Byla 2A-113/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Marytės Mitkuvienės, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovų Kuršėnų ŽŪB ir AB „Lytagra“ atstovui advokatui Petrui Labanauskui, atsakovo UAB „Šiaulių agrocentras“ atstovei Linai Nemeikšienei, atsakovų D. J. , V. G. , S. G. , A. S. , J. J. , R. G. , J. V. , S. J. S. atstovui advokatui Gintarui Žičkui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Kuršėnų žemės ūkio bendrovės ir akcinės bendrovės ,,Lytagra“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-16-71/2006 pagal ieškovų Kuršėnų žemės ūkio bendrovės ir akcinės bendrovės „Lytagra“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių agrocentras“, D. J. , V. G. , S. G. , A. S. , J. J. , R. G. , J. V. , S. J. S. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovai Kuršėnų žemės ūkio bendrovė (toliau tekste – Kuršėnų ŽŪB) ir AB „Lytagra“ 2006 m. sausio 27 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti negaliojančiomis 2005 m. spalio 14 d. atsakovų UAB „Šiaulių agrocentras“ ir D. J. , V. G. , S. G. , A. S. , J. J. , R. G. sudarytas pajų pirkimo-pardavimo sutartis, 2005 m. spalio 18 d. atsakovų UAB „Šiaulių agrocentras“ ir J. V. bei S. J. S. sudarytas pajų pirkimo-pardavimo sutartis; taikyti restituciją - įpareigoti D. J. grąžinti 58 575 Lt, V. G. - 14 125 Lt, S. G. - 23 500 Lt, A. S. - 66 900 Lt, J. J. - 22 300 Lt, R. G. - 11 475 Lt, J. V. - 99 575 Lt, S. J. S. - 77 100 Lt UAB „Šiaulių agrocentras“; priteisti iš atsakovų ieškovams bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ieškovų teigimu, 2005 m. spalio 14 d. ir 2005 m. spalio 18 d. sudarytos minėtos pajų pirkimo-pardavimo sutartys yra niekinės nuo jų sudarymo momento, nes parduodant Kuršėnų ŽŪB pajus buvo pažeistas pajų pirkimo-pardavimo eiliškumas, kurį numato Kuršėnų ŽŪB įstatų 23 punktas, Žemės ūkio bendrovių įstatymo 18 straipsnio antrosios dalies 1 punktas bei 19 straipsnio 2 punktas. Ieškovai nurodė, kad Kuršėnų ŽŪB 2005 m. spalio 7 d. raštais informavo atsakovus D. J. , V. G. , S. G. , A. S. , J. J. , R. G. , J. V. , S. J. S. , kad iki 2005 m. lapkričio 5 d. atsakovai bus informuoti, ar bendrovės nariai ir pajininkai pirks parduodamus atsakovų pajus, tačiau atsakovai, nesulaukę raštuose nurodyto termino, savo pajus pardavė kitam asmeniui - UAB „Šiaulių agrocentras“, nors pageidavimą įsigyti parduodamus pajus pareiškė Kuršėnų ŽŪB pajininkas AB „Lytagra“.

4Šiaulių apygardos teismas 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė valstybei iš ieškovų Kuršėnų ŽŪB ir AB „Lytagra“ po 44,52 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo.

5Teismas nurodė, kad bylos duomenys patvirtina, jog atsakovai D. J. , V. G. , S. G. , A. S. , J. J. , R. G. , J. V. bei S. J. S. 2005 m. spalio 14 d. - 18 d. pasirašė pajų pirkimo-pardavimo sutartis su atsakovu UAB „Šiaulių agrocentras“ ir prieš parduodami pajus atsakovai (pajų pardavėjai) kreipėsi į Kuršėnų ŽŪB su prašymais pirkti turimus pajus po 25 Lt už vieną pajaus litą bei su pakartotiniais pranešimais dėl pajų pardavimo. Teismas taip pat nurodė, kad į bylą pateikti Kuršėnų ŽŪB raštai bei valdybos posėdžio protokolai patvirtina, jog ieškovas Kuršėnų ŽŪB atsisakė pirkti atsakovų parduodamus pajus po 25 Lt už vieną pajaus litą ir apie tai informavo atsakovus 2005 m. rugsėjo 30 d. raštais, nurodydamas jog informaciją, ar pajininkai pirks parduodamus pajus, praneš iki 2005 m. lapkričio 5 dienos. Teismas pažymėjo, kad tai, jog Kuršėnų ŽŪB nepirks atsakovų parduodamų pajų po 25 Lt už vieną pajaus litą, bei tai, kad Kuršėnų ŽŪB pirkimo teisę perleido antros eilės pirkėjui bendrovės nariui V. Z. , patvirtina 2005 m. spalio 11 d. ir 2005 m. spalio 24 d. valdybos posėdžio protokolai Nr. 15 ir 16.

6Teismas nurodė, kad Kuršėnų ŽŪB 2005 m. rugpjūčio 4 d. ir 2005 m rugsėjo 19 d. valdybos posėdžių protokolai Nr. 13 c ir Nr. 14 patvirtina, jog valdybos narių posėdžiuose buvo nutarta įpareigoti bendrovės valdybos pirmininką V. Z. įstatų nustatyta tvarka ir terminais, jeigu terminai nenustatyti - savo nuožiūra, nustatyti terminus informuoti apie parduodamus pajus pirmiausiai bendrovės narius, o po to pajininkus.

7Teismas nurodė, kad ieškovas Kuršėnų ŽŪB nepateikė įrodymų dėl kokių objektyvių priežasčių bendrovės valdyba per raštuose nurodytas 20 dienų negalėjo informuoti bendrovės narių ir pajininkų apie pajų pirkimą-pardavimą. Teismas pažymėjo, kad ieškovas Kuršėnų ŽŪB 2005 m. rugsėjo 19 d. valdybos posėdyje pats nutarė siūlyti AB „Lytagra“ nupirkti Kuršėnų ŽŪB priklausančius pajus, o 2005 m. spalio 11 d. valdybos nariai posėdžio metu nutarė Kuršėnų ŽŪB nuosavybės teise priklausantį 686 196 Lt pajų parduoti pirkėjui AB „Lytagra“, kuris tuo metu nebuvo nei bendrovės narys nei pajininkas, už 871 535 Lt su atpirkimo teise. Teismas taip pat nurodė, kad bylos duomenys patvirtina, jog Kuršėnų ŽŪB ir AB „Lytagra“ 2005 m. spalio 14 d. sudarė pajaus pirkimo-pardavimo su atpirkimo teise sutartį ir tą pačią dieną (2005 m. spalio 14 d.) AB „Lytagra“ pateikė Kuršėnų ŽŪB valdybai prašymą, pranešti apie raštiškus pajininkų ketinimus parduoti savo pajus ir juose nurodytas pajų pardavimo sąlygas. Teismas pažymėjo, kad nors Kuršėnų ŽŪB tvirtina, jog AB „Lytagra“ tapo Kuršėnų ŽŪB pajininku 2005 m. spalio 14 d., tačiau AB „Lytagra“ sumokėjo Kuršėnų ŽŪB 871 585 Lt pagal pajaus pirkimo-pardavimo su atpirkimo teise sutartį tik 2005 m. spalio 17 d., t. y. sudarydama sutartį su Kuršėnų ŽŪB dėl pajaus pirkimo, AB „Lytagra“ pinigų už perkamą pajų Kuršėnų ŽŪB nebuvo sumokėjusi, todėl 2005 m. spalio 14 d. pirkti iš atsakovų jų parduodamus pajus negalėjo.

8Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, konstatavo, kad atsakovai (pajų pardavėjai), parduodami jiems priklausančius Kuršėnų ŽŪB pajus, atliko Kuršėnų ŽŪB įstatų 25 punkte numatytas pareigas, tačiau pajų pardavėjams, pateikus 2005 m. birželio 8-13 dienomis prašymus dėl pajaus pardavimo ir ieškovui Kuršėnų ŽŪB atsisakius pirkti parduodamus pajus, Kuršėnų ŽŪB iki 2005 m. spalio 14 d. vengė konkrečiai atsakyti pajų pardavėjams dėl bendrovės narių ir pajininkų pageidavimo ar atsisakymo pirkti atsakovų parduodamus pajus. Teismas nurodė, kad toks ieškovo Kuršėnų ŽŪB elgesys apribojo atsakovų teisę disponuoti savo turtu, t. y. jiems priklausančiais pajais. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas AB „Lytagra“ Kuršėnų ŽŪB pajininku tapo tą pačią dieną, kai dauguma atsakovų, t. y. pajų pardavėjų, pasirašė pajų pirkimo-pardavimo sutartis su atsakovu UAB „Šiaulių agrocentras“. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis teismas konstatavo, kad iki atsakovams sudarant pajų pirkimo-pardavimo sutartis bendrovės nariai ir pajininkai nebuvo išreiškę pageidavimo atsakovų nurodytomis sąlygomis įsigyti atsakovų pajus, ir nurodė, kad šią išvadą taip pat patvirtina ir ieškovo Kuršėnų ŽŪB raštuose, adresuotuose atsakovams, pateikiama informacija dėl pajų pardavimo. Teismas taip pat konstatavo, kad atsakovams pardavus pajus 2005 m. spalio 14 d. - 18 d. ir bendrovei atsisakius pirkti parduodamus pajus atsakovų nurodyta kaina nei bendrovės, nei bendrovės narių ir pajininkų pirmumo teisė įsigyti parduodamus pajus nebuvo pažeista. Teismo nuomone, tokią išvadą patvirtina ir aplinkybė, kad iki 2005 m. spalio 14 d. buvę bendrovės nariai ir pajininkai nereiškia pretenzijų dėl pajų pardavimo eiliškumo. Teismas nurodė, kad atsakovui AB „Lytagra“ tapus Kuršėnų ŽŪB pajininku tik 2005 m. spalio 14 d., jo, kaip bendrovės nario interesai, dar nesant nei bendrovės nariu, nei pajininku, dėl pajų įsigijimo eiliškumo iš esmės negalėjo būti pažeisti.

9Teismas, remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, konstatavo, kad nėra pagrindo pripažinti negaliojančiomis ieškiniu ginčijamas pajų pirkimo-pardavimo sutartis ir kad ieškinys atmestinas.

10Dėl restitucijos taikymo teismas nurodė, kad atmetus ieškovų pareikštą ieškinį, restitucija negali būti taikoma.

11Apeliaciniu skundu ieškovai Kuršėnų ŽŪB ir AB „Lytagra“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismo išvada, kad pajų pardavėjams pateikus prašymus dėl pajaus pardavimo 2005 m. birželio 8-13 dienomis ir ieškovui Kuršėnų ŽŪB atsisakius pirkti atsakovų parduodamus pajus, Kuršėnų ŽŪB iki 2005 m. spalio 14 d. vengė konkrečiai atsakyti pajų pardavėjams dėl pajų pirkimo, yra nepagrįsta:

121.1. Ieškovas Kuršėnų ŽŪB įstatymo ir bendrovės įstatų reikalavimų dėl pajų pardavimo-pirkimo eiliškumo nepažeidė. Kuršėnų ŽŪB narių visuotinis susirinkimas 2006 m. birželio 15 d. nutarimu nustatė, kad atsakovų (pajų pardavėjų) 2006 m. birželio 08-13 d. pateikti raštiški prašymai parduoti pajus, prieštarauja bendrovės įstatų nuostatoms, nurodant, kad Kuršėnų ŽŪB valdybai pateikti raštiški prašymai nesvarstyti. Minėtas bendrovės narių susirinkimo nutarimas apskųstas nebuvo ir 2006 m. liepos mėn. viduryje bendrovei buvo iš naujo pateikti prašymai parduoti pajus, todėl pajų pardavimo-pirkimo procedūra prasidėjo nuo 2006 m. liepos mėn. vidurio.

131.2. Kuršėnų ŽŪB valdyba nepažeidė terminų, per kuriuos privalėjo pranešti atsakovams (pajų pardavėjams) apie pajų pirkimą. Kuršėnų ŽŪB valdyba, nepažeisdama bendrovės įstatų 26 punkte nustatyto termino, per 15 dienų apsvarstė pajų pardavėjų prašymus ir nutarė, kad bendrovė atsisako pirkti parduodamus pajus po 25 Lt už vieną pajaus litą, todėl Kuršėnų ŽŪB valdyba įpareigojo bendrovės valdybos pirmininką įstatų nustatyta tvarka ir terminais, jeigu terminai nenustatyti - savo nuožiūra, nustatyti terminus ir informuoti atsakovus (pajų pardavėjus) apie parduodamus pajus kitus bendrovės narius ir pajininkus. Kuršėnų ŽŪB įstatų 28 punktas nenumatė terminų, per kuriuos turi būti atsakyta pajų pardavėjams apie pajų pirkimą, todėl, apelianto nuomone, laikytina, kad Kuršėnų ŽŪB valdybos pirmininkas nustatė pakankami protingą terminą iki 2005 m. lapkričio 5 d. pranešti pajų pardavėjams apie pajų pirkimą. Atsakovai (pajų pardavėjai), žinodami, kad reikia palaukti Kuršėnų ŽŪB raštiškų atsakymų dėl parduodamų pajų pirkimo ar pažymų dėl nurodymo parduoti pajus savo nuožiūra iki 2005 m. lapkričio 5 d. neteisėtai sudarė pajų pirkimo-pardavimo sandorius su atsakovu UAB „Šiaulių agrocentras“, kuris, sudarydamas pajų pirkimo-pardavimo sandorius, elgėsi nesąžiningai, kadangi nepareikalavo iš atsakovų pažymų, suteikiančių teisę parduoti pajus kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

  1. Teismas, atmesdamas ieškovų ieškinį, pažeidė sandorių negaliojimo instituto tikslus -neužtikrino civilinių teisinių santykių teisėtumo, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo bei neišsaugojo civilinių teisinių santykių stabilumo.
  2. Teismas neteisingai taikė ir aiškino teisės normas, reglamentuojančias pajaus nuosavybės teisės įgijimą pagal sutartį, ir padarė klaidingą išvadą, kad už perkamą pajų AB „Lytagra“ sumokėjo Kuršėnų ŽŪB ne pajaus pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dieną – 2005 m. spalio 14 d., o 2005 m. spalio 17 d. ir todėl 2005 m. spalio 14 d. pirkti iš atsakovų jų parduodamus pajus negalėjo. Perkamas pajus AB „Lytagra“ nuosavybėn perėjo ne nuo pinigų sumokėjimo, o nuo sutarties sudarymo dienos, todėl teismas nepagrįstai netaikė CK normų, reglamentuojančių nuosavybės teisės atsiradimo momentą. Pajaus perėjimo AB „Lytagra“ nuosavybėn momentu turi būti laikoma sutarties pasirašymo ir patvirtinimo notariškai diena, todėl AB „Lytagra“, būdama 2005 m. spalio 14 d. Kuršėnų ŽŪB pajininku, turėjo teisę iš atsakovų pirkti parduodamus pajus.
  3. Teismas pažeidė CPK 180 straipsnio reikalavimus nagrinėdamas aplinkybes dėl 2005 m. spalio 14 d. pajaus pirkimo-pardavimo sutarties tarp Kuršėnų ŽŪB ir AB „Lytagra“. Ši sutartis nebuvo ginčijama, be to, parduodamam Kuršėnų ŽŪB pajui netaikomas įstatymo ir bendrovės įstatuose nurodytas eiliškumas, todėl minėtos aplinkybės nei patvirtina, nei paneigia turinčių reikšmės bylai aplinkybių.
  4. Teismo išvada, kad Kuršėnų ŽŪB elgesys apribojo atsakovų teises, įgyvendinant teisę disponuoti savo turtu, prieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovai (pajų pardavėjai) pažeidė pajų pardavimo eiliškumą, nelaukdami Kuršėnų ŽŪB valdybos pirmininko nustatyto termino pažymoms gauti iki 2005 m. lapkričio 5 d. ir neteisėtai sudarydami pajų pirkimo-pardavimo sandorius su atsakovu UAB „Šiaulių agrocentras“.
  5. Teismas nepagrįstai nevertino kai kurių į bylą pateiktų įrodymų, todėl padarė neteisingą išvadą, kad Kuršėnų ŽŪB nariai ir pajininkai nebuvo išreiškę pageidavimo atsakovų nurodytomis sąlygomis įsigyti atsakovų pajus ir nepagrįstai konstatavo, kad atsakovams pardavus pajus 2005 m. spalio 14-18 dienomis ir bendrovei atsisakius pirkti parduodamus pajus nei bendrovės, nei bendrovės narių ir pajininkų pirmumo teisė įsigyti parduodamus pajus nebuvo pažeista.
  6. Teismo sprendime yra neteisingai nurodyti liudytojų V. R. ir R. P. parodymai.
  7. Motyvuojamoji sprendimo dalis neatitinka CPK 265 straipsnio, 270 straipsnio ketvirtosios dalies reikalavimų, kadangi teismas nepateikė argumentų, pagrindžiančių įrodymų atmetimą, nepatikrino kiekvieno įrodymo tikrumo, sąsajumo, leistinumo, įrodymų pakankamumo. Atmesdamas ieškinį, teismas nenurodė taikytinų teisės normų, kurias ieškovai pažeidė.

14Atsiliepimuose į apeliacinį skundą atsakovai UAB „Šiaulių agrocentras“, D. J. , V. G. , S. G. , A. S. , J. J. , R. G. , J. V. , S. J. S. nurodo, kad su ieškovų apeliaciniu skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą apeliacinį skundą atmesti, Šiaulių apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

15Apeliacinis skundas atmestinas ir Šiaulių apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

16Pajininkas turi teisę savo pajų pardavimo, dovanojimo ar kitu būdu perleisti bendrovei, bendrovės nariui, pajininkui, bet kuriam kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui Žemės ūkio bendrovių įstatymo ir bendrovių įstatų nustatyta tvarka, o pajų perleidimo sandoriai sudaromi paprasta rašytine forma (Žemės ūkio bendrovių įstatymo 19 str. 2 p.).

17Kuršėnų ŽŪB įstatų 23 punkte nurodyta, kad pajų pardavimui taikomas eiliškumo principas, bendrovės nario ar pajininko parduodamą pajų ar jo dalį asmenys turi pirmumo teisę įsigyti tokia eilės tvarka: pirmąja eile – bendrovė, antrąja eile – bendrovės nariai, trečiąja eile – bendrovės pajininkai, ketvirtąja eile – kiti asmenys.

18Kuršėnų ŽŪB įstatų 25.1 papunktyje nurodyta, kad bendrovės narys ar pajininkas turi pareigą apie ketinimą parduoti pajų pats ar per notariškai patvirtintu įgaliojimu įgaliotą asmenį įteikti raštišką pranešimą bendrovės valdybos pirmininkui, šiame pranešime nurodyti parduodamo pajaus ar jo dalies dydį ir jo kainą.

19Kuršėnų ŽŪB įstatų 24 punkte nurodyta, kad kiekvienas bendrovės narys ir pajininkas turi teisę pateikti bendrovės valdybos pirmininkui pranešimą, kuriame pareiškia pageidavimą pirkti parduodamą bendrovės pajų. Šiuos pareiškimus bendrovės valdybos pirmininkas priima visus metus, juos registruoja ir saugo iki pareiškėjas pareikš kitokią valią.

20Kuršėnų ŽŪB įstatų 28 punkte nurodyta, kad jeigu bendrovės valdyba nusprendžia, kad bendrovė parduodamo pajaus ar jo dalies neperka, tai ji įpareigoja bendrovės valdybos pirmininką raštu informuoti apie parduodamus pajus bendrovės narius, kurie yra pateikę bendrovės valdybos pirmininkui prašymą, kuriame pareiškė pageidavimą pirkti parduodamą pajų.

21Prašymus (pranešimus) dėl nuosavybės teisės priklausančių pajų pardavimo po 25 Lt už vieną pajaus litą Kuršėnų ŽŪB valdybos pirmininkui D. J. , A. S. , J. J. , S. J. S. pateikė 2005 m. birželio 8 d., R. G. – 2005 m. birželio 10 d., V. G. , S. G. , J. V. – 2005 m. birželio 13 d.

222005 m. birželio 14 d. posėdyje Kuršėnų ŽŪB valdyba nutarė netenkinti pajininkų prašymų dėl pajų pardavimo, mokant už 1 Lt – 25 Lt (t. 1, b. l. 181), o 2005 m. birželio 15 d. Kuršėnų ŽŪB narių susirinkimas nutarė nustatyti, kad pateikti pajininkų raštiški prašymai parduoti pajus prieštarauja Kuršėnų ŽŪB įstatų nuostatoms, ir nurodyti bendrovės valdybai nesvarstyti pateiktų pajininkų raštiškų pranešimų bendrovės įstatų nustatyta tvarka ir terminais (t. 1 b. l. 172-173). Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus konstatuoja, kad nurodyti pajų pardavėjų raštiški prašymai (pranešimai) dėl pajų pardavimo neprieštaravo įstatymo reikalavimams ir Kuršėnų ŽŪB įstatų nuostatoms. Teisėjų kolegija taip pat konstatuoja, kad tokiu būdu Kuršėnų ŽŪB, Kuršėnų ŽŪB nariai, dalyvavę bendrovės 2005 m. birželio 15 d. susirinkime, atsisakė pirkti atsakovų (pajų pardavėjų) parduodamus pajus ir kad pajų pardavėjai, įgyvendindami savo teises dėl pajų pardavimo, pagal teisės aktus ir Kuršėnų ŽŪB įstatus neprivalėjo ginčyti teisme paminėtų Kuršėnų ŽŪB valdybos, Kuršėnų ŽŪB narių susirinkimo nutarimų. Pažymėtina, kad prašymų (pranešimų) dėl pajaus pardavimo bendrovės valdybos pirmininkui pateikimo momentu ir iki 2005 m. spalio 14 d. Kuršėnų ŽŪB įstatų 28 punkto nustatyta tvarka bendrovės pirmininkui nebuvo pateikti bendrovės narių ar pajininkų prašymai dėl pajų pirkimo, todėl pagal Kuršėnų ŽŪB įstatų 28 punkto nuostatas nebuvo bendrovės narių ar pajininkų, kurie turi būti informuoti apie pajų pardavimą. Kuršėnų ŽŪB valdyba ir valdybos pirmininkas, netinkamai įgyvendindami teises ir vykdydami pareigas, nepagrįstai bei neteisėtai atsisakė pateikti pagal atsakovų (pajų pardavėjų) 2005 m. birželio mėnesio prašymus (pranešimus) informaciją dėl pajų pirkimo ar atsisakymo juos pirkti ir tokiu būdu pažeidė atsakovų (pajų pardavėjų) teises. Pajų pardavimo tvarką nustato Žemės ūkio bendrovių įstatymas ir žemės ūkio bendrovės įstatai, todėl žemės ūkio bendrovės narių susirinkimas, bendrovės valdyba ir pirmininkas negali apriboti pajininkų teisių parduoti pajus.

23Pažymėtina, kad Kuršėnų ŽŪB, taip pat asmenys, tapę bendrovės nariais ar pajininkais iki 2005 m. spalio 14 d., nepareiškė prašymų pirkti pajų pardavėjų pajus pajų pardavėjų prašymuose (pranešimuose) nurodytomis sąlygomis, todėl ieškiniu ginčijamų pajų pirkimo-pardavimo sutartimis nurodytų asmenų teisės nebuvo pažeistos. Prašymą pirkti pajus 2005 m. spalio 14d. pareiškė AB „Lytagra“, kuri tiktai 2005 m. spalio 14 d., t. y. po keturių mėnesių nuo pajų pardavėjų prašymų (pranešimų) parduoti pajus pateikimo, tapo Kuršėnų ŽŪB pajininku. Kuršėnų ŽŪB tiktai 2005 m. spalio 28 d. pranešimais (t. 1, b. l. 51-58), t. y. po ieškiniu ginčijamų pajų pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo, pranešė pajų pardavėjams, kad pajų pardavėjų pajus pirkti pageidauja pajininkas AB „Lytagra“, todėl ieškiniu ginčijamomis pajų pirkimo-pardavimo sutartimis Kuršėnų ŽŪB pajininko nuo 2005 m. spalio 14 d. AB „Lytagra“ teisės nebuvo pažeistos. Pažymėtina, kad Kuršėnų ŽŪB valdyba 2005 m. rugsėjo 19 d. ir 2005 m. spalio 11 d. svarstė klausimus dėl bendrovei priklausančio pajaus pardavimo AB „Lytagra“, todėl AB „Lytagra“ iki ieškiniu ginčijamų pajų pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo turėjo galimybę pasiūlyti visiems bendrovės pajininkams, įskaitant atsakovus (pajų pardavėjus), parduoti pajų, tačiau tokių veiksmų neatliko.

24Įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų (CK 1.137 str. 2 d.). Draudžiama piktnaudžiauti savo teise, t. y. draudžiama įgyvendinti civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus ar darytų žalos kitiems asmenims arba prieštarautų subjektinės teisės paskirčiai (CK 1.137 str. 3 d.).

25Teisėjų kolegija konstatuoja, kad D. J. pateikti 2005 m. liepos 19 d. ir 2005 m. spalio 5 d., V. G. pateiktas 2005 m. liepos 11 d., S. G. pateikti 2005 m. liepos 11 d. ir 2005 m. spalio 5 d., A. S. pateiktas 2005 m. rugsėjo 16 d., J. J. pateiktas 2005 m. rugsėjo 16 d., R. G. pateikti 2005 m. liepos 20 d. ir 2005 m. spalio 5 d., J. V. pateiktas 2005 m. spalio 14 d., S. J. S. pateikti 2005 m. liepos 20 d. ir 2005 m. spalio 5 d. pakartotiniai pranešimai dėl pajų pardavimo Kuršėnų ŽŪB valdybos pirmininkui pagal įstatymo reikalavimus bei Kuršėnų ŽŪB įstatų nuostatas nepanaikino bei neatšaukė pajų pardavėjų pirminių prašymų (pranešimų) dėl pajų pardavimo, pakartotiniai pranešimai yra pirminių prašymų (pranešimų) išvestiniai bei su jais susiję reikalavimai dėl pažeistų teisių gynimo ir tai patvirtina pakartotinių pranešimų turinys. Į bylą nepateikta įrodymų, patvirtinančių, kad pajų pardavėjai atšaukė pirminius prašymus (pranešimus) dėl pajų pardavimo ar pakeitė paminėtuose prašymuose (pranešimuose) nurodytas sąlygas. Pateikti į bylą Kuršėnų ŽŪB valdybos posėdžių 2005 m. liepos 28 d. – 2005 m. rugsėjo 19 d. laikotarpiu protokolai patvirtina, kad Kuršėnų ŽŪB pakartotinai atsisakė pirkti iš atsakovų (pajų pardavėjų) pajus jų pranešimuose nurodytomis sąlygomis ir įpareigojo bendrovės pirmininką informuoti bendrovės narius ir pajininkus apie parduodamus pajus (t. 1, b. l. 187, 188, 189, 190-191). Pažymėtina, kad asmenys, tapę bendrovės nariais ar pajininkais iki 2005 m. spalio 14 d., Kuršėnų ŽŪB įstatų 24, 28 punktų nustatyta tvarka nebuvo pateikę prašymų dėl pajų pirkimo ir nepareiškė tokių prašymų vėliau. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad dėl atsakovų (pajų pardavėjų) pakartotiniais pranešimais savo teisių gynimo Kuršėnų ŽŪB valdybos pirmininko nustatytas terminas iki 2005 m. lapkričio 5 d. pranešti pajų pardavėjams kas iš pirmumo teisę turinčių asmenų pirks ar atsisakys pirkti pajų yra nepagrįstas, neprotingas ir pažeidžiantis pajų pardavėjų teises, nustatytas Žemės ūkio bendrovių įstatyme bei Kuršėnų ŽŪB įstatuose. Į bylą nepateikta įrodymų, kad atsakovams (pajų pardavėjams) A. S. , J. J. , J. V. buvo pranešta apie Kuršėnų ŽŪB valdybos pirmininko nustatytą terminą iki 2005 m. lapkričio 5 d. pateikti informaciją. Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus konstatuoja, kad Kuršėnų ŽŪB valdybos pirmininko 2005 m. rugsėjo 21 d. rašte Nr. 116 J. J. ir 2005 m. spalio 13 d. rašte Nr. 132 J. V. (t. 1, b. l. 115, 135) nurodytos aplinkybės dėl naujų prašymų parduoti pajus pateikimo yra nepagrįstos, kadangi paminėti pajų pardavėjai neatšaukė bei nepanaikino savo pirminių prašymų (pranešimų) parduoti pajus, tai patvirtina pateikti į bylą įrodymai ir todėl paminėti pajų pardavėjai neprivalėjo pateikti naujus pranešimus dėl pajų pardavimo, o pakartotiniai pranešimai dėl pajų pardavimo yra reikalavimai dėl pajų pardavėjų pažeistų teisių gynimo. Teisėjų kolegijos nuomone, Kuršėnų ŽŪB valdybos pirmininko nustatymas termino iki 2005 m. lapkričio 5 d. pateikti atsakovams (pajų pardavėjams) informaciją apie pajų pirkimą ar atsisakymą juos pirkti yra ne bendrovės ar jos narių bei pajininkų teisių pirkti pajus užtikrinimas, bet tik šio termino nustatymo momentu galimai būsimam bendrovės pajininkui ar nariui AB „Lytagra“ sąlygų sudarydamas ateityje pirkti pirmumo teise parduodamus pajus, kadangi bendrovė, bendrovės nariai bei pajininkai nebuvo pareiškę ir vėliau nepareiškė prašymų pirkti atsakovų (pajų pardavėjų) pajus jų prašymuose (pranešimuose) nurodytomis sąlygomis. Pažymėtina, kad 2005 m. spalio 14 d. pirkimo-pardavimo su atpirkimo teise sutartimi Kuršėnų ŽŪB pardavė AB „Lytagra“ pajų žymiai mažesne kaina už vieną pajaus litą nei atsakovų (pajaus pardavėjų) prašymuose (pranešimuose) dėl pajų pardavimo nurodyta kaina. Todėl Kuršėnų ŽŪB valdybos pirmininko nustatytas terminas iki 2005 m. lapkričio 5 d. pateikti atsakovams (pajų pardavėjams) informaciją apie pajų pirkimą ar atsisakymą juos pirkti yra nepagrįstas bei neprotingas, pažeidė pajų pardavėjų teises, pajų pardavėjai pagal įstatymo reikalavimus bei Kuršėnų ŽŪB įstatų nuostatas neprivalėjo šio termino laikytis ir turėjo teisę sudaryti pajų pirkimo-pardavimo sutartis iki šio termino pabaigos.

26Pateiktos į bylą Kuršėnų ŽŪB 2006 m. liepos 24 d. pažyma Nr. 91, 1995 m. balandžio 11 d. pajaus perleidimo sutartis (t. 1, b. l. 270, 271), taip pat teismo posėdyje apklausto liudytoju Kuršėnų ŽŪB vyriausiojo finansininko R. P. parodymai patvirtina, kad S. J. S. yra Kuršėnų ŽŪB pajininkas, todėl atsakovas S. J. S. turėjo teisę parduoti jam nuosavybės teise priklausantį pajų Žemės ūkio bendrovių įstatymo ir Kuršėnų ŽŪB įstatų nustatyta tvarka.

27Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų, kad atsakovai (pajų pardavėjai) pajų pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymui privalėjo gauti ieškovo Kuršėnų ŽŪB pažymas dėl pajų pardavimo. Civilinio kodekso, Žemės ūkio bendrovių įstatymo, kitų įstatymų teisės normos bei Kuršėnų ŽŪB įstatų nuostatos nėra nustačiusios reikalavimų dėl tokių pažymų privalomumo sudarant pajų pirkimo-pardavimo sutartis. Į bylą nepateikta įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovai (pajų pardavėjai) pardavė ne jiems nuosavybės teise priklausantį pajų, kad pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo momentu atsakovų (pajų pardavėjų) pajai buvo areštuoti, buvo teisminio ginčo objektai ar pajų pardavėjų teisės disponuoti pajais buvo apribotos. Be to, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nepateikus atsakovams (pajaus pardavėjams) į jų pirminius prašymus (pranešimus) informacijos dėl pajų pirkimo ar atsisakymo juos pirkti bei nustačius nepagristą ir neprotingą terminą iki 2005 m. lapkričio 5 d. pateikti tokią informaciją buvo pažeistos atsakovų (pajų pardavėjų) teisės.

28Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas neatitinka CPK 265 straipsnio, 270 straipsnio ketvirtosios dalies reikalavimų, kadangi, teisėjų kolegijos nuomone, teismo sprendimas atitinka nurodytiems ir kitiems įstatymo reikalavimams.

29Pirmosios instancijos teismo išvada, kad AB „Lytagra“ 2005 m. spalio 14 d. nebuvo sumokėjusi pinigų už perkamą pajų, todėl 2005 m. spalio 14 d. negalėjo pirkti pajų iš atsakovų (pajų pardavėjų), nėra pagrįsta, kadangi AB „Lytagra“ negalėjo pirkti pajų iš atsakovų (pajų pardavėjų) dėl kitų priežasčių. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nurodyta pirmosios instancijos teismo išvada nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kadangi pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinį dėl kitų teisingai nustatytų aplinkybių ir pagrindų.

30Dėl nurodytų motyvų, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovai (pajų pardavėjai) laikėsi Kuršėnų ŽŪB įstatų nustatytos tvarkos dėl pajų pardavimo, atsakovų sudarytos pajų pirkimo-pardavimo sutartys nepažeidė įstatymo reikalavimų bei Kuršėnų ŽŪB įstatų nuostatų ir nėra pagrindo pripažinti šias sutartis negaliojančiomis (CK 1.1, 1.5, 1.78-1.80, 1.136-1.138, 6.154, 6.305 str.; Žemės ūkio bendrovių įstatymo 1. 15, 18, 19 str.; Kuršėnų ŽŪB įstatų 22-28 p.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinį. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų, kadangi apeliaciniame skunde iš dalies neteisingai nurodomos turinčios bylai reikšmės aplinkybės ir netinkamai aiškinamos teisės normos bei Kuršėnų ŽŪB įstatai. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Šiaulių apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

31Ieškovams bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimas nepriteistinas, kadangi apeliacinis skundas netenkinamas, o atsakovams bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimas nepriteistinas, kadangi iki bylos išnagrinėjimo apeliacine tvarka iš esmės pabaigos atsakovai nepateikė į bylą įrodymų, patvirtinančių išlaidų apeliacinės instancijos teisme dydį.

32Pagal CPK 79, 88, 96 straipsnių reikalavimus priteistina iš ieškovų valstybei po 4,70 Lt iš kiekvieno procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimo.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

34Šiaulių apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

35Priteisti iš ieškovo Kuršėnų žemės ūkio bendrovės (įmonės kodas 175727833) valstybei 4,70 Lt (keturis litus septyniasdešimt centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimo.

36Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės „Lytagra“ (įmonės kodas 133370289) valstybei 4,70 Lt (keturis litus septyniasdešimt centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovai Kuršėnų žemės ūkio bendrovė (toliau tekste – Kuršėnų... 4. Šiaulių apygardos teismas 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu ieškinį... 5. Teismas nurodė, kad bylos duomenys patvirtina, jog atsakovai D. J. , V. G. ,... 6. Teismas nurodė, kad Kuršėnų ŽŪB 2005 m. rugpjūčio 4 d. ir 2005 m... 7. Teismas nurodė, kad ieškovas Kuršėnų ŽŪB nepateikė įrodymų dėl... 8. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, konstatavo, kad atsakovai... 9. Teismas, remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, konstatavo, kad nėra pagrindo... 10. Dėl restitucijos taikymo teismas nurodė, kad atmetus ieškovų pareikštą... 11. Apeliaciniu skundu ieškovai Kuršėnų ŽŪB ir AB „Lytagra“ prašo... 12. 1.1. Ieškovas Kuršėnų ŽŪB įstatymo ir bendrovės įstatų reikalavimų... 13. 1.2. Kuršėnų ŽŪB valdyba nepažeidė terminų, per kuriuos privalėjo... 14. Atsiliepimuose į apeliacinį skundą atsakovai UAB „Šiaulių... 15. Apeliacinis skundas atmestinas ir Šiaulių apygardos teismo 2006 m.... 16. Pajininkas turi teisę savo pajų pardavimo, dovanojimo ar kitu būdu perleisti... 17. Kuršėnų ŽŪB įstatų 23 punkte nurodyta, kad pajų pardavimui taikomas... 18. Kuršėnų ŽŪB įstatų 25.1 papunktyje nurodyta, kad bendrovės narys ar... 19. Kuršėnų ŽŪB įstatų 24 punkte nurodyta, kad kiekvienas bendrovės narys... 20. Kuršėnų ŽŪB įstatų 28 punkte nurodyta, kad jeigu bendrovės valdyba... 21. Prašymus (pranešimus) dėl nuosavybės teisės priklausančių pajų... 22. 2005 m. birželio 14 d. posėdyje Kuršėnų ŽŪB valdyba nutarė netenkinti... 23. Pažymėtina, kad Kuršėnų ŽŪB, taip pat asmenys, tapę bendrovės nariais... 24. Įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis... 25. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad D. J. pateikti 2005 m. liepos 19 d. ir 2005... 26. Pateiktos į bylą Kuršėnų ŽŪB 2006 m. liepos 24 d. pažyma Nr. 91, 1995... 27. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų,... 28. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų,... 29. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad AB „Lytagra“ 2005 m. spalio 14 d.... 30. Dėl nurodytų motyvų, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovai (pajų... 31. Ieškovams bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimas... 32. Pagal CPK 79, 88, 96 straipsnių reikalavimus priteistina iš ieškovų... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos respublikos Civilinio proceso... 34. Šiaulių apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą palikti... 35. Priteisti iš ieškovo Kuršėnų žemės ūkio bendrovės (įmonės kodas... 36. Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės „Lytagra“ (įmonės kodas...