Byla 2-926-467/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant Silvijai Dovgerd, dalyvaujant ieškovo atstovams bankroto administratoriui Algiui Kleivai ir adv. Algimantui Kolpertui, atsakovui S. L., atsakovo atstovui adv. Šarūnui Vilčinskui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Racionalūs sprendimai“ ieškinį atsakovui S. L. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas BUAB „Racionalūs sprendimai“ 2011 m. liepos 1 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo S. L. 93807,46 Lt žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas S. L. nuo 2006 m. kovo 30 d. iki 2010 m. lapkričio 15 d. buvo paskirtas UAB „Racionalūs sprendimai“ administracijos vadovu - direktoriumi. UAB „Racionalūs sprendimai“ 2010 m. spalio 18 d. iškelta bankroto byla. Bankroto administratoriui patikrinus bendrovės buhalterinę apskaitą, nustatyta, kad bendrovė periodiškai banko pavedimais atliko mokėjimus SUN STONE CO bendrovei, esančiai Kinijos Respublikoje. Iš viso atliktų mokėjimų suma sudaro 122697,71 Lt, tačiau prekių (akmens gaminių, granito gaminių) nupirkta tik už 28890,25 Lt, dėl ko bendrovei SUN STONE CO susidarė 93807,46 Lt permoka. Bendrovei SUN STONE CO 2011 m. balandžio 7 d. registruotu laišku išsiųstas raginimas sumokėti 93807,46 Lt skolą, o 2011 m. birželio 11 d. atsakovui registruotu laišku išsiųstas prašymas pateikti išsamią informaciją, kokiu pagrindu, kuo vadovaujantis, buvo atliekami reguliarūs banko mokėjimai bendrovei SUN STONE CO. Registruotas laiškas įteiktas atsakovo sūnėnui, tačiau jokių paaiškinimų ar informacijos, susijusios su prašymu, ieškovas negavo. Administratoriui taip pat nėra pateikti dokumentai, patvirtinantys teisėtą juridinį faktą, kokiu pagrindu buvo atliekami pirmiau nurodyti banko mokestiniai pavedimai. Permoką bendrovei SUN STONE CO patvirtina ir paties UAB „Racionalūs sprendimai“ vadovo - atsakovo S. L. sudarytas bei patvirtintas bendrovės 2011 m. sausio 12 d. debitorių sąrašas. Civilinė atsakomybė atsiranda, neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Atsakovas, kaip vienasmenis juridinio asmens valdymo organas, be jokio pagrindo, nepagrįstai, reguliariai atlikdamas banko pavedimus (nuo 2008 m. sausio 22 d. iki 2008 m. rugsėjo 24 d.) bendrovei SUN STONE CO pažeidė bendrą nuostatą elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (CK 1.5 str. 1 d.). Atsakovas, kaip administracijos vadovas, atlikęs neteisėtus veiksmus ir netinkamai vykdęs savo pareigas, privalo visiškai atlyginti žalą ieškovui pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį, 6.245 straipsnio 1 dalį ir 2.87 straipsnio 7 dalį.

5Atsakovas S. L. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime į ieškinį nurodė, jog ieškovas nepagrindė visų būtinų sąlygų atsakovo civilinei atsakomybei kilti. Ieškovui pagal dokumentų perdavimo-priėmimo aktą buvo perduoti UAB „Racionalūs sprendimai“ dokumentai ir kreditorių sąrašas, iš kurių matyti, jog UAB „Racionalūs sprendimai“ 96734,65 Lt skolingas UAB „Akmens centras“; UAB „Racionalūs sprendimai“ apmokėjo 93807,40 Lt SUN STONE CO avansinį mokėjimą; UAB „Akmens centras“ skolingas 95016,27 Lt SUN STONE CO. Tokiu būdu galimas UAB „Racionalūs sprendimai“ įsiskolinimo UAB „Akmens centras“ užskaitymas. Prievolių pasibaigimas užskaitymu (CK 6.130 str.) galimas ir bankroto byloje, nes UAB „Akmens centras“ yra oficialus UAB „Racionalūs sprendimai“ kreditorius.

6Ieškovas BUAB „Racionalūs sprendimai“ dublike nurodė, jog bendrovės kreditorių finansiniai reikalavimai siekia 398759,79 Lt, debitorių skolos sudaro 119089,20 Lt, tai lieka nepatenkintų finansinių reikalavimų, kurių suma 270670,59 Lt, tačiau ne visas skolas įmanoma išieškoti. Atsakovas savo neteisėtais veiksmais prarado bendrovei priklausantį turtą – 93807,46 Lt pinigų sumą, t.y. be pagrindo, be jokių garantijų, nepagrįstai pervedė didelę pinigų sumą, kurią išsiieškoti ieškovui praktiškai nėra galimybės. Administratoriui nėra pateikti jokie dokumentai, patvirtinantys teisėtą juridinį faktą, kokiu pagrindu buvo atliekami banko mokestiniai pavedimai SUN STONE CO, nėra sudaryta prekių pirkinio-pardavimo sutarčių, kuriose būtų nurodytos sąlygos, atsakomybė, prekių pristatymo terminai ir kt. Taip pat nėra dokumentų, patvirtinančių faktą, kad bendrovės vadovas ketino permoką susigrąžinti pats, ir nėra aišku, kodėl jos nesusigrąžino. Atsakovas, sumokėdamas didelę pinigų sumą, daugybę kartų pasielgė neatsakingai ir nerūpestingai. Kadangi administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui, vadovas privalo veikti išimtinai įmonės interesais ir jam keliama lojalumo pareiga, vadovas atstovauja bendrovę, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą, jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Atsakovas pasielgė neatsakingai, tuo pažeisdamas bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Atsakovas netinkamai vykdė bendrovės vadovo pareigas, todėl padarytą žalą privalo visiškai atlyginti, vadovaujantis CK 2.82 straipsniu ir 2.87 straipsnio 7 punktu. Atsakovo siūlomas prievolių įskaitymas pažeistų BUAB „Racionalūs sprendimai“ kreditorių interesus. Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnis draudžia sudaryti sandorius su trečiaisiais asmenims, nes pinigų permoka priklauso BUAB „Racionalūs sprendimai“, o UAB „Akmens centras“ yra trečioji šalis.

7Teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškinį palaikė, papildomai nurodė, kad atsakovas buvo ne tik UAB „Racionalūs sprendimai“ vadovas, bet ir vienintelis akcininkas. Dar 2005 metais bendrovės veikla buvo nuostolinga, todėl atsakovas privalėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

8Atsakovas S. L. triplike nurodo, jog nuostolių bendrovei nebuvo padaryta, nes prekės iš SUN STONE CO buvo gautos per įmonę UAB „Akmens centras“. Pastaroji įmonė tas prekes netgi šiek tiek didesnei sumai perdavė UAB „Racionalūs sprendimai“ dar iki bankroto bylos iškėlimo. Visi dokumentai yra perduoti ieškovui. Tai neprieštarauja įstatymui. Ieškovas užskaitymo padaryti negalėjo, nes UAB „Akmens centras“ vadovė yra išvykusi į užsienį.

9Teismo posėdyje atsakovas ir jo atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, papildomai nurodė, kad ieškinyje nurodyta suma nėra išskirtinė, tai normalios ūkinės rizikos pasekmė. Atsakovas, būdamas ne tik bendrovės vadovu, bet ir akcininku, negalėjo veikti priešingai savo interesams, jo veiksmuose nėra nei aplaidumo, nei nerūpestingumo. Tokie faktai ir žalos atlyginimo principai bei atsiradimo sąlygos byloje ieškovo neįrodyti.

10Teismo posėdyje liudytoja apklausta J. P., dirbusi UAB „Proximem nexum“ ir nuo 2003 m. gruodžio mėn. iki 2010 m. pabaigos tvarkiusi apskaitą UAB „Racionalūs sprendimai“, parodė, kad nuo 2010 m. bendrovė veiklos nevykdė, bet liko skolinga UAB „Akmens centras“ apie 93000 Lt, kadangi buvo atliktas įskaitymas tik vienos įmonės – ieškovas buvo skolingas UAB „Akmens centras“ ir padaręs išankstinį mokėjimą SUN STONE CO bendrovei, todėl, kad neprarasti pinigų, buvo sutarta, jog bus atliktas užskaitymas, tačiau dėl apskaitos darbuotojo klaidos UAB „Akmens centre“ užskaitymas nebuvo įformintas, todėl ieškovas šiai bendrovei liko skolingas. Susitarimas dėl užskaitymo buvo įformintas elektroniniu paštu. Dokumento, kad Kinijos įmonėje užskaitymas buvo atliktas, nėra, tačiau SUN STONE CO bendrovė nėra kreditorius ieškovo bankroto byloje.

11Ieškinys tenkintinas.

12Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 18 d. nutartimi UAB „Racionalūs sprendimai“ buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas Algis Kleiva (b.l. 5). Nutartyje iškelti bankroto bylą konstatuota, kad UAB „Racionalūs sprendimai“ yra nemoki, įsiskolinimas VSDFV Vilniaus skyriui sudaro 51416,85 Lt, valstybės biudžetui – 98661,65 Lt ir 10676,30 Lt delspinigių. Pagal 2009 metų balanso duomenis UAB „Racionalūs sprendimai“ turtas ir gautinos sumos sudarė 127628 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 670414 Lt. UAB „Racionalūs sprendimai“ neatsiskaito su savo kreditoriais ir pradelsti įmonės įsipareigojimai kelis kartus viršija į jos balansą įrašyto turto vertę. UAB „Racionalūs sprendimai“ administracijos vadovu (direktoriumi) nuo 2006 m. kovo 30 d. iki 2010 m. lapkričio 15 d. buvo atsakovas S. L. (b.l. 8-10). Nagrinėjamoje byloje UAB „Racionalūs sprendimai“ administratorius Algis Kleiva, vykdydamas bankroto procedūras ir gindamas kreditorių teises (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p.), pareiškė ieškinį dėl uždarosios akcinės bendrovės direktoriaus, kaip juridinio asmens valdymo organo, atsakomybės už juridiniam asmeniui padarytą žalą, t.y. dėl UAB „Racionalūs sprendimai“ vadovo S. L. atsakomybės, kylančios dėl to, kad jis nevykdė Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo.

13Iš paminėtų faktinių aplinkybių, kurios yra konstatuotos Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 18 d. nutartyje, bei patvirtintos į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais – balansais ir pelno (nuostolių) ataskaita (b.l. 6, 7, 82-87, 111-116), matyti, kad jau 2009 metais UAB „Racionalūs sprendimai“ dėl turimų skolų realiai negalėjo vykdyti jokios ūkinės-komercinės veiklos, nebuvo pajėgi atsiskaityti su kreditoriais. Tuo metu UAB „Racionalūs sprendimai“ vadovu, kaip jau minėta, buvo atsakovas S. L. (b.l. 8-10). Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalis nustato, kad, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte (t.y. įmonė viešai paskelbė, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų), įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės administracijos vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek jau esančių įmonės kreditorių interesus (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek ir naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tokiu būdu įmonės administracijos vadovo pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, kai tokiam kreipimuisi egzistuoja įstatyme įtvirtinti pagrindai, pažeidimas yra neteisėtas veiksmas. Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Būtent šiomis teisės normomis ir grindžiamas UAB „Racionalūs sprendimai“ administratoriaus ieškinys nagrinėjamoje byloje. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad priežastys, dėl kurių įmonė tapo nemoki, nėra teisiškai reikšmingos sprendžiant dėl civilinės atsakomybės už pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimą. Nepriklausomai nuo įmonės nemokumo priežasčių, kurios gali būti tiek objektyvios, tiek subjektyvios, įstatyme įtvirtinta įmonės administracijos vadovo pareiga inicijuoti bankroto bylą išlieka, o šios pareigos pažeidimas gali lemti ją pažeidusio asmens civilinę atsakomybę.

14Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 9 dalį bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą ir už kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose nustatytų pareigų vykdymą. Atitinkamai šių teisinių pareigų nevykdymas, padaręs žalos, sukelia bendrovės vadovo materialinę atsakomybę. Atsakovas, laikotarpiu, kai ėjo direktoriaus pareigas, dėl savo teisinės padėties neabejotinai žinojo, kiek įmonė turi pradelstų įsipareigojimų, kad dėl to nebegali vykdyti ūkinės komercinės veiklos, dėl ko galėjo ir turėjo suprasti, kad įmonė negali įvykdyti savo finansinių prievolių kreditoriams. Aukščiausiojo Teismo praktikoje įmonės administracijos vadovo civilinės atsakomybės klausimai buvo ne kartą analizuoti. Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad įmonės administracijos vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės vadovas (vienasmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Dėl šios priežasties įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek ir tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; teisėjų kolegijos 2011-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-130/2011; kt.).

15Į bylą pateikti buhalteriniai dokumentai (b.l. 15-39) tvirtina, kad UAB „Racionalūs sprendimai“ periodiškai banko pavedimais atlikinėjo mokėjimus SUN STONE CO bendrovei Kinijoje. Iš viso atliktų mokėjimų suma yra 122697,71 Lt, tačiau prekių (akmens ir granito gaminių) ieškovui pateikta tik už 28890,25 Lt (20 medinių dėžių granito pirkta pagal 2008-08-25 komercinę sąskaitą faktūrą Nr.2008221 ir 31 medinė dėžė akmens gaminių – pagal 2008-08-04 komercinę sąskaitą faktūrą Nr.2008206, prekės gautos pagal Tarptautinius krovinių transportavimo važtaraščius CMR). Tokiu būdu susidarė 93807,46 Lt permoka SUN STONE CO bendrovei. Ši bendrovė į raginimą pervesti susidariusią permoką ieškovui nereagavo (b.l. 12-13), atsakovas informacijos į administratoriaus paklausimą, kokiu pagrindu ir kuo remiantis buvo atliekami banko mokėjimai SUN STONE CO bendrovei Kinijoje (b.l. 14), nepateikė. BUAB „Racionalūs sprendimai“ administratoriui taip pat nebuvo pateikti jokie dokumentai, patvirtinantys šių mokėjimo pavedimų teisėtumą ir pagrįstumą. Atvirkščiai, UAB „Racionalūs sprendimai“ vadovo S. L. sudarytas ir patvirtintas 2011 m. sausio 12 d. bendrovės debitorių sąrašas (b.l. 11) rodo, kad su SUN STONE CO bendrovės skola įmonė sutiko.

16Atsakovas tvirtina, jog bankroto administratoriui pagal dokumentų perdavimo-priėmimo aktą buvo perduoti UAB „Racionalūs sprendimai“ dokumentai ir kreditorių sąrašas, iš kurių matyti, jog UAB „Racionalūs sprendimai“ 96734,65 Lt skolingas UAB „Akmens centras“; UAB „Racionalūs sprendimai“ apmokėjo 93807,40 Lt SUN STONE CO avansinį mokėjimą; UAB „Akmens centras“ skolingas 95016,27 Lt SUN STONE CO. Tokiu būdu galimas UAB „Racionalūs sprendimai“ įsiskolinimo UAB „Akmens centras“ užskaitymas. Atsakovas teigia, kad prievolių pasibaigimas užskaitymu (CK 6.130 str.) galimas ir bankroto byloje, nes UAB „Akmens centras“ yra oficialus UAB „Racionalūs sprendimai“ kreditorius. Teismas atmeta tokius atsakovo atsikirtimus kaip nepagrįstus ir neįrodytus.

17Ieškovo kreditorių finansiniai reikalavimai pagal Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartimi patvirtintą kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus yra 709710,58 Lt (b.l. 117-119), debitorių skolos sudaro tik 119089,20 Lt, tarp kurių ir 93807,46 Lt įmonės SUN STONE CO skola (b.l. 74). Tarp dokumentų, kurie buvo perduoti bankroto administratoriui perdavimo-priėmimo aktu (b.l. 75), nėra dokumentų, patvirtinančių, kokiu pagrindu buvo atliekami banko mokestiniai pavedimai SUN STONE CO, nėra sudaryta prekių pirkinio-pardavimo sutarčių, kuriose būtų nurodytos sąlygos, atsakomybė, prekių pristatymo terminai ir pan. (b.l. 64-87). Taip pat nėra dokumentų, patvirtinančių faktą, kad bendrovės vadovas ketino permoką susigrąžinti. Tai, kad buvo atliktas užskaitymas tarp UAB „Racionalūs sprendimai“, UAB „Akmens centras“ ir SUN STONE CO, byloje įrodymais nepagrįsta. Pats atsakovas atsiliepime į ieškinį pripažįsta, kad tokio užskaitymo faktiškai nėra, teigdamas, kad prievolių pasibaigimas užskaitymu galimas ir bankroto byloje, nes UAB „Akmens centras“ yra oficialus UAB „Racionalūs sprendimai“ kreditorius. Teismo posėdyje liudytoja apklausta J. P., dirbusi UAB „Proximem nexum“ ir nuo 2003 m. gruodžio mėn. iki 2010 m. pabaigos tvarkiusi apskaitą UAB „Racionalūs sprendimai“, parodė, kad ieškovas liko skolingas UAB „Akmens centras“ apie 93000 Lt, kadangi buvo atliktas įskaitymas tik vienos įmonės, nors buvo sutarta, jog bus atliktas užskaitymas tarp minėtų trijų įmonių, nes ieškovas buvo skolingas UAB „Akmens centras“ ir padaręs išankstinį mokėjimą SUN STONE CO bendrovei, tačiau dėl apskaitos darbuotojo klaidos UAB „Akmens centre“ užskaitymas nebuvo įformintas, todėl ieškovas šiai bendrovei liko skolingas. Susitarimas dėl užskaitymo buvo įformintas elektroniniu paštu. Dokumento, kad Kinijos įmonėje užskaitymas buvo atliktas, nėra, tačiau SUN STONE CO bendrovė nėra kreditorius ieškovo bankroto byloje. Šios aplinkybės neabejotinai tvirtina, kad iki bankroto bylos UAB „Racionalūs sprendimai“ iškėlimo įskaitymas tarp UAB „Racionalūs sprendimai“, UAB „Akmens centras“ ir SUN STONE CO nebuvo atliktas.

18Pagal CK 6.130 straipsnį prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. CK 6.134 straipsnyje yra išvardinti atvejai, kada įskaityti draudžiama. Tarp tokių atvejų yra numatyta, kad draudžiama įskaityti, kai prievolės dalykas yra turtas, į kurį negalima nukreipti išieškojimo (CK 6.134 str. 1 d. 6 p.). Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas draudžia vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka. Atliekant bankroto procedūras administratorius privalo vadovautis Įmonių bankroto įstatymu ir jame apibrėžtomis pareigomis, tarp kurių yra pareiga ginti visų kreditorių, taip pat ir bankrutuojančios įmonės interesus, imtis priemonių išieškoti skolas iš įmonės skolininkų. Atsakovo siūlomas prievolių įskaitymas, kai yra iškelta bankroto byla, pažeistų BUAB „Racionalūs sprendimai“ kreditorių interesus. Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnis draudžia sudaryti sandorius su trečiaisiais asmenims. Konkrečiu atveju pinigų permoka priklauso BUAB „Racionalūs sprendimai“, o UAB „Akmens centras“ yra trečioji šalis, todėl taikytinas ir Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio draudimas.

19Atsakovas, sumokėdamas didelę pinigų sumą per keletą kartų (nuo 2008 m. sausio 22 d. iki 2008 m. rugsėjo 24 d.), visais atvejais pasielgė neatsakingai ir nerūpestingai. Kadangi administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui, vadovas privalo veikti išimtinai įmonės interesais ir jam keliama lojalumo pareiga, vadovas atstovauja bendrovę, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą, jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Atsakovas pasielgė neatsakingai, tuo pažeisdamas bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Atsakovas netinkamai vykdė bendrovės vadovo pareigas, todėl padarytą žalą privalo visiškai atlyginti ir vadovaujantis CK 2.82 straipsniu bei 2.87 straipsnio 7 punktu.

20Kaip jau minėta, žala (CK 6.249 str.) bendrovei pasireiškia tuo, kad atsakovas savo neteisėtais veiksmais (be pagrįsto pagrindo, be jokių garantijų pervedė 93807,46 Lt sumą bendrovei SUN STONE CO), kurios neįmanoma išieškoti (bendrovė SUN STONE CO į administratoriaus kreipimąsi neatsako). Atsakovo neteisėti veiksmai (CK 6.246 str. 1 d.) pasireiškia tuo, kad jis, kaip UAB “Racionalūs sprendimai” vadovas, be jokio teisėto pagrindo pervedė nurodytą pinigų sumą Kinijos bendrovei, už kurią prekių negavo, dėl ko ieškovas savo valdyme neturi nei pinigų, nei prekių. Įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas (tokia yra pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei tapus nemokiai), tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorius, interesus. Bendrovės vadovas privalo šiuo interesus derinti ir siekti jų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų išplėstinės kolegijos 2009-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-444/2009; kt.).

21Remiantis nustatytomis aplinkybėmis ir byloje pateiktais įrodymais, yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad atsakovas S. L. savo veiksmais - be pagrįsto pagrindo pervedė 93807,46 Lt sumą bendrovei SUN STONE CO ir neveikimu - nesikreipimu į teismą dėl bankroto bylos ieškovui iškėlimo - padarė žalos, kurią sudaro be pagrindo pervesta ir ieškovo nesusigrąžinta pinigų suma, t.y. 93807,46 Lt. Pažymėtina, kad jeigu, paaiškėjus, jog įmonė yra nemoki, atsakovas būtų kreipęsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o taip pat ėmęsis aktyvių veiksmų dėl permokos iš SUN STONE CO bendrovės susigrąžinimo, kreditorių reikalavimai nebūtų didėję arba bent jau iš dalies būtų galėję būti patenkinti iš susigrąžintų lėšų, todėl yra žalos, padarytos kreditoriams, ir atsakovo veiksmų (neveikimo) priežastinis ryšys. Atsakovui, kaip įmonės savininkui ir vadovui, taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, jis privalėjo veikti sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai ir išimtinai įmonės interesais, tačiau elgėsi nerūpestingai, be jokio pagrindo, nepagrįstai, reguliariai atlikdamas banko pavedimus nuo 2008 m. sausio 22 d. iki 2008 m. rugsėjo 24 d. laikotarpiu bendrovei SUN STONE CO, pažeidė bendrą nuostatą elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (CK 1.5 str.), veikė prieš įmonės, jos kreditorių interesus. Teismas pripažįsta, jog ieškovas įrodė neteisėtus atsakovo S. L. veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.); atsakovo S. L. kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t.y. bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1130/2003; 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; kt.). Nagrinėjamoje byloje prezumpcija nebuvo paneigta. Tokiu būdu atsakovas, kaip administracijos vadovas atlikęs neteisėtus veiksmus (nesąžiningi veiksmai yra laikomi neteisėtais veiksmais) ir netinkamai vykdęs savo pareigas, privalo visiškai atlyginti žalą juridiniam asmeniui pagal CK 6.246 straipsnio 1 d., 6.245 straipsnio 1 dalį, 2.87 straipsnio 7 dalį ir įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalį.

22Tenkindamas ieškinį visa apimtimi, teismas atsižvelgia į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimą 2006 m. kovo 28 d. nutarime, kuriuo ypatinga svarba Lietuvos teisinėje sistemoje yra suteikiama teismo precedentui kaip teisės šaltiniui, ir vadovaujasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-30 nutartimi civilinėje byloje Nr.3K-7-444/2009; 2011-03-25 nutartimi civilinėje byloje Nr.3K-3-130/2011; 2011-05-05 nutartimi civilinėje byloje Nr.3K-3-228/2011, kur yra suformuota analogiškų bylų nagrinėjimo praktika.

23Iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-08-17) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

24Paduodant ieškinį nagrinėjamoje byloje turėjo būti sumokėtas 2814,22 Lt žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p.). Ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, todėl nuo žyminio mokesčio nagrinėjamoje byloje yra atleista CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu. Patenkinus ieškinį, sutinkamai su CPK 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 2814,22 Lt bylinėjimosi išlaidų.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185, 259, 265, 268-270 straipsniais,

Nutarė

26Ieškinį patenkinti.

27Priteisti iš atsakovo S. L. (asmens kodas ( - )) ieškovo BUAB „Racionalūs sprendimai“ (juridinio asmens kodas 125935739) naudai 93807,46 Lt (devyniasdešimt tris tūkstančius aštuonis šimtus septynis litus 46 centus) žalos atlyginimo ir 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-08-17) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

28Priteisti iš atsakovo S. L. (asmens kodas ( - )) į valstybės biudžetą 2814,22 Lt (du tūkstančius aštuonis šimtus keturiolika litų 22 centus) bylinėjimosi išlaidų.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas BUAB „Racionalūs sprendimai“ 2011 m. liepos 1 d. kreipėsi į... 5. Atsakovas S. L. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime į... 6. Ieškovas BUAB „Racionalūs sprendimai“ dublike nurodė, jog bendrovės... 7. Teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškinį palaikė, papildomai nurodė, kad... 8. Atsakovas S. L. triplike nurodo, jog nuostolių bendrovei nebuvo padaryta, nes... 9. Teismo posėdyje atsakovas ir jo atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 10. Teismo posėdyje liudytoja apklausta J. P., dirbusi UAB „Proximem nexum“ ir... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 18 d. nutartimi... 13. Iš paminėtų faktinių aplinkybių, kurios yra konstatuotos Vilniaus... 14. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 9 dalį bendrovės vadovas... 15. Į bylą pateikti buhalteriniai dokumentai (b.l. 15-39) tvirtina, kad UAB... 16. Atsakovas tvirtina, jog bankroto administratoriui pagal dokumentų... 17. Ieškovo kreditorių finansiniai reikalavimai pagal Vilniaus apygardos teismo... 18. Pagal CK 6.130 straipsnį prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešinis... 19. Atsakovas, sumokėdamas didelę pinigų sumą per keletą kartų (nuo 2008 m.... 20. Kaip jau minėta, žala (CK 6.249 str.) bendrovei pasireiškia tuo, kad... 21. Remiantis nustatytomis aplinkybėmis ir byloje pateiktais įrodymais, yra... 22. Tenkindamas ieškinį visa apimtimi, teismas atsižvelgia į Lietuvos... 23. Iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteistinos 5 procentų metinės... 24. Paduodant ieškinį nagrinėjamoje byloje turėjo būti sumokėtas 2814,22 Lt... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185,... 26. Ieškinį patenkinti.... 27. Priteisti iš atsakovo S. L. (asmens kodas ( - )) ieškovo BUAB „Racionalūs... 28. Priteisti iš atsakovo S. L. (asmens kodas ( - )) į valstybės biudžetą... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...