Byla 2S-1996-159/2012
Dėl priverstinio skolos išieškojimo, suinteresuotas asmuo – įkeistų daiktų savininkė UAB „VKK Investicija“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija Morkūnienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko V. Z. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-06-26 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3675-144/2012 pagal kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc (AB) Lietuvos skyriaus pakartotinį pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, suinteresuotas asmuo – įkeistų daiktų savininkė UAB „VKK Investicija“.

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-03-12 nutartimi patenkintas kreditoriaus pareiškimas. Areštuoti įkeisti daiktai: 1) 0,9500 ha bendro ploto žemės sklypas, unikalus Nr. xxxx-xxxx-xxxx, 2) 1,0800 ha bendro ploto žemės sklypas, unikalus Nr. xxxx-xxxx-xxxx, 3) 0,6800 ha bendro ploto žemės sklypas, unikalus Nr. xxxx-xxxx-xxxx, 4) 0,7000 ha bendro ploto žemės sklypas, unikalus Nr. xxxx-xxxx-xxxx, 5) 1,7700 ha bendro ploto žemės sklypas, unikalus Nr. xxxx-xxxx-xxxx, esantys Klaipėdoje, nuosavybės teise priklausantys UAB „VKK Investicija“, įmonės kodas 300625859, buveinė Igno Šimulionio g. 5, Vilnius. Įkeistų daiktų įkainojimas nurodytas hipotekos lakšto 4 punkte. Skolininkas ir įkeistų daiktų savininkas įspėti, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytynių (b. l. 62–63).

3Kreditorius Nordea Bank Finland Plc (AB) Lietuvos skyrius 2012-05-18 Klaipėdos miesto apylinkės teismui padavė pakartotinį pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš įkeistų UAB „VKK Investicijos“ priklausančių daiktų: 0,9500 ha bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. xxxx-xxxx-xxxx, 1,0800 ha bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. xxxx-xxxx-xxxx, 0,6800 ha bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. xxxx-xxxx-xxxx, 0,700 ha bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. xxxx-xxxx-xxxx, 1,7700 ha bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. xxxx-xxxx-xxxx, esančių Klaipėdoje. Hipotekos lakšto kodas 03120080006254.

4Nurodė, kad skolininkas V. Z. neįvykdė teismo įspėjimo ir per vieno mėnesio terminą skolos negrąžino, todėl skola pagal 2008-05-12 kredito sutartį Nr. KK 08/05/66D (su vėlesniais pakeitimais) išieškotina priverstinai, parduodant iš varžytynių hipotekos lakštu įkeistus nekilnojamuosius daiktus. Skolą sudaro: 526 395,61 EUR negrąžintas kreditas, 11 148,61 EUR nesumokėtos palūkanos, 41 729,58 EUR delspinigiai, 144,81 EUR bauda už įsipareigojimų nevykdymą, iš viso: 579 418,61 EUR, 16 proc. dydžio sutartinės metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, numatytos kredito sutarties 8.2 punkte, nuo negrąžintos 579 418,61 EUR sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 139 Lt kreditoriaus sumokėtas žyminis mokestis (b. l. 72–74).

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-06-26 nutartimi konstatavo, kad kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc (AB) Lietuvos skyriaus naudai iš skolininko V. Z. pagal 2008-05-12 kredito sutartį Nr. KK 08/05/66D (su vėlesniais pakeitimais) įsiskolinimą sudaro: 526 395,61 EUR negrąžintas kreditas, 11 148,61 EUR nesumokėtos palūkanos, 41 729,58 EUR delspinigiai, 144,81 EUR bauda už įsipareigojimų nevykdymą, iš viso: 579 418,61 EUR, 16 proc. dydžio sutartinės metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanos numatytos kredito sutarties 8.2 punkte už negrąžintą 579 418,61 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo – nutarta išieškoti 2012-06-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3673-144/2012. Nutarė išieškoti 139 Lt kreditoriaus sumokėtą žyminį mokestį. Taip pat nutarė už skolą parduoti iš varžytynių įkeistus daiktus: 1) 0,9500 ha bendro ploto žemės sklypą, unikalus Nr. xxxx-xxxx-xxxx, 2) 1,0800 ha bendro ploto žemės sklypą, unikalus Nr. xxxx-xxxx-xxxx, 3) 0,6800 ha bendro ploto žemės sklypą, unikalus Nr. xxxx-xxxx-xxxx, 4) 0,7000 ha bendro ploto žemės sklypą, unikalus Nr. xxxx-xxxx-xxxx, 5) 1,7700 ha bendro ploto žemės sklypą, unikalus Nr. xxxx-xxxx-xxxx, esančius Klaipėdoje, nuosavybės teise priklausančius UAB „VKK Investicija“, įmonės kodas 300625859, buveinė Igno Šimulionio g. 5, Vilnius. Įkeistų daiktų 6 125 000 Lt įkainojimas nurodytas hipotekos lakšto 4 punkte. Nurodė, kad skolininkui V. Z. ir įkeistų daiktų savininkei UAB „VKK Investicija“ 2012-03-26 ir 2012-03-30 įspėjimai ir procesiniai dokumentai įteikti tinkamai CPK 123 str. numatyta tvarka. Patenkino kreditoriaus prašymą, nes nuo įspėjimų įteikimo praėjo mėnuo, skola negrąžinta (b. l. 79–80).

6Skolininkas V. Z. 2012-09-18 padavė atskirąjį skundą. Juo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-06-26 nutartį. Nurodo, kad skundžiama teismo nutartimi ginčas yra išsprendžiamas iš esmės, tačiau teismas rezoliucinėje dalyje konstatavo, kad skola iš V. Z. yra priteista teismo 2012-06-22 nutartimi kitoje civilinėje byloje Nr. 2-3673-144/2012. Teismas pažeidė procesinės teisės normas, nes įstatymo nustatyta tvarka bylos nebuvo sujungtos. Nagrinėjamoje byloje teismas nepadarė išvados dėl pareiškimo patenkinimo ar nepatenkinimo, taip pažeidė CPK 270 straipsnio 5 dalies 1 punkto reikalavimus, todėl nutartis yra naikintina. Priimdamas skundžiamą nutartį teismas visiškai nesivadovavo skolininko motyvais, kad su kreditoriumi pradėtos derybos dėl sutarties sąlygų vykdymo. Skolininkas nurodė, kad jo turtinė padėtis pagerėjo ir šiuo metu jis yra finansiškai pajėgus toliau tęsti sutarties sąlygų vykdymą ir siekia atnaujinti sutartį. Kreditorius derėjosi ir pagrįstai skolininkui leido tikėtis, jog sutarties vykdymas gali būti atnaujintas. Kreditoriui kreipusis į teismą, skolininko teisėti lūkesčiai buvo pažeisti. Kreditorius taip pažeidė šalių kooperavimosi, bendradarbiavimo principus, pasinaudojo savo kaip stipresniosios sandorio šalies padėtimi. Tokie kreditoriaus veiksmai yra nesąžiningi (b. l. 89–91).

7Atsiliepimu kreditorius Nordea Bank Finland Plc (AB) Lietuvos skyrius (toliau tekste Bankas) prašo atmesti skolininko V. Z. atskirąjį skundą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad skolininko prievolių Bankui įvykdymas buvo užtikrintas trijų atskirų juridinių asmenų turto hipoteka, buvo nustatyta išieškojimo iš įkeisto turto eilė, todėl ir buvo priimtos trys atskiros nutartys: 2012-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-3673-144/2012 dėl UAB „Vekšis“ įkeisto turto, 2012-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-3674-144/2012 dėl UAB „VKK Klaipėda“ įkeisto turto, 2012-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-3675-144/2012 dėl UAB „VKK Investicija“ įkeisto turto pardavimo. Teismas teisingai konstatavo, kad pagal anksčiausiai priimtą nutartį yra priteisiama skola ir tai yra vykdomasis dokumentas ta prasme, kad Bankas galės išieškoti iš V. Z. skolą, jeigu skolos padengimui nepakaks UAB „VKK Investicija“ (pirma eile), UAB „Vekšis“ (antra eile) ir UAB „VKK Klaipėda“ (trečia eile) įkeisto turto vertės. Dėl skolininko argumentų derybų klausimu nurodo, kad sutarties vykdymo sąlygos skolininko prašymu buvo keistos keturis kartus atidedant prievolių pagal kredito sutartį vykdymo terminą, tačiau skolininkas nuolat tuos susitarimus pažeidinėjo. Skolininko atskirajame skunde nurodyti klausimai dėl tariamų derybų, dėl jo tariamos galimybės vykdyti įsipareigojimus ir pan., nėra priverstinio išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto bylų nagrinėjimo objektas. Bankas sutarties sąlygas dėl vienašališko sutarties nutraukimo skolininkui pažeidus prievoles taikė žymiai palankiau, negu tai numato sutartis (b. l. 84–100).

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Kredito sutarties nutraukimas yra pagrindas kreditoriaus teisei kreiptis dėl skolos išieškojimo iš įkeisto turto atsirasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-12-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1151/2003).

10CPK 558 straipsnyje (Civilinio proceso kodekso pakeitimo 2011-12-22 įstatymo Nr. XI-1843 34 straipsnio 3 dalis) reglamentuota išieškojimo iš hipoteka įkeisto daikto procedūra: kreditoriui kreipusis į teismą pirmą kartą hipotekos teisėjas priima nutartį areštuoti įkeistą daiktą ir įregistruoja ją turto arešto aktų registre bei raštu įspėja skolininką ir įkeisto daikto savininką, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos įkeistas daiktas bus parduotas iš varžytynių arba perduotas administruoti kreditoriui. Jeigu skola per vieną mėnesį nuo įspėjimo skolininkui ir įkeisto daikto savininkui įteikimo dienos negrąžinta, hipotekos kreditorius pakartotinai kreipiasi su pareiškimu į hipotekos skyrių dėl skolos išieškojimo arba įkeisto daikto perdavimo administruoti ir kartu pateikia hipotekos lakštą. Gavęs pareiškimą, hipotekos teisėjas priima nutartį už skolą įkeistą daiktą parduoti iš varžytynių arba perduoti įkeistą daiktą kreditoriui administruoti ir praneša apie tai raštu hipotekos kreditoriams, kurių prievolių įvykdymui užtikrinti yra įkeistas šis daiktas, įkeisto daikto savininkui ir skolininkui, taip pat daiktą įregistravusiam turto registrui (registrams).

11Taigi hipotekos teisėjas patikrina pagrindo kreditoriui kreiptis dėl priverstinio skolos išieškojimo egzistavimą jau kreditoriui kreipusis į teismą pirmą kartą. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-03-12 nutartis (b. l. 62–63) patvirtina, kad šis klausimas buvo išspręstas teigiamai, t. y. teismui nekilo abejonių, kad kredito sutartis nutraukta teisėtai, todėl buvo pradėtas priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto procesas. Ši nutartis įsiteisėjo, skolininkas jos neskundė. Skolininkas neskundė ir kitų teismo analogiškų nutarčių, priimtų bylose pagal tą pačią kredito sutartį, todėl jos turi prejudicinę galią šioje byloje (CPK 182 straipsnio 2 dalis).

12Apelianto argumentas, kad teismas skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje nenurodė, tenkinamas kreditoriaus prašymas, ar ne, atmestinas kaip formalus, nes nutartimi nutarta už skolą parduoti iš varžytynių įkeistus daiktus, t. y. tai savo pakartotiniame pareiškime prašė kreditorius (b. l. 72–74), taigi akivaizdu, kad kreditoriaus prašymas buvo patenkintas.

13Bylos duomenys patvirtina, kad kreditorius net keturis kartus skolininkui atidėjo skolos mokėjimą, tačiau skolininkas savo prievolių tinkamai vykdyti nesugebėjo. Tokiomis aplinkybėmis kreditoriaus negalima laikyti nesąžiningu. Apeliantas neginčija, kad pažeidė savo prievoles, yra skolingas, todėl priverstinė skolos išieškojimo iš įkeistų daiktų procedūra pradėta teisėtai ir pagrįstai. Derybos ne visada baigiasi pasiektu susitarimu, todėl skolininkui nėra protingo pagrindo bet kokius Banko geranoriškus veiksmus vertinti kaip atsisakymą nuo išieškojimo. Šalys gali taikiai susitarti ir vykdymo procese (CPK 595 straipsnis).

14Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti nėra pagrindo (CPK

15337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

16Kreditorius prašo priteisti iš skolininko 943,80 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 106–110). Prašoma priteisti teisinės pagalbos išlaidų suma viršija Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.15 punkte nustatytą dydį, todėl šis kreditoriaus prašymas tenkintinas iš dalies, priteisiant 425 Lt (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-03-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3–3-113/2012). Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Priteisti iš V. Z. 425 Lt teisinės pagalbos išlaidų kreditoriui Nordea Bank Finland Plc (AB) Lietuvos skyriui.

Proceso dalyviai
Ryšiai