Byla 2A-1443/2013
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atmesti pretenziją. Trečiasis asmuo - uždaroji akcinė bendrovė „TIS LT“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2349-343/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos paslaugos“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atmesti pretenziją. Trečiasis asmuo - uždaroji akcinė bendrovė „TIS LT“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „VSA Vilnius“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Jonavos paslaugos“, prašydamas panaikinti: 1) UAB „Jonavos paslaugos“ viešojo pirkimo komisijos 2012 m. liepos 24 d. protokolą Nr. 8, kuriuo nutarta tenkinti tikėjo UAB „TIS LT“ pretenziją ir panaikinti pirkimo komisijos 2012 m. birželio 29 d. protokolu Nr. 5 nustatytą pasiūlymų eilę, atmesti ieškovo pasiūlymą, nustatant kitą pasiūlymų eilę, kaip neteisėtą ir nepagrįstą;

52) įpareigoti perkančiąją organizaciją tiekėjo UAB „TIS LT“ pretenziją dėl pasiūlymų eilės atmesti, paliekant galioti UAB „Jonavos paslaugos“ 2012 m. birželio 29 d. pirkimo komisijos protokolu Nr. 5 nustatytą pasiūlymų eilę; 3) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas nurodė, kad UAB „Jonavos paslaugos“ 2012 m. birželio 4 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą požeminiams arba pusiau požeminiams komunalinių atliekų surinkimo konteineriams su jų įrengimu Jonavos mieste pirkti. 2012 m. birželio 29 d. protokolu Nr. 5 perkančioji organizacija nustatė preliminarią pasiūlymų eilę. Apie preliminarią pasiūlymų eilę pranešta tiekėjams. Pirkimą laimėjusiu tiekėju pripažintas ieškovas. Praėjus 15 d., negavus tiekėjų pretenzijų, numatyta pirkimą laimėjusį ieškovą kviesti sudaryti pirkimo sutartį, buvo pradėtos derybos dėl sutarties sąlygų. Tačiau 2012 m. liepos 11 d. UAB „TIS LT“ atsakovui pateikė pretenziją, kurioje nurodė, kad pasiūlymų pateikimo metu ieškovas neatitiko Konkurso minimalių kvalifikacinių reikalavimų, numatytų Konkurso sąlygų 3.1.2 ir 3.1.4 punktuose. Pretenzijos nagrinėjimo metu pirkimo procedūros buvo sustabdytos, ieškovas buvo įpareigotas pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) pažymą apie atsiskaitymą su VSDF biudžetu, nurodant įsiskolinimą fondui 2012 m. birželio 20 d., 2012 m. birželio 27 d., 2012 m. birželio 29 d., bei paaiškinimą ar kitokius dokumentus dėl Vilniaus apygardos teisme inicijuotos bankroto bylos iškėlimo. Vykdant atsakovo įpareigojimus, atsakant į pateiktą raštą, dar kartą nurodyta, kad ieškovas, kaip buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose, perkančiajai organizacijai jau yra pateikęs VSDFV pažymą, patvirtinančią, jog atitinka Konkurso sąlygų 3.1.4 punkto reikalavimus, taip pat visus reikalingus dokumentus dėl pirkime keliamų reikalavimų bei paaiškinta dėl Vilniaus apygardos teisme inicijuoto pareiškimo dėl bankroto. Vykdant atsakovo nurodymą iki 2012 m. liepos 13 d. 13 val. pateikti VSDFV Vilniaus skyriaus pažymą apie atsiskaitymą išvardintomis dienomis, ieškovas tą pačią dieną, kai gavo nurodymą, kreipėsi į atsakingą instituciją. Pateiktas atsakymas, jog vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 59 punktu, jeigu iki teisės priverstinai išieškoti atsiradimo draudėjas pateikia Fondo valdybos teritoriniam skyriui prašymą atidėti einamųjų įmokų už praėjusį mėnesį mokėjimą, priverstinis socialinio draudimo įmokų išieškojimas nepradedamas. Ieškovas teikdavo prašymus atidėti einamųjų įmokų mokėjimus ir sumokėdavo jas iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos, priverstinis išieškojimas ieškovui nebuvo taikytas. Tačiau atsakovo viešųjų pirkimų komisija, netinkamai įvertinusi tiekėjo pretenzijoje įvardintas faktines aplinkybes, 2012 m. liepos 24 d. protokolu Nr. 8 nutarė trečiojo asmens pretenziją tenkinti ir panaikinti 2012 m. birželio 29 d. atsakovo pirkimo komisijos posėdžio Nr. 5 protokolo nutarimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir atmesti ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų 3.1.4 punkte nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Išbraukus ieškovą, pasiūlymų eilė atitinkamai perskirstyta. Ieškovas 2012 m. liepos 31 d. pretenzija kreipėsi į atsakovą ir išdėstė faktinius ir teisinius nesutikimo su perkančiosios organizacijos priimtu sprendimu argumentus. 2012 m. rugpjūčio 2 d. raštu Nr. 5A-1191 atsakovas pranešė apie viešųjų pirkimų komisijos nutarimą netenkinti ieškovo pretenzijos.

7Anot ieškovo, nustatytais minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais siekiama įvertinti, ar tiekėjas pajėgus tinkamai vykdyti viešąja pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus jos galiojimo laikotarpiu. Atsakovas nepagrįstai ir paviršutiniškai nusprendė, jog priskaičiuotos VSD įmokos pasiūlymų pateikimo dienai (2012 m. birželio 20 d.) yra pakankamas pagrindas vertinti ieškovą, kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacinių reikalavimų pagal pirkimo sąlygų 3.1.4 punktą. Pažymėjo, kad 2010 m. birželio 20 d., t. y. pasiūlymų pateikimo dienai ieškovas jau buvo pateikęs prašymą dėl įmokų sumokėjimo atidėjimo. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 199 patvirtintas palengvinto socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sąlygas, įmokų sumokėjimas gali būti atidėtas, jeigu draudėjo finansiniai įsipareigojimai yra mažesni už jo turtą. Nuo dokumentų pateikimo VSDFV dienos socialinio draudimo įmokų išieškojimas yra sustabdomas. Įmokų terminai laikomi atidėtais, o draudėjas finansiškai pajėgus faktiškai įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus ir padengti įmokų sumas per nustatytą laikotarpį. Teigė, kad jokių nevykdomų įsipareigojimų nėra ir mokėjimus ieškovas atlieka, kaip nustatyta VSDFV. Mokėjimus už gegužės mėn. atliko 2012 m. birželio 20 d., 2012 m. birželio 22 d., 2012 m. birželio 28 d. 2012 m. birželio 28 d. pavedimu mokėjimas padengtas visa apimtimi. 2012 m. liepos 23 d. VSDFV Vilniaus skyriaus raštu atsakovui pranešta apie ieškovo atsiskaitymą su fondo biudžetu. VSD įmokų mokėjimas yra periodiškas, todėl tam tikrų fragmentų nurodymas apie nepadengtas įmokas VSDFV būtent tai dienai yra dirbtinis, paviršutiniškas ir neatspindi realios situacijos. Vien faktas, kad pasiūlymo pateikimo dienai yra paskaičiuotos įmokos, kai jų mokėjimo terminas yra atidėtas, t. y. prievolė tai dienai nėra vykdytina, neleidžia teigti apie jau susidariusį įsiskolinimą, kurio bendrovė negalėtų padengti apskritai. Mokėtinos sumos susidaro tiek prieš pasiūlymų pateikimo dieną, tiek po jos. Priešingas aiškinimas sudaro prielaidas daryti išvadą, jog pasiūlymų pateikimo dienai įmokų nebuvimas reiškia, jog tiekėjas atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nors mokėtinų sumų buvo iki tol ar jų atsirastų vėliau. Toks aiškinimas, pasak ieškovo, sudarytų prielaidas skirtingai vertinti iš esmės tas pačias situacijas, o tai pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo ir proporcingumo principus.

8Taip pat nurodė, jog ieškovas atitiko ir iki šiol atitinka pirkimo sąlygų 3.1.4 punkte keliamus reikalavimus, vertinant jo atitikimą visam laikui iki pasiūlymo pateikimo termino momento. Ieškovas pateikė pirkimo sąlygose reikalautą pažymą, išduotą Valstybinio socialinio draudimo įstaigos. Be to, bendrovė sėkmingai vykdo visas mokestines prievoles.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apygardos teismas 2012 m. spalio 22 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo UAB „VSA Vilnius“ valstybei 14,76 Lt pašto išlaidų ir trečiajam asmeniui UAB „TIS LT“ – 2500 Lt atstovavimo išlaidų.

10Teismas, atsižvelgęs į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, jog minimalius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjai turi atitikti pasiūlymų pateikimo momentu, bei įvertinęs tai, kad VSDFV Vilniaus skyriaus 2012 m. liepos 30 d. rašte Nr. (7.29-)3-83175 nurodyta, kad UAB „VSA Vilnius“ įsiskolinimas VSDFV biudžetui 2012 m. birželio 20 d., t. y. pasiūlymų pateikimo momentu, buvo 102 702,88 Lt, įvertinus įmokas, sumokėtas iki 2012 m. birželio 19 d. imtinai, sprendė, jog atsakovas, vadovaudamasis Konkurso sąlygų 3.1.4 punktu, pagrįstai UAB „VSA Vilnius“ pripažino neatitinkančiu minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir pagrįstai jį pašalino iš konkurso. Tokią išvadą teismas motyvavo tuo, kad priverstinio skolos išieškojimo atidėjimas nėra tapatus skolos nebuvimui, tuo tarpu konkurso sąlygose buvo nurodyta, kad konkurso dalyvis turi būti neskolingas VSDFV biudžetui. Todėl teismas ieškovo ieškinį atmetė.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Ieškovas UAB „VSA Vilnius“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą –ieškinį patenkinti visiškai. Taip pat prašo priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

13Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Perkančioji organizacija konkurso sąlygose nenumatė, kokiu konkrečiu laikotarpiu turėjo faktiškai nebūti jokių mokėtinų sumų. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino kasacinio teismo praktiką, jog tiekėjas kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti būtent pasiūlymų pateikimo dienai ir vien tai, kad ieškovas pasiūlymų pateikimo dienai turėjo atidėtą mokėjimą VSDFV yra pakankamas pagrindas laikyti, jog ieškovas neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Toks aiškinimas, anot ieškovo, pažeistų tiekėjų skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, nes: 1) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) Vilniaus skyriaus 2012 m. liepos 23 d. raštu atsakovui pranešta apie ieškovo atsiskaitymą su fondo biudžetu. Rašte pateikta informacija, jog 2012 m. birželio 20 d., t. y. pasiūlymų pateikimo dienai, ieškovo VSDFV valstybinio socialinio draudimo įmokos sudarė 102 702,88 Lt (įvertinus draudėjo iki 2012 m. birželio 19 d. imtinai sumokėtas sumas). VSD įmokų mokėjimas yra periodiškas, todėl tam tikrų fragmentų nurodymas apie nepadengtas įmokas VSDFV būtent tai dienai (ar net valandai) yra dirbtinis, paviršutiniškas ir neatspindi realios situacijos. Tam tikro „momento“ fiksavimas laike neturi lemti formalaus VPĮ aiškinimo; 2) būtų galima situacija, kad net ir pasiūlymų pateikimo dienai tiekėjo atitikimas minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams galėtų skirtis. Pvz., paskolintais pinigais padengęs net ir didelę sumą susidariusio įsiskolinimo būtent iki pasiūlymo pateikimo, tiekėjas taptų pajėgus vykdyti sutartį, nors iki to momento ir ateityje yra realu, jog nepadengtų mokėjimų neišvengiamai atsiras.
 2. Konkurso sąlygos turi būti aiškios. Nei VPĮ, nei UAB „Jonavos paslaugos“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse, nei pačiose pirkimo sąlygose nėra numatyta, kokiu momentu tiekėjas turi atitikti visus pirkimo sąlygose numatytus kvalifikacinius reikalavimus. Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte numatyta, kad pažyma, patvirtinanti įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, vykdymą turi būti išduota ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (jei dokumentas išduotas anksčiau, bet jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas). Atitinkantį nurodytą reikalavimą dokumentą - VSDFV pažymą ieškovas pateikė. Anot apelianto, būtent šiuo tikslu ir yra numatytas tam tikras laikotarpis, kadangi mokėjimai yra periodiniai. Tačiau teismas šių aplinkybių apskritai nevertino. Be to, teismo posėdžio metu pripažintas faktas, kad realiai neįmanoma tiekėjui išsiimti pažymos tą pačią dieną, kai jis teikia pasiūlymą - vien tik pažymos užsakymas ir išdavimas užtrunka kelias dienas.
 3. Pateikta pažyma yra pakankamas oficialus įrodymas, išduotas laikantis pirkimo sąlygose nustatytų terminų reikalavimų. Neįmanomas atvejis, kad pateikta pažyma patvirtintų, jog neegzistuoja jokios mokėtinos sumos per visą laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo dienos.
 4. Atidėjus įmokų mokėjimo terminus, ieškovas laikomas finansiškai pajėgiu faktiškai įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus ir padengti įmokų sumas per nustatytą laikotarpį. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog tuo atveju, kai skolų mokėjimo terminai yra atidėti ar išdėstyti, tokios skolos negali būti laikomos pradelstomis (Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. birželio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-315/2004; 2008 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-823/2008). Toks įsiskolinimas tiekėjo atitikčiai minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams įtakos neturi.
 5. Pagal su VSDF suderintą socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarką prisiimtus įsipareigojimus ieškovas įvykdė tinkamai ir laiku (tai patvirtina pateikti bankinių pavedimų išrašai bei VSDFV raštas). Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino esamą tvarką, kaip „išieškojimo atidėjimą“, nes išieškojimas, kaip veiksmas, yra tik prievolės nevykdymo pasekmė. Kai prievolė vykdoma (mokamos įmokos pagal suderintą tvarką), įsipareigojimai vykdomi tinkamai. Ieškovo pasinaudojimas atidėtu mokėjimu, patenka į sąvoką „įsipareigojimų vykdymas“, kas reiškia, jog ieškovas yra pasinaudojęs kita prievolės vykdymo tvarka. Pirmosios instancijos teismas sprendimo motyvuose apkritai nenagrinėjo šio argumento.
 6. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti papildomus duomenis dėl ieškovo kvalifikacinio pajėgumo vykdyti sudarytas didelės apimties atliekų tvarkymo paslaugų sutartis per paskutiniuosius trejus metus. Anot apelianto, pateikta informacija turėjo esminę reikšmę teismui vertinant faktines aplinkybes.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Jonavos paslaugos“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Tiekėjo kvalifikaciniai duomenys perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus turi atitikti visa apimtimi pasiūlymo pateikimo momentu. Paaiškėjus, kad konkurso dalyvio deklaracijoje padaryti pareiškimai yra neteisingi, su tokiu tiekėju atsisakoma sudaryti viešojo pirkimo sutartį.
 2. UAB „Jonavos paslaugos“ komisijai leidus pirkimo procedūrose dalyvauti ieškovui, kurio kvalifikacija neatitiko keliamų reikalavimų pasiūlymo pateikimo momentu, būtų pažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principai kitų tiekėjų atžvilgiu.
 3. Ieškovo teiginiai dėl procesinių teisės normų taikymo pažeidimų yra atmestini. Nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo ir yra susijęs su viešųjų pirkimų įstatymo normų taikymo aiškinimu, o ne dėl atsakovo kvalifikacinių reikalavimų atitikimo pripažinimo jau atliktiems darbams.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „TIS LT“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti iš ieškovo trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais, kad minimalius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjai turi atitikti pasiūlymų pateikimo momentu. Nors Konkurso sąlygų 3.1.4 punktas leido pateikti ne senesnę nei 60 d. pažymą dėl atitikimo kvalifikacijos reikalavimui, susijusiam su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tačiau tai nepateisina tiekėjo kvalifikacijos pasikeitimo ir galimybių jį pripažinti laimėjusiu pirkimą, kai po atitinkamos pažymos išėmimo pasikeitė situacija ir jis nebeatitinka kvalifikacijos reikalavimo. Pateikęs atitinkamus kvalifikaciją įrodančius dokumentus, tiekėjas pasiūlymo pateikimo momentu užtikrina, jog kvalifikacijos duomenys nėra pasikeitę, t. y. jis atitinka kvalifikacijos reikalavimus, ir tuo tikslu pateikia tai patvirtinančią deklaraciją (Konkurso sąlygų 3.4 p.).
 2. Kaip matyti iš ieškovo pateikto Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2012 m. liepos 30 d. rašto Nr. (7.29)-3-83178, ieškovo įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui pasiūlymų pateikimo dieną (2012 m. birželio 20 d.) sudarė 102 702,88 Lt. Tai reiškia, jog perkančioji organizacija pagrįstai įvertino, jog šiuo momentu ieškovas neatitiko Konkurso sąlygų 3.1.4 punkto kvalifikacijos reikalavimo, kadangi buvo skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.
 3. Ieškovas, dalyvaudamas pirkime, elgėsi nesąžiningai ir piktnaudžiavo teisėmis bei teikė jam žinomai tikrovės neatitinkančius duomenis apie savo kvalifikaciją (CK 1.137 str. 3 d.). Todėl perkančioji organizacija pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą, nes pasiūlymo atmetimo pagrindą faktiškai sudarė ne tik Konkurso sąlygų 3.1.4 ir 10.8.1 punktuose nurodytos aplinkybės, bet ir Konkurso sąlygų 3.4 punkte nurodytos aplinkybės.
 4. Ieškovas nepagrįstai tapatina Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 59 punkte numatytą galimybę atidėti priverstinį skolos išieškojimą ir VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytą reikalavimą būti įvykdžius įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Vadovaujantis VPĮ 32 straipsnio 2 dalies 5 punktu ir Konkurso sąlygų 3.1.4 punktu, tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, t. y. neturėti skolų, o tuo tarpu Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 59 ir 60 punktuose numatytais atvejais tiekėjas yra laikomas turintis skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir tik priverstinis išniekojimas yra atidėtas, be to, jo atžvilgiu yra taikomos neigiamos pasekmės - palūkanos už laiku nesumokėtas įmokas. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius 2012 m. liepos 30 d. rašte Nr. (7.29)-3-83178 aiškiai nurodė, jog ieškovas pasiūlymų pateikimo momentu buvo įsiskolinęs.
 5. Ieškinyje pareikštas reikalavimas panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus ir įpareigoti perkančiąją organizaciją tiekėjo UAB „TIS LT“ pretenziją atmesti, paliekant galioti 2012 m. birželio 29 d. UAB „Jonavos paslaugos“ pirkimo komisijos protokolu Nr. 5 nustatytą pasiūlymų eilę, yra netinkamas ir neteisėtas. Pagal kasacinio teismo suformuotą praktiką, teismas negali įpareigoti perkančiosios organizacijos priimti tam tikrus sprendimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 11d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009).

16Teisėjų kolegija konstatuoja:

17Apeliacinis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

20Byloje nagrinėjamas ginčas kilo dėl atsakovo vykdomo supaprastinto atviro konkurso dėl požeminių arba pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių su jų įrengimu Jonavos mieste pirkimo, o konkrečiai dėl ieškovo UAB „VSA Vilniaus“ atitikimo pirkimo sąlygose keliamiems kvalifikacijos reikalavimams.

21Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 32 straipsnio 1 dalies nuostatą, perkančioji organizacija turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Šią pareigą perkančioji organizacija įgyvendina pagal tiekėjų kokybinės atrankos kriterijus, kurie įtvirtinti VPĮ 33-37 straipsniuose: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, teisė verstis ūkine veikla, ekonominis ir finansinis bei techninis pajėgumai, sąlygos, draudžiančios ar ribojančio dalyvavimą konkurse. Tai objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįsti reikalavimai, skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikalingos kompetencijos neturi. Tiekėjų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pasiūlymai negali būti toliau vertinami ar kitaip į juos atsižvelgiama, net jei paaiškėtų, kad tokių tiekėjų siūloma kaina mažesnė už laimėjusiojo ar net mažiausia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-567/2011).

22VPĮ 33 straipsnio 1 dalyje yra nustatytos sąlygos, kurioms esant tiekėjų dalyvavimas pirkime yra draudžiamas arba ribojamas. Kiekviena perkančioji organizacija konkretaus pirkimo dokumentuose privalo nustatyti, kad tokiais atvejais tiekėjų pasiūlymai atmetami. VPĮ 33 straipsnio 2 dalyje nurodyti atvejai, kai perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali, bet neprivalo nustatyti, kad šiais atvejais tiekėjų pasiūlymai atmetami. Taigi dėl VPĮ 33 straipsnio 2 dalyje išvardintų sąlygų, ribojančių tiekėjų dalyvavimą, perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nuspręsti, taikyti šias sąlygas konkretaus viešojo pirkimo procedūrose, ar jų netaikyti.

23Kasacinės instancijos teismas yra pasisakęs, jog tam, kad perkančioji organizacija galėtų atmesti tiekėjo pasiūlymą VPĮ 33 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais, tokie atvejai turi būti nustatyti konkretaus pirkimo sąlygose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-567/2011).

24Pagal VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkto nustatytą, perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.

25Nagrinėjamu atveju atsakovo UAB „Jonavos paslaugos“ organizuoto konkurso sąlygų III skyriaus „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ lentelės „Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 3.1.4. punkte buvo nustatytas reikalavimas: „Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu“. Ši konkurso sąlyga iš esmės atitiko VPĮ redakcijos 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytą sąlygą, ribojančią tam tikro statuso tiekėjų dalyvavimą viešajame pirkime. Vadinasi, nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija pasinaudojo įstatymo jai suteikta diskrecijos teise nustatyti pirkimo dokumentuose tiekėjų kokybinės atrankos kriterijus, kurie padėtų išsiaiškinti, ar konkretus tiekėjas yra pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Atitinkamai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino šią konkurso sąlygą atitinkančia įstatymo reikalavimus.

26Atsakovo UAB „Jonavos paslaugos“ viešojo pirkimo komisija 2012 m. liepos 24 d. protokolu Nr. 8 priimtą sprendimą, kuriuo nutarta patenkinti tiekėjo UAB „TIS LT“ pretenziją ir panaikinti viešojo pirkimo komisijos 2012 m. birželio 29 d. protokolo Nr. 5 nutarimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo, motyvavo tuo, kad ieškovas UAB „VSA Vilnius“ neatitinka pirkimo sąlygų 3.1.4 punkte nurodytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų (37-38 b. l., 1 t.).

27Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsakovas pagrįstai pripažino ieškovą neatitinkančiu minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir pagrįstai jį pašalino iš konkurso. Tokią išvadą teismas padarė, atsižvelgęs į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pateiktą išaiškinimą, jog minimalius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjai turi atitikti pasiūlymų pateikimo momentu, taip pat į tai, kad VSDFV Vilniaus skyrius raštu patvirtino, jog UAB „VSA Vilnius“ įsiskolinimas VSDFV biudžetui 2012 m. birželio 20 d. , t. y. pasiūlymų pateikimo momentu, buvo 102 702,88 Lt, bei konstatuodamas, kad priverstinio skolos išieškojimo atidėjimas nėra tapatus skolos nebuvimui.

28Teisėjų kolegija daro išvadą, jog atsakovo viešojo pirkimo komisija turėjo pakankamą pagrindą pripažinti ieškovą UAB „VSA Vilnius“ neatitinkančiu Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo.

29Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad minimalius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjai turi atitikti pasiūlymų pateikimo momentu, todėl tai, kad pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui tiekėjas įgyja reikiamą minimalią kvalifikaciją ir perkančiajai organizacijai pateikia tai įrodančius dokumentus, pripažintina neatitiktimi perkančiosios organizacijos tiekėjams keliamiems kvalifikacijos reikalavimams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 29 d. viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga A-3, Teismų praktikos Nr. 31, 2009 m.).

30Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas tarp šalių kilusi ginčą, atsižvelgė į šį kasacinio teismo pateiktą išaiškinimą, ir nustatęs, jog UAB „VSA Vilnius“ įsiskolinimas VSDFV biudžetui 2012 m. birželio 20 d. – pasiūlymų pateikimo momentu, buvo 102 702,88 Lt, padarė išvadą, jog ieškovas pagrįstai buvo pripažintas neatitinkančiu Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo.

31Nesutikdamas su tokiu teismo sprendimu, ieškovas UAB „VSA Vilnius“ apeliaciniame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino kasacinio teismo praktiką, kad tiekėjai kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti būtent pasiūlymų pateikimo dienai. Pasak apelianto, vien tai, kad jis pasiūlymo pateikimo dienai turėjo atidėtą mokėjimą VSDFV, nėra pakankamas pagrindas laikyti, jog jis neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Apeliantas taip pat pažymi, kad nei VPĮ, nei UAB „Jonavos paslaugos“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse, nei pačiose pirkimo sąlygose nėra numatyta kokiu būtent momentu tiekėjas turi atitikti visus pirkimo sąlygose numatytus kvalifikacinius reikalavimus.

32Kaip matyti iš Konkurso sąlygų, tiekėjas savo atitikimą 3.1.4 punkte nustatytam reikalavimui pagrįsti privalėjo pateikti Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotą dokumentą arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą (originalą arba tinkamai patvirtintą dokumento kopiją), išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, Konkurso sąlygose nurodyta, jog toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Apeliantas teigia, jog jis pateikė Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte nurodytą kvalifikacinį reikalavimą pagrindžiantį dokumentą.

33Kasacinis teismas yra pasisakęs, jog reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas. Tai yra išvestinis reikalavimas ir jis yra svarbus tik dėl to, kad padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams. Net ir neatitinkant šio išvestinio reikalavimo, tiekėjo kvalifikacija iš principo gali būti pripažįstama atitinkančia minimalius jai keliamus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu teisėtumo sprendžiama ne tik pagal tai, ar perkančioji organizacija tinkamai vertino jai pateiktų tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų turinį ir dėl to priėmė pagrįstą sprendimą, bet ir pagal tai, ar ieškovo kvalifikacija pakankama ar ne perkamiems darbams atlikti, remiantis ir kita perkančiajai organizacijai prieinama informacija (VPĮ 32 str. 4 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011, 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011). Taigi, jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją. Jei reikalinga informacija yra susijusi su tiekėju iš kitos valstybės narės nei perkančioji organizacija, ji gali kreiptis į atitinkamas tos valstybės narės kompetentingas institucijas (VPĮ 33 str. 4 d.).

34Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovas, 2012 m. birželio 19 d. teikdamas pasiūlymą perkančiajai organizacijai, savo atitikimui Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2012 m. birželio 8 d. Nr. D5-2925 pažymą apie atsiskaitymą su valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu (124 b. l., 1 t.), kuriame nurodyta, jog UAB „VSA Vilnius“ 2012 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nėra skolingas. Iš esmės nėra pagrindo nesutikti su apeliantu, jog pateiktas dokumentas, kuriuo apeliantas įrodinėjo jo atitikimą Konkurso sąlygų 3.1.4 punkto kvalifikaciniam reikalavimui, atitinka jam keliamus reikalavimus – t. y. jis išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (nagrinėjamu atveju pasiūlymų pateikimo terminas baigėsi 2012 m. birželio 20 d. 10.00 val., Konkursų sąlygų 9.1 p., 15 b. l., 1 t.). Tačiau, kaip jau minėta šioje nutartyje, reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas. Taigi, Konkurso sąlygas atitinkančio kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento pateikimas savaime nenulemia tiekėjo atitikimo konkrečiam kvalifikaciniam reikalavimui. Šiuo atveju svarbu yra tai, kad pateikto dokumento turinys (joje užfiksuota informacija) perteiktų tikrąją tiekėjo padėtį pasiūlymo pateikimo momentu – ar jis pasiūlymo pateikimo momentu atitinka Konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Nors VPĮ, UAB „Jonavos paslaugos“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse, nei pačiose pirkimo sąlygose nėra aiškiai nurodyta kokiu momentu tiekėjas turi atitikti visus pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, tačiau, akivaizdu, jog siekiant nustatyti, ar konkretus tiekėjas bus pajėgus tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį visą jos vykdymo laikotarpį, svarbu nustatyti tikruosius, realius tiekėjo kvalifikacinius duomenis, o ne buvusius ir iki pasiūlymo pateikimo momento pasikeitusius duomenis. Šiuo atveju tiekėjas, kartu su pasiūlymu teikdamas kvalifikacinius reikalavimus pagrindžiančius dokumentus, iš esmės turi užtikrinti, jog jo kvalifikaciniai duomenys nėra pasikeitę, t. y. jis atitinka Konkurso sąlygose tiekėjams iškeltus kvalifikacinius reikalavimus ir pasiūlymo pateikimo momentu, kadangi perkančioji organizacija tiekėjų kvalifikacinius duomenis nustato, būtent įvertinusi tiekėjų pateiktus dokumentus. Todėl tiekėjas turi pateikti tikrovę atitinkančius dokumentus, kad jis būtent pasiūlymo pateikimo momentu atitinka Konkurso sąlygose tiekėjams iškeltus kvalifikacinius reikalavimus. Pažymėtina, jog pačiose Konkurso sąlygose nustatyta, kad tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (Konkurso sąlygų 3.4 p.).

35Iš bylos duomenų matyti, kad perkančioji organizacija, gavusi trečiojo asmens pretenziją dėl ieškovo neatitikimo Konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, o būtent Konkurso sąlygų 3.1.4. punkto reikalavimams, siekdama išsiaiškinti, ar ieškovas atitinka šį kvalifikacinį reikalavimą, nusprendė kreiptis į tiekėją UAB „VSA Vilnius“, kad šis pateiktų pažymą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus apie atsiskaitymą su valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, nurodant įsiskolinimą fondui 2012 m. birželio 20 dienai, 2012 m. birželio 27 dienai ir 2012 m. birželio 29 dienai (33 b. l., 1 t.). Taigi, perkančioji organizacija, siekdama išsiaiškinti, ar ieškovas atitinka Konkurso sąlygų 3.1.4. punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, pagrįstai pareikalavo papildomos informacijos, kuri leido jai įsitikinti ieškovo kvalifikacijos atitiktimi. Atsakovo Viešojo pirkimo komisija ieškovo neatitikimą Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui nustatė, gavusi iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2012 m. liepos 18 d. raštą Nr. (7.29) 3-79071), kuriame buvo nurodyta, kad UAB „VSA Vilnius“ 2012 m. birželio 20 d. (pasiūlymų pateikimo dieną) buvo įsiskolinusi VSDFV 102 702,88 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų (47, 37, 196 b. l., 1 t.).

36Teisėjų kolegija sprendžia, jog šiuo atveju perkančioji organizacija turėjo pagrindą pripažinti ieškovą neatitinkančiu Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo, nes ieškovo prie pasiūlymo pateiktoje VSDFV Vilniaus skyriaus 2012 m. birželio 8 d. pažymoje Nr. D5-2925 (124 b. l., 1 t.) nebuvo atskleista ieškovo, kaip tiekėjo, tikroji padėtis pasiūlymo pateikimo momentu, ir tai pasitvirtino, išsireikalavus papildomus duomenis.

37Apeliantas teigia, jog atidėjus įmokų mokėjimo terminus, ieškovas laikomas finansiškai pajėgiu faktiškai įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus ir padengti įmokų sumas per nustatytą laikotarpį. Pažymi, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog tuo atveju, kai skolų mokėjimo terminai yra atidėti ar išdėstyti, tokios skolos negali būti laikomos pradelstomis (Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. birželio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-315/2004; 2008 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-823/2008). Taigi, apelianto nuomone, toks įsiskolinimas tiekėjo atitikčiai minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams įtakos neturi.

38Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju negalima vadovautis apelianto nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo praktika, kadangi cituojamomis nutartimis nagrinėtų bylų ir šiuo atveju nagrinėjamos bylos ratio decidendi nesutampa. Tačiau įvertinus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių (toliau – Taisyklės) nuostatas, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas sutikti su apeliantu, jog atidėjus įmokų mokėjimą pagal taisyklių 59 punktą, negalima teigti, jog tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmoku mokėjimu, kaip to reikalauja Konkurso sąlygų 3.1.4 punktas. Taip pat teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, jog pirmosios instancijos teismas Taisyklių 59 punkte nustatytą atidėjimą nepagrįstai sutapatino su išieškojimo atidėjimu.

39Taisyklių 59 punktas reglamentuoja, kad jeigu iki teisės priverstinai išieškoti atsiradimo draudėjas pateikia Fondo valdybos teritoriniam skyriui prašymą atidėti einamųjų įmokų už praėjusį mėnesį mokėjimą, priverstinis socialinio draudimo įmokų išieškojimas nepradedamas. Einamųjų įmokų už praėjusį mėnesį mokėjimas atidedamas iki prašyme nurodytos dienos, tačiau ne vėlesnės kaip iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos. Jeigu per prašyme nustatytą terminą socialinio draudimo įmokos nesumokamos, šių įmokų, delspinigių ir baudų priverstinis išieškojimas pradedamas šių Taisyklių 113 punkto nustatyta tvarka. Tuo tarpu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimą atskirai reglamentuoja Taisyklių VIII skyrius. Taigi, šiuo atveju yra pagrindas spręsti, jog atidėjus įmokų mokėjimą pagal Taisyklių 59 punktą, atidėjimo laiku draudėjas laikomas nepažeidusiu prievolės sumokėti įmokas, kadangi nustatomas naujas mokėjimo terminas. Šiuo atveju nesumokėtos įmokos atidėjimo laiku iš esmės negali būti laikomos įsiskolinimu, kaip įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmoku mokėjimu, nevykdymo pasekmė.

40Įvertinusi Taisyklių 59 punkto nuostatą, teisėjų kolegija taip pat sprendžia, jog įmokų mokėjimo atidėjimas negali būti tapatinamas su išieškojimo atidėjimu, nes tų pačių Taisyklių 113 punkte nustatyta, jog teisė į priverstinį išieškojimą atsiranda, kai socialinio draudimo įmokos turėjo būti sumokėtos; socialinio draudimo įmokos, delspinigiai ir baudos priverstinai išieškoti pradedami praėjus 5 dienoms nuo šios teisės atsiradimo. Tuo tarpu pagal Taisyklių 59 punktą yra atidedamas įmokų mokėjimas, nustatant kitą mokėjimo terminą, o atidėjimo laikotarpiu dar neegzistuoja pagrindas įgyti teisę išieškoti įmokas.

41Tačiau nepaisant to, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pažymi, jog šiuo atveju tokie išaiškinimai nepaneigia nustatytos aplinkybės, jog 2012 m. birželio 20 dienai ieškovo įsiskolinimas VSDF biudžetui sudarė 102 702,88 Lt, ką pripažino pats VSDFV Vilniaus skyrius 2012 m. liepos 18 d. rašte Nr. (7.29-)3-79071 (196 b. l., 1 t.). Byloje nėra duomenų, įrodančių, jog VSDFV Vilniaus skyriaus nurodytą, įsiskolinimu įvardintą sumą sudarė būtent įmokos, kurių mokėjimai buvo atidėti, vadovaujantis Taisyklių 59 punktu. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog VSDFV Vilniaus skyriaus patvirtinimas, jog ieškovas pasiūlymo pateikimo dieną turėjo įsiskolinimų VSDF biudžetui, yra pakankamas pagrindas spręsti, jog ieškovas pasiūlymo pateikimo momentu neatitiko Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo.

42Teisėjų kolegija taip pat sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti papildomus ieškovo duomenis, anot jo, patvirtinančius jo kvalifikacinį pajėgumą vykdyti sudarytas didelės apimties atliekų tvarkymo paslaugų sutartis per paskutiniuosius trejus metus, kadangi jie nėra susiję su nagrinėjama byla (4-5 b. l., 2 t.). Teisėjų kolegija pažymi, jog šie duomenys negali nei patvirtinti, nei paneigti ieškovo atitikimo Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui pasiūlymo pateikimo momentu. Šiuo atveju tai, kad ieškovas buvo pajėgus įvykdyti kitas sutartis, savaime negali paneigti, jog ieškovas nebuvo įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu.

43Atsižvelgdama į šioje nutartyje išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai aiškino ir taikė viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas, nors ir nepagrįstai socialinio draudimo įmokų mokėjimo atidėjimą sutapatino su šių įmokų išieškojimo atidėjimu, tačiau pagrįstai nustatęs, jog 2012 m. birželio 20 d. (t. y. pasiūlymų pateikimo momentu) ieškovas turėjo įsiskolinimą VSDF biudžetui, padarė pagrįstą išvadą, jog ieškovas neatitiko Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte nurodyto kvalifikacinio reikalavimo, ir šios išvados pagrindu ieškinį atmetė pagrįstai. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog pagrindų, nurodytų Civilinio proceso kodekso 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra. Todėl skundžiamas teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

44Atmetus ieškovo UAB „VSA Vilnius“ apeliacinį skundą, netenkinamas jo prašymas priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str.), o trečiojo asmens UAB „TIS LT“ prašymas priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas tenkinamas iš dalies – iš ieškovo trečiojo asmens naudai priteisiant 1275 Lt už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (CPK 93 str., 95 str., Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.11 p.).

45Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

46Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

47Priteisti iš ieškovo UAB „VSA Vilnius“ trečiajam asmeniui UAB „TIS LT“ 1275 Lt (vieną tūkstantį du šimtus septyniasdešimt penkis litus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „VSA Vilnius“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su... 5. 2) įpareigoti perkančiąją organizaciją tiekėjo UAB „TIS LT“... 6. Ieškovas nurodė, kad UAB „Jonavos paslaugos“ 2012 m. birželio 4 d.... 7. Anot ieškovo, nustatytais minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais siekiama... 8. Taip pat nurodė, jog ieškovas atitiko ir iki šiol atitinka pirkimo sąlygų... 9. Kauno apygardos teismas 2012 m. spalio 22 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 10. Teismas, atsižvelgęs į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, jog... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Ieškovas UAB „VSA Vilnius“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno... 13. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:
  14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Jonavos paslaugos“ prašo... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „TIS LT“ prašo... 16. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 17. Apeliacinis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 22 d.... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 19. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 20. Byloje nagrinėjamas ginčas kilo dėl atsakovo vykdomo supaprastinto atviro... 21. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 32 straipsnio 1 dalies... 22. VPĮ 33 straipsnio 1 dalyje yra nustatytos sąlygos, kurioms esant tiekėjų... 23. Kasacinės instancijos teismas yra pasisakęs, jog tam, kad perkančioji... 24. Pagal VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkto nustatytą, perkančioji... 25. Nagrinėjamu atveju atsakovo UAB „Jonavos paslaugos“ organizuoto konkurso... 26. Atsakovo UAB „Jonavos paslaugos“ viešojo pirkimo komisija 2012 m. liepos... 27. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsakovas pagrįstai pripažino... 28. Teisėjų kolegija daro išvadą, jog atsakovo viešojo pirkimo komisija... 29. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad minimalius... 30. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas tarp šalių... 31. Nesutikdamas su tokiu teismo sprendimu, ieškovas UAB „VSA Vilnius“... 32. Kaip matyti iš Konkurso sąlygų, tiekėjas savo atitikimą 3.1.4 punkte... 33. Kasacinis teismas yra pasisakęs, jog reikalavimas pateikti atitinkamą... 34. Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovas, 2012 m. birželio 19 d. teikdamas... 35. Iš bylos duomenų matyti, kad perkančioji organizacija, gavusi trečiojo... 36. Teisėjų kolegija sprendžia, jog šiuo atveju perkančioji organizacija... 37. Apeliantas teigia, jog atidėjus įmokų mokėjimo terminus, ieškovas laikomas... 38. Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju negalima vadovautis... 39. Taisyklių 59 punktas reglamentuoja, kad jeigu iki teisės priverstinai... 40. Įvertinusi Taisyklių 59 punkto nuostatą, teisėjų kolegija taip pat... 41. Tačiau nepaisant to, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pažymi, jog šiuo... 42. Teisėjų kolegija taip pat sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 43. Atsižvelgdama į šioje nutartyje išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija... 44. Atmetus ieškovo UAB „VSA Vilnius“ apeliacinį skundą, netenkinamas jo... 45. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 46. Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 47. Priteisti iš ieškovo UAB „VSA Vilnius“ trečiajam asmeniui UAB „TIS...