m), 8-7 (2,31 kv. m), R8-1 (6,37 kv. m) ir dalis nekilnojamojo daikto - 103,03 kv. m bendro ploto sandėlio, plane pažymėto 2F 1/p, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), patalpų, t.y. patalpos, plane pažymėtos 8-5 (10,46 kv. m), 8-6 (1,84 kv. m), 8-7 (2,31 kv. m), R8-1 (6,37 kv. m) yra vienos ir tos pačios patalpos. Į 20,98 kv. m bendro ploto kavinės-baro patalpas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), plane pažymėtas 8-5 (10,46 kv. m), 8-6 (1,84 kv. m), 8-7 (2,31 kv. m), R8-1 (6,37 kv. m) įregistruotos trečiojo asmens R.A. nuosavybės teisės 2000-09-01 dovanojimo sutarties, reg. Nr. 2-4963, ir 2007-02-23 dovanojimo sutarties, reg. Nr. 2-1066, pagrindu. Į 103,03 kv. m. ploto sandėlio (duomenys neskelbtini), 2671/10303 dalis, kurias sudaro patalpos, plane pažymėtos 8-5 (10,46 kv. m), 8-6 (1,84 kv. m), 8-7 (2,31 kv. m), R8-1 (6,37 kv. m), 20-17 (5,73 kv. m), įregistruotos I.Č. ir H.Č. nuosavybės teisės 2015-10-13 pirkimo-pardavimo sutarties, reg. Nr. 8714, pagrindu (1 t., b.l. 83-84). Nustačius šį faktą registro įrašo 10/190387 11 punkte, registro pastabų ir nuorodų skiltyje buvo įrašyta pastaba apie aukščiau minėtų patalpų tapatumą (1 t., b.l. 78).

28Taigi po 2015-10-13 sutarties sudarymo ieškovui tapo žinoma, kad dalis ieškovo įgytų iš atsakovo ginčo sutarties pagrindu 2671/10303 dalių, pastato-sandėlio, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), patalpų, plane pažymėtų 8-5 (10,46 kv. m), 8-6 (1,84 kv. m), 8-7 (2,31 kv. m), R8-1 (6,37 kv. m), bei 20,98 kv. m bendro ploto kavinės-baro patalpos, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), plane pažymėtos 8-5 (10,46 kv. m), 8-6 (1,84 kv. m), 8-7 (2,31 kv. m), R8-1 (6,37 kv. m), įregistruotos trečiojo asmens R.A. nuosavybės teise, de facto yra vienos ir tos pačios patalpos, nors šios aplinkybės egzistavo ginčo sandorio sudarymo metu.

29Ieškovas pareikštu ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia 2015-10-13 sandėlio dalies pirkimo-pardavimo sutartį, kadangi ieškovui sutartimi buvo perleistas trečiajam asmeniui R.A. nuosavybės teise priklausantis turtas.

30Nustatytų bylos aplinkybių ir jas pagrindžiančių įrodymų teisinis vertinimas

31Bylos medžiaga įrodyta, kad trečiajam asmeniui R.A. nuosavybės teisės priklauso 20,98 kv. m bendro ploto kavinės-baro patalpos, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), plane pažymėtos 8-5 (10,46 kv. m), 8-6 (1,84 kv. m), 8-7 (2,31 kv. m), R8-1 (6,37 kv. m), kurios trečiojo asmens vardu įregistruotos 2000-09-01 dovanojimo sutarties, reg. Nr. 2-4963, ir 2007-02-23 dovanojimo sutarties, reg. Nr. 2-1066, pagrindu (CK 4.20, 4.37 str.). Kaip jau buvo minėta, VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2016-04-28 aktu konstatuota, jog atskirą nekilnojamąjį daiktą - 20,98 kv. m bendro ploto kavinės-baro patalpas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), sudarančios patalpos, plane pažymėtos 8-5 (10,46 kv. m), 8-6 (1,84 kv. m), 8-7 (2,31 kv. m), R8-1 (6,37 kv. m), kurios įregistruotos trečiojo asmens R.A. nuosavybės teise 2000-09-01 dovanojimo sutarties, reg. Nr. 2-4963, ir 2007-02-23 dovanojimo sutarties, reg. Nr. 2-1066, pagrindu, ir dalis nekilnojamojo daikto - 103,03 kv. m bendro ploto sandėlio, plane pažymėto 2F 1/p, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), patalpų, t.y. patalpos, plane pažymėtos 8-5 (10,46 kv. m), 8-6 (1,84 kv. m), 8-7 (2,31 kv. m), R8-1 (6,37 kv. m), kurios įregistruotos I.Č. ir H.Č. nuosavybės teise 2015-10-13 pirkimo-pardavimo sutarties, reg. Nr. 8714, pagrindu, yra vienos ir tos pačios patalpos, o registro įrašo 10/190387 11 punkte, registro pastabų ir nuorodų skiltyje įrašyta pastaba apie aukščiau minėtų patalpų tapatumą (1 t., b.l. 83-84, 78). Iš Nekilnojamojo turto registro įrašo Nr. 10/190387 su istorija 4.10 punkto matyti, kad UAB „Start Vilnius“ nuosavybės teisė į 2671/10303 dalį sandėlio, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), patalpų buvo įregistruota registre nuo 2014-10-22 iki 2015-10-22, 2014-09-12 Akcijų pasirašymo sutarties ir 2014-09-30 akto Nr. A403-51/14(2.2.6.23-FN4) pagrindu, o Vilniaus miesto savivaldybė nuosavybės teisę į minėtas patalpas turėjo 2012-04-10 iki 2014-10-22 1998-07-13 Vyriausybės nutarimo Nr. 870 ir 2009-04-27 priėmimo-perdavimo akto Nr. (51)-7.2(S)-49 pagrindu (1 t., b.l. 74).

32Teismo vertinimu, nustatyta ir byloje šalių nėra ginčijama aplinkybė, jog 20,98 kv. m. iš 26,71 kv. m. ieškovo įsigytų iš atsakovo pagal ginčijamą sandorį sandėlio dalies patalpų, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), persidengia su jau įregistruotomis 20,98 kv. m bendro ploto kavinės-baro, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), patalpomis, plane pažymėtomis 8-5 (10,46 kv. m), 8-6 (1,84 kv. m), 8-7 (2,31 kv. m), R8-1 (6,37 kv. m), kurios trečiojo asmens R.A. vardu įregistruotos 2000-09-01 dovanojimo sutarties, reg. Nr. 2-4963, ir 2007-02-23 dovanojimo sutarties, reg. Nr. 2-1066, pagrindu.

33Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį, pirkimo–pardavimo sutartimi pardavėjas įsipareigoja perduoti daiktą pirkėjui nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas – priimti daiktą ir sumokėti už jį nustatytą (susitartą) kainą. Pardavėjas privalo parduodamą daiktą perduoti pirkėjui, t. y. jam valdyti nuosavybės (patikėjimo) teise, ir patvirtinti savo turėtą nuosavybės teisę į perduodamą daiktą. Vadovaujantis CK 4.37 str. 1 dalimi, nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudotis nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Tik savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę perduoti kitam asmeniui nuosavybės teisės objektą ir nuosavybės teisę (CK 4.37, 6.317 straipsniai). Taigi daikto pardavimas reiškia nuosavybės teisių į daiktą ir nupirkto daikto realų perdavimą. Tik esant šiai juridinių faktų sudėčiai pirkėjas pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu tampa teisėtu daikto savininku (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. J. v. UAB „Transverslas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-229/2008). Be to, pagal CK 6.321 str. pardavėjas turi patvirtinti ne tik tai, kad jis turi nuosavybės teisę į daiktą, bet ir tai, kad jo nuosavybės teisės į daiktą neriboja kitų asmenų teisės ar pretenzijos. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad CK 6.321 straipsnis taikomas ir tuo atveju, kai trečiųjų asmenų teisės ar pretenzijos atsirado ir buvo sudarant sutartį ir perduodant daiktą. Trečiųjų asmenų teisės ir pretenzijos į daiktą suprantamos kaip bet kokios trečiųjų asmenų daiktinės, prievolinės ar intelektinės nuosavybės teisės Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-462/2011). Minėtos įstatymo nuostatos (CK 6.317 str., 6.321 str.) buvo detalizuotos ginčo šalių sudarytos sutarties 7.1.2 punkte. Atsižvelgiant į CK 4.37 straipsnio nuostatas, teismas konstatuoja, jog sudarant sandorį tarp ieškovo Henriko Čiūro ir atsakovo UAB „Start Vilnius“ dėl 2671/10303 dalies sandėlio (duomenys neskelbtini), faktiškai nebuvo įvykdyta pardavėjo prievolė užtikrinti, kad jam priklauso nuosavybės teisė į 2671/10303 dalis sandėlio (duomenys neskelbtini), kaip ir nebuvo faktiškai įvykdyta pardavėjo prievolė užtikrinti, kad tretieji asmenys neturi kokių nors teisių į ieškovo įsigytą sandėlio dalį, nes byloje esantys įrodymai neginčijamai patvirtina, jog 20,98 kv. m. iš 26,71 kv. m. ieškovo įsigytų iš atsakovo pagal ginčijamą sandorį sandėlio dalies patalpų, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), persidengia su jau įregistruotomis 20,98 kv. m bendro ploto kavinės-baro, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), patalpomis, plane pažymėtomis 8-5 (10,46 kv. m), 8-6 (1,84 kv. m), 8-7 (2,31 kv. m), R8-1 (6,37 kv. m), kurios trečiojo asmens R.A. vardu įregistruotos 2000-09-01 dovanojimo sutarties, reg. Nr. 2-4963, ir 2007-02-23 dovanojimo sutarties, reg. Nr. 2-1066, pagrindu.

34Atsakovo nurodoma aplinkybė, kad R.A. nėra nurodyta kaip pastato sandėlio bendrasavininkė, perleidžiant ginčo objektą nebuvo jokių įrašų apie kokias nors trečiųjų asmenų teises į parduodamą turtą, nepaneigia fakto, kad R.A. yra persidengiančių patalpų, plane pažymėtų 8-5 (10,46 kv. m), 8-6 (1,84 kv. m), 8-7 (2,31 kv. m), R8-1 (6,37 kv. m), savininkė. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas yra ne teisinės registracijos faktas, o įstatyme numatyta aplinkybė, su kuria siejama civilinių teisių ir pareigų atsiradimas ar pasibaigimas. Byloje nebuvo reiškiamas atsakovo priešieškinis, reikalavimas dėl aukščiau minėtų patalpų ir nuosavybės teisių į jas dubliavimo panaikinimo, dokumentų, kurie buvo juridinis pagrindas tokiam dubliavimui atsirasti, nuginčijimo ar R.A. teisių į persidengiančias patalpas nuginčijimo. Kadangi šių aplinkybių nagrinėjimas nepateko į pateikto ieškinio dalyką, teismas šių aplinkybių nevertina.

35Pažymėtina, kad nekilnojamojo daikto teisinės registracijos tikslas - užtikrinti, kad tas pats daiktas nebūtų parduotas keliems savininkams. Pagal CK 1.75 straipsnio 4 dalį, jeigu tas pačias teises į daiktą įregistravo keli asmenys, tai laikoma, kad teises įgijo pirmasis sandorį įregistravęs asmuo. Teismų praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad pagal CK 1.75 straipsnį, jeigu tas pačias teises į daiktą ar daiktines teises įregistravo keli asmenys, pripažįstama, jog teises įgijo pirmasis sandorį įregistravęs asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. D. su J. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-425/2005). Iš šioje byloje esančių duomenų matyti, kad pirmoji sandorį įregistravo R.A. (kavinės-baro, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), patalpos, plane pažymėtos 8-5 (10,46 kv. m), 8-6 (1,84 kv. m), 8-7 (2,31 kv. m), R8-1 (6,37 kv. m), R.A. vardu įregistruotos 2000-09-01 dovanojimo sutarties, reg. Nr. 2-4963, ir 2007-02-23 dovanojimo sutarties, reg. Nr. 2-1066, pagrindu). UAB „Start Vilnius“ nuosavybės teisė į 2671/10303 dalį sandėlio, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), patalpų buvo įregistruota registre nuo 2014-10-22 iki 2015-10-22, 2014-09-12 Akcijų pasirašymo sutarties ir 2014-09-30 akto Nr. A403-51/14(2.2.6.23-FN4) pagrindu, o Vilniaus miesto savivaldybė nuosavybės teisę į minėtas patalpas turėjo 2012-04-10 iki 2014-10-22 1998-07-13 Vyriausybės nutarimo Nr. 870 ir 2009-04-27 priėmimo-perdavimo akto Nr. (51)-7.2(S)-49 pagrindu (1 t., b.l. 74). Nagrinėjamu atveju atsakovas nereiškė byloje priešieškinio, neįrodinėjo aplinkybės, kad jis įgijo nuosavybės teisę pirmasis į persidengiančias patalpas, neginčijo R.A. nuosavybės įgijimo pagrindų, nereiškė jokių reikalavimų dėl minėtų patalpų ir nuosavybės teisių į jas dubliavimo panaikinimo, todėl teismas neišeidamas iš ieškinio ribų dėl nurodytų argumentų plačiau nepasisako, nes jie nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas (CPK 178 str.). Šioje byloje svarstomas pirkėjo, siekiančio nuginčyti pirkimo-pardavimo sandorį, ginčas su pardavėju UAB „Start Vilnius“. Teismo įsitikinimu, ne pirkėjas, siekdamas nuginčyti sandorį, su pardavėju, o atsakovas, siekiantis paneigti persidengiančios patalpos savininko teises į tą patalpą, turėjo reikšti reikalavimus dėl aukščiau minėtų patalpų ir nuosavybės teisių į jas dubliavimo panaikinimo, dokumentų, kurie buvo juridinis pagrindas tokiam dubliavimui atsirasti, nuginčijimo.

36Atsakovo argumentai, kad atsakovo įgyta nuosavybės teisė į sandėlio dalį teisės aktų nustatyta tvarka buvo įregistruota nekilnojamojo turto registre, atsakovo nuosavybės įgijimo pagrindai nėra nuginčyti, nagrinėjamu atveju, teismo vertinimu, nepaneigia fakto, kad 20,98 kv. m. iš 26,71 kv. m. ieškovo įsigytų iš atsakovo pagal ginčijamą sandorį sandėlio dalies patalpų, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), persidengia su jau įregistruotomis 20,98 kv. m bendro ploto kavinės-baro, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), patalpomis, plane pažymėtomis 8-5 (10,46 kv. m), 8-6 (1,84 kv. m), 8-7 (2,31 kv. m), R8-1 (6,37 kv. m), kurios trečiojo asmens R.A. vardu įregistruotos 2000-09-01 dovanojimo sutarties, reg. Nr. 2-4963, ir 2007-02-23 dovanojimo sutarties, reg. Nr. 2-1066, pagrindu.

37Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes bei argumentus, į tai, kad ginčo sandoriu atsakovas perleido ieškovui ginčo patalpas, kurios persidengia su jau įregistruotomis 20,98 kv. m bendro ploto kavinės-baro, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), patalpomis, plane pažymėtomis 8-5 (10,46 kv. m), 8-6 (1,84 kv. m), 8-7 (2,31 kv. m), R8-1 (6,37 kv. m), kurios trečiojo asmens R.A. vardu įregistruotos 2000-09-01 dovanojimo sutarties, reg. Nr. 2-4963, ir 2007-02-23 dovanojimo sutarties, reg. Nr. 2-1066, pagrindu, o pareikštu ieškiniu daikto pirkėjas siekia nuginčyti daikto pirkimo-pardavimo sutartį, yra pagrindas spręsti, kad ginčo sandoris prieštarauja aukščiau nurodytoms imperatyvioms teisės normoms (CK 4.37 str., 6.317 str. 1 d., 6.321 str. 1 d.), todėl turi būti pripažintas niekiniu ir negaliojančiu ab initio CK 1.80 str. pagrindu.

38Pagal CK 1.80 str. 2 d. kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija). Kadangi šiuo atveju ieškovas atsakovui sumokėjo visą daikto kainą - 17696,36 EUR sumą pagal sutartį, todėl pripažinus sutartį negaliojančia, atsakovas ieškovui turi grąžinti 17696,36 EUR.

39LR CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos 17696,36 EUR sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-07-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

40CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 531 EUR žyminio mokesčio (1 t., b.l. 18). Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 531 EUR žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d.).

41Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2095 EUR bylinėjimosi išlaidas už advokato padėjėjo pagalbą (1 t., b.l. 45, 46, 2 t., b.l. 75-81). Iš šios sumos ieškovas nurodė, kad 181,50 EUR sumokėjo už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. Kadangi Vilniaus apygardos teismo nutartimi atsakovo atskirasis skundas patenkintas, teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinta, išspręstas klausimas iš esmės – ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintas, ieškovo patirtos išlaidos dėl atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymo, kaip pralaimėjusios apeliacinį procesą dėl laikinųjų priemonių šalies, iš atsakovo nepriteistinos. Likusioje dalyje ieškovo prašymas dėl 1913,50 EUR išlaidų priteisimo yra pagrįstas, nes išlaidos realiai patirtos, neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 1913,50 EUR išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

42Byloje susidarė 23,20 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteistinos iš atsakovo valstybės naudai (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 93 str.).

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265, 270, 279 str., teismas,

Nutarė

44Ieškinį tenkinti iš dalies.

45Pripažinti negaliojančia 2015 m. spalio 13 d. sandėlio dalies pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio reg. Nr. 8714, kuria atsakovas UAB „Start Vilnius“ perleido ieškovui H.Č. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise kartu su sutuoktine I.Č. 2671/10303 dalį pastato-sandėlio, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ab initio.

46Taikyti restituciją įpareigojant atsakovą UAB „Start Vilnius“ grąžinti ieškovui H.Č. 17696,36 EUR sumą.

47Priteisti iš atsakovo UAB „Start Vilnius“ ieškovui H.Č. 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 17696,36 EUR sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-07-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2444,50 EUR bylinėjimosi išlaidų.

48Likusioje dalyje ieškinį dėl bylinėjimosi išlaidų atmesti.

49Priteisti iš atsakovo UAB „Start Vilnius“ valstybės naudai 23,20 EUR pašto išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, arba į sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, teismui būtina pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

50Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus m. apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė,... 2. sekretoriaujant Robertai Mikonytei,... 3. dalyvaujant ieškovui H.Č., jo atstovei advokato padėjėjai Rasai... 4. atsakovo UAB „Start Vilnius“ advokatui Artūrui Vaišvilai,... 5. trečiajam asmeniui ieškovo pusėje be savarankiškų reikalavimų I.Č.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Teismas... 8. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų... 9. Ieškovas H.Č. kreipėsi į teismą su ieškiniu (1 t., b.l. 1-8),... 10. Atsakovas UAB „Start Vilnius“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (1 t.,... 11. Trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“ pateikė atsiliepimą į ieškinį... 12. Trečiasis asmuo Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaras E.N. pateikė... 13. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į... 14. Tretieji asmenys I.Č. ir R.A. atsiliepimų į ieškinį teismo nustatytu... 15. Ieškovas H.Č. pateikė dubliką (1 t., b.l. 116-122), kuriame nurodė, kad... 16. Atsakovas UAB „Start Vilnius“ pateikė tripliką (2 t. 37-38), kuriame... 17. Teismo posėdyje ieškovas ir ieškovo atstovė ieškinį palaikė visiškai ir... 18. Teismo posėdyje trečiasis asmuo I.Č. ieškovo pusėje su ieškiniu sutiko,... 19. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, iš esmės... 20. Tretieji asmenys byloje be savarankiškų reikalavimų Vilniaus rajono 6-ojo... 21. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 22. Byloje nustatytos reikšmingos faktinės aplinkybės ... 23. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015-10-13 tarp ieškovo H.Č. ir atsakovo UAB... 24. Iš Nekilnojamojo turto registro įrašo Nr. 10/190387 su istorija 4.10 punkto... 25. Iš bylos duomenų matyti, kad 103,03 kv. m sandėlį, unikalus Nr. (duomenys... 26. Iš Nekilnojamojo turto registro įrašo Nr. 10/322736 su istorija 4.8 punkto... 27. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, patikrinęs nekilnojamųjų daiktų:... 28. Taigi po 2015-10-13 sutarties sudarymo ieškovui tapo žinoma, kad dalis... 29. Ieškovas pareikštu ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia 2015-10-13... 30. Nustatytų bylos aplinkybių ir jas pagrindžiančių įrodymų teisinis... 31. Bylos medžiaga įrodyta, kad trečiajam asmeniui R.A. nuosavybės teisės... 32. Teismo vertinimu, nustatyta ir byloje šalių nėra ginčijama aplinkybė, jog... 33. Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį, pirkimo–pardavimo sutartimi pardavėjas... 34. Atsakovo nurodoma aplinkybė, kad R.A. nėra nurodyta kaip pastato sandėlio... 35. Pažymėtina, kad nekilnojamojo daikto teisinės registracijos tikslas -... 36. Atsakovo argumentai, kad atsakovo įgyta nuosavybės teisė į sandėlio dalį... 37. Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes bei argumentus, į tai, kad... 38. Pagal CK 1.80 str. 2 d. kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo... 39. LR CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 40. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 41. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2095 EUR bylinėjimosi išlaidas už... 42. Byloje susidarė 23,20 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265,... 44. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 45. Pripažinti negaliojančia 2015 m. spalio 13 d. sandėlio dalies... 46. Taikyti restituciją įpareigojant atsakovą UAB „Start Vilnius“ grąžinti... 47. Priteisti iš atsakovo UAB „Start Vilnius“ ieškovui H.Č. 5 procentus... 48. Likusioje dalyje ieškinį dėl bylinėjimosi išlaidų atmesti.... 49. Priteisti iš atsakovo UAB „Start Vilnius“ valstybės naudai 23,20 EUR... 50. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...