Byla e2-1027-586/2017
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Vandalinas Vainius, sekretoriaujant J. B., dalyvaujant ieškovės BUAB „Meistro žodis“ atstovui UAB „Vista Business Solutions“ direktoriui J. R., atsakovės UAB „Ręstinis būstas“ direktoriui G. J., jo atstovui advokatui Donatui Lengvinui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą ieškovės BUAB „Meistro žodis“ ieškinį atsakovei UAB „Ręstinis būstas“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

42016-11-07 Klaipėdos rajono apylinkės teisme pagal ieškovės BUAB „Meistro žodis“ ieškinį atsakovei UAB „Ręstinis būstas“ dėl skolos priteisimo iškelta civilinė byla.

5Ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovės 4542,97 Eur skolą, 408,60 Eur palūkanas, viso 4951,57 Eur, 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad ieškovė atsakovei įsipareigojo pagaminti ir parduoti sutartyje Nr. 1 p., nurodytus gaminius, atsiskaitymui 2016-06-30 buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra, pagal kurią atsakovė atsiskaitė nepilnai, įsiskolinimas už gautas prekes sudaro 4542,97 Eur.

62016-11-15 priimtas preliminarus sprendimas.

7Atsakovė per teismo nustatytą terminą pateikė prieštaravimus dėl priimto preliminaraus sprendimo, kuriuo prašė pakeisti priimtą preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad yra visiškai atsiskaičiusi su ieškove, nes Norvegijos įmonė RB Bygg AS atstovaujama direktoriaus G. J. ir UAB „Ręstinis būstas“ atstovaujama to paties direktoriaus G. J., sudarė tarpusavio skolų užskaitos aktą, pagal kurį šalys sutarė užskaityti viena kitai esminius įsiskolinimus ir sudengti skolas susijusias su UAB „Meistro žodis“, tai yra dvišalės tarpusavio skolos užskaitos aktu buvo užskaitytas atsakovei 4700,00 Eur avansas, kaip mokėjimas UAB „Ręstinis būstas“, o UAB „Ręstinis būstas“ užskaito mokėjimą UAB „Meistro žodis“ 4700,00 Eur. Nurodė, kad su ieškove buvo sudariusi dvi sutartis, pagal kurias buvo užsakyti gaminiai dviem namams, tačiau gavo pagal vieną sutartį.

8Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimą, kuriuo prašė atsakovės prieštaravimus atmesti ir preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad ieškovė su atsakove žodžiu sutarė, kad ieškovė pagamins ir perduos atsakovei du analogiškus komplektus, iš kurių vienas bus pagamintas atsakovei, o kitas su atsakove susijusiai RB Bygg AS, kuriuos vėliau atsakovės atstovas turėjo pristatyti į RB Bygg AS nurodytus Norvegijoje statomus namus. Kadangi tiek atsakovė, tiek RB Bygg AS yra atstovaujami to paties asmens, ieškovė informavo atsakovę, kad nepradės vykdyti darbų, kol negaus avanso. 2014-06-23 RB Bygg AS pavedimu sumokėjo avansą. 2016-10-16 ieškovė paruošė užsakymo sutartį, kurioje buvo nurodyti žodžiu ieškovo ir RB Bygg AS atstovo aptarti laiptų, lauko, vidaus ir palėpės durų pagaminimo tvarka ir terminai bei kitos su sutarties vykdymu susijusios nuostatos. Sutartis buvo analogiška ieškovės ir atsakovės pasirašytai 2016-10-16 užsakymo sutarčiai. Atsakovės direktorius, kaip RB Bygg AS atstovas, nuolat vengė pasirašyti minėtą sutartį vis žadėdamas tai padaryti vėliau, todėl šiai dienai tarp ieškovės ir RB Bygg AS nėra pasirašytos rašytinės sutarties. Ieškovė tinkamai įvykdė savo prievoles, pagamino 2016-10-16 užsakymo sutartyje Nr. BK14-34-2 1 p. nurodytus gaminius ir perdavė juos RB Bygg AS atstovui. Šios sutarties pagrindu RB Bygg AS 2014-11-28 buvo išrašyta ir pateikta PVM sąskaita-faktūra Nr. 00110, kurioje detaliai buvo nurodyti pagaminti ir RB Bygg AS perduoti gaminiai, kurią priėmė ir pasirašė RB Bygg AS atstovas. Minėtoje sąskaitoje-faktūroje RB Bygg AS atstovas padarė vienašalį prierašą, kad galutinis atsiskaitymas bus įvykdytas tik po prekių priėmimo-perdavimo akto patvirtinimo, tuo pačiu patvirtindamas, kad dalinis apmokėjimas už prekes jau yra padarytas (2016-06-23 sumokėtas avansas). Susitarimo, kad RB Bygg AS padarytas avansas turi būti traktuojamas kaip apmokėjimas už atsakovę, su ieškove niekada nebuvo, ir tokia šio mokėjimo „interpretacija“ tapo žinoma tik iš atsakovės prieštaravimo. Atsakovės pateiktame DNB bankinio pavedimo išraše RB Bygg AS, savo pavedime nurodo, kad moka avansą už medžiagas o ne už UAB „Ręstinis bustas“. Be to, atsakovės pateiktas aktas sudarytas tą pačią dieną, kurią ir buvo padarytas pavedimas.

9Teismo posėdžio metu ieškovės BUAB „Meistro žodis“ atstovas prašė ieškinį tenkinti, jame nurodytais motyvais.

10Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Ręstinis būstas“ direktorius G. J. prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad yra UAB „Ręstinis būstas“ ir Norvegijos įmonės RB Bygg AS direktorius. Su ieškove buvo sudarytos dvi sutartys, pagal vieną sutartį su UAB „Ręstinis būstas“ gaminius gavo ir atsikaitė, pagal kitą sutartį gaminių negavo. Norvegijos įmonė RB Bygg ir UAB „Ręstinis būstas“ sudarė tarpusavio skolų užskaitos aktą, pagal kurį šalys sutarė užskaityti viena kitai esminius įsiskolinimus ir sudengti skolas susijusias su UAB „Meistro žodis“, tai yra 4700,00 Eur.

11Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas advokatas D. Lengvinas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2014-06-23 Tarpusavio skolų užskaitos aktas, 2014-06-23 DNB bankinio mokėjimo pavedimo išrašas, 2014-09-29 PVM sąskaita – faktūra serija ME1 Nr. 00092, rašytinė 2014-10-16 užsakymo sutartis Nr. BK14-34-1, patvirtina, kad atsakovė neturi jokių skolinių įsipareigojimų atsakovei, kadangi ieškinyje nurodyta suma už pagamintą produkciją atsakovei sumokėta 2014-06-23.

12Ieškovė pagamino ir pateikė gaminius tik pagal vieną sutartį, Norvegijos įmonei RB Bygg gaminiai nepateikti, nėra atliktų darbų priėmimo aktų, nėra krovinių gabenimo dokumentų (eksporto, CMR deklaracijų).

13Priimtinas galutinis sprendimas, kuriuo preliminarus sprendimas paliktas nepakeistas (Lietuvos Respublikos CPK 430 str. 6 d. 1 p.).

14Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovės BUAB „Meistro žodis“ ir atsakovės UAB „Ręstinis būstas“ 2014-10-16 sudaryta sutartis Nr. BK14-34–1, pagal kurią ieškovė įsipareigojo pagaminti gaminius už 6342,97 Eur (21901,00 Lt) sumą. Sutartis pasirašyta UAB „Ręstinis būstas“. 2015-02-18 kasos pajamų orderis Nr. 00076 patvirtina, kad UAB „Ręstinis būstas“ ieškovei sumokėjo 800,00 Eur, 1000,00 Eur atsakovė sumokėjo už ieškovę jai tenkančių mokėti sumų VSDFV Klaipėdos skyriui. 2014-09-29 išrašyta PVM sąskaita - faktūra serija ME1 Nr. 00092 - 6342,96 Eur (21901,00 Lt) sumai, kuri atsakovės pasirašyta, sąskaitoje parašyta pastaba, kad atsikaitymas už prekes bus įvykdytas tik po prekių (darbų) priėmimo-perdavimo akto patvirtinimo (pasirašymo). UAB „Ręstinis būstas“ už gaminius liko skolingas 4542,97 Eur.

15Į bylą pateiktas Norvegijos įmonė RB Bygg ir UAB „Ręstinis būstas“ sudarytas 2014-06-23 tarpusavio skolų užskaitos aktas 4700,00 Eur sumai. Iš 2014-06-23 DNB bankinio mokėjimo pavedimo išrašo matyti, kad Norvegijos įmonė RB Bygg pervedė 4700,00 Eur UAB „Meistro žodis“. Pateikta 2014-11-28 PVM sąskaita – faktūra serija Nr. 00100 Norvegijos įmonė RB Bygg 5184,20 Eur sumai. Sąskaita pasirašyta, joje parašyta pastaba, kad galutinis atsikaitymas už prekes bus įvykdytas tik po prekių (darbų) priėmimo–perdavimo akto patvirtinimo (pasirašymo). UAB „Ręstinis būstas“ ir Norvegijos įmonės RB Bygg direktorius G. J. teismo posėdžio metu negalėjo nurodyti, kas minėtoje sąskaitoje pasirašė ir padarė prierašą dėl galutinio atsiskaitymo. Pateikta 2014-10-16 sutartis Nr. BK14-34–2 sudaryta tarp ieškovės ir Norvegijos įmonė RB Bygg dėl gaminių pagaminimo už 5184,20 Eur sumą. Sutartis nepasirašyta.

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.). Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas vadovaudamasis įstatymo reikalavimais turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2008). Tokiomis įrodymų vertinimo ir įrodinėjimo taisyklių taikymo nuostatomis teismas remiasi šioje byloje, darydamas išvadas apie ieškovės nurodytos aplinkybės dėl skolos priteisimo pagrįstumą įrodymų visumos įvertinimo pagrindu.

17Visų rašytinių įrodymų visumos vertinimo pagrindu, teismas konstatuoja, kad labiau tikėtina, jog atsakovė neatsiskaitė už gautus gaminius. Tarp ieškovės BUAB „Meistro žodis“ ir atsakovės UAB „Ręstinis būstas“ 2014-10-16 sudaryta sutartis Nr. BK14-34-1, PVM sąskaita - faktūra serija ME1 Nr. 00092 - 6342,96 Eur (21901,00 Lt) sumai pasirašyta atsakovės. Rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovė ieškovei sumokėjo 1800,00 Eur. Nors 2014-10-16 sutartis Nr. BK14-34-2 sudaryta tarp ieškovės ir Norvegijos įmonė RB Bygg dėl gaminių pagaminimo už 5184,20 Eur sumą nepasirašyta, tačiau pateikta PVM sąskaita-faktūra Nr. 00110 pasirašyta RB Bygg AS atstovo bei padarytas prierašas dėl galutinio atsiskaitymo. Atsakovė negalėjo nurodyta kas pasirašė minėtoje sąskaitoje. Faktas, kad 2014-06-23 buvo surašytas tarpusavio skolų užskaitymo aktas tarp Norvegijos įmonė RB Bygg ir UAB „Ręstinis būstas“, nesudaro pagrindo teigti, kad atsakovė visiškai atsiskaitė su ieškove. Atsakovė pateiktame DNB bankinio pavedimo išraše RB Bygg AS nurodo, kad moka avansą už medžiagas, o ne už UAB „Ręstinis bustas“.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 430 straipsnio 6–8 dalimis, teismas

Nutarė

19Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016-11-15 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

20Priteisti iš atsakovės UAB „Ręstinis būstas“, įmonės kodas ( - ), Klaipėdos rajonas, 4542,97 Eur įsiskolinimo, 408,60 Eur palūkanas, viso 4951,57 Eur skolą, nuo šios sumos 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2016-11-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Priteisti iš atsakovės UAB „Ręstinis būstas“ 111,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis) valstybei. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžetą (įmokos kodas 5660).

22Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Vandalinas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą ieškovės BUAB... 3. Teismas... 4. 2016-11-07 Klaipėdos rajono apylinkės teisme pagal ieškovės BUAB „Meistro... 5. Ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovės 4542,97 Eur skolą,... 6. 2016-11-15 priimtas preliminarus sprendimas.... 7. Atsakovė per teismo nustatytą terminą pateikė prieštaravimus dėl priimto... 8. Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimą, kuriuo prašė... 9. Teismo posėdžio metu ieškovės BUAB „Meistro žodis“ atstovas prašė... 10. Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Ręstinis būstas“ direktorius 11. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas advokatas D. Lengvinas prašė... 12. Ieškovė pagamino ir pateikė gaminius tik pagal vieną sutartį, Norvegijos... 13. Priimtinas galutinis sprendimas, kuriuo preliminarus sprendimas paliktas... 14. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovės BUAB... 15. Į bylą pateiktas Norvegijos įmonė RB Bygg ir UAB „Ręstinis būstas“... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK... 17. Visų rašytinių įrodymų visumos vertinimo pagrindu, teismas konstatuoja,... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 430 straipsnio 6–8 dalimis, teismas... 19. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016-11-15 preliminarų sprendimą palikti... 20. Priteisti iš atsakovės UAB „Ręstinis būstas“, įmonės kodas ( - ),... 21. Priteisti iš atsakovės UAB „Ręstinis būstas“ 111,00 Eur bylinėjimosi... 22. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...