Byla 2-610-241/2018
Dėl vykdomojo rašto išdavimo, baudos skyrimo, papildomo termino teismo nutarčiai įvykdyti nustatymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo I. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2121-340/2017 (dabartinis Nr. B2-2682-340/2018), kuria atmestas pareiškėjo I. R. pareiškimas dėl vykdomojo rašto išdavimo, baudos skyrimo, papildomo termino teismo nutarčiai įvykdyti nustatymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėjas I. R. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl vykdomojo rašto išdavimo, baudos skyrimo, papildomo termino teismo nutarčiai įvykdyti nustatymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, prašydamas:
  1. išduoti vykdomąjį raštą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 26 d. nutarties dėl BUAB „Mevex“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimo vykdymo;
  2. skirti BUAB „Mevex“ bankroto administratorei UAB „Bankroto ir verslo administravimo centras“ maksimalią baudą už Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 26 d. nutarties nevykdymą;
  3. nustatyti papildomą trijų mėnesių terminą Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 26 d. nutarčiai dėl BUAB „Mevex“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimo įvykdyti;
  4. priteisti pareiškėjui I. R. iš administratorės UAB „Bankroto ir verslo administravimo centras“ 60 Eur išlaidas antstolio paslaugoms.
 2. Pareiškėjas nurodė, kad pagal ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalį Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 26 d. nutartimi jam buvo pavesta atlikti BUAB „Mevex“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą, o BUAB „Mevex“ bankroto administratorė UAB „Bankroto ir verslo administravimo centras“ buvo įpareigota pateikti pareiškėjui nurodytus dokumentus ir sudaryti sąlygas su jais susipažinti. Administratorė šių teismo įpareigojimų nevykdė. Pareiškėjas, siekdamas gauti įmonės dokumentus, pasitelkė antstolį, tačiau ir tuomet administratorė atsisakė pateikti pareiškėjui įmonės dokumentus, atsisakė nurodyti jų buvimo vietą. Dėl administratorės kaltės pareiškėjas per teismo nustatytą terminą negalėjo susipažinti su įmonės dokumentais, todėl teismo nutartis vykdytina priverstinai, išduodant vykdomąjį raštą. Taip pat administratorei skirtina bauda už teismo nutarties tyčinį nevykdymą, ji įpareigotina nutartį vykdyti. Be to, iš administratorės priteistinos išlaidos, patirtos vykdant teismo nurodymus, bei nustatytinas papildomas terminas susipažinti su įmonės dokumentais.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 14 d. nutartimi atmetė pareiškėjo pareiškimą dėl vykdomojo rašto išdavimo, baudos skyrimo, papildomo termino teismo nutarčiai įvykdyti nustatymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
 2. Teismas vertino, kad pagrindas išduoti vykdomąjį raštą ir skirti administratorei baudą už teismo nutarties nevykdymą būtų tuomet, jeigu būtų nustatyta, jog administratorė piktybiškai nevykdo teismo nutartimi nustatytų įpareigojimų, sąmoningai nesudaro sąlygų pareiškėjui atlikti įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą.
 3. Teismas nustatė, kad pareiškėjas, atvykęs į administratorės patalpas, negalėjo susipažinti su dokumentais, nes administratorė jų nelaikė tose patalpose, dokumentai buvo pateikti archyvuoti. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjui buvo paaiškinta, jog iš anksto susitarus dėl susipažinimo su dokumentais, tokia galimybė jam būtų buvusi sudaryta. Teismo nuomone, administratorės reikalavimas iš anksto susitarti dėl susipažinimo su dokumentais yra pagrįstas. Teismas nenustatė, kad pareiškėjas būtų siekęs geranoriškai susitarti su administratore dėl susipažinimo su dokumentais, o administratorė būtų piktybiškai atsisakiusi šiuos dokumentus pateikti pareiškėjui.
 4. Teismas padarė išvadą, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog administratorė piktybiškai nevykdo teismo nutartimi nustatytų įpareigojimų ir nesudaro galimybės pareiškėjui iš anksto susitarus susipažinti su įmonės dokumentacija ir informacija. Teismas sprendė, kad nenustačius tokių aplinkybių, nėra pagrindo išduoti vykdomąjį raštą ar skirti administratorei baudą už teismo nutarties nevykdymą. Taip pat nėra pagrindo priteisti iš administratorės išlaidas, susijusias su antstolio paslaugomis, nes šios išlaidos, teismo vertinimu, nebuvo būtinos.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Pareiškėjas I. R. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 14 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo pareiškimą dėl vykdomojo rašto išdavimo, baudos skyrimo, papildomo termino teismo nutarčiai įvykdyti nustatymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkinti visiškai. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad tik pareiškėjas turėjo įrodyti pareiškime nurodytas aplinkybes. Teismas nepagrįstai nevertino, kaip pareiškėjas ir administratorė vykdė teismo nutartį, kokius veiksmus jie atliko. Administratorė turėjo pareigą pateikti pareiškėjui įmonės dokumentus ir sudaryti sąlygas su jais susipažinti, t. y. ji turėjo būti aktyvi. Pareiškėjas atliko visus įmanomus veiksmus, kad susipažintų su įmonės dokumentais. Administratorė nevykdė teismo nutarties, nesudarė pareiškėjui sąlygų susipažinti su įmonės dokumentais, jų pareiškėjui nepateikė teismo nutartyje nustatytoje vietoje.
  2. Kadangi administratorės veikla turi vykti jos būstinėje, tai ir dokumentai turi būti saugomi joje. Teismas nepagrįstai nesiaiškino, kur yra administratorės archyvas, ar teisėtai dokumentai buvo kažkur išgabenti. Administratorė, prasimanydama apie tariamą dokumentų atidavimą archyvarei, siekia klaidinti pareiškėją ir teismą. Administratorė iki šiol nepasiūlė pareiškėjui susitarti dėl susipažinimo su dokumentais.
  3. Teismas nepagrįstai nevertino, kuri iš šalių nesuinteresuota susipažinimu su dokumentais. Įmonės bankrotas buvo pripažintas tyčiniu, nors administratorė tam prieštaravo. Administratorė neatliko sandorių patikrinimo po bankroto pripažinimo tyčiniu ir nepagrįstai kreipėsi dėl įmonės pabaigos. Administratorė yra suinteresuota neleisti susipažinti su įmonės dokumentais, kad nepaaiškėtų jos neteisėta veikla.
  4. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad pareiškėjas neišnaudojo visų galimybių, jog susipažintų su įmonės dokumentais. Pareiškėjas dėjo maksimalias pastangas, kad susipažintų su dokumentais, tačiau administratorė vengė su juo bendrauti ir bendradarbiauti.
 2. Atsiliepime į atskirąjį skundą BUAB „Mevex“ bankroto administratorė UAB „Bankroto ir verslo administravimo centras“ prašo pareiškėjo I. R. atskirąjį skundą atmesti ir palikti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 14 d. nutartį nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teisės aktuose nėra numatyta, kad administratorius privalo saugoti bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių dokumentus ir turtą savo patalpose (biure). BUAB „Mevex“ dokumentacija yra didelės apimties, todėl ji nėra laikoma administratorės biure, dažniausiai laikoma archyvarų/administratorės laikiname archyve.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

11Dėl bylos nagrinėjimo ribų

 1. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjo I. R. pareiškimas dėl vykdomojo rašto išdavimo, baudos skyrimo, papildomo termino teismo nutarčiai įvykdyti nustatymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje nėra pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytas ribas.

12Dėl bylos esmės

 1. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 22 d. nutartimi iškelta UAB „Mevex“ bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ (1 t., b. l. 69-71); nutartis įsiteisėjo 2015 m. vasario 3 d. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 8 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Mevex“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas (bendra suma – 1 006 448,56 Eur), kuriame įrašytas ir pareiškėjo I. R. 3 191,67 Eur dydžio kreditinis reikalavimas (1 t., b. l. 233-234). Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 27 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Vevira“ 110 055,61 Eur dydžio kreditinis reikalavimas (2 t., b. l. 8).
 2. 2015 m. liepos 27 d. įvykęs pirmasis kreditorių susirinkimas ketvirtuoju darbotvarkės klausimu dėl informacijos teikimo tvarkos kreditoriams ir akcininkams nustatymo nutarė patvirtinti informacijos teikimo kreditoriams ir akcininkams tvarką, pagal kurios 5 punktą informacija, kuri nėra pateikta administratorės veiklos ataskaitose, kreditoriams teikiama pateikus raštišką prašymą administratorei; prašymai pateikiami pasirašytinai administratorei įteikiant rašytinį pareiškimą arba siunčiant registruotu laišku; administratorė raštišką atsakymą į tokį prašymą pateikia per 15 darbo dienų nuo jo gavimo dienos (1 t., b. l. 238-242).
 3. 2017 m. liepos 21 d. Vilniaus apygardos teisme gautas kreditorių BUAB „Vevira“ ir I. R. pareiškimas dėl leidimo šių kreditorių atstovui I. R. atlikti BUAB „Mevex“ dokumentų ir informacijos patikrinimą (2 t., b. l. 147-151, 166, 168, 173).
 4. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. liepos 26 d. nutartimi leido kreditoriams BUAB „Vevira“ ir I. R. ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka savo lėšomis atlikti BUAB „Mevex“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą (2 t., b. l. 176-181). Taip pat teismas šia nutartimi pavedė BUAB „Mevex“ bankroto administratorei UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ sudaryti sąlygas kreditorių atstovui I. R. atlikti dokumentų ir informacijos patikrinimą.
 5. 2017 m. spalio 30 d. pareiškėjas I. R. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl vykdomojo rašto išdavimo, baudos skyrimo, papildomo termino teismo nutarčiai įvykdyti nustatymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, prašydamas išduoti vykdomąjį raštą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 26 d. nutarties dėl BUAB „Mevex“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimo vykdymo, skirti administratorei maksimalią baudą už Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 26 d. nutarties nevykdymą, nustatyti papildomą trijų mėnesių terminą Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 26 d. nutarčiai dėl BUAB „Mevex“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimo įvykdyti ir priteisti pareiškėjui iš administratorės 60 Eur išlaidas antstolio paslaugoms. Pareiškėjas nurodė, kad administratorė nevykdo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 26 d. nutarties dėl BUAB „Mevex“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimo, nepateikia pareiškėjui įmonės dokumentų ir informacijos, vengia bendrauti su pareiškėju. Pareiškėjas paaiškino, kad jam nepavyko gauti iš administratorės dokumentų net ir pasitelkus antstolį. Pareiškėjas pažymėjo, kad jis negalėjo susipažinti su įmonės dokumentais per teismo nustatytą terminą dėl administratorės kaltės.
 6. Administratorė atsiliepime į šį pareiškėjo pareiškimą nurodė, kad pareiškėjas, su antstoliu atvykęs į jos biurą, negalėjo susipažinti su įmonės dokumentais, nes jie buvo išvežti iš administratorės biuro pas archyvarę. Taip pat administratorė nurodė, kad ji negalėjo įvykdyti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 26 d. nutartyje jai nustatyto įpareigojimo, nes pareiškėjas nesutiko susitarti su administratore dėl kito laiko susipažinti su dokumentais. Administratorė pažymėjo, kad po vizito su antstoliu pareiškėjas į ją dėl susipažinimo su dokumentais nei karto nesikreipė, nors jis buvo informuotas, jog įmonės dokumentai yra administratorės biure ir pareiškėjas gali iš anksto susitaręs atvykti su jais susipažinti.
 7. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šalių argumentus ir juos pagrindžiančius įrodymus, padarė išvadą, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog administratorė piktybiškai nevykdo teismo nutartimi nustatytų įpareigojimų ir nesudaro galimybės pareiškėjui iš anksto susitarus susipažinti su įmonės dokumentacija ir informacija. Todėl teismas sprendė, kad šios aplinkybės sudaro pagrindą atmesti pareiškimą dėl vykdomojo rašto išdavimo, baudos administratorei už teismo nutarties nevykdymą skyrimo ir išlaidų, susijusių su antstolio paslaugomis, priteisimo.
 8. Apeliantas, nesutikdamas su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis, teigia, kad teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą tarp jo ir administratorės. Apelianto manymu, jo pareiškime nurodomų aplinkybių įrodinėjimo našta tenka ne vien tik jam. Su šiais apelianto argumentais apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti.
 9. Apeliantas savo pareiškimą grindė iš esmės tuo, kad administratorė nevykdo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 26 d. nutarties dėl BUAB „Mevex“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimo, nepateikia apeliantui įmonės dokumentų ir informacijos, vengia bendrauti su apeliantu. Šioms aplinkybėms pagrįsti apeliantas pateikė savo 2017 m. rugpjūčio 8 d. raštą dėl laiko susipažinti su BUAB „Mevex“ dokumentais suderinimo, adresuotą administratorei, kuriame nurodoma, kad apeliantas siūlo administratorei suderinti datą ir laiką, kada galimas susipažinimas su įmonės dokumentais (2 t., b. l. 194).
 10. Taip pat apeliantas su ginčo pareiškimu teismui pateikė antstolio M. P. 2017 m. spalio 20 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 123-17-133, kuriame nurodyta, kad antstolis 2017 m. spalio 20 d. vykdė apelianto pavedimą konstatuoti faktines aplinkybes, be kita ko, ar administratorė leis apeliantui susipažinti su BUAB „Mevex“ dokumentais ir patikrinti informaciją (2 t., b. l. 197-198). Šiame protokole nurodyta, kad apeliantui administratorės atstovės paklausus, ar jis gali pagal teismo nutartį susipažinti su BUAB „Mevex“ dokumentais ir patikrinti informaciją, administratorės atstovė atsakė, jog šie dokumentai nėra laikomi administratorės patalpose dėl didelio jų kiekio, jie yra pateikti archyvavimui. Taip pat administratorės atstovė paaiškino, kad jeigu apeliantas būtų su ja susisiekęs iš anksto ir paprašęs leisti susipažinti su dokumentais, jam tokia galimybė būtų sudaryta.
 11. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę ta šalis, kuri teigia tam tikrų įrodinėtinų aplinkybių egzistavimą, turi pateikti jas patvirtinančius įrodymus, o ne jas neigianti šalis (CPK 178 straipsnis). Kadangi nagrinėjamu atveju apeliantas teigė, kad administratorė nereagavo į jo teikiamus žodinius ir rašytinius pranešimus dėl BUAB „Mevex“ dokumentų pateikimo, tai būtent apeliantui teko pareiga įrodymais pagrįsti šias aplinkybes, susijusias su pranešimų teikimu administratorei. Todėl, apeliacinės instancijos teismo nuomone, apeliantas neteisus, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jam perkėlė šių aplinkybių įrodinėjimo naštą.
 12. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir padarė pagrįstą išvadą, kad apeliantas įrodymais nepagrindė, jog administratorė nesudaro galimybės jam susipažinti su įmonės dokumentais. Apelianto teismui pateiktas 2017 m. rugpjūčio 8 d. raštas dėl laiko susipažinti su BUAB „Mevex“ dokumentais suderinimo nelaikytinas įrodymu, pagrindžiančiu aplinkybę, kad apeliantas teikė administratorei pranešimus dėl įmonės dokumentų pateikimo, nes šis apelianto raštas (pažymėtina, apelianto net nepasirašytas) nepatvirtina, jog jis buvo kokiu nors būdu įteiktas administratorei ir jai buvo žinoma apie apelianto valią tartis dėl susipažinimo su įmonės dokumentais laiko. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas taip pat nepatvirtina, kad administratorė nesudarė apeliantui sąlygų susipažinti su įmonės dokumentais. Iš šio protokolo turinio matyti, kad administratorė nepateikė apeliantui įmonės dokumentų dėl to, kad tuo metu, kai apeliantas atvyko į administratorės biurą, dokumentai iš jo buvo išgabenti į archyvą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas, būdamas teisininku, be to, esant konfliktiškiems santykiams su administratore, turėjo galimybę pasinaudoti kreditorių susirinkimo nustatyta informacijos teikimo kreditoriams tvarka ir administratorei pasirašytinai teikti savo rašytinius prašymus arba juos jai siųsti registruotu laišku. Tai turėjo būti daroma bet kokiu atveju tuomet, kai apeliantas, kaip jis pats teigia, suprato, kad administratorė tyčia kliudo jam susipažinti su įmonės dokumentais.
 13. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nevertino arba vertino netinkamai, kaip turėjo būti vykdoma Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 26 d. nutartis. Apelianto nuomone, šia nutartimi buvo nustatyta administratorės pareiga pateikti jam įmonės dokumentus. Apeliantas pažymi, kad administratorė šią pareigą turėjo vykdyti aktyviai, o teismas turėjo įvertinti, kokius veiksmus administratorė atliko vykdydama minėtą pareigą. Su šiais argumentais sutikti nėra pagrindo.
 14. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. liepos 26 d. nutartimi leido kreditoriams BUAB „Vevira“ ir I. R. atlikti BUAB „Mevex“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, o administratorei pavedė sudaryti sąlygas kreditorių atstovui I. R. atlikti dokumentų ir informacijos patikrinimą.
 15. ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta teismo kreditoriui suteikiama teisė pagal savo esmę ir prasmę yra instrumentas, skirtas aktyviam kreditoriui (jų grupei), siekiančiam ginčyti įmonės sudarytus sandorius ir įgyvendinti kitas įstatymo jam suteiktas teises. Taigi teismo nutarties rezoliucinės dalies formuluotė „leisti atlikti dokumentų patikrinimą“ ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalies kontekste suponuoja išvadą, kad apelianto ir kitos kreditorės veiksmai sietini su veikimu pagal aktyvaus kreditoriaus elgesio modelį, kurio tikslas – įgyvendinti savo kaip kreditorių teises. Tuo tarpu administratorei teismas nustatė žymiai pasyvesnio elgesio variantą (pareigą) – pavedė sudaryti sąlygas dokumentų patikrinimo atlikimui. Konkrečius veiksmus, kaip administratorė turėtų vykdyti tokį teismo įpareigojimą, numato (detalizuoja) įstatymas. ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje reglamentuota, kad administratorius turi leisti kreditoriui administratoriaus darbo valandomis patekti į patalpas, kur saugomi įmonės dokumentai ir kita su tikrinamais sandoriais susijusi informacija, sudaryti sąlygas susipažinti su įmonės dokumentais, reikalingais sandoriams patikrinti, atsakyti į kreditorių ar jų atstovų klausimus, susijusius su patikrintų įmonės dokumentų ar kitos informacijos patikslinimu, ir per įmanomai trumpiausią laiką pateikti jam žinomą papildomą informaciją ir (ar) prašomas dokumentų kopijas. Apeliantas nepateikė nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui įrodymų, kad administratorė nesudarė jam tinkamų sąlygų susipažinti su įmonės dokumentais.
 16. Atkreiptinas dėmesys, kad ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimas gali būti atliekamas tik su administratoriumi ir kreditorių susirinkimo pirmininku sudarius konfidencialumo sutartį, kurios formą tvirtina šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Administratorius turi sudaryti sąlygas susipažinti su įmonės dokumentais tik sudarius minėtą konfidencialumo sutartį. Byloje nėra duomenų, kad kreditoriai, pareiškę prašymą leisti susipažinti su įmonės dokumentais ir kita informacija, būtų su administratore ir kreditorių susirinkimo pirmininku sudarę konfidencialumo sutartį. Tokios sutarties sudarymas yra būtinas, kad atliekant įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą būtų užtikrintas kreditoriui pateiktos informacijos konfidencialumas ir kreditorius vykdytų konfidencialumo pareigą.
 17. Kiti apelianto atskirajame skunde nurodyti argumentai nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010; kt.).
 18. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, tinkamai įvertino reikšmingas bylai aplinkybes ir teisingai taikė nagrinėjamam klausimui aktualias teisės normas. Atskirojo skundo argumentai nepaneigia nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai