Byla 2-733-186/2015
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. nutarties, kuria patvirtintas Delemont Holding S. A. finansinis reikalavimas, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-534-538/2015 (bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „JAUMINA“ bankroto byloje)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino, Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „RESOTA“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. nutarties, kuria patvirtintas Delemont Holding S. A. finansinis reikalavimas, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-534-538/2015 (bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „JAUMINA“ bankroto byloje).

2Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas Delemont Holding S. A. kreipėsi į bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB) „JAUMINA“ bankroto bylą nagrinėjantį teismą su prašymu įtraukti jį į BUAB „JAUMINA“ kreditorių sąrašą su 800 000 Lt kreditoriniu reikalavimu. Pareiškėjas prašyme nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutartimi buvo patvirtinta taikos sutartis tarp UAB „RESOTA“, BUAB „JAUMINA“, BUAB „Metva“ ir Delemont Holding S. A. Taikos sutarties 8.3 punktu UAB „JAUMINA“ įsipareigojo sumokėti Delemont Holding S. A. 800 000 Lt kompensaciją, kai 1) už ne mažesnę nei 7 010 000 Lt kainą bus parduoti UAB „JAUMINA“ priklausantys nekilnojamieji daiktai, esantys Kretingos g. 100, Klaipėdoje, ir po to, kai UAB „RESOTA“ grąžins bankui ir / ar kitiems kreditoriams visą paimtą kreditą, skirtą jungtinei veiklai finansuoti; 2) jei nurodytas nekilnojamasis turtas nebūtų parduotas už nurodytą kainą ir / ar UAB „RESOTA“ grąžintų visą kreditą, skirtą jungtinei veiklai finansuoti, iki minėto turto pardavimo, kompensacija turėjo būti išmokėta per 10 mėnesių nuo viso kredito grąžinimo bankui ir / ar kitiems kreditoriams dienos. Pagal taikos sutarties 8.4 punktą kompensacija turėjo būti mokama į sąlyginio depozito neutralią banko, antstolio ar notaro sąskaitą ir išmokama Delemont Holding S. A. įvykus ne tik minėtoms sąlygoms, bet ir suėjus 8.4.2 ir 8.4.3 punktuose nustatytiems terminams – 18 mėnesių nuo bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, jei tokia byla būtų iškelta, arba pasibaigus ginčams dėl UAB ‚Metsva“, UAB „Naftos grupė“, E&G Trading Ltd ir Delemont Holding S. A. sudarytų reikalavimo teisių perleidimo sutarčių, jei tokie ginčai būtų buvę nagrinėjami teisme. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 16 straipsnį nuo bankroto bylos iškėlimo dienos laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę, įskaitant ir terminus, apibrėžtus įvykiais. Taigi nepaisant to, kad taikos sutartyje numatyti įvykiai neįvyko, darytina išvada, jog iškėlus UAB „JAUMINA“ bankroto bylą, 800 000 Lt kompensacijos mokėjimo Delemont Holding S. A. terminas yra suėjęs. Nepaisant to, kad bankroto administratorius pareiškėjui nepranešė, kad BUAB „JAUMINA“ taikos sutarties nebevykdys, tačiau dėl bankroto bylos iškėlimo taikos sutarties vykdymas tapo nebeįmanomas. BUAB „JAUMINA“ nekilnojamojo turto pardavimas nebepriklauso nuo BUAB „JAUMINA“ valios, dėl jo pardavimo spręs bendrovės kreditoriai. Pareiškėjas nurodė, kad terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti praleido dėl svarbių priežasčių, t. y. nebuvo asmeniškai informuotas apie nustatytą terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti, o apie bankroto bylos iškėlimą sužinojo atsitiktinai 2014 metų liepos mėnesio pradžioje ir nedelsiant kreipėsi į BUAB „JAUMINA“ administratorių.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. sausio 20 d. nutartimi pareiškėjo Delemont Holding S. A. prašymą tenkino, atnaujino terminą finansiniam reikalavimui pateikti ir įtraukė Delemont Holding S. A. į BUAB „JAUMINA“ kreditorių sąrašą, patvirtinant 231 696,01 Eur (800 000 Lt) dydžio Delemont Holding S. A. finansinį reikalavimą.

7Teismas nustatė, kad 2014 m. kovo 24 d. nutartimi UAB „JAUMINA“ iškelta bankroto byla. Praleidus teismo nustatytą terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti, teisme gautas Delemont Holding S. A. prašymas įtraukti jį į BUAB „JAUMINA“ kreditorių sąrašą su 800 000 Lt kreditoriniu reikalavimu. Bankroto administratorius pripažino, jog pranešimo apie bankroto bylos iškėlimą Delemont Holding S. A. nesiuntė, nors teismo 2014 m. kovo 24 d. nutartimi dėl bankroto bylos iškėlimo buvo įpareigotas atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytus veiksmus, t. y. per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos apie iškeltą bankroto bylą raštu pranešti kreditoriams. Teismo nuomone, atsižvelgiant į tai, kad Delemont Holding S. A. yra Panamoje registruotas juridinis asmuo, informacija apie bankroto bylos iškėlimą vietinėje spaudoje ir šio fakto išviešinimas Juridinių asmenų registre, turint omeny informacijos sklaidą ribotoje erdvėje ir ribotą prieinamumą užsienio juridiniam asmeniui, nėra pakankamas ir tinkamas pranešimas apie bankroto bylos iškėlimą užsienyje registruotam juridiniam asmeniui. Kadangi teismas nenustatė nepagrįsto vilkinimo kreiptis dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą ir reikalavimo patvirtinimo aplinkybių, pripažino, kad Delemont Holding S. A. teismo nustatytą terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti praleido dėl svarbių priežasčių, todėl terminą atnaujino.

8Delemont Holding S. A. savo prašomą patvirtinti kreditorinį reikalavimą grindė Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutartimi patvirtinta taikos sutartimi, sudaryta tarp UAB „RESOTA“, UAB „JAUMINA“, UAB „METVA“ ir Delemont Holding S. A. Teismas nustatė, kad 2011 m. balandžio 13 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties, kuria grindžiamas reikalavimas, 8.3 punkte nustatyta, jog UAB „JAUMINA“ įsipareigoja sumokėti Delemont Holding S. A. 800 000 Lt kompensaciją, kai (8.3.1) už ne mažesnę nei 7 010 000 Lt kainą bus parduoti UAB „JAUMINA“ priklausantys nekilnojamieji daiktai, esantys Kretingos g. 100, Klaipėdoje, ir po to, kai UAB „RESOTA“ grąžins bankui ir / ar kitiems kreditoriams visą paimtą kreditą, skirtą jungtinei veiklai finansuoti; (8.3.2) jei nurodytas nekilnojamasis turtas nebūtų parduotas už nurodytą kainą ir / ar UAB „RESOTA“ grąžintų visą kreditą, skirtą jungtinei veiklai finansuoti iki minėto turto pardavimo, kompensacija turėjo būti išmokėta per 10 mėnesių nuo viso kredito grąžinimo bankui ir / ar kitiems kreditoriams dienos. ĮBĮ 16 straipsnyje nustatyta, kad nuo bankroto bylos iškėlimo dienos laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę, o BUAB „JAUMINA“ įsipareigojimas sumokėti Delemont Holding S. A. 800 000 Lt kompensaciją iš BUAB „JAUMINA“ pusės buvo nulemtas BUAB „JAUMINA“ turto pardavimu už ne mažesnę nei taikos sutartyje numatytą kainą. UAB „JAUMINA“ iškėlus bankroto bylą, jos turtas bus parduodamas ĮBĮ nustatyta tvarka (ĮBĮ 33–35 straipsniai), todėl turto pardavimo kaina ir sąlygos šiai dienai nėra aiškios. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad UAB „JAUMINA“ turtas bus parduotas bankroto proceso metu ĮBĮ nustatyta tvarka ir į tai, jog nuo bankroto bylos iškėlimo dienos visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai laikomi pasibaigusiais, Delemont Holding S. A. su 800 000 Lt finansiniu reikalavimu pripažino BUAB „JAUMINA“ kreditoriumi.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Apeliantas BUAB „RESOTA“ atskirajame skunde prašo Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui naginėti iš naujo.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutartimi patvirtinta taikos sutartis yra daugiašalė, todėl klausimų, susijusių su šios sutarties vykdymu, išsprendimas turi įtakos ir visų kitų taikos sutartį pasirašiusių asmenų interesams, teisėms ir pareigoms. Viena iš taikos sutartį pasirašiusių šalių yra UAB „RESOTA“, kuriai pagal taikos sutartį pirmąja eile turi būti padengiamas reikalavimas. Teismas prašymą nagrinėjo žodinio proceso tvarka ir apie teismo posėdžio laiką ir vietą neinformavo UAB „RESOTA“, kaip vienos iš taikos sutarties, iš kurios yra kilęs pareiškėjo reikalavimas, šalių. Teismas nusprendė dėl taikos sutarties sąlygų negaliojimo, suteikdamas pirmenybę pareiškėjui patenkinti savo reikalavimą pirmiau laiko, nesilaikant taikos sutarties sąlygų, t. y. nusprendė dėl asmens, kuris nebuvo įtrauktas į procesą ir kuriam nebuvo tinkamai pranešta apie posėdį teisių ir pareigų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau –– ir CPK) 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 329 straipsnio 3 dalies 1 punktas).
  2. Teismas apeliacine tvarka apskųsta nutartimi negalėjo keisti įsiteisėjusios Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutarties, t. y. jos rezoliucinėje dalyje nustatyto pareiškėjo reikalavimo atsiradimo momento. Be to, pagal taikos sutartį, jeigu nebus atsiskaityta su banku ir UAB „RESOTA“, pareiškėjui apskritai kompensacija nebus mokama.
  3. Taikos sutartis buvo sudaryta su tam tikromis sąlygomis ir tik šias sąlygas visiškai įvykdžius, BUAB „JAUMINA“ atsirastų prievolė sumokėti Delemont Holding S. A. kompensaciją. Tai reiškia, kad tik tuo metu atsirastų reikalavimo teisė. Nei vienai iš šių sąlygų neįvykus, nėra pagrindo patvirtinti šio asmens finansinį reikalavimą. Reikalavimas pareiškėjui pagal taikos sutartį apskritai neatsiranda, kol UAB „RESOTA“ negrąžino bankui ir kitiems kreditoriams viso paimto kredito, skirto jungtinei veiklai finansuoti.

12Pareiškėjas Delemont Holding S. A. atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti, Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Apeliantas žinojo apie teismo posėdį, kuriame buvo sprendžiamas klausimas dėl pareiškėjo kreditorinio reikalavimo, tačiau sąmoningai pasirinko galimybę šiame teismo posėdyje nedalyvauti vien tam, kad turėtų pagrindą paduoti atskirąją skundą.
  2. Taikos sutartyje yra nurodytas ne UAB „JAUMINA“ atsiskaitymas su UAB „RESOTA“ ar banku, o UAB „RESOTA“ paimto kredito jungtinei veiklai finansuoti grąžinimas. Nepaisant to, kad taikos sutarties 8.3 punkte nurodyti įvykiai neįvyko, pareiškėjui mokėtinos 800 000 Lt kompensacijos mokėjimo terminas suėjo nuo to momento, kai UAB „JAUMINA“ buvo iškelta bankroto byla (ĮBĮ 16 straipsnis, CK 1.117 straipsnio 2 dalis). ĮBĮ 16 straipsnio taikymas nereiškia, kad teismas pakeitė 2011 m. kovo 9 d. taikos sutartį ar 2011 m. balandžio 13 d. Klaipėdos teismo nutartį, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis.
  3. Teismas pagrįstai pažymėjo, kad pareiškėjas negali būti išskiriamas iš kitų UAB „JAUMINA“ kreditorių, nes po bankroto bylos iškėlimo šalių tarpusavio santykiams turi būti taikomos ne 2011 m. kovo 9 d. taikos sutarties, o ĮBĮ nuostatos. Dėl bankroto bylos iškėlimo taikos sutarties vykdymas tapo nebeįmanomas. UAB „JAUMINA“ nekilnojamojo turto pardavimas nebepriklauso nuo pačios bendrovės valios, dėl jo pardavimo spręs bendrovės kreditoriai ir bus parduodamas ĮBĮ 33 straipsnyje nustatyta tvarka. Būtent bankroto bylos UAB „JAUMINA“ iškėlimo faktas reiškia, kad ĮBĮ nuostatų taikymas UAB „JAUMINA“ bankroto procese yra prioritetinis 2011 m. kovo 9 d. taikos sutarties atžvilgiu.

14BUAB „JAUMINA“ atsiliepime nurodo, kad sutinka su apelianto atskiruoju skundu dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. nutarties. Taikos sutartis buvo sudaryta su tam tikromis sąlygomis ir tik šioms sąlygos atsiradus (taikos sutarties 8.3.1, 8.3.2 arba 8.4.2 punktai), BUAB „JAUMINA“ atsirastų prievolė sumokėti pareiškėjui 231 696,01 Eur dydžio kompensaciją. Nei vienai iš sąlygų neįvykus, pareiškėjas negali būti įtrauktas kreditoriumi BUAB „JAUMINA“ bankroto byloje.

15IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai BUAB „JAUMINA“ bankroto byloje patvirtinto Delemont Holding S. A. 231 696,01 Eur finansinį reikalavimą.

17Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 24 d. nutartimi UAB „JAUMINA“ iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2014 m. balandžio 4 d.

18Bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis buvo tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to reikšminga ir būtina sąlyga kreditorių reikalavimui patvirtinti yra šio reikalavimo patikrinimas. Pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratoriaus ir arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas dar kartą juos tikrina. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima išvada, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d, nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta“ bankroto byloje Nr. 3K-3-188/2011; kt.).

19Pareiškėjas Delemont Holding S. A. savo finansinį reikalavimą grindžia Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutartimi tarp UAB „RESOTA“, UAB „JAUMINA“, UAB „Metva“ ir Delemont Holding S. A. patvirtinta taikos sutartimi, konkrečiai šios sutarties 8.3, 8.4 punktais. Taikos sutarties 8.3 punkte šalys susitarė, kad UAB „JAUMINA“ įsipareigoja Delemont Holding S. A. sumokėti 800 000 Lt (231 696,01 Eur) kompensaciją tik šiomis sąlygomis: 8.3.1 kai nekilnojamasis turtas, nurodytas taikos sutarties preambulės II skyriuje bus parduotas ne už mažesnę kaip 7 010 000 Lt kainą ir tik po to, kai UAB „RESOTA“ grąžins bankui ir / ar kitiems kreditoriams visą paimtą kreditą, skirtą jungtinei veiklai finansuoti; 8.3.2 jei nekilnojamasis turtas, nurodytas taikos sutarties preambulės II skyriuje nebus parduotas 8.3.1 punkte sąlygomis ir / ar UAB „RESOTA“ grąžintų visą kreditą, skirtą jungtinei veiklai finansuoti iki kol turtas būtų parduotas 8.3.1 punkto sąlygomis, tai kompensacija mokama per 10 mėnesių nuo viso kredito grąžinimo bankui ir / ar kitiems kreditoriams dienos. Taikos sutarties 8.4 punkte nustatyta, kad kompensacija pagal 8.3.1 ir 8.3.2 punktų nuostatas mokama į sąlyginio depozito neutralią banko ar notaro sąskaitą ir į ją mokama bei iš jos pinigai išmokami įmonei Delemont Holding S. A. tik šiomis sąlygomis: 8.4.1 kai yra visos sąlygos, nurodytos 8.3.1 ir 8.3.2 punktuose; 8.4.2 jeigu šios taikos sutarties vykdymo metu bet kuriai iš šalių ar taikos sutarties preambulės III dalyje nurodytų reikalavimų perleidimų sutarčių šalių būtų iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, tai kompensacija Delemont Holding S. A. mokama tik, kai yra visos sąlygos, nurodytos 8.3.1 ir 8.3.2 punktuose, yra suėjęs 18 mėnesių nuo bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir nėra sąlygų, numatytų 8.4.3 punktuose. Taikos sutarties 8.4.3 punkte nustatyta, kad jeigu šios taikos sutarties vykdymo metu bet kuriai iš šalių ar taikos sutarties preambulės III dalyje nurodytų reikalavimų perleidimo sutarčių šalių būtų iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir / ar būtų inicijuotas ginčas dėl reikalavimo teisių perleidimo sutarčių, nurodytų šios sutarties preambulės III dalyje ar kitų susitarimų, susijusių su reikalavimų perleidimu ir jungtine veikla pagal 2005 m. gegužės 20 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0520 ir 2005 m. birželio 7 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0601, ar šios sutarties ginčijimo, tai tokiu atveju kompensacija į sąlyginio depozito sąskaitą įmonės Delemont Holding mokama ir iš jos Delemont Holding išmokama pagal šią sutartį tik po to, kai inicijuoti ginčai užbaigiami įsiteisėjusiu teismo sprendimu / nutartimi.

20Pirmosios instancijos teismas, tvirtindamas reikalavimą, apsiribojo konstatavimu, jog pagal ĮBĮ 16 straipsnį nuo bankroto bylos iškėlimo dienos laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. Tačiau teismas neanalizavo sutarties ir nevertino, ar apskritai taikos sutartyje, kuria Delemont Holding S. A. grindė savo reikalavimą, yra nustatytas UAB „JAUMINA“ prievolės įvykdymo terminas, ar tokios prievolės atsiradimo sąlygos. Pasibaigti gali tik galiojančios prievolės terminas, todėl teismas, taikydamas ĮBĮ 16 straipsnį, pirmiausia turėjo įvertinti, ar taikos sutartyje aptarta prievolė yra galiojanti, ar sutarties šalys susitarė dėl prievolės įvykdymo termino ar dėl jos atsiradimo sąlygų, ir tik po to spręsti dėl termino pasibaigimo pagal minėtą ĮBĮ 16 straipsnį.

21Iš taikos sutarties, kuria kreditorius Delemont Holding S. A. grindžia savo reikalavimą BAUB „JAUMINA“ bankroto byloje, sąlygų matyti, jog, priešingai nei UAB „JAUMINA“ įsipareigojimas UAB „RESOTA“ sumokėti 12 858 536,60 Lt (3 724 089,61 Eur) kompensaciją, įtvirtintas taikos sutarties 8.2 punkte, BUAB „JAUMINA“ įsipareigojimas sumokėti Delemont Holding S. A. kompensaciją yra priklausomas nuo tam tikrų sąlygų buvimo. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo, atsiribojo nuo vertinimo, ar prievolė, kuri yra priklausoma nuo tam tikrų sąlygų atsiradimo, yra galiojanti (t. y. ar atsirado aplinkybės, nuo kurių buvimo priklausė prievolės atsiradimas), nevertino, kokio pobūdžio sąlygas šalys nustatė taikos sutartyje, ar galima būtų pripažinti, jog prievolė yra galiojanti net ir neatsiradus aplinkybėms, su kuriomis buvo siejama Delemont Holding S. A. reikalavimo teisė. Iš esmės kompensacijos Delemont Holding S. A. mokėjimas, t. y. prievolės atsiradimas, buvo susietas su atidedamosiomis sąlygomis – turto už ne mažesne nei 7 010 000 Lt kainą ateityje pardavimu ir kredito jungtinei veiklai finansuoti grąžinimu. Taigi teisės į kompensaciją atsiradimą taikos sutarties šalys padarė priklausomą nuo aplinkybių, kurių buvimas ar nebuvimas nežinomas. Be to, sąlygos yra santykiškai valinės, t. y. jų įvykdymas nors ir priklauso nuo BUAB „JAUMINA“ ir UAB „RESOTA“ valios, tačiau pasireiškia tam tikrų šių asmenų veiksmų atlikimu. Prievolė, susieta su tokiomis sąlygomis, savaime nėra negaliojanti, tačiau bet kuriuo atveju skolininkas privalo elgtis pagal CK 1.5 straipsnio reikalavimus. Dėl šios priežasties Delemont Holding S. A prašant patvirtinti BUAB „JAUMINA“ bankroto byloje finansinį reikalavimą, kuris grindžiamas taikos sutarties nuostatomis, būtina aiškintis ir vertinti, ar šiuo konkrečiu atveju tokios atidedamosios sąlygos, kurios santykinai priklauso nuo skolininko (šiuo atveju ir UAB „RESOTA“) valios ir su kuriomis siejamas prievolės atsiradimas, atitinka įstatymo reikalavimus. Taip pat svarbu įvertinti, ar dėl to, jog prievolės atsiradimas yra priklausomas nuo skolininko valios (tam tikrų veiksmų atlikimo), kuris, beje, tokia situacija gali naudotis nesąžiningai (šiuo atveju, pavyzdžiui, nepardavinėti turto apskritai, pardavinėti mažesne nei taikos sutartyje nurodyta kaina ir pan.), nesusiklosto situacija, kai kreditorius praktiškai netenka galimybės įgyvendinti savo reikalavimo teisės ir ar dėl sąlygų ydingumo nėra sudaroma galimybė skolininkui išvengti prievolės įvykdymo apskritai. Dėl šios priežasties aiškinantis ir sprendžiant dėl sąlygų, prievolės atsiradimo momento, kuris, be kita ko, yra priklausomas nuo BUAB „JAUMINA“ ir UAB „RESOTA“ veiksmų atlikimo, turėtų būti įvertinta ir tai, ar susiklosčiusi situacija atitinka interesų pusiausvyrą ir ar nėra būtina kreditoriaus interesus ginti kitais civilinių teisių gynimo būdais. Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių netyrė ir nevertino, nors tą, atsižvelgiant į Delemont Holding S. A finansinio reikalavimo faktinį pagrindą, privalėjo padaryti.

22Be to, teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad Delemont Holding S. A. aktualiuose taikos sutarties punktuose yra minima ir UAB „RESOTA“. Kaip jau ne kartą šioje nutartyje buvo nurodyta, UAB „JAUMINA“ prievolės atsiradimas priklausė ne tik nuo UAB „JAUMINA“ priklausančio turto pardavimo už 7 010 00 Lt kainą, bet ir nuo UAB „RESOTA“ kredito jungtinei veiklai finansuoti grąžinimo bankui ir / ar kitiems kreditoriams, tačiau pirmosios instancijos teismas, spręsdamas finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą, apie teismo posėdį UAB „RESOTA“ neinformavo (I t., b. l. 184), nors siekiant tinkamai išsiaiškinti su finansiniu reikalavimu susijusias aplinkybes UAB „RESOTA“ apie posėdį turėjo būti pranešta.

23Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, BUAB „JAUMINA“ bankroto byloje patvirtindamas Delemont Holding S. A. 231 696,01 Eur finansinį reikalavimą išimtinai dėl to, kad nuo bankroto bylos iškėlimo dienos laikoma, jog visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę ir kad iškėlus UAB „JAUMINA“ bankroto bylą įmonės turtas bus pardavinėjamas ĮBĮ nustatyta tvarka, tačiau nesiaiškindamas ir nevertindamas pirmiau šioje nutartyje nurodytų aplinkybių, neatskleidė bylos esmės (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 338 straipsnis). Dėl išdėstytų priežasčių pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama ir Delemont Holding S. A. finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsižvelgiant į tai, jog taikos sutarties punktai, kurie yra susiję su Delemont Holding S. A. kompensacija (prašomu patvirtinti finansiniu reikalavimu), nustato veiksmų atlikimą ir UAB „RESOTA“ atžvilgiu (sumokėti kreditą, paimtą jungtinei veiklai finansuoti), į kreditorinio reikalavimo tvirtinimo procesą turėtų būti įtraukta UAB „RESOTA“.

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

25Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. nutartį panaikinti ir Delemont Holding S. A. finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas Delemont Holding S. A. kreipėsi į bankrutavusios uždarosios... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. sausio 20 d. nutartimi pareiškėjo... 7. Teismas nustatė, kad 2014 m. kovo 24 d. nutartimi UAB „JAUMINA“ iškelta... 8. Delemont Holding S. A. savo prašomą patvirtinti kreditorinį reikalavimą... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Apeliantas BUAB „RESOTA“ atskirajame skunde prašo Klaipėdos apygardos... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
    12. Pareiškėjas Delemont Holding S. A. atsiliepime prašo atskirąjį skundą... 13. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:
    1. Apeliantas... 14. BUAB „JAUMINA“ atsiliepime nurodo, kad sutinka su apelianto atskiruoju... 15. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 24 d. nutartimi UAB „JAUMINA“... 18. Bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų... 19. Pareiškėjas Delemont Holding S. A. savo finansinį reikalavimą grindžia... 20. Pirmosios instancijos teismas, tvirtindamas reikalavimą, apsiribojo... 21. Iš taikos sutarties, kuria kreditorius Delemont Holding S. A. grindžia savo... 22. Be to, teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad Delemont Holding S. A.... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, BUAB... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. nutartį panaikinti ir...