Byla 2S-758-275/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės S. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 6 d. papildomos nutarties, kuria buvo išspręstas bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimas, civilinėje byloje pagal ieškovės S. D. patikslintą ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „SKR Baltic”, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretieji asmenys – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, H. K., I. G., E. V., V. Š., A. R., A. Š., I. Š., R. L., J. N., T. M., R. M., E. R., J. R., J. M., E. M., J. Š., J. J., R. S., L. M., P. V. Š., A. D., Z. P., M. Ž., M. S., V. B. dėl susitarimo panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovė S. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino ir prašė panaikinti atsakovų UAB „SKR Baltic“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012 m. liepos 30 d. susitarimą „Dėl 2007 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/2007-465 dalinio pakeitimo“.

52.

6Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi civilinė byla buvo nutraukta, nustačius, jog ieškovės pareikštas reikalavimas buvo išnagrinėtas kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-432-600/2016, pagal ieškovo Generalinės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai, UAB „SKR Baltic“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia, statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo, statinių nugriovimo, tretieji asmenys VĮ Registrų centras, J. J., S. D., H. K., I. G., E. V., V. Š., A. R., A. Š., I. Š., R. L., J. N., T. M., E. R., J. R., J. M., J. Š., R. S., M. Š., V. B., M. S., M. Ž., Z. P., A. D., L. M., D. V., J. V., P. V., V. R., T. R., T. Š., M. V., G. Č., A. T., K. S., P. S., E. T., J. Z., M. K., T. N., J. N., L. C., M. P. ir L. M..

73.

8Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 5 d. nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartį.

94.

102018 m. gruodžio 10 d. ieškovė S. D. pateikė teismui prašymą priimti byloje papildomą sprendimą ir priteisti ieškovės naudai iš atsakovo jos patirtas 1 737,60 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas už advokato pagalbą. Nurodė, kad bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl atsakovo kaltės, kadangi pažeidžiant imperatyvias teisės normas, buvo nepagrįstai išnuomotas valstybinės žemės plotas, į kurio atkūrimą pretenduoja ieškovė.

115.

12Pastebėjo ir tai, jog ieškovė, po to kai kitoje byloje teismas panaikino 2012 m. liepos 30 d. susitarimą „Dėl 2007 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties dalinio pakeitimo“ šioje byloje nedelsdama, veikdama protingumo ir sąžiningumo principų rėmuose, siekė atsiimti ieškinį, suprasdama, jog šioje byloje ginčo objektas yra išnykęs. Kita vertus, atsižvelgiant į įsiteisėjusį Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 10 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-432-600/2016, kuris šalims turi prejudicinę reikšmę, akivaizdu, jog ieškovės reikalavimas šioje civilinėje byloje yra/buvo pagrįstas ir tenkintinas.

136.

14Nurodo, jog ieškovė šiame procese nepiktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, reiškė teisėtą ir pagrįstą ieškinį. Be to, ieškinys šioje byloje pareikštas iki Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė 2016 m. lapkričio 10 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-432-600/2016.

157.

16Pažymi, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1497-808/2018 Nutarė „civilinę bylą Nr. 2-1497-808/2018 pagal ieškovės S. D. <…> nutraukti.“. Aptarta nutartimi bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimas nespręstas. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 5 d. nutartimi, netenkindamas ieškovės atskirojo skundo, kuriuo buvo siekiama ne tęsti teisminį procesą, o tik nesutinkama su bylos nutraukimu pagrindu, papildomai nurodė, jog bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas turi būti sprendžiamas papildomo sprendimo pagalba.

178.

18Atsakovas UAB „SKR Baltic“ pateikė atsiliepimą į ieškovės prašymą dėl papildomo sprendimo ir prašo jį atmesti bei skirti ieškovei 1 000 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 proc. iš šios baudos skiriant atsakovui UAB „SKR Baltic“.

199.

20Nurodė, kad ieškovės atstovas prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo pateikė 2018-12-10, t. y. praleidęs Civilinio proceso kodekso 277 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, ir tai yra savarankiškas pagrindas teismui atsisakyti priimti šį prašymą.

2110.

22Atsižvelgiant į Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartyje nurodytą civilinės bylos nutraukimo pagrindą – ieškovės S. D. pareikštas ieškinys yra ta patus Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-432-600/2016 nagrinėtam ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu išspręstam ginčui. Pažymėjo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinė byla pagal Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ieškinį dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia ir statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo (bylos Nr. 2-432-600/2016) pradėta 2014-08-05. Šioje byloje ieškovės S. D. advokatas K. K. 2014-09-04 pateikė pareiškimą įstoti į bylą trečiuoju asmeniu/bendraieškiu. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 16 d. rezoliucija (nutartimi) atsisakė įtraukti S. D. į bylą trečiuoju asmeniu, kurią ieškovės atstovas apskundė atskiruoju skundu, teigdamas, kad bylos išsprendimas turės tiesioginę reikšmę jos teisėms ir teisėtiems interesams. Nelaukdama paminėto atskirojo skundo išnagrinėjimo S. D. 2014-11-07 inicijavo naujos civilinės bylos iškėlimą pagal tapatų ieškinį.

2311.

24Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1224-585/2015 atmetė S. D. skundą, konstatavęs, kad apeliantės nurodoma materialioji teisė yra pernelyg teisiškai nutolusi nuo šios bylos dalyko: ,,Patenkinus ieškinio reikalavimus pripažinti valstybinės žemės nuomos sutartį negaliojančia ir įpareigoti uždarąją akcinę bendrovę „SKR Baltic“ nukelti arba nugriauti statinius, esančius valstybinės žemės sklype, būtų vykdomas nuosavybės teisių atkūrimo į ginčo žemę procesas. Šią aplinkybę patvirtino Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Taigi, patenkinus šiuos ieškinio reikalavimus, apeliantei, kaip galimai pretendentei, atsirastų galimybė, bet nebūtų nustatyta ar pripažinta jos teisė, atkurti nuosavybės teises į ginčo žemę. Tokios galimybės egzistavimas nesudaro teisinio pagrindo suteikti apeliantei trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, statusą.“

2512.

26Iš minėtų aplinkybių akivaizdu, kad ieškovė reikšdama ieškinį šioje civilinėje byloje žinojo apie tai, kad jau yra nagrinėjama civilinė byla pagal identišką reikalavimą, todėl galėjo ir turėjo numatyti, kad šios civilinės bylos nagrinėjimas bus sustabdytas ir vėliau nutrauktas dėl kitoje civilinėje byloje priimto sprendimo. Po Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 27 d. nutarties priėmimo ieškovė taip pat žinojo, kad ji neturi reikalavimo teisės ginčyti susitarimo dėl valstybinės žemės nuomos, tačiau ir po minėtos nutarties priėmimo S. D. toliau tęsė šios civilinės bylos nagrinėjimą, taip didindami proceso dalyvių išlaidas. Toks ieškovės elgesys yra ne tik netinkamas, tai akivaizdus piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, ir teismas turi įvertinti šias priežastis ne tik priteisdamas kitų proceso dalyvių dėl ieškovės kaltės patirtas išlaidas, bet ir skirdamas ieškovei baudą už jos piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

2713.

28Trečiasis asmuo J. J. taip pat pateikė prašymą priteisti iš atsakovo jos patirtas 2 777,50 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas. Trečiasis asmuo nurodė tuos pačius argumentus, kaip ir ieškovė.

2914.

30Atsakovas UAB „SKR Baltic“ pateikė papildomą prašymą priimti byloje papildomą sprendimą ir priteisti iš ieškovės atsakovo UAB „SKR Baltic“ naudai 3 982,16 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas.

3115.

32Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi neišsprendė šalių bylinėjimosi išlaidų klausimo. Teismas joje nepasisakė dėl atsakovo UAB ,,SKR Baltic“ atstovo advokato K. P. 2018 m. birželio 26 d. teismui pateikto prašymo dėl civilinės bylos nutraukimo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, taip pat dėl 2018 m. rugsėjo 4 d. pateikto patikslinto prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

3316.

34Atsižvelgdamas į tai atsakovo atstovas padavė atskirąjį skundą dėl 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarties dalies, kuria neišspręstas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas, ir prašymą dėl papildomo sprendimo, kuriuo buvo prašoma išspręsti atsakovo patirtų išlaidų atlyginimo klausimą.

3517.

36Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 5 d. nutartimi atsisakė priimti atsakovo UAB „SKR Baltic“ 2018 m. rugsėjo 27 d. atskirąjį skundą. Atsakovas dėl šios nutarties padavė atskirąjį skundą, kuris buvo patenkintas Vilniaus apygardos teismo 2018-11-27 nutartimi. Ieškovė padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarties esmės, t. y. civilinės bylos nutraukimo. Atsakovas pateikė atsiliepimą į minėtą atskirąjį skundą. Vilniaus apygardos teismas 2018-12-05 nutartimi ieškovės atskirąjį skundą atmetė. Tuomet ieškovė pateikė prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo, o atsakovas parengė ir pateikė teismui atsiliepimą į minėtą ieškovės prašymą.

3718.

38Taigi, jau po Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarties priėmimo atsakovas patyrė papildomas bylinėjimosi išlaidas, kurių atlyginimo klausimas liko neišspręstas. Atsižvelgdami į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2018-11-27 nutartimi tenkino atsakovo atskirąjį skundą ir grąžino pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti atsakovo UAB ,,SKR Baltic“ 2018 m. rugsėjo 27 d. atskirojo skundo priėmimo klausimą, teikiame teismui papildomą prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, kurias atsakovas patyrė po Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 5 d. nutarties priėmimo, atlyginimo.

3919.

40Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 17 d. papildoma nutartimi pareiškimus tenkino iš dalies ir priteisė ieškovei S. D. 868,80 Eur bylinėjimosi išlaidų; priteisė trečiajam asmeniui J. J. 1 388,75 Eur bylinėjimosi išlaidų.

4120.

42Teismas nustatė, kad priimant 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartį nebuvo išspręstas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų už teisines paslaugas priteisimo. Spręsdamas dėl priteistinų išlaidų už advokatų teisinę pagalbą (nagrinėjamu atveju ji praktiškai pasireiškė procesinių dokumentų parengimu, atstovavimu keliuose parengiamuosiuose teismo posėdžiuose) dydžio, teismas pripažino, kad nors jos neviršija Rekomendacijose numatyto maksimalaus dydžio, tačiau šiuo atveju nagrinėjama byla buvo dėl to paties dalyko kaip ir buvo išnagrinėta Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-432-600/2016, todėl sprendė, kad priteistinos išlaidos už advokatų teisinę pagalbą mažintinos per pusę.

4321.

44Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 18 d. papildoma nutartimi pareiškimą tenkino iš dalies ir priteisė atsakovui UAB „SKR Baltic“ 1 525,23 Eur bylinėjimosi išlaidų. Šią papildomą nutartį teismas motyvavo iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir 2018 m. gruodžio 17 d. papildomą nutartį.

4522.

46Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 22 d. nutartimi apeliacine tvarka išnagrinėjęs ieškovės S. D., trečiojo asmens J. J. ir atsakovo UAB „SKR Baltic“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 17 d. ir 2018 m. gruodžio 18 d. papildomų nutarčių, panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 17 d. papildomą nutartį ir perdavė klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 18 d. papildomą nutartį ir perdavė klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

4723.

48Teismas pažymėjo, jog pirmosios instancijos teismas, gavęs trečiojo asmens J. J. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, jį priėmė ir nagrinėjo, neišsprendęs termino šiam prašymui paduoti atnaujinimo klausimo. Iš skundžiamų nutarčių teismas taip pat nustatė, jog pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas ieškovės S. D., trečiojo asmens J. J. ir atsakovo UAB „SKR Baltic“ prašymus, nenagrinėjo aplinkybių dėl šalių procesinio elgesio ir nepasisakė dėl bylinėjimosi išlaidų susidarymų priežasčių, t. y. bylinėjimosi išlaidų paskirstymo pagrindo, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo, visiškai netyrė ir nevertino (CPK 94 straipsnio 1 dalis). Taip pat pastebėjo, kad skundžiamomis nutartimis priteisdamas bylinėjimosi išlaidas, pirmosios instancijos teismas nenurodė iš kokio asmens šios išlaidos priteisiamos.

49II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5024.

51Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 6 d. papildoma nutartimi atmetė ieškovės S. D. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų už teisines paslaugas priteisimo; tenkino atsakovo UAB „SKR Baltic“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų už teisines paslaugas priteisimo ir priteisė iš ieškovės S. D. 3 050,46 Eur bylinėjimosi išlaidų; tenkino trečiojo asmens J. J. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų už teisines paslaugas priteisimo ir priteisė iš ieškovės S. D. 2 777,50 Eur bylinėjimosi išlaidų.

5225.

53Spręsdamas prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų klausimą, teismas pastebėjo, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi civilinė byla buvo nutraukta ieškovės S. D. pateiktiems ieškinio reikalavimui praradus aktualumą, t. y. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 4 d. nutartimi patenkinus S. D. prašymą ir įtraukus ją trečiuoju asmeniu kitoje civilinėje byloje, kurioje buvo sprendžiamas iš esmės tapatus ieškinys, tarp tų pačių dalyvaujančių asmenų (skirtinga tik jų procesinė padėtis). Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-8-431/2018 konstatuota, kad ginčytas Susitarimas pripažintas negaliojančiu ir dėl žemės sklypo savininko, ir dėl statinių savininko kaltės. Ieškovė S. D., žinodama nurodytas aplinkybes, inicijavo naują procesą ir iki 2018 m. birželio 25 d. (kai pateikė prašymą dėl ieškinio atsiėmimo), laikėsi savo pasirinktos pozicijos dėl pareikšto tapataus reikalavimo tokiu būdu iš esmės siekdama kitokio ginčo išsprendimo, o tuo pačiu, didindama proceso dalyvių išlaidas.

5426.

55Teismas spręsdamas dėl procese dalyvavusių asmenų prašymų priteisti už advokato teisinę pagalbą (procesinių dokumentų parengimas, atstovavimas teismo posėdžiuose), patirtas išlaidas, jų dydžio, padarė išvadą, kad prašomos priteisti išlaidos neviršija Rekomendacijose numatyto maksimalaus dydžio, vis gi nagrinėjamos bylos kontekste, vertindamas šalių elgesį, konkrečiai ieškovės dėl naujo proceso pradėjimo, esant nagrinėjamai civilinei bylai Nr. 2-432-600/2016, pateikiant tapatų ieškinį ir taip didinant į procesą įtrauktų asmenų išlaidas, ieškovės S. D. prašymą dėl 1 737,60 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą priteisimo netenkino, atsakovo UAB „SKR Baltic“ prašymą dėl 3050,46 Eur dydžio išlaidų priteisimo tenkino visiškai ir trečiojo asmens J. J. prašymą dėl 2 777,50 Eur dydžio išlaidų priteisimo taip pat tenkino visa apimtimi.

56III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

5727.

58Apeliantė S. D. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 6 d. papildomos nutarties ir prašo panaikinti skundžiamą papildomą nutartį bei patenkinti ieškovės prašymą visiškai.

5928.

60Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutartimi apeliantai buvo nustatytas terminas atskirojo skundo trūkumams pašalinti, t. y. t. y. tuo atveju, jei apeliantė nesutinka ir su papildomos nutarties dalimi, kuria iš jos atsakovui UAB „SKR Baltic“ ir trečiajam asmeniui J. J. priteistos jų patirtos bylinėjimosi išlaidos, nurodyti su tuo susijusius argumentus.

6129.

62Teisme gautas apeliantės S. D. patikslintas atskirasis skundas, kuriuo prašoma panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 6 d. papildomą nutartį ir patenkinti ieškovės prašymą visiškai, atsakovo UAB „SKR Baltic“ prašymą atmesti, o trečiojo asmens J. J. prašymą tenkinti, jos patirtas bylinėjimosi išlaidas priteisiant iš UAB „SKR Baltic“.

6327.1.

64Nurodo, kad teismas nepagrįstai skundžiamoje nutartyje pastebėjo, jog civilinė byla buvo nutraukta dėl to, kad Vilniaus apygardos teismo 2016-04-04 nutartimi patenkino S. D. prašymą ir įtraukė ją trečiuoju asmeniu kitoje civilinėje byloje, kurioje buvo sprendžiamas iš esmės tapatus ieškinys, tarp tų pačių dalyvaujančių asmenų. Pažymi, kad civilinė byla buvo nutraukta dėl to, kad įsiteisėjo teismo sprendimas priimtas kitoje byloje.

6527.2.

66Apeliantė taip pat pažymi, jog po to, kai teismas atsisakė įtraukti ją į civilinę bylą Nr. 2-432-600/2016, ji buvo priversta ginti savo pažeistas teises, dėl to inicijavo šį teisminį procesą. Teismas šios aplinkybės nevertino. Nurodo, kad jai nebuvo žinomas teisminio proceso civilinėje byloje pagal prokuroro ieškinį pagrindas, o tai, kad ieškinio pagrindas jos ir prokuroro ieškinio sutapo, yra tik sutapimas. Taigi matyti, kad S. D. iniciavo teisminį procesą nežinodama nei minėtos bylos baigties, nei jame nagrinėjamų susitarimo pagrindų. O tuomet, kai Lietuvos apeliacinis teismas išsprendė bylą kreipėsi į šią bylą nagrinėjusį teismą su prašymu leisti atsiimti ieškinį. Kas rodo, jog S. D. elgėsi procesiškai sąžiningai.

6727.3.

68Teismas nevertino, jog ta išnagrinėta byla baigėsi ne iki šios bylos pradžios. Nevertino ir tai, jog Ieškovė pirma pateikė ieškinį šioje byloje (2014 m. lapkričio 7 d.), o tik vėliau buvo įtraukta į tą kitą civilinę bylą (2016 m.). Taigi, nėra jokio ryšio tarp ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų šioje byloje, ir kitoje, ko pasekmėje, nepriteisti ieškovei bylinėjimosi išlaidų nėra jokio pagrindo.

6927.4.

70Apeliantė pažymi, kad bylinėjimosi išlaidos susidarė išimtinai dėl atsakovo UAB „SKR Baltic“ kaltės, kuomet dėl jo veiksmų (Vilniaus apygardos teismas nutartyje (Teisminio proceso Nr. 2A-8-431/2018) nurodė labai aiškiai (nutarties 40 p.): „nustatytas ir kitas, esminis pažeidimas - atsakovas SKR Baltic“, UAB nenaudojo statinių pagal tiesioginę paskirtį, kuriai yra būtina išsinuomoti žemės sklypą, kuris iš esmės nulemia ieškovo reikalavimo pripažinti ginčijamą administracinį aktą ir sandorį negaliojančiais patenkinimą.“. Dar išsamiau nutartyje nurodyta 47 punkte: „Nuomininko UAB „SKR Baltic“ kaltė pasireiškė tuo, kad Susitarimo pagrindu išsinuomotame valstybinės žemės sklype jam nuosavybės teise priklausančių statinių nenaudojo ir neketino naudoti pagal jų tiesioginę paskirtį, todėl teisę naudotis žemės sklypu atsakovas prarado dėl savo kaltės (motyvų 36, 37 p.).“.) jam, pažeidžiat imperatyvias teisės normas (Žemės įstatymo 9 str. 6 d. 1 p.) buvo nepagrįstai išnuomotas valstybinės žemės plotas, į kurio atkūrimą pretenduoja ieškovė. Šios aplinkybės papildomoje nutartyje teismas neanalizavo ir dėl jos nepasisakė. Kita vertus, reikia prisiminti, jog atsakovas kitame savo procesiniame dokumente tai neigia. Tačiau kalbėti apie tai, jog atsakovas nieko dėtas dėl nuomos sutarties (susitarimo) panaikinimo, yra mažų mažiausiai keista.

7127.5.

72Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, apeliantės manymu, papildoma nutartis yra nemotyvuota. Toks teismų motyvų neaiškumas (nebuvimas) atitinka pseudo argumentacijos bei faktų konstatavimo metodus. Pripažįstama, kad tokiais pseudo argumentais bei dalies bylos faktų konstatavimo būdu surašytas teismo sprendimas yra nemotyvuotas, todėl atitinka absoliutaus negaliojimo pagrindą pagal CPK 329 str. 2 d. 4 p.

732.

74Trečiasis asmuo J. J. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį patenkinti bei panaikinti skundžiamą papildomą nutartį ir ieškovės prašymą patenkinti visiškai.

7528.1.

76Nurodo, kad ieškovė ieškinį šioje byloje pateikė anksčiau nei ji kaip trečiasis asmuo buvo įtraukta Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėtoje byloje, kuri buvo iškelta pagal prokuratūros ieškinį ginant viešąjį interesą. Be to, šiuo atveju būtina pastebėti ir tai, kad ši byla 2015-07-28 nutartimi buvo sustabdyta iki bus išnagrinėta civilinė byla dėl to paties dalyko tik pagal prokuratūros ieškinį.

7728.2.

78Svarbu pažymėti ir tai, kad kai apeliacinis teismas išnagrinėjo apeliacine tvarka prokuroro pareikštą ieškinį, ieškovė kreipėsi į teismą ir atsiėmė ieškinį, o tai rodo, kad ieškovė elgėsi procesiškai sąžiningai.

7928.3.

80Trečiasis asmuo sprendžia, kad nėra svarbu, kurį civilinės bylos užbaigimo institutą pasirinko ieškovė, svarbu yra tai, kad savo veiksmais ieškovė pademonstravo siekį šį ginčą baigti taip, kaip tai atitinka jos procesinius ir materialiuosius teisinius interesus. Taigi, kad skundžiamą nutartį priėmęs teismas civilinę bylą nutraukė visai kitu pagrindu nesudaro pagrindo manyti, kad ieškovės patirtos išlaidos negali būti paskirstytos ir priteistos iš atsakovės UAB „SKR Baltic“, kadangi iš principo ir dėl atsakovo kaltės ginčijama nuomos sutartis buvo pripažinta kaip negaliojanti.

813.

82Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį nagrinėti teismo nuožiūra, nes bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo išsprendimas šiuo atveju neturės įtakos Nacionalinės žemės tarnybos teisėms ir pareigoms.

834.

84Atsakovas UAB „SKR Baltic“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir skirti apeliantei 1 000 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 proc. iš šios baudos skiriant atsakovui.

8530.1.

86Atskirajame skunde nurodytos aplinkybės, atsakovo vertinimu, patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, kad civilinės bylos iškėlimas buvo visiškai nebūtinas. Taip pat, kad ieškovė tai žinojo dar prieš pareikšdama ieškinį.

8730.2.

88Ieškovė šį faktą interpretuoja subjektyviai, t. y. kad ji ,,įstojo į bylą tuomet, kai jai buvo užkirstas bet koks kelias ginti savo teises ir teisėtus interesus kitomis procesinėmis priemonėmis“. Tačiau atsakovas su tokiu vertinimu nesutinka.

8930.3.

90Visų pirma dėl to, kad S. D. neįstojo į šią civilinę bylą, ji pati ją pradėjo, todėl atsakovas UAB ,,SKR Baltic“ buvo įtrauktas į šią bylą prieš savo valią.

9130.4.

92Antra, cituojama atskirojo skundo interpretacija ieškovė kvestionuoja įsiteisėjusią teismo nutartį. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1224-585/2015 (teisminio proceso Nr. 2-68-3-26401-2014-9) atmetė S. D. atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo atsisakymo įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu, konstatavęs, kad apeliantės nurodoma materialioji teisė yra pernelyg teisiškai nutolusi nuo šios bylos dalyko: ,,Patenkinus ieškinio reikalavimus pripažinti valstybinės žemės nuomos sutartį negaliojančia ir įpareigoti uždarąją akcinę bendrovę „SKR Baltic“ nukelti arba nugriauti statinius, esančius valstybinės žemės sklype, būtų vykdomas nuosavybės teisių atkūrimo į ginčo žemę procesas. Šią aplinkybę patvirtino Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Taigi, patenkinus šiuos ieškinio reikalavimus, apeliantei, kaip galimai pretendentei, atsirastų galimybė, bet nebūtų nustatyta ar pripažinta jos teisė, atkurti nuosavybės teises į ginčo žemę. Tokios galimybės egzistavimas nesudaro teisinio pagrindo suteikti apeliantei trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, statusą.“

9330.5.

94Taigi, ieškovė atskirajame skunde iš esmės teigia, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 27 d. nutartimi užkirto jai kelią ginti kažkokias teises ir interesus. Nors teismas aiškiai pasakė kokiomis sąlygomis nuomos sutarties panaikinimas galėtų turėti įtaką ieškovės teisėms ir interesams (statinių nugriovimo atveju).

9530.6.

96Atskirasis skundas taip pat motyvuojamas tuo, kad ,,S. D. iniciavo teisminį procesą nežinodama nei civilinės bylos Nr. 2-432-600/2016 baigties, nei joje nagrinėjamų susitarimo pagrindų. O tuomet, kai apeliacinis teismas išsprendė bylą kreipėsi į šią bylą nagrinėjusį teismą su prašymu leisti atsiimti ieškinį. Kas rodo, jog S. D. elgėsi procesiškai sąžiningai, nes akivaizdžiai meluoja.

9730.7.

98Reikšdama ieškinį šioje civilinėje byloje ji žinojo apie tai, kad jau yra nagrinėjama civilinė byla pagal identišką reikalavimą ir buvo susipažinusi su tos bylos medžiaga. Vien identiško reikalavimo pareiškimas gali būti vertinamas kaip nesąžiningas ieškovės elgesys, nes reikšdama tokį ieškinį ji galėjo ir turėjo numatyti, kad šios civilinės bylos nagrinėjimas bus sustabdytas ir vėliau nutrauktas dėl kitoje civilinėje byloje priimto sprendimo. Po Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 27 d. nutarties priėmimo ieškovė taip pat žinojo teismo poziciją, kad ji neturi reikalavimo teisės ginčyti susitarimo dėl valstybinės žemės nuomos, tačiau ir po minėtos nutarties priėmimo S. D. toliau tęsė civilinės bylos nagrinėjimą, taip didindami proceso dalyvių išlaidas.

9930.8.

100Atskirajame skunde taip pat cituojama Vilniaus apygardos teismo nutartis, kuri neva patvirtinta UAB ,,SKR Baltic“ kaltę dėl valstybinės žemės nuomos sąlygų pažeidimo. Visų pirma, apeliantė nenurodo kokią įtaką jos nurodytos aplinkybės (UAB ,,SKR Baltic“ statinių paskirties neatitikimas žemės paskirčiai) turi sprendžiant klausimą dėl šioje byloje šalių patirtų išlaidų atlyginimo. Ieškovė savo tariamą teisių pažeidimą tiek šioje civilinėje byloje, tiek ir susijusioje byloje kildina ne iš nuomos sutarties, bet žemės sklypo užstatymo fakto. Ieškovė teigia, kad teismui panaikinus nuomos sutartį ir įpareigojus UAB ,,SKR Baltic“ nugriauti statinius, į žemės sklypą ar jo dalį ieškovei galėtų būti atkuriamos nuosavybės teisės. Bet teismas reikalavimą dėl statinių nugriovimo atmetė, o vien nuomos sutarties panaikinimas jokios įtakos nuosavybės teisių atkūrimui neturi. UAB ,,SKR Baltic“ statinių paskirtis neatitiko žemės paskirties dėl to, kad po detaliojo plano patvirtinimo 2010 m. buvo pakeista buvusi žemės paskirtis. Šios aplinkybės neturi nieko bendra su ieškovės teisėmis ir interesais.

10130.9.

102Bylą kasacine instancija išnagrinėjęs Lietuvos Aukščiausias Teismas 2018 m. lapkričio 22 d. nutartyje aiškiai konstatavo: ,,nagrinėjamu atveju tokių aplinkybių, kurios pagal nurodytą praktiką sudaro pagrindą pripažinti statinių savininko kaltę dėl sandorio, kurio pagrindu buvo naudojamasi žemės sklypu, pripažinimo negaliojančiu, bylą nagrinėję teismai nenustatė“. Žemės sklypo nuomos sutarties sudarymo faktas nėra kliūtis nuosavybės teisių atkūrimui. Nors pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai kitoje byloje panaikino valstybinės žemės nuomos sutartį, teismai atmetė reikalavimus dėl žemės sklype esančių pastatų nugriovimo. Taigi, paminėtoje byloje teismų priimti sprendimai ieškovės teisinės padėties nepakeitė. Žemės sklypas, nepaisant nuomos sutarties panaikinimo, toliau yra valstybės išperkama žemė.

10330.10.

104Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. lapkričio 22 d. nutartyje aiškiai nurodė, kad nepaisant susitarimo dėl žemės nuomos panaikinimo (dėl nuomos termino motyvų nebuvimo) UAB ,,SKR Baltic“ pagal įstatymą turi teisę į valstybinio žemės sklypo nuomą.

10530.11.

106Atsižvelgiant į teismų išvadas paminėtoje byloje galima daryti išvadą, kad jeigu ši byla būtų buvusi nagrinėjama iš esmės, ieškinys dėl nuomos susitarimo panaikinimo būtų atmestas kaip nepagrįstas, nes ieškovė neturėjo reikalavimo teisės kvestionuoti nei nuomos sutarties termino, nei statinių paskirties klausimų, o reikalavimas dėl statinių nugriovimo jau yra atmestas kitoje byloje.

10730.12.

108Atsakovo teigimu, ieškovė, kuri savo tariamas teises kildino iš nuosavybės teisių atkūrimo santykių, neturėjo ir neturi reikalavimo teisės ginčyti nei valstybinės žemės nuomos sutarties, nei reikšti reikalavimų dėl valstybinėje žemėje esančių statinių, kurie pastatyti dar iki Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo priėmimo, nugriovimo.

10930.13.

110Kad ir kaip ieškovė beaiškintų savo tariamą suinteresuotumą, akivaizdu, kad ieškovės šioje byloje pareikštas ieškinys jos teisėms ir pareigoms neturėjo jokios įtakos, žemės sklypas vis tiek buvo ir išliks valstybės išperkama žemė, o nuomos sutarties panaikinimas šio statuso nepakeičia.

11130.14.

112Kadangi šioje byloje ieškovės pareikštas ieškinys tokių teisinių padarinių nebūtų sukūręs, o kitoje civilinėje byloje teismai buvo atsisakę priimti ieškovę į identišką bylą trečiuoju asmeniu ir nurodę to priežastis, akivaizdu, kad ieškovė žinojo ir suprato, kad ji reiškia ieškinį neturėdama reikalavimo teisės.

11330.15.

114Faktą, kad ieškovė šioje byloje siekia ne ginti kokias nors realias teises, bet paprasčiausiai sudaryti nepatogumus atsakovei patvirtina ne tik nepagrįstas ieškinio pareiškimas, bet ir kiti šioje byloje pateikti procesiniai dokumentai.

11530.16.

116Pavyzdžiui, ieškovė, paduodama pareiškimą dėl ieškinio atsiėmimo, pripažino, kad kitoje byloje panaikinus nuomos sutartį tolesnis šios bylos nagrinėjimas neturi prasmės, tačiau vis tiek skundė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartį dėl civilinės bylos nutraukimo ir tokiu būdu tik dar labiau didino atsakovės bylinėjimosi išlaidas šioje byloje.

11730.17.

118Dėl tokių akivaizdžiai nepagrįstų ieškovės procesinių veiksmų atsakovė patyrė papildomas bylinėjimosi išlaidas, kurios patirtos jau po Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarties dėl civilinės bylos nutraukimo priėmimo.

1195.

120Atsakovas taip pat pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškovės atskirąjį skundą, kuriame nesutinka su apeliantės argumentais ir papildomai pažymi, jog pati ieškovė savo atskirajame skunde pripažįsta, kad šią civilinę bylą iškėlė jau žinodama apie tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama byla Nr. 2-34041-600/2014 pagal prokuratūros ieškinį, kuriame suformuluoti identiški reikalavimai. Ieškovė taip pat prižįsta, kad ši civilinė byla iškelta dėl to, kad teismas paminėtoje byloje atsisakė įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu, konstatavęs, kad bylos išsprendimas neturės įtakos jos teisėms ir pareigoms. Ieškovė inicijavo šios civilinės bylos iškėlimą nelaukdama, kol teismas kitoje byloje išnagrinės jos atskirąjį skundą dėl teismo įsakymo atsisakymo įtraukti S. D. į bylą trečiuoju asmeniu. Toks ieškovės elgesys, kai vienoje byloje atsisako ją įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nes ji neturi teisinio subjektiškumo toje byloje, o ieškovė tuomet inicijuoja identišką civilinę bylą, rodo akivaizdų ieškovės piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

121IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

122

Atskirasis skundas tenkinamas.

1236.

124Nagrinėjamu atveju civilinė byla pagal ieškovės S. D. ieškinį atsakovams UAB „SKR Baltic“ ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl susitarimo panaikinimo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi buvo nutraukta. Ieškovė S. D., atsakovas UAB „SKR Baltic“ ir trečiasis asmuo J. J. pateikė prašymus priimti papildomą nutartį ir išspręsti bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą. Teismas skundžiama nutartimi ieškovės prašymą atmetė, o atsakovo ir trečiojo asmens prašymus tenkino visiškai, priteisdamas patirtas bylinėjimosi išlaidas iš ieškovės pilna apimtimi.

1257.

126Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 94 str. 1 d.). Visais atvejais bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas, kaip ir bet kuris kitas klausimas, iškilęs civiliniame procese, turi būti sprendžiamas vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 str. 1 d.). Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje taip pat svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t.y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus, tarp jų ir paduodant ieškinį.

1278.

128Apeliacinės instancijos teismas susipažinęs tiek su šios bylos medžiaga, tiek su kita Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėta civiline byla Nr. 2-432-600/2016, sprendžia, jog šiuo konkrečiu atveju egzistuoja pagrindas pirmosios instancijos teismo skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

1299.

130Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teisme (civilinė byla Nr. 2-432-600/2016) 2014 m. rugpjūčio 5 d. buvo gautas ieškovo Generalinės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą ieškinys atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai, UAB „SKR Baltic“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia, statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo, statinių nugriovimo. Šiuo ieškiniu be kitų reikalavimų, prokuroras prašė pripažinti negaliojančiu 2012 m. liepos 30 d. Susitarimą dėl 2007 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. NO 1/2007-465 dalinio pakeitimo ir pripažinti 2007 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. NO 1/2007-465 dėl 0, 0673 ha žemės tęstinumą. 2014 m. rugsėjo 4 d. S. D. pateikė teismui prašymą įtraukti ją į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu. Šis prašymas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. rezoliucija buvo netenkintas.

13110.

132To pasekoje, Vilniaus miesto apylinkės teisme 2014 m. lapkričio 7 d. buvo gautas ieškovės ieškinys atsakovui UAB „SKR Baltic“, kuriuo buvo prašoma panaikinti atsakovų UAB „SKR Baltic“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012 m. liepos 30 d. susitarimą „Dėl 2007 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/2007-465 dalinio pakeitimo“ (civilinė byla Nr. 2-1497-808/2018). Iš ieškinio turinio matyti, jog ieškovė pretenduoja atkurti nuosavybės teises natūra į P. Š. valdytą žemę iki 1940 m. nacionalizacijos, esančią ( - ). Vilniaus miesto skyriaus vedėjas 2012 m. liepos 27 d. įsakymu „Dėl valstybinio žemės sklypo ( - ) išnuomojimo UAB „SKR Baltic“ ir 2012 m. liepos 30 d. susitarimu „Dėl 2007 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties dalinio pakeitimo“ ne aukciono tvarka 50 metų išnuomojo UAB „SKR Baltic“ suformuotą 8,2699 ha valstybinės kitos paskirties žemės sklypą, esantį ( - ) komercinės paskirties prekybos, paslaugų ir pramogų objektams statyti. Ieškovės įsitikinimu, ginčijama nuomos sutartis pažeidžia ieškovės teises ir teisėtus interesus, nes būtent dėl šios sutarties sudarymo ieškovei negali būti atkurtos nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą.

13311.

134Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 27 d. nutartimi paliko Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. rezoliuciją, kuria atmestas S. D. prašymas dėl jos įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepakeistą (civilinė byla Nr. 2S-1224-585/2015), konstatuodamas, jog patenkinus prokuroro ieškinio reikalavimus, ieškovei, kaip galimai pretendentei, atsirastų galimybė, bet nebūtų nustatyta ar pripažinta jos teisė, atkurti nuosavybės teises į ginčo žemę.

13512.

136Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 28 d. nutartimi ši civilinė byla sustabdyta iki kol įsiteisės procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1942-600/2015 (naujas bylos Nr. 2-432-600/2016). 2015 m. lapkričio 10 d. S. D. pakartotinai į civilinę bylą Nr. 2-432-600/2016 pateikė prašymą įtraukti ją trečiuoju asmeniu, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje bei leisti susipažinti su byla. Šis jos pakartotinis prašymas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 24 d. nutartimi buvo atmestas, konstatuojant, jog prokuroro pareikšti reikalavimai nėra susiję su jos interesais. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 4 d. nutartimi buvo panaikinta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 24 d. nutarties dalis, kuria atsisakyta tenkinti S. D. prašymą ir ji įtraukta į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje.

13713.

138Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 10 d. priėmė sprendimą, kuriuo nusprendė pripažinti negaliojančiu nuo jo sudarymo momento 2012 m. liepos 30 d. susitarimą „Dėl 2007 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/2007-465 dalinio pakeitimo“. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. balandžio 26 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2A-8-431/2018) šioje dalyje skundžiamą sprendimą paliko nepakeistą. Po to, kai pirmosios instancijos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-432-600/2016 buvo patikrintas apeliacine tvarka, S. D. 2018 m. birželio 25 d. pateikė prašymą dėl ieškinio atsiėmimo. Atsakovas UAB „SKR Baltic“ prašė šią bylą nutraukti. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi ši civilinė byla buvo nutraukta.

13914.

140Ieškovė S. D. pateikė prašymą dėl papildomos nutarties priėmimo ir prašė priteisti iš atsakovo 1 737,60 Eur bylinėjimosi išlaidų. Prašymas grindžiamas tuo, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 10 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-432-600/2016 buvo patenkintas ieškovės reikštas reikalavimas šioje civilinėje, todėl akivaizdu, kad jis buvo pagrįstas. Trečiasis asmuo J. J. pateikusi prašymą dėl papildomos nutarties priėmimo, prašė priteisti jai 2 777,50 Eur bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo, atsižvelgiant į tai, kad S. D. reikalavimas buvo patenkintas.

14115.

142Atsakovas UAB „SKR Baltic“ prašyme dėl papildomos nutarties priėmimo, kurį vėliau ne kartą tikslino, prašė priteisti jam iš viso 4 659,76 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas. Prašymas grindžiamas tuo, jog ieškovė S. D. nepagrįstai inicijavo naują teisminį procesą, net nesulaukusi kol teismas apeliacine tvarka išspręs jos pirmą kartą pateiktą prašymą įtraukti ją trečiuoju asmeniu į procesą. Atsakovo manymu, vien identiško reikalavimo pareiškimas gali būti vertinamas kaip nesąžiningas ieškovės elgesys. Be to, nors pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos teismai kitoje byloje panaikino valstybinės žemės nuomos sutartį, tačiau priimti sprendimai ieškovės teisinės padėties nepakeitė.

14316.

144Apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjęs byloje susidariusią situaciją, sprendžia, jog šiuo konkrečiu atveju, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovė S. D. inicijavusi naują teisminį procesą elgėsi nesąžiningai ar tai piktnaudžiavo jai įstatymo suteiktomis teisėmis. Pažymėtina tai, jog kiekvienas asmuo manantis, jog jo teisės yra pažeistos ar tai pažeidžiamos turi teisę kreiptis į teismą dėl teisminės gynybos. Šiuo gi atveju, ieškovė bandydama atkurti nuosavybės teises į žemės sklypą ir sužinojusi, jog įgyvendinti jos teises, jai trukdo valstybinės institucijos su atsakovu sudaryta nuomos sutartis, prieš tai kai pateikė ieškinį, bandė įstoti į teisme jau nagrinėjamą bylą, kurioje buvo ginčijama minėta sutartis, tačiau teismui atsisakius patenkinti jos prašymą, ji neturėjo kitos išeities, kaip tik inicijuoti kitą procesą. Manytina, jog atsakovo nurodoma aplinkybė apie tai, kad ieškovė pateikė ieškinį, net nesulaukusi, kol Vilniaus apygardos teismas išnagrinės jos atskirąjį skundą dėl netenkinto prašymo įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu, šiuo atveju negali daryti lemiamos įtakos, kadangi prašymas dėl įstojimo į bylą buvo pateiktas 2014 m. rugsėjo mėnesį, o skundas apeliacine tvarka buvo išnagrinėtas tik 2015 m. gegužės mėnesį, o tai sudaro pakankamai ilgą laiko tarpą. Dėl to, manytina, jog ieškovė siekdama apginti jos pažeidžiamus interesus, neprivalėjo laukti, kol jos skundas bus išnagrinėtas apeliacine tvarka ir turėjo teisę kreiptis į teismą su ieškiniu, o be to, tokio draudimo įstatymas nenustato.

14517.

146Apeliacinės instancijos teismas taip pat įvertina ir tai, jog ši civilinė byla buvo nutraukta ne dėl to, jog Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 4 d. nutartimi buvo patenkintas S. D. prašymas ir jį buvo įtraukta trečiuoju asmeniu į bylą Nr. 2-432-600/2016, o dėl to, jog minėtoje byloje priimtas sprendimas įsiteisėjo. Šiuo atveju nesutiktina su argumentais, jog ieškovė turėjo iš karto po to, kai buvo įtraukta trečiuoju asmeniu į minėtą teisminį procesą, ieškinį šioje byloje atsiimti, nes tokia pareiga įstatyme nenustatyta, o įtraukus į bylą naują proceso dalyvį, byla nelaikoma išnagrinėta, procesas vyksta toliau.

14718.

148Dėl išdėstytų argumentų, nenustačius jokio piktnaudžiavimo ieškovės veiksmuose, atsižvelgus į tai, jog ši byla nebuvo nagrinėjama, o buvo sustabdyta, atsakovo UAB „SKR Baltic“ prašymas skirti apeliantei baudą atmestinas, kaip nepagrįstas.

14919.

150Atsižvelgiant į tai, jog ieškovės šioje byloje reikštas reikalavimas buvo patenkintas kitoje civilinėje byloje Nr. 2-432-600/2016, taip pat įvertinus tai, jog iš esmės ieškovė privalėjo inicijuoti teisminį procesą, kadangi siekė apginti savo teisėtus interesus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pagrindas ieškovei S. D. ir trečiajam asmeniui J. J., kuri byloje dalyvavo ieškovės pusėje ir palaikė jos poziciją, priteisti jų patirtas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo, egzistuoja. Pripažinus, jog ieškovė pagrįstai reiškė reikalavimus atsakovui, atsakovo UAB „SKR Baltic“ prašymas dėl jo patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmestinas.

15120.

152Ieškovė S. D. pateikusi prašymą priteisti iš atsakovo 1 737,60 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas, pridėjo sąskaitą už teisines paslaugas bei mokėjimo kvitą. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovės reikalavimas, nors ir kitoje byloje, bet buvo patenkintas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio nuostatomis, taip pat LR CPK 94, 98 str. numatytu reglamentavimu, ieškovės prašymas tenkintinas visiškai ir iš atsakovo jai priteistina 1 737,60 Eur dydžio suma.

15321.

154Trečiasis asmuo J. J. pateikusi prašymą priteisti iš atsakovo 2 777,50 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas, pridėjo 2015-02-23 sąskaitą už teisines paslaugas- 2 000 Eur dydžio sumai bei mokėjimo nurodymo kopiją, taip pat 2018-06-18 sąskaitą už teisines paslaugas – 777,50 Eur dydžio sumai bei pinigų priėmimo kvitą. Tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, trečiajam asmeniui priteistinos bylinėjimosi išlaidos turi būti sumažintos, kadangi ji nereiškė jokio savarankiško reikalavimo, tik dalyvavo ieškovės pusėje ir palaikė jos poziciją. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio nuostatomis, taip pat LR CPK 94, 98 str. numatytu reglamentavimu, priteistinos išlaidos už advokatų teisinę pagalbą mažintinos per pusę ir iš atsakovo trečiajam asmeniui priteistina 1 388,75 Eur dydžio suma.

15522.

156Atsakovas UAB „SKR Baltic“ taip pat pateikė prašymą priteisti jam iš ieškovės 338,80 Eur dydžio sumą už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. Tenkinus apeliantės atskirąjį skundą, atsakovui šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

15723.

158Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino aplinkybes, todėl yra pagrindas skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį pakeisti atskirajame skunde nurodytais motyvais ir ieškovės S. D. bei trečiojo asmens J. J. prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tenkinti, o atsakovo UAB „SKR Baltic“ prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, atmesti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

159Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

160Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 6 d. papildomą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės:

161Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „SKR Baltic“, j. a. k. 300512605 ieškovei S. D., a. k. ( - ) 1 737,60 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas.

162Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „SKR Baltic“, j. a. k. 300512605 trečiajam asmeniui J. J., a. k. ( - ) 1 388,75 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas.

163Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „SKR Baltic“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovė S. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino ir... 5. 2.... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi civilinė... 7. 3.... 8. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 5 d. nutartimi paliko nepakeistą... 9. 4.... 10. 2018 m. gruodžio 10 d. ieškovė S. D. pateikė teismui prašymą priimti... 11. 5.... 12. Pastebėjo ir tai, jog ieškovė, po to kai kitoje byloje teismas panaikino... 13. 6.... 14. Nurodo, jog ieškovė šiame procese nepiktnaudžiavo procesinėmis teisėmis,... 15. 7.... 16. Pažymi, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 19 d.... 17. 8.... 18. Atsakovas UAB „SKR Baltic“ pateikė atsiliepimą į ieškovės prašymą... 19. 9.... 20. Nurodė, kad ieškovės atstovas prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo... 21. 10.... 22. Atsižvelgiant į Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d.... 23. 11.... 24. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 27 d. nutartimi civilinėje byloje... 25. 12.... 26. Iš minėtų aplinkybių akivaizdu, kad ieškovė reikšdama ieškinį šioje... 27. 13.... 28. Trečiasis asmuo J. J. taip pat pateikė prašymą priteisti iš atsakovo jos... 29. 14.... 30. Atsakovas UAB „SKR Baltic“ pateikė papildomą prašymą priimti byloje... 31. 15.... 32. Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 19 d.... 33. 16.... 34. Atsižvelgdamas į tai atsakovo atstovas padavė atskirąjį skundą dėl 2018... 35. 17.... 36. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 5 d. nutartimi atsisakė... 37. 18.... 38. Taigi, jau po Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d.... 39. 19.... 40. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 17 d. papildoma nutartimi... 41. 20.... 42. Teismas nustatė, kad priimant 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartį nebuvo... 43. 21.... 44. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 18 d. papildoma nutartimi... 45. 22.... 46. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 22 d. nutartimi apeliacine tvarka... 47. 23.... 48. Teismas pažymėjo, jog pirmosios instancijos teismas, gavęs trečiojo asmens... 49. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 50. 24.... 51. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 6 d. papildoma nutartimi... 52. 25.... 53. Spręsdamas prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų klausimą, teismas... 54. 26.... 55. Teismas spręsdamas dėl procese dalyvavusių asmenų prašymų priteisti už... 56. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 57. 27.... 58. Apeliantė S. D. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės... 59. 28.... 60. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutartimi apeliantai buvo... 61. 29.... 62. Teisme gautas apeliantės S. D. patikslintas atskirasis skundas, kuriuo... 63. 27.1.... 64. Nurodo, kad teismas nepagrįstai skundžiamoje nutartyje pastebėjo, jog... 65. 27.2.... 66. Apeliantė taip pat pažymi, jog po to, kai teismas atsisakė įtraukti ją į... 67. 27.3.... 68. Teismas nevertino, jog ta išnagrinėta byla baigėsi ne iki šios bylos... 69. 27.4.... 70. Apeliantė pažymi, kad bylinėjimosi išlaidos susidarė išimtinai dėl... 71. 27.5.... 72. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, apeliantės manymu, papildoma nutartis... 73. 2.... 74. Trečiasis asmuo J. J. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį patenkinti... 75. 28.1.... 76. Nurodo, kad ieškovė ieškinį šioje byloje pateikė anksčiau nei ji kaip... 77. 28.2.... 78. Svarbu pažymėti ir tai, kad kai apeliacinis teismas išnagrinėjo apeliacine... 79. 28.3.... 80. Trečiasis asmuo sprendžia, kad nėra svarbu, kurį civilinės bylos... 81. 3.... 82. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM atsiliepime į atskirąjį... 83. 4.... 84. Atsakovas UAB „SKR Baltic“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 85. 30.1.... 86. Atskirajame skunde nurodytos aplinkybės, atsakovo vertinimu, patvirtina... 87. 30.2.... 88. Ieškovė šį faktą interpretuoja subjektyviai, t. y. kad ji ,,įstojo į... 89. 30.3.... 90. Visų pirma dėl to, kad S. D. neįstojo į šią civilinę bylą, ji pati ją... 91. 30.4.... 92. Antra, cituojama atskirojo skundo interpretacija ieškovė kvestionuoja... 93. 30.5.... 94. Taigi, ieškovė atskirajame skunde iš esmės teigia, kad Vilniaus apygardos... 95. 30.6.... 96. Atskirasis skundas taip pat motyvuojamas tuo, kad ,,S. D. iniciavo teisminį... 97. 30.7.... 98. Reikšdama ieškinį šioje civilinėje byloje ji žinojo apie tai, kad jau yra... 99. 30.8.... 100. Atskirajame skunde taip pat cituojama Vilniaus apygardos teismo nutartis, kuri... 101. 30.9.... 102. Bylą kasacine instancija išnagrinėjęs Lietuvos Aukščiausias Teismas 2018... 103. 30.10.... 104. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. lapkričio 22 d. nutartyje... 105. 30.11.... 106. Atsižvelgiant į teismų išvadas paminėtoje byloje galima daryti išvadą,... 107. 30.12.... 108. Atsakovo teigimu, ieškovė, kuri savo tariamas teises kildino iš nuosavybės... 109. 30.13.... 110. Kad ir kaip ieškovė beaiškintų savo tariamą suinteresuotumą, akivaizdu,... 111. 30.14.... 112. Kadangi šioje byloje ieškovės pareikštas ieškinys tokių teisinių... 113. 30.15.... 114. Faktą, kad ieškovė šioje byloje siekia ne ginti kokias nors realias teises,... 115. 30.16.... 116. Pavyzdžiui, ieškovė, paduodama pareiškimą dėl ieškinio atsiėmimo,... 117. 30.17.... 118. Dėl tokių akivaizdžiai nepagrįstų ieškovės procesinių veiksmų... 119. 5.... 120. Atsakovas taip pat pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškovės atskirąjį... 121. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 122.

Atskirasis skundas tenkinamas.... 123. 6.... 124. Nagrinėjamu atveju civilinė byla pagal ieškovės S. D. ieškinį atsakovams... 125. 7.... 126. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog kai byla baigiama nepriimant... 127. 8.... 128. Apeliacinės instancijos teismas susipažinęs tiek su šios bylos medžiaga,... 129. 9.... 130. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog Vilniaus miesto... 131. 10.... 132. To pasekoje, Vilniaus miesto apylinkės teisme 2014 m. lapkričio 7 d. buvo... 133. 11.... 134. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 27 d. nutartimi paliko Vilniaus... 135. 12.... 136. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 28 d. nutartimi ši civilinė... 137. 13.... 138. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 10 d. priėmė... 139. 14.... 140. Ieškovė S. D. pateikė prašymą dėl papildomos nutarties priėmimo ir... 141. 15.... 142. Atsakovas UAB „SKR Baltic“ prašyme dėl papildomos nutarties priėmimo,... 143. 16.... 144. Apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjęs byloje susidariusią... 145. 17.... 146. Apeliacinės instancijos teismas taip pat įvertina ir tai, jog ši civilinė... 147. 18.... 148. Dėl išdėstytų argumentų, nenustačius jokio piktnaudžiavimo ieškovės... 149. 19.... 150. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovės šioje byloje reikštas reikalavimas buvo... 151. 20.... 152. Ieškovė S. D. pateikusi prašymą priteisti iš atsakovo 1 737,60 Eur dydžio... 153. 21.... 154. Trečiasis asmuo J. J. pateikusi prašymą priteisti iš atsakovo 2 777,50 Eur... 155. 22.... 156. Atsakovas UAB „SKR Baltic“ taip pat pateikė prašymą priteisti jam iš... 157. 23.... 158. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 159. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 160. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 6 d. papildomą nutartį... 161. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „SKR Baltic“, j. a.... 162. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „SKR Baltic“, j. a.... 163. Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „SKR Baltic“ prašymą dėl...