Byla e2-375-278/2016
Dėl konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir negaliojančiomis, įpareigojimo nutraukti viešojo pirkimo procedūras

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Limeta“ ieškinį viešajai įstaigai (toliau - VšĮ) Respublikinei Panevėžio ligoninei, tretiesiems asmenims UAB „Litfarma“, UAB „Arbor Medical Corporation LT“, UAB „AMI sprendimai“, Lietuvos ir Šveicarijos UAB „Hospitex Diagnostics Kaunas“, UAB „Ilsanta“, UAB „Apex Medicus“, UAB „Graina“, Siemens Heatthcare Oy Lietuvos filialas, UAB „Vitrolab“, UAB „Diagnostinės sistemos“, UAB „Labochema LT“, UAB „Medią Lietuva“, UAB „B.Braun Avitum“, UAB „Dameda“, UAB „Spektramed“, UAB „Osteca“, UAB „Salmeda“, UAB „Kavita“, UAB „Interlux“, UAB „Nautega“, UAB „B.Braun Medical“, UAB „Tradintek“, UAB „Evomeda“, UAB „Alfameda“, UAB „Laisva Linija“, UAB „Viltechmeda“, išvadą duodančiai Viešųjų pirkimų tarnybai dėl konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir negaliojančiomis, įpareigojimo nutraukti viešojo pirkimo procedūras ir,

Nustatė

2ieškovė UAB „Limeta“ nurodė, kad VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės atviro konkurso būdu atliekamas pirkimas „Medicininės įrangos techninė priežiūra ir remontas“ paslaugoms pirkti (toliau – konkursas) buvo vykdomas pagal neaiškias, klaidinančias, netikslias konkurso sąlygas, kurios leido perkančiajai organizacijai savaip interpretuoti ir taikyti vertinant tiekėjų pasiūlymus, jų kvalifikaciją. Teigia, jog atsakovė keletą kartų keitė konkurso sąlygas, tačiau skelbimu paskelbtos informacijos netikslino, tuo pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 27 straipsnio 5 dalies reikalavimus. Nurodo, jog atsisakiusi 46 pirkimo dalies ir pakeitusi pasiūlymų pateikimo terminus, atsakovė nei apie kvalifikacijos reikalavimų patikslinimą, nei apie 46 pirkimo dalies išbraukimą ir likusių 46-103 pirkimo dalių numeracijos ir pavadinimų pakeitimą, nei apie naują pasiūlymų pateikimo terminą nepaskelbė skelbimu apie pirkimą CVP IS. Teigia, kad 2016-01-06 gavo atsakovės raštą Nr. K2-48, kuriuo pranešama, kad UAB „Limeta“ pasiūlymas atmestas 2, 3, 5, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 54, 56, 58, 60, 65, 66, 69, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 90, 93, 94, 104 pirkimo dalyse, nes tiekėjas nepateikė teisingai užpildytos techninės specifikacijos lentelės excel formatu. Nurodė, jog susipažinusi su atsakovės pateikta informacija apie paskelbtas pasiūlymų kainas, nustatė, jog susipažinimo su pasiūlymais metu paskelbtos ir įrašytos į protokolą ne tikrosios, o perskaičiuotos pasiūlymų kainos. Teigia, jog vertindama UAB „Limeta" pasiūlymą, atsakovė privalėjo paprašyti paaiškinti/patikslinti pasiūlymą ir pateikti užpildytą techninės specifikacijos lentelę pasiūlymo formoje pateiktų kainų pagrindimui, o ne pati perskaičiuoti (tik kai kuriose dalyse) UAB „Limeta" pasiūlymo kainas. Todėl reikalavimas pagrįsti tik kai kurias UAB „Limeta" pasiūlymo kainas pagal pačios perkančiosios organizacijos atliktus skaičiavimus, kurie neatitinka UAB „Limeta" pasiūlymo kainų, yra nepagrįstas, neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų. Teigia, jog atsakovės veiksmai pažeidžia viešųjų pirkimų skaidrumo principą, nes atsakovė nesilaikė pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Be to, teigia, jog perkančiajai organizacijai pateikta pretenzija išnagrinėta pažeidžiant VPĮ nustatytą terminą. Prašo panaikinti VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės sprendimą, įformintą 2016-01-06 raštu Nr. K2-48, atmesti UAB „Limeta“ pasiūlymą 2, 3, 5, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 54, 56, 58, 60, 65, 66, 69, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 90, 93, 94, 104 pirkimo dalyse ir 2016-02-04 raštu Nr. K2-519 įformintą sprendimą atmesti UAB „Limeta“ pretenziją; pripažinti neteisėtomis ir negaliojančiomis 2015-08-13 paskelbto atviro konkurso „Medicininės įrangos techninė priežiūra ir remontas“, pirkimo Nr. 166469, sąlygas ir nutraukti konkurso pirkimo procedūras.

3Atsiliepimu į ieškinį atsakovė VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė nurodo, kad ieškovė pateikė pasiūlymą, kuriame nurodė bendrą pasiūlymo kainą ir kainas visoms pirkimo dalims, tačiau nepateikė konkurso sąlygų 2 priedo techninės specifikacijos užpildytos lentelės. Ieškovė buvo prašyta patikslinti dokumentus, t.y., pateikti naują Informatikos ir ryšių departamento išduotą pažymą, nes pateikta pažyma buvo išduota anksčiau kaip 30 d. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Teigia, kad jokių pakartotinių patikslinimų perkančioji organizacija nereikalavo, todėl tiekėjo pasiūlymas toliau buvo vertinamas pagal atitikimą bendriesiems ir techninės specifikacijos reikalavimams. Tvirtina, jog gavus tiekėjų paklausimus, visiems tiekėjams buvo pateikta informacija apie pasikeitusias konkurso sąlygas. Nurodo, kad tiekėjų kvalifikacijai keliamus reikalavimus patikslino pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 patvirtintą Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašą, todėl ieškovės teiginiai, esą jai nėra aišku, kaip bus vertinami tiekėjai tose pirkimo dalyse, kuriose kaip gamintojas nurodyta tik prietaiso kilmės šalis, yra daugiau deklaratyvaus pobūdžio. Pažymi, kad ieškovė pateikė nepilną pasiūlymą, kaip to reikalauja konkurso sąlygų 5.4. punktas, nes pasiūlymą sudaro pateiktų dokumentų visuma, vienas iš kurių - teisingai užpildyta techninės specifikacijos lentelė excel formatu. Nurodo, jog reikalavimas nebuvo įvykdytas, viešojo pirkimo komisija tai įvertino kaip nepilną, konkurso sąlygų neatitinkantį pasiūlymą ir jis buvo atmestas tose pirkimo dalyse, kurias sudaro daugiau negu vienas įrenginys. Teigia, kad nusprendus, jog ieškovės pasiūlymą galima vertinti tik tose pirkimo dalyse, kurias sudaro vienintelis įrenginys, šiose pirkimo dalyse perkančioji organizacija ir neturėdama konkurso sąlygų techninės specifikacijos 2 priedo excel lentelės bei joje nurodytų medicininės įrangos priežiūros ir remonto paslaugų kainų, galėjo pati apskaičiuoti galutinę kainą, pagal kurią bus sudaroma pirkimo sutartis. Teigia, kad išanalizavus bei palyginus pasiūlyme, specifikacijoje ir kainų pagrindime pateiktus duomenis nustatė, jog kainos neatitikimas galimai susidarė dėl ieškovės apskaičiuoto remonto ir techninės priežiūros įkainio, konvertuojant įkainius litais - į eurus, todėl įvertinusi kainos pasikeitimo mažareikšmiškumą, pasiūlė ieškovei sutikti su kaina, kuri buvo pateikta 2015-11-02 pasiūlyme, tačiau atsakymo negavo. Tvirtina, jog skelbimas dėl 46 pirkimo dalies atsisakymo buvo viešai paskelbtas, taip pat atidėtas paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo, susipažinimo su pasiūlymais terminas. Nurodo, buvus griežtai atsižvelgta į tai, kad kiekvieno tiekėjo pasiūlyme pateiktos kainos būtų priskiriamos tinkamai pirkimo daliai.

4Dubliku ieškovė UAB „Limeta“ nesutinka su atsakovės teiginiais bei nurodo, kad VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė teismui pateikė Konkurso sąlygas, kurios yra tik pirminės, nes jose nurodyta, kad pirkimo objektas skaidomas į 106 pirkimo dalis (iki pakeitimų) ir jos nėra aktualios. Be to, atsakovė pateikė skelbimą apie pirkimą ir skelbimus, patikslinančius pradiniame skelbime pateiktą informaciją, tačiau sugretinus viešai Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje wvvw.vpt.lt Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtų atsakovės skelbimų informaciją, nustatyta, kad pradinio skelbimo 2015-08-13 ID: 2002981773 data ir numeris sutampa; 2015-10-02 skelbimo ID 2003012843 laikas, numeris ir turinys bei 2015-10-20 išspausdinto skelbimo ID 2003025872, numeris ir turinys sutampa su pateiktais. Tačiau skelbimo, kokį atsakovė pateikė kaip paskelbtą 2015-10-26 ID 2003032998, viešai paskelbta nebuvo. Nurodo, jog su ieškiniu pateikė 2015-10-22 skelbimą tuo pačiu numeriu ID 2003032998, tačiau skelbimas yra praktiškai neužpildytas, jokia keičiama informacija nenurodyta, be to, paskelbtas anksčiau, negu buvo 2015-10-26 viešojo pirkimo komisijos posėdyje priimti sprendimai tikslinti kvalifikacinius reikalavimus, techninę specifikaciją ir t.t. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir į tai, kad VPĮ imperatyviai reikalauja, jog atviro konkurso procedūros gali būti teisėtai vykdomos tik apie jas viešai paskelbus skelbimu apie pirkimą, teigia, jog yra akivaizdu, kad vykdant konkurso procedūras buvo padaryti imperatyvių VPĮ reikalavimų pažeidimai.

5Triplike VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė teigia, kad atsižvelgdama į susiklosčiusią situaciją dėl pakeistos pirkimo objekto dalių numeracijos, siekdama viešojo pirkimo tikslų, savo resursais ir laiko sąnaudomis užtikrino, kad vertinant pasiūlymus, būtų griežtai atsižvelgta į tai, jog kiekvieno tiekėjo pasiūlyme pateiktos kainos būtų priskiriamos tinkamai pirkimo daliai. Kiekvieno tiekėjo pasiūlyme pateikta konkrečios pirkimo dalies kaina, vertinant pasiūlymą, buvo lyginama su kaina, pateikta techninės specifikacijos lentelėje ir konkrečiais medicininės įrangos modeliais. Teigia, jog techninės specifikacijos lentelėje esant nurodytam kiekvienos pirkimo dalies numeriui, įrangos pavadinimui, modeliui, gamintojui ar kilmės šaliai, pagaminimo metams, prietaiso numeriui ir kainai, perkančioji organizacija galėjo objektyviai ir išvengiant bet kokių abejonių palyginti kainas, pateiktas pasiūlymo formoje su duomenimis, pateiktais techninės specifikacijos lentelėje. Kitų tiekėjų klausimų dėl pasikeitusio pirkimo objekto dalių numeravimo perkančioji organizacija negavo, todėl mano, jog pakankamai atidus ir rūpestingas tiekėjas galėjo ir turėjo tinkamai suprasti pasikeitusią techninės specifikacijos numeraciją. Nurodo, jog UAB „Limeta“ teiginiai, kad perkančioji organizacija jau yra pateikusi suvestinę „Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos paslaugų kainos", kurioje atitinkamiems tiekėjų pasiūlymams jau yra priskirtos vietos, yra nepagrįsti. Teigia, kad 2015-11-04 protokolu užfiksuota susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūra buvo paskelbta kiekvieno tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, lentelėje pateikiant tiekėjo pavadinimą, voko numerį, pirkimo objekto dalies numerį ir pasiūlyme nurodytą kainą. Šio protokolo lentelėje, kaip ir 2015-11-13 rašte Nr. K2-4006 tiekėjams pateikiama 2015-11-04 protokolo informacija, o ne priimami kokie nors sprendimai. Nurodo, kad konkurso pasiūlymų eilė nėra sudaryta, nes konkurso procedūros sustabdytos. Teigia, jog perkančioji organizacija, gavusi pasiūlymus, įvertino tiekėjų atitikimą konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams. 2015-12-08 raštu Nr. K2-4319 UAB „Limeta" buvo informuota apie tai, kad jos pateiktas pasiūlymas neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, konkurso sąlygų 1 lentelės 3.1.5. punkto, ir jos paprašyta pateikti patikslintus dokumentus, ieškovei pateikus pažymą, jos kvalifikacija buvo pripažinta atitinkanti konkurso sąlygų kvalifikacinius reikalavimus (2016-01-06 komisijos protokolas Nr. K8-4). Pakartotinių patikslinimų nereikalauta ir tiekėjo pasiūlymas buvo vertinamas pagal atitikimą bendriesiems ir techninės specifikacijos reikalavimams. Nurodo, jog nei ieškovė, nei kiti konkurso dalyviai nereiškė pretenzijų ar klausimų dėl galutinių konkurso sąlygų, apie kurias visi suinteresuoti dalyviai buvo informuoti 2015-10-26 raštu Nr. K2-3717 bei 3.1.6. p. reikalavimų pagrįstumo, kas leidžia daryti išvadą, jog sąlygos buvo aiškios, suprantamos ir nekeliančios abejonių, o perkančiajai organizacijai nebuvo pagrindo manyti, kad reikalavimai parengti netinkamai. Nurodo, jog ieškovė buvo pripažinta atitinkančia konkurso sąlygų kvalifikacinius reikalavimus, todėl bandymas nuginčyti šių sąlygų pagrįstumą po pasiūlymų pateikimo ir kvalifikacijos įvertinimo yra netikslingas. Teigia, jog UAB „Limeta“ teiginys, kad galutinį kvalifikacijos reikalavimų patikslinimą atsakovė atliko 2015-10-01 yra nepagrįstas, be to, nenurodoma, kur ir kada atsakovė nurodė tokią informaciją. Nurodo, jog atsižvelgdama į tiekėjų pastabas, kelis kartus patikslino konkurso sąlygas, apie tai informuodama tiekėjus. Teigia, jog UAB „Limeta“ supainiojo 2015-10-22 skelbimą (ID 2003032998) su 2015-10-26 raštu Nr. K2-3717, priskirdama 2015-10-22 skelbimui, kurio ID 2003032998, rašto Nr. K2-3717 datą (2015-10-26). Be to, 2015-10-22 skelbimas (ID 2003032998) buvo užpildytas tinkamai, keičiama informacija nurodyta skelbimo „Taisytinas skelbimo originalo tekstas". Teigia, jog teismui buvo pateiktos pirminės konkurso sąlygos ir visi jas pakeičiantys dokumentai, todėl UAB „Limeta“ teiginys, kad teismas gali būti klaidinamas, nepagrįstas. Nesutinka su ieškovės teiginiu, jog jos pasiūlymas buvo atmestas neteisėtai, nes konkurso sąlygose 5.4. p. nustatyta, kad pasiūlymą sudaro pateiktų dokumentų visuma, vienas iš kurių - teisingai užpildyta techninės specifikacijos lentelė excel formatu (sąlygų 5.4.2 punktas) ir užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal konkurso sąlygų 1 priedą (sąlygų 5.4.1 punktas). Kadangi šis reikalavimas nebuvo įvykdytas, viešojo pirkimo komisija tai įvertino kaip nepilną, konkurso sąlygų neatitinkantį pasiūlymą ir jis buvo atmestas vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu tose pirkimo dalyse, kurias sudaro daugiau negu vienas įrenginys. Teigia, jog tose pirkimo dalyse, kurias sudaro vienintelis įrenginys, pasiūlymai buvo vertinami, nes esant vienam įrenginiui pasiūlyme pateikta informacija apima viską, ko reikia tinkamam sutarties vykdymui (sąlygų 5.1. p.), t. y. pagal UAB „Limeta“ pateiktą kainą, pritaikiusi konkurso sąlygose nustatytą formulę, perkančioji organizacija gali apskaičiuoti vienintelio pirkimo objekto dalyje esančio medicininio prietaiso techninės priežiūros kainą ir remonto paslaugų kainą. Pirkimo objekto dalyse, kuriose yra keli įrenginiai, nėra informacijos, reikalingos sutarties vykdymui - vien iš pasiūlymo bendros sumos, kai nėra užpildyta reikalauta techninės specifikacijos lentelė, neįmanoma nustatyti, kiek kainuos atskirų pirkimo objekto dalį sudarančių įrenginių priežiūra ar remontas. Ši informacija buvo reikalauta kaip būtina. Nurodo, jog pakeitus techninės specifikacijos numeraciją, 2015-10-26 CVP IS sistemoje buvo įdėta nauja techninė specifikacija, su kuria turėjo galimybę ir pareigą susipažinti visi dalyviai, todėl teiginys, kad tiekėjai nebuvo informuoti apie pakeitimus, yra nepagrįsti.

6Atsiliepimu į ieškinį tretysis asmuo UAB „Labochema LT“ ieškinį prašo atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog atsakovės pirkimo sąlygos buvo aiškios ir nedviprasmiškos. Teigia, jog sąlygų 5.4 p. buvo nustatyta, kad pasiūlymą sudaro pateiktų dokumentų visuma, tarp jų teisingai užpildyta techninės specifikacijos lentelė excel formatu (5.4.2 p.) ir užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal pirkimo sąlygų 1 priedą (5.4.1 p.). Nurodo, kad UAB „Labochema LT“ 2015-11-03 pateikė pasiūlymą medicininės įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimo objekto 47, 48 50 daliai, o ieškovė UAB „Limeta“ šioms pirkimo objekto dalims pasiūlymo neteikė, todėl neturėtų reikšti pretenzijų tiekėjams, pateikusiems pasiūlymus šioms pirkimo dalims, nes UAB „Labochema LT“ pasiūlymas buvo parengtas griežtai laikantis pirkimo sąlygų reikalavimų. Teigia, jog pati ieškovė pripažįsta nepateikusi užpildytos techninės specifikacijos lentelės, todėl perkančioji organizacija neturėjo teisės siūlyti ar leisti keisti pasiūlymą, tuo konkursinių reikalavimų neatitinkantį pasiūlymą leidžiant tapti tinkamu. Nurodo, jog ieškovė nepagrindė, kokios konkrečios pirkimo sąlygos prieštarauja VPĮ įtvirtintiems principams, kokios sąlygos yra neaiškios ir paaiškinti jų neprašė, todėl daro išvadą, jog UAB „Limeta“ pirkimo sąlygos buvo aiškios. Teigia, jog ieškovės teiginiai, kad tiekėjus suklaidino pirkimo dalių numeracijos pakeitimas, vertintini kritiškai, nes techninės specifikacijos lentelėje yra nurodytas kiekvienos pirkimo dalies numeris, įrangos pavadinimas, modelis arba kilmės šalis, pagaminimo metai, prietaiso numeris ir kaina, todėl perkančioji organizacija galėjo objektyviai palyginti kainas, nurodytas pasiūlymo formoje su duomenimis, pateiktais techninės specifikacijos lentelėje.

7Tretysis asmuo UAB „Dameda“ nurodė, jog savo pozicijos dėl ieškinio neteiks.

8Tretieji asmenys UAB „Litfarma“, UAB „Viltechmeda“, UAB „Tradintek“ prašo ieškinį atmesti, pritaria atsakovės procesiniuose dokumentuose nurodytiems teiginiams.

9Tretysis asmuo UAB „Alfameda“ nurodo, jog atsakyti ar viešųjų pirkimų procedūros buvo vykdomos tiksliai, skaidriai ir be pažeidimų gali Viešųjų pirkimų komisija ir teismas, kurių sprendimais bendrovė pasitiki.

10Ieškinys iš dalies tenkintinas.

11Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas. Vadovaujantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis, perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymų reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai ir būtų išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė perkančiųjų organizacijų VPĮ normų laikymosi, būtent 3 straipsnio nuostatų, pareiga, bet ir viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas (pvz; nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-323/2009; Nr. 3K-3-506/2009 ir kt.).

12Viešųjų pirkimų principų taikymas apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo viešojo pirkimo pradžios (pirkimo paskelbimo) iki pabaigos. Pirkimo procesas turi būti skaidrus, t. y. atviras, aiškus, be situacijų, sudarančių galimybę interpretuoti tą patį veiksmą skirtingai ir suabejoti (viešo konkurso) skaidrumu. VPĮ 24 straipsnio 9 dalis reikalauja, kad pirkimo dokumentai būtų tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Tai pasiekiama tada, kai pirkimo sąlygų turinys leidžia pakankamai gerai informuotiems ir normaliai rūpestingiems tiekėjams vienodai jas suprasti ir aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai šias atitinka (pvz; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartos civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013). Dėl paminėto, vykdydama viešą konkursą, perkančioji organizacija privalo laikytis ne tik VPĮ reikalavimų, bet ir pačios parengtų konkurso sąlygų (VPĮ 3 str.).

13Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad 2015-08-13 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) atsakovė VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė paskelbė atvirą konkursą „Medicininės įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos" (toliau - konkursas). Minėto konkurso sąlygų 2.2. punkte nurodyta, jog pirkimą sudaro 106 pirkimo dalys, o 5.8. punkte nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas - 2015-10-07, 11.00 val.. Konkurso sąlygų 5.4. punkte perkančioji organizacija nurodė, kad pasiūlymą sudaro pateiktų dokumentų ir atsakymų CVP IS priemonėmis visuma: 5.4.1 užpildyta pasiūlymo forma parengta pagal šių konkurso sąlygų 1 priedą; 5.4.2. teisingai užpildyta techninės specifikacijos lentelė excel formatu (2 priedas). Minėtų pirkimo sąlygų 10.3 punktu perkančioji organizacija nustatė, jog neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų, o pasiūlymo kaina visoms pirkimo objekto dalims apskaičiuojama pagal nurodomą formulę. Kadangi pasiūlymo formoje nurodomi tik įkainiai, pritaikius paslaugų koeficientus, todėl užpildytos techninės specifikacijos lentelės pateikimas excel formatu atsakovei yra svarbus, nes joje nurodomi tiekėjų realūs konkrečių paslaugų įkainiai (į kuriuos turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, tiekėjo išlaidos ir kt.), pateikti įvertinus nustatytus paslaugų kiekius. Tai patvirtina ir pirkimo sąlygų 3 priede pateiktas viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas, kuriame nustatyta, kad už tinkamai suteiktas paslaugas paslaugos gavėjas atsiskaito su paslaugos teikėju pagal faktiškai suteiktų paslaugų kiekį ir paslaugų įkainius, nurodytus sutarties priede („Kaina ir atsiskaitymo tvarka“ 2.1 p. – 2.6 p.).

14Byloje nustatyta, kad paskelbus konkursą ir atsakovei gavus UAB „Limeta", UAB „Litfarma", UAB „Diagnostinės sistemos", UAB „Litfarma", UAB „Flikas", UAB „Medekspert LT" paklausimus, visi prie pirkimo prisijungę tiekėjai buvo informuoti dėl techninės specifikacijos 43, 54, 58, 60 pirkimo dalių patikslinimo, keičiamus kvalifikacijos reikalavimus, tikslinamus 3 priedo 1.3.2.2; 1.3.2.3; 1.3.2.4 punktus, įtraukiamą 3 priede 3.2 punktą, techninės specifikacijos 105 bei 106 dalių atsisakymą; informuoti, jog bus tikslinamos konkurso sąlygos ir pasiūlymų pateikimo terminai. Be to, gavus pretenzijas, tiekėjai buvo informuojami apie stabdomas bei atnaujinamas pirkimo procedūras, pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą. Nustatyta, kad VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė 2015-10-26 raštu Nr. K2-3717 visus prie pirkimo prisijungusius tiekėjus informavo apie tikslinamą konkurso sąlygų 2.3.2.3 punktą; 3 priedo 1.3.2.4 punktą, keičiamus kvalifikacijos reikalavimų 3.1 punkto 2 lentelę; techninės specifikacijos 46 pirkimo dalies atsisakymą, nukeliamą pasiūlymų pateikimo datą į 2015-11-04, susipažinimo su pasiūlymais posėdžio laiką (2015-11-04, 10 val.) bei nurodoma, jog patikslintos konkurso sąlygos bus pridėtos prie pirkimo dokumentų CVP IS (8 ieškinio priedas). Iš paskelbtų patikslintų konkurso sąlygų 2.2 punkto matyti, jog pirkimas yra skirstomas į 103 atskiras pirkimo objekto dalis; 5.8. punkte nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas - 2015-11-04, 10.00 val. bei padaryti aukščiau minėti pakeitimai. Viešųjų pirkimų tarnyba patvirtina, jog atsakovės skelbimai apie konkurso sąlygų pakeitimus buvo skelbiami, todėl darytina išvada, jog VšĮ Panevėžio Respublikinė ligoninė nepažeidė VPĮ 27 straipsnio 5 dalies nuostatų, t.y., paskelbtą informaciją apie viešą konkursą, jo sąlygas tikslino skelbimu ir protingu terminu pratęsė pasiūlymų pateikimo terminą tiekėjams, suteikiant galimybę rengti pasiūlymus, atsižvelgiant į patikslinimus. Aplinkybę, jog atsakovė 2015-10-26 patikslino konkurso sąlygas, ieškinyje patvirtina ir ieškovė UAB „Limeta“, nes pasiūlymą pateikė 2015-11-04 d., 8,29 val., kas leidžia konstatuoti, jog apie konkurso sąlygų keitimus tiek ieškovė, tiek ir kiti tiekėjai buvo informuoti, o paskelbus galutines konkurso sąlygas ir negavus tiekėjų paklausimų, darytina išvada, jog VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės skelbto atviro konkurso „Medicininės įrangos techninė priežiūra ir remontas“ sąlygos buvo aiškios ir suprantamos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas viešojo intereso poreikis), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pavyzdžiui, pirkimo sąlygų viešas paskelbimas). Teismai tokiu atveju gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-436/2011, 3K-3-543/2015). Kaip minėta, UAB „Limeta“ patikslintų konkurso sąlygų savalaikiai neginčijo, teikė pasiūlymą, buvo pripažinta atitinkanti kvalifikacinius reikalavimus ir tik VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninės viešo konkurso pirkimo komisijai 2016-01-06 konstatavus ieškovės pasiūlymo neatitikimą konkurso sąlygų reikalavimams, 2016-01-14 pareiškė pretenziją, kaip pažeidimus nurodydama pirkimo dalių numeracijos, atskirų kvalifikacinių reikalavimų punktų neatitikimus anksčiau skelbtiems, todėl ginčyti ieškiniu šias sąlygas negali. Be to, kritiškai vertintini ieškovės teiginiai, jog pašalinusi 46 pirkimo dalį perkančioji organizacija apie pirkimo numeracijos pakeitimus tiekėjų neinformavo ir viešai nepaskelbė, tuo suklaidino tiekėjus ir neleido parengti tinkamų pasiūlymų, kurie leistų sudaryti pirkimo sutartį. Iš Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktų atsakovės skelbimų matyti, jog 2015-10-22 atsakovės išsiųstame skelbime nurodoma, kad atsisakoma 46 pirkimo dalies bei nurodomas naujas pasiūlymų pateikimo terminas (2015-11-04). Kadangi UAB „Limeta" pasiūlymą paruošė 2015-11-02, darytina išvada, jog su paskelbta informacija ieškovė buvo susipažinusi, o apie konkurso sąlygų keitimus buvo tinkamai paskelbta CVP IS. Ieškovės teiginiai, jog 2015-10-22 atsakovės skelbimas neužpildytas, keičiama informacija nenurodyta, prieštarauja Viešųjų pirkimų tarnybos teismui pateiktai skelbimo kopijai bei patikslintoms konkurso sąlygoms. UAB „Limeta“ teigia, jog nebuvo aišku, kaip bus vertinama tiekėjų kvalifikacija tose pirkimo dalyse, kuriose nurodytas įrangos gamintojas yra JAV, Suomija, Baltarusija ir kt.. Byloje nustatyta, jog įvertinusi tiekėjų paklausimus, dar 2015-10-01 skelbimu CVP IS atsakovė patikslino konkurso sąlygų 3.1.6 punktą, o 2015-10-26 galutinai patikslino 3.1 punkto 2 lentelėje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, nurodydama, kad paslaugų teikėjas turi turėti teisę atlikti techninės priežiūros paslaugas ir šią teisę patvirtina gamintojo įgaliojimas arba aukštojo ar aukštesniojo mokslo, atitinkančio darbų sritį, diplomas. Minėtas patikslinimas atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo 24 punktą, numatantį kas gali atlikti medicinos prietaiso techninę priežiūrą. Apie tai informuoti ir tiekėjai 2015-10-26 raštu Nr. K2-3717. Dėl paminėto, ieškovės teiginys, jog nebuvo aiškus tiekėjų kvalifikacijos vertinimas, atmestinas, nes patikslintose pirkimo sąlygose nurodoma, jog bus atsižvelgiama į tai, ar yra pateikti aukščiau nurodyti kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai. Dėl minėtos konkurso sąlygos pakeitimo ieškovė, iki pasiūlymo pateikimo, užklausimo perkančiajai organizacijai neteikė, kas leidžia daryti išvadą supratus konkurso sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimus.

15Kaip minėta aukščiau, perkančiajai organizacijai gavus tiekėjų paklausimus, buvo tikslinamos konkurso sąlygos, tačiau minėtų sąlygų 5.4 punkto nuostatos išliko nepakeistos. Iš UAB „Limeta“ perkančiajai organizacijai 2015-11-04 pateikto pasiūlymo matyti, jog ieškovė nurodė bendrą pasiūlymo kainą ir kainas atskiroms pirkimo dalims, tačiau nepateikė užpildytos konkurso sąlygų 2 priedo techninės specifikacijos lentelės excel formatu. Iš pateiktų duomenų matyti, kad perkančioji organizacija vertino UAB „Limeta“ atitikimą konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, o 2015-12-08 raštu Nr. K2-4319 prašė pateikti patikslintus dokumentus, t. y. pateikti naują Informatikos ir ryšių departamento išduodamą pažymą, nes pateikta pažyma buvo išduota anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. UAB „Limeta“ pateikus prašomą pažymą, jos kvalifikacija buvo pripažinta atitinkanti konkurso sąlygų kvalifikacinius reikalavimus. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovės viešo konkurso pirkimo komisija 2016-01-06 konstatavo, jog UAB „Limeta“ pasiūlymas 2, 3, 5, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 54, 56, 58, 60, 65, 66, 69, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 90, 93, 94, 104 pirkimo dalyse neatitinka konkurso sąlygų 5.4.2 punkto reikalavimų ir šiose pirkimo dalyse pasiūlymą atmetė, o dėl kitų pirkimo dalių, kurias sudaro vienas įrenginys, kainas perskaičiavo pagal pirkimo sąlygose nustatytą formulę ir iki 2016-01-14 prašė tiekėją paaiškinti, pagrįsti kainas 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 22, 24, 25, 29, 31, 41, 51, 55, 57, 59, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 82, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 95 pirkimo dalims. Ieškovė nesutinka, jog dalis pasiūlymo yra atmesta ir prašo panaikinti perkančiosios organizacijos 2016-01-06 sprendimą, nes mano, jog atsakovė turėjo prašyti UAB „Limeta" paaiškinti/patikslinti pasiūlymą ir pateikti užpildytą techninės specifikacijos lentelę pasiūlymo formoje pateiktų kainų pagrindimui. Be to, teigia, jog atsakovė nepagrįstai perskaičiavo pasiūlymų kainas kitose pirkimo dalyse. Ieškovė UAB „Limeta“ neneigia, jog perkančiajai organizacijai nepateikė teisingai užpildytos techninės specifikacijos lentelės excel formatu, todėl, vertindama UAB „Limeta" pateiktą pasiūlymą, perkančioji organizacija pagrįstai konstatavo, jog tiekėja pateikė konkurso sąlygų neatitinkantį pasiūlymą (5.4.2 p.). VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatos nustato, jog perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Esant minėtai nuostatai ieškovės UAB „Limeta" pasiūlymas pagrįstai buvo atmestas tose pirkimo dalyse, kurias sudaro daugiau negu vienas įrenginys (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p., pirkimo dalyse Nr. 2, 3, 5, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 54, 56, 58, 60, 65, 66, 69, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 90, 93, 94, 104), o ieškovės teiginys, jog vertindama pasiūlymą, perkančioji organizacija privalėjo paprašyti paaiškinti/patikslinti pasiūlymą ir pateikti užpildytą techninės specifikacijos lentelę, kuri nebuvo pateikta kartu su pasiūlymu, pasiūlymo 1 priede pateiktų kainų pagrindimui, vertintinas kritiškai. Kadangi atsakovei pasiūlius pateikti techninės specifikacijos lentelę ieškovės pasiūlymas būtų tapęs atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus, UAB „Limeta“ teiginiai atsakovei pažeidus Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, atmestini, nes VPĮ 28 straipsnio 10 dalis bei 32 straipsnio 5 dalis konkrečiai išvardija kokius duomenis perkančioji organizacija gali prašyti patikslinti ar paaiškinti. Minėtose įstatymo nuostatose pateikiamas baigtinis sąrašas dokumentų, kuriuos tiekėjui kartu su pasiūlymu pateikus netikslius, neišsamius ar jų nepateikus perkančioji organizacija privalo prašyti tiekėjų patikslinti, papildyti arba pateikti. Dėl paminėto sutiktina su atsakove, jog ji neturėjo teisės prašyti pateikti ar tikslinti dokumentų, nes pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas būtų tapęs atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Dėl paminėto, konstatuotina, jog atsakovės 2016-01-06 sprendimas atmesti ieškovės UAB “Limeta” pasiūlymą dėl dalies pirkimo dalių, yra pagrįstas ir jį naikinti nėra pagrindo.

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog vadovaujantis VPI 3 straipsnyje įtvirtintu lygiateisiškumo principu, tuo atveju, kai perkančioji organizacija viešojo pirkimo dokumentuose nustatė tam tikras sąlygas, teikėjų pasiūlymai turi būti vertinami pagal vienodus kriterijus laikantis iš anksto paskelbtų pirkimo sąlygų. Visų dalyvių pateiktų pasiūlymų atitiktis pirkimo sąlygoms turi būti vertinama tiksliai pagal šių sąlygų turinį. Perkančiajai organizacijai nėra leidžiama laisvai interpretuoti savo suformuluotas aiškias konkurso sąlygas, nes taip iš esmės gali būti pakeistas sąlygų turinys. Tokio interpretavimo padariniai gali būti tiek konkurso dalyvių, tiek dėl nevienodai suvokto sąlygų turinio jame nusprendusių nedalyvauti subjektų teisėtų lūkesčių pažeidimas. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad neribota diskrecijos laisvė perkančiosios organizacijos veiksmuose draudžiama, todėl ji negali savo nuožiūra lanksčiai aiškinti ir vertinti konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų: vienu atveju plačiau, kitu - siauriau. Toks ribojimas išplaukia iš dalyvių lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, viešumo ir objektyvumo reikalavimų.Tikslų pasiūlymų vertinimą užtikrina tik tokių dokumentų priėmimas ir vertinimas, kuriais objektyviai ir patikimai įrodoma pasiūlymo atitiktis pirkimo sąlygoms. Priešingu atveju kyla neteisėto pirkimo sąlygų interpretavimo grėsmė (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-458/2011, Nr.3K-3-280/2012).

17Kaip minėta aukščiau UAB „Limeta“ nurodo, jog atsakovė neteisingai ir nepagrįstai perskaičiavo jos pasiūlymo kainas 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 22, 24, 25, 29, 31, 41, 51, 55, 57, 59, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 82, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 95 pirkimo dalims. Perkančioji organizacija teigia, jog neturėdama ieškovės užpildytos konkurso sąlygų techninės specifikacijos 2 priedo excel lentelės ir joje nurodytų medicininės įrangos priežiūros ir remonto paslaugų kainų, galėjo pati apskaičiuoti galutinę kainą, pagal kurią bus sudaroma pirkimo sutartis, o dėl aritmetinio kainos skaičiavimo teisingumo abejonės kilo tik po to, kai UAB „Limeta" 2016-01-12 raštu Nr. 3-0054 pateikė medicininių prietaisų priežiūros ir remonto paslaugų specifikaciją excel formatu ir kainų pagrindimą. VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Kaip nurodyta aukščiau, perkančioji organizacija negali savo nuožiūra vienu atveju plačiau, kitu atveju siauriau vertinti tiekėjų pasiūlymus, nes tokie veiksmai pažeistų skaidrumo principą, perkančioji organizacija nesilaikytų pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų. Tik nuoseklus ir tikslus pirkimo sąlygų reikalavimų laikymasis ir vienodas jų nuostatų traktavimas visų be išimties tiekėjų atžvilgiu, gali užtikrinti paskelbto konkurso skaidrumą ir galimybę objektyviai nustatyti konkurso laimėtoją. Trūkstamų dokumentų pateikimas perkančiajai organizacijai, pasibaigus pasiūlymo pateikimo terminui, turėtų būti laikomas pasiūlymo esmės pakeitimu, kuris galėtų netinkamą pasiūlymą padaryti tinkamu. Toks papildomų duomenų priėmimas tik iš vieno tiekėjo, taip pagerinant jo padėtį, ir tokios tvarkos nenumačius iš anksto, pažeistų Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus lygiateisiškumo bei skaidrumo principus. Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti, ar pateikti pasiūlymai atitinka reikalavimus, turi patikrinti, ar yra pateikti visi perkančiosios organizacijos prašomi dokumentai. Tais atvejais, kai tiekėjas dokumentų nepateikė ar pateikė ne visus reikalingus dokumentus, o pasiūlymų pateikimo terminai pasibaigė, toks tiekėjas neįgyja duomenų tikslinimo ar papildomų dokumentų, įeinančių į pasiūlymo dokumentų visumą, teikimo teisės, nes priešingu atveju jam būtų leista šią informaciją pateikti po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o tai pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, reikštų naujo termino dokumentams pateikti termino nustatymą. Įvertintina ir ta aplinkybė, jog VšĮ Panevėžio Respublikinė ligoninė konkurso sąlygose nenumatė atskiroms pirkimo dalims (kurias sudaro vienintelis įrenginys) reikalavimų, vertinimo išimčių, todėl tiek UAB “Limeta” pasiūlyme nurodytų kainų perskaičiavimas bei prašymas tiekėjo pagrįsti šias kainas, yra nepagrįstas.

18Iš Viešo konkurso pirkimo komisijos 2015-11-04 posėdžio protokolo matyti, jog susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros metu (2015-11-04, 10 val.) buvo paskelbti 27 tiekėjų pasiūlymai ir nurodoma kaina pirkimo objekto dalims. Nustatyta, jog atskiri tiekėjai (pvz. UAB „Litfarma“, UAB „Arbor Medical Corporation LT“, tame tarpe ir UAB „Limeta“) pasiūlymus teikė ir 104 pirkimo objektui. Kaip minėta aukščiau 2015-10-26 pakeitus pirkimo sąlygas ir atsisakius 46 pirkimo objekto, medicininių prietaisų priežiūros ir remonto paslaugų techninėje specifikacijoje pasikeitė pirkimo objektų eiliškumas. Iš trečiojo asmens UAB Labochema Lt“ atsiliepimo į ieškinį matyti, jog tiekėja be kitų pasiūlymų pirkimo objekto dalims nurodė, jog teikė pasiūlymą ir 47 pirkimo objekto daliai, kurią įvardina kaip „kriostatas, dažymo automatas“, tačiau pagal 2015-10-26 patikslintą specifikaciją minėtas pirkimo objekto dalis atitinka 46 numerį. Perkančiosios organizacijos 2015-11-04 posėdžio protokole nurodomas tiekėjo pavadinimas, voko numeris, teiktas pasiūlymas pirkimo objekto dalims ir pasiūlyme nurodyta kaina, tačiau pirkimo objekto pavadinimas nenurodomas. Atsakovė nurodo, jog vertinant tiekėjų pasiūlymus, buvo griežtai atsižvelgta į tai, kad kiekvieno tiekėjo pasiūlyme pateiktos kainos būtų priskiriamos tinkamai pirkimo daliai. Teigia, jog techninės specifikacijos lentelėje yra nurodytas kiekvienos pirkimo dalies numeris, įrangos pavadinimas, modelis, gamintojas arba kilmės šalis, pagaminimo metai, prietaiso numeris ir kaina, todėl pirkimo dalių numeracija negalėjo turėti įtakos tiekėjų pasiūlymų įvertinimui, nes perkančioji organizacija galėjo palyginti kainas, pateiktas pasiūlymo formoje su duomenimis, pateiktais techninės specifikacijos lentelėje. Iš konkurso sąlygų 5.4. 1 punktu reikalautos užpildyti pasiūlymo formos, parengtos pagal konkurso sąlygų 1 priedą matyti, jog tiekėjai nurodė sutinkantys su visomis konkurso sąlygomis. Įvertinus, jog apie pasikeitusias konkurso sąlygas tiekėjai buvo savalaikiai ir tinkamai informuoti, šios sąlygos buvo aiškios, suprantamos, o tiekėjai turėjo būti atidūs teikdami pasiūlymus, darytina išvada, jog klaidingas pirkimo objekto dalies nurodymas yra paties tiekėjo neatidumo pasekmė. Dėl paminėto, konstatuoti, jog perkančioji organizacija neteisingai fiksavo tiekėjų pasiūlymus pirkimo dalims, nėra pagrindo.

19Iš bylos duomenų matyti, kad 2016-01-14 UAB „Limeta“ atsakovei pareiškė pretenziją, kuria prašė nutraukti pirkimo procedūras, skelbti naują viešą pirkimą dėl medicininės įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimo. Atsakovė 2015-02-04 pretenziją atmetė. Įvertinus, jog ieškovės reikalavimai nutraukti procedūras dėl neaiškų konkurso sąlygų, dalies pasiūlymo atmetimo yra nepagrįsti, todėl pagrįstai pretenzija šioje dalyje nebuvo patenkinta. Teismas konstatuoja, jog perkančioji organizacija be pagrindo perskaičiavo UAB „Limeta“ dalies pasiūlymo kainą ir pareikalavo paaiškinti, pagrįsti kainas 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 22, 24, 25, 29, 31, 41, 51, 55, 57, 59, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 82, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 95 pirkimo dalyse, todėl šioje dalyje perkančiosios organizacijos 2016-01-06 nutarimas yra nepagrįstas, o ieškovės pretenzija šioje dalyje pripažintina teisėta.

20VPI 94/1 straipsnio 3 dalis nustato, jog perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą. Bylos duomenys patvirtina, jog 2016-01-15 gauta ieškovės pretenzija buvo išnagrinėta tik 2016-02-04, t.y, pažeidžiant minėtus pretenzijų nagrinėjimo terminus. Tačiau gavusi pretenziją, perkančioji organizacija sustabdė pirkimo procedūras, terminas kreiptis į teismą ieškovei yra skaičiuojamas nuo pretenzijos gavimo, todėl konstatuoti, jog viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos nesilaikymas (kuris gali būti iš dalies pateisintas dėl didelės pretenzijos teiginių patikrinimo apimties) pažeidė ieškovės interesus, nėra pakankamo pagrindo.

21CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Byloje nustatyta, kad ieškovė pirmosios instancijos teisme turėjo 217 Eur žyminio mokesčio išlaidų bei 3 146 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai pamokėti. Tretysis asmuo UAB „Labochema LT‘ patyrė 100 Eur bylinėjimosi išlaidų, kiti dalyvaujantys byloje asmenys duomenų apie turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti CPK 98 str. numatyta tvarka ir terminais nepateikė. Ieškovė išlaidas prašo priteisti iš atsakovės. Įvertinus bylos sudėtingumą, apimtį ieškovės prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimas neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Kadangi tenkinama 1/4 dalis ieškinio reikalavimų, ieškovei iš perkančiosios organizacijos priteistina 54 Eur žyminio mokesčio ir 786 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Trečiajam asmeniui UAB „Labochema LT“ iš UAB „Limeta“ priteistina 75 Eur, o iš atsakovės - 25 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 262, 263, 268, 270, 4231 straipsniais

Nutarė

23uždarosios akcinės bendrovės “Limeta” ieškinį tenkinti iš dalies.

24Pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės (į.k. 191340120) viešųjų pirkimų komisijos 2016 m. sausio 6 d. nutarimo dalį, kuriuo konstatuotos perskaičiuotos tiekėjos UAB „Limeta“ atviro konkurso būdu atliekamam pirkimui „Medicininės įrangos techninė priežiūra ir remontas“ pasiūlymo kainos 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 22, 24, 25, 29, 31, 41, 51, 55, 57, 59, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 82, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 95 pirkimo dalyse ir pareikalauta paaiškinti, pagrįsti kainas šiose pirkimo dalyse.

25VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės (į.k. 191340120) viešųjų pirkimų komisijos 2016 m. vasario 4 d. nutarimo dalį, kuria atmesta UAB „Limeta“ 2016 m. sausio 14 d. pretenzija dėl VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės (į.k. 191340120) viešųjų pirkimų komisijos nepagrįsto kainų perskaičiavimo 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 22, 24, 25, 29, 31, 41, 51, 55, 57, 59, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 82, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 95 pirkimo dalyse ir reikalavimo paaiškinti, pagrįsti kainas dėl šių pirkimo objekto dalių, panaikinti ir pretenziją šioje dalyje pripažinti pagrįsta.

26Kitą ieškinio dalį atmesti.

27Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei “Limeta” (į.k 221906050) iš atsakovės VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės (į.k. 191340120) 54 Eur žyminio mokesčio ir 786 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, viso 840 Eur (aštuonis šimtus keturiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

28Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės “Limeta” (į.k 221906050) 75 Eur (septyniasdešimt penkis eurus), o iš atsakovės VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės (į.k. 191340120) 25 Eur (dvidešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų uždarosios akcinės bendrovės „Labochema LT“ (į.k. 300670772) naudai.

29Sprendimui įsiteisėjus, Panevėžio apygardos teismo 2016 m. vasario 17 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikinti.

30Sprendimas per 14 d. nuo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, rašytinio proceso... 2. ieškovė UAB „Limeta“ nurodė, kad VšĮ Respublikinės Panevėžio... 3. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė... 4. Dubliku ieškovė UAB „Limeta“ nesutinka su atsakovės teiginiais bei... 5. Triplike VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė teigia, kad atsižvelgdama... 6. Atsiliepimu į ieškinį tretysis asmuo UAB „Labochema LT“ ieškinį prašo... 7. Tretysis asmuo UAB „Dameda“ nurodė, jog savo pozicijos dėl ieškinio... 8. Tretieji asmenys UAB „Litfarma“, UAB „Viltechmeda“, UAB „Tradintek“... 9. Tretysis asmuo UAB „Alfameda“ nurodo, jog atsakyti ar viešųjų pirkimų... 10. Ieškinys iš dalies tenkintinas.... 11. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 12. Viešųjų pirkimų principų taikymas apima visas viešojo pirkimo procedūras... 13. Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad 2015-08-13 Centrinėje viešųjų... 14. Byloje nustatyta, kad paskelbus konkursą ir atsakovei gavus UAB „Limeta",... 15. Kaip minėta aukščiau, perkančiajai organizacijai gavus tiekėjų... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog vadovaujantis VPI 3... 17. Kaip minėta aukščiau UAB „Limeta“ nurodo, jog atsakovė neteisingai ir... 18. Iš Viešo konkurso pirkimo komisijos 2015-11-04 posėdžio protokolo matyti,... 19. Iš bylos duomenų matyti, kad 2016-01-14 UAB „Limeta“ atsakovei pareiškė... 20. VPI 94/1 straipsnio 3 dalis nustato, jog perkančioji organizacija privalo... 21. CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos nustato, kad šaliai, kurios naudai... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 262, 263, 268,... 23. uždarosios akcinės bendrovės “Limeta” ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės VšĮ Respublikinės... 25. VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės (į.k. 191340120) viešųjų... 26. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 27. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei “Limeta” (į.k 221906050)... 28. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės “Limeta” (į.k... 29. Sprendimui įsiteisėjus, Panevėžio apygardos teismo 2016 m. vasario 17 d.... 30. Sprendimas per 14 d. nuo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...