Byla e2-1229-459/2017
Dėl viešojo pirkimo konkurso vykdymo metu priimtų sprendimą panaikinimo, tretieji asmenys DNSB „Naglis“, UAB „R2K grupė“, VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Genra“ ieškinį atsakovei MB „Būsto modernizacija“ dėl viešojo pirkimo konkurso vykdymo metu priimtų sprendimą panaikinimo, tretieji asmenys DNSB „Naglis“, UAB „R2K grupė“, VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė :
 1. Klaipėdos apygardos teisme priimtas ieškovės UAB „Genra“ ieškinys atsakovei MB „Būsto modernizacija“ dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo konkurso vykdymo metu priimtų sprendimų panaikinimo. Ieškovė prašo panaikinti atsakovės 2017-03-23 sprendimo dalį, kuria UAB „R2K grupė“ pasiūlymas pripažintas atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus, sudaryta pasiūlymų eilė bei UAB „R2K grupė“ pasiūlymas pripažintas pirkimo laimėtoju; atmesti tiekėjos UAB „R2K grupė“ pasiūlymą kaip neatitinkantį kvalifikacinių reikalavimų ir įpareigoti atsakovę sudaryti naują pasiūlymų eilę; taip pat peržengti ieškinio ribas ir spręsti dėl pirkimo sąlygų atitikimo skaidrumo ir sąžiningumo principams, tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, kad pirkimo sąlygų reikalavimai ar pačios pirkimo sąlygos neatitinka viešųjų pirkimų principų, ex officio nutraukti pirkimo procedūras.
  1. Ieškovė nurodo, jog siekia panaikinti viešojo pirkimo konkurso dėl daugiabučio namo modernizavimo darbų, finansuojamų pagal valstybės biudžetų programas, rezultatus, kadangi jie nustatyti nesilaikant paskelbtų pirkimo sąlygų, todėl netinkamai vertinant pateiktus kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. DNSB „Naglis“ atstovė MB „Būsto modernizacija“ vykdo viešąjį pirkimo konkursą „Daugiabučio namo, esančio Kauno g. 29, Klaipėda, atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų su projekto parengimo paslauga“. UAB „Genra“ 2017-03-13 pateikė pasiūlymą pirkimui. 2017-03-24 pirkimo ataskaita Nr. 23-1 atsakovė informavo, kad ieškovės pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų. Minėta pirkimo ataskaita taip pat buvo pateikta informacija, kad atsakovė, įvertinusi pateiktus pasiūlymus, sudarė pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju pripažino UAB „R2K grupė“ pateiktą pasiūlymą.
  2. Susipažinusi su UAB „R2K grupė“ pateikto pasiūlymo duomenimis, ieškovė nustatė, kad tiekėjo pasiūlyme pateikti dokumentai dėl subrangovės UAB „Banduva“ kvalifikacijos neatitinka pirkimo dokumentų 3.1.2 – 3.1.4 reikalavimų, kadangi jie buvo išduoti anksčiau nei 1 mėnuo iki pasiūlymų pateikimo termino. Atsižvelgiant, į tai tiekėjo UAB „R2K grupė“ pasiūlymas neturėjo būti pripažintas pirkimo laimėtoju, o turėjo būti atmestas.
  3. Pirkimo sąlygose atsakovė aiškiai nustatė, kad tiekėjo pasitelkiamas projektuotojas atitikimą lentelės 3.1.2. – 3.1.4 punktuose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams pagrįstų valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatyta tvarka išduotu dokumentu, patvirtinančiu jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Pastebėtina, kad projektuotojui keliamų minimalių kvalifikacinių reikalavimų lentelės 3.1.2 punkte nurodytam reikalavime prie pagrindžiančio dokumento, kurį reikia pateikti, yra nurodyta žvaigždutė. Pirkimo sąlygų 6.2 punkto antroje pastraipoje nurodyta: „*Pastaba. Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau nei 1 mėn. iki pasiūlymų pateikimo dienos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau tačiau jo galiojimo terminas yra ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas“. Visgi atsakovė nesilaikė savo pačios parengtų sąlygų ir nekreipė dėmesio į tai, kad tiekėjo UAB „R2K grupė“ pasiūlyme pateikta Registrų centro pažyma apie šio tiekėjo pasitelkiamo projektuotojo UAB „Banduva“ atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams yra išduota anksčiau nei 1 mėnuo iki pasiūlymų pateikimo termino. Pasiūlymų pateikimo pirkimo terminas buvo nustatytas 2017-03-13, taigi, taikant minėtą pastabą, Registrų centro pažyma turėjo būti išduota ne anksčiau nei 2017-02-13, tuo tarpu tiekėjas pateikė 2017-02-10 išduotą pažymą apie UAB „Banduva“ atitikimą minimaliems reikalavimams.
  4. Ieškovės nuomone, atsakovė, vykdydama pirkimą, pažeidė pirkimo sąlygas, nesilaikė jų nuostatų, taip pažeidė lygiateisiškumo ir pirkimo skaidrumo principus, kurių pažeidimo konstatavimas sudaro absoliutų priimto sprendimo negaliojimo pagrindą. Atsižvelgiant į tai, ginčijamas sprendimas turėtų būti panaikintas, o UAB „R2K grupė“ pasiūlymas atmestas ir sudaryta nauja pasiūlymų eilė.
  5. Ieškovas taip pat mano, kad teismas, siekdamas tinkamai apginti viešąjį interesą ir užtikrinti pirkimo skaidrumą, turėtų ex officio išeiti už ieškinio ribų ir pasisakyti dėl pirkimo sąlygų atitikimo skaidrumo principui, vertindamas pirkimo sąlygų aiškumą, nuoseklumą ir galimą įtaką pirkimo laimėtojo parinkimui.
 2. Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo UAB „R2K grupė“ prašo ieškinį atmesti, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.
  1. Trečiasis asmuo nurodo, jog subrangovė UAB „Banduva“ 2017-03-13 ir šio atsiliepimo pateikimo dieną atitiko ir atitinka visus kvalifikacijos reikalavimus. Trečiasis asmuo atkreipia dėmesį, jog ir pati ieškovė neneigia tos aplinkybės, kad UAB „Banduva“ atitinka kvalifikacijos reikalavimus, tiesiog teigia, kad reikalavimų neatitinka kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.
  2. Trečiojo asmens nuomone, ieškovė sąmoningai vilkina pirkimo procedūras, nes nelaimėjo konkurso. Tai yra nesąžininga ir neužtikrina viešojo intereso, nes namo gyventojai yra priversti susitaikyti su tuo, jog stabdoma renovacija.
 3. Atsiliepime į ieškinį atsakovė MB „Būsto renovacija“ prašo ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.
  1. Atsakovė nurodo, jog nesutinka su ieškovės ieškinyje išdėstyta pozicija, nes ieškovė painioja reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais. Vadovaujantis kasacinio teismo praktika, kvalifikacija yra objektyvi kategorija. Tiekėjo kvalifikacija nepriklauso nuo kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų turėjimo ar neturėjimo. Todėl, vertinant, ar UAB „Banduva“ kvalifikacija atitiko pirkimo sąlygų 3.7 punkto lentelės 3.1.2 – 3.1.4 reikalavimus, būtina vertinti kvalifikacijos atitikimą, o ne tai, ar UAB „Banduva“ pateikė tam tikrą pažymą.
  2. Akivaizdu, jog UAB „Banduva“ atitiko pirkimo sąlygų 3.7 punkto lentelės 3.1.2 – 3.1.4 punktų reikalavimus: nėra ir 2017-03-13 nebuvo bankrutavusi, bankrutuojanti ar likviduojama, nebuvo sudariusi jokių susitarimų su kreditoriais; jos vadovas ar buhalteris nebuvo teisti, o UAB „Banduva“ atžvilgiu nėra ir nebuvo priimta jokių apkaltinamųjų nuosprendžių; taip pat UAB „Banduva“ nėra ir nebuvo padariusi jokių pažeidimų, todėl nėra jokio pagrindo atmesti UAB „R2K grupė“ pasiūlymą dėl neatitikimo kvalifikacijos reikalavimams. Vien tai, kad VĮ Registrų centro jungtinė pažyma išduota 2017-20-10, o ne 2017-02-13 yra laikytina formaliu trūkumu.
 4. Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra nurodo, jog nėra gavusi iš atsakovės statybos rangos su projekto parengimu pirkimų ataskaitos ir kitų dokumentų vertinimui ir nėra priėmusi sprendimo pritarti pirkimo ataskaitai, todėl nevertins pirkimo ataskaitos ir kitų dokumentų, kol teismas nepriims sprendimo šioje byloje.
 5. Ieškovė pateikė dubliką, kuriame prašo ieškinį tenkinti.
  1. Ieškovė nurodo, jog atsakovės cituojama teismų praktika nesiremtina, nes atsakovės nurodytose nutartyse teismai aiškino Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, o šiuo atveju pirkimas turi būti vykdomas pagal aplinkos ministro 2014-01-14 įsakymu Nr. D1-34 patvirtintą „Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jos dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo“ ir pirkimo sąlygas.
  2. Ginčo atveju nei Tvarkos aprašas, nei Pirkimo sąlygos neleidžia tikslinti kvalifikacinių duomenų po to, kai jau yra pateiktas pasiūlymas. Taigi atsakovė, pamačiusi, kad tiekėjas su pasiūlymu pateikė ne tokius dokumentus, privalėjo atmesti pasiūlymą dėl to, jog jis neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų.
  3. Be to, ieškovė pažymi, jog, susipažindama su trečiojo asmens UAB „R2K grupė“ subrangovės UAB „Banduva“ pasiūlymu neužfiksavo, kad būtų pateikta sąžiningumo deklaracija. Teismas turėtų pareikalauti pateikti visą pasiūlymą, kad išsiaiškintų, ar jame buvo sąžiningumo deklaracija. Priešingu atveju tai reikštų, jog atsakovė leido pakeisti pasiūlymą pateikiant papildomus dokumentus, o tai rodytų pirkimo sąlygų pažeidimą.
 6. Triplike atsakovė prašo ieškinį atmesti.
  1. Atsikirsdama į ieškovės dubliko argumentus, atsakovė nurodo, jog Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, jog kilus ginčui dėl pirkimų pagal tvarkos aprašą taip pat aktualios kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nuostatos ir teismų praktika dėl viešųjų pirkimų. Be to, Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje yra aiškiai įvardinta, kada Viešųjų pirkimų įstatymas gali būti netaikomas. Šiame straipsnyje nėra nurodyta, jog Viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas perkant daugiabučių namų atnaujinimo paslaugas, todėl Tvarkos aprašo nuostatos turi būti aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir teismų praktiką.
  2. Vertinant subtiekėjo kvalifikaciją svarbu yra tai, ar tiekėjas atitinka reikalavimus, o ne tai, kokius dokumentus, pažymas ar deklaracijas jis pateikia.
  3. Ieškovė dublike klaidingai teigia, kad atitikimą pirkimo sąlygų 3.7 punkto lentelės 3.1.2 punkto reikalavimams galima buvo pagrįsti tik pateiktus VĮ Registrų centro pažymą ir sąžiningumo deklaraciją. Kadangi šie dokumentai skirti tapatiems duomenims patvirtinti, būtų nelogiška reikalauti pateikti juos abu.
 7. Rašytiniuose paaiškinimuose dėl ieškovės dubliko trečiasis asmuo UAB „R2K grupė“ prašo ieškinį atmesti.
  1. Trečiasis asmuo nurodo, jog visiškai nesutinka su ieškovės dubliko argumentais. Pažymi, jog atitinka viešojo pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.
  2. Atsakydamas į ieškovės argumentus dėl sąžiningumo deklaracijos, trečiasis asmuo nurodo, jog sąžiningumo deklaracijos kopija buvo pateikta kartu su atsakovės atsiliepimu, joje aiškiai matyti įrišimo žymės.

4Teismas

konstatuoja:

5IV.

6Teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai:

7Ieškinys netenkintinas.

8

 1. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog DNSB „Naglis“ atstovė MB „Būsto modernizacija“ vykdo viešąjį pirkimo konkursą daugiabučio namo, esančio Kauno g. 29, Klaipėdoje, atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbams su projekto parengimo paslauga pirkti. Ieškovė UAB „Genra“ 2017-03-13 pateikė pasiūlymą pirkimui. 2017-03-24 pirkimo ataskaita Nr. 23-1 atsakovė informavo, kad ieškovės pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų. Minėta pirkimo ataskaita taip pat buvo pateikta informacija, kad atsakovė, įvertinusi pateiktus pasiūlymus, sudarė pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoja pripažino UAB „R2K grupė“ pateiktą pasiūlymą.
 2. Ieškovė teigia, jog susipažinusi su UAB „R2K grupė“ pateikto pasiūlymo duomenimis, nustatė, kad tiekėjo pasiūlyme pateikti dokumentai dėl subrangovės UAB „Banduva“ kvalifikacijos neatitinka pirkimo dokumentų 3.1.2 – 3.1.4 reikalavimų, kadangi jie buvo išduoti anksčiau nei 1 mėnuo iki pasiūlymų pateikimo termino. Atsižvelgiant į tai, tiekėjo UAB „R2K grupė“ pasiūlymas neturėjo būti pripažintas pirkimo laimėtoju, o turėjo būti atmestas.
 3. Susipažinus su 2017-02-22 Statybos rangos su projekto parengimu pirkimo sąlygomis (toliau – pirkimo sąlygos), matyti, kad pagal 3.1. punktą tiekėjas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Tvarkos aprašo 3 priede; 3.1.2 punkte numatyta, jog tiekėjas turi teisę vykdyti perkamus statybos darbus vadovaudamasis Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, įmonių ir asociacijų patvirtintomis statybos taisyklėmis (pateikiama Įmonės statybos taisyklių tinkamai patvirtina kopija); pagal 3.1.3 punktą – tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar buhalteris neturi teistumo arba tiekėjo atžvilgiu priimto ir įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą, už kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paskolos panaudojimą ne pagal paskirtį, mokesčių nesumokėjimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą, realizavimą, legalizavimą ir pan. (pateikiama Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma fiziniams asmenims – apie jų teistumą (neteistumą), juridiniams asmenims – pažyma apie teismo priimtus sprendimus, teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.); pagal 3.1.4 punktą – tiekėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai (pateikiamas Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.).
 4. Pirkimo sąlygų 3.7 punkte numatyta, jog tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui – statinio projektavimui turi pasitelkti rengėją, kuris atitiktų reikalavimus, nustatytus Tvarkos aprašo 10 priede. Toliau sąlygose pateikiama lentelė, pagal kurios 3.1.2 - 3.1.4 punktus: tiekėjas (juridinis asmuo) nėra bankrutavęs, bankrutuojantis ar likviduojamas. Tiekėjas nėra sudaręs su kreditoriais taikos sutarties dėl kreditorių reikalavimų atidėjimo, sumažinimo, jų atsisakymo ir pan., nesustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia ar panaši. Pateikiama Valstybės įmonės Registrų centro ar atitinkamos užsienio šalies institucijos pažyma, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklą,* ir Tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Tvarkos aprašo 8 priedas), patvirtinanti, kad Tiekėjas atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus; Tiekėjas (juridinio asmens atveju ? juridinio asmens vadovas) ar buhalteris neturi teistumo arba tiekėjo atžvilgiu priimto ir įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą, už kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paskolos panaudojimą ne pagal paskirtį, mokesčių nesumokėjimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą, realizavimą, legalizavimą. Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, * arba Tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Tvarkos aprašo 8 priedas), patvirtinantys, kad Tiekėjas atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus. Tiekėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai; Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, * arba Tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Tvarkos aprašo 8 priedas), patvirtinantys, kad Tiekėjas atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus. Žvaigždutės reikšmė paaiškinta vienintelėje pirkimo sąlygų vietoje: po 6.2 punkto nurodoma „*Pastaba. Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 1 mėn. iki pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu toks dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas yra ilgesnis nei pasiūlymo pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.“.
 5. Ieškovė, kaip vienintelį pasiūlymų pateikimo procedūros pažeidimą, nurodo tai, jog trečiasis asmuo pasiūlymą pateikė 2017-03-13, tačiau VĮ Registrų centro pažyma išduota 2017-02-10, t. y. anksčiau nei prieš mėnesį iki pasiūlymo pateikimo.
 6. Visų pirma, teismas pažymi, jog pirkimo sąlygų nuostatos, kuriomis remiasi ieškovė, yra identiškos aplinkos ministro 2014-01-14 įsakymu Nr. D1-34 patvirtintoms „Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jos dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo“ nuostatoms. Jau vien šiuo aspektu nėra pagrindo kvestionuoti pirkimo sąlygų atitikimo skaidrumo principui, vertinant pirkimo sąlygų aiškumą, nuoseklumą. Akivaizdu, jog atsakovė į pirkimo sąlygas tiesiog perkėlė Tvarkos aprašo nuostatas.
 7. Aprašo 11 priedo 4 punkte, reglamentuojančiame reikalavimus tiekėjams, žvaigždutėmis yra 4.2.4 ir 4.2.5 punktai, numatantys, jog tiekėjas turi pateikti išrašą iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, arba tiekėjo sąžiningumo deklaraciją (Tvarkos aprašo 8 priedas), patvirtinantys, kad tiekėjas atitinka šių sąlygų 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 punktuose nustatytus reikalavimus; taip pat kitus tiekėjo dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas atitinka šių pirkimo sąlygų 3 punkte nurodytus reikalavimus (asmens registravimo dokumento, įstatų, verslo liudijimo, dokumento, patvirtinančio teisę vykdyti perkamus statybos rangos darbus, civilinės atsakomybės draudimo liudijimo kopijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymos ir t. t.), taigi šie punktai vertintini kaip nuoroda į Tvarkos aprašo 8 priedo lentelės punktus, kuriose taip pat nurodytos žvaigždutės. Taip pat Tvarkos apraše žvaigždute pažymėta pastaba („Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 1 mėn. iki pasiūlymo pateikimo dienos.<...>.“), įterpta į 11 priedo 6 punktą, reglamentuojantį kainos pasiūlymą, kaip ir atsakovės pirkimo sąlygose. Teismas, įvertinęs lingvistinę pastabos formuluotę, tai, jog pirkimo pasiūlymą sudaro pirkimo dokumentų visuma, tą faktą, jog procesiniuose dokumentuose atsakovė nebeginčijo, kad žvaigždute pažymėta pastaba taikytina pirkimo sąlygų 3.7 punkto lentelės 3.1.2 - 3.1.4 punktams, daro išvadą, jog ieškovė pagrįstai teigia, kad Registrų centro pažyma turėjo būti išduota ne anksčiau nei mėnuo iki pasiūlymo pateikimo dienos.
 8. Šalys taip pat nesutaria dėl to, ar ginčo situacijai taikytinos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, nes atsakovė, grįsdama savo nesutikimą su ieškiniu, remiasi teismų praktika, suformuota aiškinant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.
 9. Šiuo atveju ginčas kilo dėl viešojo pirkimo konkurso daugiabučio namo rangos darbų su projekto parengimo paslauga pirkimui. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 14 d. įsakymu, nustato pirkimų, kuriais siekiamasi įsigyti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugas ir statybos rangos darbus, vykdymo tvarką. Tvarkos aprašo 1 punktas nustato, kad jeigu bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės paskirtas savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius nėra perkančioji organizacija, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatyme, daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų ir paslaugų pirkimai vykdomi vadovaujantis tvarkos aprašo nuostatomis. Taigi DNSB „Naglis“ atstovė MB „Būsto modernizacija“ nėra perkančioji organizacija, todėl ginčo pirkimas vykdomas Tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Tačiau, kaip išaiškino Lietuvos apeliacinis teismas 2017-05-30 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-643-180/2017, ginčo teisinių santykių panašumas viešųjų pirkimų teisiniams santykiams suponuoja, kad teisingam šio ginčo išsprendimui aktualios tiek VPĮ nuostatos, tiek ir teismų praktika dėl viešųjų pirkimų. Tokią išvadą patvirtina ir tvarkos aprašo 1.5 punktas, kuris nustato, kad pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų; priimant sprendimus dėl pirkimo sąlygų vadovaujamasi racionalumo principu. Paminėti principai yra analogiški viešųjų pirkimų teisinius santykius reglamentuojantiems principams (VPĮ 3 str. 1 d.). Taigi atsakovė visiškai pagrįstai remiasi tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, tiek Lietuvos apeliacinio teismo praktika, suformuota aiškinant viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, susijusias su tiekėjo kvalifikacija ir jos pagrindimu.
 10. Kaip nurodė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-06-27 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011, tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Tai – objektyvi kategorija (juridinis faktas), kuri žymi tam tikrų praeities (pvz., veiklos pelningumas) ar dabarties (pvz., įmonėje dirbančių darbuotojų kompetencija) faktų egzistavimą. Vadinasi, tiekėjo kvalifikacija atitinkamam pirkimui gali būti arba pakankama, arba ne. Atsižvelgęs inter alia į tokį reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai pobūdį, kasacinis teismas yra konstatavęs, kad nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji tokio tiekėjo pasiūlymą ketina atmesti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Kanalų valymas“ v. UAB „Aukštaitijos vandenys“, bylos Nr. 3K-3-231/2011).
 11. Pažymėtina, jog Lietuvos apeliacinis teismas eilėje bylų laikosi tokios pat pozicijos, aiškindamas reikalavimą pagrįsti kvalifikaciją (pvz. 2013-02-25 nutartis byloje Nr. 2A-1443/2013, 2012-02-17 nutartis byloje Nr. 2A-1078/2013 etc.).
 12. Sutiktina su atsakovės pozicija, jog ieškovė šioje byloje iš esmės neginčija to fakto, kad trečiasis asmuo objektyviai atitinka pirkimo sąlygose keliamus kvalifikacinius reikalavimus, tiesiog vienas iš tai patvirtinančių dokumentų – VĮ Registrų centro pažyma išduota keliomis dienomis anksčiau nustatyto termino. Pažymėtina, jog trečiasis asmuo teismui pateikė papildomus jo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, tarp jų ir 2017-04-05 išduotą Registrų centro pažymą, iš kurios matyti, jog UAB „Banduva“ kvalifikacija visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.
 13. Kita vertus, pagal 3.7 punkto lentelės 3.1.2 – 3.14 punktų nuostatas vieninteliame 3.1.2 punkte keliamas reikalavimas pateikti ir Registrų centro pažymą ir sąžiningumo deklaraciją – kitose punktuose sąžiningumo deklaracijos nurodomi kaip alternatyvūs dokumentai kompetentingų institucijų pažymoms. Byloje yra UAB „Banduva“ 2017-03-13 sąžiningumo deklaracija, kurioje ji patvirtina atitikimą 3.1.2 – 3.1.4 punktams. Beje, priešingai nei teigia ieškovė, ant dokumento yra aiškios įrišimo žymės, todėl akivaizdu, jog ji buvo pateikta kartu su kitais pasiūlymo dokumentais.
 14. Nustačius, jog UAB „Banduva“ pasiūlymo pateikimo metu objektyviąja prasme visiškai atitiko pirkimo sąlygose keliamus kvalifikacijos reikalavimus: nėra ir nebuvo bankrutavusi, bankrutuojanti ar likviduojama, nebuvo sudariusi jokių susitarimų su kreditoriais, jos vadovas ar buhalteris nėra ir nebuvo teisti, UAB „Banduva“ atžvilgiu nebuvo priimta jokių apkaltinamųjų nuosprendžių, taip pat UAB „Banduva“ nėra ir nebuvo padariusi jokių profesinių pažeidimų, konstatuotina, jog pažymos datos trūkumas laikytinas pernelyg formaliu ir nesudarančiu pagrindo vertinti pasiūlymo kaip neatitinkančio pirkimo sąlygų reikalavimų.
 15. Be to, pagal Tvarkos aprašo 10 priedo 6 punkto, reglamentuojančio pasiūlymų nagrinėjimą ir vertinimą, nuostatas pasiūlymas atmetamas, kai tiekėjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų ir/ar užsakovo prašymu per nurodytą terminą nepateikia papildomų duomenų patvirtinančių jo kvalifikaciją; pasiūlymas neatitinka kitų pirkimo sąlygose (techninėje užduotyje, jeigu ji sudaroma) nustatytų reikalavimų; pateikta melaginga informacija, kurią užsakovas gali įrodyti teisėtomis priemonėmis; jeigu pasiūlyta kaina neįprastai maža ir tiekėjas per užsakovo nurodytą terminą neįrodo (nepagrindžia) kainos; jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė (pagal užsakovo apskaičiuotą preliminarią perkamų paslaugų kainą, pagrįstą normatyviniais ir/ar paslaugų rinkos duomenimis). Šiuo atveju atsakovė nepareikalavo, jog trečiasis asmuo pateiktų papildomus duomenis, patvirtinančius jo kvalifikaciją, taigi akivaizdu, kad atsakovei nekilo jokių abejonių, jog tiekėjas objektyviai atitinka jam keliamus kvalifikacijos reikalavimus, ir atsakovė neturėjo jokio pagrindo pasiūlymo atmesti.
 16. Nurodytais motyvais ieškovės ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178, 185 str.).

9Dėl bylinėjimosi išlaidų

10Nors tiek atsakovė, tiek trečiasis asmuo buvo pateikę prašymus priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė jas pagrindžiančių įrodymų, todėl jokios išlaidos nepriteistinos.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 straipsniu, teismas

Nutarė

12ieškinį atmesti.

132017-04-14 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

14Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai