Byla 2A-397/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei L. V., atsakovo atstovui S. B., trečiojo asmens atstovui advokatui Liutaurui Kinderiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės ,,Axis Industries“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. gruodžio 17 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-761-368/2008 pagal ieškovo akcinės bendrovės ,,Axis Industries“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Raseinių šilumos tinklai“, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei ,,Granbaltas“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Enerstena“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Manfula“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Germeda“, dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas AB ,,Axis Industries“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: pripažinti negaliojančiu UAB „Raseinių šilumos tinklai“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės supaprastintame atvirame konkurse „Ariogalos miesto katilinės modernizavimas, padidinant vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos gamybai“ Rytų g. 4, Ariogala; įpareigoti UAB „Raseinių šilumos tinklai“ tęsti pirkimo (numeris 68237) procedūras bei sudaryti naują pasiūlymų eilę ir pirkimo sutartį su dalyviu, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu; priteisti iš UAB „Raseinių šilumos tinklai“ bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008 m. rugpjūčio 22 d. atsakovas UAB „Raseinių šilumos tinklai“ paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Ariogalos miesto katilinės modernizavimas, padidinant vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos gamybai“ Rytų g. 4, Ariogala, pirkimo numeris 68237. Atsakovas nurodė, jog konkursas yra vykdomas pagal „Supaprastinto atviro konkurso sąlygas „Ariogalos miesto katilinės modernizavimas, padidinant vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos gamybai“ Rytų g. 4, Ariogala“. Ūkinė veikla, kurią vykdys konkurso nugalėtojas yra ypatingo statinio – sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų statinio (1 MW ir didesnės galios elektros ir šilumos gamybos jėgainės statinys) projektavimas ir statyba, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 patvirtinto statybos techninio reglamento „STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“ 5.3. p. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnio 2 – 4 dalyse nustatyta, kad vykdyti ypatingo statinio projektavimo ir statybos darbus bei jiems vadovauti turi teisę tik asmenys, gavę Vyriausybės įgaliotos institucijos šios veiklos atestatą ypatingiems statiniams statyti. Todėl pirkimo dokumentuose 3.7 p. bei 3.8 p. buvo nustatyta, kad tiekėjas (kaip įmonė) privalo turėti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatą, Valstybinės energetikos inspekcijos atestatą (leidimą) bei Techninės priežiūros tarnybos atestatą (liudijimą). Taip pat konkurso pirkimo dokumentų 3.9. p. nustatyta, kad tiekėjas privalo turėti kvalifikuotą ir atitinkamai atestuotą specialiųjų statybos darbų vadovą bei mažiausiai du pagrindinius specialistus būsimos sutarties administravimui ir vykdymui. Pirkimo dokumentų 3.10 p. taip pat nustatė, kad tiekėjas privalo būti įvykdęs ne mažiau kaip vieną katilinės statybos ar rekonstravimo sutartį, kurios vertė ne mažesnė nei 500 000 Lt be PVM, o 3.11 p. nustatė, kad tiekėjas privalo būti įvykdęs ne mažiau kaip vieną statinių projektavimo sutartį. Ieškovas AB „Axis Industries“ pirkimo dokumentuose nustatytu terminu pateikė pasiūlymą konkursui, tačiau gavo atsakovo pranešimą, kuriuo atsakovas informavo apie priimtą sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės, nurodydamas, kad UAB „Granbaltas“ pasiūlymas yra įrašytas pirmuoju, o ieškovo pasiūlymas konkursui antruoju preliminariojoje pasiūlymų eilėje. Su tokiu atsakovo sprendimu ieškovas nesutiko ir pateikė pretenziją, nes manė, kad UAB „Granbaltas“ neatitinka pirkimo dokumentuose nurodyto dalyvių kvalifikacijos reikalavimo. Ieškovas gavo atsakovo raštą „Dėl pretenzijos“, kuriuo atsakovas informavo, jog UAB „Granbaltas“ atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, nes pasiūlymą konkursui pateikė kartu su kita įmone (ar įmonėmis), kaip jungtinės veiklos partneriai, yra jų įgaliota ir turi teisę teikti bendrą pasiūlymą konkursui, todėl atitinka visus kvalifikacinius reikalavimus. Atsakovas atmetė ieškovo pretenziją. Paaiškėjus naujai aplinkybei, t. y. kad UAB „Granbaltas“ pasiūlymą konkursui teikė kartu su jungtinės veiklos partneriais, kaip bendrai veiklai susivienijusių ūkio subjektų grupė, t. y. rėmėsi kitų ūkio subjektų pajėgumais, tam kad patenkintų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ieškovas vėl pateikė pretenziją atsakovui. Nurodė, kad pirkimo dokumentuose nustatyti konkurso dalyvių kvalifikaciniai reikalavimai taikomi vienodi visiems konkurso dalyviams, ir įeinantiems į ūkio subjektų grupę, ir teikiantiems pasiūlymą konkursui savarankiškai. Pirkimo dokumentuose nėra išskirtos kvalifikacinių reikalavimų grupės (dalys), kurias turi atitikti visi konkurso dalyviai, taip pat ir ūkio subjektų grupės nariai kiekvienas atskirai, o kurias tenkinti galima kartu. Todėl UAB „Granbaltas“ pasiūlymo įrašymas pirmuoju preliminariojoje pasiūlymų eilėje šiuo pagrindu yra neteisėtas ir nepagrįstas, o atsakovas nesilaikė pirkimo dokumentuose paskelbtų vertinimo kriterijų. Atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus bei jų pripažinimo taisykles, t. y., kad reikalavimus turi atitikti visi dalyviai, neatsižvelgiant į tai, ar vieni teikia pasiūlymus, ar kartu su kitais ūkio subjektais, kaip grupė. Ieškovas gavo atsakovo raštą „Dėl pretenzijos“, kuriuo buvo informuotas, kad atsakovas atmetė ieškovo antroje pretenzijoje išdėstytus argumentus ir preliminarią pasiūlymų eilę paliko galioti. Ieškovas nesutinka su atsakovo argumentais dėl UAB „Granbaltas“ atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams, mano, jog atsakovo sprendimas, kuriuo UAB „Granbaltas“ pasiūlymas įrašytas pirmuoju preliminariojoje pasiūlymų eilėje, yra neteisėtas ir nepagrįstas.

5Šiaulių apygardos teismas 2008 m. gruodžio 17 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo AB „Axis Industries“ atsakovui UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 1 600 Lt, trečiajam asmeniui UAB „Granbaltas“ 1 000 Lt atstovavimo išlaidų, bei valstybei 73,60 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad 2008 m. rugpjūčio 22 d. atsakovas UAB „Raseinių šilumos tinklai“ paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Ariogalos miesto katilinės modernizavimas, padidinant vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos gamybai“ Rytų g. 4, Ariogala, pirkimo numeris 68237. Nurodė, jog konkursas yra vykdomas pagal „Supaprastinto atviro konkurso sąlygas „Ariogalos miesto katilinės modernizavimas, padidinant vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos gamybai“ Rytų g. 4, Ariogala“ (I tomas b. l. 9-18). Pirkimo dokumentuose 3.7 p. bei 3.8 p. buvo nustatyta, kad tiekėjas (kaip įmonė) privalo turėti LR Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatą, Valstybinės energetikos inspekcijos atestatą (leidimą) bei Techninės priežiūros tarnybos atestatą (liudijimą). Taip pat konkurso pirkimo dokumentų 3.9. p. nustatyta, kad tiekėjas privalo turėti kvalifikuotą ir atitinkamai atestuotą specialiųjų statybos darbų vadovą bei mažiausiai du pagrindinius specialistus būsimos sutarties administravimui ir vykdymui. Pirkimo dokumentų 3.10 p. taip pat nustato, kad tiekėjas privalo būti įvykdęs ne mažiau kaip vieną katilinės statybos ar rekonstravimo sutartį, kurios vertė ne mažesnė nei 500 000 Lt be PVM, o 3.11 p. nustato, kad tiekėjas privalo būti įvykdęs ne mažiau kaip vieną statinių projektavimo sutartį. 2008 m. rugsėjo 9 d. tretysis asmuo UAB „Granbaltas“ kartu su trečiaisiais asmenimis UAB „Germeda“, UAB „Enerstena“ ir UAB „Manfula“, turėdami tikslą kartu įgyvendinti atsakovo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ projektą „Ariogalos miesto katilinės modernizavimas, padidinant vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos gamybai“, sudarė jungtinės veiklos sutartį Nr. JVS 08/002 (t. 1, b. l. 163-166). Jungtinės veiklos sutarties šalys savo atstovu išrinko UAB „ Granbaltas“ (Jungtinės veiklos sutarties 7.7 p.). Pasinaudodami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipnio 26 dalyje ir konkurso sąlygų 4.1 p. numatyta teise, minėta ūkio subjektų grupė, atstovaujama UAB „Granbaltas“, 2008 m. rugsėjo 15 d. pateikė UAB „Raseinių šilumos tinklai“ pasiūlymą dalyvauti supaprastintame atvirame konkurse „Ariogalos miesto katilinės modernizavimas, padidinant vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos gamybai“ (t. 1, b. l. 146-161). Teismas nurodė, kad kartu su pasiūlymu, konkurso organizatoriui buvo pateikti UAB „Granbaltas“, UAB „Enerstena“, UAB „Manfula“, UAB „Germeda“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atestatai bei kiti dokumentai (t. 1, b. l. 59-60, 62-66, 68-94, 96-113, 115-120, 122-135, 139, 141-144, 162, 169-178, 180, 200, t. 2, b. l. 1-2, 4- 5, 7), patvirtinantys UAB „Granbaltas“, UAB „Enerstena“, UAB „Manfula“, UAB “Germeda”, kaip konkurso dalyvio, veikiančio jungtinės veiklos sutarties pagrindu, atitikimą konkurso sąlygose nurodytiems reikalavimams. Teismo teigimu, ieškovas AB „Axis Industires“ nepagrįstai nurodė, kad konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus privalo atitikti visos ūkio subjektų grupę sudarančios bendrovės. Konkurso sąlygose ūkio subjektų grupės bendrovėms kiekvienai atskirai nėra keliama jokių specialių reikalavimų, be to, kiekviena bendrovė atskirai nelaikytina konkurso dalyviu. Konkurso sąlygų 4.1 p. nustatyta, kad pirkimo procedūrose dalyvaujant ūkio subjektų grupei, pastaroji turi pateikti jungtinės veiklos sutartį, kurioje turi būti numatyta solidari visų sutarties šalių atsakomybė bei asmuo, atstovaujantis ūkio subjektų grupę. Tretieji asmenys atsakovui pateikė konkurso sąlygas atitinkančią jungtinės veiklos sutartį (t. 1, b. l. 163-166), kurios 2.1 p. susitarė, kad partneriai savanoriškumo, ekonominių interesų bendrumo bei partnerių savivaldos principu kooperuodami turtą, darbą, žinias, įgūdžius, dalykinę reputaciją ir ryšius, įsipareigoja, laimėjus supaprastintą atvirą konkursą, bendrai įgyvendinti UAB „Raseinių šilumos tinklai“ projektą „Ariogalos miesto katilinės modernizavimas, padidinant vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos gamybai“. Todėl ieškovo argumentą, kad konkurso sąlygas privalo atitikti visos ūkio subjektų grupės bendrovės, teismas atmetė kaip nepagrįstą, nurodydamas, kad toks aiškinimas paneigtų bendro pasiūlymo teikimo ir ūkio subjektų grupės, kaip vienos iš konkurso dalyvio formos, galimybę. Atsižvelgdamas į tai, kad ūkio subjektų grupės pateiktas pasiūlymas atitiko konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, ūkio subjektų grupės pateiktas pasiūlymas buvo pigesnis, to neginčijo ir ieškovas, teismas konstatavo, kad atsakovas UAB „Raseinių šilumos tinklai“ teisingai ir pagrįstai sudarė pasiūlymų preliminarią eilę, todėl nėra jokio pagrindo sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo pripažinti negaliojančiu bei įpareigoti atsakovą tęsti pirkimo procedūras, sudarant naują pasiūlymų eilę.

6Ieškovas ,,AB Axis Industries“ apeliaciniu skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2008 m. gruodžio 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Skunde nurodo, kad atsakovo paskelbtuose pirkimo dokumentuose buvo nustatyta, jog tiekėjas (kaip įmonė) privalo turėti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatą, Valstybinės energetikos inspekcijos atestatą (leidimą) bei Techninės priežiūros tarnybos atestatą (liudijimą) (pirkimo dokumentų 3.7 bei 3.8 p.). Taip pat Konkurso pirkimo dokumentų 3.9 p. nustatyta, kad tiekėjas privalo turėti kvalifikuotą ir atitinkamai atestuotą specialiųjų statybos darbų vadovą bei mažiausiai du pagrindinius specialistus būsimos sutarties administravimui ir vykdymui. Tretieji asmenys, teikdami pasiūlymą atsakovo paskelbtam ir vykdytam konkursui, veikė kaip jungtinės veiklos partneriai. Remiantis jungtinės veiklos sutarties 3.1-3.5 p. UAB ,,Granbaltas“ įsipareigojo atlikti įrangos tiekimą, paleidimo-derinimo darbus bei personalo apmokymą, UAB ,,Germeda“ įsipareigojo parengti techninį ir darbo projektus, UAB ,,Enerstena“ įsipareigojo atlikti bendrastatybinius darbus, įrangos ir vamzdyno montavimo, vamzdyno izoliavimo-skardinimo darbus, o UAB ,,Manfula“ įsipareigojo atlikti elektros automatikos montavimo darbus. Atsižvelgiant į minėtų pirkimo dokumentų reikalavimus turėti numatomiems atlikti darbams privalomus atestatus, kiekvienas jungtinės veiklos sutarties partneris privalo turėti tinkamą atestatą (ar liudijimą) jo atliekamų darbų daliai. Tik tokia ūkio subjektų grupė gali būti pripažinta tinkamu ir atitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus dalyviu. Tačiau bylos duomenys patvirtina, kad vienas iš jungtinės veiklos sutarties partnerių – UAB ,,Granbaltas“, neturi atestato savo atliekamų darbų daliai. UAB ,,Granbaltas“ pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatą Nr. 17484, išduotą fiziniam asmeniui, kuriuo suteikiama teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas, tačiau šis atestatas nepatvirtina UAB ,,Granbaltas“, kaip juridinio asmens atestavimo fakto, todėl negali būti laikomas dokumentu patvirtinančiu, kad ši įmonė yra atestuota vykdyti įrenginio paleidimo derinimo darbus. UAB ,,Manfula“ pateikė Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotą atestatą eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas Nr. T-0698, kuriuo suteikta teisė UAB ,,Manfula“ atlikti šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio bandymo darbus. Taip pat UAB ,,Manfula“ pateikė Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotą atestatą eksploatuoti gamtinių dujų įrenginius Nr. GD-0132, kuriuo suteikta teisė UAB ,,Manfula“ atlikti gamtinių dujų įrenginių automatikos, apskaitos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbus. Šie atestatai patvirtina šios įmonės teisę atlikti paleidimo derinimo darbus, tačiau leistino slėgio ribos neatitinka reikalaujamiems atsakovo pirkimo dokumentuose (pirkimo dokumentų 3.8 p.). Be to, nėra skirti atsakovo paskelbto pirkimo objektui, - atsakovo paskelbtas konkursas yra dėl šilumos gamybos įrenginio kūrenamo ne gamtinėmis dujomis, o biokuro katilinės statybos. Jungtinės veiklos sutartis yra trečiųjų asmenų pasiūlymo dalis, ir joje nustatyta, kad paleidimo derinimo darbus atliks būtent UAB ,,Granbaltas“, kuri neturi nei vieno atestato vykdyti statybos veiklą ypatinguose statiniuose ir/arba veiklą energetikos objektuose. Todėl darytina išvada, kad jei juridinių asmenų grupėje, teikiančioje pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu, kai toje sutartyje aiškiai paskirstyti partnerių įsipareigojimai prieš perkančiąją organizaciją konkurso laimėjimo atveju, yra nors vienas partneris, kuris neturi jo įsipareigojimų daliai įvykdyti reikalingų atestatų, toks konkurso dalyvis yra pripažintinas, kaip neatitinkantis kvalifikacinių reikalavimų, o jo pasiūlymas turi būti atmestas.

7Atsakovas UAB ,,Raseinių šilumos tinklai“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Šiaulių apygardos teismo 2008 m. gruodžio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš apelianto 1 000 Lt išlaidų už teisinę pagalbą. Atsiliepime nurodo šiuos nesutikimo su skundu argumentus:

81. Pasiūlymus dalyvauti UAB ,,Raseinių šilumos tinklai“ supaprastintame atvirame konkurse ,,Ariogalos miesto katilinės modernizavimas, padidinant vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos gamybai“ pateikė AB ,,Axis Industries“ ir privačių juridinių asmenų grupė, susidedanti iš UAB ,,Granbaltas“, UAB ,,Germeda“, UAB ,,Enerstena“ ir UAB ,,Manfula“. Tokiai grupei, vadovaujantis konkurso sąlygų 4.3 p., nėra nustatyto reikalavimo įgauti tam tikrą teisinę formą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 2 straipsnio 5 ir 26 dalimis, 5 straipsnio 2 dalimi privačių juridinių asmenų grupė pagrįstai laikytina konkurso dalyviu.

92. Teismas padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, kad Konsorciumo, kaip konkurso dalyvio, pateiktas pasiūlymas atitinka, visas, įskaitant ir ieškovo skunde nurodytas sąlygas.

103. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad Konsorciumą sudarantis parneris kiekvienas atskirai privalo atitikti visus ar tam tikrus konkurso sąlygų reikalavimus. Toks aiškinimas paneigia bendro pasiūlymo teikimo (CK 6.969 str.) bei ūkio subjektų grupės kaip vienos iš konkurso dalyvio formos galimybę bei prieštarauja teismų suformuotai praktikai, kad tokiu atveju turi būti vertinamas konkurso dalyvio, o ne jį sudarančių ūkinių vienetų atitikimas konkurso sąlygoms. Konkurso sąlygose Konsorciumą sudarantiems partneriams kiekvienam atskirai nėra keliama jokių specialių reikalavimų.

11Apeliacinis skundas netenkintinas.

12Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai juos įvertino ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

13Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, o taip pat patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

14Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas - vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sigma Telas“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3K-3-416/2005, 2005 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Litekso“ v. VšĮ Biržų ligoninė, bylos Nr. 3K-3-623/2005; 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ v. UAB „Vingės statyba“, bylos Nr. 3K-3-458/2007) dėl Viešųjų pirkimų įstatymo aiškinimo ir taikymo yra nurodęs, kad šiuo įstatymu siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas.

15Pagal formuojamą teismų praktiką Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas gali būti panaikintas, jeigu nustatoma esminių VPĮ pažeidimų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos ar neracionaliai panaudotos lėšos (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005).

16Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, pagal kurią perkančioji organizacija įpareigota išsiaiškinti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Tam tikslui perkančioji organizacija turi nurodyti pirkimo dokumentuose tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, tarp jų ir reikalavimus atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems tiekėjams (VPĮ 24 str. 2 d. 2 p.). Remiantis VPĮ 32 straipsnio 1 dalimi perkančioji organizacija turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

17Bylos duomenimis nustatyta, kad 2008 m. rugpjūčio 22 d. atsakovas UAB „Raseinių šilumos tinklai“ paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Ariogalos miesto katilinės modernizavimas, padidinant vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos gamybai“ Rytų g. 4, Ariogala, pirkimo numeris 68237. Pirkimo dokumentų 3.7 p. buvo nustatyta, kad tiekėjas (kaip įmonė) privalo turėti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatą, Valstybinės energetikos inspekcijos atestatą (leidimą) bei Techninės priežiūros tarnybos atestatą (liudijimą) (t. 1, b. l. 8-18). Pirkimo dokumentų 3.8. p. buvo nustatyta, kad tiekėjas turi turėti galimybę atlikti šilumos įrenginių iki 1,6 MPa slėgio statybos-montavimo, bandymo, technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbus; tiekėjas turi turėti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatą, Valstybinės energetikos inspekcijos atestatą (leidimą). Taip pat pirkimo dokumentų 4.1 p. buvo nustatyta, kad jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba kopiją; sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios šalies įsipareigojimai vykdyti numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendrojoje sutarties vertėje; sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą; taip pat sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupę. Tretieji asmenys UAB „Granbaltas“, UAB „Germeda“, UAB „Enerstena“ ir UAB „Manfula“, turėdami tikslą kartu įgyvendinti atsakovo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ projektą „Ariogalos miesto katilinės modernizavimas, padidinant vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos gamybai“, 2008 m. rugsėjo 9 d. sudarė jungtinės veiklos sutartį Nr. JVS 08/002 (t. 1, b. l. 163-166). Jungtinės veiklos sutarties šalys savo atstovu išrinko UAB „Granbaltas“ (Jungtinės veiklos sutarties 7.7 p.). Minėta ūkio subjektų grupė, atstovaujama UAB „Granbaltas“, 2008 m. rugsėjo 15 d. pateikė UAB „Raseinių šilumos tinklai“ pasiūlymą dalyvauti supaprastintame atvirame konkurse „Ariogalos miesto katilinės modernizavimas, padidinant vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos gamybai“ bei pirkimo dokumentų sąlygose nurodytus dokumentus (t. 1, b. l. 146-161). UAB ,,Raseinių šilumos tinklai“ viešųjų pirkimų komisija, įvertinusi pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančius tiekėjų pasiūlymus, nustatė preliminarią pasiūlymų eilę, kurios pirmojoje vietoje įrašė tiekėjo UAB ,,Granbaltas“ pasiūlymą.

18Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad pagal pirkimo dokumentų reikalavimus, kiekvienas jungtinės veiklos sutarties partneris privalėjo turėti tinkamą atestatą (ar liudijimą) numatomiems atlikti darbams, tačiau tokių įrodymų tretieji asmenys nepateikė. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu apelianto argumentu. VPĮ 2 straipsnio 25 dalyje nurodyta, kad tiekėjas – kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus. Pagal VPĮ 2 straipsnio 5 dalį, dalyviu yra pasiūlymą pateikęs tiekėjas. Taigi, remiantis minėtomis VPĮ nuostatomis, 2008 m. rugsėjo 9 d. jungtinės veiklos sutartį sudariusios bendrovės laikytinos vienu konkurso dalyviu. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2007 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 1S-23 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 20 p. paraišką ar pasiūlymą gali pateikti ūkio subjektų grupė, todėl perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi nurodyti, kokius iš tiekėjų kvalifikacijai keliamų reikalavimų turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu ir kokius kiekvienas narys atskirai; perkančioji organizacija turi siekti, kad ūkio subjektų grupės narių pajėgumai būtų sumuojami, ir tik pagrįstais atvejais gali reikalauti, kad kai kuriuos kvalifikacijos reikalavimus ūkio subjektų grupės nariai tenkintų kiekvienas atskirai; rekomendacijų 15.1-15.7 p. nurodytus reikalavimus turėtų atitikti visi grupėje dalyvaujantys tiekėjai kartu; šis reikalavimas netaikomas prašant pateikti pirkimo sutarčiai vykdyti privalomus atestatus, licencijas, leidimus, verslo liudijimus ir panašius dokumentus; tokius dokumentus turėtų pateikti tos ūkio subjektų grupės šalys, kurių prisiimtoms prievolėms pagal pirkimo sutartį vykdyti reikia atitinkamų atestatų, licencijų, leidimų, verslo liudijimų ir panašių dokumentų. Bylos duomenimis pirkimo dokumentų sąlygose nebuvo numatyti jokie specialūs reikalavimai atskiriems ūkio subjektams, pateikiantiems jungtinės veiklos sutartį.

19Nepagrįstas ir apeliacinio skundo argumentas, kad jungtinės veiklos sutartyje nustatyta, jog paleidimo derinimo darbus atliks būtent UAB ,,Granbaltas“, kuri neturi nė vieno atestato vykdyti statybos veiklą ypatinguose statiniuose ir/arba veiklą energetikos objektuose, todėl toks konkurso dalyvis yra pripažintinas, kaip neatitinkantis kvalifikacinių reikalavimų. Tai, kad jungtinės veiklos sutarties 3.1 p. nurodyta, jog UAB ,,Granbaltas“ atliks paleidimo-derinimo darbus, nėra pagrindas išvadai, kad minėtos sąlygos bus perkeltos į pirkimo sutartį, kuri bus sudaryta su konkursą laimėjusiu dalyviu. Tokia nuostata nėra įtvirtina ir pirkimo dokumentų sąlygose. Aplinkybę, kad pagal pirkimo sutartį nebūtinai UAB ,,Granbaltas“ turės atlikti paleidimo-derinimo darbus, teismo posėdžio metu patvirtino ir atsakovo atstovas (t. 2, b. l. 166-168).

20Kaip minėta, pirkimo procedūrose dalyvaujant jungtinės veiklos sutarties pagrindu tiekėjų grupei, nereikalaujama, kad visi grupėje dalyvaujantys tiekėjai pateiktų sutarčiai vykdyti privalomus atestatus, licencijas, leidimus, verslo liudijimus ir panašius dokumentus. Bylos duomenys patvirtina, kad ūkio subjektų grupės narys UAB ,,Enerstena“ pateikė Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos 2007 m. birželio 4 d. išduotą atestatą eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas Nr. T-0446, kuriuo suteikta teisė UAB ,,Enerstena“ atlikti šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio remonto darbus, pagalbinių įrenginių eksploatavimo (tik remonto) darbus (t. 2, b. l. 11-12) bei šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio bandymo (hidraulinio) darbus (t. 2, b. l. 13). Taip pat UAB ,,Enerstena“ pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotą atestatą Nr. 3082, kuriuo UAB ,,Enerstena“ suteikta teisė atlikti statinio ir statinio dalies statybos darbus, tarp jų atlikti mechanikos darbus – šilumos gamybos (garo katilų, kurių darbo slėgis iki 4,0 MPa) (t. 2, b. l. 9). Byloje taip pat yra Techninės priežiūros tarnybos išduotas liudijimas Nr. 38-06 patvirtinantis, kad be kitų darbų, UAB ,,Enerstena“ gali montuoti ir remontuoti garo katilus, kurių darbo slėgis iki 4 MPa (t. 2, b. l. 36). Taigi nurodyti duomenys patvirtina, jog konkurso dalyvis, atstovaujamas UAB ,,Granbaltas“, atitiko pirkimo dokumentų 3.7 p. bei 3.8 p. reikalavimus.

21Apelianto atstovo teisme išsakyta abejonė, kad UAB ,,Enerstena“ turėdama atestatą remontuoti šilumos įrenginius, negalės jų paleisti, yra nepagrįsta ir prieštaraujanti logikai, kadangi remontą atlikusi įmonė įsitikinti, ar tinkamai atliko remonto darbus, gali tik paleisdama suremontuotą įrenginį.

22Atsižvelgdama į tai, kad ūkio subjektų grupės pateiktas pasiūlymas atitiko konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, ūkio subjektų grupės pateikta pasiūlymo kaina buvo mažesnė, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovas UAB „Raseinių šilumos tinklai“ teisingai ir pagrįstai sudarė pasiūlymų preliminarią eilę, todėl nėra pagrindo sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo pripažinti negaliojančiu.

23Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentais neturi pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimo, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

24Netenkindama apeliacinio skundo, teisėjų kolegija atitinkamai paskirsto bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str.). Iš apelianto UAB ,,Axis Industries“ priteistina atsakovui UAB ,,Raseinių šilumos tinklai“ 1 000 Lt (t. 2, b. l. 153) ir trečiajam asmeniui UAB ,,Enerstena“ 1 500 Lt (t. 2, b. l. 164) advokatų atstovavimo išlaidų bei 20 Lt išlaidų valstybei, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (CPK 88, 93, 98 str.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

26Šiaulių apygardos teismo 2008 m. gruodžio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

27Priteisti iš ieškovo AB ,,Axis Industries“ (į. k. 165707056) atsakovo UAB ,,Raseinių šilumos tinklai“ (į. k. 172412113) naudai 1 000 (vieną tūkstantį) Lt ir trečiojo asmens UAB ,,Enerstena“ (į. k. 151465326) naudai 1 500 (tūkstantį penkis šimtus) Lt advokatų atstovavimo išlaidų.

28Priteisti iš ieškovo AB ,,Axis Industries“ 20 (dvidešimt) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas AB ,,Axis Industries“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. Šiaulių apygardos teismas 2008 m. gruodžio 17 d. sprendimu ieškinį... 6. Ieškovas ,,AB Axis Industries“ apeliaciniu skundu prašo Šiaulių apygardos... 7. Atsakovas UAB ,,Raseinių šilumos tinklai“ atsiliepimu į apeliacinį... 8. 1. Pasiūlymus dalyvauti UAB ,,Raseinių šilumos tinklai“ supaprastintame... 9. 2. Teismas padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, kad Konsorciumo, kaip... 10. 3. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad Konsorciumą sudarantis parneris... 11. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 12. Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai... 13. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 14. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje... 15. Pagal formuojamą teismų praktiką Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas... 16. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata,... 17. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2008 m. rugpjūčio 22 d. atsakovas UAB... 18. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad pagal pirkimo dokumentų... 19. Nepagrįstas ir apeliacinio skundo argumentas, kad jungtinės veiklos sutartyje... 20. Kaip minėta, pirkimo procedūrose dalyvaujant jungtinės veiklos sutarties... 21. Apelianto atstovo teisme išsakyta abejonė, kad UAB ,,Enerstena“ turėdama... 22. Atsižvelgdama į tai, kad ūkio subjektų grupės pateiktas pasiūlymas... 23. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 24. Netenkindama apeliacinio skundo, teisėjų kolegija atitinkamai paskirsto... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 26. Šiaulių apygardos teismo 2008 m. gruodžio 17 d. sprendimą palikti... 27. Priteisti iš ieškovo AB ,,Axis Industries“ (į. k. 165707056) atsakovo UAB... 28. Priteisti iš ieškovo AB ,,Axis Industries“ 20 (dvidešimt) Lt išlaidų,...